Commits

Thomas Roessler  committed 0cb4e2f

automatic post-release commit for mutt-1.5.13

 • Participants
 • Parent commits 0edcef6
 • Branches HEAD
 • Tags mutt-1-5-13-rel

Comments (0)

Files changed (30)

-1.5.12
+1.5.13
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Mutt 1.5.5.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-07-14 14:16-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-08-14 16:10+0200\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 msgid "Mask"
 msgstr "Маска"
 
-#: browser.c:382 browser.c:995
+#: browser.c:382 browser.c:1000
 #, c-format
 msgid "%s is not a directory."
 msgstr "%s не е директория."
 msgid "Can't attach a directory!"
 msgstr "Не може да прилагате директория!"
 
-#: browser.c:657 browser.c:1063 browser.c:1161
+#: browser.c:657 browser.c:1068 browser.c:1166
 msgid "No files match the file mask"
 msgstr "Няма файлове, отговарящи на маската"
 
 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Само IMAP пощенски кутии могат да бъдат изтривани"
 
-#: browser.c:914
+#: browser.c:916
+#, fuzzy
+msgid "Cannot delete root folder"
+msgstr "Филтърът не може да бъде създаден"
+
+#: browser.c:919
 #, c-format
 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
 msgstr "Действително ли желаете да изтриете пощенската кутия \"%s\"?"
 
-#: browser.c:928
+#: browser.c:933
 msgid "Mailbox deleted."
 msgstr "Пощенската кутия е изтрита."
 
-#: browser.c:934
+#: browser.c:939
 msgid "Mailbox not deleted."
 msgstr "Пощенската кутия не е изтрита."
 
-#: browser.c:953
+#: browser.c:958
 msgid "Chdir to: "
 msgstr "Смяна на директорията: "
 
-#: browser.c:983 browser.c:1056
+#: browser.c:988 browser.c:1061
 msgid "Error scanning directory."
 msgstr "Грешка при четене на директорията."
 
-#: browser.c:1006
+#: browser.c:1011
 msgid "File Mask: "
 msgstr "Файлова маска: "
 
-#: browser.c:1079
+#: browser.c:1084
 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr ""
 "Обратно подреждане по дата(d), азбучен ред(a), размер(z) или без подреждане"
 "(n)?"
 
-#: browser.c:1080
+#: browser.c:1085
 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr ""
 "Подреждане по дата(d), азбучен ред(a), размер(z) или без подреждане(n)?"
 
-#: browser.c:1081
+#: browser.c:1086
 msgid "dazn"
 msgstr "dazn"
 
-#: browser.c:1148
+#: browser.c:1153
 msgid "New file name: "
 msgstr "Ново име за файла: "
 
-#: browser.c:1179
+#: browser.c:1184
 msgid "Can't view a directory"
 msgstr "Директорията не може да бъде показана"
 
-#: browser.c:1196
+#: browser.c:1201
 msgid "Error trying to view file"
 msgstr "Грешка при показването на файла"
 
 msgid "Exit Mutt?"
 msgstr "Желаете ли да напуснете mutt?"
 
-#: curs_lib.c:396 mutt_socket.c:561 mutt_ssl.c:329
+#: curs_lib.c:396 mutt_socket.c:568 mutt_ssl.c:329
 msgid "unknown error"
 msgstr "непозната грешка"
 
 msgid "You are on the first message."
 msgstr "Това е първото писмо."
 
-#: curs_main.c:1434 pattern.c:1379
+#: curs_main.c:1434 pattern.c:1438
 msgid "Search wrapped to top."
 msgstr "Търсенето е започнато отгоре."
 
-#: curs_main.c:1443 pattern.c:1390
+#: curs_main.c:1443 pattern.c:1449
 msgid "Search wrapped to bottom."
 msgstr "Търсенето е започнато отдолу."
 
 msgid "Getting folder list..."
 msgstr "Запитване за списъка от пощенски кутии..."
 
-#: imap/browse.c:223
+#: imap/browse.c:224
 msgid "No such folder"
 msgstr "Няма такава папка"
 
-#: imap/browse.c:286
+#: imap/browse.c:287
 msgid "Create mailbox: "
 msgstr "Създаване на пощенска кутия: "
 
-#: imap/browse.c:291 imap/browse.c:337
+#: imap/browse.c:292 imap/browse.c:338
 msgid "Mailbox must have a name."
 msgstr "Пощенската кутия трябва да има име."
 
-#: imap/browse.c:299
+#: imap/browse.c:300
 msgid "Mailbox created."
 msgstr "Пощенската кутия е създадена."
 
-#: imap/browse.c:330
+#: imap/browse.c:331
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Rename mailbox %s to: "
 msgstr "Създаване на пощенска кутия: "
 
-#: imap/browse.c:343
+#: imap/browse.c:344
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Rename failed: %s"
 msgstr "Неуспешен SSL: %s"
 
-#: imap/browse.c:348
+#: imap/browse.c:349
 #, fuzzy
 msgid "Mailbox renamed."
 msgstr "Пощенската кутия е създадена."
 
-#: imap/command.c:347
+#: imap/command.c:372
 msgid "Mailbox closed"
 msgstr "Пощенската кутия е затворена."
 
-#. something is wrong because the server reported fewer messages
-#. * than we previously saw
-#.
-#: imap/command.c:390
-msgid "Fatal error. Message count is out of sync!"
-msgstr "Непоправима грешка. Различен брой на съобщенията!"
-
 #: imap/imap.c:178
 #, c-format
 msgid "Closing connection to %s..."
 msgid "Error opening mailbox"
 msgstr "Грешка при отваряне на пощенската кутия!"
 
-#: imap/imap.c:788 imap/message.c:799 muttlib.c:1298
+#: imap/imap.c:788 imap/message.c:790 muttlib.c:1298
 #, c-format
 msgid "Create %s?"
 msgstr "Желаете ли да създадете %s?"
 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
 msgstr "Изтегляне на заглавните части... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:224 pop.c:246
+#: imap/message.c:217 pop.c:246
 #, c-format
 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
 msgstr "Изтегляне на заглавните части... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:409 imap/message.c:467 pop.c:505
+#: imap/message.c:400 imap/message.c:458 pop.c:505
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Изтегляне на писмо..."
 
-#: imap/message.c:455 pop.c:499
+#: imap/message.c:446 pop.c:499
 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
 msgstr ""
 "Невалиден индекс на писмо. Опитайте да отворите отново пощенската кутия."
 
-#: imap/message.c:605
+#: imap/message.c:596
 #, fuzzy
 msgid "Uploading message..."
 msgstr "Зареждане на писмо на сървъра ..."
 
-#: imap/message.c:765
+#: imap/message.c:756
 #, c-format
 msgid "Copying %d messages to %s..."
 msgstr "Копиране на %d съобщения в %s..."
 
-#: imap/message.c:769
+#: imap/message.c:760
 #, c-format
 msgid "Copying message %d to %s..."
 msgstr "Копиране на %d-то съобщение в %s..."
 msgid "You are on the first entry."
 msgstr "Това е първият запис."
 
-#: menu.c:722 pattern.c:1321
+#: menu.c:722 pattern.c:1380
 msgid "Search for: "
 msgstr "Търсене: "
 
-#: menu.c:723 pattern.c:1322
+#: menu.c:723 pattern.c:1381
 msgid "Reverse search for: "
 msgstr "Обратно търсене: "
 
-#: menu.c:733 pattern.c:1354
+#: menu.c:733 pattern.c:1413
 msgid "No search pattern."
 msgstr "Не е дефиниран шаблон за търсене."
 
-#: menu.c:763 pager.c:1989 pager.c:2005 pager.c:2113 pattern.c:1423
+#: menu.c:763 pager.c:1989 pager.c:2005 pager.c:2113 pattern.c:1482
 msgid "Not found."
 msgstr "Няма резултати от търсенето."
 
 msgstr ""
 "maildir_commit_message(): грешка при поставянето на марка за време на файла"
 
-#: mutt_socket.c:94 mutt_socket.c:165
+#: mutt_socket.c:101 mutt_socket.c:172
 #, c-format
 msgid "Connection to %s closed"
 msgstr "Връзката с %s е затворена"
 
-#: mutt_socket.c:285
+#: mutt_socket.c:292
 msgid "SSL is unavailable."
 msgstr "SSL не е на разположение."
 
-#: mutt_socket.c:317
+#: mutt_socket.c:324
 msgid "Preconnect command failed."
 msgstr "Грешка при изпълнение на командата \"preconnect\""
 
-#: mutt_socket.c:388 mutt_socket.c:402
+#: mutt_socket.c:395 mutt_socket.c:409
 #, c-format
 msgid "Error talking to %s (%s)"
 msgstr "Грешка в комуникацията с %s (%s)"
 
-#: mutt_socket.c:455 mutt_socket.c:513
+#: mutt_socket.c:462 mutt_socket.c:520
 #, c-format
 msgid "Bad IDN \"%s\"."
 msgstr "Лош IDN \"%s\"."
 
-#: mutt_socket.c:462 mutt_socket.c:520
+#: mutt_socket.c:469 mutt_socket.c:527
 #, c-format
 msgid "Looking up %s..."
 msgstr "Търсене на %s..."
 
-#: mutt_socket.c:473 mutt_socket.c:527
+#: mutt_socket.c:480 mutt_socket.c:534
 #, c-format
 msgid "Could not find the host \"%s\""
 msgstr "Хостът \"%s\" не може да бъде намерен."
 
-#: mutt_socket.c:478 mutt_socket.c:536
+#: mutt_socket.c:485 mutt_socket.c:543
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s..."
 msgstr "Свързване с %s..."
 
-#: mutt_socket.c:560
+#: mutt_socket.c:567
 #, c-format
 msgid "Could not connect to %s (%s)."
 msgstr "Грешка при свързване с %s (%s)"
 msgid "error in expression"
 msgstr "грешка в израза"
 
-#: pattern.c:801 pattern.c:913
+#: pattern.c:801 pattern.c:947
 #, c-format
 msgid "error in pattern at: %s"
 msgstr "грешка в шаблона при: %s"
 
-#: pattern.c:853
+#: pattern.c:831
+#, fuzzy, c-format
+msgid "mismatched brackets: %s"
+msgstr "неподходящо поставени скоби: %s"
+
+#: pattern.c:887
 #, c-format
 msgid "%c: invalid command"
 msgstr "%c: невалидна команда"
 
-#: pattern.c:859
+#: pattern.c:893
 #, c-format
 msgid "%c: not supported in this mode"
 msgstr "%c: не се поддържа в този режим"
 
-#: pattern.c:872
+#: pattern.c:906
 #, c-format
 msgid "missing parameter"
 msgstr "липсва параметър"
 
-#: pattern.c:888
+#: pattern.c:922
 #, c-format
 msgid "mismatched parenthesis: %s"
 msgstr "неподходящо поставени скоби: %s"
 
-#: pattern.c:920
+#: pattern.c:954
 msgid "empty pattern"
 msgstr "празен шаблон"
 
-#: pattern.c:1142
+#: pattern.c:1201
 #, c-format
 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
 msgstr "грешка: непознат оператор %d (моля, съобщете за тази грешка)."
 
-#: pattern.c:1211 pattern.c:1340
+#: pattern.c:1270 pattern.c:1399
 msgid "Compiling search pattern..."
 msgstr "Компилиране на шаблона за търсене..."
 
-#: pattern.c:1230
+#: pattern.c:1289
 msgid "Executing command on matching messages..."
 msgstr "Изпълняване на команда върху писмата..."
 
-#: pattern.c:1293
+#: pattern.c:1352
 msgid "No messages matched criteria."
 msgstr "Няма писма, отговарящи на този критерий."
 
-#: pattern.c:1382
+#: pattern.c:1441
 msgid "Search hit bottom without finding match"
 msgstr "Търсенето достигна до края, без да бъде намерено съвпадение"
 
-#: pattern.c:1393
+#: pattern.c:1452
 msgid "Search hit top without finding match"
 msgstr "Търсенето достигна до началото, без да бъде намерено съвпадение"
 
-#: pattern.c:1415
+#: pattern.c:1474
 msgid "Search interrupted."
 msgstr "Търсенето е прекъснато."
 
 msgid "Parent message is not available."
 msgstr "Родителското писмо не е налично."
 
+#~ msgid "Fatal error. Message count is out of sync!"
+#~ msgstr "Непоправима грешка. Различен брой на съобщенията!"
+
 #~ msgid "CLOSE failed"
 #~ msgstr "Неуспешен CLOSE"
 
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: mutt 1.5.11\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-07-14 14:16-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-08-14 16:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-09-16 12:50+0200\n"
 "Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
 msgid "Mask"
 msgstr "MГ scara"
 
-#: browser.c:382 browser.c:995
+#: browser.c:382 browser.c:1000
 #, c-format
 msgid "%s is not a directory."
 msgstr "В«%sВ» no Г©s un directori."
 msgid "Can't attach a directory!"
 msgstr "No es pot adjuntar un directori!"
 
-#: browser.c:657 browser.c:1063 browser.c:1161
+#: browser.c:657 browser.c:1068 browser.c:1166
 msgid "No files match the file mask"
 msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la mГ scara de fitxers."
 
 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "NomГ©s es poden esborrar bГєsties sota IMAP."
 
-#: browser.c:914
+#: browser.c:916
+#, fuzzy
+msgid "Cannot delete root folder"
+msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
+
+#: browser.c:919
 #, c-format
 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
 msgstr "Voleu realment esborrar la bГєstia В«%sВ»?"
 
-#: browser.c:928
+#: browser.c:933
 msgid "Mailbox deleted."
 msgstr "S'ha esborrat la bГєstia."
 
-#: browser.c:934
+#: browser.c:939
 msgid "Mailbox not deleted."
 msgstr "No s'ha esborrat la bГєstia."
 
-#: browser.c:953
+#: browser.c:958
 msgid "Chdir to: "
 msgstr "Canvia al directori: "
 
-#: browser.c:983 browser.c:1056
+#: browser.c:988 browser.c:1061
 msgid "Error scanning directory."
 msgstr "Error en llegir el directori."
 
-#: browser.c:1006
+#: browser.c:1011
 msgid "File Mask: "
 msgstr "MГ scara de fitxers: "
 
-#: browser.c:1079
+#: browser.c:1084
 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr "Ordena inversament per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
 
-#: browser.c:1080
+#: browser.c:1085
 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr "Ordena per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordenar? "
 
 # ivb (2004/03/20)
 # ivb (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, (n)o
-#: browser.c:1081
+#: browser.c:1086
 msgid "dazn"
 msgstr "damn"
 
-#: browser.c:1148
+#: browser.c:1153
 msgid "New file name: "
 msgstr "Nom del nou fitxer: "
 
-#: browser.c:1179
+#: browser.c:1184
 msgid "Can't view a directory"
 msgstr "No es pot veure un directori."
 
-#: browser.c:1196
+#: browser.c:1201
 msgid "Error trying to view file"
 msgstr "Error en intentar veure el fitxer."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb Apareix amb mГ©s coses al darrere (curs_lib) o entre parГЁntesis
 # ivb (mutt_socket) -> sense punt.
-#: curs_lib.c:396 mutt_socket.c:561 mutt_ssl.c:329
+#: curs_lib.c:396 mutt_socket.c:568 mutt_ssl.c:329
 msgid "unknown error"
 msgstr "Error desconegut"
 
 msgid "You are on the first message."
 msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
 
-#: curs_main.c:1434 pattern.c:1379
+#: curs_main.c:1434 pattern.c:1438
 msgid "Search wrapped to top."
 msgstr "La recerca ha tornat al principi."
 
-#: curs_main.c:1443 pattern.c:1390
+#: curs_main.c:1443 pattern.c:1449
 msgid "Search wrapped to bottom."
 msgstr "La recerca ha tornat al final."
 
 msgid "Getting folder list..."
 msgstr "S'estГ  obtenint la llista de carpetes..."
 
-#: imap/browse.c:223
+#: imap/browse.c:224
 msgid "No such folder"
 msgstr "La carpeta no existeix."
 
-#: imap/browse.c:286
+#: imap/browse.c:287
 msgid "Create mailbox: "
 msgstr "Crea la bГєstia: "
 
-#: imap/browse.c:291 imap/browse.c:337
+#: imap/browse.c:292 imap/browse.c:338
 msgid "Mailbox must have a name."
 msgstr "La bГєstia ha de tenir un nom."
 
-#: imap/browse.c:299
+#: imap/browse.c:300
 msgid "Mailbox created."
 msgstr "S'ha creat la bГєstia."
 
-#: imap/browse.c:330
+#: imap/browse.c:331
 #, c-format
 msgid "Rename mailbox %s to: "
 msgstr "Reanomena la bГєstia В«%sВ» a: "
 
-#: imap/browse.c:343
+#: imap/browse.c:344
 #, c-format
 msgid "Rename failed: %s"
 msgstr "El reanomenament ha fallat: %s"
 
-#: imap/browse.c:348
+#: imap/browse.c:349
 msgid "Mailbox renamed."
 msgstr "S'ha reanomenat la bГєstia."
 
-#: imap/command.c:347
+#: imap/command.c:372
 msgid "Mailbox closed"
 msgstr "S'ha tancat la bГєstia."
 
-#. something is wrong because the server reported fewer messages
-#. * than we previously saw
-#.
-#: imap/command.c:390
-msgid "Fatal error. Message count is out of sync!"
-msgstr "Error fatal. El recompte de missatges no es troba sincronitzat!"
-
 #: imap/imap.c:178
 #, c-format
 msgid "Closing connection to %s..."
 msgid "Error opening mailbox"
 msgstr "Error en obrir la bГєstia."
 
-#: imap/imap.c:788 imap/message.c:799 muttlib.c:1298
+#: imap/imap.c:788 imap/message.c:790 muttlib.c:1298
 #, c-format
 msgid "Create %s?"
 msgstr "Voleu crear В«%sВ»?"
 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
 msgstr "S'estГ  avaluant la memГІria cau... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:224 pop.c:246
+#: imap/message.c:217 pop.c:246
 #, c-format
 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
 msgstr "S'estan recollint les capçaleres dels missatges... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:409 imap/message.c:467 pop.c:505
+#: imap/message.c:400 imap/message.c:458 pop.c:505
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "S'estГ  recollint el missatge..."
 
-#: imap/message.c:455 pop.c:499
+#: imap/message.c:446 pop.c:499
 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
 msgstr "L'Г­ndex del missatge no Г©s correcte. Proveu de reobrir la bГєstia."
 
-#: imap/message.c:605
+#: imap/message.c:596
 msgid "Uploading message..."
 msgstr "S'estГ  penjant el missatge..."
 
-#: imap/message.c:765
+#: imap/message.c:756
 #, c-format
 msgid "Copying %d messages to %s..."
 msgstr "S'estan copiant %d missatges en В«%sВ»..."
 
-#: imap/message.c:769
+#: imap/message.c:760
 #, c-format
 msgid "Copying message %d to %s..."
 msgstr "S'estГ  copiant el missatge %d en В«%sВ»..."
 msgid "You are on the first entry."
 msgstr "Vos trobeu en la primera entrada."
 
-#: menu.c:722 pattern.c:1321
+#: menu.c:722 pattern.c:1380
 msgid "Search for: "
 msgstr "Cerca: "
 
-#: menu.c:723 pattern.c:1322
+#: menu.c:723 pattern.c:1381
 msgid "Reverse search for: "
 msgstr "Cerca cap enrere: "
 
-#: menu.c:733 pattern.c:1354
+#: menu.c:733 pattern.c:1413
 msgid "No search pattern."
 msgstr "No s'ha indicat cap patrГі de recerca."
 
-#: menu.c:763 pager.c:1989 pager.c:2005 pager.c:2113 pattern.c:1423
+#: menu.c:763 pager.c:1989 pager.c:2005 pager.c:2113 pattern.c:1482
 msgid "Not found."
 msgstr "No s'ha trobat."
 
 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
 msgstr "maildir_commit_message(): No s'ha pogut canviar la data del fitxer."
 
-#: mutt_socket.c:94 mutt_socket.c:165
+#: mutt_socket.c:101 mutt_socket.c:172
 #, c-format
 msgid "Connection to %s closed"
 msgstr "S'ha tancat la connexiГі amb В«%sВ»."
 
-#: mutt_socket.c:285
+#: mutt_socket.c:292
 msgid "SSL is unavailable."
 msgstr "SSL no es troba disponible."
 
-#: mutt_socket.c:317
+#: mutt_socket.c:324
 msgid "Preconnect command failed."
 msgstr "L'ordre de preconnexiГі (preconnect) ha fallat."
 
-#: mutt_socket.c:388 mutt_socket.c:402
+#: mutt_socket.c:395 mutt_socket.c:409
 #, c-format
 msgid "Error talking to %s (%s)"
 msgstr "Error en parlar amb В«%sВ» (%s)."
 
-#: mutt_socket.c:455 mutt_socket.c:513
+#: mutt_socket.c:462 mutt_socket.c:520
 #, c-format
 msgid "Bad IDN \"%s\"."
 msgstr "L'IDN no Г©s vГ lid: В«%sВ»"
 
-#: mutt_socket.c:462 mutt_socket.c:520
+#: mutt_socket.c:469 mutt_socket.c:527
 #, c-format
 msgid "Looking up %s..."
 msgstr "S'estГ  cercant В«%sВ»..."
 
-#: mutt_socket.c:473 mutt_socket.c:527
+#: mutt_socket.c:480 mutt_socket.c:534
 #, c-format
 msgid "Could not find the host \"%s\""
 msgstr "No s'ha pogut trobar l'estaciГі В«%sВ»."
 
-#: mutt_socket.c:478 mutt_socket.c:536
+#: mutt_socket.c:485 mutt_socket.c:543
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s..."
 msgstr "S'estГ  connectant amb В«%sВ»..."
 
-#: mutt_socket.c:560
+#: mutt_socket.c:567
 #, c-format
 msgid "Could not connect to %s (%s)."
 msgstr "No s'ha pogut connectar amb В«%sВ» (%s)."
 msgid "error in expression"
 msgstr "Error en l'expressiГі."
 
-#: pattern.c:801 pattern.c:913
+#: pattern.c:801 pattern.c:947
 #, c-format
 msgid "error in pattern at: %s"
 msgstr "Error en el patrГі en: %s"
 
-#: pattern.c:853
+#: pattern.c:831
+#, fuzzy, c-format
+msgid "mismatched brackets: %s"
+msgstr "Els parГЁntesis no estan aparellats: %s"
+
+#: pattern.c:887
 #, c-format
 msgid "%c: invalid command"
 msgstr "%c: L'ordre no Г©s vГ lida."
 
-#: pattern.c:859
+#: pattern.c:893
 #, c-format
 msgid "%c: not supported in this mode"
 msgstr "%c: No es permet en aquest mode."
 
-#: pattern.c:872
+#: pattern.c:906
 #, c-format
 msgid "missing parameter"
 msgstr "Manca un parГ metre."
 
-#: pattern.c:888
+#: pattern.c:922
 #, c-format
 msgid "mismatched parenthesis: %s"
 msgstr "Els parГЁntesis no estan aparellats: %s"
 
-#: pattern.c:920
+#: pattern.c:954
 msgid "empty pattern"
 msgstr "El patrГі Г©s buit."
 
-#: pattern.c:1142
+#: pattern.c:1201
 #, c-format
 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
 msgstr "error: L'operaciГі %d Г©s desconeguda. (informeu d'aquest error)"
 
-#: pattern.c:1211 pattern.c:1340
+#: pattern.c:1270 pattern.c:1399
 msgid "Compiling search pattern..."
 msgstr "S'estГ  compiЕЂlant el patrГі de recerca..."
 
-#: pattern.c:1230
+#: pattern.c:1289
 msgid "Executing command on matching messages..."
 msgstr "S'estГ  executant l'ordre sobre els missatges concordants..."
 
-#: pattern.c:1293
+#: pattern.c:1352
 msgid "No messages matched criteria."
 msgstr "No hi ha cap missatge que concorde amb el criteri."
 
-#: pattern.c:1382
+#: pattern.c:1441
 msgid "Search hit bottom without finding match"
 msgstr "La recerca ha arribat al final sense trobar cap concordança."
 
-#: pattern.c:1393
+#: pattern.c:1452
 msgid "Search hit top without finding match"
 msgstr "La recerca ha arribat a l'inici sense trobar cap concordança."
 
-#: pattern.c:1415
+#: pattern.c:1474
 msgid "Search interrupted."
 msgstr "S'ha interromput la recerca."
 
 msgid "Parent message is not available."
 msgstr "El missatge pare no es troba disponible."
 
+#~ msgid "Fatal error. Message count is out of sync!"
+#~ msgstr "Error fatal. El recompte de missatges no es troba sincronitzat!"
+
 #~ msgid "Checking mailbox subscriptions"
 #~ msgstr "S'estan comprovant les subscripcions a bГєsties..."
 
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-07-14 14:16-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-08-14 16:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-08-21 20:20+0200\n"
 "Last-Translator: Dan Ohnesorg <dan@ohnesorg.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
 msgstr "Maska"
 
 #
-#: browser.c:382 browser.c:995
+#: browser.c:382 browser.c:1000
 #, c-format
 msgid "%s is not a directory."
 msgstr "%s nenн adresбшem."
 msgstr "Adresбш nelze pшipojit!"
 
 #
-#: browser.c:657 browser.c:1063 browser.c:1161
+#: browser.c:657 browser.c:1068 browser.c:1166
 msgid "No files match the file mask"
 msgstr "Souborovй masce nevyhovuje ѕбdnэ soubor."
 
 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Mazбnн funguje pouze u IMAP schrбnek."
 
-#: browser.c:914
+#
+#: browser.c:916
+#, fuzzy
+msgid "Cannot delete root folder"
+msgstr "Nelze vytvoшit filtr"
+
+#: browser.c:919
 #, c-format
 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
 msgstr "Skuteиnм chcete smazat schrбnku \"%s\"?"
 
 #
-#: browser.c:928
+#: browser.c:933
 msgid "Mailbox deleted."
 msgstr "Schrбnka byla smazбna."
 
 #
-#: browser.c:934
+#: browser.c:939
 msgid "Mailbox not deleted."
 msgstr "Schrбnka nebyla smazбna."
 
 #
-#: browser.c:953
+#: browser.c:958
 msgid "Chdir to: "
 msgstr "Nastavit pracovnн adresбш na: "
 
 #
-#: browser.c:983 browser.c:1056
+#: browser.c:988 browser.c:1061
 msgid "Error scanning directory."
 msgstr "Chyba pшi naинtбnн adresбшe."
 
 #
-#: browser.c:1006
+#: browser.c:1011
 msgid "File Mask: "
 msgstr "Souborovб maska: "
 
 #
-#: browser.c:1079
+#: browser.c:1084
 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr "Obrбcenй шazenн dle (d)ata, (p)нsmena, (v)elikosti иi (n)eшadit?"
 
 #
-#: browser.c:1080
+#: browser.c:1085
 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr "Шadit dle (d)ata, (p)нsmena, (v)elikosti иi (n)eшadit?"
 
 #
-#: browser.c:1081
+#: browser.c:1086
 msgid "dazn"
 msgstr "dpvn"
 
 #
-#: browser.c:1148
+#: browser.c:1153
 msgid "New file name: "
 msgstr "Novй jmйno souboru: "
 
 #
-#: browser.c:1179
+#: browser.c:1184
 msgid "Can't view a directory"
 msgstr "Adresбш nelze zobrazit"
 
 #
-#: browser.c:1196
+#: browser.c:1201
 msgid "Error trying to view file"
 msgstr "Chyba pшi zobrazovбnн souboru"
 
 msgstr "Ukonиit Mutt?"
 
 #
-#: curs_lib.c:396 mutt_socket.c:561 mutt_ssl.c:329
+#: curs_lib.c:396 mutt_socket.c:568 mutt_ssl.c:329
 msgid "unknown error"
 msgstr "neznбmб chyba"
 
 msgstr "Jste na prvnн zprбvм."
 
 #
-#: curs_main.c:1434 pattern.c:1379
+#: curs_main.c:1434 pattern.c:1438
 msgid "Search wrapped to top."
 msgstr "Hledбnн pokraиuje od zaибtku."
 
 #
-#: curs_main.c:1443 pattern.c:1390
+#: curs_main.c:1443 pattern.c:1449
 msgid "Search wrapped to bottom."
 msgstr "Hledбnн pokraиuje od konce."
 
 msgstr "Stahuji seznam schrбnek..."
 
 #
-#: imap/browse.c:223
+#: imap/browse.c:224
 msgid "No such folder"
 msgstr "Sloѕka nenalezena"
 
 #
-#: imap/browse.c:286
+#: imap/browse.c:287
 msgid "Create mailbox: "
 msgstr "Vytvoшit schrбnku: "
 
 #
-#: imap/browse.c:291 imap/browse.c:337
+#: imap/browse.c:292 imap/browse.c:338
 msgid "Mailbox must have a name."
 msgstr "Schrбnka musн mнt jmйno."
 
 #
-#: imap/browse.c:299
+#: imap/browse.c:300
 msgid "Mailbox created."
 msgstr "Schrбnka vytvoшena."
 
 #
-#: imap/browse.c:330
+#: imap/browse.c:331
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Rename mailbox %s to: "
 msgstr "Vytvoшit schrбnku: "
 
 #
-#: imap/browse.c:343
+#: imap/browse.c:344
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Rename failed: %s"
 msgstr "Chyba SSL: %s"
 
 #
-#: imap/browse.c:348
+#: imap/browse.c:349
 #, fuzzy
 msgid "Mailbox renamed."
 msgstr "Schrбnka vytvoшena."
 
 #
-#: imap/command.c:347
+#: imap/command.c:372
 msgid "Mailbox closed"
 msgstr "Schrбnka uzavшena."
 
-#. something is wrong because the server reported fewer messages
-#. * than we previously saw
-#.
-#: imap/command.c:390
-msgid "Fatal error. Message count is out of sync!"
-msgstr "Osudovб chyba. Aktuбlnн poиet zprбv nesouhlasн s pшedchozнm ъdajem!"
-
 #
 #: imap/imap.c:178
 #, c-format
 msgstr "Chyba pшi otevнrбnн schrбnky"
 
 #
-#: imap/imap.c:788 imap/message.c:799 muttlib.c:1298
+#: imap/imap.c:788 imap/message.c:790 muttlib.c:1298
 #, c-format
 msgid "Create %s?"
 msgstr "Vytvoшit %s?"
 msgstr "Stahuji hlaviиky zprбv... [%d/%d]"
 
 #
-#: imap/message.c:224 pop.c:246
+#: imap/message.c:217 pop.c:246
 #, c-format
 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
 msgstr "Stahuji hlaviиky zprбv... [%d/%d]"
 
 #
-#: imap/message.c:409 imap/message.c:467 pop.c:505
+#: imap/message.c:400 imap/message.c:458 pop.c:505
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Stahuji zprбvu..."
 
-#: imap/message.c:455 pop.c:499
+#: imap/message.c:446 pop.c:499
 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
 msgstr "Index zprбv je chybnэ. Zkuste schrбnku znovu otevшнt."
 
 #
-#: imap/message.c:605
+#: imap/message.c:596
 #, fuzzy
 msgid "Uploading message..."
 msgstr "Posнlбm zprбvu..."
 
 #
-#: imap/message.c:765
+#: imap/message.c:756
 #, c-format
 msgid "Copying %d messages to %s..."
 msgstr "Kopнruji zprбvy (%d) do %s..."
 
 #
-#: imap/message.c:769
+#: imap/message.c:760
 #, c-format
 msgid "Copying message %d to %s..."
 msgstr "Kopнruji zprбvu %d do %s..."
 msgstr "Jste na prvnн poloѕce."
 
 #
-#: menu.c:722 pattern.c:1321
+#: menu.c:722 pattern.c:1380
 msgid "Search for: "
 msgstr "Vyhledat: "
 
 #
-#: menu.c:723 pattern.c:1322
+#: menu.c:723 pattern.c:1381
 msgid "Reverse search for: "
 msgstr "Vyhledat obrбcenэm smмrem: "
 
 #
-#: menu.c:733 pattern.c:1354
+#: menu.c:733 pattern.c:1413
 msgid "No search pattern."
 msgstr "Nenн ѕбdnэ vzor k vyhledбnн."
 
 #
-#: menu.c:763 pager.c:1989 pager.c:2005 pager.c:2113 pattern.c:1423
+#: menu.c:763 pager.c:1989 pager.c:2005 pager.c:2113 pattern.c:1482
 msgid "Not found."
 msgstr "Nenalezeno."
 
 "pшi volбnн maildir_commit_message(): nemohu nastavit datum a иas u souboru"
 
 #
-#: mutt_socket.c:94 mutt_socket.c:165
+#: mutt_socket.c:101 mutt_socket.c:172
 #, c-format
 msgid "Connection to %s closed"
 msgstr "Spojenн s %s uzavшeno"
 
-#: mutt_socket.c:285
+#: mutt_socket.c:292
 msgid "SSL is unavailable."
 msgstr "SSL nenн dostupnй"
 
-#: mutt_socket.c:317
+#: mutt_socket.c:324
 msgid "Preconnect command failed."
 msgstr "pшнkaz pшed spojenнm selhal"
 
 #
-#: mutt_socket.c:388 mutt_socket.c:402
+#: mutt_socket.c:395 mutt_socket.c:409
 #, c-format
 msgid "Error talking to %s (%s)"
 msgstr "Chyba pшi komunikaci s %s (%s)"
 
-#: mutt_socket.c:455 mutt_socket.c:513
+#: mutt_socket.c:462 mutt_socket.c:520
 #, c-format
 msgid "Bad IDN \"%s\"."
 msgstr "Chybnй IDN \"%s\"."
 
 #
-#: mutt_socket.c:462 mutt_socket.c:520
+#: mutt_socket.c:469 mutt_socket.c:527
 #, c-format
 msgid "Looking up %s..."
 msgstr "Vyhledбvбm %s..."
 
 #
-#: mutt_socket.c:473 mutt_socket.c:527
+#: mutt_socket.c:480 mutt_socket.c:534
 #, c-format
 msgid "Could not find the host \"%s\""
 msgstr "Poинtaи \"%s\" nelze nalйzt."
 
 #
-#: mutt_socket.c:478 mutt_socket.c:536
+#: mutt_socket.c:485 mutt_socket.c:543
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s..."
 msgstr "Pшipojuji se k %s..."
 
 #
-#: mutt_socket.c:560
+#: mutt_socket.c:567
 #, c-format
 msgid "Could not connect to %s (%s)."
 msgstr "Spojenн s %s nelze navбzat (%s)."
 msgstr "chyba ve vэrazu"
 
 #
-#: pattern.c:801 pattern.c:913
+#: pattern.c:801 pattern.c:947
 #, c-format
 msgid "error in pattern at: %s"
 msgstr "chyba ve vzoru na: %s"
 
 #
-#: pattern.c:853
+#: pattern.c:831
+#, fuzzy, c-format
+msgid "mismatched brackets: %s"
+msgstr "neshodujн se zбvorky: %s"
+
+#
+#: pattern.c:887
 #, c-format
 msgid "%c: invalid command"
 msgstr "pшнkaz %c je nesprбvnэ"
 
 #
-#: pattern.c:859
+#: pattern.c:893
 #, c-format
 msgid "%c: not supported in this mode"
 msgstr "V tomto reѕimu nenн %c podporovбno."
 
 #
-#: pattern.c:872
+#: pattern.c:906
 #, c-format
 msgid "missing parameter"
 msgstr "chybн parametr"
 
 #
-#: pattern.c:888
+#: pattern.c:922
 #, c-format
 msgid "mismatched parenthesis: %s"
 msgstr "neshodujн se zбvorky: %s"
 
 #
-#: pattern.c:920
+#: pattern.c:954
 msgid "empty pattern"
 msgstr "prбzdnэ vzor"
 
 #
-#: pattern.c:1142
+#: pattern.c:1201
 #, c-format
 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
 msgstr "chyba: neznбmэ operand %d (ohlaste tuto chybu)."
 
 #
-#: pattern.c:1211 pattern.c:1340
+#: pattern.c:1270 pattern.c:1399
 msgid "Compiling search pattern..."
 msgstr "Pшeklбdбm vzor k vyhledбnн..."
 
 #
-#: pattern.c:1230
+#: pattern.c:1289
 msgid "Executing command on matching messages..."
 msgstr "Spou№tнm pшнkaz pro shodujнcн se zprбvy... "
 
 #
-#: pattern.c:1293
+#: pattern.c:1352
 msgid "No messages matched criteria."
 msgstr "®бdnб ze zprбv nesplтuje danб kritйria."
 
 #
-#: pattern.c:1382
+#: pattern.c:1441
 msgid "Search hit bottom without finding match"
 msgstr "Pшi vyhledбvбnн bylo dosaѕeno konce bez nalezenн shody."
 
 #
-#: pattern.c:1393
+#: pattern.c:1452
 msgid "Search hit top without finding match"
 msgstr "Pшi vyhledбvбnн bylo dosaѕeno zaибtku bez nalezenн shody."
 
 #
-#: pattern.c:1415
+#: pattern.c:1474
 msgid "Search interrupted."
 msgstr "Hledбnн bylo pшeru№eno."
 
 msgid "Parent message is not available."
 msgstr "Rodiиovskб zprбva nenн dostupnб."
 
+#~ msgid "Fatal error. Message count is out of sync!"
+#~ msgstr "Osudovб chyba. Aktuбlnн poиet zprбv nesouhlasн s pшedchozнm ъdajem!"
+
 #
 #~ msgid "CLOSE failed"
 #~ msgstr "Pшнkaz CLOSE se nezdaшil."
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Mutt 1.5.8i\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-07-14 14:16-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-08-14 16:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-03-13 17:22+0100\n"
 "Last-Translator: Morten Bo Johansen <mojo@mbjnet.dk>\n"
 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
 msgid "Mask"
 msgstr "Maske"
 
-#: browser.c:382 browser.c:995
+#: browser.c:382 browser.c:1000
 #, c-format
 msgid "%s is not a directory."
 msgstr "%s er ikke et filkatalog."
 msgid "Can't attach a directory!"
 msgstr "Kan ikke vedlжgge et filkatalog!"
 
-#: browser.c:657 browser.c:1063 browser.c:1161
+#: browser.c:657 browser.c:1068 browser.c:1166
 msgid "No files match the file mask"
 msgstr "Ingen filer passer til filmasken."
 
 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Sletning er kun understшttet for IMAP-brevbakker"
 
-#: browser.c:914
+#: browser.c:916
+#, fuzzy
+msgid "Cannot delete root folder"
+msgstr "Kan ikke oprette filter."
+
+#: browser.c:919
 #, c-format
 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
 msgstr "Virkelig slette brevbakke \"%s\"?"
 
-#: browser.c:928
+#: browser.c:933
 msgid "Mailbox deleted."
 msgstr "Brevbakke slettet."
 
-#: browser.c:934
+#: browser.c:939
 msgid "Mailbox not deleted."
 msgstr "Brevbakke ikke slettet."
 
-#: browser.c:953
+#: browser.c:958
 msgid "Chdir to: "
 msgstr "Skift til filkatalog: "
 
-#: browser.c:983 browser.c:1056
+#: browser.c:988 browser.c:1061
 msgid "Error scanning directory."
 msgstr "Fejl ved indlжsning af filkatalog."
 
-#: browser.c:1006
+#: browser.c:1011
 msgid "File Mask: "
 msgstr "Filmaske: "
 
-#: browser.c:1079
+#: browser.c:1084
 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr "Omvendt sortering efter (d)ato, (a)lfabetisk, (s)tr. eller (i)ngen? "
 
-#: browser.c:1080
+#: browser.c:1085
 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr "Sortering efter (d)ato, (a)lfabetisk, (s)tr. eller (i)ngen? "
 
-#: browser.c:1081
+#: browser.c:1086
 msgid "dazn"
 msgstr "dasi"
 
-#: browser.c:1148
+#: browser.c:1153
 msgid "New file name: "
 msgstr "Nyt filnavn: "
 
-#: browser.c:1179
+#: browser.c:1184
 msgid "Can't view a directory"
 msgstr "Filkataloger kan ikke vises."
 
-#: browser.c:1196
+#: browser.c:1201
 msgid "Error trying to view file"
 msgstr "Fejl ved visning af fil."
 
 msgid "Exit Mutt?"
 msgstr "Afslut Mutt шjeblikkeligt?"
 
-#: curs_lib.c:396 mutt_socket.c:561 mutt_ssl.c:329
+#: curs_lib.c:396 mutt_socket.c:568 mutt_ssl.c:329
 msgid "unknown error"
 msgstr "ukendt fejl"
 
 msgid "You are on the first message."
 msgstr "Du er ved fшrste brev."
 
-#: curs_main.c:1434 pattern.c:1379
+#: curs_main.c:1434 pattern.c:1438
 msgid "Search wrapped to top."
 msgstr "Sшgning fortsat fra top."
 
-#: curs_main.c:1443 pattern.c:1390
+#: curs_main.c:1443 pattern.c:1449
 msgid "Search wrapped to bottom."
 msgstr "Sшgning fortsat fra bund."
 
 msgid "Getting folder list..."
 msgstr "Henter liste over brevbakker ..."
 
-#: imap/browse.c:223
+#: imap/browse.c:224
 msgid "No such folder"
 msgstr "Brevbakken findes ikke"
 
-#: imap/browse.c:286
+#: imap/browse.c:287
 msgid "Create mailbox: "
 msgstr "Opret brevbakke: "
 
-#: imap/browse.c:291 imap/browse.c:337
+#: imap/browse.c:292 imap/browse.c:338
 msgid "Mailbox must have a name."
 msgstr "Brevbakken skal have et navn."
 
-#: imap/browse.c:299
+#: imap/browse.c:300
 msgid "Mailbox created."
 msgstr "Brevbakke oprettet."
 
-#: imap/browse.c:330
+#: imap/browse.c:331
 #, c-format
 msgid "Rename mailbox %s to: "
 msgstr "Omdшb brevbakke %s to: "
 
-#: imap/browse.c:343
+#: imap/browse.c:344
 #, c-format
 msgid "Rename failed: %s"
 msgstr "Omdшbning slog fejl: %s"
 
-#: imap/browse.c:348
+#: imap/browse.c:349
 msgid "Mailbox renamed."
 msgstr "Brevbakke omdшbt."
 
-#: imap/command.c:347
+#: imap/command.c:372
 msgid "Mailbox closed"
 msgstr "Brevbakke lukket"
 
-#. something is wrong because the server reported fewer messages
-#. * than we previously saw
-#.
-#: imap/command.c:390
-msgid "Fatal error. Message count is out of sync!"
-msgstr "Kritisk fejl. Antal breve er ikke som forventet!"
-
 #: imap/imap.c:178
 #, c-format
 msgid "Closing connection to %s..."
 msgid "Error opening mailbox"
 msgstr "Fejl ved еbning af brevbakke"
 
-#: imap/imap.c:788 imap/message.c:799 muttlib.c:1298
+#: imap/imap.c:788 imap/message.c:790 muttlib.c:1298
 #, c-format
 msgid "Create %s?"
 msgstr "Opret %s?"
 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
 msgstr "Evaluerer cache ... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:224 pop.c:246
+#: imap/message.c:217 pop.c:246
 #, c-format
 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
 msgstr "Henter brevhoveder ... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:409 imap/message.c:467 pop.c:505
+#: imap/message.c:400 imap/message.c:458 pop.c:505
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Henter brev ..."
 
-#: imap/message.c:455 pop.c:499
+#: imap/message.c:446 pop.c:499
 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
 msgstr "Brevindekset er forkert. Prшv at genеbne brevbakken."
 
-#: imap/message.c:605
+#: imap/message.c:596
 #, fuzzy
 msgid "Uploading message..."
 msgstr "Uploader brev ..."
 
-#: imap/message.c:765
+#: imap/message.c:756
 #, c-format
 msgid "Copying %d messages to %s..."
 msgstr "Kopierer %d breve til %s ..."
 
-#: imap/message.c:769
+#: imap/message.c:760
 #, c-format
 msgid "Copying message %d to %s..."
 msgstr "Kopierer brev %d til %s ..."
 msgid "You are on the first entry."
 msgstr "Du er pе fшrste listning."
 
-#: menu.c:722 pattern.c:1321
+#: menu.c:722 pattern.c:1380
 msgid "Search for: "
 msgstr "Sшg efter: "
 
-#: menu.c:723 pattern.c:1322
+#: menu.c:723 pattern.c:1381
 msgid "Reverse search for: "
 msgstr "Sшg baglжns efter: "
 
-#: menu.c:733 pattern.c:1354
+#: menu.c:733 pattern.c:1413
 msgid "No search pattern."
 msgstr "Intet sшgemшnster."
 
-#: menu.c:763 pager.c:1989 pager.c:2005 pager.c:2113 pattern.c:1423
+#: menu.c:763 pager.c:1989 pager.c:2005 pager.c:2113 pattern.c:1482
 msgid "Not found."
 msgstr "Ikke fundet."
 
 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
 msgstr "maildir_commit_message(): kan ikke sжtte tidsstempel pе fil"
 
-#: mutt_socket.c:94 mutt_socket.c:165
+#: mutt_socket.c:101 mutt_socket.c:172
 #, c-format
 msgid "Connection to %s closed"
 msgstr "Forbindelse til %s er lukket."
 
-#: mutt_socket.c:285
+#: mutt_socket.c:292
 msgid "SSL is unavailable."
 msgstr "SSL er ikke tilgжngelig."
 
-#: mutt_socket.c:317
+#: mutt_socket.c:324
 msgid "Preconnect command failed."
 msgstr "\"preconnect\"-kommando slog fejl"
 
-#: mutt_socket.c:388 mutt_socket.c:402
+#: mutt_socket.c:395 mutt_socket.c:409
 #, c-format
 msgid "Error talking to %s (%s)"
 msgstr "Kommunikationsfejl med server %s (%s)"
 
-#: mutt_socket.c:455 mutt_socket.c:513
+#: mutt_socket.c:462 mutt_socket.c:520
 #, c-format
 msgid "Bad IDN \"%s\"."
 msgstr "Forkert IDN \"%s\"."
 
-#: mutt_socket.c:462 mutt_socket.c:520
+#: mutt_socket.c:469 mutt_socket.c:527
 #, c-format
 msgid "Looking up %s..."
 msgstr "Opsшger %s ..."
 
-#: mutt_socket.c:473 mutt_socket.c:527
+#: mutt_socket.c:480 mutt_socket.c:534
 #, c-format
 msgid "Could not find the host \"%s\""
 msgstr "Kunne ikke finde vжrten \"%s\""
 
-#: mutt_socket.c:478 mutt_socket.c:536
+#: mutt_socket.c:485 mutt_socket.c:543
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s..."
 msgstr "Forbinder til %s ..."
 
-#: mutt_socket.c:560
+#: mutt_socket.c:567
 #, c-format
 msgid "Could not connect to %s (%s)."
 msgstr "Kunne ikke forbinde til %s (%s)."
 msgid "error in expression"
 msgstr "Fejl i udtryk."
 
-#: pattern.c:801 pattern.c:913
+#: pattern.c:801 pattern.c:947
 #, c-format
 msgid "error in pattern at: %s"
 msgstr "fejl i mшnster ved: %s"
 
-#: pattern.c:853
+#: pattern.c:831
+#, fuzzy, c-format
+msgid "mismatched brackets: %s"
+msgstr "parenteser matcher ikke: %s"
+
+#: pattern.c:887
 #, c-format
 msgid "%c: invalid command"
 msgstr "%c: Ugyldig Kommando"
 
-#: pattern.c:859
+#: pattern.c:893
 #, c-format
 msgid "%c: not supported in this mode"
 msgstr "%c: er ikke understшttet i denne tilstand."
 
-#: pattern.c:872
+#: pattern.c:906
 #, c-format
 msgid "missing parameter"
 msgstr "manglende parameter"
 
-#: pattern.c:888
+#: pattern.c:922
 #, c-format
 msgid "mismatched parenthesis: %s"
 msgstr "parenteser matcher ikke: %s"
 
-#: pattern.c:920
+#: pattern.c:954
 msgid "empty pattern"
 msgstr "tomt mшnster"
 
-#: pattern.c:1142
+#: pattern.c:1201
 #, c-format
 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
 msgstr "fejl: ukendt op %d (rapportйr denne fejl)."
 
-#: pattern.c:1211 pattern.c:1340
+#: pattern.c:1270 pattern.c:1399
 msgid "Compiling search pattern..."
 msgstr "Klargшr sшgemшnster ..."
 
-#: pattern.c:1230
+#: pattern.c:1289
 msgid "Executing command on matching messages..."
 msgstr "Udfшrer kommando pе matchende breve ..."
 
-#: pattern.c:1293
+#: pattern.c:1352
 msgid "No messages matched criteria."
 msgstr "Ingen breve opfylder kriterierne."
 
-#: pattern.c:1382
+#: pattern.c:1441
 msgid "Search hit bottom without finding match"
 msgstr "Sшgning er nеet til bunden uden resultat."
 
-#: pattern.c:1393
+#: pattern.c:1452
 msgid "Search hit top without finding match"
 msgstr "Sшgning nеede toppen uden resultat."
 
-#: pattern.c:1415
+#: pattern.c:1474
 msgid "Search interrupted."
 msgstr "Sшgning afbrudt."
 
 msgid "Parent message is not available."
 msgstr "Forrige brev i trеden er ikke tilgжngeligt."
 
+#~ msgid "Fatal error. Message count is out of sync!"
+#~ msgstr "Kritisk fejl. Antal breve er ikke som forventet!"
+
 #~ msgid "CLOSE failed"
 #~ msgstr "CLOSE slog fejl"
 
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 1.5.11\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-07-14 14:16-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-08-14 16:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-09-27 12:20+0200\n"
 "Last-Translator: Roland Rosenfeld <roland@spinnaker.de>\n"
 "Language-Team: German <mutt-po@mutt.org>\n"
 msgid "Mask"
 msgstr "Maske"
 
-#: browser.c:382 browser.c:995
+#: browser.c:382 browser.c:1000
 #, c-format
 msgid "%s is not a directory."
 msgstr "%s ist kein Verzeichnis."
 msgid "Can't attach a directory!"
 msgstr "Verzeichnisse kцnnen nicht angehдngt werden!"
 
-#: browser.c:657 browser.c:1063 browser.c:1161
+#: browser.c:657 browser.c:1068 browser.c:1166
 msgid "No files match the file mask"
 msgstr "Es gibt keine zur Maske passenden Dateien"
 
 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Es kцnnen nur IMAP Mailboxen gelцscht werden"
 
-#: browser.c:914
+#: browser.c:916
+#, fuzzy
+msgid "Cannot delete root folder"
+msgstr "Kann Filter nicht erzeugen."
+
+#: browser.c:919
 #, c-format
 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
 msgstr "Mailbox \"%s\" wirklich lцschen?"
 
-#: browser.c:928
+#: browser.c:933
 msgid "Mailbox deleted."
 msgstr "Mailbox gelцscht."
 
-#: browser.c:934
+#: browser.c:939
 msgid "Mailbox not deleted."
 msgstr "Mailbox nicht gelцscht."
 
-#: browser.c:953
+#: browser.c:958
 msgid "Chdir to: "
 msgstr "Verzeichnis wechseln nach: "
 
-#: browser.c:983 browser.c:1056
+#: browser.c:988 browser.c:1061
 msgid "Error scanning directory."
 msgstr "Fehler beim Einlesen des Verzeichnisses."
 
-#: browser.c:1006
+#: browser.c:1011
 msgid "File Mask: "
 msgstr "Dateimaske: "
 
-#: browser.c:1079
+#: browser.c:1084
 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr ""
 "Sortiere umgekehrt nach (D)atum, (a)lphabetisch, (G)rцЯe, oder (n)icht? "
 
-#: browser.c:1080
+#: browser.c:1085
 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr "Sortiere nach (D)atum, (a)lphabetisch, (G)rцЯe oder (n)icht?"
 
-#: browser.c:1081
+#: browser.c:1086
 msgid "dazn"
 msgstr "dagn"
 
-#: browser.c:1148
+#: browser.c:1153
 msgid "New file name: "
 msgstr "Neuer Dateiname: "
 
-#: browser.c:1179
+#: browser.c:1184
 msgid "Can't view a directory"
 msgstr "Verzeichnisse kцnnen nicht angezeigt werden."
 
-#: browser.c:1196
+#: browser.c:1201
 msgid "Error trying to view file"
 msgstr "Fehler bei der Anzeige einer Datei"
 
 msgid "Exit Mutt?"
 msgstr "Mutt verlassen?"
 
-#: curs_lib.c:396 mutt_socket.c:561 mutt_ssl.c:329
+#: curs_lib.c:396 mutt_socket.c:568 mutt_ssl.c:329
 msgid "unknown error"
 msgstr "unbekannter Fehler"
 
 msgid "You are on the first message."
 msgstr "Sie sind bereits auf der ersten Nachricht."
 
-#: curs_main.c:1434 pattern.c:1379
+#: curs_main.c:1434 pattern.c:1438
 msgid "Search wrapped to top."
 msgstr "Suche von vorne begonnen."
 
-#: curs_main.c:1443 pattern.c:1390
+#: curs_main.c:1443 pattern.c:1449
 msgid "Search wrapped to bottom."
 msgstr "Suche von hinten begonnen."
 
 msgid "Getting folder list..."
 msgstr "Hole Liste der Ordner..."
 
-#: imap/browse.c:223
+#: imap/browse.c:224
 msgid "No such folder"
 msgstr "Ordner existiert nicht"
 
-#: imap/browse.c:286
+#: imap/browse.c:287
 msgid "Create mailbox: "
 msgstr "Erzeuge Mailbox: "
 
-#: imap/browse.c:291 imap/browse.c:337
+#: imap/browse.c:292 imap/browse.c:338
 msgid "Mailbox must have a name."
 msgstr "Mailbox muЯ einen Namen haben."
 
-#: imap/browse.c:299
+#: imap/browse.c:300
 msgid "Mailbox created."
 msgstr "Mailbox erzeugt."
 
-#: imap/browse.c:330
+#: imap/browse.c:331
 #, c-format
 msgid "Rename mailbox %s to: "
 msgstr "Benenne Mailbox %s um in: "
 
-#: imap/browse.c:343
+#: imap/browse.c:344
 #, c-format
 msgid "Rename failed: %s"
 msgstr "Umbenennung fehlgeschlagen: %s"
 
-#: imap/browse.c:348
+#: imap/browse.c:349
 msgid "Mailbox renamed."
 msgstr "Mailbox umbenannt."
 
-#: imap/command.c:347
+#: imap/command.c:372
 msgid "Mailbox closed"
 msgstr "Mailbox geschlossen"
 
-#. something is wrong because the server reported fewer messages
-#. * than we previously saw
-#.
-#: imap/command.c:390
-msgid "Fatal error. Message count is out of sync!"
-msgstr "Kritischer Fehler. Nachrichtenzдhler weicht ab!"
-
 #: imap/imap.c:178
 #, c-format
 msgid "Closing connection to %s..."
 msgid "Error opening mailbox"
 msgstr "Fehler beim Цffnen der Mailbox"
 
-#: imap/imap.c:788 imap/message.c:799 muttlib.c:1298
+#: imap/imap.c:788 imap/message.c:790 muttlib.c:1298
 #, c-format
 msgid "Create %s?"
 msgstr "%s erstellen?"
 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
 msgstr "Werte Cache aus... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:224 pop.c:246
+#: imap/message.c:217 pop.c:246
 #, c-format
 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
 msgstr "Hole Nachrichten-Kцpfe... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:409 imap/message.c:467 pop.c:505
+#: imap/message.c:400 imap/message.c:458 pop.c:505
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Hole Nachricht..."
 
-#: imap/message.c:455 pop.c:499
+#: imap/message.c:446 pop.c:499
 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
 msgstr ""
 "Der Nachrichtenindex ist fehlerhaft. Versuche die Mailbox neu zu цffnen."
 
-#: imap/message.c:605
+#: imap/message.c:596
 msgid "Uploading message..."
 msgstr "Lade Nachricht auf den Server..."
 
-#: imap/message.c:765
+#: imap/message.c:756
 #, c-format
 msgid "Copying %d messages to %s..."
 msgstr "Kopiere %d Nachrichten nach %s..."
 
-#: imap/message.c:769
+#: imap/message.c:760
 #, c-format
 msgid "Copying message %d to %s..."
 msgstr "Kopiere Nachricht %d nach %s..."
 msgid "You are on the first entry."
 msgstr "Sie sind auf dem ersten Eintrag"
 
-#: menu.c:722 pattern.c:1321
+#: menu.c:722 pattern.c:1380
 msgid "Search for: "
 msgstr "Suche nach: "
 
-#: menu.c:723 pattern.c:1322
+#: menu.c:723 pattern.c:1381
 msgid "Reverse search for: "
 msgstr "Suche rьckwдrts nach: "
 
-#: menu.c:733 pattern.c:1354
+#: menu.c:733 pattern.c:1413
 msgid "No search pattern."
 msgstr "Kein Suchmuster."
 
-#: menu.c:763 pager.c:1989 pager.c:2005 pager.c:2113 pattern.c:1423
+#: menu.c:763 pager.c:1989 pager.c:2005 pager.c:2113 pattern.c:1482
 msgid "Not found."
 msgstr "Nicht gefunden."
 
 msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
 msgstr "maildir_commit_message(): kann Zeitstempel der Datei nicht setzen"
 
-#: mutt_socket.c:94 mutt_socket.c:165
+#: mutt_socket.c:101 mutt_socket.c:172
 #, c-format
 msgid "Connection to %s closed"
 msgstr "Verbindung zu %s beendet"
 
-#: mutt_socket.c:285
+#: mutt_socket.c:292
 msgid "SSL is unavailable."
 msgstr "SSL ist nicht verfьgbar."
 
-#: mutt_socket.c:317
+#: mutt_socket.c:324
 msgid "Preconnect command failed."
 msgstr "\"Preconnect\" Kommando fehlgeschlagen."
 
-#: mutt_socket.c:388 mutt_socket.c:402
+#: mutt_socket.c:395 mutt_socket.c:409
 #, c-format
 msgid "Error talking to %s (%s)"
 msgstr "Fehler bei Verbindung mit %s (%s)"
 
-#: mutt_socket.c:455 mutt_socket.c:513
+#: mutt_socket.c:462 mutt_socket.c:520
 #, c-format
 msgid "Bad IDN \"%s\"."
 msgstr "Ungьltige IDN \"%s\"."
 
-#: mutt_socket.c:462 mutt_socket.c:520
+#: mutt_socket.c:469 mutt_socket.c:527
 #, c-format
 msgid "Looking up %s..."
 msgstr "Schlage %s nach..."
 
-#: mutt_socket.c:473 mutt_socket.c:527
+#: mutt_socket.c:480 mutt_socket.c:534
 #, c-format
 msgid "Could not find the host \"%s\""
 msgstr "Kann Host \"%s\" nicht finden"
 
-#: mutt_socket.c:478 mutt_socket.c:536
+#: mutt_socket.c:485 mutt_socket.c:543
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s..."
 msgstr "Verbinde zu %s..."
 
-#: mutt_socket.c:560
+#: mutt_socket.c:567
 #, c-format
 msgid "Could not connect to %s (%s)."
 msgstr "Kann keine Verbindung zu %s aufbauen (%s)."
 msgid "error in expression"
 msgstr "Fehler in Ausdruck."
 
-#: pattern.c:801 pattern.c:913
+#: pattern.c:801 pattern.c:947
 #, c-format
 msgid "error in pattern at: %s"
 msgstr "Fehler in Muster bei: %s"
 
-#: pattern.c:853
+#: pattern.c:831
+#, fuzzy, c-format
+msgid "mismatched brackets: %s"
+msgstr "Unpassende Klammern: %s"
+
+#: pattern.c:887
 #, c-format
 msgid "%c: invalid command"
 msgstr "%c: Ungьltiges Kommando"
 
-#: pattern.c:859
+#: pattern.c:893
 #, c-format
 msgid "%c: not supported in this mode"
 msgstr "%c: Wird in diesem Modus nicht unterstьtzt."
 
-#: pattern.c:872
+#: pattern.c:906
 #, c-format
 msgid "missing parameter"
 msgstr "Fehlender Parameter"
 
-#: pattern.c:888
+#: pattern.c:922
 #, c-format
 msgid "mismatched parenthesis: %s"
 msgstr "Unpassende Klammern: %s"
 
-#: pattern.c:920
+#: pattern.c:954
 msgid "empty pattern"
 msgstr "Leeres Muster"
 
-#: pattern.c:1142
+#: pattern.c:1201
 #, c-format
 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
 msgstr "Fehler: Unbekannter Muster-Operator %d (Bitte Bug melden)."
 
-#: pattern.c:1211 pattern.c:1340
+#: pattern.c:1270 pattern.c:1399
 msgid "Compiling search pattern..."
 msgstr "Compiliere Suchmuster..."
 
-#: pattern.c:1230
+#: pattern.c:1289
 msgid "Executing command on matching messages..."
 msgstr "Fьhre Kommando aus..."
 
-#: pattern.c:1293
+#: pattern.c:1352
 msgid "No messages matched criteria."
 msgstr "Keine Nachrichten haben Kriterium erfьllt."
 
-#: pattern.c:1382
+#: pattern.c:1441
 msgid "Search hit bottom without finding match"
 msgstr "Suche hat Ende erreicht, ohne Treffer zu erzielen."
 
-#: pattern.c:1393
+#: pattern.c:1452
 msgid "Search hit top without finding match"
 msgstr "Suche hat Anfang erreicht, ohne Treffer zu erzielen."
 
-#: pattern.c:1415
+#: pattern.c:1474
 msgid "Search interrupted."
 msgstr "Suche unterbrochen."
 
 msgid "Parent message is not available."
 msgstr "Bezugsnachricht ist nicht verfьgbar."
 
+#~ msgid "Fatal error. Message count is out of sync!"
+#~ msgstr "Kritischer Fehler. Nachrichtenzдhler weicht ab!"
+
 #~ msgid "Checking mailbox subscriptions"
 #~ msgstr "Prьfe Mailbox Abbonnements"
 
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Mutt-1.5.7i\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-07-14 14:16-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-08-14 16:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-02-01 00:01GMT+2\n"
 "Last-Translator: Dokianakis Fanis <madf@hellug.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <EL@li.org>\n"
 msgstr "МЬукб"
 
 #
-#: browser.c:382 browser.c:995
+#: browser.c:382 browser.c:1000
 #, c-format
 msgid "%s is not a directory."
 msgstr "Фп %s ден еЯнбй кбфЬлпгпт."
 msgstr "БдхнбмЯб рспуЬсфзузт еньт кбфЬлпгпх"
 
 #
-#: browser.c:657 browser.c:1063 browser.c:1161
+#: browser.c:657 browser.c:1068 browser.c:1166
 msgid "No files match the file mask"
 msgstr "КбнЭнб бсчеЯп ден фбйсйЬжей ме фз мЬукб бсчеЯпх"
 
 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "З дйбгсбцЮ хрпуфзсЯжефбй мьнп гйб фб гсбммбфпкйвюфйб IMAP"
 
-#: browser.c:914
+#
+#: browser.c:916
+#, fuzzy
+msgid "Cannot delete root folder"
+msgstr "БдхнбмЯб дзмйпхсгЯбт цЯлфспх"
+
+#: browser.c:919
 #, c-format
 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
 msgstr "ДйбгсбцЮ фпх гсбммбфпкйвщфЯпх \"%s\";"
 
 #
-#: browser.c:928
+#: browser.c:933
 msgid "Mailbox deleted."
 msgstr "Фп гсбммбфпкйвюфйп дйбгсЬцзке."
 
 #
-#: browser.c:934
+#: browser.c:939
 msgid "Mailbox not deleted."
 msgstr "Фп гсбммбфпкйвюфйп ден дйбгсЬцзке."
 
 #
-#: browser.c:953
+#: browser.c:958
 msgid "Chdir to: "
 msgstr "БллбгЮ кбфбльгпх уе:"
 
 #
-#: browser.c:983 browser.c:1056
+#: browser.c:988 browser.c:1061
 msgid "Error scanning directory."
 msgstr "УцЬлмб кбфЬ фз дйесеэнзуз фпх кбфбльгпх."
 
 #
-#: browser.c:1006
+#: browser.c:1011
 msgid "File Mask: "
 msgstr "МЬукб бсчеЯпх: "
 
 #
-#: browser.c:1079
+#: browser.c:1084
 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr ""
 "БнЬуфспцз фбойньмзуз кбфЬ (d)змеспмзнЯб, (a)блцбвзфйкЬ, (z)мЭгеипт Ю (n)"
 "Ькхсп;"
 
 #
-#: browser.c:1080
+#: browser.c:1085
 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr "Фбойньмзуз кбфЬ (d)змеспмзнЯб, (a)блцбвзфйкЬ, (z)мЭгеипт Ю (n)Ькхсп;"
 
 #
-#: browser.c:1081
+#: browser.c:1086
 msgid "dazn"
 msgstr "dazn"
 
 #
-#: browser.c:1148
+#: browser.c:1153
 msgid "New file name: "
 msgstr "НЭп ьнпмб бсчеЯпх: "
 
 #
-#: browser.c:1179
+#: browser.c:1184
 msgid "Can't view a directory"
 msgstr "БдхнбмЯб бнЬгнщузт еньт кбфЬлпгпх"
 
 #
-#: browser.c:1196
+#: browser.c:1201
 msgid "Error trying to view file"
 msgstr "УцЬлмб кбфЬ фзн емцЬнйуз бсчеЯпх"
 
 msgstr "ёопдпт брь фп Mutt;"
 
 #
-#: curs_lib.c:396 mutt_socket.c:561 mutt_ssl.c:329
+#: curs_lib.c:396 mutt_socket.c:568 mutt_ssl.c:329
 msgid "unknown error"
 msgstr "Ьгнщуфп уцЬлмб"
 
 msgstr "ЕЯуфе уфп рсюфп мЮнхмб."
 
 #
-#: curs_main.c:1434 pattern.c:1379
+#: curs_main.c:1434 pattern.c:1438
 msgid "Search wrapped to top."
 msgstr "БнбжЮфзуз ухнечЯуфзке брь фзн кпсхцЮ."
 
 #
-#: curs_main.c:1443 pattern.c:1390
+#: curs_main.c:1443 pattern.c:1449
 msgid "Search wrapped to bottom."
 msgstr "БнбжЮфзуз ухнечЯуфзке уфз вЬуз."
 
 msgstr "ЛЮшз лЯуфбт цбкЭлщн..."
 
 #
-#: imap/browse.c:223
+#: imap/browse.c:224
 msgid "No such folder"
 msgstr "Ден хрЬсчей фЭфпйпт цЬкелпт"
 
 #
-#: imap/browse.c:286
+#: imap/browse.c:287
 msgid "Create mailbox: "
 msgstr "ДзмйпхсгЯб гсбммбфпкйвщфЯпх: "
 
 #
-#: imap/browse.c:291 imap/browse.c:337
+#: imap/browse.c:292 imap/browse.c:338
 msgid "Mailbox must have a name."
 msgstr "Фп гсбммбфпкйвюфйп рсЭрей нб Эчей ьнпмб."
 
 #
-#: imap/browse.c:299
+#: imap/browse.c:300
 msgid "Mailbox created."
 msgstr "Фп гсбммбфпкйвюфйп дзмйпхсгЮизке."
 
 #
-#: imap/browse.c:330
+#: imap/browse.c:331
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Rename mailbox %s to: "
 msgstr "ДзмйпхсгЯб гсбммбфпкйвщфЯпх: "
 
 #
-#: imap/browse.c:343
+#: imap/browse.c:344
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Rename failed: %s"
 msgstr "SSL брЭфхче: %s"
 
 #
-#: imap/browse.c:348
+#: imap/browse.c:349
 #, fuzzy
 msgid "Mailbox renamed."
 msgstr "Фп гсбммбфпкйвюфйп дзмйпхсгЮизке."