Issue #6419 invalid
Anonymous created an issue

Po wypisaniu się z zajęć pomimo ze wcześniej bylem na nie zapisany nie mogę się na nie znów zapisać choć wciąż są jeszcze wolne miejsca. Marcin Duda nr konta 258390

Comments (1)

  1. Brian Nguyen

    Hi,

    It appears you are trying to contact the Zapisy organisation. This is the issue tracker for the bitbucket.org website.

    I suggest you contact Zapisy directly.

    Cheers, Brian

  2. Log in to comment