Source

lema / src / lema / __init__.py

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
# coding: utf-8

#  lema - a tool to work with database of lithuanian words.
#  Copyright (C) 2012 Mantas Zimnickas <sirexas@gmail.com>
#
#  This program is free software: you can redistribute it and/or modify
#  it under the terms of the GNU General Public License as published by
#  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
#  (at your option) any later version.
#
#  This program is distributed in the hope that it will be useful,
#  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
#  GNU General Public License for more details.
#
#  You should have received a copy of the GNU General Public License
#  along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

import codecs
import os.path
import re
import sys

from collections import defaultdict
from operator import itemgetter

import unidecode

from lema.afiksai import PRIESDELIAI, GALUNES

words_re = re.compile(r'\w+', re.UNICODE)
clean_re = re.compile(r'[0-9_]+')

META_SIZE = 6


# Kalbos dalys
DAIKTAVARDIS = 'd'
BUDVARDIS   = 'b'
SKAITVARDIS  = 's'
IVARDIS    = 'i'
VEIKSMAZODIS = 'v'
PRIEVEIKSMIS = 'p'
PRIELINKSNIS = 'l'
JUNGTUKAS   = 'j'
DALELYTE   = 'y'
JAUSTUKAS   = 'u'
ISTIKTUKAS  = 't'
AKRONIMAS   = 'k'
SUTRUMPINIMAS = 'm'
KALBOS_DALYS = (DAIKTAVARDIS, BUDVARDIS, SKAITVARDIS, IVARDIS, VEIKSMAZODIS,
        PRIEVEIKSMIS, PRIELINKSNIS, JUNGTUKAS, DALELYTE, JAUSTUKAS,
        ISTIKTUKAS, AKRONIMAS, SUTRUMPINIMAS)

# Veiksmažodžių formos
BENDRATIS  = 'B'
DALYVIS   = 'D'
PADALYVIS  = 'A'
PUSDALYVIS  = 'U'
BUDINYS   = 'B'
VEIKSM_FORMOS = (BENDRATIS, DALYVIS, PADALYVIS, PUSDALYVIS, BUDINYS)
KALBOS_DALYS += VEIKSM_FORMOS # veiksmažodžių formos naudojamos kaip kalbos
                # dalys

# Nuosaka
TIESIOGINE  = 't'
LIEPIAMOJI  = 'l'
TARIAMOJI  = 'r'
NUOSAKA = (TIESIOGINE, TARIAMOJI, LIEPIAMOJI)

# Dalyvių rūšys
VEIKIAMOJI  = 'v'
NEVEIKIAMOJI = '-'
REIKIAMYBE  = 'r' # skaitytinas, skaitytina; rašytinas, rašytina
DALYVIO_RUSIS = (VEIKIAMOJI, NEVEIKIAMOJI, REIKIAMYBE)

# Teigiamas, neigiamas
TEIGIAMAS = 't'
NEIGIAMAS = 'n'
TEIGIAMUMAS = (TEIGIAMAS, NEIGIAMAS)

# Giminė
VYRISKA    = 'v'
TIK_VYRISKA  = 'V' # Žodis turi tik vyrišką giminę
MOTERISKA   = 'm'
TIK_MOTERISKA = 'M' # Žodis turi tik moterišką giminę
BEVARDE    = 'e'
BENDROJI   = 'b'

GIMINE = (VYRISKA, TIK_VYRISKA, MOTERISKA, TIK_MOTERISKA, BEVARDE, BENDROJI)

# Skaičius
VIENASKAITA   = 'v' # žodis
TIK_VIENASKAITA = 'V' # ?
DAUGISKAITA   = 'd' # žodžiai
TIK_DAUGISKAITA = 'D' # finansai
SKAICIUS = (VIENASKAITA, TIK_VIENASKAITA, DAUGISKAITA, TIK_DAUGISKAITA)

# Linksnis
VARDININKAS  = 'v' # kas
KILMININKAS  = 'k' # ko
NAUDININKAS  = 'n' # kam
GALININKAS  = 'g' # ką
INAGININKAS  = 'i' # kuo
VIETININKAS  = 't' # kur
SAUKSMININKAS = 's' # !
LINKSNIUOTE = (VARDININKAS, KILMININKAS, GALININKAS, INAGININKAS, VIETININKAS,
        SAUKSMININKAS)

# Laipsniai
NELAIPSNIUOJAMAS = '-'
NELYGINAMASIS   = 'n' # gražus, graži
AUKSTELESNYSIS  = 'l' # graželesnis, graželesnė
AUKSTESNYSIS   = 't' # gražesnis, gražesnė
AUKSCIAUSIAS   = 'c' # gražiausias, gražiausia
VISU_AUKSCIAUSIAS = 'v' # visų gražiausias, visų gražiausia
LAIPSNIUOTE = (NELYGINAMASIS, AUKSTELESNYSIS, AUKSTESNYSIS, AUKSCIAUSIAS,
        VISU_AUKSCIAUSIAS)

# Laikai
ESAMASIS     = 'e'
BUTASIS_KARTINIS = 'k'
BUTASIS_DAZNINIS = 'd'
BUSIMASIS    = 'b'
LAIKAS = (ESAMASIS, BUTASIS_KARTINIS, BUTASIS_DAZNINIS, BUSIMASIS)

# Asmenuotė
ASMUO1 = '1' # skaitau
ASMUO2 = '2' # skaitai
ASMUO3 = '3' # skaito
ASMENUOTE = (ASMUO1, ASMUO2, ASMUO3)

# Apibrėžtumas
IVARDZIUOTINIS  = 'i' # naujasis, tyrasis

# Sangrąžiškumas
NESANGRAZINIS = 'n'
SANGRAZINIS  = 's'

# Mažybinės formos
MAZYBINE_FORMA = 'm'

# Daiktavardžių skyriai
TIKRINIS   = 't' # priskiriami pavadinimai, vardai (Antanas, Vilnius), jie rašomi didžiąja raide
KONKRETUSIS = 'k' # reiškiamus daiktus matome, galime paliesti (daiktai, augalai, gyvūnai, žmonės, vietovės)
ABSTRAKTUSIS = 'a' # gamtos, visuomenės reiškinių, ypatybių, veiksmų pavadinimas
KUOPINIS   = 'u' # nusako daiktų grupę (beržynas, jaunimas, krūmynas)
BENDRINIS  = 'b' # visi kiti bendriniai pavadinimai (stalas, kėdė)
DAIKT_SKYRIUS = (ABSTRAKTUSIS, KONKRETUSIS, TIKRINIS, BENDRINIS, KUOPINIS)

# Skaitvardžių skyriai
PAGRINDIS  = 'p' # vienas, šimtas...
DAUGINIS   = 'd' # treji, penkerios...
KUOPINIS   = 'u' # penketas, šešetas...
TRUPMENINIS = 't' # pusantro, pustrečio...
KELINTINIS  = 'l' # penktas, dešimtas...
KIEKINIAI = (PAGRINDIS, DAUGINIS, KUOPINIS, TRUPMENINIS)
SKAITV_SKYRIUS = KIEKINIAI + (KELINTINIS,)

# Įvardžių skyriai
ASMENINIS  = 'a'
SAVYBINIS  = 's'
SANGRAZINIS = 'g'
PARODOMASIS = 'p'
PAZIMIMASIS = 'z'
KLAUSIAMASIS = 'k'
SANTIKINIS  = 't'
NEZIMIMASIS = 'n'
IVARD_SKYRIUS = (ASMENINIS, SAVYBINIS, SANGRAZINIS, PARODOMASIS, PAZIMIMASIS,
         KLAUSIAMASIS, SANTIKINIS, NEZIMIMASIS)

# Prieveiksmių skyriai
BUDO    = 'b'
KIEKYBES  = 'k'
VIETOS   = 'v'
LAIKO    = 'l'
PRIEZASTIES = 'p'
PRIEV_SKYRIUS = (BUDO, KIEKYBES, VIETOS, LAIKO, PRIEZASTIES)

# Jungtukų skyriai
SUJUNGIAMIEJI = 's'
PRIJUNGIAMIEJI = 'p'
JUNGTUKU_SKYRIUS = (SUJUNGIAMIEJI, PRIJUNGIAMIEJI)

# Ištiktukų skyriai
IMITUOJANTYS_GARSUS = 'g'
VEIKSMAZODINIAI   = 'v'
ISTIKTUKU_SKYRIUS = (IMITUOJANTYS_GARSUS, VEIKSMAZODINIAI)

# Morfologija
MORFOLOGIJA = {
  DAIKTAVARDIS: (GIMINE, SKAICIUS, LINKSNIUOTE, DAIKT_SKYRIUS, MAZYBINE_FORMA),
  BUDVARDIS:  (GIMINE, SKAICIUS, LINKSNIUOTE, LAIPSNIUOTE, IVARDZIUOTINIS),
  SKAITVARDIS: (GIMINE, SKAICIUS, LINKSNIUOTE, SKAITV_SKYRIUS),
  IVARDIS:   (GIMINE, SKAICIUS, LINKSNIUOTE, IVARD_SKYRIUS),

  VEIKSMAZODIS: (ASMENUOTE, SKAICIUS, LAIKAS, NUOSAKA, SANGRAZINIS,
          TEIGIAMUMAS),
  BENDRATIS:  (SANGRAZINIS, TEIGIAMUMAS),
  DALYVIS:   (GIMINE, SKAICIUS, LINKSNIUOTE, LAIKAS, DALYVIO_RUSIS,
          SANGRAZINIS, IVARDZIUOTINIS, TEIGIAMUMAS),
  PUSDALYVIS:  (GIMINE, SKAICIUS, SANGRAZINIS, TEIGIAMUMAS),
  PADALYVIS:  (LAIKAS, SANGRAZINIS, TEIGIAMUMAS),
  BUDINYS:   (LAIPSNIUOTE, PRIEV_SKYRIUS, TEIGIAMUMAS),

  PRIEVEIKSMIS: (LAIPSNIUOTE, PRIEV_SKYRIUS, TEIGIAMUMAS),

  JUNGTUKAS:  (JUNGTUKU_SKYRIUS,),
  ISTIKTUKAS:  (ISTIKTUKU_SKYRIUS,),

  PRIELINKSNIS: (),
  DALELYTE:   (),
  JAUSTUKAS:  (),
}

# Leksika
SINONIMAS = 's'
ANTONIMAS = 'a'
TIPAS   = 't' # Žodžio tipas, pvz.: vilnius t=miestas

# Visos leksikos žymės rašomos tik prie lemos tipo žodžio, prie kitų žodžio
# formų leksikos žymės nerašomos.
LEKSIKA = (SINONIMAS, ANTONIMAS, TIPAS)

# Lema
LEMA   = 'l' # Pagrindinė žodžio forma

# Pagrindinės žodžio formos
# Pagal šias taisykles nustatoma ar žodis yra lema.
# None - bet kokia reikšmė
PAGRINDINE_FORMA = {
  DAIKTAVARDIS: (None, VIENASKAITA, VARDININKAS),
  BUDVARDIS: (None, VIENASKAITA, VARDININKAS),
  SKAITVARDIS: (None, VIENASKAITA, VARDININKAS),
  IVARDIS: (None, VIENASKAITA, VARDININKAS),
  BENDRATIS: (None, '-',),
  DALYVIS: (None, VIENASKAITA, VARDININKAS, ESAMASIS, None, None, None, '-'),
  PUSDALYVIS: (None, VIENASKAITA, None, '-'),
  JUNGTUKAS: (),
  ISTIKTUKAS: (),
  PRIELINKSNIS: (),
  DALELYTE: (),
  JAUSTUKAS: (),
}

# Visos leksikos žymės
LEKSIKOS_ZYMES = (LEMA,) + LEKSIKA


def get_prefix(word):
  u"""

  >>> get_prefix(u'')
  '__'

  >>> get_prefix(u'ą')
  'a_'

  >>> get_prefix(u'ąb')
  'ab'

  >>> get_prefix(u'ąbc')
  'ab'

  """
  slug = unidecode.unidecode(word).lower()
  slug = slug.ljust(2, '_')
  return slug[:2]


def normalize(word):
  return clean_re.sub('', word).lower()


def get_galunes():
  galunes = defaultdict(list)
  for galune, forma in GALUNES:
    galunes[galune].append(forma)
  return list(sorted(galunes.items(), key=lambda a: len(a[0]), reverse=True))


def detect_galune(word):
  for galune, choices in get_galunes():
    if word.endswith(galune):
      ret = []
      for data, lema, extra in choices:
        lema = word[:-len(galune)] + lema
        extra['l'] = lema
        ret.append((data, extra))
      return ret
  return []


def get_priesdeliai():
  priesdeliai = defaultdict(list)
  for priesdelis, forma in PRIESDELIAI:
    priesdeliai[priesdelis].append(forma)
  return list(sorted(priesdeliai.items(), key=lambda a: len(a[0]), reverse=True))


def detect_priesdelis(word):
  pass


def words_from_stream(f, chunk_size=1024):
  """Read words from stream.

  >>> import StringIO
  >>> stream = StringIO.StringIO('abc abc abc')
  >>> list(words_from_stream(stream, 5))
  ['abc', 'abc', 'abc']

  >>> stream = StringIO.StringIO('abc abc ab')
  >>> list(words_from_stream(stream, 5))
  ['abc', 'abc', 'ab']

  >>> stream = StringIO.StringIO('abc abc a')
  >>> list(words_from_stream(stream, 5))
  ['abc', 'abc', 'a']

  >>> stream = StringIO.StringIO('a b')
  >>> list(words_from_stream(stream, 5))
  ['a', 'b']

  """
  chunk = f.read(chunk_size)
  while chunk:
    words = words_re.findall(chunk)
    if len(chunk) >= chunk_size:
      chunk = words.pop()
    else:
      chunk = ''
    for word in words:
      word = normalize(word)
      if word:
        yield word
    chunk += f.read(chunk_size)


class Lema(object):
  def __init__(self, dbpath='.'):
    self.dbpath = dbpath
    self.words = {}

  def read(self, prefix):
    path = os.path.join(self.dbpath, prefix)
    if os.path.exists(path):
      db = codecs.open(path, 'rb', 'utf-8')
      self.words[prefix] = self.read_file(db)
      db.close()
    else:
      self.words[prefix] = {}
    return self.words[prefix]

  def read_file(self, f):
    u"""

    >>> import pprint
    >>> import StringIO
    >>> db = Lema()
    >>> f = StringIO.StringIO(u'bdv--- žodžiai l=žodis')
    >>> r = db.read_file(f)
    >>> print(unicode(pprint.pformat(r), 'unicode_escape'))
    {u'žodžiai': (u'bdv---', {u'l': u'žodis'})}

    """
    d = {}
    for line in f:
      meta = line[:META_SIZE]
      word = line[META_SIZE+1:].strip()
      extra = {}
      if ' ' in word:
        word, extra_line = word.split(' ', 1)
        for item in extra_line.split(' '):
          k, v = item.split('=', 1)
          extra[k] = v
      if word:
        d[word] = (meta, extra)
    return d

  def write(self):
    for prefix, words in self.words.items():
      path = os.path.join(self.dbpath, prefix)
      db = codecs.open(path, 'wb', 'utf-8')
      self.write_file(db, words)
      db.close()

  def write_file(solf, f, words):
    u"""

    >>> import StringIO
    >>> db = Lema()
    >>> f = StringIO.StringIO()
    >>> words = {u'žodžiai': (u'bdv---', {'l': u'žodis'})}
    >>> db.write_file(f, words)
    >>> print(f.getvalue())
    bdv--- žodžiai l=žodis
    <BLANKLINE>

    """
    for word, data in sorted(words.items(), key=itemgetter(0)):
      data, extra = data
      if extra:
        extra_line = ' '.join(['%s=%s' % (k, v)
                    for k, v in extra.items()])
        f.write(u'%s %s %s\n' % (data, word, extra_line))
      else:
        f.write(u'%s %s\n' % (data, word))

  def get_words_by_prefix(self, prefix):
    try:
      return self.words[prefix]
    except KeyError:
      return self.read(prefix)

  def update(self, word):
    wdata = self.get(word)
    if not wdata:
      wdata = self.add(word)
    return wdata

  def import_stream(self, f):
    for word in words_from_stream(f):
      yield (word,) + self.update(word)

  def import_text(self, text):
    for word in words_re.finditer(text):
      word = normalize(word.group())
      if word:
        yield (word,) + self.update(word)

  def add(self, word, data='------', extra=None):
    u"""

    >>> import pprint
    >>> db = Lema()
    >>> db.add(u'žodžiai')
    ('------', {})
    >>> r = db.words
    >>> print(unicode(pprint.pformat(r), 'unicode_escape'))
    {'zo': {u'žodžiai': ('------', {})}}

    """
    prefix = get_prefix(word)
    word = word.lower()
    words = self.get_words_by_prefix(prefix)
    wdata = (data, extra or {})
    words[word] = wdata
    return wdata

  def get(self, word):
    u"""Read word from database.

    >>> import pprint
    >>> db = Lema()
    >>> db.words['zo'] = {u'žodžiai': (u'bdv---', {'l': u'žodis'})}
    >>> r = db.get(u'žodžiai')
    >>> print(unicode(pprint.pformat(r), 'unicode_escape'))
    (u'bdv---', {'l': u'žodis'})

    """
    prefix = get_prefix(word)
    word = word.lower()
    words = self.get_words_by_prefix(prefix)
    return words.get(word)

  def lema(self, word):
    u"""

    >>> import pprint
    >>> db = Lema()
    >>> db.words['zo'] = {u'žodžiai': (u'bdv---', {'l': u'žodis'})}
    >>> r = db.lema(u'žodžiai')
    >>> print(r)
    žodis

    """
    meta, extra = self.get(word)
    if 'l' in extra:
      return extra['l']
    else:
      return word


def read_html(html):
  from BeautifulSoup import BeautifulSoup
  soup = BeautifulSoup(html)
  return ' '.join([e for e in soup.recursiveChildGenerator()
           if isinstance(e,unicode)])

def get_ignore_words():
  ignorewords = set()
  if not os.path.exists('ignorewords'):
    return ignorewords
  f = codecs.open('ignorewords', 'rb', 'utf-8')
  for line in f:
    ignorewords.add(line.strip())
  f.close()
  return ignorewords


def save_ignore_words(ignorewords):
  f = codecs.open('ignorewords', 'wb', 'utf-8')
  for word in sorted(ignorewords):
    f.write(word + '\n')
  f.close()


def print_stats(words):
  ignorewords = get_ignore_words()
  lemas = defaultdict(int)
  for word, meta, extra in words:
    if word in ignorewords:
      print("Ignoring '%s' from ignorewords file." % word)
      continue
    elif 's' in extra:
      lema = extra['s']
    elif 'l' in extra:
      lema = extra['l']
    else:
      lema = word

      if lema not in lemas:
        guesses = detect_galune(lema)
        if guesses:
          print('Unknown word: %s' % lema)
          for data, extra in guesses:
            print('   . %s %s' % (data, extra.get('l')))
          user_input = raw_input('Enter correct value: ')
          if 'q' == user_input:
            save_ignore_words(ignorewords)
            return
          elif 'i' == user_input:
            ignorewords.add(word)
            print("Added '%s' word to ignorewords file." % word)
        else:
          print("Ignoring '%s' autodetected." % lema)


    lemas[lema] += 1
  for lema, times in sorted(lemas.items(), key=itemgetter(1)):
    print('%6d %s' % (times, lema))
  save_ignore_words(ignorewords)


def main():
  import argparse

  parser = argparse.ArgumentParser(description='Process some integers.')
  parser.add_argument('--lema', dest='lema', action='store',
            help='get lema')
  parser.add_argument('--html', dest='html', action='store_true',
            help='input file is html file')

  parser.add_argument('-i', dest='input_file', action='store',
            help='read words from input file')

  args = parser.parse_args()

  if args.input_file:
    stdin = codecs.open(args.input_file, 'rb', 'utf-8')
  else:
    stdin = sys.stdin

  db = Lema('db')

  if args.lema:
    print(db.lema(args.lema))

  elif args.html:
    html = read_html(stdin.read())
    print_stats(db.import_text(html))
    db.write()

  else:
    stream = codecs.getreader("utf-8")(stdin)
    print_stats(db.import_stream(stream))
    db.write()

  if args.input_file:
    stdin.close()


if __name__ == '__main__':
  main()