1. simon_linden
 2. viewer-rabbit

Commits

eli  committed d114fa4

FIX INTL-75 Turkish translation for Set23-Set27

 • Participants
 • Parent commits c331331
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (311)

File indra/newview/skins/default/xui/tr/floater_aaa.xml

View file
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<floater name="Test Floater" title="TEST GEZDİRİCİSİ">
+	<string name="test_the_vlt">
+		Bu CHANGE2 dizesi ayıklandı.
+	</string>
+	<string name="testing_eli">
+		Sadece test amaçlı. değişiklikler.
+	</string>
+</floater>

File indra/newview/skins/default/xui/tr/floater_about.xml

View file
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<floater name="floater_about" title="[CAPITALIZED_APP_NAME] HAKKINDA">
+	<floater.string name="AboutHeader">
+		[APP_NAME] [VIEWER_VERSION_0].[VIEWER_VERSION_1].[VIEWER_VERSION_2] ([VIEWER_VERSION_3]) [BUILD_DATE] [BUILD_TIME] ([CHANNEL])
+[[VIEWER_RELEASE_NOTES_URL] [Sürüm Notları]]
+	</floater.string>
+	<floater.string name="AboutCompiler">
+		[COMPILER] [COMPILER_VERSION] sürümü ile oluşturuldu
+	</floater.string>
+	<floater.string name="AboutPosition">
+		&lt;nolink&gt;[HOSTNAME]&lt;/nolink&gt; ([HOSTIP]) üzerinde bulunan [REGION] içerisinde [POSITION_0,number,1], [POSITION_1,number,1], [POSITION_2,number,1] konumundasınız
+[SERVER_VERSION]
+[[SERVER_RELEASE_NOTES_URL] [Sürüm Notları]]
+	</floater.string>
+	<floater.string name="AboutSystem">
+		CPU: [CPU]
+Bellek: [MEMORY_MB] MB
+İşl. Sis. Sürümü: [OS_VERSION]
+Grafik Kartı Üreticisi: [GRAPHICS_CARD_VENDOR]
+Grafik Kartı: [GRAPHICS_CARD]
+	</floater.string>
+	<floater.string name="AboutDriver">
+		Windows Grafik Sürücüsü Sürümü: [GRAPHICS_DRIVER_VERSION]
+	</floater.string>
+	<floater.string name="AboutLibs">
+		OpenGL Sürümü: [OPENGL_VERSION]
+
+libcurl Sürümü: [LIBCURL_VERSION]
+J2C Kod Çözücü Sürümü: [J2C_VERSION]
+Ses Sürücüsü Sürümü: [AUDIO_DRIVER_VERSION]
+Qt Web Kit Sürümü: [QT_WEBKIT_VERSION]
+Ses Sunucusu Sürümü: [VOICE_VERSION]
+	</floater.string>
+	<floater.string name="none">
+		(hiçbiri)
+	</floater.string>
+	<floater.string name="AboutTraffic">
+		Kaybolan Paketler: [PACKETS_LOST,number,0]/[PACKETS_IN,number,0] ([PACKETS_PCT,number,1]%)
+	</floater.string>
+	<tab_container name="about_tab">
+		<panel label="Bilgi" name="support_panel">
+			<button label="Panoya Kopyala" name="copy_btn"/>
+		</panel>
+		<panel label="Katkıda Bulunanlar" name="credits_panel">
+			<text name="linden_intro">
+				Second Life, Lindens&apos;lar tarafından geliştirilmiştir:
+			</text>
+			<text name="contrib_intro">
+				açık kaynak kod katkısında bulunanlar:
+			</text>
+			<text_editor name="contrib_names">
+				Geçici Ad çalıştırma sırasında değiştirilir
+			</text_editor>
+			<text name="trans_intro">
+				çevirileri yapanlar:
+			</text>
+			<text_editor name="trans_names">
+				Geçici Ad çalıştırma sırasında değiştirilir
+			</text_editor>
+		</panel>
+		<panel label="Lisanslar" name="licenses_panel">
+			<text_editor name="credits_editor">
+				3Dconnexion SDK Telif Hakkı (C) 1992-2007 3Dconnexion
+APR Telif Hakkı (C) 2000-2004 The Apache Software Foundation
+Collada DOM Telif Hakkı 2005 Sony Computer Entertainment Inc.
+cURL Telif Hakkı (C) 1996-2002, Daniel Stenberg, (daniel@haxx.se)
+DBus/dbus-glib Telif Hakkı (C) 2002, 2003 CodeFactory AB / Telif Hakkı (C) 2003, 2004 Red Hat, Inc.
+expat Telif Hakkı (C) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd.
+FreeType Telif Hakkı (C) 1996-2002, The FreeType Project (www.freetype.org).
+GL Telif Hakkı (C) 1999-2004 Brian Paul.
+GLOD Telif Hakkı (C) 2003-04 Jonathan Cohen, Nat Duca, Chris Niski, Johns Hopkins University ve David Luebke, Brenden Schubert, University of Virginia.
+google-perftools Telif Hakkı (c) 2005, Google Inc.
+Havok.com(TM) Telif Hakkı (C) 1999-2001, Telekinesys Research Limited.
+jpeg2000 Telif Hakkı (C) 2001, David Taubman, The University of New South Wales (UNSW)
+jpeglib Telif Hakkı (C) 1991-1998, Thomas G. Lane.
+ogg/vorbis Telif Hakkı (C) 2001, Xiphophorus
+OpenSSL Telif Hakkı (C) 1998-2002 The OpenSSL Project.
+PCRE Telif Hakkı (c) 1997-2008 University of Cambridge
+SDL Telif Hakkı (C) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Sam Lantinga
+SSLeay Telif Hakkı (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
+xmlrpc-epi Telif Hakkı (C) 2000 Epinions, Inc.
+zlib Telif Hakkı (C) 1995-2002 Jean-loup Gailly ve Mark Adler.
+google-perftools Telif Hakkı (c) 2005, Google Inc.
+
+Second Life Görüntüleyicisi Havok (TM) Fizik motorunu kullanmaktadır. (c)Telif Hakkı 1999-2010 Havok.com Inc. (ve Lisans Verenleri). Tüm Hakları Saklıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. www.havok.com
+
+Tüm hakları saklıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. licenses.txt
+
+Sesli sohbet için Ses kodlaması: Polycom(R) Siren14(TM) (ITU-T Rec. G.722.1 Annex C)
+			</text_editor>
+		</panel>
+	</tab_container>
+</floater>

File indra/newview/skins/default/xui/tr/floater_about_land.xml

View file
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<floater name="floaterland" title="ARAZİ HAKKINDA">
+	<floater.string name="maturity_icon_general">
+		&quot;Parcel_PG_Dark&quot;
+	</floater.string>
+	<floater.string name="maturity_icon_moderate">
+		&quot;Parcel_M_Dark&quot;
+	</floater.string>
+	<floater.string name="maturity_icon_adult">
+		&quot;Parcel_R_Dark&quot;
+	</floater.string>
+	<floater.string name="Minutes">
+		[MINUTES] dakika
+	</floater.string>
+	<floater.string name="Minute">
+		dakika
+	</floater.string>
+	<floater.string name="Seconds">
+		[SECONDS] saniye
+	</floater.string>
+	<floater.string name="Remaining">
+		kaldı
+	</floater.string>
+	<tab_container name="landtab">
+		<panel label="GENEL" name="land_general_panel">
+			<panel.string name="new users only">
+				Sadece Yeni Sakinler
+			</panel.string>
+			<panel.string name="anyone">
+				Herkes
+			</panel.string>
+			<panel.string name="area_text">
+				Alan
+			</panel.string>
+			<panel.string name="area_size_text">
+				[AREA] m²
+			</panel.string>
+			<panel.string name="auction_id_text">
+				İhale Kimlik: [ID]
+			</panel.string>
+			<panel.string name="need_tier_to_modify">
+				Bu arazide değişiklik yapmak için satın alımınızı onaylamanız gerekir.
+			</panel.string>
+			<panel.string name="group_owned_text">
+				(Sahibi Olunan Grup)
+			</panel.string>
+			<panel.string name="profile_text">
+				Profil
+			</panel.string>
+			<panel.string name="info_text">
+				Bilgi
+			</panel.string>
+			<panel.string name="public_text">
+				(kamuya açık)
+			</panel.string>
+			<panel.string name="none_text">
+				(hiçbiri)
+			</panel.string>
+			<panel.string name="sale_pending_text">
+				(Satış Bekliyor)
+			</panel.string>
+			<panel.string name="no_selection_text">
+				Seçili parsel yok.
+			</panel.string>
+			<panel.string name="time_stamp_template">
+				[wkday,datetime,local] [mth,datetime,local] [day,datetime,local] [hour,datetime,local]:[min,datetime,local]:[second,datetime,local] [year,datetime,local]
+			</panel.string>
+			<text name="Name:">
+				Ad:
+			</text>
+			<text name="Description:">
+				Açıklama:
+			</text>
+			<text name="LandType">
+				Tür:
+			</text>
+			<text name="LandTypeText">
+				Anakara / Banliyö
+			</text>
+			<text name="ContentRating">
+				Seviye:
+			</text>
+			<text name="ContentRatingText">
+				Yetişkin
+			</text>
+			<text name="Owner:">
+				Sahip:
+			</text>
+			<text name="Group:">
+				Grup:
+			</text>
+			<button label="Ayarla" name="Set..."/>
+			<check_box label="Gruba Devretmeye İzin Ver" name="check deed" tool_tip="Bir gurup görevlisi bu araziyi gruba devredebilir, bu nedenle grubun arazi tahsisiyle desteklenecektir."/>
+			<button label="Devret" name="Deed..." tool_tip="Sadece eğer seçilen grupta bir görevliyseniz arazi devredebilirsiniz."/>
+			<check_box label="Sahip Devirle Katkıda Bulunur" name="check contrib" tool_tip="Arazi gruba devredildiği zaman önceki sahip bunu desteklemek için yeterli miktarda arazi tahsisiyle katkıda bulunur."/>
+			<text name="For Sale:">
+				Satılık:
+			</text>
+			<text name="Not for sale.">
+				Satılık değil
+			</text>
+			<text name="For Sale: Price L$[PRICE].">
+				Fiyat: L$[PRICE] (L$[PRICE_PER_SQM]/m²)
+			</text>
+			<button label="Arazi Sat" name="Sell Land..."/>
+			<text name="For sale to">
+				Şu Alıcıya Satılık: [BUYER]
+			</text>
+			<text name="Sell with landowners objects in parcel.">
+				Nesneler satışa dahildir
+			</text>
+			<text name="Selling with no objects in parcel.">
+				Nesneler satışa dahil değildir
+			</text>
+			<button label="Arazi Satışını İptal Et" label_selected="Arazi Satışını İptal Et" name="Cancel Land Sale"/>
+			<text name="Claimed:">
+				Alındı:
+			</text>
+			<text name="DateClaimText">
+				15 Ağustos Salı 13:47:25 2006
+			</text>
+			<text name="PriceLabel">
+				Alan:
+			</text>
+			<text name="PriceText">
+				4048 m²
+			</text>
+			<text name="Traffic:">
+				Trafik:
+			</text>
+			<text name="DwellText">
+				0
+			</text>
+			<button label="Arazi Satın Al" name="Buy Land..."/>
+			<button label="Linden Satışı" name="Linden Sale..." tool_tip="Arazinin sahip olunması, içeriğinin ayarlanması ve ihaleye çıkmamış olması gerekir"/>
+			<button label="Komut Dosyası Bilgileri" name="Scripts..."/>
+			<button label="Grup İçin Satın Al" name="Buy For Group..."/>
+			<button label="Geçiş Hakkı Satın Al" name="Buy Pass..." tool_tip="Geçiş hakkı bu araziye geçici erişiminizi sağlar."/>
+			<button label="Araziyi Terket" name="Abandon Land..."/>
+			<button label="Araziyi Geri Kazan" name="Reclaim Land..."/>
+		</panel>
+		<panel label="SÖZLEŞME" name="land_covenant_panel">
+			<panel.string name="can_resell">
+				Bu bölgede satın alınan arazi tekrar satılabilir.
+			</panel.string>
+			<panel.string name="can_not_resell">
+				Bu bölgede satın alınan arazi tekrar satılamayabilir.
+			</panel.string>
+			<panel.string name="can_change">
+				Bu bölgede satın alınan arazi birleştirilebilir veya bölünebilir.
+			</panel.string>
+			<panel.string name="can_not_change">
+				Bu bölgede satın alınan arazi birleştirilemeyebilir veya bölünemeyebilir.
+			</panel.string>
+			<text name="estate_section_lbl">
+				Gayrimenkul:
+			</text>
+			<text name="estate_name_text">
+				anakara
+			</text>
+			<text name="estate_owner_lbl">
+				Sahip:
+			</text>
+			<text name="estate_owner_text">
+				(hiçbiri)
+			</text>
+			<text_editor name="covenant_editor">
+				Bu Gayrimenkul için Sözleşmesi yok.
+			</text_editor>
+			<text name="covenant_timestamp_text">
+				Son Değiştirme: 31 Ara, Çar 16:00:00 1969
+			</text>
+			<text name="region_section_lbl">
+				Bölge:
+			</text>
+			<text name="region_name_text">
+				EricaVille
+			</text>
+			<text name="region_landtype_lbl">
+				Tür:
+			</text>
+			<text name="region_landtype_text">
+				Anakara / Banliyö
+			</text>
+			<text name="region_maturity_lbl">
+				Seviye:
+			</text>
+			<text name="region_maturity_text">
+				Yetişkin
+			</text>
+			<text name="resellable_lbl">
+				Tekrar Satış:
+			</text>
+			<text name="resellable_clause">
+				Bu bölgedeki arazi tekrar satılamayabilir.
+			</text>
+			<text name="changeable_lbl">
+				Böl:
+			</text>
+			<text name="changeable_clause">
+				Bu bölgedeki arazi birleştirilemeyebilir/bölünemeyebilir.
+			</text>
+		</panel>
+		<panel label="NESNELER" name="land_objects_panel">
+			<panel.string name="objects_available_text">
+				[COUNT] / [MAX] ([AVAILABLE]) uygun
+			</panel.string>
+			<panel.string name="objects_deleted_text">
+				[COUNT] / [MAX] ([SİLİNDİ] silinecek)
+			</panel.string>
+			<text name="parcel_object_bonus">
+				Bölge Nesne Bonusu Faktörü: [BONUS]
+			</text>
+			<text name="Simulator primitive usage:">
+				İlkel Kullanım:
+			</text>
+			<text name="objects_available">
+				[COUNT] / [MAX] ([AVAILABLE]) uygun
+			</text>
+			<text name="Primitives parcel supports:">
+				Prim parsel desteği:
+			</text>
+			<text name="object_contrib_text">
+				[COUNT]
+			</text>
+			<text name="Primitives on parcel:">
+				Parseldeki prims:
+			</text>
+			<text name="total_objects_text">
+				[COUNT]
+			</text>
+			<text name="Owned by parcel owner:">
+				Parsel sahibinin mülkiyetinde
+			</text>
+			<text name="owner_objects_text">
+				[COUNT]
+			</text>
+			<button label="Göster" label_selected="Göster" name="ShowOwner"/>
+			<button label="İade Et" name="ReturnOwner..." tool_tip="Nesneleri sahiplerine iade et."/>
+			<text name="Set to group:">
+				Gruba ayarı:
+			</text>
+			<text name="group_objects_text">
+				[COUNT]
+			</text>
+			<button label="Göster" label_selected="Göster" name="ShowGroup"/>
+			<button label="İade Et" name="ReturnGroup..." tool_tip="Nesneleri sahiplerine iade et."/>
+			<text name="Owned by others:">
+				Başkalarının mülkiyetinde:
+			</text>
+			<text name="other_objects_text">
+				[COUNT]
+			</text>
+			<button label="Göster" label_selected="Göster" name="ShowOther"/>
+			<button label="İade Et" name="ReturnOther..." tool_tip="Nesneleri sahiplerine iade et."/>
+			<text name="Selected / sat upon:">
+				Seçilen / üzerine oturulan:
+			</text>
+			<text name="selected_objects_text">
+				[COUNT]
+			</text>
+			<text name="Autoreturn">
+				Diğer Sakinlerin nesnelerini otomatik iade (dakika, kapalı için 0):
+			</text>
+			<text name="Object Owners:">
+				Nesne Sahipleri:
+			</text>
+			<button name="Refresh List" tool_tip="Nesne Listesini Yenile"/>
+			<button label="Nesneleri İade Et" name="Return objects..."/>
+			<name_list name="owner list">
+				<name_list.columns label="Tür" name="type"/>
+				<name_list.columns label="Ad" name="name"/>
+				<name_list.columns label="Sayım" name="count"/>
+				<name_list.columns label="En son" name="mostrecent"/>
+			</name_list>
+		</panel>
+		<panel label="SEÇENEKLER" name="land_options_panel">
+			<panel.string name="search_enabled_tooltip">
+				Arama sonuçlarında bu parsel görünsün
+			</panel.string>
+			<panel.string name="search_disabled_small_tooltip">
+				Bu seçenek etkin değil, çünkü bu parselin alanı 128 m² veya daha küçük.
+Sadece büyük parseller aramada görünür.
+			</panel.string>
+			<panel.string name="search_disabled_permissions_tooltip">
+				Bu seçenek etkin değil, çünkü bu parselin seçeneklerinde değişiklik yapamazsınız.
+			</panel.string>
+			<panel.string name="mature_check_mature">
+				Orta Seviyede İçerik
+			</panel.string>
+			<panel.string name="mature_check_adult">
+				Yetişkin İçeriği
+			</panel.string>
+			<panel.string name="mature_check_mature_tooltip">
+				Parsel bilgileriniz veya içeriğiniz orta olarak değerlendiriliyor.
+			</panel.string>
+			<panel.string name="mature_check_adult_tooltip">
+				Parsel bilgileriniz veya içeriğiniz yetişkin olarak değerlendiriliyor.
+			</panel.string>
+			<panel.string name="landing_point_none">
+				(hiçbiri)
+			</panel.string>
+			<panel.string name="push_restrict_text">
+				İtme Yok
+			</panel.string>
+			<panel.string name="push_restrict_region_text">
+				İtme Yok (Bölge Geçersiz Kılma)
+			</panel.string>
+			<panel.string name="see_avs_text">
+				Bu parseldeki sakinleri gör ve onlarla sohbet et
+			</panel.string>
+			<text name="allow_label">
+				Sakinlere şunun için izin ver:
+			</text>
+			<check_box label="Yüzeyi Düzenle" name="edit land check" tool_tip="İşaretliyse herkes arazinizi şekillendirebilir. en iyisi bunu işaretlememektir, çünkü kendi arazinizi her zaman düzenleyebilirsiniz."/>
+			<check_box label="Uç" name="check fly" tool_tip="İşaretliyse Sakinler arazinizden uçabilir. İşaretli değilse, sadece arazinize ve arazinizin üzerinde uçabilir."/>
+			<text name="allow_label2">
+				İnşa Et:
+			</text>
+			<check_box label="Herkes" name="edit objects check"/>
+			<check_box label="Grup" name="edit group objects check"/>
+			<text name="allow_label3">
+				Nesne Girişi:
+			</text>
+			<check_box label="Herkes" name="all object entry check"/>
+			<check_box label="Grup" name="group object entry check"/>
+			<text name="allow_label4">
+				Komut Dosyalarını Çalıştır:
+			</text>
+			<check_box label="Herkes" name="check other scripts"/>
+			<check_box label="Grup" name="check group scripts"/>
+			<text name="land_options_label">
+				Arazi Seçenekleri:
+			</text>
+			<check_box label="Güvenli (hasar yok)" name="check safe" tool_tip="İşaretliyse, araziyi Güvenli moda getirerek hasar çarpışmasını etkinsizleştirir İşaretli değilse hasar çarpışması etkinleşir."/>
+			<check_box label="İtme Yok" name="PushRestrictCheck" tool_tip="Komut dosyalarının itmesini önler Bu seçeneğin işaretlenmesi arazinizdeki bozucu davranışları önlemeye yardımcı olabilir."/>
+			<check_box label="Konumu Arama sonuçlarında göster (L$30/hafta)" name="ShowDirectoryCheck" tool_tip="Arama sonuçlarında bu parsel görünsün"/>
+			<combo_box name="land category with adult">
+				<combo_box.item label="Herhangi Bir Kategori" name="item0"/>
+				<combo_box.item label="Linden Konumu" name="item1"/>
+				<combo_box.item label="Yetişkin" name="item2"/>
+				<combo_box.item label="Sanat ve Kültür" name="item3"/>
+				<combo_box.item label="İş" name="item4"/>
+				<combo_box.item label="Eğitim" name="item5"/>
+				<combo_box.item label="Oyun" name="item6"/>
+				<combo_box.item label="Uğrak Mekan" name="item7"/>
+				<combo_box.item label="Yeni Gelenlere Yardım Sunan" name="item8"/>
+				<combo_box.item label="Park ve Doğa" name="item9"/>
+				<combo_box.item label="Yerleşim" name="item10"/>
+				<combo_box.item label="Alışveriş" name="item11"/>
+				<combo_box.item label="Kiralık" name="item13"/>
+				<combo_box.item label="Diğer" name="item12"/>
+			</combo_box>
+			<combo_box name="land category">
+				<combo_box.item label="Herhangi Bir Kategori" name="item0"/>
+				<combo_box.item label="Linden Konumu" name="item1"/>
+				<combo_box.item label="Sanat ve Kültür" name="item3"/>
+				<combo_box.item label="İş" name="item4"/>
+				<combo_box.item label="Eğitim" name="item5"/>
+				<combo_box.item label="Oyun" name="item6"/>
+				<combo_box.item label="Uğrak Mekan" name="item7"/>
+				<combo_box.item label="Yeni Gelenlere Yardım Sunan" name="item8"/>
+				<combo_box.item label="Park ve Doğa" name="item9"/>
+				<combo_box.item label="Yerleşim" name="item10"/>
+				<combo_box.item label="Alışveriş" name="item11"/>
+				<combo_box.item label="Kiralık" name="item13"/>
+				<combo_box.item label="Diğer" name="item12"/>
+			</combo_box>
+			<check_box label="Orta Seviyede İçerik" name="MatureCheck" tool_tip=" "/>
+			<text name="Snapshot:">
+				Anlık Görüntü:
+			</text>
+			<texture_picker name="snapshot_ctrl" tool_tip="Bir resim seçmek için tıklayın"/>
+			<text name="allow_label5">
+				Diğer parsellerdeki Sakinlere şunun için izin verin:
+			</text>
+			<check_box label="Avatarları Gör" name="SeeAvatarsCheck" tool_tip="Diğer parsellerdeki sakinlerin bu parseldeki sakinleri görmesine ve onlarla sohbet etmesine, sizin de onları görüp, onlarla sohbet etmenize imkan tanır."/>
+			<text name="landing_point">
+				İniş Noktası: [LANDING]
+			</text>
+			<button label="Ayarla" label_selected="Ayarla" name="Set" tool_tip="İniş noktasını konukların geldiği yere ayarla. avatarınızın konumunu bu parselin içine ayarlar."/>
+			<button label="Temizle" label_selected="Temizle" name="Clear" tool_tip="İniş noktasını temizle"/>
+			<text name="Teleport Routing: ">
+				Işınlama Rotası:
+			</text>
+			<combo_box name="landing type" tool_tip="Işınlama Rotası -- arazinize ışınlamaları nasıl kullanacağınızı seçin">
+				<combo_box.item label="Engellenmiş" name="Blocked"/>
+				<combo_box.item label="İniş Noktası" name="LandingPoint"/>
+				<combo_box.item label="Herhangi bir yere" name="Anywhere"/>
+			</combo_box>
+		</panel>
+		<panel label="ORTAM" name="land_media_panel">
+			<text name="with media:">
+				Tür:
+			</text>
+			<combo_box name="media type" tool_tip="URL&apos;nin bir film, web sayfası, ya da başka bir ortam olup olmadığını belirtin"/>
+			<text name="at URL:">
+				Ana Sayfa:
+			</text>
+			<button label="Ayarla" name="set_media_url"/>
+			<text name="Description:">
+				Açıklama:
+			</text>
+			<line_editor name="url_description" tool_tip="Yazılar oyna/yükle düğmesinin yanında gösterilir"/>
+			<text name="Media texture:">
+				Doku Değiştir:
+			</text>
+			<texture_picker name="media texture" tool_tip="Bir resim seçmek için tıklayın"/>
+			<text name="replace_texture_help">
+				Bu dokuyu kullanan nesneler, oynat okuna bastıktan sonra filmi veya web sayfasını gösterecektir. Farklı bir doku seçmek için pul resmi seçin.
+			</text>
+			<check_box label="Otomatik ölçekle" name="media_auto_scale" tool_tip="Bu seçeneğin işaretlenmesi bu parselin içeriğini otomatik olarak ölçeklendirecektir. Biraz yavaş ve görsel açıdan kalitesi biraz düşük olabilir, ancak başka doku ölçekleme veya ayarlama gerekmeyecektir."/>
+			<text name="media_size" tool_tip="Web ortamını oluşturmak için boyutlandır, varsayılan için 0 bırak.">
+				Büyüklük:
+			</text>
+			<spinner name="media_size_width" tool_tip="Web ortamını oluşturmak için boyutlandır, varsayılan için 0 bırak."/>
+			<spinner name="media_size_height" tool_tip="Web ortamını oluşturmak için boyutlandır, varsayılan için 0 bırak."/>
+			<text name="pixels">
+				piksel
+			</text>
+			<text name="Options:">
+				Seçenekler:
+			</text>
+			<check_box label="Döngü" name="media_loop" tool_tip="Ortamı döngüsel olarak oynat. Ortamın oynatılması bittiğinde baştan tekrar başlayacaktır."/>
+		</panel>
+		<panel label="SES" name="land_audio_panel">
+			<text name="MusicURL:">
+				Müzik URL&apos;si:
+			</text>
+			<text name="Sound:">
+				Ses:
+			</text>
+			<check_box label="Mimik ve nesne seslerini bu parselle sınırla" name="check sound local"/>
+			<text name="Avatar Sounds:">
+				Avatar Sesleri:
+			</text>
+			<check_box label="Herkes" name="all av sound check"/>
+			<check_box label="Grup" name="group av sound check"/>
+			<text name="Voice settings:">
+				Sesli:
+			</text>
+			<check_box label="Sesi Etkinleştir" name="parcel_enable_voice_channel"/>
+			<check_box label="Sesi Etkinleştir (Gayrimenkul tarafından belirlenir)" name="parcel_enable_voice_channel_is_estate_disabled"/>
+			<check_box label="Sesi bu parselle sınırla" name="parcel_enable_voice_channel_local"/>
+		</panel>
+		<panel label="ERİŞİM" name="land_access_panel">
+			<panel.string name="access_estate_defined">
+				(Gayrimenkul tarafından tanımlanır)
+			</panel.string>
+			<panel.string name="allow_public_access">
+				Kamusal Erişime İzin Ver ([MATURITY]) (Not: Bunun işaretinin kaldırılması yasaklama çizgileri oluşturacaktır)
+			</panel.string>
+			<panel.string name="estate_override">
+				Bu seçeneklerden biri veya daha fazlası gayrimenkul düzeyinde ayarlanır
+			</panel.string>
+			<text name="Limit access to this parcel to:">
+				Bu Parsele Erişim
+			</text>
+			<text name="Only Allow">
+				Erişimi şununla doğrulanan Sakinlerle Sınırla:
+			</text>
+			<check_box label="Dosyadaki ödeme bilgileri [ESTATE_PAYMENT_LIMIT]" name="limit_payment" tool_tip="Tanınmayan Sakinleri Yasakla."/>
+			<check_box label="Yaş doğrulama [ESTATE_AGE_LIMIT]" name="limit_age_verified" tool_tip="Yaşını doğrulamayan Sakinleri yasakla Daha fazla bilgi için [SUPPORT_SITE] adresini ziyaret edin."/>
+			<check_box label="Grup Erişimine İzin Ver: [GROUP]" name="GroupCheck" tool_tip="Genel sekmesinde grup ayarla."/>
+			<check_box label="Geçiş haklarını şuna sat:" name="PassCheck" tool_tip="Bu parsele geçici erişim verir"/>
+			<combo_box name="pass_combo">
+				<combo_box.item label="Herkes" name="Anyone"/>
+				<combo_box.item label="Grup" name="Group"/>
+			</combo_box>
+			<spinner label="L$ olarak Fiyat:" name="PriceSpin"/>
+			<spinner label="Erişim saatleri:" name="HoursSpin"/>
+			<panel name="Allowed_layout_panel">
+				<text label="Her Zaman İzin Ver" name="AllowedText">
+					İzin Verilen Sakinler
+				</text>
+				<name_list name="AccessList" tool_tip="([LISTED] listeli, [MAX] maksimum)"/>
+				<button label="Ekle" name="add_allowed"/>
+				<button label="Kaldır" label_selected="Kaldır" name="remove_allowed"/>
+			</panel>
+			<panel name="Banned_layout_panel">
+				<text label="Yasakla" name="BanCheck">
+					Yasaklı Sakinler
+				</text>
+				<name_list name="BannedList" tool_tip="([LISTED] listeli, [MAX] maksimum)"/>
+				<button label="Ekle" name="add_banned"/>
+				<button label="Kaldır" label_selected="Kaldır" name="remove_banned"/>
+			</panel>
+		</panel>
+	</tab_container>
+</floater>

File indra/newview/skins/default/xui/tr/floater_activeim.xml

View file
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<floater name="floater_activeim" title="ETKİN Aİ"/>

File indra/newview/skins/default/xui/tr/floater_animation_preview.xml

View file
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<floater name="Animation Preview">
+	<floater.string name="failed_to_initialize">
+		Hareket başlatılamadı
+	</floater.string>
+	<floater.string name="anim_too_long">
+		Animasyon dosyası [LENGTH] saniye uzunluğunda.
+
+Maksimum animasyon uzunluğu [LENGTH] saniye.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="failed_file_read">
+		Animasyon dosyası okunamadı.
+
+[STATUS]
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_OK">
+		Tamam
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_EOF">
+		Dosyanın zamanından önce sonu.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_CONSTRAINT">
+		Kısıtlama tanımı okunamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_FILE">
+		BVH dosyası açılamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_HIER">
+		Geçersiz HİYERARŞİ üst bilgisi.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_JOINT">
+		KÖK veya EKLEM bulunamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_NAME">
+		EKLEM adı alınamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_OFFSET">
+		OFSET bulunamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_CHANNELS">
+		KANALLAR bulunamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_ROTATION">
+		Döndürme sırası alınamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_AXIS">
+		Döndürme ekseni alınamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_MOTION">
+		HAREKET bulunamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_FRAMES">
+		kARE SAYISI alınamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_FRAME_TIME">
+		Kare zamanı alınamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_POS">
+		Konum değerleri alınamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_ROT">
+		Döndürme değerleri alınamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_FILE">
+		Çeviri dosyası açılamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_HEADER">
+		Çeviri üst bilgisi okunamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_NAME">
+		Çeviri adları okunamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_IGNORE">
+		Çeviri yoksay değeri okunamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_RELATIVE">
+		Çeviri nisbi değeri okunamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_OUTNAME">
+		Çeviri çıkış adı değeri okunamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_MATRIX">
+		Çeviri matrisi okunamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_MERGECHILD">
+		Birleştirme alt birim adı alınamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_MERGEPARENT">
+		Birleştirme üst birim adı alınamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_PRIORITY">
+		Öncelik değerleri alınamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_LOOP">
+		Döngü (tekrar) değerleri alınamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_EASEIN">
+		Easln (Yavaş Başlangıç) değerleri alınamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_EASEOUT">
+		EaseOut (Yavaş Bitiş) değerleri alınamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_HAND">
+		El şekillendirme değeri alınamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_NO_XLT_EMOTE">
+		Duygu ifadesi adı okunamadı.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="E_ST_BAD_ROOT">
+		Yanlış kök eklem adı, &quot;kalça&quot; kullanın
+	</floater.string>
+	<text name="name_label">
+		Ad:
+	</text>
+	<text name="description_label">
+		Açıklama:
+	</text>
+	<spinner label="Öncelik" name="priority" tool_tip="Bu animasyonun diğer animasyonları geçersiz kılabileceği kontrolleri"/>
+	<check_box label="Döngü" name="loop_check" tool_tip="Bu animasyonun döngülenmesini (tekrarlanmasını) sağlar"/>
+	<spinner label="İç (%)" name="loop_in_point" tool_tip="Döngünün döndüğü animasyon noktasını belirler"/>
+	<spinner label="Dış (%)" name="loop_out_point" tool_tip="Animasyonda döngünün bittiği noktayı belirler"/>
+	<text name="hand_label">
+		El Duruşu
+	</text>
+	<combo_box name="hand_pose_combo" tool_tip="Ellerin animasyon sırasında neler yaptığını kontrol eder">
+		<combo_box.item label="Yayılım" name="Spread"/>
+		<combo_box.item label="Rahat" name="Relaxed"/>
+		<combo_box.item label="Her İkisi de İşaret Ediyor" name="PointBoth"/>
+		<combo_box.item label="Yumruk" name="Fist"/>
+		<combo_box.item label="Sol Rahat" name="RelaxedLeft"/>
+		<combo_box.item label="Sol İşaret Ediyor" name="PointLeft"/>
+		<combo_box.item label="Sol Yumruk" name="FistLeft"/>
+		<combo_box.item label="Sağ Rahat" name="RelaxedRight"/>
+		<combo_box.item label="Sağ İşaret Ediyor" name="PointRight"/>
+		<combo_box.item label="Sağ Yumruk" name="FistRight"/>
+		<combo_box.item label="Sağı Selamlıyor" name="SaluteRight"/>
+		<combo_box.item label="Yazı Yazıyor" name="Typing"/>
+		<combo_box.item label="Sağ Barış" name="PeaceRight"/>
+	</combo_box>
+	<text name="emote_label">
+		İfade
+	</text>
+	<combo_box name="emote_combo" tool_tip="Yüzün animasyon sırasındaki ifadesini kontrol eder">
+		<item label="(Hiçbiri)" name="[None]" value=""/>
+		<item label="Aaaaah" name="Aaaaah" value="Aaaaah"/>
+		<item label="Korkmuş" name="Afraid" value="Korkmuş"/>
+		<item label="Kızgın" name="Angry" value="Kızgın"/>
+		<item label="Yaygın Gülümseyiş" name="BigSmile" value="Yaygın Gülümseyiş"/>
+		<item label="Canı Sıkılmış" name="Bored" value="Canı Sıkılmış"/>
+		<item label="Ağlama" name="Cry" value="Ağlama"/>
+		<item label="Dudak Bükme" name="Disdain" value="Dudak Bükme"/>
+		<item label="Utanmış" name="Embarrassed" value="Utanmış"/>
+		<item label="Kaş Çatma" name="Frown" value="Kaş Çatma"/>
+		<item label="Öpücük" name="Kiss" value="Öpücük"/>
+		<item label="Gülme" name="Laugh" value="Gülme"/>
+		<item label="Kahkaha" name="Plllppt" value="Kahkaha"/>
+		<item label="Tiksinmiş" name="Repulsed" value="Tiksinmiş"/>
+		<item label="Üzgün" name="Sad" value="Üzgün"/>
+		<item label="Omuz Silkme" name="Shrug" value="Omuz Silkme"/>
+		<item label="Gülümseme" name="Smile" value="Gülümseme"/>
+		<item label="Sürpriz" name="Surprise" value="Sürpriz"/>
+		<item label="Göz Kırpma" name="Wink" value="Göz Kırpma"/>
+		<item label="Endişelenme" name="Worry" value="Endişelenme"/>
+	</combo_box>
+	<text name="preview_label">
+		Şu sırada önizle
+	</text>
+	<combo_box name="preview_base_anim" tool_tip="Animasyon davranışınızı avatarınız genel hareketleri yaparken test etmek için bunu kullanın.">
+		<item label="Ayakta Duruyor" name="Standing" value="Ayakta Duruyor"/>
+		<item label="Yürüyor" name="Walking" value="Yürüyor"/>
+		<item label="Oturuyor" name="Sitting" value="Oturuyor"/>
+		<item label="Uçuyor" name="Flying" value="Uçuyor"/>
+	</combo_box>
+	<spinner label="Yavaş Başlangıç (saniye)" name="ease_in_time" tool_tip="Animasyonun kaynaştığı süre (saniye olarak)"/>
+	<spinner label="Yavaş Bitiş (saniye)" name="ease_out_time" tool_tip="Animasyonun ayrıştığı süre (saniye olarak)"/>
+	<button name="play_btn" tool_tip="Animasyonunu oynat"/>
+	<button name="pause_btn" tool_tip="Animasyonunu duraklat"/>
+	<button name="stop_btn" tool_tip="Animasyo oynatmayı durdur"/>
+	<text name="bad_animation_text">
+		Animasyon dosyası okunamadı.
+
+Poser 4&apos;ten aktarılan BHV dosyalarını tavsiye ederiz.
+	</text>
+	<button label="Karşıya Yükle (L$[AMOUNT])" name="ok_btn"/>
+	<button label="İptal" name="cancel_btn"/>
+</floater>

File indra/newview/skins/default/xui/tr/floater_auction.xml

View file
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<floater name="floater_auction" title="LINDEN ARAZİ SATIŞINI BAŞLAT">
+	<floater.string name="already for sale">
+		Zaten satışa çıkarılmış olan parselleri açık artırmaya sunamazsınız.
+	</floater.string>
+	<check_box initial_value="true" label="Sarı seçim çiti dahil edilsin" name="fence_check"/>
+	<button label="Anlık Görüntü" label_selected="Anlık Görüntü" name="snapshot_btn"/>
+	<button label="Herkese Sat" label_selected="Herkese Sat" name="sell_to_anyone_btn"/>
+	<button label="Ayarları Temizle" label_selected="Ayarları Temizle" name="reset_parcel_btn"/>
+	<button label="Açık Artırmayı Başlat" label_selected="Açık Artırmayı Başlat" name="start_auction_btn"/>
+</floater>

File indra/newview/skins/default/xui/tr/floater_avatar_picker.xml

View file
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<floater name="avatarpicker" title="SAKİNİ SEÇ">
+	<floater.string name="not_found">
+		&apos;[TEXT]&apos; bulunamadı
+	</floater.string>
+	<floater.string name="no_one_near">
+		Yakında kimse yok
+	</floater.string>
+	<floater.string name="no_results">
+		Sonuç yok
+	</floater.string>
+	<floater.string name="searching">
+		Arıyor...
+	</floater.string>
+	<string name="Select">
+		Seç
+	</string>
+	<string name="Close">
+		Kapat
+	</string>
+	<tab_container name="ResidentChooserTabs">
+		<panel label="Ara" name="SearchPanel">
+			<text name="InstructSearchResidentName">
+				Bir kişinin adının bir kısmını yazın:
+			</text>
+			<button label="Git" label_selected="Git" name="Find"/>
+			<scroll_list name="SearchResults">
+				<columns label="Ad" name="name"/>
+				<columns label="Kullanıcı Adı" name="username"/>
+			</scroll_list>
+		</panel>
+		<panel label="Arkadaşlar" name="FriendsPanel">
+			<text name="InstructSelectFriend">
+				Bir kişiyi seçin:
+			</text>
+		</panel>
+		<panel label="Bana Yakın" name="NearMePanel">
+			<text name="InstructSelectResident">
+				Yakındaki bir kişiyi seçin:
+			</text>
+			<slider label="Mesafe" name="near_me_range"/>
+			<text name="meters">
+				Metre
+			</text>
+			<scroll_list name="NearMe">
+				<columns label="Ad" name="name"/>
+				<columns label="Kullanıcı Adı" name="username"/>
+			</scroll_list>
+		</panel>
+	</tab_container>
+	<button label="Tamam" label_selected="Tamam" name="ok_btn"/>
+	<button label="İptal" label_selected="İptal" name="cancel_btn"/>
+</floater>

File indra/newview/skins/default/xui/tr/floater_avatar_textures.xml

View file
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<floater name="avatar_texture_debug" title="AVATAR DOKULARI">
+	<floater.string name="InvalidAvatar">
+		GEÇERSİZ AVATAR
+	</floater.string>
+	<scroll_container name="profile_scroll">
+		<panel name="scroll_content_panel">
+			<text name="label">
+				Kaydeildi
+Dokular
+			</text>
+			<text name="composite_label">
+				Birleşik
+Dokular
+			</text>
+			<button label="Kimlikleri Konsole Yığ" label_selected="Yığ" name="Dump"/>
+			<panel name="scroll_content_panel">
+				<texture_picker label="Saç" name="hair-baked"/>
+				<texture_picker label="Saç" name="hair_grain"/>
+				<texture_picker label="Saç Alfası" name="hair_alpha"/>
+				<texture_picker label="Baş" name="head-baked"/>
+				<texture_picker label="Makyaj" name="head_bodypaint"/>
+				<texture_picker label="Baş Alfası" name="head_alpha"/>
+				<texture_picker label="Baş Dövmesi" name="head_tattoo"/>
+				<texture_picker label="Gözler" name="eyes-baked"/>
+				<texture_picker label="Göz" name="eyes_iris"/>
+				<texture_picker label="Göz Alfası" name="eyes_alpha"/>
+				<texture_picker label="Üst Gövde" name="upper-baked"/>
+				<texture_picker label="Üst GövdeBoya" name="upper_bodypaint"/>
+				<texture_picker label="Fanila" name="upper_undershirt"/>
+				<texture_picker label="Eldivenler" name="upper_gloves"/>
+				<texture_picker label="Gömlek" name="upper_shirt"/>
+				<texture_picker label="Üst Ceket" name="upper_jacket"/>
+				<texture_picker label="Yüksek Alfa" name="upper_alpha"/>
+				<texture_picker label="Üst Gövde Dövmesi" name="upper_tattoo"/>
+				<texture_picker label="Alt Gövde" name="lower-baked"/>
+				<texture_picker label="Alt GövdeBoya" name="lower_bodypaint"/>
+				<texture_picker label="Külot" name="lower_underpants"/>
+				<texture_picker label="Çoraplar" name="lower_socks"/>
+				<texture_picker label="Ayakkabılar" name="lower_shoes"/>
+				<texture_picker label="Pantolon" name="lower_pants"/>
+				<texture_picker label="Ceket" name="lower_jacket"/>
+				<texture_picker label="Düşük Alfa" name="lower_alpha"/>
+				<texture_picker label="Alt Gövde Dövmesi" name="lower_tattoo"/>
+				<texture_picker label="Etek" name="skirt-baked"/>
+				<texture_picker label="Etek" name="skirt"/>
+			</panel>
+		</panel>
+	</scroll_container>
+</floater>

File indra/newview/skins/default/xui/tr/floater_beacons.xml

View file
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<floater name="beacons" title="İŞARETLER">
+	<panel name="beacons_panel">
+		<text name="label_show">
+			Göster :
+		</text>
+		<check_box label="İşaretler" name="beacons"/>
+		<check_box label="Vurgulananlar" name="highlights"/>
+		<text name="beacon_width_label" tool_tip="İşaret genişliği">
+			Genişlik:
+		</text>
+		<text name="label_objects">
+			Bu nesneler için.
+		</text>
+		<check_box label="Fiziksel" name="physical"/>
+		<check_box label="Komut Dosyalı" name="scripted"/>
+		<check_box label="Sadece dokun" name="touch_only"/>
+		<check_box label="Ses kaynakları" name="sounds"/>
+		<check_box label="Parçacık kaynakları" name="particles"/>
+		<check_box label="Ortam kaynakları" name="moapbeacon"/>
+	</panel>
+</floater>

File indra/newview/skins/default/xui/tr/floater_build_options.xml

View file
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<floater name="build options floater" title="AĞ SEÇENEKLERİ">
+	<floater.string name="grid_screen_text">
+		Ekran
+	</floater.string>
+	<floater.string name="grid_local_text">
+		Yerel
+	</floater.string>
+	<floater.string name="grid_world_text">
+		Dünya
+	</floater.string>
+	<floater.string name="grid_reference_text">
+		Referans
+	</floater.string>
+	<floater.string name="grid_attachment_text">
+		Aksesuar
+	</floater.string>
+	<text name="grid_mode_label" tool_tip="Ağ geçirgenliği">
+		Mod
+	</text>
+	<combo_box name="combobox grid mode" tool_tip="Nesneyi konumlandırmak için ağ cetvelini seçin">
+		<combo_box.item label="Dünya ağı" name="World"/>
+		<combo_box.item label="Yerel ağ" name="Local"/>
+		<combo_box.item label="Referans ağı" name="Reference"/>
+	</combo_box>
+	<spinner label="Birimler (metre)" name="GridResolution"/>
+	<spinner label="Kapsamlar (metre)" name="GridDrawSize"/>
+	<check_box label="Alt birimlere geç" name="GridSubUnit"/>
+	<check_box label="Çapraz kesitleri göster" name="GridCrossSection"/>
+	<text name="grid_opacity_label" tool_tip="Ağ geçirgenliği">
+		Geçirgenlik:
+	</text>
+</floater>

File indra/newview/skins/default/xui/tr/floater_bulk_perms.xml

View file
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<floater name="floaterbulkperms" title="İÇERİK İZİNLERİNİ DÜZENLE">
+	<floater.string name="nothing_to_modify_text">
+		Seçim içerisinde düzenlenebilir içerik yok.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="status_text">
+		[NAME] üzerinde izinler ayarlanıyor
+	</floater.string>
+	<floater.string name="start_text">
+		İzin değişiklik talepleri başlatılıyor...
+	</floater.string>
+	<floater.string name="done_text">
+		İzin değişiklik talepleri sonlandırıldı.
+	</floater.string>
+	<icon name="icon_animation" tool_tip="Animasyon"/>
+	<icon name="icon_bodypart" tool_tip="Vücut Bölümleri"/>
+	<icon name="icon_clothing" tool_tip="Giysiler"/>
+	<icon name="icon_gesture" tool_tip="Mimikler"/>
+	<icon name="icon_notecard" tool_tip="Not Kartları"/>
+	<icon name="icon_object" tool_tip="Nesneler"/>
+	<icon name="icon_script" tool_tip="Komut Dosyaları"/>
+	<icon name="icon_sound" tool_tip="Sesler"/>
+	<icon name="icon_texture" tool_tip="Dokular"/>
+	<button label="√ Tümü" name="check_all"/>
+	<button label="Temizle" label_selected="Hiçbiri" name="check_none"/>
+	<text name="newperms">
+		Yeni İçerik İzinleri
+	</text>
+	<text name="GroupLabel">
+		Grup:
+	</text>
+	<check_box label="Paylaş" name="share_with_group"/>
+	<text name="AnyoneLabel">
+		Herkes:
+	</text>
+	<check_box label="Kopyala" name="everyone_copy"/>
+	<text name="NextOwnerLabel">
+		Sonraki sahip:
+	</text>
+	<check_box label="Değiştir" name="next_owner_modify"/>
+	<check_box label="Kopyala" name="next_owner_copy"/>
+	<check_box initial_value="true" label="Aktar" name="next_owner_transfer" tool_tip="Sonraki sahibi bu nesneyi verebilir veya tekrar satabilir"/>
+	<button label="Tamam" name="apply"/>
+	<button label="İptal" name="close"/>
+</floater>

File indra/newview/skins/default/xui/tr/floater_bumps.xml

View file
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<floater name="floater_bumps" title="TOSLAMALAR, İTMELER VE VURMALAR">
+	<floater.string name="none_detected">
+		Hiçbiri tespit edilmedi
+	</floater.string>
+	<floater.string name="bump">
+		[TIME] [NAME] size tosladı
+	</floater.string>
+	<floater.string name="llpushobject">
+		[TIME] [NAME] bir komut dosyasıyla sizi itti
+	</floater.string>
+	<floater.string name="selected_object_collide">
+		[TIME] [NAME] bir nesneyle size vurdu
+	</floater.string>
+	<floater.string name="scripted_object_collide">
+		[TIME] [NAME] komut doyalı bir nesneyle size vurdu
+	</floater.string>
+	<floater.string name="physical_object_collide">
+		[TIME] [NAME] fiziki bir nesneyle size vurdu
+	</floater.string>
+	<floater.string name="timeStr">
+		[[hour,datetime,slt]:[min,datetime,slt]]
+	</floater.string>
+</floater>

File indra/newview/skins/default/xui/tr/floater_buy_contents.xml

View file
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<floater name="floater_buy_contents" title="İÇERİĞİ SATIN AL">
+	<floater.string name="no_copy_text">
+		(kopya yok)
+	</floater.string>
+	<floater.string name="no_modify_text">
+		(değiştirme yok)
+	</floater.string>
+	<floater.string name="no_transfer_text">
+		(aktarım yok)
+	</floater.string>
+	<text name="contains_text">
+		&lt;nolink&gt;[NAME]&lt;/nolink&gt; içeriği:
+	</text>
+	<text name="buy_text">
+		L$[AMOUNT] karşılığında [NAME]&apos;den satın alınsın mı?
+	</text>
+	<check_box label="Giysiyi şimdi giy" name="wear_check"/>
+	<button label="Satın Al" label_selected="Satın Al" name="buy_btn"/>
+	<button label="İptal" label_selected="İptal" name="cancel_btn"/>
+</floater>

File indra/newview/skins/default/xui/tr/floater_buy_currency.xml

View file
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<floater name="buy currency" title="L$ SATIN AL">
+	<floater.string name="buy_currency">
+		Yaklaşık [LOCALAMOUNT] karşılığında [LINDENS] L$ satın al
+	</floater.string>
+	<text name="info_need_more">
+		Daha fazla L$&apos;na ihtiyacınız var
+	</text>
+	<text name="contacting">
+		LindeX ile bağlantı kuruluyor...
+	</text>
+	<text name="info_buying">
+		L$ Satın Al
+	</text>
+	<text name="balance_label">
+		Sahip olduğum miktar:
+	</text>
+	<text name="balance_amount">
+		L$ [AMT]
+	</text>
+	<text name="currency_action">
+		Satın almak istediğim miktar:
+	</text>
+	<text name="currency_label">
+		L$
+	</text>
+	<line_editor label="L$" name="currency_amt">
+		1234
+	</line_editor>
+	<text name="buying_label">
+		Fiyatı:
+	</text>
+	<text name="currency_est">
+		yakl. [LOCALAMOUNT]
+	</text>
+	<text name="getting_data">
+		Hesaplanıyor...
+	</text>
+	<text name="buy_action">
+		[ACTION]
+	</text>
+	<text name="total_label">
+		Bakiye param şu kadar olacak:
+	</text>
+	<text name="total_amount">
+		L$ [AMT]
+	</text>
+	<text name="currency_links">
+		[http://www.secondlife.com/my/account/payment_method_management.php ödeme yöntemi] | [http://www.secondlife.com/my/account/currency.php para birimi | [http://www.secondlife.com/my/account/exchange_rates.php döviz kurları]
+	</text>
+	<text name="exchange_rate_note">
+		En son döviz kurunu görmek için miktarı yeniden girin.
+	</text>
+	<text name="purchase_warning_repurchase">
+		Bu satın alma işlemini teyit ettiğinizde nesne değil, L$ satın alırsınız.
+	</text>
+	<text name="purchase_warning_notenough">
+		Yeterli L$ satın almıyorsunuz. Lütfen miktarı artırın.
+	</text>
+	<button label="Şimdi Satın Al" name="buy_btn"/>
+	<button label="İptal" name="cancel_btn"/>
+	<text name="info_cannot_buy">
+		Satın Alınamıyor
+	</text>
+	<button label="Web&apos;e devam et" name="error_web"/>
+</floater>

File indra/newview/skins/default/xui/tr/floater_buy_currency_html.xml

View file
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
-<floater name="floater_buy_currency_html" title="BUY CURRENCY (TODO: Translate to Turkish)"/>
+<floater name="floater_buy_currency_html" title="PARA SATIN AL"/>

File indra/newview/skins/default/xui/tr/floater_buy_land.xml

View file
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<floater name="buy land" title="ARAZİ SATIN AL">
+	<floater.string name="can_resell">
+		Tekrar satılabilir.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="can_not_resell">
+		Tekrar satılamaz.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="can_change">
+		Eklenebilir veya bölünebilir.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="can_not_change">
+		Eklenemez veya bölünemez.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="cant_buy_for_group">
+		Etkin grubunuz adına arazi satın almak için gerekli izne sahip değilsiniz.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="no_land_selected">
+		Seçili arazi yok.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="multiple_parcels_selected">
+		Birden fazla farklı parsel seçildi. 
+Daha küçük bir alan seçmeyi deneyin.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="no_permission">
+		Etkin grubunuz adına arazi satın almak için gerekli izne sahip değilsiniz.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="parcel_not_for_sale">
+		Seçilen parsel satılık değil.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="group_already_owns">
+		Parsel zaten gruba ait.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="you_already_own">
+		Parsel zaten size ait.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="set_to_sell_to_other">
+		Seçilen parsel başka birisine satılmak için ayrılmış.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="no_public_land">
+		Seçilen alanda kamu arazisi yok.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="not_owned_by_you">
+		Başka bir Sakine ait arazi seçildi. 
+Daha küçük bir alan seçmeyi deneyin.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="processing">
+		Satın alımınız işleniyor...
+ 
+(Bu işlem bir iki dakika sürebilir.)
+	</floater.string>
+	<floater.string name="fetching_error">
+		Arazi alma bilgileri çekilirken hata oluştu.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="buying_will">
+		Bu arazinin satın alınması sonucu:
+	</floater.string>
+	<floater.string name="buying_for_group">
+		Bu arazinin grup için satın alınması sonucu:
+	</floater.string>
+	<floater.string name="cannot_buy_now">
+		Şimdi satın alamaz:
+	</floater.string>
+	<floater.string name="not_for_sale">
+		Satılık değil:
+	</floater.string>
+	<floater.string name="none_needed">
+		hiç ihtiyaç yok
+	</floater.string>
+	<floater.string name="must_upgrade">
+		Arazi sahibi olmak için hesabınızın yükseltilmesi gerekir.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="cant_own_land">
+		Hesabınız arazi sahibi olabilir.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="land_holdings">
+		Elinizde [BUYER] m² arazi var.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="pay_to_for_land">
+		Bu arazi için [SELLER]&apos;e L$[AMOUNT] ödeyin
+	</floater.string>
+	<floater.string name="buy_for_US">
+		Yaklaşık [LOCAL_AMOUNT] için L$[AMOUNT] satın al,
+	</floater.string>
+	<floater.string name="parcel_meters">
+		Bu parsel [AMOUNT] m²
+	</floater.string>
+	<floater.string name="premium_land">
+		Bu parsel primlidir ve [AMOUNT] m² olarak ücretlendirilecektir.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="discounted_land">
+		Bu parsel indirimlidir ve [AMOUNT] m² olarak ücretlendirilecektir.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="meters_supports_object">
+		[AMOUNT] m²
+[AMOUNT2] nesneyi destekler
+	</floater.string>
+	<floater.string name="sold_with_objects">
+		nesnelerle satılır
+	</floater.string>
+	<floater.string name="sold_without_objects">
+		nesneler dahil değildir
+	</floater.string>
+	<floater.string name="info_price_string">
+		L$[PRICE]
+(L$ [PRICE_PER_SQM]/m²)
+[SOLD_WITH_OBJECTS]
+	</floater.string>
+	<floater.string name="insufficient_land_credits">
+		[GROUP] grubu, satın almanın gerçekleşmesi için bu parselin fiyatını karşılamak amacıyla yeterli miktarda arazi kullanım kredisine ihtiyaç duyacaktır.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="have_enough_lindens">
+		L$ [AMOUNT] sahibisiniz, bu da bu araziyi almaya yeter.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="not_enough_lindens">
+		Sadece L$ [AMOUNT] sahibisiniz, L$ [AMOUNT2] kadar daha ihtiyacınız var.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="balance_left">
+		Satın alımdan sonra elinizde L$ [AMOUNT] kalacak.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="balance_needed">
+		Bu araziyi alabilmek için en az L$ [AMOUNT] almanız gerekir.
+	</floater.string>
+	<floater.string name="no_parcel_selected">
+		(seçili parsel yok)
+	</floater.string>
+	<text name="region_name_label">
+		Bölge:
+	</text>
+	<text name="region_name_text">
+		(bilinmiyor)
+	</text>
+	<text name="region_type_label">
+		Tür:
+	</text>
+	<text name="region_type_text">
+		(bilinmiyor)
+	</text>
+	<text name="estate_name_label">
+		Gayrimenkul:
+	</text>
+	<text name="estate_name_text">
+		(bilinmiyor)
+	</text>
+	<text name="estate_owner_label">
+		Gayrimenkul Sahibi:
+	</text>
+	<text name="estate_owner_text">
+		(bilinmiyor)
+	</text>
+	<text name="resellable_changeable_label">
+		Bu bölgede satın alınan arazi:
+	</text>
+	<text name="resellable_clause">
+		Tekrar satılabilir veya satılamaz.
+	</text>
+	<text name="changeable_clause">
+		Eklenebilir/bölünebilir veya eklenemez/bölünemez.
+	</text>
+	<text name="covenant_text">
+		Gayrimenkul Sözleşmesini kabul etmelisiniz:
+	</text>
+	<text_editor name="covenant_editor">
+		Yükleniyor...
+	</text_editor>
+	<check_box label="Yukarıda Tanımlanan Sözleşmeyi Kabul Ediyorum." name="agree_covenant"/>
+	<text name="info_parcel_label">
+		Parsel:
+	</text>
+	<text name="info_parcel">
+		Scotopteryx 138,204
+	</text>
+	<text name="info_size_label">
+		Büyüklük:
+	</text>
+	<text name="info_size">
+		1.024 m²
+	</text>
+	<text name="info_price_label">
+		Fiyat:
+	</text>
+	<text name="info_price">
+		L$ 1500
+(L$ 1,1/m²)
+nesnelerle satılır
+	</text>
+	<text name="info_action">
+		Bu arazinin satın alınması sonucu:
+	</text>
+	<text name="error_message">
+		Bir şeyler yolunda değil.
+	</text>
+	<button label="Web sitesine git" name="error_web"/>
+	<text name="account_action">
+		Ücretli üyeliğini yükselt.
+	</text>
+	<text name="account_reason">
+		Sadece ücretli üyeler arazi sahibi olabilir.
+	</text>
+	<combo_box name="account_level">
+		<combo_box.item label="US$9,95/ay, aylık fatura edilir" name="US$9.95/month,billedmonthly"/>
+		<combo_box.item label="US$7,50/ay, üç aylık fatura edilir" name="US$7.50/month,billedquarterly"/>
+		<combo_box.item label="US$6,00/ay, yıllık fatura edilir" name="US$6.00/month,billedannually"/>
+	</combo_box>
+	<text name="land_use_action">
+		Aylık arazi kullanım ücretlerinizi US$40/aya çıkarın.
+	</text>
+	<text name="land_use_reason">
+		Elinizde 1309 m² arazi var.
+Bu parsel 512 m² arazidir.
+	</text>
+	<text name="purchase_action">
+		Arazi için Joe Sakine L$ 4000 ödeme yap
+	</text>
+	<text name="currency_reason">
+		L$ 2.100&apos;ünüz var.
+	</text>
+	<text name="currency_action">
+		İlave L$ satın al
+	</text>
+	<line_editor name="currency_amt">
+		1000
+	</line_editor>
+	<text name="currency_est">
+		yaklaşık [LOCAL_AMOUNT] için
+	</text>
+	<text name="currency_balance">
+		L$ 2.100&apos;ünüz var.
+	</text>
+	<check_box label="[AMOUNT] m² katkıyı gruptan kaldır." name="remove_contribution"/>
+	<button label="Satın Al" name="buy_btn"/>
+	<button label="İptal" name="cancel_btn"/>
+</floater>

File indra/newview/skins/default/xui/tr/floater_buy_object.xml

View file
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<floater name="contents" title="NESNENİN KOPYASINI SATIN AL">
+	<floater.string name="title_buy_text">
+		Satın Al
+	</floater.string>
+	<floater.string name="title_buy_copy_text">
+		Şunun bir kopyasını satın alın:
+	</floater.string>
+	<floater.string name="no_copy_text">
+		(kopya yok)
+	</floater.string>
+	<floater.string name="no_modify_text">
+		(değiştirme yok)