1. Bitbucket
  2. Public Issue Tracker
  3. master
  4. Issues

Issues

Issue #8562 resolved

Dołączanie urządzeń mobilnych do Clouda

Dawid Kala
created an issue

Sieć tworzona przez Cloud Mobilny powinna być hierarchiczna z maksymalną stałą ilością dzieci przypadających na jedno urządzenie rodzica. W dalszych rozważaniach taka stała będzie nazywana MaximalChildrenQuantity. Proces dołączania nowego urządzenia mobilnego do Clouda powinien zostać przeprowadzony według następujących reguł.

Nowe urządzenie mobilne łączy się z Cloudem z wykorzystaniem adresu IP roota

  1. Jeśli bieżąca ilość dzieci jest mniejsza niż MaximalChildrenQuantity to każde nowe urządzenie mobilne staje się dzieckiem roota.
  2. Jeśli warunek z punktu pierwszego nie jest spełniony to nowe urządzenie mobilne jest rekursywnie przydzielane do dziecka roota, które w danym momencie ma najmniejszą ilość dzieci.

Nowe urządzenie mobilne łączy się z Cloudem z wykorzystaniem adresu IP innego urządzania niż root

Zadanie dołączenia nowego urządzenia mobilnego do Clouda zostaje odesłane do roota całej sieci.

Comments (1)

  1. Log in to comment