Source

lema / db.txt

administracij/dm**b-/-a,os,ai,ą,a,oje,a,os,ų,oms,as,omis,ose,os
adom/dv**t-/-as,o,ui,ą,u,e,ai,ai,ų,ams,us,ais,uose,ai
aikštel/dm**bm/-ė,ės,ei,ę,e,ėje,ę,ės,ių,ėms,es,ėmis,ėse,ės/=aikštė
aikš/dm**k-/-tė,tės,tei,tę,te,tėje,tę,tės,čių,tėms,tes,tėmis,tėse,tės
akademij/dm**b-/-a,os,ai,ą,a,oje,a,os,ų,oms,as,omis,ose,os
akcent/dv**b-/-as,o,ui,ą,u,e,ai,ai,ų,ams,us,ais,uose,ai
akm/dv**b-/-uo,ens,eniui,enį,eniu,enyje,uo,enys,enų,enims,enis,enimis,enyse,enys
akumuliacin/dv**b-/-is,io,iui,į,iu,yje,i,iai,ių,iams,ius,iais,iuose,iai
album/dv**b-/-as,o,ui,ą,u,e,ai,ai,ų,ams,us,ais,uose,ai
altitud/dm**b-/-ė,ės,ei,ę,e,ėje,ę,ės,žių,ėms,es,ėmis,ėse,ės
alyt/dm**t-/-a,os,ai,ą,a,oje,a,os,ų,oms,as,omis,ose,os/+įmonė/v:alytus
alyt/dv**t-/-us,aus,ui,ų,umi,uje,au,ūs,ų,ums,us,ais,uose,ai/+miestas/m:alyta
ambasad/dm**b-/-a,os,ai,ą,a,oje,a,os,ų,oms,as,omis,ose,os
amži/dv**b-/-us,aus,ui,ų,umi,uje,au,ūs,ų,ums,us,ais,uose,ai
amžiuk/dv**bm/-as,o,ui,ą,u,e,ai,ai,ų,ams,us,ais,uose,ai/=amžius