Commits

sirex  committed 32c192f

Spelling errors.

 • Participants
 • Parent commits 3dd80df

Comments (0)

Files changed (1)

File content/writings/fedora.rst

 
 - Chromium naršyklės nėra oficialiame repozitorijoje.
 
-- Pagal nudylėjimą neįdigta komanda ``wget``, vietoje jos reika naudoti 
+- Pagal nutylėjimą neįdiegta komanda ``wget``, vietoje jos reikia naudoti 
  ``curl -O``.
 
 - Paketų valdymo programa Gnome PackageKit nė iš tolo neprilygsta Ubuntu
  programų centrui, nors kitą vertus GPK pasileidžia nepalyginamai greičiau.
  Tačiau surasti norimą įdiegti programą GPK programoje labai sunku, nes
  rastos programos rūšiuojamos pagal abėcėlę, sąraše pakeikiami visi
- rezultatai, įskaitat programų bibliotekas, kalbų paketus ir t.t.
+ rezultatai, įskaitant programų bibliotekas, kalbų paketus ir t.t.
 
  GPK panaudojęs vos kelis kartus, nusprendžiau, kad ``yum search`` ir ``yum
  install`` yra kur kas patogiau.
 ==========
 
 - Paketų valdymo programa ``yum`` yra šiek tiek patogesnė ir paprastesnis nei
- ``apt-get``. Pavyzdžiui, norint atnauinti sistemą su ``apt-get`` reikia::
+ ``apt-get``. Pavyzdžiui, norint atnaujinti sistemą su ``apt-get`` reikia::
  
    apt-get update
    apt-get dist-upgrade