Commits

sirex committed 4050639

New page about internet voting.

  • Participants
  • Parent commits e145a05

Comments (0)

Files changed (1)

content/writings/barsavimas-internetu.rst

+Balsavimas internetu
+####################
+
+:date: 2012-04-11 21:12
+:born: 2012-09-23 21:01
+
+Kas yra balsavimas?
+-------------------
+
+Paprastai kalbant, balsavimas yra būdas anonimiškai išsakyti savo nuomonę, tam
+tikru klausimu. Sąžiningas ir patikimas balsavimas turi atitikti šiuos
+kriterijus:
+
+1. Turi būti užtikrintas anonimiškumas ir laisvas apsisprendimas.
+
+   Jei neįmanoma užtikrinti anonimiškumo, atsiranda galimybė manipuliuoti ir
+   daryti įtaką, balsavime dalyvaujantiems asmenims.
+
+2. Turi būti realizuotas skaidrus ir visiems suprantamas balsų skaičiavimas.
+
+   Jei nėra galimybės, visiems balsavusiems įsitikinti ir bet kuriuo metu
+   patikrinti ar balsavimas vyksta ir vyko sąžiningai, tuomet atsiranda
+   galimybė, kad asmenys, atsakingi už balsų skaičiavimą, juos suklastos.
+
+Tik dvi esminės taisyklės ir jei, negali būti užtikrintos abi šios taisyklės,
+tuomet, siūloma balsavimo realizacija, negali būti laikoma patikima.
+
+Kas yra balsavimas internetu?
+-----------------------------
+
+Teorijoje, tai yra balsavimo realizacija, kai balsavime dalyvaujantys žmonės,
+balsuoja namuose, naudodamiesi internetu, o balsus skaičiuoja kompiuteriai.
+
+Praktikoje, toks dalykas, dar nėra sukurtas ir atrastas. Yra bandymų realizuoti
+balsavimą internetu, tačiau, nei vienas iš jų, neatitinka minėtų dviejų
+taisyklių.
+
+Labai dažnai, visuomenėje, kalbama apie balsavimą internetu, tačiau visos
+kalbos arba yra tik teorinės, arba remiamasi Estijos pavyzdžiu. Dažniausiai,
+niekas nežino, apie kokią realizaciją kalbama ir kokie jos trūkumai.
+
+Kaip veikia Estijos balsavimas internetu?
+-----------------------------------------
+
+Tiesą sakant, kaip iš tikrųjų veikia Estijos balsavimo internetu realizacija,
+viešai neskelbiama. Viešai pateikiamas tik bendras principas.
+
+Bendras principas yra toks, kad asmenys dalyvaujantys balsavime, save
+identifikuoja naudodamiesi asmens tapatybės kortelėmis, tada balsuoja savo
+kompiuteryje, balsas užšifruojamas centriniu balsadėžės viešuoju raktu ir patį
+balsą, gali dešifruoti, tik balsavimo komitetas, susidedantis iš kelių žmonių,
+kurie tik kartu sujungę rakto dalis, gali atlikti dešifravimą. Kad būtų
+užtikrintas anonimiškumas, asmenys, gali balsuoti kelis kartus ir tik
+paskutinis balsavimas bus užskaitytas.
+
+Estijos realizacija, neužtikrina nei vieno iš išvadintų dviejų punktų.
+
+Anonimiškumo negalima užtikrinti iš esmės, todėl, kad žmogus privalo save
+identifikuoti, nekontroliuojamoje aplinkoje. Todėl užtenka susirinkti ID
+korteles ir PIN kodus, kad galėtum balsuoti kito vardu.
+
+Skaidraus balsavimo taip pat negalima užtikrinti, todėl, kad iš esmės, niekas
+negali patikrinti, ar balsai skaičiuojami, saugomi ir ar patys rezultatai
+pateikiami skaidriai. Estijos balsų skaičiavimo sistemos yra uždaros ir viešai
+neskelbiamos, todėl galutiniais rezultatais gali manipuliuoti nedidelė grupelė
+asmenų, kuriais estai iš esmės turi besąlygiškai pasitikėti. Negana to, tos
+mažos grupelės tarpe, iš esmės padėtį valdo, sistemos programuotojai ir
+administratoriai, visi kiti tiesiog žiūri į kompiuterio dėžę.
+
+Galiausiai, skaičiuojant balsus, atskyrus asmens duomenis nuo balso, nebelieka
+galimybės perskaičiuoti balsų. Tai reiškia, net jei kuriame nors žingsnyje,
+būtų, kas nors suklastota, atlikus balsų atskyrimą, nebelieka jokių galimybių,
+patikrinti ir atsekti, kas buvo blogai.
+
+El. bankininkystė ir balsavimas internetu
+-----------------------------------------
+
+Jei el. bankininkystė saugi, tai balsavimas internetu turi būti taip pat
+saugus?
+
+Trumpas atsakymas - lyginamos visiškai skirtingos sritys. Vienintelis dalykas,
+kuris sieja el. bankininkystę ir balsavimą internetu, tai internetas ir
+kriptografijos algoritmai. Tik tiek.
+
+El. bankininkystės atveju, tiek bankas, tiek banko klientas, žino kiek
+sąskaitoje yra pinigų. Visos operacijos su pinigais yra saugomos operacijų
+žurnale, operacijų žurnalą, galima peržiūrėti internetu, arba atsisiųsti visą
+žurnalą į savo kompiuterį, pasitikrinti ar visi skaičiai sutampa. El.
+bankininkystė veikia, nes pinigus labai paprasta sekti ir patikrinti.
+
+Pats bankas, kiekvieną dieną atlieka sąskaitų uždarymą ir sutikrinimą, suveda
+balansus ir tikrina ar viskas sutampa.
+
+Įsilaužti ar apeiti el. bankininkystės sistemas tikrai galima, tačiau nėra
+prasmės, nes tiek bankas, tiek banko klientas žino kiek sąskaitoje turi būti
+pinigų, todėl, net ir įsilaužimo atveju, nesunku įsilaužėlio veiksmus atstatyti
+į pradinę padėtį. Bet koks pinigų pervedimas, taip pat atsekamas, visų banko
+sąskaitų savininkai yra pasirašę sutartis su banku, pateikę savo asmens
+duomenis.
+
+Balsavimo internetu atveju, kalbant apie Estijos realizaciją, niekas nežino ir
+negali patikrinti, kokiais keliais balsas pateko į elektroninę balsadėžę.
+Rezultatų skaičiavimo metu, asmens unikalumą užtikrinanti dalis atskiriama nuo
+balso, imami tik paskutiniai balsai, kurie yra dešifruojami ir suskaičiuojami.
+Po atskyrimo, vėl neįmanoma patikrinti ar įsitikinti, kad visi balsai yra
+teisingi.
+
+Nesvarbu kaip balsuojama, svarbu, kas skaičiuoja balsus!
+--------------------------------------------------------
+
+Estijos atveju, šios, svarbiausios dalies realizacijos niekas neviešina,
+tiesiog nurodoma, kad skaičiuojant balsus, procesą stebi komisija sudaryta iš
+patikimų asmenų. Be to, balsai dešifruojami, sujungus, kelių, komisijos narių,
+raktų dalis. Kokios programos pagalba skaičiuojama ir kaip tiksliai stebimas
+procesas, nenurodoma.
+
+Stebėti, kaip kompiuteris skaičiuoja, yra gan sudėtinga. Jei stebėsi,
+kompiuterio korpusą, tai nieko nepamatysi. Balsų skaičiavimo dalį realiai gali
+stebėti tik kvalifikuoti IT specialistai. Tokių specialistų skaičius turėtų
+būti gan ribotas, nes kompiuteris, kurį reikia stebėti yra tik vienas. Skaidrus
+skaičiavimas gali būti užtikrintas, naudojant tik atviro kodo programas, kurias
+visi stebėtojai gali peržiūrėti, patikrinti, patys sukompiliuoti ir galiausiai
+skaičiavimo metu, sutikrinti maišas.
+
+Esant tokiai rezultatų skaičiavimo realizacijai, kuri naudojama Estijoje,
+didžioji dalis visų balsavime dalyvavusių asmenų, niekaip, negali patikrinti ar
+įsitikinti ar balsai skaičiuojami teisingai.