1. Bitbucket
  2. Public Issue Tracker
  3. master
  4. Issues

Issues

Issue #1959 invalid

Invisibility

Anonymous created an issue

Nie działa(z 3 pkt w talentach mniej nie wiem)wyskakuje immune= nie działa instant invi ;(