1. simon_linden
 2. viewer-rabbit

Commits

eli  committed ea05cbb

FIX VWR-25009

 • Participants
 • Parent commits 6502f7b
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (4)

File indra/newview/skins/default/xui/en/panel_preferences_graphics1.xml

View file
 • Ignore whitespace
    follows="left|top"
    height="12"
    layout="topleft"
-    left="358"
+    left="388"
    left_pad="-30"
    name="TerrainDetailText"
     top="250"
    draw_border="false"
    height="38"
    layout="topleft"
-    left_delta="0"
+    left_delta="10"
    name="TerrainDetailRadio"
    top_pad="5"
    width="70">

File indra/newview/skins/default/xui/en/panel_preferences_move.xml

View file
 • Ignore whitespace
   left="0"
   name="radio_teleport"
   top_delta="20"
-   width="100" />
+   width="110" />
   <radio_item
   height="16"
   label="Auto-pilot"

File indra/newview/skins/default/xui/es/panel_preferences_privacy.xml

View file
 • Ignore whitespace
 	<check_box label="Sólo saben si estoy conectado mis amigos y grupos" name="online_visibility"/>
 	<check_box label="Sólo pueden llamarme o mandarme un MI mis amigos y grupos" name="voice_call_friends_only_check"/>
 	<check_box label="Desconectar el micrófono cuando finalicen las llamadas" name="auto_disengage_mic_check"/>
-	<check_box label="Mostrar mis Hitos favoritos al Inicio de sesión (menú desplegable &quot;Empezar en&quot;)" name="favorites_on_login_check"/>
+	<check_box label="Mostrar mis Hitos favoritos al Inicio de sesión (menú desplegable &quot;Empezar &#10;en&quot;)" name="favorites_on_login_check" top_pad="15"/>
 	<text name="Logs:">
 		Registros de chat:
 	</text>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_preferences_privacy.xml

View file
 • Ignore whitespace
 	</text>
 	<check_box label="Pokaż mój profil w wynikach wyszukiwarki" name="online_searchresults"/>
 	<check_box label="Mój status online jest dostępny tylko dla znajomych i grup do których należę" name="online_visibility"/>
-	<check_box label="Możliwość wysyłania wiadomości prywatnej (IM) oraz rozmowy głosowej tylko dla znajomych i grup do których należę" name="voice_call_friends_only_check"/>
+	<check_box label="Możliwość wysyłania wiadomości prywatnej (IM) oraz rozmowy głosowej tylko dla &#10;znajomych i grup do których należę" name="voice_call_friends_only_check" top_pad="15"/>
 	<check_box label="Wyłącz mikrofon po zakończeniu rozmowy głosowej" name="auto_disengage_mic_check"/>
 	<check_box label="Pokaż moje ulubione landmarki przy logowaniu (w rozwijanym menu &apos;Rozpocznij w&apos;)" name="favorites_on_login_check"/>
 	<text name="Logs:">