Commits

Merov Linden  committed b723921 Merge

STORM-957 : pull in viewer-beta (da and fr localization)

  • Participants
  • Parent commits e94c029, 41c39dd
  • Tags 2.5.0-beta3, 2.5.0-release 2
    1. DRTVWR-31_2.5.0-release
    2. DRTVWR-34_2.5.0-beta3

Comments (0)

Files changed (19)

File indra/newview/skins/default/xui/da/floater_web_content.xml

+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<floater name="floater_web_content" title="">
+	<layout_stack name="stack1">
+		<layout_panel name="nav_controls">
+			<button name="back" tool_tip="Navigér tilbage"/>
+			<button name="forward" tool_tip="Navigér frem"/>
+			<button name="stop" tool_tip="Stop navigering"/>
+			<button name="reload" tool_tip="Genindlæs side"/>
+			<combo_box name="address" tool_tip="Indtast URL her"/>
+			<icon name="media_secure_lock_flag" tool_tip="Sikker browsing"/>
+			<button name="popexternal" tool_tip="Åben denne URL i din normale browser"/>
+		</layout_panel>
+	</layout_stack>
+</floater>

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_login.xml

 		<menu_item_call label="Sæt vinduesstørrelse" name="Set Window Size..."/>
 		<menu_item_call label="Vis betingelser" name="TOS"/>
 		<menu_item_call label="Vis vigtig besked" name="Critical"/>
-		<menu_item_call label="Test i web browser" name="Web Browser Test"/>
+		<menu_item_call label="Media Browser Test" name="Web Browser Test"/>
+		<menu_item_call label="Web Content Floater Test" name="Web Content Floater Test"/>
 		<menu_item_check label="Vis gitter vælger" name="Show Grid Picker"/>
 		<menu_item_call label="Vis notifikationskonsol" name="Show Notifications Console"/>
 	</menu>

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_mini_map.xml

 	<menu_item_call label="Zoom tæt" name="Zoom Close"/>
 	<menu_item_call label="Zoom mellem" name="Zoom Medium"/>
 	<menu_item_call label="Zoom langt" name="Zoom Far"/>
+	<menu_item_call label="Zoom standard" name="Zoom Default"/>
 	<menu_item_check label="Rotér kort" name="Rotate Map"/>
 	<menu_item_check label="Auto centrér" name="Auto Center"/>
 	<menu_item_call label="Fjern ref." name="Stop Tracking"/>

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_viewer.xml

 			<menu_item_call label="Animation (L$[COST])..." name="Upload Animation"/>
 			<menu_item_call label="Mange (L$[COST] pr. fil)..." name="Bulk Upload"/>
 		</menu>
+		<menu_item_call label="Fortyd" name="Undo"/>
+		<menu_item_call label="Gendan" name="Redo"/>
 	</menu>
 	<menu label="Hjælp" name="Help">
 		<menu_item_call label="[SECOND_LIFE] Help" name="Second Life Help"/>
+		<menu_item_check label="Aktiver tips" name="Enable Hints"/>
 		<menu_item_call label="Rapporter misbrug" name="Report Abuse"/>
 		<menu_item_call label="Rapportér fejl" name="Report Bug"/>
 		<menu_item_call label="Om [APP_NAME]" name="About Second Life"/>
-		<menu_item_check label="Aktiver tips" name="Enable Hints"/>
 	</menu>
 	<menu label="Avanceret" name="Advanced">
 		<menu_item_call label="Gendan teksturer" name="Rebake Texture"/>
 			<menu_item_call label="Dump Region Object Cache" name="Dump Region Object Cache"/>
 		</menu>
 		<menu label="UI (brugerflade)" name="UI">
-			<menu_item_call label="Test web browser" name="Web Browser Test"/>
+			<menu_item_call label="Media browser test" name="Web Browser Test"/>
+			<menu_item_call label="Browser med webindhold" name="Web Content Browser"/>
 			<menu_item_call label="Print info om valgt objekt" name="Print Selected Object Info"/>
 			<menu_item_call label="Hukommelse statistik" name="Memory Stats"/>
 			<menu_item_check label="Debug konsol for region" name="Region Debug Console"/>

File indra/newview/skins/default/xui/da/notifications.xml

 		&apos;Ikke-venner&apos; vil ikke vide, at du har valgt at ignorere deres opkald og personlige beskeder (IM)
 		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 	</notification>
+	<notification name="FavoritesOnLogin">
+		Bemærk: Når du aktiverer dette valg, kan enhver der bruger denne computer se dine favorit lokationer.
+		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
+	</notification>
 	<notification name="GrantModifyRights">
 		Tildeling af ændre-rettigheder til andre beboere, tillader dem at ændre, slette eller tage ETHVERT objekt du måtte have. Vær MEGET forsigtig ved tildeling af denne rettighed.
 Ønsker du at give ændre-rettgheder til [NAME]?
 			<input name="message">
 				[DESC] (ny)
 			</input>
-			<button name="Offer" text="OK"/>
+			<button name="OK" text="OK"/>
 			<button name="Cancel" text="Annullér"/>
 		</form>
 	</notification>
 			<input name="message">
 				[DESC] (ny)
 			</input>
-			<button name="Offer" text="OK"/>
+			<button name="OK" text="OK"/>
 			<button name="Cancel" text="Annullér"/>
 		</form>
 	</notification>
 			<input name="new_name">
 				[NAME]
 			</input>
-			<button name="Offer" text="OK"/>
+			<button name="OK" text="OK"/>
 			<button name="Cancel" text="Annullér"/>
 		</form>
 	</notification>
 http://secondlife.com/download.
 		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 	</notification>
-	<notification name="DownloadBackground">
-		En opdateret version af [APP_NAME] er hentet.
-Den vil blive anvendt næste gang du genstarter [APP_NAME]
+	<notification name="FailedRequiredUpdateInstall">
+		Vi kunne ikke installere en påkrævet opdatering.
+Du kan ikke logge på før [APP_NAME] er blevet opdateret.
+
+Hent og installer venligst den nyeste klien fra
+http://secondlife.com/download.
+		<usetemplate name="okbutton" yestext="Afslut"/>
+	</notification>
+	<notification name="UpdaterServiceNotRunning">
+		Dette er en påkrævet opdatering af din Second Life installation.
+
+Du kan downloade opdateringen fra http://www.secondlife.com/downloads
+eller du kan installere den nu.
+		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Afslut Second Life" yestext="Hent og installér nu"/>
+	</notification>
+	<notification name="DownloadBackgroundTip">
+		Vi har hentet en opdatering til din [APP_NAME] installation.
+Version [VERSION] [[RELEASE_NOTES_FULL_URL] Information about this update]
+		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Senere..." yestext="Installér nu og genstart [APP_NAME]"/>
+	</notification>
+	<notification name="DownloadBackgroundDialog">
+		Vi har hentet en opdatering til din [APP_NAME] installation.
+Version [VERSION] [[RELEASE_NOTES_FULL_URL] Information about this update]
+		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Senere..." yestext="Installér nu og genstart [APP_NAME]"/>
+	</notification>
+	<notification name="RequiredUpdateDownloadedVerboseDialog">
+		Vi har hentet en påkrævet opdatering.
+Version [VERSION]
+
+Du skal genstarte [APP_NAME] for at installere denne opdatering.
+		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
+	</notification>
+	<notification name="RequiredUpdateDownloadedDialog">
+		Du skal genstarte [APP_NAME] for at installere opdateringen.
+		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 	</notification>
 	<notification name="DeedObjectToGroup">
 		<usetemplate ignoretext="Bekræft før jeg dedikerer et objekt til en gruppe" name="okcancelignore" notext="Cancel" yestext="Deed"/>
 	<notification name="NoContentToSearch">
 		Vælg venligst mindst en indholdstype for at søge (PG, Mature, or Adult).
 	</notification>
-	<notification name="GroupVote">
-		[NAME] har forslået at stemme for:
-[MESSAGE]
-		<form name="form">
-			<button name="VoteNow" text="Stem nu"/>
-			<button name="Later" text="Senere"/>
-		</form>
-	</notification>
 	<notification name="SystemMessage">
 		[MESSAGE]
 	</notification>
 	<notification name="NoConnect">
 		Vi har problemer med at oprette forbindelse via [PROTOCOL] [HOSTID].
 Check venligst din netværks- og firewallsetup.
-		<form name="form">
-			<button name="OK" text="OK"/>
-		</form>
+		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 	</notification>
 	<notification name="NoVoiceConnect">
 		Vi har problemer med at oprette forbindelse til din stemme server:
 
 Stemme kommunikation vil ikke være tilgængelig.
 Check venligst din netværks- og firewall setup.
-		<form name="form">
-			<button name="OK" text="OK"/>
-		</form>
+		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 	</notification>
 	<notification name="AvatarRezLeftNotification">
 		( [EXISTENCE] sekunder i live )
 	<notification label="Undersøg verden" name="HintDestinationGuide">
 		Destinationsguiden indeholder tusinder af nye steder der kan opleves. Vælg venligst et sted og vælg Teleport for at komme derhen.
 	</notification>
+	<notification label="Ændre dit udseende" name="HintAvatarPicker">
+		Kunne du tænke dig at prøve et nyt udseende? Klik på knappen nedenfor for at se flere avatarer.
+	</notification>
 	<notification label="Side panel" name="HintSidePanel">
 		Få hurtig tilgang til din beholdning, sæt, profiler og andet i dette side panel.
 	</notification>
 	<notification label="Visningsnavn" name="HintDisplayName">
 		Angiv dit konfigurérbare visningsnavn her. Dette er i tillæg til dit unikke brugernavn, som ikke kan ændres. Du kan ændre hvordan du ser andre beboeres navne i dine indstillinger.
 	</notification>
+	<notification label="Flyt" name="HintMoveArrows">
+		For at gå, brug piletasterne på tastaturet. Du kan løbe ved at trykke to gange på Pil-Op
+	</notification>
+	<notification label="Se" name="HintView">
+		For at ændre dit kamera-view, benyt kredsløbs og panoreringskontrollerne. Nulstil view ved at trykke Esc eller ved at gå.
+	</notification>
 	<notification label="Beholdning" name="HintInventory">
 		Undersøg din beholdning for at finde ting. Nyeste genstand findes lettes under fanen &quot;Nye ting&quot;
 	</notification>
 			<button name="open" text="Åben pop-up vindue"/>
 		</form>
 	</notification>
+	<notification name="AuthRequest">
+		Hjemmesiden på  &apos;&lt;nolink&gt;[HOST_NAME]&lt;/nolink&gt;&apos; in realm &apos;[REALM]&apos; kræver et brugernavn og password.
+		<form name="form">
+			<input name="username" text="Brugernavn"/>
+			<input name="password" text="Password"/>
+			<button name="ok" text="Send"/>
+			<button name="cancel" text="Annullér"/>
+		</form>
+	</notification>
 	<global name="UnsupportedGLRequirements">
 		Det ser ikke ud til at din hardware opfylder minimumskravene til [APP_NAME]. [APP_NAME] kræver et OpenGL grafikkort som understøter &apos;multitexture&apos;. Check eventuelt om du har de nyeste drivere for grafikkortet, og de nyeste service-packs og patches til dit operativsystem.
 

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_avatar_list_item.xml

 	<string name="FormatYears">
 		[COUNT]å
 	</string>
-	<text name="avatar_name" value="Ukendt"/>
+	<text name="avatar_name" value="(henter)"/>
 	<icon name="permission_edit_theirs_icon" tool_tip="Du kan redigere denne vens objekter"/>
 	<icon name="permission_edit_mine_icon" tool_tip="Denne ven kan redigere, slette eller tage dine objekter"/>
 	<icon name="permission_map_icon" tool_tip="Denne ven kan finde dig på kortet"/>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_edit_alpha.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="edit_alpha_panel">
-	<panel name="avatar_alpha_color_panel">
-		<texture_picker label="Alpha - nedre" name="Lower Alpha" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
-		<texture_picker label="Alpha - øvre" name="Upper Alpha" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
-		<texture_picker label="Alpha - hoved" name="Head Alpha" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
-		<texture_picker label="Alpha - øje" name="Eye Alpha" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
-		<texture_picker label="Alpha - hår" name="Hair Alpha" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
-	</panel>
+	<scroll_container name="avatar_alpha_color_panel_scroll">
+		<panel name="avatar_alpha_color_panel">
+			<texture_picker label="Nedre alpha" name="Lower Alpha" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
+			<texture_picker label="Øverste alpha" name="Upper Alpha" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
+			<texture_picker label="Hovede alpha" name="Head Alpha" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
+			<texture_picker label="Øje alpha" name="Eye Alpha" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
+			<texture_picker label="Hår alpha" name="Hair Alpha" tool_tip="Klik for at vælge et billede"/>
+		</panel>
+	</scroll_container>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_login.xml

 	<panel.string name="create_account_url">
 		http://join.secondlife.com/
 	</panel.string>
-	<panel.string name="real_url">
-		http://secondlife.com/app/login/
-	</panel.string>
 	<panel.string name="forgot_password_url">
 		http://secondlife.com/account/request.php
 	</panel.string>
 			<text name="username_text">
 				Brugernavn:
 			</text>
-			<line_editor label="bobsmith12 eller Steller Sunshine" name="username_edit" tool_tip="Det brugernavn du valgte da du registrerede, som f.eks. bobsmith12 eller Steller Sunshine"/>
+			<combo_box name="username_combo" tool_tip="Brugernavnet du valgte da du registrerde dig, som f.eks. bobsmith12 or Steller Sunshine"/>
 			<text name="password_text">
 				Password:
 			</text>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_my_profile.xml

 	<string name="RegisterDateFormat">
 		[REG_DATE] ([AGE])
 	</string>
+	<string name="name_text_args">
+		[NAME]
+	</string>
+	<string name="display_name_text_args">
+		[DISPLAY_NAME]
+	</string>
 	<layout_stack name="layout">
 		<layout_panel name="profile_stack">
 			<scroll_container name="profile_scroll">
 				<panel name="scroll_content_panel">
 					<panel name="second_life_image_panel">
-						<icon label="" name="2nd_life_edit_icon" tool_tip="Klik på Redigér profil knappen forneden for at ændre billede"/>
-						<text name="title_sl_descr_text" value="[SECOND_LIFE]:"/>
+						<text name="display_name_descr_text">
+							Brugernavn
+						</text>
+						<text name="name_descr_text">
+							Visningsnavn
+						</text>
+						<button label="Profil" name="see_profile_btn" tool_tip="Se profil for denne avatar"/>
 					</panel>
-					<panel name="first_life_image_panel">
-						<icon label="" name="real_world_edit_icon" tool_tip="Klik på Redigér profil knappen forneden for at ændre billede"/>
-						<text name="title_rw_descr_text" value="Real World:"/>
-					</panel>
-					<text name="title_member_text" value="Beboer siden:"/>
-					<text name="title_acc_status_text" value="Konto status:"/>
-					<text name="title_partner_text" value="Partner:"/>
-					<panel name="partner_data_panel">
-						<name_box initial_value="(henter)" name="partner_text"/>
-					</panel>
-					<text name="title_groups_text" value="Grupper:"/>
 				</panel>
 			</scroll_container>
 		</layout_panel>
 	</layout_stack>
-	<panel name="profile_me_buttons_panel">
-		<button label="Redigér profil" name="edit_profile_btn" tool_tip="Redigér din personlige information"/>
-	</panel>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_notify_textbox.xml

 	<string name="message_max_lines_count" value="7"/>
 	<panel label="info_panel" name="info_panel">
 		<text_editor name="message" value="besked"/>
-		parse_urls=&quot;false&quot;
+	</panel>
+	<panel label="control_panel" name="control_panel">
 		<button label="Send" name="btn_submit"/>
+		<button label="Ignorér" name="ignore_btn"/>
 	</panel>
-	<panel label="control_panel" name="control_panel"/>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_colors.xml

 		URL&apos;er
 	</text>
 	<text name="bubble_chat">
-		Chat-boble baggrund:
+		Baggrundsfarve til navne-skilt (berører også Bubble Chat):
 	</text>
-	<color_swatch name="background" tool_tip="Vælg farve til chat-boble"/>
-	<slider label="Uigennemsigtighed:" name="bubble_chat_opacity"/>
+	<color_swatch name="background" tool_tip="Vælg farve til navne-skilt"/>
+	<slider label="Uigennemsigtighed:" name="bubble_chat_opacity" tool_tip="Vælg gennemsigtighed for navneskilt"/>
 	<text name="floater_opacity">
 		Vindue uigennemsigtighed:
 	</text>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_privacy.xml

 	<text name="cache_size_label_l">
 		(Lokationer, billeder, web, søge historik)
 	</text>
+	<check_box label="Vis dig selv i søgeresultater" name="online_searchresults"/>
 	<check_box label="Kun venner og grupper ved jeg er online" name="online_visibility"/>
 	<check_box label="Kun venner og grupper kan sende besked til mig" name="voice_call_friends_only_check"/>
 	<check_box label="Slå mikrofon fra når opkald slutter" name="auto_disengage_mic_check"/>
+	<check_box label="Vis mine favorit landemærker ved login (via &quot;Start ved&quot; menuen)" name="favorites_on_login_check"/>
 	<text name="Logs:">
 		Chat Logs:
 	</text>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_setup.xml

 	</text>
 	<line_editor name="web_proxy_editor" tool_tip="Angiv navn eller IP addresse på den proxy du ønsker at anvende"/>
 	<spinner label="Port nummer:" name="web_proxy_port"/>
-	<check_box initial_value="sand" label="Hent og installer automatisk [APP_NAME] opdateringer" name="updater_service_active"/>
+	<text name="Software updates:">
+		Software opdateringer:
+	</text>
+	<combo_box name="updater_service_combobox">
+		<combo_box.item label="Installér automatisk" name="Install_automatically"/>
+		<combo_box.item label="Hent og installér opdateringer manuelt" name="Install_manual"/>
+	</combo_box>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_status_bar.xml

 		L$ [AMT]
 	</panel.string>
 	<panel name="balance_bg">
-		<text name="balance" tool_tip="Min status" value="L$20"/>
+		<text name="balance" tool_tip="Klik for at opdaterer din L$ balance" value="L$20"/>
 		<button label="KØB L$" name="buyL" tool_tip="Klik for at købe flere L$"/>
 	</panel>
 	<text name="TimeText" tool_tip="Nuværende tid (Pacific)">

File indra/newview/skins/default/xui/en/floater_web_content.xml

File contents unchanged.

File indra/newview/skins/default/xui/en/panel_profile.xml

File contents unchanged.

File indra/newview/skins/default/xui/fr/floater_preview_gesture.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <floater name="gesture_preview">
 	<floater.string name="step_anim">
-		Animation à jouer :
+		Animation à exécuter :
 	</floater.string>
 	<floater.string name="step_sound">
 		Son à lire :

File indra/newview/skins/default/xui/fr/menu_hide_navbar.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <menu name="hide_navbar_menu">
 	<menu_item_check label="Afficher la barre de navigation" name="ShowNavbarNavigationPanel"/>
-	<menu_item_check label="Afficher la barre des Favoris" name="ShowNavbarFavoritesPanel"/>
+	<menu_item_check label="Afficher la barre des favoris" name="ShowNavbarFavoritesPanel"/>
 	<menu_item_check label="Afficher la mini-barre d&apos;emplacement" name="ShowMiniLocationPanel"/>
 </menu>

File indra/newview/skins/default/xui/fr/panel_preferences_sound.xml

 	<slider label="Chat vocal" name="Voice Volume"/>
 	<check_box label="Activé" name="enable_voice_check"/>
 	<check_box label="Autoriser la lecture automatique du média" name="media_auto_play_btn" tool_tip="Cochez pour autoriser la lecture automatique du média" value="true"/>
-	<check_box label="Jouer le média aux autres avatars" name="media_show_on_others_btn" tool_tip="Décochez pour masquer le média aux autres avatars près de vous" value="true"/>
+	<check_box label="Lecture du média aux autres avatars" name="media_show_on_others_btn" tool_tip="Décochez pour masquer le média aux autres avatars près de vous" value="true"/>
 	<text name="voice_chat_settings">
 		Paramètres du chat vocal
 	</text>