Commits

sirex committed 4c1d706 Draft

Added note about file overwriting.

 • Participants
 • Parent commits 30c9fc1

Comments (0)

Files changed (1)

 
 Diegimo instrukcija:
 
+.. warning::
+
+  Jūsų senas radio stočių sąrašas bus perrašytas ir pakeistas naujuoju.
+
+  Antrame žingsnyje, antra komanda išsaugo jūsų seną radio stočių sąrašą į::
+
+    ~/.local/share/radiotray/bookmarks.xml.bak
+
 1. Įdiekite Radiotray (jei dare to nepadarėte)::
 
   sudo apt-get install radiotray
 2. Įdiekite šį radio stočių sąrašą::
 
   mkdir -p ~/.local/share/radiotray
+  cp ~/.local/share/radiotray/bookmarks.xml ~/.local/share/radiotray/bookmarks.xml.bak
   wget https://bitbucket.org/sirex/radiotray/raw/default/bookmarks.xml -O ~/.local/share/radiotray/bookmarks.xml
 
 Radio stočių sąrašas: