Commits

Vadim Savchuk  committed aa2b02f Merge

Merge from default branch

 • Participants
 • Parent commits d06357f, 34c85aa
 • Branches product-engine

Comments (0)

Files changed (122)

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_bulk_perms.xml

 	<icon name="icon_bodypart" tool_tip="Części Ciała"/>
 	<check_box label="Ubranie" name="check_clothing"/>
 	<icon name="icon_clothing" tool_tip="Ubranie"/>
-	<check_box label="Gestury" name="check_gesture"/>
-	<icon name="icon_gesture" tool_tip="Gestury"/>
+	<check_box label="Gesturki" name="check_gesture"/>
+	<icon name="icon_gesture" tool_tip="Gesturki"/>
 	<check_box label="Noty" name="check_notecard"/>
 	<icon name="icon_notecard" tool_tip="Noty"/>
 	<check_box label="Obiekty" name="check_object"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_pay.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <floater name="Give Money" title="">
 	<string name="payee_group">
-		Zapłać Grupie
+		Zapłać grupie
 	</string>
 	<string name="payee_resident">
 		Zapłać Rezydentowi

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_pay_object.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <floater name="Give Money" title="">
 	<string halign="left" name="payee_group" width="100">
-		Zapłać Grupie
+		Zapłać grupie
 	</string>
 	<string halign="left" name="payee_resident" width="120">
 		Zapłać Rezydentowi
 		[FIRST] [LAST]
 	</text>
 	<text halign="left" left="5" name="object_name_label" width="95">
-		Poprzez Obiekt:
+		Poprzez obiekt:
 	</text>
 	<icon name="icon_object" tool_tip="Obiekt"/>
 	<text left="105" name="object_name_text">

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_post_process.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
 <floater name="Post-Process Floater" title="USTAWIENIA PRZETWARZANIA KOŃCOWEGO">
 	<tab_container name="Post-Process Tabs">
-		<panel label="Kolor Filtru" name="wmiColorFilterPanel">
+		<panel label="Kolor filtra" name="wmiColorFilterPanel">
 			<check_box label="Udostępnij" name="wmiColorFilterToggle" />
 			<text name="wmiColorFilterBrightnessText">
 				Jasność

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_postcard.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <floater name="Postcard" title="WYŚLIJ POCZTÓWKĘ (EMAIL)">
 	<text name="to_label">
-		Email Odbiorcy:
+		Email odbiorcy:
 	</text>
 	<text name="from_label">
-		Twój Email:
+		Twój email:
 	</text>
 	<text name="name_label">
-		Twoje Dane:
+		Twoje dane:
 	</text>
 	<text name="subject_label">
 		Temat:
 		Wpisz treść swojej wiadomości tutaj
 	</text_editor>
 	<text name="fine_print">
-		Jeżeli Odbiorca tej pocztówki dołączy do [SECOND_LIFE], otrzymasz bonus.
+		Jeżeli odbiorca tej pocztówki dołączy do [SECOND_LIFE], otrzymasz bonus.
 	</text>
 	<button label="Anuluj" name="cancel_btn"/>
 	<button label="Wyślij" name="send_btn"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_preview_gesture.xml

 	<text name="help_label">
 		Wszystkie etapy nastąpią razem, chyba, że dodasz pauzy.
 	</text>
-	<check_box label="Aktywny" name="active_check" tool_tip="Aktywne gesty można włączać używając przypisanej frazy w czacie albo używając przypisanego klawisza skrótowego. W przypaku konfliktu przypisań gesty zazwyczaj nie będą działać."/>
+	<check_box label="Aktywna" name="active_check" tool_tip="Aktywne gesturki można włączać używając przypisanej frazy w czacie albo używając przypisanego klawisza skrótowego. W przypaku konfliktu przypisań gesty zazwyczaj nie będą działać."/>
 	<button label="Pokaż" name="preview_btn"/>
 	<button label="Zapisz" name="save_btn"/>
 </floater>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_preview_gesture_info.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
-<floater name="Gesture" title="GEST"/>
+<floater name="Gesture" title="GESTURKI"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_preview_gesture_shortcut.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
-<floater name="Gesture" title="GESTY">
+<floater name="Gesture" title="GESTURKI">
 	<text name="trigger_label">
 		Czat:
 	</text>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_preview_gesture_steps.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
-<floater name="Gesture" title="GESTY"/>
+<floater name="Gesture" title="GESTURKI"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_preview_sound.xml

 		Opis:
 	</text>
 	<button label="Odtwarzaj" label_selected="Odtwarzaj" left_delta="-136" name="Sound play btn" tool_tip="Dźwięk będzie słyszalny przez wszystkich." width="130"/>
-	<button label="Odtwarzaj Lokalnie" label_selected="Odtwarzaj lokalnie" name="Sound audition btn" tool_tip="Dźwięk będzie słyszalny tylko dla Ciebie."/>
+	<button label="Odtwarzaj lokalnie" label_selected="Odtwarzaj lokalnie" name="Sound audition btn" tool_tip="Dźwięk będzie słyszalny tylko dla Ciebie."/>
 </floater>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_report_abuse.xml

 	</text>
 	<button label="" label_selected="" name="pick_btn" tool_tip="Wybór obiektu - wybierz obiekt, którego dotyczy raport"/>
 	<text name="object_name_label">
-		Nazwa Obiektu:
+		Nazwa obiektu:
 	</text>
 	<text name="object_name">
 		Consetetur Sadipscing
 		<combo_box.item label="Prześladowanie &gt; Znieważanie Słowne" name="Harassment__Verbal_abuse"/>
 		<combo_box.item label="Nieprzyzwoitość &gt; Obraźliwa treść lub postępowanie" name="Indecency__Broadly_offensive_content_or_conduct"/>
 		<combo_box.item label="Nieprzyzwoitość &gt; Niestosowne imię awatara" name="Indecency__Inappropriate_avatar_name"/>
-		<combo_box.item label="Nieprzyzwoitość &gt; Obraźliwa treść i postępowanie w Regionie &apos;PG&apos;" name="Indecency__Mature_content_in_PG_region"/>
-		<combo_box.item label="Nieprzyzwoitość &gt; Obraźliwa treść i postępowanie w Regionie &apos;Mature&apos;" name="Indecency__Inappropriate_content_in_Mature_region"/>
+		<combo_box.item label="Nieprzyzwoitość &gt; Obraźliwa treść i postępowanie w Regionie &apos;General&apos;" name="Indecency__Mature_content_in_PG_region"/>
+		<combo_box.item label="Nieprzyzwoitość &gt; Obraźliwa treść i postępowanie w Regionie &apos;Moderate&apos;" name="Indecency__Inappropriate_content_in_Mature_region"/>
 		<combo_box.item label="Naruszenie własności intelektualnej &gt; usunięcie treści" name="Intellectual_property_infringement_Content_Removal"/>
 		<combo_box.item label="Naruszenie własności intelektualnej &gt; CopyBot albo nadużycie przywilejów" name="Intellectual_property_infringement_CopyBot_or_Permissions_Exploit"/>
 		<combo_box.item label="Nietolerancja" name="Intolerance"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_script_search.xml

 	<check_box label="CapsLoock nieaktywny" name="case_text"/>
 	<button label="Szukaj" label_selected="Szukaj" name="search_btn"/>
 	<button label="Zamień" label_selected="Zamień" name="replace_btn"/>
-	<button label="Zamień Wszystko" label_selected="Zamień wszystko" name="replace_all_btn"/>
+	<button label="Zamień wszystko" label_selected="Zamień wszystko" name="replace_all_btn"/>
 	<text name="txt">
 		Szukaj
 	</text>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_sell_land.xml

 				[AREA] m²
 			</text>
 			<text name="info_action">
-				Aby sprzedać tą Posiadłość:
+				Aby sprzedać tą posiadłość:
 			</text>
 			<text name="price_label">
 				1. Ustal cenę:
 			</text>
 			<text name="price_text">
-				Wybierz właściwą cenę za tą Posiadłość.
+				Wybierz właściwą cenę za tą posiadłość.
 			</text>
 			<text name="price_ld">
 				L$
 				(L$[PER_METER] za m²)
 			</text>
 			<text name="sell_to_label">
-				2. Sprzedaj Posiadłość:
+				2. Sprzedaj posiadłość:
 			</text>
 			<text name="sell_to_text">
 				Wybierz sprzedaż dla kogokolwiek albo dla wybranego kupca.
 			</combo_box>
 			<button label="Wybierz" name="sell_to_select_agent"/>
 			<text name="sell_objects_label">
-				3. Obiekty sprzedawane razem z Posiadłością?
+				3. Obiekty sprzedawane razem z posiadłością?
 			</text>
 			<text name="sell_objects_text">
-				Przekazywalne obiekty właściciela Posiadłości zmienią właściciela.
+				Przekazywalne obiekty właściciela posiadłości zmienią właściciela.
 			</text>
 			<radio_group name="sell_objects">
 				<radio_item label="Nie, zatrzymaj obiekty" name="no"/>
-				<radio_item label="Tak, sprzedaj obiekty razem z Posiadłością" name="yes"/>
+				<radio_item label="Tak, sprzedaj obiekty razem z posiadłością" name="yes"/>
 			</radio_group>
 			<button label="Pokaż Obiekty" name="show_objects"/>
 			<text name="nag_message_label">

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_stats.xml

 					<stat_bar label="Tesktura" name="texturekbitstat"/>
 					<stat_bar label="Asset" name="assetkbitstat"/>
 					<stat_bar label="Podkład" name="layerskbitstat"/>
-					<stat_bar label="Aktualna Ilość Wewnętrzna" name="actualinkbitstat"/>
-					<stat_bar label="Aktualna Ilość Zewnętrzna" name="actualoutkbitstat"/>
+					<stat_bar label="Aktualna ilość wewnętrzna" name="actualinkbitstat"/>
+					<stat_bar label="Aktualna ilość zewnętrzna" name="actualoutkbitstat"/>
 					<stat_bar label="VFS Pending Ops" name="vfspendingoperations"/>
 				</stat_view>
 			</stat_view>
 			<stat_view label="Symulator" name="sim">
-				<stat_bar label="Czas Rozszerzenia" name="simtimedilation"/>
-				<stat_bar label="Ilość Obrazów/Sec na Symulatorze (Sim FPS)" name="simfps"/>
-				<stat_bar label="Fizyka Obrazów/Sec" name="simphysicsfps"/>
-				<stat_view label="Szczegóły Fizyki" name="physicsdetail">
+				<stat_bar label="Czas rozszerzenia" name="simtimedilation"/>
+				<stat_bar label="Ilość obrazów/Sec na symulatorze (Sim FPS)" name="simfps"/>
+				<stat_bar label="Fizyka obrazów/Sec" name="simphysicsfps"/>
+				<stat_view label="Szczegóły fizyki" name="physicsdetail">
 					<stat_bar label="Pinned objects" name="physicspinnedtasks"/>
-					<stat_bar label="Niskie LOD Obiektów" name="physicslodtasks"/>
+					<stat_bar label="Niskie LOD obiektów" name="physicslodtasks"/>
 					<stat_bar label="Alokacja pamięci" name="physicsmemoryallocated"/>
 					<stat_bar label="Aktualizacja agentów/Sek" name="simagentups"/>
 					<stat_bar label="Główni agenci" name="simmainagents"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_tools.xml

 		Kliknij in-world by zacząć budować
 	</floater.string>
 	<floater.string name="status_selectland">
-		Edytowanie Terenu:
+		Edytowanie terenu:
 	</floater.string>
 	<floater.string name="grid_screen_text">
 		Widok
 	<text label="Rozciągnij 2 strony" name="checkbox uniform label">
 		Rozciągnij 2 strony
 	</text>
-	<check_box initial_value="true" label="Rozciągnij Teksturę" name="checkbox stretch textures"/>
+	<check_box initial_value="true" label="Rozciągnij teksturę" name="checkbox stretch textures"/>
 	<check_box initial_value="true" label="Użyj siatki" name="checkbox snap to grid"/>
 	<combo_box name="combobox grid mode" tool_tip="Wybierz rodzaj linijki siatki dla pozycjonowania obiektu">
 		<combo_box.item label="Świat" name="World"/>
 				<check_box label="Przesuń" name="checkbox allow everyone move"/>
 				<check_box label="Kopiuj" name="checkbox allow everyone copy"/>
 				<text name="Next owner can:">
-					Następny Właściciel:
+					Następny właściciel:
 				</text>
 				<check_box label="Zmienia" name="checkbox next owner can modify"/>
 				<check_box label="Kopiuje" name="checkbox next owner can copy"/>
-				<check_box label="Oddaje/Sprzedaje" name="checkbox next owner can transfer" tool_tip="Następny Właściciel może oddawać lub sprzedawać ten obiekt"/>
+				<check_box label="Oddaje/Sprzedaje" name="checkbox next owner can transfer" tool_tip="Następny właściciel może oddawać lub sprzedawać ten obiekt"/>
 				<text name="B:">
 					B:
 				</text>
 			<spinner name="Scale 1"/>
 			<spinner name="Skew"/>
 			<text name="Hollow Shape">
-				Kształt Wydrążenia
+				Kształt wydrążenia
 			</text>
 			<combo_box name="hole">
 				<combo_box.item label="Domyślny" name="Default"/>
 			<texture_picker label="Tekstura" name="texture control" tool_tip="Kliknij by wybrać obraz"/>
 			<color_swatch label="Kolor" name="colorswatch" tool_tip="Kliknij aby wybrać kolor"/>
 			<text left="170" name="color trans" width="99">
-				Przezroczystość%
+				Przezroczystość %
 			</text>
 			<spinner left="170" name="ColorTrans"/>
 			<text left="170" name="glow label">
 				<combo_box.item label="Najjaśniejsza" name="Brightness"/>
 				<combo_box.item label="Najciemniejsza" name="Darkness"/>
 				<combo_box.item label="Drewniano-ziarnista" name="woodgrain"/>
-				<combo_box.item label="Kory Drzewa" name="bark"/>
+				<combo_box.item label="Kory drzewa" name="bark"/>
 				<combo_box.item label="Cegieł" name="bricks"/>
-				<combo_box.item label="Planszy Szachowej" name="checker"/>
+				<combo_box.item label="Planszy szachowej" name="checker"/>
 				<combo_box.item label="Betonu" name="concrete"/>
 				<combo_box.item label="Płytki/Kafelki" name="crustytile"/>
 				<combo_box.item label="Kamienia" name="cutstone"/>
 				<combo_box.item label="Żwiru" name="gravel"/>
 				<combo_box.item label="Skamieliny" name="petridish"/>
 				<combo_box.item label="Brzegu" name="siding"/>
-				<combo_box.item label="Płytki Kamiennej" name="stonetile"/>
+				<combo_box.item label="Płytki kamiennej" name="stonetile"/>
 				<combo_box.item label="Stucco" name="stucco"/>
 				<combo_box.item label="Suction" name="suction"/>
 				<combo_box.item label="Fali" name="weave"/>
 	</tab_container>
 	<panel name="land info panel">
 		<text name="label_parcel_info">
-			Informacje o Posiadłości
+			Informacje o posiadłości
 		</text>
 		<text name="label_area_price">
 			Cena: L$[PRICE] za [AREA] m²
 			Obszar: [AREA] m²
 		</text>
 		<button label="O Posiadłości" label_selected="O Posiadłości" name="button about land"/>
-		<check_box label="Pokaż Właścicieli" name="checkbox show owners" tool_tip="Pokoloruj Posiadłości zgodnie z przynależnością do Właściciela:  Zielony = Twoja Posiadłość Morski = Posiadłość Twojej Grupy Czerwony = Posiadłości innych Żółty = Na sprzedaż Fioletowy = Na aukcję Szary = Publiczna"/>
+		<check_box label="Pokaż właścicieli" name="checkbox show owners" tool_tip="Pokoloruj posiadłości zgodnie z przynależnością do właściciela:  Zielony = Twoja posiadłość Morski = posiadłość Twojej grupy Czerwony = posiadłości innych Żółty = Na sprzedaż Fioletowy = Na aukcję Szary = Publiczna"/>
 		<text name="label_parcel_modify">
-			Modyfikuj Posiadłość
+			Modyfikuj posiadłość
 		</text>
 		<button label="Podziel" label_selected="Podziel" name="button subdivide land"/>
 		<button label="Złącz" label_selected="Złącz" name="button join land"/>
 		<text name="label_parcel_trans">
-			Transakcje na Posiadłości
+			Transakcje na posiadłości
 		</text>
-		<button label="Kup Posiadłość" label_selected="Kup Posiadłość" name="button buy land"/>
-		<button label="Porzuć Posiadłość" label_selected="Porzuć Posiadłość" name="button abandon land"/>
+		<button label="Kup posiadłość" label_selected="Kup posiadłość" name="button buy land"/>
+		<button label="Porzuć posiadłość" label_selected="Porzuć posiadłość" name="button abandon land"/>
 	</panel>
 </floater>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_top_objects.xml

 		Czas
 	</floater.string>
 	<floater.string name="scripts_mono_time_label">
-		Mono Time
+		Czas Mono
 	</floater.string>
 	<floater.string name="top_colliders_title">
 		Główne kolizje
 		<scroll_list.columns label="Właściciel" name="owner"/>
 		<scroll_list.columns label="Miejsce" name="location"/>
 		<scroll_list.columns label="Czas" name="time"/>
-		<scroll_list.columns label="Mono Time" name="mono_time"/>
+		<scroll_list.columns label="Czas Mono" name="mono_time"/>
 		<scroll_list.columns label="URL" name="URLs"/>
 	</scroll_list>
 	<text name="id_text">
 	<button label="Odśwież" name="refresh_btn"/>
 	<button label="Zwróć wybrane" name="return_selected_btn"/>
 	<button label="Zwróć wszystko" name="return_all_btn"/>
-	<button label="Deaktywuj wybrane" name="disable_selected_btn"/>
-	<button label="Deaktywuj wszystko" name="disable_all_btn"/>
+	<button label="Dezaktywuj wybrane" name="disable_selected_btn"/>
+	<button label="Dezaktywuj wszystko" name="disable_all_btn"/>
 </floater>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_windlight_options.xml

 		</panel>
 		<panel label="ŚWIATŁO" name="Lighting">
 			<text name="SLCText">
-				Kolor słońca/księżyca
+				Kolor Słońca/Księżyca
 			</text>
 			<button label="?" name="WLSunlightColorHelp"/>
 			<text name="BHText">
 			<slider label="" name="WLSunlightB"/>
 			<slider label="" name="WLSunlightI"/>
 			<text name="TODText">
-				Pozycja słońca/księżyca
+				Pozycja Słońca/Księżyca
 			</text>
 			<button label="?" name="WLTimeOfDayHelp"/>
 			<slider label="" name="WLSunAngle"/>
 			<button label="?" name="WLEastAngleHelp"/>
 			<slider label="" name="WLEastAngle"/>
 			<text name="SunGlowText">
-				Blask słońca
+				Blask Słońca
 			</text>
 			<button label="?" name="WLSunGlowHelp"/>
 			<slider label="Ostrość" name="WLGlowB"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_world_map.xml

 			Infohub
 		</text>
 		<text name="land_sale_label">
-			Sprzedaż Posiadłości
+			Sprzedaż posiadłości
 		</text>
 		<text name="auction_label">
-			aukcja Posiadłości
+			Aukcja posiadłości
 		</text>
 		<text name="by_owner_label">
-			przez Właściciela
+			przez właściciela
 		</text>
 		<button name="Go Home" tool_tip="Teleportuj do mojego Miejsca Startowego"/>
 		<text name="Home_label">
 			Wydarzenia:
 		</text>
 		<text name="pg_label">
-			Ogólne
+			General
 		</text>
 		<check_box initial_value="true" name="events_mature_chk"/>
 		<text name="events_mature_label">
-			Moderuj
+			Moderate
 		</text>
 		<text name="events_adult_label">
 			Adult
 		</text>
 	</panel>
 	<panel name="layout_panel_4">
-		<combo_box label="Dostępni Znajomi" name="friend combo" tool_tip="Pokaż znajomych na mapie">
-			<combo_box.item label="Moi Dostępni Znajomi" name="item1"/>
+		<combo_box label="Dostępni znajomi" name="friend combo" tool_tip="Pokaż znajomych na mapie">
+			<combo_box.item label="Moi dostępni znajomi" name="item1"/>
 		</combo_box>
-		<combo_box label="Zapisane Miejsca" name="landmark combo" tool_tip="Pokaż zapisane miejsce na mapie">
-			<combo_box.item label="Zapisane Miejsca" name="item1"/>
+		<combo_box label="Zapisane miejsca" name="landmark combo" tool_tip="Pokaż zapisane miejsce na mapie">
+			<combo_box.item label="Zapisane miejsca" name="item1"/>
 		</combo_box>
-		<search_editor label="Regiony Według Nazwy" name="location" tool_tip="Wpisz nazwę regionu"/>
+		<search_editor label="Regiony według nazwy" name="location" tool_tip="Wpisz nazwę regionu"/>
 		<button label="Znajdź" name="DoSearch" tool_tip="Szukaj regionu"/>
 		<button name="Clear" tool_tip="Wyczyść zapamiętane linie oraz zresetuj mapę"/>
 		<text name="events_label">

File indra/newview/skins/default/xui/pl/inspect_avatar.xml

 	<string name="Details">
 		[SL_PROFILE]
 	</string>
-	<slider name="volume_slider" tool_tip="Posiom Głośności" value="0.5"/>
-	<button label="Dodaj Znajomość" name="add_friend_btn"/>
+	<slider name="volume_slider" tool_tip="Poziom głośności" value="0.5"/>
+	<button label="Dodaj znajomość" name="add_friend_btn"/>
 	<button label="IM" name="im_btn"/>
 	<button label="Profil" name="view_profile_btn"/>
 	<panel name="moderator_panel">

File indra/newview/skins/default/xui/pl/inspect_group.xml

 	</string>
 	<button label="Dołącz" name="join_btn"/>
 	<button label="Opuść" name="leave_btn"/>
-	<button label="Zobacz Profil" name="view_profile_btn"/>
+	<button label="Zobacz profil" name="view_profile_btn"/>
 </floater>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/inspect_object.xml

 		Przez [CREATOR]
 	</string>
 	<string name="CreatorAndOwner">
-		Kreator [CREATOR]
+		Twórca [CREATOR]
 Właściciel [OWNER]
 	</string>
 	<string name="Price">

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_attachment_other.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <!-- *NOTE: See also menu_avatar_other.xml -->
 <context_menu name="Avatar Pie">
-	<menu_item_call label="Zobacz Profil" name="Profile..."/>
-	<menu_item_call label="Dodaj Znajomość" name="Add Friend"/>
+	<menu_item_call label="Zobacz profil" name="Profile..."/>
+	<menu_item_call label="Dodaj znajomość" name="Add Friend"/>
 	<menu_item_call label="IM" name="Send IM..."/>
 	<menu_item_call label="Zadzwoń" name="Call"/>
-	<menu_item_call label="Zaproś do Grupy" name="Invite..."/>
+	<menu_item_call label="Zaproś do grupy" name="Invite..."/>
 	<menu_item_call label="Zablokuj" name="Avatar Mute"/>
 	<menu_item_call label="Raport" name="abuse"/>
 	<menu_item_call label="Unieruchom" name="Freeze..."/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_attachment_self.xml

 	<menu_item_call label="Zmień strój" name="Change Outfit"/>
 	<menu_item_call label="Edytuj mój strój" name="Edit Outfit"/>
 	<menu_item_call label="Edytuj mój kształt" name="Edit My Shape"/>
-	<menu_item_call label="Moi Znajomi" name="Friends..."/>
-	<menu_item_call label="Moje Grupy" name="Groups..."/>
-	<menu_item_call label="Mój Profil" name="Profile..."/>
+	<menu_item_call label="Moi znajomi" name="Friends..."/>
+	<menu_item_call label="Moje grupy" name="Groups..."/>
+	<menu_item_call label="Mój profil" name="Profile..."/>
 	<menu_item_call label="Debugowanie tekstur" name="Debug..."/>
 	<menu_item_call label="Opuść" name="Drop"/>
 </context_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_avatar_icon.xml

 <menu name="Avatar Icon Menu">
 	<menu_item_call label="Profil" name="Show Profile"/>
 	<menu_item_call label="Czat/IM..." name="Send IM"/>
-	<menu_item_call label="Dodaj Znajomość..." name="Add Friend"/>
+	<menu_item_call label="Dodaj znajomość..." name="Add Friend"/>
 	<menu_item_call label="Usuń..." name="Remove Friend"/>
 </menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_avatar_other.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <!-- *NOTE: See also menu_attachment_other.xml -->
 <context_menu name="Avatar Pie">
-	<menu_item_call label="Zobacz Profil" name="Profile..."/>
-	<menu_item_call label="Dodaj Znajomość" name="Add Friend"/>
+	<menu_item_call label="Zobacz profil" name="Profile..."/>
+	<menu_item_call label="Dodaj znajomość" name="Add Friend"/>
 	<menu_item_call label="IM" name="Send IM..."/>
 	<menu_item_call label="Zadzwoń" name="Call"/>
-	<menu_item_call label="Zaproś do Grupy" name="Invite..."/>
+	<menu_item_call label="Zaproś do grupy" name="Invite..."/>
 	<menu_item_call label="Zablokuj" name="Avatar Mute"/>
 	<menu_item_call label="Raport" name="abuse"/>
 	<menu_item_call label="Unieruchom" name="Freeze..."/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_avatar_self.xml

 	<menu_item_call label="Wstań" name="Stand Up"/>
 	<context_menu label="Zdejmij ▶" name="Take Off &gt;">
 		<context_menu label="Ubrania ▶" name="Clothes &gt;">
-			<menu_item_call label="Koszulkę" name="Shirt"/>
+			<menu_item_call label="Koszulę" name="Shirt"/>
 			<menu_item_call label="Spodnie" name="Pants"/>
 			<menu_item_call label="Spódnicę" name="Skirt"/>
 			<menu_item_call label="Buty" name="Shoes"/>
 			<menu_item_call label="Podkoszulek" name="Self Undershirt"/>
 			<menu_item_call label="Bieliznę" name="Self Underpants"/>
 			<menu_item_call label="Tatuaż" name="Self Tattoo"/>
-			<menu_item_call label="Ubranie Przezroczyste" name="Self Alpha"/>
+			<menu_item_call label="Ubranie alpha" name="Self Alpha"/>
 			<menu_item_call label="Wszystko" name="All Clothes"/>
 		</context_menu>
 		<context_menu label="HUD ▶" name="Object Detach HUD"/>
 		<context_menu label="Odłącz ▶" name="Object Detach"/>
-		<menu_item_call label="Odłącz Wszystko" name="Detach All"/>
+		<menu_item_call label="Odłącz wszystko" name="Detach All"/>
 	</context_menu>
 	<menu_item_call label="Zmień strój" name="Chenge Outfit"/>
 	<menu_item_call label="Edytuj mój strój" name="Edit Outfit"/>
 	<menu_item_call label="Edytuj mój kształt" name="Edit My Shape"/>
-	<menu_item_call label="Moi Znajomi" name="Friends..."/>
-	<menu_item_call label="Moje Grupy" name="Groups..."/>
-	<menu_item_call label="Mój Profil" name="Profile..."/>
+	<menu_item_call label="Moi znajomi" name="Friends..."/>
+	<menu_item_call label="Moje grupy" name="Groups..."/>
+	<menu_item_call label="Mój profil" name="Profile..."/>
 	<menu_item_call label="Debugowanie tekstur" name="Debug..."/>
 </context_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_bottomtray.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <menu name="hide_camera_move_controls_menu">
-	<menu_item_check label="Przycisk Gestur" name="ShowGestureButton"/>
-	<menu_item_check label="Przycisk Ruchu" name="ShowMoveButton"/>
-	<menu_item_check label="Przycisk Widoku" name="ShowCameraButton"/>
-	<menu_item_check label="Przycisk Zdjęć" name="ShowSnapshotButton"/>
+	<menu_item_check label="Przycisk gesturki" name="ShowGestureButton"/>
+	<menu_item_check label="Przycisk ruchu" name="ShowMoveButton"/>
+	<menu_item_check label="Przycisk widoku" name="ShowCameraButton"/>
+	<menu_item_check label="Przycisk zdjęć" name="ShowSnapshotButton"/>
 	<menu_item_check label="Schowek" name="ShowSidebarButton"/>
 	<menu_item_check label="Buduj" name="ShowBuildButton"/>
 	<menu_item_check label="Szukaj" name="ShowSearchButton"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_cof_gear.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <menu name="Gear COF">
-	<menu label="Nowe Ubranie" name="COF.Gear.New_Clothes"/>
+	<menu label="Nowe ubranie" name="COF.Gear.New_Clothes"/>
 	<menu label="Nowe części ciała" name="COF.Geear.New_Body_Parts"/>
 </menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_favorites.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <menu name="Popup">
 	<menu_item_call label="Teleportuj" name="Teleport To Landmark"/>
-	<menu_item_call label="Zobacz/Edytuj Ulubione Miejsce" name="Landmark Open"/>
+	<menu_item_call label="Zobacz/Edytuj Ulubione miejsce" name="Landmark Open"/>
 	<menu_item_call label="Kopiuj SLurl" name="Copy slurl"/>
 	<menu_item_call label="Pokaż na mapie" name="Show On Map"/>
 	<menu_item_call label="Kopiuj" name="Landmark Copy"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_group_plus.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <menu name="menu_group_plus">
-	<menu_item_call label="Dołącz do Grupy..." name="item_join"/>
-	<menu_item_call label="Nowa Grupa..." name="item_new"/>
+	<menu_item_call label="Dołącz do grupy..." name="item_join"/>
+	<menu_item_call label="Nowa grupa..." name="item_new"/>
 </menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_imchiclet_group.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <menu name="IMChiclet Group Menu">
-	<menu_item_call label="O Grupie" name="Show Profile"/>
+	<menu_item_call label="O grupie" name="Show Profile"/>
 	<menu_item_call label="Pokaż sesję" name="Chat"/>
 	<menu_item_call label="Zakończ rozmowę" name="End Session"/>
 </menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_imchiclet_p2p.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <menu name="IMChiclet P2P Menu">
-	<menu_item_call label="Zobacz Profil" name="Show Profile"/>
-	<menu_item_call label="Dodaj Znajomość" name="Add Friend"/>
+	<menu_item_call label="Zobacz profil" name="Show Profile"/>
+	<menu_item_call label="Dodaj znajomość" name="Add Friend"/>
 	<menu_item_call label="Pokaż sesję" name="Send IM"/>
 	<menu_item_call label="Zakończ rozmowę" name="End Session"/>
 </menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_inspect_avatar_gear.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <menu name="Gear Menu">
-	<menu_item_call label="Zobacz Profil" name="view_profile"/>
-	<menu_item_call label="Dodaj Znajomość" name="add_friend"/>
+	<menu_item_call label="Zobacz profil" name="view_profile"/>
+	<menu_item_call label="Dodaj znajomość" name="add_friend"/>
 	<menu_item_call label="IM" name="im"/>
 	<menu_item_call label="Zadzwoń" name="call"/>
 	<menu_item_call label="Teleportuj" name="teleport"/>
-	<menu_item_call label="Zaproś do Grupy" name="invite_to_group"/>
+	<menu_item_call label="Zaproś do grupy" name="invite_to_group"/>
 	<menu_item_call label="Zablokuj" name="block"/>
 	<menu_item_call label="Odblokuj" name="unblock"/>
 	<menu_item_call label="Raport" name="report"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_inspect_self_gear.xml

 <menu name="Gear Menu">
 	<menu_item_call label="Wstań" name="stand_up"/>
 	<menu_item_call label="Zmień strój" name="change_outfit"/>
-	<menu_item_call label="Mój Profil" name="my_profile"/>
-	<menu_item_call label="Moi Znajomi" name="my_friends"/>
-	<menu_item_call label="Moje Grupy" name="my_groups"/>
+	<menu_item_call label="Mój profil" name="my_profile"/>
+	<menu_item_call label="Moi znajomi" name="my_friends"/>
+	<menu_item_call label="Moje grupy" name="my_groups"/>
 	<menu_item_call label="Debugowanie tekstur" name="Debug..."/>
 </menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_inventory.xml

 	<menu_item_call label="Zmień nazwę" name="Task Rename"/>
 	<menu_item_call label="Usuń" name="Task Remove"/>
 	<menu_item_call label="Opróżnij Kosz" name="Empty Trash"/>
-	<menu_item_call label="Opróżnij Folder Zgubione i Odnalezione" name="Empty Lost And Found"/>
+	<menu_item_call label="Opróżnij Folder Zgubione i odnalezione" name="Empty Lost And Found"/>
 	<menu_item_call label="Nowy folder" name="New Folder"/>
 	<menu_item_call label="Nowy skrypt" name="New Script"/>
 	<menu_item_call label="Nowa nota" name="New Note"/>
-	<menu_item_call label="Nowy gest" name="New Gesture"/>
+	<menu_item_call label="Nowa gesturka" name="New Gesture"/>
 	<menu label="Nowe Ubranie" name="New Clothes">
-		<menu_item_call label="Nowa koszulka" name="New Shirt"/>
+		<menu_item_call label="Nowa koszula" name="New Shirt"/>
 		<menu_item_call label="Nowe spodnie" name="New Pants"/>
 		<menu_item_call label="Nowe buty" name="New Shoes"/>
 		<menu_item_call label="Nowe skarpety" name="New Socks"/>
 		<menu_item_call label="Nowe rękawiczki" name="New Gloves"/>
 		<menu_item_call label="Nowy podkoszulek" name="New Undershirt"/>
 		<menu_item_call label="Nowa bielizna" name="New Underpants"/>
-		<menu_item_call label="Nowa maska Alpha" name="New Alpha Mask"/>
+		<menu_item_call label="Nowa maska alpha" name="New Alpha Mask"/>
 		<menu_item_call label="Nowy tatuaż" name="New Tattoo"/>
 	</menu>
 	<menu label="Nowa Część Ciała" name="New Body Parts">
 		<menu_item_call label="Spodnie" name="Pants"/>
 		<menu_item_call label="Kształt" name="Shape"/>
 		<menu_item_call label="Buty" name="Shoes"/>
-		<menu_item_call label="Koszulka" name="Shirt"/>
+		<menu_item_call label="Koszula" name="Shirt"/>
 		<menu_item_call label="Spódnica" name="Skirt"/>
 		<menu_item_call label="Bielizna" name="Underpants"/>
 		<menu_item_call label="Podkoszulek" name="Undershirt"/>
 	<menu_item_call label="Wklej jako link" name="Paste As Link"/>
 	<menu_item_call label="Usuń" name="Remove Link"/>
 	<menu_item_call label="Usuń" name="Delete"/>
-	<menu_item_call label="Skasuj Folder Systemu" name="Delete System Folder"/>
+	<menu_item_call label="Skasuj folder systemu" name="Delete System Folder"/>
 	<menu_item_call label="Rozpocznij konferencję czatową" name="Conference Chat Folder"/>
 	<menu_item_call label="Odtwarzaj" name="Sound Play"/>
 	<menu_item_call label="O Miejscu" name="About Landmark"/>
 	<menu_item_call label="Odłącz od siebie" name="Detach From Yourself"/>
 	<menu_item_call label="Załóż" name="Wearable And Object Wear"/>
 	<menu label="Dołącz do" name="Attach To"/>
-	<menu label="Dołącz do Załączników HUD" name="Attach To HUD"/>
+	<menu label="Dołącz do załączników HUD" name="Attach To HUD"/>
 	<menu_item_call label="Edytuj" name="Wearable Edit"/>
 	<menu_item_call label="Dodaj" name="Wearable Add"/>
 	<menu_item_call label="Zdejmij" name="Take Off"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_inventory_add.xml

 	<menu_item_call label="Nowy folder" name="New Folder"/>
 	<menu_item_call label="Nowy skrypt" name="New Script"/>
 	<menu_item_call label="Nowa nota" name="New Note"/>
-	<menu_item_call label="Nowy gest" name="New Gesture"/>
+	<menu_item_call label="Nowa gesturka" name="New Gesture"/>
 	<menu label="Nowe Ubranie" name="New Clothes">
-		<menu_item_call label="Nowa koszulka" name="New Shirt"/>
+		<menu_item_call label="Nowa koszula" name="New Shirt"/>
 		<menu_item_call label="Nowe spodnie" name="New Pants"/>
 		<menu_item_call label="Nowe buty" name="New Shoes"/>
 		<menu_item_call label="Nowe skarpetki" name="New Socks"/>
 		<menu_item_call label="Nowe rękawiczki" name="New Gloves"/>
 		<menu_item_call label="Nowy podkoszulek" name="New Undershirt"/>
 		<menu_item_call label="Nowa bielizna" name="New Underpants"/>
-		<menu_item_call label="Nowe ubranie Przezroczyste" name="New Alpha"/>
+		<menu_item_call label="Nowa maska alpha" name="New Alpha"/>
 		<menu_item_call label="Nowy tatuaż" name="New Tattoo"/>
 	</menu>
 	<menu label="Nowa Część Ciała" name="New Body Parts">

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_inventory_gear_default.xml

 	<menu_item_call label="Pokaż filtry" name="show_filters"/>
 	<menu_item_call label="Zresetuj filtry" name="reset_filters"/>
 	<menu_item_call label="Zamknij wszystkie foldery" name="close_folders"/>
-	<menu_item_call label="Opróżnij Zagubione i Odnalezione" name="empty_lostnfound"/>
+	<menu_item_call label="Opróżnij Zagubione i odnalezione" name="empty_lostnfound"/>
 	<menu_item_call label="Zapisz teksturę jako" name="Save Texture As"/>
 	<menu_item_call label="Udostępnij" name="Share"/>
 	<menu_item_call label="Znajdź oryginał" name="Find Original"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_land.xml

 <context_menu name="Land Pie">
 	<menu_item_call label="O Posiadłości" name="Place Information..."/>
 	<menu_item_call label="Usiądź tutaj" name="Sit Here"/>
-	<menu_item_call label="Kup Posiadłość" name="Land Buy"/>
+	<menu_item_call label="Kup posiadłość" name="Land Buy"/>
 	<menu_item_call label="Kup przepustkę" name="Land Buy Pass"/>
 	<menu_item_call label="Buduj" name="Create"/>
 	<menu_item_call label="Edytuj teren" name="Edit Terrain"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_login.xml

 		<menu_item_call label="[SECOND_LIFE]: Pomoc" name="Second Life Help"/>
 		<menu_item_call label="O [APP_NAME]" name="About Second Life"/>
 	</menu>
-	<menu_item_check label="Pokaż Ustawienia Debugowania" name="Show Debug Menu"/>
+	<menu_item_check label="Pokaż ustawienia debugowania" name="Show Debug Menu"/>
 	<menu label="Debug" name="Debug">
 		<menu_item_call label="Ustawienia debugowania" name="Debug Settings"/>
 		<menu_item_call label="Ustawienia UI/kolor" name="UI/Color Settings"/>
 		<menu_item_call label="Wyświetl TOS" name="TOS"/>
 		<menu_item_call label="Wyświetl wiadomość krytyczną" name="Critical"/>
 		<menu_item_call label="Test przeglądarki internetowej" name="Web Browser Test"/>
-		<menu_item_check label="Pokaż Siatkę" name="Show Grid Picker"/>
+		<menu_item_check label="Pokaż siatkę" name="Show Grid Picker"/>
 		<menu_item_call label="Pokaż konsolę Zawiadomień" name="Show Notifications Console"/>
 	</menu>
 </menu_bar>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_navbar.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <menu name="Navbar Menu">
 	<menu_item_check label="Pokaż współrzędne" name="Show Coordinates"/>
-	<menu_item_check label="Pokaż właściwości Posiadłości" name="Show Parcel Properties"/>
-	<menu_item_call label="Ulubione Miejsce" name="Landmark"/>
+	<menu_item_check label="Pokaż właściwości posiadłości" name="Show Parcel Properties"/>
+	<menu_item_call label="Landmark" name="Landmark"/>
 	<menu_item_call label="Wytnij" name="Cut"/>
 	<menu_item_call label="Kopiuj" name="Copy"/>
 	<menu_item_call label="Wklej" name="Paste"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_outfit_gear.xml

 		<menu_item_call label="Nowe skarpetki" name="New Socks"/>
 		<menu_item_call label="Nowa kurtka" name="New Jacket"/>
 		<menu_item_call label="Nowa spódnica" name="New Skirt"/>
-		<menu_item_call label="Nowe rękawiczki" name="New Gloves"/>
+		<menu_item_call label="Nowe rękawiczki" name="New Gloves"/>
 		<menu_item_call label="Nowa podkoszulka" name="New Undershirt"/>
 		<menu_item_call label="Nowa bielizna" name="New Underpants"/>
-		<menu_item_call label="Nowe alpha" name="New Alpha"/>
+		<menu_item_call label="Nowa maska alpha" name="New Alpha"/>
 		<menu_item_call label="Nowy tatuaż" name="New Tattoo"/>
 	</menu>
 	<menu label="Nowe części ciała" name="New Body Parts">

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_participant_list.xml

 <context_menu name="Participant List Context Menu">
 	<menu_item_check label="Sortuj według imienia" name="SortByName"/>
 	<menu_item_check label="Sortuj według ostatniego mówcy" name="SortByRecentSpeakers"/>
-	<menu_item_call label="Zobacz Profil" name="View Profile"/>
-	<menu_item_call label="Dodaj Znajomość" name="Add Friend"/>
+	<menu_item_call label="Zobacz profil" name="View Profile"/>
+	<menu_item_call label="Dodaj znajomość" name="Add Friend"/>
 	<menu_item_call label="IM" name="IM"/>
 	<menu_item_call label="Zadzwoń" name="Call"/>
 	<menu_item_call label="Udostępnij" name="Share"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_people_groups.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <menu name="menu_group_plus">
-	<menu_item_call label="Zobacz Info" name="View Info"/>
+	<menu_item_call label="Zobacz info" name="View Info"/>
 	<menu_item_call label="Czat" name="Chat"/>
 	<menu_item_call label="Rozmowa" name="Call"/>
 	<menu_item_call label="Aktywuj" name="Activate"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_people_groups_view_sort.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <menu name="menu_group_plus">
-	<menu_item_check label="Wyświetlaj ikonki Grupy" name="Display Group Icons"/>
-	<menu_item_call label="Opuść zaznaczone Grupy" name="Leave Selected Group"/>
+	<menu_item_check label="Wyświetlaj ikonki grupy" name="Display Group Icons"/>
+	<menu_item_call label="Opuść zaznaczone grupy" name="Leave Selected Group"/>
 </menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_people_nearby.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="Avatar Context Menu">
-	<menu_item_call label="Zobacz Profil" name="View Profile"/>
-	<menu_item_call label="Dodaj Znajomość" name="Add Friend"/>
-	<menu_item_call label="Usuń z listy Znajomych" name="Remove Friend"/>
+	<menu_item_call label="Zobacz profil" name="View Profile"/>
+	<menu_item_call label="Dodaj znajomość" name="Add Friend"/>
+	<menu_item_call label="Usuń z listy znajomych" name="Remove Friend"/>
 	<menu_item_call label="IM" name="IM"/>
 	<menu_item_call label="Zadzwoń" name="Call"/>
 	<menu_item_call label="Mapa" name="Map"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_people_nearby_multiselect.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="Multi-Selected People Context Menu">
-	<menu_item_call label="Dodaj Znajomych" name="Add Friends"/>
-	<menu_item_call label="Usuń Znajomych" name="Remove Friend"/>
+	<menu_item_call label="Dodaj znajomych" name="Add Friends"/>
+	<menu_item_call label="Usuń znajomych" name="Remove Friend"/>
 	<menu_item_call label="IM" name="IM"/>
 	<menu_item_call label="Zadzwoń" name="Call"/>
 	<menu_item_call label="Udostępnij" name="Share"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_picks_plus.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <toggleable_menu name="picks_plus_menu">
 	<menu_item_call label="Stwórz" name="create_pick"/>
-	<menu_item_call label="Nowa Reklama" name="create_classified"/>
+	<menu_item_call label="Nowa reklama" name="create_classified"/>
 </toggleable_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_place.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <toggleable_menu name="place_overflow_menu">
-	<menu_item_call label="Zapisz Landmark" name="landmark"/>
+	<menu_item_call label="Zapisz landmark" name="landmark"/>
 	<menu_item_call label="Utwórz" name="pick"/>
-	<menu_item_call label="Kup Przepustkę" name="pass"/>
+	<menu_item_call label="Kup przepustkę" name="pass"/>
 	<menu_item_call label="Edytuj" name="edit"/>
 </toggleable_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_place_add_button.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <menu name="menu_folder_gear">
 	<menu_item_call label="Dodaj folder" name="add_folder"/>
-	<menu_item_call label="Dodaj do Landmarków" name="add_landmark"/>
+	<menu_item_call label="Dodaj do landmarków" name="add_landmark"/>
 </menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_places_gear_folder.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <menu name="menu_folder_gear">
-	<menu_item_call label="Dodaj do Landmarków" name="add_landmark"/>
+	<menu_item_call label="Dodaj do landmarków" name="add_landmark"/>
 	<menu_item_call label="Dodaj folder" name="add_folder"/>
 	<menu_item_call label="Wytnij" name="cut"/>
 	<menu_item_call label="Kopiuj" name="copy_folder"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_places_gear_landmark.xml

 	<menu_item_call label="Teleportuj" name="teleport"/>
 	<menu_item_call label="Więcej informacji" name="more_info"/>
 	<menu_item_call label="Pokaż na mapie" name="show_on_map"/>
-	<menu_item_call label="Dodaj do Landmarków" name="add_landmark"/>
+	<menu_item_call label="Dodaj do landmarków" name="add_landmark"/>
 	<menu_item_call label="Dodaj folder" name="add_folder"/>
 	<menu_item_call label="Wytnij" name="cut"/>
-	<menu_item_call label="Kopiuj Landmark" name="copy_landmark"/>
+	<menu_item_call label="Kopiuj landmark" name="copy_landmark"/>
 	<menu_item_call label="Kopiuj SLurl" name="copy_slurl"/>
 	<menu_item_call label="Wklej" name="paste"/>
 	<menu_item_call label="Zmień nazwę" name="rename"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_slurl.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <menu name="Popup">
-	<menu_item_call label="O Miejscu" name="about_url"/>
-	<menu_item_call label="Teleportuj do Miejsca" name="teleport_to_url"/>
+	<menu_item_call label="O miejscu" name="about_url"/>
+	<menu_item_call label="Teleportuj do miejsca" name="teleport_to_url"/>
 	<menu_item_call label="Mapa" name="show_on_map"/>
 </menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_teleport_history_gear.xml

 <menu name="Teleport History Gear Context Menu">
 	<menu_item_call label="Rozwiń wszystkie foldery" name="Expand all folders"/>
 	<menu_item_call label="Schowaj wszystkie foldery" name="Collapse all folders"/>
-	<menu_item_call label="Wyczyść Historię Teleportacji" name="Clear Teleport History"/>
+	<menu_item_call label="Wyczyść historię teleportacji" name="Clear Teleport History"/>
 </menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_text_editor.xml

 	<menu_item_call label="Kopiuj" name="Copy"/>
 	<menu_item_call label="Wklej" name="Paste"/>
 	<menu_item_call label="Usuń" name="Delete"/>
-	<menu_item_call label="Zaznacz Wszystko" name="Select All"/>
+	<menu_item_call label="Zaznacz wszystko" name="Select All"/>
 </context_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_url_agent.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="Url Popup">
-	<menu_item_call label="Pokaż Profil Rezydenta" name="show_agent"/>
+	<menu_item_call label="Pokaż profil Rezydenta" name="show_agent"/>
 	<menu_item_call label="Kopiuj nazwę do schowka" name="url_copy_label"/>
 	<menu_item_call label="Kopiuj SLurl do schowka" name="url_copy"/>
 </context_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_url_group.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="Url Popup">
-	<menu_item_call label="Pokaż szczegóły o Grupie" name="show_group"/>
-	<menu_item_call label="Kopiuj Grupę do schowka" name="url_copy_label"/>
+	<menu_item_call label="Pokaż szczegóły o grupie" name="show_group"/>
+	<menu_item_call label="Kopiuj grupę do schowka" name="url_copy_label"/>
 	<menu_item_call label="Kopiuj SLurl do schowka" name="url_copy"/>
 </context_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_url_inventory.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="Url Popup">
-	<menu_item_call label="Pokaż obiekt w Szafie" name="show_item"/>
+	<menu_item_call label="Pokaż obiekt w szafie" name="show_item"/>
 	<menu_item_call label="Kopiuj nazwę do schowka" name="url_copy_label"/>
 	<menu_item_call label="Kopiuj SLurl do schowka" name="url_copy"/>
 </context_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_url_parcel.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="Url Popup">
-	<menu_item_call label="Pokaż szczegóły o Miejscu" name="show_parcel"/>
+	<menu_item_call label="Pokaż szczegóły o miejscu" name="show_parcel"/>
 	<menu_item_call label="Pokaż na mapie" name="show_on_map"/>
 	<menu_item_call label="Kopiuj SLurl do schowka" name="url_copy"/>
 </context_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_url_slurl.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="Url Popup">
-	<menu_item_call label="Pokaż szczegóły o Miejscu" name="show_place"/>
+	<menu_item_call label="Pokaż szczegóły o miejscu" name="show_place"/>
 	<menu_item_call label="Pokaż na mapie" name="show_on_map"/>
 	<menu_item_call label="Teleportuj do miejsca" name="teleport_to_location"/>
 	<menu_item_call label="Kopiuj SLurl do schowka" name="url_copy"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_url_teleport.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="Url Popup">
 	<menu_item_call label="Teleportuj do tego miejsca" name="teleport"/>
-	<menu_item_call label="Pokaż na Mapie" name="show_on_map"/>
+	<menu_item_call label="Pokaż na mapie" name="show_on_map"/>
 	<menu_item_call label="Kopiuj SLurl do schowka" name="url_copy"/>
 </context_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_viewer.xml

 <menu_bar name="Main Menu">
 	<menu label="Ja" name="Me">
 		<menu_item_call label="Ustawienia" name="Preferences"/>
-		<menu_item_call label="Moja Tablica" name="Manage My Account"/>
+		<menu_item_call label="Dashboard" name="Manage My Account"/>
 		<menu_item_call label="Kup L$" name="Buy and Sell L$"/>
 		<menu_item_call label="Mój Profil" name="Profile"/>
 		<menu_item_call label="Zmień strój" name="ChangeOutfit"/>
 		<menu_item_check label="Moja Szafa" name="Inventory"/>
 		<menu_item_check label="Moja Szafa" name="ShowSidetrayInventory"/>
-		<menu_item_check label="Moje Gesty" name="Gestures"/>
+		<menu_item_check label="Moje gesturki" name="Gestures"/>
 		<menu_item_check label="Mój głos" name="ShowVoice"/>
 		<menu label="Mój Status" name="Status">
-			<menu_item_call label="Tryb Oddalenia" name="Set Away"/>
-			<menu_item_call label="Tryb Pracy" name="Set Busy"/>
+			<menu_item_call label="Tryb oddalenia" name="Set Away"/>
+			<menu_item_call label="Tryb pracy" name="Set Busy"/>
 		</menu>
-		<menu_item_call label="Zażądaj Statusu Administratora" name="Request Admin Options"/>
-		<menu_item_call label="Wyłącz Status Administratora" name="Leave Admin Options"/>
+		<menu_item_call label="Zażądaj statusu administratora" name="Request Admin Options"/>
+		<menu_item_call label="Wyłącz atatus administratora" name="Leave Admin Options"/>
 		<menu_item_call label="Wyłącz [APP_NAME]" name="Quit"/>
 	</menu>
 	<menu label="Komunikacja" name="Communicate">
 		<menu_item_call label="Znajomi" name="My Friends"/>
 		<menu_item_call label="Grupy" name="My Groups"/>
-		<menu_item_check label="Czat Lokalny" name="Nearby Chat"/>
-		<menu_item_call label="Osoby w Pobliżu" name="Active Speakers"/>
+		<menu_item_check label="Czat lokalny" name="Nearby Chat"/>
+		<menu_item_call label="Osoby w pobliżu" name="Active Speakers"/>
 	</menu>
 	<menu label="Świat" name="World">
 		<menu_item_check label="Mini-Mapa" name="Mini-Map"/>
 		<menu_item_check label="Mapa Świata" name="World Map"/>
-		<menu_item_call label="Zrób Zdjęcie" name="Take Snapshot"/>
-		<menu_item_call label="Zapamiętaj to Miejsce" name="Create Landmark Here"/>
+		<menu_item_call label="Zrób zdjęcie" name="Take Snapshot"/>
+		<menu_item_call label="Zapamiętaj to miejsce (LM)" name="Create Landmark Here"/>
 		<menu label="Miejsce" name="Land">
 			<menu_item_call label="Profil miejsca" name="Place Profile"/>
-			<menu_item_call label="O Posiadłości" name="About Land"/>
+			<menu_item_call label="O posiadłości" name="About Land"/>
 			<menu_item_call label="Region/Majątek" name="Region/Estate"/>
 		</menu>
-		<menu_item_call label="Kup Posiadłość" name="Buy Land"/>
-		<menu_item_call label="Moje Posiadłości" name="My Land"/>
+		<menu_item_call label="Kup posiadłość" name="Buy Land"/>
+		<menu_item_call label="Moje posiadłości" name="My Land"/>
 		<menu label="Pokaż" name="LandShow">
-			<menu_item_check label="Ustawienia Ruchu" name="Movement Controls"/>
-			<menu_item_check label="Zobacz Ustawienia" name="Camera Controls"/>
-			<menu_item_check label="Linie Bana" name="Ban Lines"/>
+			<menu_item_check label="Ustawienia ruchu" name="Movement Controls"/>
+			<menu_item_check label="Zobacz ustawienia" name="Camera Controls"/>
+			<menu_item_check label="Linie bana" name="Ban Lines"/>
 			<menu_item_check label="Emitery" name="beacons"/>
-			<menu_item_check label="Granice Posiadłości" name="Property Lines"/>
-			<menu_item_check label="Właściciele Posiadłości" name="Land Owners"/>
+			<menu_item_check label="Granice posiadłości" name="Property Lines"/>
+			<menu_item_check label="Właściciele posiadłości" name="Land Owners"/>
 			<menu_item_check label="Współrzędne" name="Coordinates"/>
-			<menu_item_check label="Właściwości Posiadłości" name="Parcel Properties"/>
+			<menu_item_check label="Właściwości posiadłości" name="Parcel Properties"/>
 		</menu>
 		<menu_item_call label="Teleportuj do Miejsca Startu" name="Teleport Home"/>
 		<menu_item_call label="Ustaw Miejsce Startu" name="Set Home to Here"/>
 			<menu_item_call label="Południe" name="Noon"/>
 			<menu_item_call label="Zachód Słońca" name="Sunset"/>
 			<menu_item_call label="Północ" name="Midnight"/>
-			<menu_item_call label="Używaj Czasu Regionu" name="Revert to Region Default"/>
-			<menu_item_call label="Edytor Środowiska" name="Environment Editor"/>
+			<menu_item_call label="Używaj czasu Regionu" name="Revert to Region Default"/>
+			<menu_item_call label="Edytor środowiska" name="Environment Editor"/>
 		</menu>
 	</menu>
 	<menu label="Buduj" name="BuildTools">
 		<menu_item_check label="Buduj" name="Show Build Tools"/>
-		<menu label="Wybierz Narzędzie Budowania" name="Select Tool">
-			<menu_item_call label="Narzędzie Ogniskowej" name="Focus"/>
-			<menu_item_call label="Narzędzie Ruchu" name="Move"/>
-			<menu_item_call label="Narzędzie Edycji" name="Edit"/>
-			<menu_item_call label="Stwórz Narzędzie" name="Create"/>
-			<menu_item_call label="Narzędzie Posiadłości" name="Land"/>
+		<menu label="Wybierz narzędzie budowania" name="Select Tool">
+			<menu_item_call label="Narzędzie ogniskowej" name="Focus"/>
+			<menu_item_call label="Narzędzie ruchu" name="Move"/>
+			<menu_item_call label="Narzędzie edycji" name="Edit"/>
+			<menu_item_call label="Stwórz narzędzie" name="Create"/>
+			<menu_item_call label="Narzędzie posiadłości" name="Land"/>
 		</menu>
 		<menu_item_call label="Linkuj" name="Link"/>
 		<menu_item_call label="Rozlinkuj" name="Unlink"/>
-		<menu_item_check label="Edytuj Zgrupowane Obiekty" name="Edit Linked Parts"/>
-		<menu label="Wybierz Zlinkowane Części" name="Select Linked Parts">
-			<menu_item_call label="Wybierz Następną Część" name="Select Next Part"/>
-			<menu_item_call label="Zaznacz Poprzednią Część" name="Select Previous Part"/>
-			<menu_item_call label="Uwzględnij Następną Część" name="Include Next Part"/>
-			<menu_item_call label="Uwzględnij Poprzednią Część" name="Include Previous Part"/>
+		<menu_item_check label="Edytuj zlinkowane obiekty" name="Edit Linked Parts"/>
+		<menu label="Wybierz zlinkowane części" name="Select Linked Parts">
+			<menu_item_call label="Wybierz następną część" name="Select Next Part"/>
+			<menu_item_call label="Zaznacz poprzednią część" name="Select Previous Part"/>
+			<menu_item_call label="Uwzględnij następną część" name="Include Next Part"/>
+			<menu_item_call label="Uwzględnij poprzednią część" name="Include Previous Part"/>
 		</menu>
-		<menu_item_call label="Ogniskowa Selekcji" name="Focus on Selection"/>
-		<menu_item_call label="Przybliż do Selekcji" name="Zoom to Selection"/>
+		<menu_item_call label="Ogniskowa selekcji" name="Focus on Selection"/>
+		<menu_item_call label="Przybliż do selekcji" name="Zoom to Selection"/>
 		<menu label="Obiekt" name="Object">
 			<menu_item_call label="Kup" name="Menu Object Buy"/>
 			<menu_item_call label="Weź" name="Menu Object Take"/>
-			<menu_item_call label="Weź Kopię" name="Take Copy"/>
-			<menu_item_call label="Zapisz Obiekt do Szafy" name="Save Object Back to My Inventory"/>
-			<menu_item_call label="Zapisz do Treści Obiektu" name="Save Object Back to Object Contents"/>
+			<menu_item_call label="Weź kopię" name="Take Copy"/>
+			<menu_item_call label="Zapisz obiekt do Szafy" name="Save Object Back to My Inventory"/>
+			<menu_item_call label="Zapisz do treści obiektu" name="Save Object Back to Object Contents"/>
 		</menu>
 		<menu label="Skrypty" name="Scripts">
-			<menu_item_call label="Zrekompiluj Skrypt w Selekcji (Mono)" name="Mono"/>
-			<menu_item_call label="Zrekompiluj Skrypty" name="LSL"/>
-			<menu_item_call label="Reset Skryptów" name="Reset Scripts"/>
-			<menu_item_call label="Ustaw Uruchamienie Skryptów" name="Set Scripts to Running"/>
-			<menu_item_call label="Wstrzymaj Działanie Skryptów w Selekcji" name="Set Scripts to Not Running"/>
+			<menu_item_call label="Zrekompiluj skrypt w selekcji (Mono)" name="Mono"/>
+			<menu_item_call label="Zrekompiluj skrypty" name="LSL"/>
+			<menu_item_call label="Reset skryptów" name="Reset Scripts"/>
+			<menu_item_call label="Ustaw uruchamienie skryptów" name="Set Scripts to Running"/>
+			<menu_item_call label="Wstrzymaj działanie skryptów w selekcji" name="Set Scripts to Not Running"/>
 		</menu>
 		<menu label="Opcje" name="Options">
 			<menu_item_call label="Ustaw domyślne pozwolenia ładowania" name="perm prefs"/>
-			<menu_item_check label="Pokaż Zaawansowane Pozwolenia" name="DebugPermissions"/>
-			<menu_item_check label="Wybierz Tylko Moje Obiekty" name="Select Only My Objects"/>
-			<menu_item_check label="Wybierz Tylko Obiekty Przesuwalne" name="Select Only Movable Objects"/>
-			<menu_item_check label="Wybierz przez Otoczenie" name="Select By Surrounding"/>
-			<menu_item_check label="Zobacz Ukrytą Selekcję" name="Show Hidden Selection"/>
-			<menu_item_check label="Pokaż Promień Emitera dla Selekcji" name="Show Light Radius for Selection"/>
-			<menu_item_check label="Pokaż Emiter Selekcji" name="Show Selection Beam"/>
-			<menu_item_check label="Uruchom Siatkę" name="Snap to Grid"/>
-			<menu_item_call label="Przeciągnij Obiekt do Siatki" name="Snap Object XY to Grid"/>
-			<menu_item_call label="Wybierz Zaznaczenie Siatki" name="Use Selection for Grid"/>
-			<menu_item_call label="Opcje Siatki" name="Grid Options"/>
+			<menu_item_check label="Pokaż zaawansowane pozwolenia" name="DebugPermissions"/>
+			<menu_item_check label="Wybierz tylko moje obiekty" name="Select Only My Objects"/>
+			<menu_item_check label="Wybierz tylko obiekty przesuwalne" name="Select Only Movable Objects"/>
+			<menu_item_check label="Wybierz przez otoczenie" name="Select By Surrounding"/>
+			<menu_item_check label="Zobacz ukrytą selekcję" name="Show Hidden Selection"/>
+			<menu_item_check label="Pokaż promień emitera dla selekcji" name="Show Light Radius for Selection"/>
+			<menu_item_check label="Pokaż emiter selekcji" name="Show Selection Beam"/>
+			<menu_item_check label="Uruchom siatkę" name="Snap to Grid"/>
+			<menu_item_call label="Przeciągnij obiekt do siatki" name="Snap Object XY to Grid"/>
+			<menu_item_call label="Wybierz zaznaczenie siatki" name="Use Selection for Grid"/>
+			<menu_item_call label="Opcje siatki" name="Grid Options"/>
 		</menu>
 		<menu label="Załaduj" name="Upload">
 			<menu_item_call label="teksturę (L$[COST])..." name="Upload Image"/>
 	<menu label="Pomoc" name="Help">
 		<menu_item_call label="[SECOND_LIFE] Portal Pomocy" name="Second Life Help"/>
 		<menu_item_call label="Złóż Raport o Nadużyciu" name="Report Abuse"/>
-		<menu_item_call label="Zgłoś Błędy Klienta" name="Report Bug"/>
+		<menu_item_call label="Zgłoś błędy klienta" name="Report Bug"/>
 		<menu_item_call label="O [APP_NAME]" name="About Second Life"/>
 	</menu>
 	<menu label="Zaawansowane" name="Advanced">
 		<menu_item_check label="Pokaż menu Zaawansowane" name="Show Advanced Menu"/>
-		<menu_item_call label="Zatrzymaj Wszystkie Animacje" name="Stop Animating My Avatar"/>
-		<menu_item_call label="Odswież Wyświetlanie Tekstur" name="Rebake Texture"/>
-		<menu_item_call label="Domyślne Ustawienia Rozmiaru Interfejsu" name="Set UI Size to Default"/>
-		<menu_item_call label="Ustaw Rozmiar Interfejsu..." name="Set Window Size..."/>
-		<menu_item_check label="Ogranicz Dystans Selekcji" name="Limit Select Distance"/>
-		<menu_item_check label="Wyłącz Ograniczenia Zasięgu Kamery" name="Disable Camera Distance"/>
-		<menu_item_check label="Wysoka Rozdzielczość Zdjęć" name="HighResSnapshot"/>
-		<menu_item_check label="Zapisuj Zdjęcia na Dysk Twardy bez Efektu Dźwiękowego" name="QuietSnapshotsToDisk"/>
-		<menu_item_check label="Skompresuj Zdjęcie na Dysk Twardy" name="CompressSnapshotsToDisk"/>
+		<menu_item_call label="Zatrzymaj wszystkie animacje" name="Stop Animating My Avatar"/>
+		<menu_item_call label="Odswież wyświetlanie tekstur" name="Rebake Texture"/>
+		<menu_item_call label="Domyślne ustawienia rozmiaru interfejsu" name="Set UI Size to Default"/>
+		<menu_item_call label="Ustaw rozmiar interfejsu..." name="Set Window Size..."/>
+		<menu_item_check label="Ogranicz dystans selekcji" name="Limit Select Distance"/>
+		<menu_item_check label="Wyłącz ograniczenia zasięgu kamery" name="Disable Camera Distance"/>
+		<menu_item_check label="Wysoka rozdzielczość zdjęć" name="HighResSnapshot"/>
+		<menu_item_check label="Zapisuj zdjęcia na dysk twardy bez efektu dźwiękowego" name="QuietSnapshotsToDisk"/>
+		<menu_item_check label="Skompresuj zdjęcie na dysk twardy" name="CompressSnapshotsToDisk"/>
 		<menu label="Narzędzia" name="Performance Tools">
-			<menu_item_call label="Pomiar Lagów" name="Lag Meter"/>
+			<menu_item_call label="Pomiar lagów" name="Lag Meter"/>
 			<menu_item_check label="Statystyki" name="Statistics Bar"/>
-			<menu_item_check label="Pokaż Wartość Renderowania Awatara" name="Avatar Rendering Cost"/>
+			<menu_item_check label="Pokaż wartość renderowania awatara" name="Avatar Rendering Cost"/>
 		</menu>
-		<menu label="Podkreślanie i Widoczność" name="Highlighting and Visibility">
-			<menu_item_check label="Efekt Emiterów" name="Cheesy Beacon"/>
-			<menu_item_check label="Ukryj Cząsteczki" name="Hide Particles"/>
-			<menu_item_check label="Ukryj Zaznaczone" name="Hide Selected"/>
-			<menu_item_check label="Pokaż Przeźroczyste Obiekty" name="Highlight Transparent"/>
-			<menu_item_check label="Pokaż Załączniki HUD" name="Show HUD Attachments"/>
-			<menu_item_check label="Pokaż Celownik Myszki" name="ShowCrosshairs"/>
+		<menu label="Podkreślanie i widoczność" name="Highlighting and Visibility">
+			<menu_item_check label="Efekt emiterów" name="Cheesy Beacon"/>
+			<menu_item_check label="Ukryj cząsteczki" name="Hide Particles"/>
+			<menu_item_check label="Ukryj zaznaczone" name="Hide Selected"/>
+			<menu_item_check label="Pokaż przeźroczyste obiekty" name="Highlight Transparent"/>
+			<menu_item_check label="Pokaż załączniki HUD" name="Show HUD Attachments"/>
+			<menu_item_check label="Pokaż celownik myszki" name="ShowCrosshairs"/>
 		</menu>
-		<menu label="Rodzaje Renderowania" name="Rendering Types">
+		<menu label="Rodzaje renderowania" name="Rendering Types">
 			<menu_item_check label="Podstawowe" name="Simple"/>
-			<menu_item_check label="Maska Przezroczysta" name="Alpha"/>
+			<menu_item_check label="Maska alpha" name="Alpha"/>
 			<menu_item_check label="Drzewo" name="Tree"/>
 			<menu_item_check label="Awatary" name="Character"/>
-			<menu_item_check label="Płaszczyzna Powierzchni" name="SurfacePath"/>
+			<menu_item_check label="Płaszczyzna powierzchni" name="SurfacePath"/>
 			<menu_item_check label="Niebo" name="Sky"/>
 			<menu_item_check label="Woda" name="Water"/>
 			<menu_item_check label="Ziemia" name="Ground"/>
 			<menu_item_check label="Cząsteczki" name="Particles"/>
 			<menu_item_check label="Zderzenie" name="Bump"/>
 		</menu>
-		<menu label="Opcje Renderowania" name="Rendering Features">
+		<menu label="Opcje renderowania" name="Rendering Features">
 			<menu_item_check label="UI" name="UI"/>
 			<menu_item_check label="Zaznaczone" name="Selected"/>
 			<menu_item_check label="Podświetlenie" name="Highlighted"/>
-			<menu_item_check label="Tekstury Dynamiczne" name="Dynamic Textures"/>
-			<menu_item_check label="Cień Stopy" name="Foot Shadows"/>
+			<menu_item_check label="Tekstury dynamiczne" name="Dynamic Textures"/>
+			<menu_item_check label="Cień stopy" name="Foot Shadows"/>
 			<menu_item_check label="Mgła" name="Fog"/>
-			<menu_item_check label="Obiekty Elastyczne" name="Flexible Objects"/>
+			<menu_item_check label="Obiekty elastyczne" name="Flexible Objects"/>
 		</menu>
-		<menu_item_check label="Uruchom Wiele Wątków" name="Run Multiple Threads"/>
-		<menu_item_check label="Use Plugin Read Thread" name="Use Plugin Read Thread"/>
-		<menu_item_call label="Wyczyść Bufor Danych Grupy" name="ClearGroupCache"/>
-		<menu_item_check label="Wygładzanie Ruchu Myszki" name="Mouse Smoothing"/>
+		<menu_item_check label="Uruchom wiele wątków" name="Run Multiple Threads"/>
+		<menu_item_check label="Użyj plugin Read Thread" name="Use Plugin Read Thread"/>
+		<menu_item_call label="Wyczyść bufor danych grupy" name="ClearGroupCache"/>
+		<menu_item_check label="Wygładzanie ruchu myszki" name="Mouse Smoothing"/>
 		<menu label="Skróty" name="Shortcuts">
 			<menu_item_call label="Obraz (L$[COST])..." name="Upload Image"/>
 			<menu_item_check label="Szukaj" name="Search"/>
-			<menu_item_call label="Zwolnij Klawisze" name="Release Keys"/>
-			<menu_item_call label="Domyślne Ustawienia Rozmiaru Interfejsu" name="Set UI Size to Default"/>
+			<menu_item_call label="Zwolnij klawisze" name="Release Keys"/>
+			<menu_item_call label="Domyślne ustawienia rozmiaru interfejsu" name="Set UI Size to Default"/>
 			<menu_item_check label="Pokaż menu Zaawansowane" name="Show Advanced Menu - legacy shortcut"/>
 			<menu_item_check label="Biegnij" name="Always Run"/>
-			<menu_item_check label="Zacznij Latać" name="Fly"/>
-			<menu_item_call label="Zamknij Okno" name="Close Window"/>
-			<menu_item_call label="Zamknij Wszystkie Okna" name="Close All Windows"/>
-			<menu_item_call label="Zapisz Zdjęcie na Dysk Twardy" name="Snapshot to Disk"/>
-			<menu_item_call label="Widok Panoramiczny" name="Mouselook"/>
-			<menu_item_check label="Wolna Kamera" name="Joystick Flycam"/>
-			<menu_item_call label="Reset Widoku" name="Reset View"/>
-			<menu_item_call label="Zobacz Ostatniego Rozmówcę" name="Look at Last Chatter"/>
-			<menu label="Wybierz Narzędzie Budowania" name="Select Tool">
-				<menu_item_call label="Narzędzie Ogniskowej" name="Focus"/>
-				<menu_item_call label="Narzędzie Ruchu" name="Move"/>
-				<menu_item_call label="Narzędzie Edycji" name="Edit"/>
-				<menu_item_call label="Stwórz Narzędzie" name="Create"/>
-				<menu_item_call label="Narzędzia Posiadłości" name="Land"/>
+			<menu_item_check label="Zacznij latać" name="Fly"/>
+			<menu_item_call label="Zamknij okno" name="Close Window"/>
+			<menu_item_call label="Zamknij wszystkie okna" name="Close All Windows"/>
+			<menu_item_call label="Zapisz zdjęcie na dysk twardy" name="Snapshot to Disk"/>
+			<menu_item_call label="Widok panoramiczny" name="Mouselook"/>
+			<menu_item_check label="Wolna kamera" name="Joystick Flycam"/>
+			<menu_item_call label="Reset widoku" name="Reset View"/>
+			<menu_item_call label="Zobacz ostatniego rozmówcę" name="Look at Last Chatter"/>
+			<menu label="Wybierz narzędzie budowania" name="Select Tool">
+				<menu_item_call label="Narzędzie ogniskowej" name="Focus"/>
+				<menu_item_call label="Narzędzie ruchu" name="Move"/>
+				<menu_item_call label="Narzędzie edycji" name="Edit"/>
+				<menu_item_call label="Stwórz narzędzie" name="Create"/>
+				<menu_item_call label="Narzędzia posiadłości" name="Land"/>
 			</menu>
 			<menu_item_call label="Przybliż" name="Zoom In"/>
-			<menu_item_call label="Domyślne Przybliżenie" name="Zoom Default"/>
+			<menu_item_call label="Domyślne przybliżenie" name="Zoom Default"/>
 			<menu_item_call label="Oddal" name="Zoom Out"/>
 		</menu>
-		<menu_item_call label="Pokaż Ustawienia Debugowania" name="Debug Settings"/>
-		<menu_item_check label="Pokaż Menu Progresu" name="Debug Mode"/>
+		<menu_item_call label="Pokaż ustawienia debugowania" name="Debug Settings"/>
+		<menu_item_check label="Pokaż menu progresu" name="Debug Mode"/>
 	</menu>
-	<menu label="Postęp..." name="Develop">
+	<menu label="Rozwinięcie..." name="Develop">
 		<menu label="Konsola" name="Consoles">
-			<menu_item_check label="Konsola Tekstur" name="Texture Console"/>
-			<menu_item_check label="Debugowanie Zdarzeń Konsoli" name="Debug Console"/>
-			<menu_item_call label="Konsola Powiadomień" name="Notifications"/>
-			<menu_item_check label="Konsola Rozmiaru Tekstury" name="Texture Size"/>
-			<menu_item_check label="Konsola Kategorii Tekstur" name="Texture Category"/>
-			<menu_item_check label="Szybkie Timery" name="Fast Timers"/>
+			<menu_item_check label="Konsola tekstur" name="Texture Console"/>
+			<menu_item_check label="Debugowanie zdarzeń konsoli" name="Debug Console"/>
+			<menu_item_call label="Konsola powiadomień" name="Notifications"/>
+			<menu_item_check label="Konsola rozmiaru tekstury" name="Texture Size"/>
+			<menu_item_check label="Konsola kategorii tekstur" name="Texture Category"/>
+			<menu_item_check label="Szybkie timery" name="Fast Timers"/>
 			<menu_item_check label="Pamięć" name="Memory"/>
-			<menu_item_call label="Info Regionu do Debugowania Konsoli" name="Region Info to Debug Console"/>
+			<menu_item_call label="Info Regionu do debugowania konsoli" name="Region Info to Debug Console"/>
 			<menu_item_check label="Kamera" name="Camera"/>
 			<menu_item_check label="Wiatr" name="Wind"/>
 			<menu_item_check label="Znak" name="Badge"/>
 		</menu>
-		<menu label="Pokaż Informacje" name="Display Info">
-			<menu_item_check label="Pokaż Czas" name="Show Time"/>
-			<menu_item_check label="Pokaż Informacje o Renderowaniu" name="Show Render Info"/>
-			<menu_item_check label="Pokaż Kolor pod Kursorem" name="Show Color Under Cursor"/>
-			<menu_item_check label="Pokaż Aktualizacje Obiektów" name="Show Updates"/>
+		<menu label="Pokaż informacje" name="Display Info">
+			<menu_item_check label="Pokaż czas" name="Show Time"/>
+			<menu_item_check label="Pokaż informacje o renderowaniu" name="Show Render Info"/>
+			<menu_item_check label="Pokaż kolor pod kursorem" name="Show Color Under Cursor"/>
+			<menu_item_check label="Pokaż aktualizacje obiektów" name="Show Updates"/>
 		</menu>
-		<menu label="Reset Błędu" name="Force Errors">
-			<menu_item_call label="Aktywacja Punktu Załamania" name="Force Breakpoint"/>
-			<menu_item_call label="Reset Błędów LL" name="Force LLError And Crash"/>
-			<menu_item_call label="Reset Błędów Pamięci" name="Force Bad Memory Access"/>
-			<menu_item_call label="Reset Pętli" name="Force Infinite Loop"/>
-			<menu_item_call label="Reset Sterowników" name="Force Driver Carsh"/>
-			<menu_item_call label="Wyjątek Programu" name="Force Software Exception"/>
-			<menu_item_call label="Uruchom Rozłączenie" name="Force Disconnect Viewer"/>
-			<menu_item_call label="Symulacja Wycieku Pamięci" name="Memory Leaking Simulation"/>
+		<menu label="Reset błędu" name="Force Errors">
+			<menu_item_call label="Aktywacja punktu załamania" name="Force Breakpoint"/>
+			<menu_item_call label="Reset błędów LL" name="Force LLError And Crash"/>
+			<menu_item_call label="Reset błędów pamięci" name="Force Bad Memory Access"/>
+			<menu_item_call label="Reset pętli" name="Force Infinite Loop"/>
+			<menu_item_call label="Reset sterowników" name="Force Driver Carsh"/>
+			<menu_item_call label="Wyjątek programu" name="Force Software Exception"/>
+			<menu_item_call label="Uruchom rozłączenie" name="Force Disconnect Viewer"/>
+			<menu_item_call label="Symulacja wycieku pamięci" name="Memory Leaking Simulation"/>
 		</menu>
-		<menu label="Test Renderowania" name="Render Tests">
-			<menu_item_check label="Kamera Poza Zasiegiem" name="Camera Offset"/>
-			<menu_item_check label="Losowa Ilość Klatek" name="Randomize Framerate"/>
-			<menu_item_check label="Test Klatki Obrazu" name="Frame Test"/>
+		<menu label="Test renderowania" name="Render Tests">
+			<menu_item_check label="Kamera poza zasiegiem" name="Camera Offset"/>
+			<menu_item_check label="Losowa ilość klatek" name="Randomize Framerate"/>
+			<menu_item_check label="Test klatki obrazu" name="Frame Test"/>
 		</menu>
 		<menu label="Renderowanie" name="Rendering">
 			<menu_item_check label="Osie" name="Axes"/>
-			<menu_item_check label="Tryb Obrazu Szkieletowego" name="Wireframe"/>
-			<menu_item_check label="Globalne Oświetlenie" name="Global Illumination"/>
-			<menu_item_check label="Tekstury Animacji" name="Animation Textures"/>
-			<menu_item_check label="Wyłącz Tekstury" name="Disable Textures"/>
-			<menu_item_check label="Renderowania Załączonego Światła" name="Render Attached Lights"/>
-			<menu_item_check label="Renderowanie Załączonych Cząsteczek" name="Render Attached Particles"/>
-			<menu_item_check label="Wyświetlaj Obiekty Odblaskowe" name="Hover Glow Objects"/>
+			<menu_item_check label="Tryb obrazu szkieletowego" name="Wireframe"/>
+			<menu_item_check label="Globalne oświetlenie" name="Global Illumination"/>
+			<menu_item_check label="Tekstury animacji" name="Animation Textures"/>
+			<menu_item_check label="Wyłącz tekstury" name="Disable Textures"/>
+			<menu_item_check label="Renderowania załączonego światła" name="Render Attached Lights"/>
+			<menu_item_check label="Renderowanie załączonych cząsteczek" name="Render Attached Particles"/>
+			<menu_item_check label="Wyświetlaj obiekty odblaskowe" name="Hover Glow Objects"/>
 		</menu>
 		<menu label="Sieć" name="Network">
-			<menu_item_check label="Zatrzymaj Awatara" name="AgentPause"/>
-			<menu_item_call label="Upuść Pakiet Pamięci" name="Drop a Packet"/>
+			<menu_item_check label="Zatrzymaj awatara" name="AgentPause"/>
+			<menu_item_call label="Upuść pakiet pamięci" name="Drop a Packet"/>
 		</menu>
-		<menu_item_call label="Zderzenia, Popchnięcia &amp; Uderzenia" name="Bumps, Pushes &amp;amp; Hits"/>
+		<menu_item_call label="Zderzenia, popchnięcia &amp; uderzenia" name="Bumps, Pushes &amp;amp; Hits"/>
 		<menu label="Świat" name="World">
-			<menu_item_check label="Domyślne Ustawienia Środowiska Regionu" name="Sim Sun Override"/>
-			<menu_item_check label="Efekty Emiterów" name="Cheesy Beacon"/>
-			<menu_item_check label="Ustalona Pogoda" name="Fixed Weather"/>
-			<menu_item_call label="Zachowaj Bufor Pamięci Obiektów Regionu" name="Dump Region Object Cache"/>
+			<menu_item_check label="Domyślne ustawienia środowiska Regionu" name="Sim Sun Override"/>
+			<menu_item_check label="Efekty emiterów" name="Cheesy Beacon"/>
+			<menu_item_check label="Ustalona pogoda" name="Fixed Weather"/>
+			<menu_item_call label="Zachowaj bufor pamięci obiektów regionu" name="Dump Region Object Cache"/>
 		</menu>
 		<menu label="UI" name="UI">
-			<menu_item_call label="Test Przeglądarki Internetowej" name="Web Browser Test"/>
-			<menu_item_call label="Drukuj Zaznaczone Informacje o Obiekcie" name="Print Selected Object Info"/>
-			<menu_item_call label="Statystyki Pamięci" name="Memory Stats"/>
-			<menu_item_check label="Kliknij Podójnie by Uruchomić Auto-Pilota" name="Double-ClickAuto-Pilot"/>
-			<menu_item_check label="Debugowanie Zdarzeń Klikania" name="Debug Clicks"/>
-			<menu_item_check label="Debugowanie Zdarzeń Myszy" name="Debug Mouse Events"/>
+			<menu_item_call label="Test przeglądarki internetowej" name="Web Browser Test"/>
+			<menu_item_call label="Drukuj zaznaczone informacje o obiekcie" name="Print Selected Object Info"/>
+			<menu_item_call label="Statystyki pamięci" name="Memory Stats"/>
+			<menu_item_check label="Kliknij podójnie by uruchomić auto-pilota" name="Double-ClickAuto-Pilot"/>
+			<menu_item_check label="Debugowanie zdarzeń klikania" name="Debug Clicks"/>
+			<menu_item_check label="Debugowanie zdarzeń myszy" name="Debug Mouse Events"/>
 		</menu>
 		<menu label="XUI" name="XUI">
-			<menu_item_call label="Załaduj Ustawienia Koloru" name="Reload Color Settings"/>
-			<menu_item_call label="Pokaż Test Czcionki" name="Show Font Test"/>
+			<menu_item_call label="Załaduj ustawienia koloru" name="Reload Color Settings"/>
+			<menu_item_call label="Pokaż test czcionki" name="Show Font Test"/>
 			<menu_item_call label="Załaduj z XML" name="Load from XML"/>
 			<menu_item_call label="Zapisz jako XML" name="Save to XML"/>
-			<menu_item_check label="Pokaż Nazwy XUI" name="Show XUI Names"/>
-			<menu_item_call label="Wyślij Wiadomość (IM) Testową" name="Send Test IMs"/>
+			<menu_item_check label="Pokaż nazwy XUI" name="Show XUI Names"/>
+			<menu_item_call label="Wyślij wiadomość (IM) testową" name="Send Test IMs"/>
 		</menu>
 		<menu label="Awatar" name="Character">
-			<menu label="Grab Baked Texture" name="Grab Baked Texture">
-				<menu_item_call label="Tęczówka Oka" name="Iris"/>
+			<menu label="Przesuń bakowaną teksturę" name="Grab Baked Texture">
+				<menu_item_call label="Tęczówka oka" name="Iris"/>
 				<menu_item_call label="Głowa" name="Head"/>
-				<menu_item_call label="Górna Część Ciała" name="Upper Body"/>
-				<menu_item_call label="Dolna Część Ciała" name="Lower Body"/>
+				<menu_item_call label="Górna część ciała" name="Upper Body"/>
+				<menu_item_call label="Dolna część ciała" name="Lower Body"/>
 				<menu_item_call label="Spódnica" name="Skirt"/>
 			</menu>
-			<menu label="Testy Postaci" name="Character Tests">
-				<menu_item_call label="Przesuń Geometrię Postaci" name="Toggle Character Geometry"/>
-				<menu_item_check label="Pozwól na Zaznaczanie Awatarów" name="Allow Select Avatar"/>
+			<menu label="Testy postaci" name="Character Tests">
+				<menu_item_call label="Przesuń geometrię postaci" name="Toggle Character Geometry"/>
+				<menu_item_check label="Pozwól na zaznaczanie awatarów" name="Allow Select Avatar"/>
 			</menu>
-			<menu_item_call label="Powrót do Domyślnych Parametrów" name="Force Params to Default"/>
-			<menu_item_check label="Info o Animacji" name="Animation Info"/>
-			<menu_item_check label="Wolne Animacje" name="Slow Motion Animations"/>
-			<menu_item_check label="Wyłącz Poziom Detalu" name="Disable LOD"/>
-			<menu_item_check label="Pokaż Szczegóły Kolizji" name="Show Collision Skeleton"/>
-			<menu_item_check label="Wyświetl Cel Aganta" name="Display Agent Target"/>
-			<menu_item_call label="Debugowanie Tekstur Awatara" name="Debug Avatar Textures"/>
+			<menu_item_call label="Powrót do domyślnych parametrów" name="Force Params to Default"/>
+			<menu_item_check label="Info o animacji" name="Animation Info"/>
+			<menu_item_check label="Wolne animacje" name="Slow Motion Animations"/>
+			<menu_item_check label="Wyłącz poziom detalu" name="Disable LOD"/>
+			<menu_item_check label="Pokaż szczegóły kolizji" name="Show Collision Skeleton"/>
+			<menu_item_check label="Wyświetl cel agenta" name="Display Agent Target"/>
+			<menu_item_call label="Debugowanie tekstur awatara" name="Debug Avatar Textures"/>
 		</menu>
 		<menu_item_check label="Tekstury HTTP" name="HTTP Textures"/>
 		<menu_item_check label="Aktywacja okna konsoli podczas następnego uruchomienia" name="Console Window"/>
-		<menu_item_check label="Pokaż Menu Administratora" name="View Admin Options"/>
-		<menu_item_call label="Uzyskaj Status Administratora" name="Request Admin Options"/>
-		<menu_item_call label="Opuść Status Administratora" name="Leave Admin Options"/>
+		<menu_item_check label="Pokaż menu administratora" name="View Admin Options"/>
+		<menu_item_call label="Uzyskaj status administratora" name="Request Admin Options"/>
+		<menu_item_call label="Opuść status administratora" name="Leave Admin Options"/>
 	</menu>
 	<menu label="Administrator" name="Admin">
 		<menu label="Object">
-			<menu_item_call label="Weź Kopię" name="Take Copy"/>
-			<menu_item_call label="Reset Właściciela" name="Force Owner To Me"/>
-			<menu_item_call label="Reset Przyzwolenia Właściciela" name="Force Owner Permissive"/>
+			<menu_item_call label="Weź kopię" name="Take Copy"/>
+			<menu_item_call label="Reset właściciela" name="Force Owner To Me"/>
+			<menu_item_call label="Reset przyzwolenia właściciela" name="Force Owner Permissive"/>
 			<menu_item_call label="Usuń" name="Delete"/>
 			<menu_item_call label="Zablokuj" name="Lock"/>
 		</menu>
 		<menu label="Posiadłość" name="Parcel">
-			<menu_item_call label="Reset Właściciela" name="Owner To Me"/>
-			<menu_item_call label="Ustawienia Treści Lindenów" name="Set to Linden Content"/>
-			<menu_item_call label="Odzyskaj Posiadłość Publiczną" name="Claim Public Land"/>
+			<menu_item_call label="Reset właściciela" name="Owner To Me"/>
+			<menu_item_call label="Ustawienia treści Lindenów" name="Set to Linden Content"/>
+			<menu_item_call label="Odzyskaj posiadłość publiczną" name="Claim Public Land"/>
 		</menu>
 		<menu label="Region" name="Region">
-			<menu_item_call label="Zachowaj Tymczasowo Bazę Asset" name="Dump Temp Asset Data"/>
-			<menu_item_call label="Zachowaj Ustawienie Regionu" name="Save Region State"/>
+			<menu_item_call label="Zachowaj tymczasowo bazę asset" name="Dump Temp Asset Data"/>
+			<menu_item_call label="Zachowaj ustawienie Regionu" name="Save Region State"/>
 		</menu>
-		<menu_item_call label="Boskie Nadzędzia" name="God Tools"/>
+		<menu_item_call label="Boskie narzędzia" name="God Tools"/>
 	</menu>
 </menu_bar>