Commits

eli linden  committed ed78510

CT-575 WIP PL and DA translation for set18; ES correction

  • Participants
  • Parent commits 3fb98f0
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (82)

File indra/newview/skins/default/xui/da/floater_map.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <floater name="Map" title="">
-	<floater.string name="mini_map_north">
-		N
-	</floater.string>
-	<floater.string name="mini_map_east">
-		Ø
-	</floater.string>
-	<floater.string name="mini_map_west">
-		V
-	</floater.string>
-	<floater.string name="mini_map_south">
-		S
-	</floater.string>
-	<floater.string name="mini_map_southeast">
-		SØ
-	</floater.string>
-	<floater.string name="mini_map_northeast">
-		NØ
-	</floater.string>
-	<floater.string name="mini_map_southwest">
-		SV
-	</floater.string>
-	<floater.string name="mini_map_northwest">
-		NV
+	<floater.string name="ToolTipMsg">
+		[REGION](Dobbeltklik for at åbne kort, klik-og-træk for at panorere)
 	</floater.string>
 	<floater.string name="mini_map_caption">
 		MINIKORT

File indra/newview/skins/default/xui/da/floater_nearby_chat.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
-<floater name="nearby_chat" title="CHAT NÆRVED"/>
+<floater name="nearby_chat" title="CHAT NÆRVED">
+	<check_box label="Oversæt chat (håndteret af Google)" name="translate_chat_checkbox"/>
+</floater>

File indra/newview/skins/default/xui/da/floater_tools.xml

 			<text name="Group:">
 				Gruppe:
 			</text>
+			<name_box initial_value="Henter..." name="Group Name Proxy"/>
 			<button label="Sæt..." label_selected="Sæt..." name="button set group" tool_tip="Vælg en gruppe der skal dele dette objekts rettigheder"/>
-			<name_box initial_value="Henter..." name="Group Name Proxy"/>
+			<check_box label="Del" name="checkbox share with group" tool_tip="Tillad alle medlemmer fra den valgte gruppe at dele dine &apos;redigere&apos; rettigheder for dette objekt. Du skal dedikere for åbne for rolle begrænsninger."/>
 			<button label="Dedikér" label_selected="Dedikér" name="button deed" tool_tip="Dedikering giver denne genstand væk med rettighederne for &apos;næste ejer&apos;. Gruppe-delte objekter kan dedikeres af gruppe-administrator."/>
-			<check_box label="Del" name="checkbox share with group" tool_tip="Tillad alle medlemmer fra den valgte gruppe at dele dine &apos;redigere&apos; rettigheder for dette objekt. Du skal dedikere for åbne for rolle begrænsninger."/>
 			<text name="label click action">
 				Klik for at:
 			</text>
 				<combo_box.item label="Rør" name="suction"/>
 				<combo_box.item label="Væv" name="weave"/>
 			</combo_box>
-			<text name="tex scale">
-				Gentagelser på overflade
+			<check_box initial_value="falsk" label="Flugt planare overflader" name="checkbox planar align" tool_tip="Flugt teksuter på alle valgte overflader med den sidst valgte overflade. Kræver at planar tekstur-mapning er valgt."/>
+			<text name="rpt">
+				Gentagelser / overflade
 			</text>
 			<spinner label="Vandret (U)" name="TexScaleU"/>
 			<check_box label="Vend" name="checkbox flip s"/>

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_attachment_self.xml

 	<menu_item_call label="Berør" name="Attachment Object Touch"/>
 	<menu_item_call label="Redigér" name="Edit..."/>
 	<menu_item_call label="Tag af" name="Detach"/>
+	<menu_item_call label="Sid ned" name="Sit Down Here"/>
 	<menu_item_call label="Stå op" name="Stand Up"/>
 	<menu_item_call label="Skift sæt" name="Change Outfit"/>
 	<menu_item_call label="Redigér mit sæt" name="Edit Outfit"/>

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_avatar_self.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="Self Pie">
+	<menu_item_call label="Sid ned" name="Sit Down Here"/>
 	<menu_item_call label="Stå op" name="Stand Up"/>
 	<context_menu label="Tag af" name="Take Off &gt;">
 		<context_menu label="Tøj" name="Clothes &gt;">

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_inspect_object_gear.xml

 	<menu_item_call label="Åben" name="open"/>
 	<menu_item_call label="Redigér" name="edit"/>
 	<menu_item_call label="Tag på" name="wear"/>
+	<menu_item_call label="Tilføj" name="add"/>
 	<menu_item_call label="Rapportér" name="report"/>
 	<menu_item_call label="Blokér" name="block"/>
 	<menu_item_call label="Zoom ind" name="zoom_in"/>

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_inspect_self_gear.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <menu name="Gear Menu">
+	<menu_item_call label="Sid ned" name="sit_down_here"/>
 	<menu_item_call label="Stå op" name="stand_up"/>
 	<menu_item_call label="Skift sæt" name="change_outfit"/>
 	<menu_item_call label="Profil" name="my_profile"/>

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_mini_map.xml

 	<menu_item_call label="Zoom mellem" name="Zoom Medium"/>
 	<menu_item_call label="Zoom langt" name="Zoom Far"/>
 	<menu_item_check label="Rotér kort" name="Rotate Map"/>
+	<menu_item_check label="Auto centrér" name="Auto Center"/>
 	<menu_item_call label="Fjern ref." name="Stop Tracking"/>
 	<menu_item_call label="Verdenskort" name="World Map"/>
 </menu>

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_object.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="Object Pie">
 	<menu_item_call label="Berør" name="Object Touch">
-		<on_enable parameter="Berør" name="EnableTouch"/>
+		<menu_item_call.on_enable name="EnableTouch" parameter="Berør"/>
 	</menu_item_call>
 	<menu_item_call label="Redigér" name="Edit..."/>
 	<menu_item_call label="Byg" name="Build"/>
 	<menu_item_call label="Zoom In" name="Zoom In"/>
 	<context_menu label="Tag på" name="Put On">
 		<menu_item_call label="Tag på" name="Wear"/>
+		<menu_item_call label="Tilføj" name="Add"/>
 		<context_menu label="Vedhæft" name="Object Attach"/>
 		<context_menu label="Vedhæft HUD" name="Object Attach HUD"/>
 	</context_menu>
 		<menu_item_call label="Returnér" name="Return..."/>
 		<menu_item_call label="Slet" name="Delete"/>
 	</context_menu>
-	<menu_item_call label="Køb" name="Pie Object Bye"/>
 	<menu_item_call label="Tag" name="Pie Object Take"/>
 	<menu_item_call label="Tag kopi" name="Take Copy"/>
 	<menu_item_call label="Betal" name="Pay..."/>

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_participant_list.xml

 	<menu_item_check label="Se person ikoner" name="View Icons"/>
 	<menu_item_check label="Blokér stemme" name="Block/Unblock"/>
 	<menu_item_check label="Blokér tekst" name="MuteText"/>
-	<context_menu label="Moderator muligheder" name="Moderator Options">
+	<context_menu label="Moderator valg" name="Moderator Options">
 		<menu_item_check label="Tillad tekst chat" name="AllowTextChat"/>
 		<menu_item_call label="Sluk for denne deltager" name="ModerateVoiceMuteSelected"/>
 		<menu_item_call label="Fjern slukning for denne deltager" name="ModerateVoiceUnMuteSelected"/>

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_people_friends_view_sort.xml

 	<menu_item_check label="Sortér efter navn" name="sort_name"/>
 	<menu_item_check label="Sortér efter status" name="sort_status"/>
 	<menu_item_check label="Vis person ikoner" name="view_icons"/>
+	<menu_item_check label="Vis tildelte rettigheder" name="view_permissions"/>
 	<menu_item_call label="Vis blokerede beboere og objekter" name="show_blocked_list"/>
 </menu>

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_people_nearby_multiselect.xml

 	<menu_item_call label="Opkald" name="Call"/>
 	<menu_item_call label="Del" name="Share"/>
 	<menu_item_call label="Betal" name="Pay"/>
+	<menu_item_call label="tilbyd teleport" name="teleport"/>
 </context_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_viewer.xml

 			<menu_item_call label="Sæt scripts til &quot;Not Running&quot;" name="Set Scripts to Not Running"/>
 		</menu>
 		<menu label="Valg" name="Options">
-			<menu_item_call label="Sæt standard rettigher for upload" name="perm prefs"/>
 			<menu_item_check label="Vis avancerede rettigheder" name="DebugPermissions"/>
 			<menu_item_check label="Vælg kun egne objekter" name="Select Only My Objects"/>
 			<menu_item_check label="Vis kun flytbare objekter" name="Select Only Movable Objects"/>
 		<menu_item_call label="Om [APP_NAME]" name="About Second Life"/>
 	</menu>
 	<menu label="Avanceret" name="Advanced">
-		<menu_item_check label="Vis avanceret menu" name="Show Advanced Menu"/>
 		<menu_item_call label="Stop animering af min avatar" name="Stop Animating My Avatar"/>
 		<menu_item_call label="Gendan teksturer" name="Rebake Texture"/>
 		<menu_item_call label="Sæt UI størrelse til standard" name="Set UI Size to Default"/>
 			<menu_item_check label="Tåge" name="Fog"/>
 			<menu_item_check label="Fleksible objekter" name="Flexible Objects"/>
 		</menu>
-		<menu_item_check label="Kør flere &apos;threats&apos;" name="Run Multiple Threads"/>
 		<menu_item_check label="Benyt &quot;Plugin Read Thread&quot;" name="Use Plugin Read Thread"/>
 		<menu_item_call label="Tøm gruppe cache" name="ClearGroupCache"/>
 		<menu_item_check label="Muse udjævning" name="Mouse Smoothing"/>
 			<menu_item_check label="Søg" name="Search"/>
 			<menu_item_call label="Frigør taster" name="Release Keys"/>
 			<menu_item_call label="Sæt UI størrelse til standard" name="Set UI Size to Default"/>
-			<menu_item_check label="Vis avanceret menu" name="Show Advanced Menu - legacy shortcut"/>
 			<menu_item_check label="Løb altid" name="Always Run"/>
 			<menu_item_check label="Flyv" name="Fly"/>
 			<menu_item_call label="Luk vindue" name="Close Window"/>
 			<menu_item_call label="Zoom ind" name="Zoom In"/>
 			<menu_item_call label="Zoom standard" name="Zoom Default"/>
 			<menu_item_call label="Zoom ud" name="Zoom Out"/>
+			<menu_item_check label="Vis avanceret menu" name="Show Advanced Menu"/>
 		</menu>
 		<menu_item_call label="Vis debug valg" name="Debug Settings"/>
 		<menu_item_check label="Vis udviklingsmenu" name="Debug Mode"/>
 		<menu label="Gengivelse" name="Rendering">
 			<menu_item_check label="Akser" name="Axes"/>
 			<menu_item_check label="Wireframe" name="Wireframe"/>
-			<menu_item_check label="Global oplysning" name="Global Illumination"/>
+			<menu_item_check label="Lys og skygger" name="Lighting and Shadows"/>
+			<menu_item_check label="Skygger fra sol/måne/andre lyskilder" name="Shadows from Sun/Moon/Projectors"/>
+			<menu_item_check label="SSAO og skygge udjævning" name="SSAO and Shadow Smoothing"/>
+			<menu_item_check label="Globalt lys (eksperimentiel)" name="Global Illumination"/>
+			<menu_item_check label="Automatisk alpha-masker (udskudte)" name="Automatic Alpha Masks (deferred)"/>
+			<menu_item_check label="Automatiske alpha-masker (ikke udskudt)" name="Automatic Alpha Masks (non-deferred)"/>
 			<menu_item_check label="Animationsteksturer" name="Animation Textures"/>
 			<menu_item_check label="Slå teksturer fra" name="Disable Textures"/>
+			<menu_item_check label="Tekstur atlas (eksperimentiel)" name="Texture Atlas"/>
 			<menu_item_check label="Gengiv vedhæftede lys" name="Render Attached Lights"/>
 			<menu_item_check label="Gengiv vedhæftede partikler" name="Render Attached Particles"/>
 			<menu_item_check label="Hover Glow Objects" name="Hover Glow Objects"/>
 			<menu_item_call label="Test web browser" name="Web Browser Test"/>
 			<menu_item_call label="Print info om valgt objekt" name="Print Selected Object Info"/>
 			<menu_item_call label="Hukommelse statistik" name="Memory Stats"/>
-			<menu_item_check label="Dobbelt-klik auto-pilot" name="Double-ClickAuto-Pilot"/>
+			<menu_item_check label="Dobbeltklik for auto-pilot" name="Double-Click Auto-Pilot"/>
+			<menu_item_check label="Dobeltklik for at teleportere" name="DoubleClick Teleport"/>
 			<menu_item_check label="Debug klik" name="Debug Clicks"/>
 			<menu_item_check label="Debug muse-hændelser" name="Debug Mouse Events"/>
 		</menu>

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_wearable_list_item.xml

 	<menu_item_call label="Tag af" name="take_off_or_detach"/>
 	<menu_item_call label="Tag af" name="detach"/>
 	<context_menu label="Vedhæft til" name="wearable_attach_to"/>
-	<context_menu label="Vedhæft  HUD" name="wearable_attach_to_hud"/>
+	<context_menu label="Vedhæft til HUD" name="wearable_attach_to_hud"/>
 	<menu_item_call label="Tag af" name="take_off"/>
 	<menu_item_call label="Redigér" name="edit"/>
-	<menu_item_call label="Objekt profil" name="object_profile"/>
+	<menu_item_call label="Genstandsprofil" name="object_profile"/>
 	<menu_item_call label="Vis original" name="show_original"/>
 </context_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_wearing_gear.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <menu name="Gear Wearing">
 	<menu_item_call label="Redigér sæt" name="edit"/>
+	<menu_item_call label="Tag af" name="takeoff"/>
 </menu>

File indra/newview/skins/default/xui/da/menu_wearing_tab.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="Wearing">
+	<menu_item_call label="Tag af" name="take_off"/>
+	<menu_item_call label="Tag af" name="detach"/>
 	<menu_item_call label="Redigér sæt" name="edit"/>
 </context_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/da/notifications.xml

 	<notification name="ConfirmQuit">
 		<usetemplate ignoretext="Bekræft før jeg afslutter" name="okcancelignore" notext="Afslut ikke" yestext="Quit"/>
 	</notification>
+	<notification name="DeleteItems">
+		[QUESTION]
+		<usetemplate ignoretext="Bekræft før sletning af genstande" name="okcancelignore" notext="Annullér" yestext="OK"/>
+	</notification>
 	<notification name="HelpReportAbuseEmailLL">
 		Benyt dette værktøj til at rapportere krænkninger af [http://secondlife.com/corporate/tos.php Terms of Service] og [http://secondlife.com/corporate/cs.php Community Standards].
 
 		( [EXISTENCE] sekunder i live )
 Avatar &apos;[NAME]&apos; forsvandt helt &quot;uploaded&quot;.
 	</notification>
-	<notification name="AvatarRezSelfBakeNotification">
+	<notification name="AvatarRezSelfBakedTextureUploadNotification">
 		( [EXISTENCE] sekunder i live )
-You [ACTION] a [RESOLUTION] baked texture for &apos;[BODYREGION]&apos; after [TIME] seconds.
+Du uploadede en [RESOLUTION] &quot;bagt&quot; tekstur til &apos;[BODYREGION]&apos; efter [TIME] sekunder.
+	</notification>
+	<notification name="AvatarRezSelfBakedTextureUpdateNotification">
+		( [EXISTENCE] sekunder i live )
+Du opdaterede en [RESOLUTION] &quot;bagt&quot; tekstur for &apos;[BODYREGION]&apos; efter [TIME] sekunder.
 	</notification>
 	<notification name="ConfirmLeaveCall">
 		Er du sikker på at du vil forlade dette opkald?

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_avatar_list_item.xml

 		[COUNT]å
 	</string>
 	<text name="avatar_name" value="Ukendt"/>
+	<icon name="permission_edit_theirs_icon" tool_tip="Du kan redigere denne vens objekter"/>
+	<icon name="permission_edit_mine_icon" tool_tip="Denne ven kan redigere, slette eller tage dine objekter"/>
+	<icon name="permission_map_icon" tool_tip="Denne ven kan finde dig på kortet"/>
+	<icon name="permission_online_icon" tool_tip="Denne ven kan se når du er online"/>
 	<button name="profile_btn" tool_tip="Vis profil"/>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_bottomtray.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="bottom_tray">
+	<string name="DragIndicationImageName" value="Accordion_ArrowOpened_Off"/>
 	<string name="SpeakBtnToolTip" value="Slå mikrofon til/fra"/>
 	<string name="VoiceControlBtnToolTip" value="Vis/skjul stemme kontrolpanel"/>
 	<layout_stack name="toolbar_stack">
 			<gesture_combo_list label="Bevægelse" name="Gesture" tool_tip="Skjuler/viser bevægelser"/>
 		</layout_panel>
 		<layout_panel name="movement_panel">
-			<button label="Flyt" name="movement_btn" tool_tip="Vis/skjul bevægelseskontroller"/>
+			<bottomtray_button label="Flyt" name="movement_btn" tool_tip="Vis/skjul bevægelseskontroller"/>
 		</layout_panel>
 		<layout_panel name="cam_panel">
-			<button label="Vis" name="camera_btn" tool_tip="Vis/Skjul kamerakontroller"/>
+			<bottomtray_button label="Vis" name="camera_btn" tool_tip="Vis/Skjul kamerakontroller"/>
 		</layout_panel>
 		<layout_panel name="snapshot_panel">
-			<button label="" name="snapshots" tool_tip="Tag foto"/>
-		</layout_panel>
-		<layout_panel name="sidebar_btn_panel">
-			<button label="Sidepanel" name="sidebar_btn" tool_tip="Vis/skjul sidepanel"/>
+			<bottomtray_button label="" name="snapshots" tool_tip="Tag foto"/>
 		</layout_panel>
 		<layout_panel name="build_btn_panel">
-			<button label="Byg" name="build_btn" tool_tip="Vis/skjul byggeværktøjer"/>
+			<bottomtray_button label="Byg" name="build_btn" tool_tip="Vis/skjul byggeværktøjer"/>
 		</layout_panel>
 		<layout_panel name="search_btn_panel">
-			<button label="Søg" name="search_btn" tool_tip="Vis/skjul søgning"/>
+			<bottomtray_button label="Søg" name="search_btn" tool_tip="Vis/skjul søgning"/>
 		</layout_panel>
 		<layout_panel name="world_map_btn_panel">
-			<button label="Kort" name="world_map_btn" tool_tip="Vis/skjul verdenskort"/>
+			<bottomtray_button label="Kort" name="world_map_btn" tool_tip="Vis/skjul verdenskort"/>
 		</layout_panel>
 		<layout_panel name="mini_map_btn_panel">
-			<button label="Mini-kort" name="mini_map_btn" tool_tip="Vis/skjul Mini-kort"/>
+			<bottomtray_button label="Mini-kort" name="mini_map_btn" tool_tip="Vis/skjul Mini-kort"/>
 		</layout_panel>
 		<layout_panel name="im_well_panel">
 			<chiclet_im_well name="im_well">

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_classified_info.xml

 		</panel>
 	</scroll_container>
 	<panel name="buttons">
-		<button label="Teleport" name="teleport_btn"/>
-		<button label="Kort" name="show_on_map_btn"/>
-		<button label="Redigér" name="edit_btn"/>
+		<layout_stack name="layout_stack1">
+			<layout_panel name="layout_panel1">
+				<button label="Teleportér" name="teleport_btn"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="show_on_map_btn_lp">
+				<button label="Kort" name="show_on_map_btn"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="edit_btn_lp">
+				<button label="Redigér" name="edit_btn"/>
+			</layout_panel>
+		</layout_stack>
 	</panel>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_edit_classified.xml

 				<icons_combo_box.item label="Moderat" name="mature_ci" value="Voksent"/>
 				<icons_combo_box.item label="Generelt" name="pg_ci" value="PG"/>
 			</icons_combo_box>
+			<check_box label="Forny automatisk hver uge" name="auto_renew"/>
 			<text name="price_for_listing_label" value="Pris for optagelse:"/>
 			<spinner label="L$" name="price_for_listing" tool_tip="Pris for optagelse." value="50"/>
-			<check_box label="Forny automatisk hver uge" name="auto_renew"/>
 		</panel>
 	</scroll_container>
 	<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
-		<button label="[LABEL]" name="save_changes_btn"/>
-		<button label="Annullér" name="cancel_btn"/>
+		<layout_stack name="bottom_panel_ls">
+			<layout_panel name="save_changes_btn_lp">
+				<button label="[LABEL]" name="save_changes_btn"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="show_on_map_btn_lp">
+				<button label="Annullér" name="cancel_btn"/>
+			</layout_panel>
+		</layout_stack>
 	</panel>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_edit_pick.xml

 		</panel>
 	</scroll_container>
 	<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
-		<button label="Gem favorit Pick" name="save_changes_btn"/>
-		<button label="Annullér" name="cancel_btn"/>
+		<layout_stack name="layout_stack1">
+			<layout_panel name="layout_panel1">
+				<button label="Gem valgte" name="save_changes_btn"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="layout_panel1">
+				<button label="Annullér" name="cancel_btn"/>
+			</layout_panel>
+		</layout_stack>
 	</panel>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_edit_profile.xml

 		</panel>
 	</scroll_container>
 	<panel name="profile_me_buttons_panel">
-		<button label="Gem ændringer" name="save_btn"/>
-		<button label="Annullér" name="cancel_btn"/>
+		<layout_stack name="bottom_panel_ls">
+			<layout_panel name="save_changes_btn_lp">
+				<button label="Gem ændringer" name="save_btn"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="show_on_map_btn_lp">
+				<button label="Annullér" name="cancel_btn"/>
+			</layout_panel>
+		</layout_stack>
 	</panel>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_edit_wearable.xml

 		<icon name="female_icon" tool_tip="Kvindelig"/>
 	</panel>
 	<panel name="button_panel">
-		<button label="Gem som" name="save_as_button"/>
-		<button label="Annullér ændringer" name="revert_button"/>
+		<layout_stack name="button_panel_ls">
+			<layout_panel name="save_as_btn_lp">
+				<button label="Gem som" name="save_as_button"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="revert_btn_lp">
+				<button label="Annullér ændringer" name="revert_button"/>
+			</layout_panel>
+		</layout_stack>
 	</panel>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_group_info_sidetray.xml

 		Gratis
 	</panel.string>
 	<panel name="group_info_top">
-		<text name="group_name" value="(Henter...)"/>
+		<text_editor name="group_name" value="(Henter...)"/>
 		<line_editor label="Indtast nyt gruppenavn her" name="group_name_editor"/>
 	</panel>
 	<layout_stack name="layout">
 				<accordion_tab name="group_land_tab" title="Land/Aktiver"/>
 			</accordion>
 		</layout_panel>
-		<layout_panel name="button_row">
+	</layout_stack>
+	<layout_stack name="button_row_ls">
+		<layout_panel name="btn_chat_lp">
 			<button label="Chat" name="btn_chat"/>
+		</layout_panel>
+		<layout_panel name="call_btn_lp">
 			<button label="Gruppeopkald" name="btn_call" tool_tip="Opkald til denne gruppe"/>
-			<button label="Gem" label_selected="Save" name="btn_apply"/>
+		</layout_panel>
+		<layout_panel name="btn_apply_lp">
+			<button label="Gem" label_selected="Gem" name="btn_apply"/>
 			<button label="Opret gruppe" name="btn_create" tool_tip="Opret en ny gruppe"/>
 		</layout_panel>
 	</layout_stack>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_landmarks.xml

 		<accordion_tab name="tab_library" title="Bibliotek"/>
 	</accordion>
 	<panel name="bottom_panel">
-		<button name="options_gear_btn" tool_tip="Vis yderligere valg"/>
-		<button name="add_btn" tool_tip="Tilføj nyt landemærke"/>
-		<dnd_button name="trash_btn" tool_tip="Fjern valgte landemærke"/>
+		<layout_stack name="bottom_panel">
+			<layout_panel name="options_gear_btn_panel">
+				<button name="options_gear_btn" tool_tip="Vis flere valg"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="add_btn_panel">
+				<button name="add_btn" tool_tip="Tilføj nyt landemærke"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="trash_btn_panel">
+				<dnd_button name="trash_btn" tool_tip="Fjern valgte landemærke"/>
+			</layout_panel>
+		</layout_stack>
 	</panel>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_my_profile.xml

 				</panel>
 			</scroll_container>
 		</layout_panel>
-		<layout_panel name="profile_me_buttons_panel">
-			<button label="Redigér profil" name="edit_profile_btn" tool_tip="Redigér din personlige information"/>
-			<button label="Rediger udseende" name="edit_appearance_btn" tool_tip="Opret/tilret dit udseende: fysiske data, tøj m.v."/>
-		</layout_panel>
 	</layout_stack>
+	<panel name="profile_me_buttons_panel">
+		<button label="Redigér profil" name="edit_profile_btn" tool_tip="Redigér din personlige information"/>
+	</panel>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_notes.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel label="Noter &amp; Privatliv" name="panel_notes">
 	<layout_stack name="layout">
-		<panel name="notes_stack">
+		<layout_panel name="notes_stack">
 			<scroll_container name="profile_scroll">
 				<panel name="profile_scroll_panel">
 					<text name="status_message" value="Min private noter:"/>
 					<check_box label="Editére, slette og tage mine objekter" name="objects_check"/>
 				</panel>
 			</scroll_container>
-		</panel>
-		<panel name="notes_buttons_panel">
-			<button label="Tilføj ven" name="add_friend" tool_tip="Tilbyd venskab til beboer"/>
-			<button label="IM" name="im" tool_tip="Åben session med personlig besked (IM)"/>
-			<button label="Kald" name="call" tool_tip="Opkald til denne beboer"/>
-			<button label="Kort" name="show_on_map_btn" tool_tip="Vis beboer på kort"/>
-			<button label="Teleport" name="teleport" tool_tip="Tilbyd teleport"/>
-		</panel>
+		</layout_panel>
+		<layout_panel name="notes_buttons_panel">
+			<layout_stack name="bottom_bar_ls">
+				<layout_panel name="add_friend_btn_lp">
+					<button label="Tilføj ven" name="add_friend" tool_tip="Tilbyd venskab til beboer"/>
+				</layout_panel>
+				<layout_panel name="im_btn_lp">
+					<button label="IM" name="im" tool_tip="Åben session med personlige beskeder"/>
+				</layout_panel>
+				<layout_panel name="call_btn_lp">
+					<button label="Opkald" name="call" tool_tip="Opkald til denne beboer"/>
+				</layout_panel>
+				<layout_panel name="show_on_map_btn_lp">
+					<button label="Kort" name="show_on_map_btn" tool_tip="Vis denne beboer på kortet"/>
+				</layout_panel>
+				<layout_panel name="teleport_btn_lp">
+					<button label="Teleportér" name="teleport" tool_tip="Tilbyd teleport"/>
+				</layout_panel>
+			</layout_stack>
+		</layout_panel>
 	</layout_stack>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_outfit_edit.xml

 		<button name="shop_btn_2" tool_tip="Besøg SL markedspladsen. Du kan også vælge noget du har på, og så klikke her for at se andre ting som dette"/>
 	</panel>
 	<panel name="save_revert_button_bar">
-		<button label="Gem" name="save_btn"/>
-		<button label="Annullér ændringer" name="revert_btn" tool_tip="Vend tilbage til sidst gemte version"/>
+		<layout_stack name="button_bar_ls">
+			<layout_panel name="save_btn_lp">
+				<button label="Gem" name="save_btn"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="revert_btn_lp">
+				<button label="Annullér ændringer" name="revert_btn" tool_tip="Vend tilbage til gemt version"/>
+			</layout_panel>
+		</layout_stack>
 	</panel>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_outfits_inventory.xml

 		<panel label="HAR PÅ" name="cof_tab"/>
 	</tab_container>
 	<panel name="bottom_panel">
-		<button label="Gem som" name="save_btn"/>
-		<button label="Tag på" name="wear_btn" tool_tip="Tag valgte sæt på"/>
+		<layout_stack name="bottom_panel_ls">
+			<layout_panel name="save_btn_lp">
+				<button label="Gem som" name="save_btn"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="wear_btn_lp">
+				<button label="Tag på" name="wear_btn"/>
+			</layout_panel>
+		</layout_stack>
 	</panel>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_people.xml

 				<accordion_tab name="tab_all" title="Alle"/>
 			</accordion>
 			<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
-				<button name="friends_viewsort_btn" tool_tip="Valg"/>
-				<button name="add_btn" tool_tip="Tilbyd venskab til en beboer"/>
-				<button name="del_btn" tool_tip="Fjern valgte person fra din venneliste"/>
+				<layout_stack name="bottom_panel">
+					<layout_panel name="options_gear_btn_panel">
+						<button name="friends_viewsort_btn" tool_tip="Vis flere valg"/>
+					</layout_panel>
+					<layout_panel name="add_btn_panel">
+						<button name="add_btn" tool_tip="Tilbyd venskab til en beboer"/>
+					</layout_panel>
+					<layout_panel name="trash_btn_panel">
+						<dnd_button name="trash_btn" tool_tip="Fjern valgte personer fra venneliste"/>
+					</layout_panel>
+				</layout_stack>
 			</panel>
 		</panel>
 		<panel label="MINE GRUPPER" name="groups_panel">
 		</panel>
 	</tab_container>
 	<panel name="button_bar">
-		<button label="Profil" name="view_profile_btn" tool_tip="Vis billede, gruppe og anden information om beboer"/>
-		<button label="IM" name="im_btn" tool_tip="Chat privat med denne person"/>
-		<button label="Opkald" name="call_btn" tool_tip="Opkald til denne beboer"/>
-		<button label="Del" name="share_btn" tool_tip="Del en genstand i beholdning"/>
-		<button label="Teleport" name="teleport_btn" tool_tip="Tilbyd teleport"/>
-		<button label="Group profil" name="group_info_btn" tool_tip="Vis gruppe information"/>
-		<button label="Gruppe chat" name="chat_btn" tool_tip="Åben chat session"/>
-		<button label="Gruppe opkald" name="group_call_btn" tool_tip="Opkald til denne gruppe"/>
+		<layout_stack name="bottom_bar_ls">
+			<layout_panel name="view_profile_btn_lp">
+				<button label="Profil" name="view_profile_btn" tool_tip="Vis billeder, grupper og anden beboer information"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="chat_btn_lp">
+				<button label="IM" name="im_btn" tool_tip="Åben session med privat besked (IM)"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="chat_btn_lp">
+				<button label="Kald" name="call_btn" tool_tip="Opkald til denne beboer"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="chat_btn_lp">
+				<button label="Del" name="share_btn" tool_tip="Del en genstand fra beholdning"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="chat_btn_lp">
+				<button label="Teleportér" name="teleport_btn" tool_tip="Tilbyd teleport"/>
+			</layout_panel>
+		</layout_stack>
+		<layout_stack name="bottom_bar_ls1">
+			<layout_panel name="group_info_btn_lp">
+				<button label="Gruppe profil" name="group_info_btn" tool_tip="Vis gruppe information"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="chat_btn_lp">
+				<button label="Gruppe chat" name="chat_btn" tool_tip="Åben chat session"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="group_call_btn_lp">
+				<button label="Gruppe kald" name="group_call_btn" tool_tip="Opkald til denne gruppe"/>
+			</layout_panel>
+		</layout_stack>
 	</panel>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_pick_info.xml

 	<text name="title" value="Favorit info"/>
 	<scroll_container name="profile_scroll">
 		<panel name="scroll_content_panel">
-			<text name="pick_name" value="[name]"/>
-			<text name="pick_location" value="[loading...]"/>
-			<text name="pick_desc" value="[description]"/>
+			<text_editor name="pick_name" value="[name]"/>
+			<text_editor name="pick_location" value="[loading...]"/>
+			<text_editor name="pick_desc" value="[description]"/>
 		</panel>
 	</scroll_container>
 	<panel name="buttons">
-		<button label="Teleportér" name="teleport_btn"/>
-		<button label="Kort" name="show_on_map_btn"/>
-		<button label="Redigér" name="edit_btn"/>
+		<layout_stack name="layout_stack1">
+			<layout_panel name="layout_panel1">
+				<button label="Teleport" name="teleport_btn"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="show_on_map_btn_lp">
+				<button label="Kort" name="show_on_map_btn"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="edit_btn_lp">
+				<button label="Rediger" name="edit_btn"/>
+			</layout_panel>
+		</layout_stack>
 	</panel>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_picks.xml

 <panel label="Favoritter" name="panel_picks">
 	<string name="no_picks" value="Ingen favoritter"/>
 	<string name="no_classifieds" value="Ingen annoncer"/>
-	<text name="empty_picks_panel_text">
-		Der er ingen favoritter/annoncer her
-	</text>
 	<accordion name="accordion">
 		<accordion_tab name="tab_picks" title="Favoritter"/>
 		<accordion_tab name="tab_classifieds" title="Annoncer"/>
 	</accordion>
 	<panel label="bottom_panel" name="edit_panel">
-		<button name="new_btn" tool_tip="Opret en ny favorit eller annonce på dette sted"/>
+		<layout_stack name="edit_panel_ls">
+			<layout_panel name="gear_menu_btn">
+				<button name="new_btn" tool_tip="Opret favorit eller annonce på nuværende lokation"/>
+			</layout_panel>
+		</layout_stack>
 	</panel>
 	<panel name="buttons_cucks">
-		<button label="Info" name="info_btn" tool_tip="Vis favorit information"/>
-		<button label="Teleportér" name="teleport_btn" tool_tip="Teleportér til dette sted"/>
-		<button label="Kort" name="show_on_map_btn" tool_tip="Vis dette sted på verdenskort"/>
+		<layout_stack name="buttons_cucks_ls">
+			<layout_panel name="info_btn_lp">
+				<button label="Info" name="info_btn" tool_tip="Vis favoritinformation"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="teleport_btn_lp">
+				<button label="Teleport" name="teleport_btn" tool_tip="Teleportér til tilsvarende område"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="show_on_map_btn_lp">
+				<button label="Kort" name="show_on_map_btn" tool_tip="Vis tilsvarende område på verdenskort"/>
+			</layout_panel>
+		</layout_stack>
 	</panel>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_places.xml

 	<string name="teleport_history_tab_title" value="TELEPORT HISTORIK"/>
 	<filter_editor label="Filtrér mine steder" name="Filter"/>
 	<panel name="button_panel">
-		<button label="Teleportér" name="teleport_btn" tool_tip="Teleportér til det valgte område"/>
-		<button label="Kort" name="map_btn" tool_tip="Vis dette område på verdenskortet"/>
-		<button label="Redigér" name="edit_btn" tool_tip="Redigér landemærke information"/>
-		<button label="▼" name="overflow_btn" tool_tip="Vise flere valgmuligheder"/>
-		<button label="Gem" name="save_btn"/>
-		<button label="Annullér" name="cancel_btn"/>
-		<button label="Luk" name="close_btn"/>
-		<button label="Profil" name="profile_btn" tool_tip="Vis profil for stedet"/>
+		<layout_stack name="bottom_bar_ls0">
+			<layout_panel name="lp1">
+				<layout_stack name="bottom_bar_ls1">
+					<layout_panel name="teleport_btn_lp">
+						<button label="Teleport" name="teleport_btn" tool_tip="Teleportér til valgte område"/>
+					</layout_panel>
+					<layout_panel name="chat_btn_lp">
+						<button label="Kort" name="map_btn" tool_tip="Vis tilsvarende område på verdenskort"/>
+					</layout_panel>
+				</layout_stack>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="lp2">
+				<layout_stack name="bottom_bar_ls3">
+					<layout_panel name="edit_btn_lp">
+						<button label="Redigér" name="edit_btn" tool_tip="Redigér landemærke information"/>
+					</layout_panel>
+					<layout_panel name="overflow_btn_lp">
+						<button label="▼" name="overflow_btn" tool_tip="Vis flere valg"/>
+					</layout_panel>
+				</layout_stack>
+				<layout_stack name="bottom_bar_ls3">
+					<layout_panel name="profile_btn_lp">
+						<button label="Profil" name="profile_btn" tool_tip="Vis profil for sted"/>
+					</layout_panel>
+				</layout_stack>
+				<layout_stack name="bottom_bar_close_ls3">
+					<layout_panel name="close_btn_lp">
+						<button label="Luk" name="close_btn"/>
+					</layout_panel>
+				</layout_stack>
+			</layout_panel>
+		</layout_stack>
+		<layout_stack name="bottom_bar_ls2">
+			<layout_panel name="save_btn_lp">
+				<button label="Gem" name="save_btn"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="cancel_btn_lp">
+				<button label="Annullér" name="cancel_btn"/>
+			</layout_panel>
+		</layout_stack>
 	</panel>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_chat.xml

 		<radio_item label="Separate vinduer" name="radio" value="0"/>
 		<radio_item label="Faner" name="radio2" value="1"/>
 	</radio_group>
-	<check_box label="Oversæt Chat" name="translate_chat_checkbox" />
+	<check_box label="Benyt maskin-oversættelse ved chat (håndteret af Google)" name="translate_chat_checkbox"/>
 	<text name="translate_language_text" width="110">
-		Chat Sprog:
+		Oversæt chat til :
 	</text>
 	<combo_box name="translate_language_combobox" width="146">
 		<combo_box.item label="System standard" name="System Default Language"/>
 		<combo_box.item label="Deutsch (Tysk)" name="German"/>
 		<combo_box.item label="Español (Spansk)" name="Spanish"/>
 		<combo_box.item label="Français (Fransk)" name="French"/>
-		<combo_box.item label="Italiano (Italiensk)" name="Italian" />
-		<combo_box.item label="Magyar (Ungarsk)" name="Hungarian" />
-		<combo_box.item label="Nederlands (Hollandsk)" name="Dutch" />
-		<combo_box.item label="Polski (Polsk)" name="Polish" />
-		<combo_box.item label="Português (Portugisisk)" name="Portugese" />
-		<combo_box.item label="Русский (Russisk)" name="Russian" />
-		<combo_box.item label="Türkçe (Tyrkisk)" name="Turkish" />
-		<combo_box.item label="Українська (Ukrainsk)" name="Ukrainian" />
-		<combo_box.item label="中文 (简体) (Kinesisk)" name="Chinese" />
-		<combo_box.item label="日本語 (Japansk)" name="Japanese" />
-		<combo_box.item label="한국어 (Koreansk)" name="Korean" />
+		<combo_box.item label="Italiano (Italiensk)" name="Italian"/>
+		<combo_box.item label="Magyar (Ungarsk)" name="Hungarian"/>
+		<combo_box.item label="Nederlands (Hollandsk)" name="Dutch"/>
+		<combo_box.item label="Polski (Polsk)" name="Polish"/>
+		<combo_box.item label="Português (Portugisisk)" name="Portugese"/>
+		<combo_box.item label="Русский (Russisk)" name="Russian"/>
+		<combo_box.item label="Türkçe (Tyrkisk)" name="Turkish"/>
+		<combo_box.item label="Українська (Ukrainsk)" name="Ukrainian"/>
+		<combo_box.item label="中文 (简体) (Kinesisk)" name="Chinese"/>
+		<combo_box.item label="日本語 (Japansk)" name="Japanese"/>
+		<combo_box.item label="한국어 (Koreansk)" name="Korean"/>
 	</combo_box>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_preferences_graphics1.xml

 		<check_box initial_value="true" label="Glatte flader og skin" name="BumpShiny"/>
 		<check_box initial_value="true" label="Basale flader" name="BasicShaders" tool_tip="Ved at slå dette valg fra, kan det forhindres at visse grafikkort drivere crasher."/>
 		<check_box initial_value="true" label="Atmosfæriske flader" name="WindLightUseAtmosShaders"/>
-		<check_box initial_value="true" label="Reflektioner i vand" name="Reflections"/>
-		<text name="ReflectionDetailText">
-			Spejlnings detaljer:
+		<text name="reflection_label">
+			Reflektioner i vand:
 		</text>
-		<radio_group name="ReflectionDetailRadio">
-			<radio_item label="Terræn og træer" name="0"/>
-			<radio_item label="Alle statiske objekter" name="1"/>
-			<radio_item label="Alle avatarer og objekter" name="2"/>
-			<radio_item label="Alt" name="3"/>
-		</radio_group>
-		<text name="AvatarRenderingText">
-			Avatar gengivelse
-		</text>
-		<check_box initial_value="true" label="Mini-figurer på lang afstand" name="AvatarImpostors"/>
-		<check_box initial_value="true" label="Hardware Skinning" name="AvatarVertexProgram"/>
-		<check_box initial_value="true" label="Avatar tøj" name="AvatarCloth"/>
+		<combo_box initial_value="true" label="Reflektioner i vand" name="Reflections">
+			<combo_box.item label="Minimum" name="0"/>
+			<combo_box.item label="Terræn og træer" name="1"/>
+			<combo_box.item label="Alle statiske objekter" name="2"/>
+			<combo_box.item label="Alle avatarer og objekter" name="3"/>
+			<combo_box.item label="Alt" name="4"/>
+		</combo_box>
 		<slider label="Maks. visnings-afstand:" name="DrawDistance"/>
 		<text name="DrawDistanceMeterText2">
 			m
 		<text name="SkyMeshDetailText">
 			Lav
 		</text>
-		<text name="LightingDetailText">
-			Lys detaljer:
+		<text name="AvatarRenderingText">
+			Avatar gengivelse
 		</text>
-		<radio_group name="LightingDetailRadio">
-			<radio_item label="Kun sol og måne" name="SunMoon" value="0"/>
-			<radio_item label="Lys i nærheden" name="LocalLights" value="1"/>
-		</radio_group>
+		<check_box initial_value="true" label="Mini-figurer på lang afstand" name="AvatarImpostors"/>
+		<check_box initial_value="true" label="Hardware Skinning" name="AvatarVertexProgram"/>
+		<check_box initial_value="true" label="Avatar tøj" name="AvatarCloth"/>
 		<text name="TerrainDetailText">
 			Terræn detaljer:
 		</text>
 			<radio_item label="Lav" name="0"/>
 			<radio_item label="Høj" name="2"/>
 		</radio_group>
+		--&gt;
 	</panel>
 	<button label="Benyt" label_selected="Benyt" name="Apply"/>
 	<button label="Nulstil" name="Defaults"/>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_profile.xml

 				</panel>
 			</scroll_container>
 		</layout_panel>
+	</layout_stack>
+	<layout_stack name="layout_verb_buttons">
 		<layout_panel name="profile_buttons_panel">
-			<button label="Tilføj ven" name="add_friend" tool_tip="Tilbyd venskab til beboeren"/>
-			<button label="IM" name="im" tool_tip="Åben session med personlige beskeder (IM)"/>
-			<button label="Opkald" name="call" tool_tip="Opkald til denne beboer"/>
-			<button label="Kort" name="show_on_map_btn" tool_tip="Vis beboeren på kortet"/>
-			<button label="Teleport" name="teleport" tool_tip="Tilbyd teleport"/>
-			<button label="▼" name="overflow_btn" tool_tip="Betal penge til eller del beholdning med beboeren"/>
+			<layout_stack name="bottom_bar_ls">
+				<layout_panel name="add_friend_btn_lp">
+					<button label="Tilføj ven" name="add_friend" tool_tip="Tilbyd venskab til beboeren"/>
+				</layout_panel>
+				<layout_panel name="im_btn_lp">
+					<button label="Personlig besked" name="im" tool_tip="Åben session med personlig besked"/>
+				</layout_panel>
+				<layout_panel name="call_btn_lp">
+					<button label="Opkald" name="call" tool_tip="Opkald til denne beboer"/>
+				</layout_panel>
+				<layout_panel name="chat_btn_lp">
+					<button label="Teleportér" name="teleport" tool_tip="Tilbyd teleport"/>
+				</layout_panel>
+				<layout_panel name="overflow_btn_lp">
+					<button label="▼" name="overflow_btn" tool_tip="Betal eller del beholdning med denne beboer"/>
+				</layout_panel>
+			</layout_stack>
 		</layout_panel>
 		<layout_panel name="profile_me_buttons_panel">
 			<button label="Redigér profil" name="edit_profile_btn" tool_tip="Redigér din personlige information"/>
-			<button label="Redigér udseende" name="edit_appearance_btn" tool_tip="Opret/redigér dit udseende: fysiske data, tøj m.v."/>
 		</layout_panel>
 	</layout_stack>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/panel_side_tray_tab_caption.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="sidetray_tab_panel">
 	<text name="sidetray_tab_title" value="Side bjælke"/>
+	<button name="undock" tool_tip="Løsriv"/>
+	<button name="dock" tool_tip="Fastgør"/>
 	<button name="show_help" tool_tip="Vis hjælp"/>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/sidepanel_inventory.xml

 <panel label="Ting" name="objects panel">
 	<panel label="" name="sidepanel__inventory_panel">
 		<panel name="button_panel">
-			<button label="Profil" name="info_btn" tool_tip="Vis objekt profil"/>
-			<button label="Del" name="share_btn" tool_tip="Del en genstand fra beholdning"/>
-			<button label="Køb ind" name="shop_btn" tool_tip="Åben hjemmeside for markedsplads"/>
-			<button label="Bær" name="wear_btn" tool_tip="Tag valgte sæt på"/>
-			<button label="Afspil" name="play_btn"/>
-			<button label="Teleportér" name="teleport_btn" tool_tip="Teleport til det valgte område"/>
+			<layout_stack name="button_panel_ls">
+				<layout_panel name="info_btn_lp">
+					<button label="Profil" name="info_btn" tool_tip="Vis objektprofil"/>
+				</layout_panel>
+				<layout_panel name="share_btn_lp">
+					<button label="Del" name="share_btn" tool_tip="Del en genstand fra beholdning"/>
+				</layout_panel>
+				<layout_panel name="shop_btn_lp">
+					<button label="Butik" name="shop_btn" tool_tip="Åben hjemmeside for markedsplads"/>
+					<button label="Tag på" name="wear_btn" tool_tip="Tag det valgte sæt på"/>
+					<button label="Afspil" name="play_btn"/>
+					<button label="Teleport" name="teleport_btn" tool_tip="Teleporter til valgte område"/>
+				</layout_panel>
+			</layout_stack>
 		</panel>
 	</panel>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/sidepanel_item_info.xml

 	</panel.string>
 	<text name="title" value="Profil for genstand"/>
 	<text name="origin" value="(Beholdning)"/>
-	<panel label="" name="item_profile">
-		<text name="LabelItemNameTitle">
-			Navn:
-		</text>
-		<text name="LabelItemDescTitle">
-			Beskrivelse:
-		</text>
-		<text name="LabelCreatorTitle">
-			Skaber:
-		</text>
-		<button label="Profil..." name="BtnCreator"/>
-		<text name="LabelOwnerTitle">
-			Ejer:
-		</text>
-		<button label="Profil..." name="BtnOwner"/>
-		<text name="LabelAcquiredTitle">
-			Anskaffet:
-		</text>
-		<text name="LabelAcquiredDate"/>
-		<panel name="perms_inv">
-			<text name="perm_modify">
-				Du kan:
+	<scroll_container name="item_profile_scroll">
+		<panel label="" name="item_profile">
+			<text name="LabelItemNameTitle">
+				Navn:
 			</text>
-			<check_box label="Redigere" name="CheckOwnerModify"/>
-			<check_box label="Kopiere" name="CheckOwnerCopy"/>
-			<check_box label="Overfør" name="CheckOwnerTransfer"/>
-			<text name="AnyoneLabel">
-				Alle:
+			<text name="LabelItemDescTitle">
+				Beskrivelse:
 			</text>
-			<check_box label="Kopiere" name="CheckEveryoneCopy"/>
-			<text name="GroupLabel">
-				Gruppe:
+			<text name="LabelCreatorTitle">
+				Skaber:
 			</text>
-			<check_box label="Del" name="CheckShareWithGroup" tool_tip="Giver alle medlemmer adgang til at give gruppen ret til at ændre rettigheder for dette objekt. Du skal dedikere for at åbne for rolle begrænsninger."/>
-			<text name="NextOwnerLabel">
-				Næste ejer:
+			<text name="LabelOwnerTitle">
+				Ejer:
 			</text>
-			<check_box label="Redigere" name="CheckNextOwnerModify"/>
-			<check_box label="Kopiere" name="CheckNextOwnerCopy"/>
-			<check_box label="Overføre" name="CheckNextOwnerTransfer" tool_tip="Næste ejer kan give væk eller sælge dette objekt"/>
+			<text name="LabelAcquiredTitle">
+				Anskaffet:
+			</text>
+			<panel name="perms_inv">
+				<text name="perm_modify">
+					Du kan:
+				</text>
+				<check_box label="Redigere" name="CheckOwnerModify"/>
+				<check_box label="Kopi" name="CheckOwnerCopy"/>
+				<check_box label="Overføre" name="CheckOwnerTransfer"/>
+				<text name="AnyoneLabel">
+					Enhver:
+				</text>
+				<check_box label="Kopi" name="CheckEveryoneCopy"/>
+				<text name="GroupLabel">
+					Gruppe:
+				</text>
+				<check_box label="Del" name="CheckShareWithGroup" tool_tip="Tillader alle medlermmer af valgte gruppe at dele dine redigeringsrettigheder for dette objekt. Du skal vælge dedikere for at tildele rollerettigheder."/>
+				<text name="NextOwnerLabel">
+					Næste ejer:
+				</text>
+				<check_box label="Redigér" name="CheckNextOwnerModify"/>
+				<check_box label="Kopiere" name="CheckNextOwnerCopy"/>
+				<check_box label="Overfør" name="CheckNextOwnerTransfer" tool_tip="Næste ejer kan give dette objekt væk"/>
+			</panel>
+			<check_box label="Til salg" name="CheckPurchase"/>
+			<combo_box name="combobox sale copy">
+				<combo_box.item label="Kopi" name="Copy"/>
+				<combo_box.item label="Original" name="Original"/>
+			</combo_box>
+			<spinner label="Pris: L$" name="Edit Cost"/>
 		</panel>
-		<check_box label="Til salg" name="CheckPurchase"/>
-		<combo_box name="combobox sale copy">
-			<combo_box.item label="Kopi" name="Copy"/>
-			<combo_box.item label="Original" name="Original"/>
-		</combo_box>
-		<spinner label="Pris: L$" name="Edit Cost"/>
-	</panel>
+	</scroll_container>
 	<panel name="button_panel">
 		<button label="Annullér" name="cancel_btn"/>
 	</panel>

File indra/newview/skins/default/xui/da/strings.xml

 	<string name="Right Pec">
 		Højre bryst
 	</string>
+	<string name="Invalid Attachment">
+		Ugyldig vedhæftningspunktt
+	</string>
 	<string name="YearsMonthsOld">
 		[AGEYEARS] [AGEMONTHS] gammel
 	</string>
 	<string name="ATTACH_HUD_BOTTOM_RIGHT">
 		HUD Nederst til højre
 	</string>
-	<string name="Bad attachment point">
-		Ugyldig fæste-punkt
-	</string>
 	<string name="CursorPos">
 		Linie [LINE], Kolonne [COLUMN]
 	</string>
 	<string name="BusyModeResponseDefault">
 		Beboeren du sendte en besked er &apos;optaget&apos;, hvilket betyder at han/hun ikke vil forstyrres. Din besked vil blive vis i hans/hendes IM panel til senere visning.
 	</string>
-	<string name="NoOutfits">
-		You don&apos;t have any outfits yet. Try [secondlife:///app/search/all/ Search]
-	</string>
-	<string name="NoOutfitsTabsMatched">
-		Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv [secondlife:///app/search/all/[SEARCH_TERM] Search].
-	</string>
 	<string name="MuteByName">
 		(Efter navn)
 	</string>
 	<string name="accel-win-shift">
 		Shift+
 	</string>
+	<string name="Esc">
+		Esc
+	</string>
+	<string name="Home">
+		Hjem
+	</string>
 	<string name="FileSaved">
 		Fil gemt
 	</string>
 	<string name="IM_moderator_label">
 		(Moderator)
 	</string>
+	<string name="Saved_message">
+		(Gemt [LONG_TIMESTAMP])
+	</string>
 	<string name="answered_call">
 		Dit opkald er blevet besvaret
 	</string>
 	<string name="hang_up-im">
 		Forladt stemme opkald
 	</string>
+	<string name="conference-title-incoming">
+		Konference med [AGENT_NAME]
+	</string>
+	<string name="no_session_message">
+		(IM session eksisterer ikke)
+	</string>
 	<string name="only_user_message">
 		Du er den eneste deltager i denne samtale
 	</string>
 	<string name="Chat">
 		Chat
 	</string>
+	<string name="DeleteItems">
+		Slet valgte genstande?
+	</string>
+	<string name="DeleteItem">
+		Slet valgte genstand?
+	</string>
+	<string name="EmptyOutfitText">
+		Der er ingen genstande i dette sæt
+	</string>
 </strings>

File indra/newview/skins/default/xui/es/panel_preferences_chat.xml

 	</text>
 	<combo_box name="translate_language_combobox">
 		<combo_box.item label="Predeterminado del sistema" name="System Default Language"/>
-		<combo_box.item label="English" name="English"/>
+		<combo_box.item label="English (inglés)" name="English"/>
 		<combo_box.item label="Dansk (danés)" name="Danish"/>
 		<combo_box.item label="Deutsch (alemán)" name="German"/>
-		<combo_box.item label="Español (español)" name="Spanish"/>
+		<combo_box.item label="Español" name="Spanish"/>
 		<combo_box.item label="Français (francés)" name="French"/>
 		<combo_box.item label="Italiano (italiano)" name="Italian"/>
 		<combo_box.item label="Magyar (húngaro)" name="Hungarian"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_map.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <floater name="Map" title="">
-	<floater.string name="mini_map_north">
-		N
-	</floater.string>
-	<floater.string name="mini_map_east">
-		E
-	</floater.string>
-	<floater.string name="mini_map_west">
-		W
-	</floater.string>
-	<floater.string name="mini_map_south">
-		S
-	</floater.string>
-	<floater.string name="mini_map_southeast">
-		SE
-	</floater.string>
-	<floater.string name="mini_map_northeast">
-		NE
-	</floater.string>
-	<floater.string name="mini_map_southwest">
-		SW
-	</floater.string>
-	<floater.string name="mini_map_northwest">
-		NW
+	<floater.string name="ToolTipMsg">
+		[REGION](Podwójne kliknięcie otwiera Mapę, Shift i przeciągnięcie kursorem zmienia skalę)
 	</floater.string>
 	<floater.string name="mini_map_caption">
 		MINIMAPA

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_nearby_chat.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
-<floater name="nearby_chat" title="CZAT LOKALNY"/>
+<floater name="nearby_chat" title="CZAT LOKALNY">
+	<check_box label="Tłumaczenie czatu (wspierane przez Google)" name="translate_chat_checkbox"/>
+</floater>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/floater_tools.xml

 			<text name="Group:">
 				Grupa:
 			</text>
+			<name_box initial_value="Ładowanie..." name="Group Name Proxy"/>
 			<button label="Ustaw..." label_selected="Ustaw..." name="button set group" tool_tip="Wybierz grupę, która uzyska dostęp do praw obiektu"/>
-			<name_box initial_value="Ładowanie..." name="Group Name Proxy"/>
+			<check_box label="Udostępnij" name="checkbox share with group" tool_tip="Pozwól członkom grupy na dzielenie praw do modyfikacji tego obiektu. Musisz przypisać obiekt aby uaktywnić ograniczenia dla ról."/>
 			<button label="Przypisz" label_selected="Przypisz" name="button deed" tool_tip="Przypisanie oddaje prawa następnemu właścicielowi. Obiekty posiadane przez grupę mogą zostać przypisane przez oficera grupy."/>
-			<check_box label="Udostępnij" name="checkbox share with group" tool_tip="Pozwól członkom grupy na dzielenie praw do modyfikacji tego obiektu. Musisz przypisać obiekt aby uaktywnić ograniczenia dla ról."/>
 			<text name="label click action">
 				Kliknij:
 			</text>
 				<combo_box.item label="Suction" name="suction"/>
 				<combo_box.item label="Fali" name="weave"/>
 			</combo_box>
-			<text name="tex scale">
-				Powtórzenia
+			<check_box initial_value="nieprawda" label="Połącz powierzchnie planarne" name="checkbox planar align" tool_tip="Połącz tekstury na wszystkich wybranych powierzchniach z powierzchnią wybraną jako ostatnia. Wymaga planarnego mapowania tekstury."/>
+			<text name="rpt">
+				Powtórzenia / Powierzchnia
 			</text>
 			<spinner label="Poziomo (U)" name="TexScaleU"/>
 			<check_box label="Odwróć" name="checkbox flip s"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_attachment_self.xml

 	<menu_item_call label="Dotknij" name="Attachment Object Touch"/>
 	<menu_item_call label="Edytuj" name="Edit..."/>
 	<menu_item_call label="Odłącz" name="Detach"/>
+	<menu_item_call label="Usiądź tutaj" name="Sit Down Here"/>
 	<menu_item_call label="Wstań" name="Stand Up"/>
 	<menu_item_call label="Zmień strój" name="Change Outfit"/>
 	<menu_item_call label="Edytuj mój strój" name="Edit Outfit"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_avatar_self.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="Self Pie">
+	<menu_item_call label="Usiądź tu" name="Sit Down Here"/>
 	<menu_item_call label="Wstań" name="Stand Up"/>
 	<context_menu label="Zdejmij" name="Take Off &gt;">
 		<context_menu label="Ubrania" name="Clothes &gt;">

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_inspect_object_gear.xml

 	<menu_item_call label="Otwórz" name="open"/>
 	<menu_item_call label="Edytuj" name="edit"/>
 	<menu_item_call label="Ubierz" name="wear"/>
+	<menu_item_call label="Dodaj" name="add"/>
 	<menu_item_call label="Raport" name="report"/>
 	<menu_item_call label="Zablokuj" name="block"/>
 	<menu_item_call label="Przybliż" name="zoom_in"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_inspect_self_gear.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <menu name="Gear Menu">
+	<menu_item_call label="Usiądź tutaj" name="sit_down_here"/>
 	<menu_item_call label="Wstań" name="stand_up"/>
 	<menu_item_call label="Zmień strój" name="change_outfit"/>
 	<menu_item_call label="Mój profil" name="my_profile"/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_mini_map.xml

 	<menu_item_call label="Zoom średnio" name="Zoom Medium"/>
 	<menu_item_call label="Zoom daleko" name="Zoom Far"/>
 	<menu_item_check label="Obróć mapę" name="Rotate Map"/>
+	<menu_item_check label="Autocentrowanie" name="Auto Center"/>
 	<menu_item_call label="Zatrzymaj" name="Stop Tracking"/>
 	<menu_item_call label="Mapa Świata" name="World Map"/>
 </menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_object.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="Object Pie">
 	<menu_item_call label="Dotknij" name="Object Touch">
-		<on_enable parameter="Dotknij" name="EnableTouch"/>
+		<menu_item_call.on_enable name="EnableTouch" parameter="Dotknij"/>
 	</menu_item_call>
 	<menu_item_call label="Edytuj" name="Edit..."/>
 	<menu_item_call label="Buduj" name="Build"/>
 	<menu_item_call label="Przybliż" name="Zoom In"/>
 	<context_menu label="Załóż na" name="Put On">
 		<menu_item_call label="Załóż" name="Wear"/>
+		<menu_item_call label="Dodaj" name="Add"/>
 		<context_menu label="Dołącz" name="Object Attach"/>
 		<context_menu label="Dołącz HUD" name="Object Attach HUD"/>
 	</context_menu>
 		<menu_item_call label="Zwróć" name="Return..."/>
 		<menu_item_call label="Usuń" name="Delete"/>
 	</context_menu>
-	<menu_item_call label="Kup" name="Pie Object Bye"/>
 	<menu_item_call label="Weź" name="Pie Object Take"/>
 	<menu_item_call label="Weź kopię" name="Take Copy"/>
 	<menu_item_call label="Zapłać" name="Pay..."/>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_people_friends_view_sort.xml

 	<menu_item_check label="Porządkuj według nazwy" name="sort_name"/>
 	<menu_item_check label="Porządkuj według statusu" name="sort_status"/>
 	<menu_item_check label="Wyświetlaj ikonki" name="view_icons"/>
+	<menu_item_check label="Zobacz udzielone prawa" name="view_permissions"/>
 	<menu_item_call label="Pokaż zablokowanych Rezydentów &amp; obiekty" name="show_blocked_list"/>
 </menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_people_nearby_multiselect.xml

 	<menu_item_call label="Zadzwoń" name="Call"/>
 	<menu_item_call label="Udostępnij" name="Share"/>
 	<menu_item_call label="Zapłać" name="Pay"/>
+	<menu_item_call label="Teleportuj" name="teleport"/>
 </context_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_viewer.xml

 			<menu_item_call label="Wstrzymaj działanie skryptów w selekcji" name="Set Scripts to Not Running"/>
 		</menu>
 		<menu label="Opcje" name="Options">
-			<menu_item_call label="Ustaw domyślne pozwolenia ładowania" name="perm prefs"/>
 			<menu_item_check label="Pokaż zaawansowane pozwolenia" name="DebugPermissions"/>
 			<menu_item_check label="Wybierz tylko moje obiekty" name="Select Only My Objects"/>
 			<menu_item_check label="Wybierz tylko obiekty przesuwalne" name="Select Only Movable Objects"/>
 		<menu_item_call label="O [APP_NAME]" name="About Second Life"/>
 	</menu>
 	<menu label="Zaawansowane" name="Advanced">
-		<menu_item_check label="Pokaż menu Zaawansowane" name="Show Advanced Menu"/>
 		<menu_item_call label="Zatrzymaj wszystkie animacje" name="Stop Animating My Avatar"/>
 		<menu_item_call label="Odswież wyświetlanie tekstur" name="Rebake Texture"/>
 		<menu_item_call label="Domyślne ustawienia rozmiaru interfejsu" name="Set UI Size to Default"/>
 			<menu_item_check label="Mgła" name="Fog"/>
 			<menu_item_check label="Obiekty elastyczne" name="Flexible Objects"/>
 		</menu>
-		<menu_item_check label="Uruchom wiele wątków" name="Run Multiple Threads"/>
 		<menu_item_check label="Użyj plugin Read Thread" name="Use Plugin Read Thread"/>
 		<menu_item_call label="Wyczyść bufor danych grupy" name="ClearGroupCache"/>
 		<menu_item_check label="Wygładzanie ruchu myszki" name="Mouse Smoothing"/>
 			<menu_item_check label="Szukaj" name="Search"/>
 			<menu_item_call label="Zwolnij klawisze" name="Release Keys"/>
 			<menu_item_call label="Domyślne ustawienia rozmiaru interfejsu" name="Set UI Size to Default"/>
-			<menu_item_check label="Pokaż menu Zaawansowane" name="Show Advanced Menu - legacy shortcut"/>
 			<menu_item_check label="Biegnij" name="Always Run"/>
 			<menu_item_check label="Zacznij latać" name="Fly"/>
 			<menu_item_call label="Zamknij okno" name="Close Window"/>
 			<menu_item_call label="Przybliż" name="Zoom In"/>
 			<menu_item_call label="Domyślne przybliżenie" name="Zoom Default"/>
 			<menu_item_call label="Oddal" name="Zoom Out"/>
+			<menu_item_check label="Pokaż menu Zaawansowane" name="Show Advanced Menu"/>
 		</menu>
 		<menu_item_call label="Pokaż ustawienia debugowania" name="Debug Settings"/>
 		<menu_item_check label="Pokaż menu progresu" name="Debug Mode"/>
 		<menu label="Renderowanie" name="Rendering">
 			<menu_item_check label="Osie" name="Axes"/>
 			<menu_item_check label="Tryb obrazu szkieletowego" name="Wireframe"/>
-			<menu_item_check label="Globalne oświetlenie" name="Global Illumination"/>
+			<menu_item_check label="Oświetlenie i cienie" name="Lighting and Shadows"/>
+			<menu_item_check label="Cienie Słońca/Księżyca/Projektory" name="Shadows from Sun/Moon/Projectors"/>
+			<menu_item_check label="SSAO and wygładzanie cienia" name="SSAO and Shadow Smoothing"/>
+			<menu_item_check label="Globalne oświetlenie (eksperymentalne)" name="Global Illumination"/>
+			<menu_item_check label="Automatyczne maski alpha (deferred)" name="Automatic Alpha Masks (deferred)"/>
+			<menu_item_check label="Automatyczne maski alpha (non-deferred)" name="Automatic Alpha Masks (non-deferred)"/>
 			<menu_item_check label="Tekstury animacji" name="Animation Textures"/>
 			<menu_item_check label="Wyłącz tekstury" name="Disable Textures"/>
+			<menu_item_check label="Texture Atlas (experimental)" name="Texture Atlas"/>
 			<menu_item_check label="Renderowania załączonego światła" name="Render Attached Lights"/>
 			<menu_item_check label="Renderowanie załączonych cząsteczek" name="Render Attached Particles"/>
 			<menu_item_check label="Wyświetlaj obiekty odblaskowe" name="Hover Glow Objects"/>
 			<menu_item_call label="Test przeglądarki internetowej" name="Web Browser Test"/>
 			<menu_item_call label="Drukuj zaznaczone informacje o obiekcie" name="Print Selected Object Info"/>
 			<menu_item_call label="Statystyki pamięci" name="Memory Stats"/>
-			<menu_item_check label="Kliknij podójnie by uruchomić auto-pilota" name="Double-ClickAuto-Pilot"/>
+			<menu_item_check label="Podwójne kliknięcie - Auto-Pilot" name="Double-Click Auto-Pilot"/>
+			<menu_item_check label="Podwójne kliknięcie - Teleportuj" name="DoubleClick Teleport"/>
 			<menu_item_check label="Debugowanie zdarzeń klikania" name="Debug Clicks"/>
 			<menu_item_check label="Debugowanie zdarzeń myszy" name="Debug Mouse Events"/>
 		</menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_wearable_list_item.xml

 	<context_menu label="Dołącz do załączników HUD" name="wearable_attach_to_hud"/>
 	<menu_item_call label="Zdejmij" name="take_off"/>
 	<menu_item_call label="Edytuj" name="edit"/>
-	<menu_item_call label="Profil obiekty" name="object_profile"/>
+	<menu_item_call label="Profil obiektu" name="object_profile"/>
 	<menu_item_call label="Pokaż oryginalny" name="show_original"/>
 </context_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_wearing_gear.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <menu name="Gear Wearing">
 	<menu_item_call label="Edytuj strój" name="edit"/>
+	<menu_item_call label="Zdejmij" name="takeoff"/>
 </menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/menu_wearing_tab.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <context_menu name="Wearing">
+	<menu_item_call label="Zdejmij" name="take_off"/>
+	<menu_item_call label="Odłącz" name="detach"/>
 	<menu_item_call label="Edytuj strój" name="edit"/>
 </context_menu>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/notifications.xml

 		[MESSAGE]
 		<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Anuluj" yestext="Tak"/>
 	</notification>
-	<notification name="BadInstallation">		
+	<notification name="BadInstallation">
 		Podczas aktualizacji [APP_NAME] wystąpił błąd. Proszę odwiedzić stronę [http://get.secondlife.com pobierz najnowsza wersję] aby ściągnąć ostatnią wersję klienta.
 		<usetemplate name="okbutton" yestext="OK"/>
 	</notification>
 		Na pewno chcesz skończyć?
 		<usetemplate ignoretext="Na pewno chcesz skończyć?" name="okcancelignore" notext="Nie kończ" yestext="Wyłącz"/>
 	</notification>
+	<notification name="DeleteItems">
+		[QUESTION]
+		<usetemplate ignoretext="Potwierdź, że na pewno chcesz skasować obiekty" name="okcancelignore" notext="Cofnij" yestext="OK"/>
+	</notification>
 	<notification name="HelpReportAbuseEmailLL">
 		Używaj tej opcji do zgłaszania nadużyć [http://secondlife.com/corporate/tos.php Warunków Umowy (Terms of Service)] i [http://secondlife.com/corporate/cs.php Standardów Społeczeństwa (Community Standards)].
 
 		( [EXISTENCE] sekund w Second Life)
 Awatar &apos;[NAME]&apos; pozostał w pełni załadowany.
 	</notification>
-	<notification name="AvatarRezSelfBakeNotification">
+	<notification name="AvatarRezSelfBakedTextureUploadNotification">
 		( [EXISTENCE] sekund w Second Life )
-You [ACTION] a [RESOLUTION] baked texture for &apos;[BODYREGION]&apos; after [TIME] seconds.
+Zbakowane tekstury [RESOLUTION] dla &apos;[BODYREGION]&apos; zostały załadowane po[TIME] sekundach.
+	</notification>
+	<notification name="AvatarRezSelfBakedTextureUpdateNotification">
+		( [EXISTENCE] sekund w Second Life )
+Zbakowane tekstury zostały lokalnie zaktualizowane [RESOLUTION] dla &apos;[BODYREGION]&apos; po [TIME] sekundach.
 	</notification>
 	<notification name="ConfirmLeaveCall">
 		Czy jestes pewien/pewna, że chcesz zakończyć rozmowę?

File indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_avatar_list_item.xml

 		[COUNT]lat
 	</string>
 	<text name="avatar_name" value="Nieznane"/>
+	<icon name="permission_edit_theirs_icon" tool_tip="Możesz edytować obiekty tego Znajomego"/>
+	<icon name="permission_edit_mine_icon" tool_tip="Ten Znajomy może edytować, kasować lub wziąć Twoje obiekty"/>
+	<icon name="permission_map_icon" tool_tip="Ten Znajomy może zlokalizować Ciebie na mapie"/>
+	<icon name="permission_online_icon" tool_tip="Ten Znajomy widzi Ciebie kiedy jesteś obecny/obecna w SL"/>
 	<button name="profile_btn" tool_tip="Zobacz profil"/>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_bottomtray.xml

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
 <panel name="bottom_tray">
+	<string name="DragIndicationImageName" value="Accordion_ArrowOpened_Off"/>
 	<string name="SpeakBtnToolTip" value="Włącza/wyłącza mikrofon"/>
 	<string name="VoiceControlBtnToolTip" value="Pokazuje/Ukrywa panel kontroli głosu"/>
 	<layout_stack name="toolbar_stack">
 			<gesture_combo_list label="Gesturki" name="Gesture" tool_tip="Pokazuje/Ukrywa gesturki"/>
 		</layout_panel>
 		<layout_panel name="movement_panel">
-			<button label="Ruch" name="movement_btn" tool_tip="Pokaż/Ukryj ustawienia ruchu"/>
+			<bottomtray_button label="Ruch" name="movement_btn" tool_tip="Pokaż/Ukryj ustawienia ruchu"/>
 		</layout_panel>
 		<layout_panel name="cam_panel">
-			<button label="Widok" name="camera_btn" tool_tip="Pokaż/Ukryj ustawienia kamery"/>
+			<bottomtray_button label="Widok" name="camera_btn" tool_tip="Pokaż/Ukryj ustawienia kamery"/>
 		</layout_panel>
 		<layout_panel name="snapshot_panel">
-			<button label="" name="snapshots" tool_tip="Zrób zdjęcie"/>
-		</layout_panel>
-		<layout_panel name="sidebar_btn_panel">
-			<button label="Schowek" name="sidebar_btn" tool_tip="Pokazuje/ukrywa schowek"/>
+			<bottomtray_button label="" name="snapshots" tool_tip="Zrób zdjęcie"/>
 		</layout_panel>
 		<layout_panel name="build_btn_panel">
-			<button label="Buduj" name="build_btn" tool_tip="Pokazuje/ukrywa narzędzia budowania"/>
+			<bottomtray_button label="Buduj" name="build_btn" tool_tip="Pokazuje/ukrywa narzędzia budowania"/>
 		</layout_panel>
 		<layout_panel name="search_btn_panel">
-			<button label="Szukaj" name="search_btn" tool_tip="Pokazuje/ukrywa Szukaj"/>
+			<bottomtray_button label="Szukaj" name="search_btn" tool_tip="Pokazuje/ukrywa Szukaj"/>
 		</layout_panel>
 		<layout_panel name="world_map_btn_panel">
-			<button label="Mapa" name="world_map_btn" tool_tip="Pokazuje/ukrywa Mapę Świata"/>
+			<bottomtray_button label="Mapa" name="world_map_btn" tool_tip="Pokazuje/ukrywa Mapę Świata"/>
 		</layout_panel>
 		<layout_panel name="mini_map_btn_panel">
-			<button label="Mini-Mapa" name="mini_map_btn" tool_tip="Pokazuje/ukrywa Mini-Mapę"/>
+			<bottomtray_button label="Mini-Mapa" name="mini_map_btn" tool_tip="Pokazuje/ukrywa Mini-Mapę"/>
 		</layout_panel>
 		<layout_panel name="im_well_panel">
 			<chiclet_im_well name="im_well">

File indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_classified_info.xml

 		</panel>
 	</scroll_container>
 	<panel name="buttons">
-		<button label="Teleportuj" name="teleport_btn"/>
-		<button label="Mapa" name="show_on_map_btn"/>
-		<button label="Edytuj" name="edit_btn"/>
+		<layout_stack name="layout_stack1">
+			<layout_panel name="layout_panel1">
+				<button label="Teleportuj" name="teleport_btn"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="show_on_map_btn_lp">
+				<button label="Mapa" name="show_on_map_btn"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="edit_btn_lp">
+				<button label="Edytuj" name="edit_btn"/>
+			</layout_panel>
+		</layout_stack>
 	</panel>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_edit_classified.xml

 				<icons_combo_box.item label="Treść Moderate" name="mature_ci" value="Mature"/>
 				<icons_combo_box.item label="Treść General" name="pg_ci" value="PG"/>
 			</icons_combo_box>
+			<check_box label="Ponawiaj automatycznie co tydzień." name="auto_renew"/>
 			<text name="price_for_listing_label" value="Cena za wyświetlenie:"/>
 			<spinner label="L$" name="price_for_listing" tool_tip="Cena za umieszczenie reklamy." value="50"/>
-			<check_box label="Ponawiaj automatycznie co tydzień." name="auto_renew"/>
 		</panel>
 	</scroll_container>
 	<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
-		<button label="[LABEL]" name="save_changes_btn"/>
-		<button label="Anuluj" name="cancel_btn"/>
+		<layout_stack name="bottom_panel_ls">
+			<layout_panel name="save_changes_btn_lp">
+				<button label="[LABEL]" name="save_changes_btn"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="show_on_map_btn_lp">
+				<button label="Cofnij" name="cancel_btn"/>
+			</layout_panel>
+		</layout_stack>
 	</panel>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_edit_pick.xml

 		</panel>
 	</scroll_container>
 	<panel label="bottom_panel" name="bottom_panel">
-		<button label="Zapisz obrazek" name="save_changes_btn"/>
-		<button label="Anuluj" name="cancel_btn"/>
+		<layout_stack name="layout_stack1">
+			<layout_panel name="layout_panel1">
+				<button label="Zapisz obrazek" name="save_changes_btn"/>
+			</layout_panel>
+			<layout_panel name="layout_panel1">
+				<button label="Cofnij" name="cancel_btn"/>
+			</layout_panel>
+		</layout_stack>
 	</panel>
 </panel>

File indra/newview/skins/default/xui/pl/panel_edit_profile.xml

 				</text>