Commits

Thomas Roessler  committed 553abc0

automatic post-release commit for mutt-1.5.11

 • Participants
 • Parent commits d162a63
 • Branches HEAD
 • Tags mutt-1-5-11-rel

Comments (0)

Files changed (29)

-1.5.10
+1.5.11
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Mutt 1.5.5.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-08-11 23:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-09-15 16:23+0200\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 msgid "Password for %s@%s: "
 msgstr "Парола за %s@%s: "
 
-#: addrbook.c:37 browser.c:45 pager.c:1479 postpone.c:43 query.c:48
+#: addrbook.c:37 browser.c:45 pager.c:1483 postpone.c:43 query.c:48
 #: recvattach.c:54
 msgid "Exit"
 msgstr "Изход"
 
-#: addrbook.c:38 curs_main.c:403 pager.c:1486 postpone.c:44
+#: addrbook.c:38 curs_main.c:407 pager.c:1490 postpone.c:44
 msgid "Del"
 msgstr "Изтр."
 
-#: addrbook.c:39 curs_main.c:404 postpone.c:45
+#: addrbook.c:39 curs_main.c:408 postpone.c:45
 msgid "Undel"
 msgstr "Възст."
 
 msgstr "Избор"
 
 #. __STRCAT_CHECKED__
-#: addrbook.c:41 browser.c:48 compose.c:96 crypt-gpgme.c:3569 curs_main.c:409
-#: mutt_ssl.c:678 mutt_ssl_gnutls.c:772 pager.c:1578 pgpkey.c:521
+#: addrbook.c:41 browser.c:48 compose.c:96 crypt-gpgme.c:3569 curs_main.c:413
+#: mutt_ssl.c:678 mutt_ssl_gnutls.c:772 pager.c:1582 pgpkey.c:521
 #: postpone.c:46 query.c:53 recvattach.c:58 smime.c:436
 msgid "Help"
 msgstr "Помощ"
 msgid "Alias added."
 msgstr "Псевдонимът е добавен."
 
-#: attach.c:113 attach.c:245 attach.c:473 attach.c:964
+#: attach.c:113 attach.c:245 attach.c:477 attach.c:968
 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
 msgstr "Няма шаблон с това име. Желаете ли да продължите?"
 
 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
 msgstr "Записът \"compose\" в mailcap изисква %%s"
 
-#: attach.c:134 attach.c:264 commands.c:221 compose.c:1183 curs_lib.c:179
-#: curs_lib.c:426
+#: attach.c:134 attach.c:266 commands.c:221 compose.c:1183 curs_lib.c:179
+#: curs_lib.c:458
 #, c-format
 msgid "Error running \"%s\"!"
 msgstr "Грешка при изпълнението на \"%s\"!"
 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
 msgstr "Записът \"edit\" в mailcap изисква %%s"
 
-#: attach.c:276
+#: attach.c:280
 #, c-format
 msgid "No mailcap edit entry for %s"
 msgstr "В mailcap липсва запис \"edit\" за %s"
 
-#: attach.c:439
+#: attach.c:443
 msgid "No matching mailcap entry found. Viewing as text."
 msgstr ""
 "Не е намерено подходящо mailcap вписване. Приложението е показано като текст."
 
-#: attach.c:452
+#: attach.c:456
 msgid "MIME type not defined. Cannot view attachment."
 msgstr "Недефиниран MIME тип. Приложението не може да бъде показано."
 
-#: attach.c:542
+#: attach.c:546
 msgid "Cannot create filter"
 msgstr "Филтърът не може да бъде създаден"
 
-#: attach.c:672 attach.c:704 attach.c:997 attach.c:1055 handler.c:1576
+#: attach.c:676 attach.c:708 attach.c:1001 attach.c:1059 handler.c:1576
 #: pgpkey.c:570 pgpkey.c:759
 msgid "Can't create filter"
 msgstr "Грешка при създаването на филтър"
 
-#: attach.c:836
+#: attach.c:840
 msgid "Write fault!"
 msgstr "Грешка при запис!"
 
-#: attach.c:1078
+#: attach.c:1082
 msgid "I don't know how to print that!"
 msgstr "Невъзможно отпечатване!"
 
 msgid "%s: no such attribute"
 msgstr "%s: няма такъв атрибут"
 
-#: color.c:700 hook.c:69 hook.c:77 keymap.c:748
+#: color.c:700 hook.c:69 hook.c:77 keymap.c:751
 msgid "too few arguments"
 msgstr "недостатъчно аргументи"
 
 msgid "You may not delete the only attachment."
 msgstr "Не може да изтриете единствената част на писмото."
 
-#: compose.c:601 send.c:1486
+#: compose.c:601 send.c:1492
 #, c-format
 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
 msgstr "Лош IDN в \"%s\": '%s'"
 msgid "Error: copy data failed\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2074 pgp.c:405
+#: crypt-gpgme.c:2074 pgp.c:410
 msgid ""
 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
 "\n"
 "[-- НАЧАЛО НА PGP-ПИСМО --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2076 pgp.c:407
+#: crypt-gpgme.c:2076 pgp.c:412
 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
 msgstr "[-- НАЧАЛО НА БЛОК С ПУБЛИЧЕН PGP-КЛЮЧ --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2079 pgp.c:409
+#: crypt-gpgme.c:2079 pgp.c:414
 msgid ""
 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
 "\n"
 "[-- НАЧАЛО НА PGP-ПОДПИСАНО ПИСМО --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2106 pgp.c:435
+#: crypt-gpgme.c:2106 pgp.c:440
 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
 msgstr "[-- КРАЙ НА PGP-ПИСМОТО --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2108 pgp.c:439
+#: crypt-gpgme.c:2108 pgp.c:444
 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
 msgstr "[-- КРАЙ НА БЛОКА С ПУБЛИЧНИЯ PGP-КЛЮЧ --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2110 pgp.c:441
+#: crypt-gpgme.c:2110 pgp.c:446
 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
 msgstr "[-- КРАЙ НА PGP-ПОДПИСАНОТО ПИСМО --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2131 pgp.c:471
+#: crypt-gpgme.c:2131 pgp.c:476
 msgid ""
 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
 "\n"
 "[-- Грешка: началото на PGP-писмото не може да бъде намерено! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2162 pgp.c:900
+#: crypt-gpgme.c:2162 pgp.c:905
 msgid ""
 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
 "\n"
 "[-- Грешка: неправилно построено PGP/MIME съобщение! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2174 crypt-gpgme.c:2240 pgp.c:913
+#: crypt-gpgme.c:2174 crypt-gpgme.c:2240 pgp.c:918
 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
 msgstr "[-- Грешка: не може да бъде създаден временен файл! --]\n"
 
 "[-- Следните данни са шифровани с PGP/MIME --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2187 pgp.c:922
+#: crypt-gpgme.c:2187 pgp.c:927
 msgid ""
 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
 "\n"
 msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
 msgstr "[-- Край на шифрованите с PGP/MIME данни --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2210 pgp.c:942
+#: crypt-gpgme.c:2210 pgp.c:947
 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
 msgstr "[-- Край на шифрованите с PGP/MIME данни --]\n"
 
 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
 msgstr "Търсене на ключове, отговарящи на \"%s\"..."
 
-#: crypt-gpgme.c:4002 pgp.c:1149
+#: crypt-gpgme.c:4002 pgp.c:1154
 #, c-format
 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
 msgstr "Желаете ли използвате ключовия идентификатор \"%s\" за %s?"
 
-#: crypt-gpgme.c:4038 pgp.c:1183 smime.c:665 smime.c:790
+#: crypt-gpgme.c:4038 pgp.c:1188 smime.c:665 smime.c:790
 #, c-format
 msgid "Enter keyID for %s: "
 msgstr "Въведете ключов идентификатор за %s: "
 #. sign (a)s
 #. unset_option(OPTCRYPTCHECKTRUST);
 #. sign (a)s
-#: crypt-gpgme.c:4152 pgp.c:1558 smime.c:1990
+#: crypt-gpgme.c:4152 pgp.c:1563 smime.c:1990
 msgid "Sign as: "
 msgstr "Подпис като: "
 
 msgstr ""
 
 #. abort
-#: crypt.c:158 send.c:1438
+#: crypt.c:158 send.c:1444
 msgid "Mail not sent."
 msgstr "Писмото не е изпратено."
 
 
 #: cryptglue.c:112
 #, fuzzy
-msgid "Invoking SMIME..."
+msgid "Invoking S/MIME..."
 msgstr "Стартиране на PGP..."
 
 #: curs_lib.c:188
 msgid "Exit Mutt?"
 msgstr "Желаете ли да напуснете mutt?"
 
-#: curs_lib.c:378 mutt_socket.c:529 mutt_ssl.c:328
+#: curs_lib.c:410 mutt_socket.c:530 mutt_ssl.c:328
 msgid "unknown error"
 msgstr "непозната грешка"
 
-#: curs_lib.c:398
+#: curs_lib.c:430
 msgid "Press any key to continue..."
 msgstr "Натиснете някой клавиш..."
 
-#: curs_lib.c:442
+#: curs_lib.c:474
 msgid " ('?' for list): "
 msgstr " (използвайте'?' за избор от списък): "
 
-#: curs_main.c:52 curs_main.c:620 curs_main.c:650
+#: curs_main.c:52 curs_main.c:624 curs_main.c:654
 msgid "No mailbox is open."
 msgstr "Няма отворена пощенска кутия."
 
 msgid "No visible messages."
 msgstr "Няма видими писма."
 
-#: curs_main.c:249
+#: curs_main.c:256
 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
 msgstr ""
 "Режимът на защитената от запис пощенска кутия не може да бъде променен!"
 
-#: curs_main.c:256
+#: curs_main.c:263
 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
 msgstr "Промените в тази пощенска кутия ще бъдат записани при напускането й."
 
-#: curs_main.c:261
+#: curs_main.c:268
 msgid "Changes to folder will not be written."
 msgstr "Промените в тази пощенска кутия няма да бъдат записани."
 
-#: curs_main.c:402
+#: curs_main.c:406
 msgid "Quit"
 msgstr "Изход"
 
-#: curs_main.c:405 recvattach.c:55
+#: curs_main.c:409 recvattach.c:55
 msgid "Save"
 msgstr "Запис"
 
-#: curs_main.c:406 query.c:49
+#: curs_main.c:410 query.c:49
 msgid "Mail"
 msgstr "Ново"
 
-#: curs_main.c:407 pager.c:1487
+#: curs_main.c:411 pager.c:1491
 msgid "Reply"
 msgstr "Отговор"
 
-#: curs_main.c:408
+#: curs_main.c:412
 msgid "Group"
 msgstr "Груп. отг."
 
-#: curs_main.c:497
+#: curs_main.c:501
 msgid "Mailbox was externally modified. Flags may be wrong."
 msgstr ""
 "Пощенската кутия е променена от друга програма. Маркировките може да са "
 "остарели."
 
-#: curs_main.c:500
+#: curs_main.c:504
 msgid "New mail in this mailbox."
 msgstr "Нови писма в тази пощенска кутия."
 
-#: curs_main.c:504
+#: curs_main.c:508
 msgid "Mailbox was externally modified."
 msgstr "Пощенската кутия е променена от друга програма."
 
-#: curs_main.c:626
+#: curs_main.c:630
 msgid "No tagged messages."
 msgstr "Няма маркирани писма."
 
-#: curs_main.c:662 menu.c:915
+#: curs_main.c:666 menu.c:900
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "Няма какво да се прави."
 
-#: curs_main.c:748
+#: curs_main.c:752
 msgid "Jump to message: "
 msgstr "Скок към писмо номер: "
 
-#: curs_main.c:754
+#: curs_main.c:758
 msgid "Argument must be a message number."
 msgstr "Аргументът трябва да бъде номер на писмо."
 
-#: curs_main.c:787
+#: curs_main.c:791
 msgid "That message is not visible."
 msgstr "Това писмо не е видимо."
 
-#: curs_main.c:790
+#: curs_main.c:794
 msgid "Invalid message number."
 msgstr "Грешен номер на писмо."
 
-#: curs_main.c:809
+#: curs_main.c:813
 msgid "Delete messages matching: "
 msgstr "Изтриване на писма по шаблон: "
 
-#: curs_main.c:831
+#: curs_main.c:835
 msgid "No limit pattern is in effect."
 msgstr "Няма активен ограничителен шаблон."
 
 #. i18n: ask for a limit to apply
-#: curs_main.c:836
+#: curs_main.c:840
 #, c-format
 msgid "Limit: %s"
 msgstr "Ограничаване: %s"
 
-#: curs_main.c:846
+#: curs_main.c:850
 msgid "Limit to messages matching: "
 msgstr "Ограничаване до писмата, отговарящи на: "
 
-#: curs_main.c:878
+#: curs_main.c:882
 msgid "Quit Mutt?"
 msgstr "Желаете ли да напуснете mutt?"
 
-#: curs_main.c:962
+#: curs_main.c:966
 msgid "Tag messages matching: "
 msgstr "Маркиране на писмата, отговарящи на: "
 
-#: curs_main.c:976
+#: curs_main.c:980
 msgid "Undelete messages matching: "
 msgstr "Възстановяване на писмата, отговарящи на: "
 
-#: curs_main.c:984
+#: curs_main.c:988
 msgid "Untag messages matching: "
 msgstr "Премахване на маркировката от писмата, отговарящи на: "
 
-#: curs_main.c:1063
+#: curs_main.c:1067
 msgid "Open mailbox in read-only mode"
 msgstr "Отваряне на пощенската кутия само за четене"
 
-#: curs_main.c:1065
+#: curs_main.c:1069
 msgid "Open mailbox"
 msgstr "Отваряне на пощенска кутия"
 
-#: curs_main.c:1081 mx.c:512 mx.c:658
+#: curs_main.c:1085 mx.c:512 mx.c:658
 #, c-format
 msgid "%s is not a mailbox."
 msgstr "%s не е пощенска кутия."
 
-#: curs_main.c:1176
+#: curs_main.c:1180
 msgid "Exit Mutt without saving?"
 msgstr "Желаете ли да напуснете Mutt без да запишете промените?"
 
-#: curs_main.c:1194 curs_main.c:1226 curs_main.c:1688 curs_main.c:1720
+#: curs_main.c:1198 curs_main.c:1230 curs_main.c:1692 curs_main.c:1724
 #: flags.c:293 thread.c:1022 thread.c:1077 thread.c:1132
 msgid "Threading is not enabled."
 msgstr "Показването на нишки не е включено."
 
-#: curs_main.c:1206
+#: curs_main.c:1210
 msgid "Thread broken"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1228
+#: curs_main.c:1232
 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1230
+#: curs_main.c:1234
 #, fuzzy
 msgid "First, please tag a message to be linked here"
 msgstr "записва писмото като чернова за по-късно изпращане"
 
-#: curs_main.c:1242
+#: curs_main.c:1246
 msgid "Threads linked"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1245
+#: curs_main.c:1249
 msgid "No thread linked"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1281 curs_main.c:1306
+#: curs_main.c:1285 curs_main.c:1310
 msgid "You are on the last message."
 msgstr "Това е последното писмо."
 
-#: curs_main.c:1288 curs_main.c:1332
+#: curs_main.c:1292 curs_main.c:1336
 msgid "No undeleted messages."
 msgstr "Няма възстановени писма."
 
-#: curs_main.c:1325 curs_main.c:1349
+#: curs_main.c:1329 curs_main.c:1353
 msgid "You are on the first message."
 msgstr "Това е първото писмо."
 
-#: curs_main.c:1424 pattern.c:1303
+#: curs_main.c:1428 pattern.c:1361
 msgid "Search wrapped to top."
 msgstr "Търсенето е започнато отгоре."
 
-#: curs_main.c:1433 pattern.c:1314
+#: curs_main.c:1437 pattern.c:1372
 msgid "Search wrapped to bottom."
 msgstr "Търсенето е започнато отдолу."
 
-#: curs_main.c:1474
+#: curs_main.c:1478
 msgid "No new messages"
 msgstr "Няма нови писма."
 
-#: curs_main.c:1474
+#: curs_main.c:1478
 msgid "No unread messages"
 msgstr "Няма непрочетени писма"
 
-#: curs_main.c:1475
+#: curs_main.c:1479
 msgid " in this limited view"
 msgstr " в този ограничен изглед"
 
-#: curs_main.c:1496 pager.c:2386
+#: curs_main.c:1500 pager.c:2403
 msgid "Can't change 'important' flag on POP server."
 msgstr "Не може да бъде променяна маркировката 'important' на POP сървър."
 
-#: curs_main.c:1620
+#: curs_main.c:1624
 msgid "No more threads."
 msgstr "Няма повече нишки."
 
-#: curs_main.c:1622
+#: curs_main.c:1626
 msgid "You are on the first thread."
 msgstr "Това е първата нишка."
 
-#: curs_main.c:1706
+#: curs_main.c:1710
 msgid "Thread contains unread messages."
 msgstr "Нишката съдържа непрочетени писма."
 
-#: curs_main.c:1893
+#: curs_main.c:1897
 msgid "Can't edit message on POP server."
 msgstr "Редактирането на писмо на POP сървър не е възможно."
 
 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
 msgstr "unhook: Не може да изтриете %s от %s."
 
-#: imap/auth.c:108 pop_auth.c:415
+#: imap/auth.c:108 pop_auth.c:390
 msgid "No authenticators available"
 msgstr "Няма налични идентификатори."
 
 msgid "LOGIN disabled on this server."
 msgstr "LOGIN е изключен на този сървър."
 
-#: imap/auth_login.c:47 pop_auth.c:248
+#: imap/auth_login.c:47 pop_auth.c:223
 msgid "Logging in..."
 msgstr "Включване..."
 
-#: imap/auth_login.c:67 pop_auth.c:291
+#: imap/auth_login.c:67 pop_auth.c:266
 msgid "Login failed."
 msgstr "Неуспешно включване."
 
-#: imap/auth_sasl.c:116
+#: imap/auth_sasl.c:97
 #, c-format
 msgid "Authenticating (%s)..."
 msgstr "Идентифициране (%s)..."
 
-#: imap/auth_sasl.c:212 pop_auth.c:176
+#: imap/auth_sasl.c:185 pop_auth.c:151
 msgid "SASL authentication failed."
 msgstr "Неуспешна SASL идентификация."
 
-#: imap/browse.c:69 imap/imap.c:585
+#: imap/browse.c:69 imap/imap.c:587
 #, c-format
 msgid "%s is an invalid IMAP path"
 msgstr "%s не е валидна IMAP пътека"
 msgid "Mailbox renamed."
 msgstr "Пощенската кутия е създадена."
 
-#: imap/command.c:294
+#: imap/command.c:298
 msgid "Mailbox closed"
 msgstr "Пощенската кутия е затворена."
 
 #. something is wrong because the server reported fewer messages
 #. * than we previously saw
 #.
-#: imap/command.c:337
+#: imap/command.c:341
 msgid "Fatal error. Message count is out of sync!"
 msgstr "Непоправима грешка. Различен брой на съобщенията!"
 
-#: imap/imap.c:178
+#: imap/imap.c:177
 #, c-format
 msgid "Closing connection to %s..."
 msgstr "Затваряне на връзката към %s..."
 
-#: imap/imap.c:338
+#: imap/imap.c:340
 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
 msgstr "Този IMAP-сървър е остарял. Mutt няма да работи с него."
 
-#: imap/imap.c:420
+#: imap/imap.c:422
 msgid "Checking mailbox subscriptions"
 msgstr ""
 
-#: imap/imap.c:458 pop_lib.c:286
+#: imap/imap.c:460 pop_lib.c:286
 msgid "Secure connection with TLS?"
 msgstr "Желаете ли да установите сигурна връзка с TLS?"
 
-#: imap/imap.c:471 pop_lib.c:310
+#: imap/imap.c:473 pop_lib.c:310
 msgid "Could not negotiate TLS connection"
 msgstr "Не може да бъде установена TSL връзка"
 
-#: imap/imap.c:487 pop_lib.c:331
+#: imap/imap.c:489 pop_lib.c:331
 msgid "Encrypted connection unavailable"
 msgstr ""
 
-#: imap/imap.c:616
+#: imap/imap.c:618
 #, c-format
 msgid "Selecting %s..."
 msgstr "Избиране на %s..."
 
-#: imap/imap.c:752
+#: imap/imap.c:754
 msgid "Error opening mailbox"
 msgstr "Грешка при отваряне на пощенската кутия!"
 
-#: imap/imap.c:801 imap/message.c:731 muttlib.c:1300
+#: imap/imap.c:803 imap/message.c:742 muttlib.c:1300
 #, c-format
 msgid "Create %s?"
 msgstr "Желаете ли да създадете %s?"
 
-#: imap/imap.c:1039 pop.c:465
+#: imap/imap.c:1041 pop.c:468
 #, c-format
 msgid "Marking %d messages deleted..."
 msgstr "Маркиране на %d съобщения за изтриване..."
 
-#: imap/imap.c:1048
+#: imap/imap.c:1050
 msgid "Expunge failed"
 msgstr "Неуспешно премахване"
 
-#: imap/imap.c:1061
+#: imap/imap.c:1063
 #, c-format
 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
 msgstr "Запис на маркировките на писмото... [%d/%d]"
 
-#: imap/imap.c:1094
+#: imap/imap.c:1096
 msgid "Expunging messages from server..."
 msgstr "Премахване на съобщенията от сървъра..."
 
-#: imap/imap.c:1099
+#: imap/imap.c:1101
 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
 msgstr "imap_sync_mailbo: неуспешен EXPUNGE"
 
-#: imap/imap.c:1108 imap/imap.c:1143
+#: imap/imap.c:1110 imap/imap.c:1145
 msgid "CLOSE failed"
 msgstr "Неуспешен CLOSE"
 
-#: imap/imap.c:1389
+#: imap/imap.c:1388
+#, c-format
+msgid "Header search without header name: %s"
+msgstr ""
+
+#: imap/imap.c:1536
 msgid "Bad mailbox name"
 msgstr "Невалидно име на пощенската кутия"
 
-#: imap/imap.c:1412
+#: imap/imap.c:1559
 #, c-format
 msgid "Subscribing to %s..."
 msgstr "Абониране за %s..."
 
-#: imap/imap.c:1414
+#: imap/imap.c:1561
 #, c-format
 msgid "Unsubscribing to %s..."
 msgstr "Отписване от %s..."
 
 #. Unable to fetch headers for lower versions
-#: imap/message.c:92
+#: imap/message.c:91
 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
 msgstr ""
 "Грешка при получаване на заглавните части от тази версия на IMAP-сървъра."
 
-#: imap/message.c:102
+#: imap/message.c:101
 #, c-format
 msgid "Could not create temporary file %s"
 msgstr "Невъзможно създаването на временен файл %s"
 
-#: imap/message.c:128
+#: imap/message.c:127
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
 msgstr "Изтегляне на заглавните части... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:196 pop.c:210
+#: imap/message.c:195 pop.c:211
 #, c-format
 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
 msgstr "Изтегляне на заглавните части... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:358 pop.c:344
+#: imap/message.c:358 imap/message.c:413 pop.c:388
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Изтегляне на писмо..."
 
-#: imap/message.c:401 pop.c:381
+#: imap/message.c:401 pop.c:382
 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
 msgstr ""
 "Невалиден индекс на писмо. Опитайте да отворите отново пощенската кутия."
 
-#: imap/message.c:574
-msgid "Uploading message ..."
+#: imap/message.c:548
+#, fuzzy
+msgid "Uploading message..."
 msgstr "Зареждане на писмо на сървъра ..."
 
-#: imap/message.c:697
+#: imap/message.c:708
 #, c-format
 msgid "Copying %d messages to %s..."
 msgstr "Копиране на %d съобщения в %s..."
 
-#: imap/message.c:701
+#: imap/message.c:712
 #, c-format
 msgid "Copying message %d to %s..."
 msgstr "Копиране на %d-то съобщение в %s..."
 msgid "Continue?"
 msgstr "Желаете ли да продължите?"
 
-#: init.c:385
+#: init.c:427
 #, c-format
 msgid "Bad regexp: %s"
 msgstr ""
 
-#: init.c:644
+#: init.c:686
 #, fuzzy
 msgid "spam: no matching pattern"
 msgstr "маркира писма, отговарящи на шаблон"
 
-#: init.c:646
+#: init.c:688
 #, fuzzy
 msgid "nospam: no matching pattern"
 msgstr "премахва маркировката от писма, отговарящи на шаблон"
 
-#: init.c:849
+#: init.c:891
 msgid "alias: no address"
 msgstr "alias: няма адрес"
 
-#: init.c:894
+#: init.c:936
 #, c-format
 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
 msgstr "Предупреждение: Лош IDN '%s' в псевдонима '%s'.\n"
 
-#: init.c:972
+#: init.c:1014
 msgid "invalid header field"
 msgstr "невалидно заглавно поле"
 
-#: init.c:1025
+#: init.c:1067
 #, c-format
 msgid "%s: unknown sorting method"
 msgstr "%s: непознат метод за сортиране"
 
-#: init.c:1135
+#: init.c:1177
 #, c-format
 msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
 msgstr "mutt_restore_default(%s): грешка в регулярния израз: %s\n"
 
-#: init.c:1200
+#: init.c:1242
 #, c-format
 msgid "%s: unknown variable"
 msgstr "%s: непозната променлива"
 
-#: init.c:1209
+#: init.c:1251
 #, c-format
 msgid "prefix is illegal with reset"
 msgstr "този префикс не е валиден с \"reset\""
 
-#: init.c:1215
+#: init.c:1257
 #, c-format
 msgid "value is illegal with reset"
 msgstr "тази стойност не е валидна с \"reset\""
 
-#: init.c:1254
+#: init.c:1296
 #, c-format
 msgid "%s is set"
 msgstr "%s е включен"
 
-#: init.c:1254
+#: init.c:1296
 #, c-format
 msgid "%s is unset"
 msgstr "%s е изключен"
 
-#: init.c:1444
+#: init.c:1486
 #, c-format
 msgid "%s: invalid mailbox type"
 msgstr "%s: невалиден тип на пощенската кутия"
 
-#: init.c:1469 init.c:1514
+#: init.c:1511 init.c:1556
 #, c-format
 msgid "%s: invalid value"
 msgstr "%s: невалидна стойност"
 
-#: init.c:1555
+#: init.c:1597
 #, c-format
 msgid "%s: Unknown type."
 msgstr "%s: Непознат тип."
 
-#: init.c:1581
+#: init.c:1623
 #, c-format
 msgid "%s: unknown type"
 msgstr "%s: непознат тип"
 
-#: init.c:1640
+#: init.c:1682
 #, c-format
 msgid "Error in %s, line %d: %s"
 msgstr "Грешка в %s, ред %d: %s"
 
 #. the muttrc source keyword
-#: init.c:1663
+#: init.c:1705
 #, c-format
 msgid "source: errors in %s"
 msgstr "source: грешки в %s"
 
-#: init.c:1664
+#: init.c:1706
 #, c-format
 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
 msgstr "source: вмъкването е прекъснато поради твърде много грешки в %s"
 
-#: init.c:1678
+#: init.c:1720
 #, c-format
 msgid "source: error at %s"
 msgstr "source: грешка при %s"
 
-#: init.c:1683
+#: init.c:1725
 msgid "source: too many arguments"
 msgstr "source: твърде много аргументи"
 
-#: init.c:1734
+#: init.c:1776
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command"
 msgstr "%s: непозната команда"
 
-#: init.c:2178
+#: init.c:2220
 #, c-format
 msgid "Error in command line: %s\n"
 msgstr "Грешка в командния ред: %s\n"
 
-#: init.c:2227
+#: init.c:2270
 msgid "unable to determine home directory"
 msgstr "личната Ви директория не може да бъде намерена"
 
-#: init.c:2235
+#: init.c:2278
 msgid "unable to determine username"
 msgstr "потребителското Ви име не може да бъде установено"
 
-#: keymap.c:463
+#: keymap.c:466
 msgid "Macro loop detected."
 msgstr "Открит е цикъл от макроси."
 
-#: keymap.c:673 keymap.c:681
+#: keymap.c:676 keymap.c:684
 msgid "Key is not bound."
 msgstr "Недефинирана клавишна комбинация."
 
-#: keymap.c:685
+#: keymap.c:688
 #, c-format
 msgid "Key is not bound. Press '%s' for help."
 msgstr "Недефинирана клавишна комбинация. Използвайте '%s' за помощ."
 
-#: keymap.c:696
+#: keymap.c:699
 msgid "push: too many arguments"
 msgstr "push: твърде много аргументи"
 
-#: keymap.c:726
+#: keymap.c:729
 #, c-format
 msgid "%s: no such menu"
 msgstr "%s: няма такова меню"
 
-#: keymap.c:741
+#: keymap.c:744
 msgid "null key sequence"
 msgstr "празна последователност от клавиши"
 
-#: keymap.c:828
+#: keymap.c:831
 msgid "bind: too many arguments"
 msgstr "bind: твърде много аргументи"
 
-#: keymap.c:851
+#: keymap.c:854
 #, c-format
 msgid "%s: no such function in map"
 msgstr "%s: непозната функция"
 
-#: keymap.c:875
+#: keymap.c:878
 msgid "macro: empty key sequence"
 msgstr "macro: празна последователност от клавиши"
 
-#: keymap.c:886
+#: keymap.c:889
 msgid "macro: too many arguments"
 msgstr "macro: твърде много аргументи"
 
-#: keymap.c:922
+#: keymap.c:925
 msgid "exec: no arguments"
 msgstr "exec: липсват аргументи"
 
-#: keymap.c:942
+#: keymap.c:945
 #, c-format
 msgid "%s: no such function"
 msgstr "%s: няма такава функция"
 
-#: keymap.c:963
+#: keymap.c:966
 msgid "Enter keys (^G to abort): "
 msgstr "Въведете ключове (^G за прекъсване): "
 
-#: keymap.c:968
+#: keymap.c:971
 #, c-format
 msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
 msgstr "Символ = %s, Осмично = %o, Десетично = %d"
 msgid "Out of memory!"
 msgstr "Недостатъчно памет!"
 
-#: main.c:51
+#: main.c:59
 msgid ""
 "To contact the developers, please mail to <mutt-dev@mutt.org>.\n"
 "To report a bug, please use the flea(1) utility.\n"
 "За контакт с програмистите, моля изпратете писмо до <mutt-dev@mutt.org>.\n"
 "За да съобщите за грешка, моля използвайте скрипта flea(1).\n"
 
-#: main.c:55
+#: main.c:63
 msgid ""
 "Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins and others.\n"
 "Mutt comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `mutt -vv'.\n"
 "Mutt е свободен софтуер и може да бъде разпространяван\n"
 "при определени условия; напишете `mutt -vv' за повече подробности.\n"
 
-#: main.c:61
+#: main.c:69
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Copyright (C) 1996-2004 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
 "Software\n"
 "  Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111, USA.\n"
 
-#: main.c:99
+#: main.c:107
 #, fuzzy
 msgid ""
 "usage: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <cmd> ] [ -F <file> ] [ -m <type> ] [ -f "
 " -a <file>\tattach a file to the message\n"
 " -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
 " -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address\n"
-" -D\t\tprint the value of all variables to stderr"
+" -D\t\tprint the value of all variables to stdout"
 msgstr ""
 "Стартиране: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <команда> ] [ -F <файл> ] [ -m <тип> ] [ -f "
 "<файл> ]\n"
 "от програмата ако няма такава\n"
 " -h\t\tпоказва този текст"
 
-#: main.c:114
+#: main.c:122
 msgid " -d <level>\tlog debugging output to ~/.muttdebug0"
 msgstr ""
 
-#: main.c:117
+#: main.c:125
 #, fuzzy
 msgid ""
 " -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
 "от програмата ако няма такава\n"
 " -h\t\tпоказва този текст"
 
-#: main.c:173
+#: main.c:181
 msgid ""
 "\n"
 "Compile options:"
 "\n"
 "Опции при компилация:"
 
-#: main.c:484
+#: main.c:487
 msgid "Error initializing terminal."
 msgstr "Грешка при инициализация на терминала."
 
-#: main.c:594
+#: main.c:597
 #, c-format
 msgid "Debugging at level %d.\n"
 msgstr "Debugging на ниво %d.\n"
 
-#: main.c:596
+#: main.c:599
 msgid "DEBUG was not defined during compilation. Ignored.\n"
 msgstr "Опцията DEBUG не е е дефинирана при компилация и е игнорирана.\n"
 
-#: main.c:746
+#: main.c:749
 #, c-format
 msgid "%s does not exist. Create it?"
 msgstr "%s не съществува. Да бъде ли създаден?"
 
-#: main.c:750
+#: main.c:753
 #, c-format
 msgid "Can't create %s: %s."
 msgstr "Грешка при създаване на %s: %s."
 
-#: main.c:795
+#: main.c:798
 msgid "No recipients specified.\n"
 msgstr "Не са указани получатели.\n"
 
-#: main.c:881
+#: main.c:884
 #, c-format
 msgid "%s: unable to attach file.\n"
 msgstr "%s: грешка при прилагане на файла.\n"
 
-#: main.c:901
+#: main.c:904
 msgid "No mailbox with new mail."
 msgstr "Няма пощенска кутия с нови писма."
 
-#: main.c:910
+#: main.c:913
 msgid "No incoming mailboxes defined."
 msgstr "Не са дефинирани входни пощенски кутии."
 
-#: main.c:938
+#: main.c:941
 msgid "Mailbox is empty."
 msgstr "Пощенската кутия е празна."
 
 msgid "Invalid index number."
 msgstr "Невалиден номер на индекс."
 
-#: menu.c:432 menu.c:453 menu.c:491 menu.c:534 menu.c:550 menu.c:561
-#: menu.c:572 menu.c:614 menu.c:625 menu.c:638 menu.c:651 menu.c:1052
+#: menu.c:432 menu.c:453 menu.c:518 menu.c:561 menu.c:577 menu.c:588
+#: menu.c:599 menu.c:610 menu.c:623 menu.c:636 menu.c:1037
 msgid "No entries."
 msgstr "Няма вписвания."
 
 msgid "You cannot scroll up farther."
 msgstr "Не може да превъртате нагоре повече."
 
-#: menu.c:488
+#: menu.c:511
+msgid "You are on the first page."
+msgstr "Това е първата страница."
+
+#: menu.c:512
 msgid "You are on the last page."
 msgstr "Това е последната страница."
 
-#: menu.c:512
-msgid "You are on the first page."
-msgstr "Това е първата страница."
-
-#: menu.c:591
-msgid "First entry is shown."
-msgstr "Първият запис е показан."
-
-#: menu.c:611
-msgid "Last entry is shown."
-msgstr "Последният запис е показан."
-
-#: menu.c:662
+#: menu.c:647
 msgid "You are on the last entry."
 msgstr "Това е последният запис."
 
-#: menu.c:673
+#: menu.c:658
 msgid "You are on the first entry."
 msgstr "Това е първият запис."
 
-#: menu.c:733 pattern.c:1249
+#: menu.c:718 pattern.c:1303
 msgid "Search for: "
 msgstr "Търсене: "
 
-#: menu.c:734 pattern.c:1250
+#: menu.c:719 pattern.c:1304
 msgid "Reverse search for: "
 msgstr "Обратно търсене: "
 
-#: menu.c:744 pattern.c:1282
+#: menu.c:729 pattern.c:1336
 msgid "No search pattern."
 msgstr "Не е дефиниран шаблон за търсене."
 
-#: menu.c:774 pager.c:1963 pager.c:1979 pager.c:2087 pattern.c:1347
+#: menu.c:759 pager.c:1980 pager.c:1996 pager.c:2104 pattern.c:1405
 msgid "Not found."
 msgstr "Няма резултати от търсенето."
 
-#: menu.c:904
+#: menu.c:889
 msgid "No tagged entries."
 msgstr "Няма маркирани записи."
 
-#: menu.c:1009
+#: menu.c:994
 msgid "Search is not implemented for this menu."
 msgstr "За това меню не е имплементирано търсене."
 
-#: menu.c:1014
+#: menu.c:999
 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
 msgstr "Скоковете не са имплементирани за диалози."
 
-#: menu.c:1055
+#: menu.c:1040
 msgid "Tagging is not supported."
 msgstr "Маркирането не се поддържа."
 
 msgid "Connecting to %s..."
 msgstr "Свързване с %s..."
 
-#: mutt_socket.c:528
+#: mutt_socket.c:529
 #, c-format
 msgid "Could not connect to %s (%s)."
 msgstr "Грешка при свързване с %s (%s)"
 msgid "ro"
 msgstr "ro"
 
-#: mutt_ssl.c:703 mutt_ssl_gnutls.c:814
+#: mutt_ssl.c:703 mutt_ssl_gnutls.c:815
 msgid "Warning: Couldn't save certificate"
 msgstr "Предупреждение: Сертификатът не може да бъде запазен"
 
-#: mutt_ssl.c:708 mutt_ssl_gnutls.c:819
+#: mutt_ssl.c:708 mutt_ssl_gnutls.c:820
 msgid "Certificate saved"
 msgstr "Сертификатът е записан"
 
 msgid "Not available in this menu."
 msgstr "Функцията не е достъпна от това меню."
 
-#: pager.c:1480
+#: pager.c:1484
 msgid "PrevPg"
 msgstr "Пред. стр."
 
-#: pager.c:1481
+#: pager.c:1485
 msgid "NextPg"
 msgstr "Следв. стр."
 
-#: pager.c:1485
+#: pager.c:1489
 msgid "View Attachm."
 msgstr "Приложения"
 
-#: pager.c:1488
+#: pager.c:1492
 msgid "Next"
 msgstr "Следващо"
 
 #. emulate "less -q" and don't go on to the next message.
-#: pager.c:1871 pager.c:1902 pager.c:1934 pager.c:2175
+#: pager.c:1888 pager.c:1919 pager.c:1951 pager.c:2192
 msgid "Bottom of message is shown."
 msgstr "Това е краят на писмото."
 
-#: pager.c:1887 pager.c:1909 pager.c:1916 pager.c:1923
+#: pager.c:1904 pager.c:1926 pager.c:1933 pager.c:1940
 msgid "Top of message is shown."
 msgstr "Това е началото на писмото."
 
-#: pager.c:1992
+#: pager.c:2009
 msgid "Reverse search: "
 msgstr "Обратно търсене: "
 
-#: pager.c:1993
+#: pager.c:2010
 msgid "Search: "
 msgstr "Търсене: "
 
-#: pager.c:2113
+#: pager.c:2130
 msgid "Help is currently being shown."
 msgstr "Помощта вече е показана."
 
-#: pager.c:2142
+#: pager.c:2159
 msgid "No more quoted text."
 msgstr "Няма повече цитиран текст."
 
-#: pager.c:2155
+#: pager.c:2172
 msgid "No more unquoted text after quoted text."
 msgstr "Няма повече нецитиран текст след цитирания."
 
 msgid "multipart message has no boundary parameter!"
 msgstr "съставното писмо няма \"boundary\" параметър!"
 
-#: pattern.c:244
+#: pattern.c:263
 #, c-format
 msgid "Error in expression: %s"
 msgstr "Грешка в израза: %s"
 
-#: pattern.c:354
+#: pattern.c:389
 #, c-format
 msgid "Invalid day of month: %s"
 msgstr "Невалиден ден от месеца: %s"
 
-#: pattern.c:368
+#: pattern.c:403
 #, c-format
 msgid "Invalid month: %s"
 msgstr "Невалиден месец: %s"
 
 #. getDate has its own error message, don't overwrite it here
-#: pattern.c:520
+#: pattern.c:555
 #, c-format
 msgid "Invalid relative date: %s"
 msgstr "Невалидна дата: %s"
 
-#: pattern.c:534
+#: pattern.c:569
 msgid "error in expression"
 msgstr "грешка в израза"
 
-#: pattern.c:740 pattern.c:848
+#: pattern.c:784 pattern.c:894
 #, c-format
 msgid "error in pattern at: %s"
 msgstr "грешка в шаблона при: %s"
 
-#: pattern.c:788
+#: pattern.c:834
 #, c-format
 msgid "%c: invalid command"
 msgstr "%c: невалидна команда"
 
-#: pattern.c:794
+#: pattern.c:840
 #, c-format
 msgid "%c: not supported in this mode"
 msgstr "%c: не се поддържа в този режим"
 
-#: pattern.c:807
+#: pattern.c:853
 #, c-format
 msgid "missing parameter"
 msgstr "липсва параметър"
 
-#: pattern.c:823
+#: pattern.c:869
 #, c-format
 msgid "mismatched parenthesis: %s"
 msgstr "неподходящо поставени скоби: %s"
 
-#: pattern.c:855
+#: pattern.c:901
 msgid "empty pattern"
 msgstr "празен шаблон"
 
-#: pattern.c:1061
+#: pattern.c:1117
 #, c-format
 msgid "error: unknown op %d (report this error)."
 msgstr "грешка: непознат оператор %d (моля, съобщете за тази грешка)."
 
-#: pattern.c:1137 pattern.c:1268
+#: pattern.c:1193 pattern.c:1322
 msgid "Compiling search pattern..."
 msgstr "Компилиране на шаблона за търсене..."
 
-#: pattern.c:1151
+#: pattern.c:1212
 msgid "Executing command on matching messages..."
 msgstr "Изпълняване на команда върху писмата..."
 
-#: pattern.c:1213
+#: pattern.c:1275
 msgid "No messages matched criteria."
 msgstr "Няма писма, отговарящи на този критерий."
 
-#: pattern.c:1306
+#: pattern.c:1364
 msgid "Search hit bottom without finding match"
 msgstr "Търсенето достигна до края, без да бъде намерено съвпадение"
 
-#: pattern.c:1317
+#: pattern.c:1375
 msgid "Search hit top without finding match"
 msgstr "Търсенето достигна до началото, без да бъде намерено съвпадение"
 
-#: pattern.c:1339
+#: pattern.c:1397
 msgid "Search interrupted."
 msgstr "Търсенето е прекъснато."
 
 msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
 msgstr "[-- Грешка: не може да бъде стартиран дъщерен PGP процес! --]\n"
 
-#: pgp.c:379 pgp.c:615 pgp.c:819
+#: pgp.c:379 pgp.c:620 pgp.c:824
 msgid ""
 "[-- End of PGP output --]\n"
 "\n"
 "[-- Край на PGP-резултата --]\n"
 "\n"
 
-#: pgp.c:387 pgp.c:951
+#: pgp.c:392 pgp.c:956
 #, fuzzy
 msgid "Could not decrypt PGP message"
 msgstr "Писмото не може да бъде копирано."
 
 #. clear 'Invoking...' message, since there's no error
-#: pgp.c:436 pgp.c:947
+#: pgp.c:441 pgp.c:952
 #, fuzzy
 msgid "PGP message successfully decrypted."
 msgstr "PGP-подписът е потвърден успешно."
 
-#: pgp.c:723
+#: pgp.c:728
 msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
 msgstr "Вътрешна грешка. Моля, информирайте <roessler@does-not-exist.org>"
 
-#: pgp.c:784
+#: pgp.c:789
 msgid ""
 "[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
 "\n"
 "[-- Грешка: не може да бъде стартиран дъщерен PGP процес! --]\n"
 "\n"
 
-#: pgp.c:828
+#: pgp.c:833
 #, fuzzy
 msgid "Decryption failed"
 msgstr "Неуспешно разшифроване."
 
-#: pgp.c:1003
+#: pgp.c:1008
 msgid "Can't open PGP subprocess!"
 msgstr "Не може да бъде стартиран дъщерен PGP процес!"
 
-#: pgp.c:1439
+#: pgp.c:1444
 msgid "Can't invoke PGP"
 msgstr "PGP не може да бъде стартиран"
 
-#: pgp.c:1540
+#: pgp.c:1545
 #, fuzzy, c-format
 msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s, or (c)lear? "
 msgstr ""
 "PGP шифроване(e), подпис(s), подпис като(a), и двете(b) или без тях(f)?"
 
-#: pgp.c:1541
+#: pgp.c:1546
 msgid "PGP/M(i)ME"
 msgstr ""
 
-#: pgp.c:1541
+#: pgp.c:1546
 msgid "(i)nline"
 msgstr ""
 
-#: pgp.c:1543
+#: pgp.c:1548
 #, fuzzy
 msgid "esabifc"
 msgstr "esabf"
 msgid "PGP Key %s."
 msgstr "PGP ключ %s."
 
-#: pop.c:90 pop_lib.c:201
+#: pop.c:91 pop_lib.c:201
 #, c-format
 msgid "Command TOP is not supported by server."
 msgstr "Сървърът не поддържа командата TOP."
 
-#: pop.c:117
+#: pop.c:118
 msgid "Can't write header to temporary file!"
 msgstr "Грешка при запис на заглавната част на писмото във временен файл"
 
-#: pop.c:198 pop_lib.c:203
+#: pop.c:199 pop_lib.c:203
 #, c-format
 msgid "Command UIDL is not supported by server."
 msgstr "Сървърът не поддържа командата UIDL."
 
-#: pop.c:247 pop.c:562
+#: pop.c:248 pop.c:565
 #, c-format
 msgid "%s is an invalid POP path"
 msgstr "%s не е валидна POP пътека"
 
-#: pop.c:278
+#: pop.c:279
 msgid "Fetching list of messages..."
 msgstr "Изтегляне на списък с писмата..."
 
-#: pop.c:415
+#: pop.c:418
 msgid "Can't write message to temporary file!"
 msgstr "Грешка при запис на писмото във временен файл"
 
-#: pop.c:517 pop.c:582
+#: pop.c:520 pop.c:585
 msgid "Checking for new messages..."
 msgstr "Проверка за нови писма..."
 
-#: pop.c:546
+#: pop.c:549
 msgid "POP host is not defined."
 msgstr "POP хостът не е дефиниран."
 
-#: pop.c:610
+#: pop.c:613
 msgid "No new mail in POP mailbox."
 msgstr "Няма нови писма в тази POP пощенска кутия."
 
-#: pop.c:617
+#: pop.c:620
 msgid "Delete messages from server?"
 msgstr "Желаете ли да изтриете писмата на сървъра?"
 
-#: pop.c:619
+#: pop.c:622
 #, c-format
 msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
 msgstr "Зареждане на новите писма (%d байта)..."
 
-#: pop.c:661
+#: pop.c:664
 msgid "Error while writing mailbox!"
 msgstr "Грешка при записване на пощенската кутия!"
 
-#: pop.c:665
+#: pop.c:668
 #, c-format
 msgid "%s [%d of %d messages read]"
 msgstr "%s [%d от %d писма са прочетени]"
 
-#: pop.c:688 pop_lib.c:373
+#: pop.c:691 pop_lib.c:373
 msgid "Server closed connection!"
 msgstr "Сървърът затвори връзката!"
 
-#: pop_auth.c:93
+#: pop_auth.c:79
 msgid "Authenticating (SASL)..."
 msgstr "Идентифициране (SASL)..."
 
-#: pop_auth.c:209
+#: pop_auth.c:184
 msgid "Authenticating (APOP)..."
 msgstr "Идентифициране (APOP)..."
 
-#: pop_auth.c:233
+#: pop_auth.c:208
 msgid "APOP authentication failed."
 msgstr "Неуспешна APOP идентификация."
 
-#: pop_auth.c:268
+#: pop_auth.c:243
 #, c-format
 msgid "Command USER is not supported by server."
 msgstr "Сървърът не поддържа командата USER."
 msgid "Closing connection to POP server..."
 msgstr "Затваряне на връзката към POP сървър..."
 
-#: pop_lib.c:553
+#: pop_lib.c:557
 msgid "Verifying message indexes..."
 msgstr "Потвърждаване индексите на писмата..."
 
-#: pop_lib.c:577
+#: pop_lib.c:580
 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
 msgstr "Връзката пропадна. Желаете ли да се включите отново към POP сървъра?"
 
 #. If the user is composing a new message, check to see if there
 #. * are any postponed messages first.
 #.
-#: send.c:1070
+#: send.c:1071
 msgid "Recall postponed message?"
 msgstr "Желаете ли да редактирате чернова?"
 
-#: send.c:1369
+#: send.c:1372
 msgid "Edit forwarded message?"
 msgstr "Желаете ли да редактирате писмото преди препращане?"
 
-#: send.c:1394
+#: send.c:1400
 msgid "Abort unmodified message?"
 msgstr "Желаете ли да изтриете непромененото писмо?"
 
-#: send.c:1396
+#: send.c:1402
 msgid "Aborted unmodified message."
 msgstr "Непромененото писмо е изтрито."
 
-#: send.c:1465
+#: send.c:1471
 msgid "Message postponed."
 msgstr "Писмото е записано като чернова."
 
-#: send.c:1474
+#: send.c:1480
 msgid "No recipients are specified!"
 msgstr "Не са указани получатели!"
 
-#: send.c:1479
+#: send.c:1485
 msgid "No recipients were specified."
 msgstr "Не са указани получатели."
 
-#: send.c:1495
+#: send.c:1501
 msgid "No subject, abort sending?"
 msgstr "Липсва тема на писмото. Желаете ли да прекъснете изпращането?"
 
-#: send.c:1499
+#: send.c:1505
 msgid "No subject specified."
 msgstr "Липсва тема."
 
-#: send.c:1561
+#: send.c:1567
 msgid "Sending message..."
 msgstr "Изпращане на писмото..."
 
-#: send.c:1702
+#: send.c:1708
 msgid "Could not send the message."
 msgstr "Писмото не може да бъде изпратено."
 
-#: send.c:1707
+#: send.c:1713
 msgid "Mail sent."
 msgstr "Писмото е изпратенo."
 
-#: send.c:1707
+#: send.c:1713
 msgid "Sending in background."
 msgstr "Изпращане на заден фон."
 
 msgid "Could not open %s"
 msgstr "Грешка при отваряне на %s"
 
-#: sendlib.c:1987
+#: sendlib.c:1996
 #, c-format
 msgid "Error sending message, child exited %d (%s)."
 msgstr "Грешка %d (%s) при изпращане на писмото."
 
-#: sendlib.c:1993
+#: sendlib.c:2002
 msgid "Output of the delivery process"
 msgstr "Изпращащ процес:"
 
-#: sendlib.c:2199
+#: sendlib.c:2208
 #, c-format
 msgid "Bad IDN %s while preparing resent-from."
 msgstr "Лош IDN %s докато формата за повторно изпращане беше подготвяна."
 msgstr "Получен сигнал %d... Изход от програмата.\n"
 
 #: smime.c:111
-msgid "Enter SMIME passphrase:"
+#, fuzzy
+msgid "Enter S/MIME passphrase:"
 msgstr "Въвеждане на SMIME парола:"
 
 #: smime.c:321
 msgid "Parent message is not available."
 msgstr "Родителското писмо не е налично."
 
+#~ msgid "First entry is shown."
+#~ msgstr "Първият запис е показан."
+
+#~ msgid "Last entry is shown."
+#~ msgstr "Последният запис е показан."
+
 #~ msgid "Unexpected response received from server: %s"
 #~ msgstr "Сървърът изпрати неочакван отговор: %s"
 
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: mutt 1.5.8\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-08-11 23:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-09-15 16:23+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-02-13 10:57+0100\n"
 "Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
 msgid "Password for %s@%s: "
 msgstr "Contrasenya per %s@%s: "
 
-#: addrbook.c:37 browser.c:45 pager.c:1479 postpone.c:43 query.c:48
+#: addrbook.c:37 browser.c:45 pager.c:1483 postpone.c:43 query.c:48
 #: recvattach.c:54
 msgid "Exit"
 msgstr "Ix"
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb MenГє superpoblat: mantenir _molt_ curt!
-#: addrbook.c:38 curs_main.c:403 pager.c:1486 postpone.c:44
+#: addrbook.c:38 curs_main.c:407 pager.c:1490 postpone.c:44
 msgid "Del"
 msgstr "Esbrr"
 
-#: addrbook.c:39 curs_main.c:404 postpone.c:45
+#: addrbook.c:39 curs_main.c:408 postpone.c:45
 msgid "Undel"
 msgstr "Recupera"
 
 msgstr "Selecciona"
 
 #. __STRCAT_CHECKED__
-#: addrbook.c:41 browser.c:48 compose.c:96 crypt-gpgme.c:3569 curs_main.c:409
-#: mutt_ssl.c:678 mutt_ssl_gnutls.c:772 pager.c:1578 pgpkey.c:521
+#: addrbook.c:41 browser.c:48 compose.c:96 crypt-gpgme.c:3569 curs_main.c:413
+#: mutt_ssl.c:678 mutt_ssl_gnutls.c:772 pager.c:1582 pgpkey.c:521
 #: postpone.c:46 query.c:53 recvattach.c:58 smime.c:436
 msgid "Help"
 msgstr "Ajuda"
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb ABREUJAT!
 # ivb El nom de fitxer no concorda amb cap В«nametemplateВ»; voleu continuar?
-#: attach.c:113 attach.c:245 attach.c:473 attach.c:964
+#: attach.c:113 attach.c:245 attach.c:477 attach.c:968
 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
 msgstr "El nom de fitxer no concorda amb cap В«nametemplateВ»; continuar?"
 
 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
 msgstr "Cal que l'entrada В«composeВ» de В«mailcapВ» continga В«%%sВ»."
 
-#: attach.c:134 attach.c:264 commands.c:221 compose.c:1183 curs_lib.c:179
-#: curs_lib.c:426
+#: attach.c:134 attach.c:266 commands.c:221 compose.c:1183 curs_lib.c:179
+#: curs_lib.c:458
 #, c-format
 msgid "Error running \"%s\"!"
 msgstr "Error en executar В«%sВ»!"
 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
 msgstr "Cal que l'entrada В«editВ» de В«mailcapВ» continga В«%%sВ»."
 
-#: attach.c:276
+#: attach.c:280
 #, c-format
 msgid "No mailcap edit entry for %s"
 msgstr "No hi ha cap entrada В«editВ» de В«%sВ» en В«mailcapВ»."
 
-#: attach.c:439
+#: attach.c:443
 msgid "No matching mailcap entry found. Viewing as text."
 msgstr "No hi ha cap entrada adequada en В«mailcapВ». Es visualitza com a text."
 
-#: attach.c:452
+#: attach.c:456
 msgid "MIME type not defined. Cannot view attachment."
 msgstr "No s'ha definit el tipus MIME. No es pot veure el fitxer adjunt."
 
-#: attach.c:542
+#: attach.c:546
 msgid "Cannot create filter"
 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
 
-#: attach.c:672 attach.c:704 attach.c:997 attach.c:1055 handler.c:1576
+#: attach.c:676 attach.c:708 attach.c:1001 attach.c:1059 handler.c:1576
 #: pgpkey.c:570 pgpkey.c:759
 msgid "Can't create filter"
 msgstr "No s'ha pogut crear el filtre."
 
-#: attach.c:836
+#: attach.c:840
 msgid "Write fault!"
 msgstr "Error d'escriptura!"
 
-#: attach.c:1078
+#: attach.c:1082
 msgid "I don't know how to print that!"
 msgstr "No sГ© com imprimir aixГІ!"
 
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb TambГ© apareix com a error aГЇllat.
-#: color.c:700 hook.c:69 hook.c:77 keymap.c:748
+#: color.c:700 hook.c:69 hook.c:77 keymap.c:751
 msgid "too few arguments"
 msgstr "Manquen arguments."
 
 msgstr "No es pot esborrar l'Гєnic fitxer adjunt."
 
 # El primer camp és una capçalera de correu. ivb
-#: compose.c:601 send.c:1486
+#: compose.c:601 send.c:1492
 #, c-format
 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
 msgstr "L'IDN de В«%sВ» no Г©s vГ lid: В«%sВ»"
 msgid "Error: copy data failed\n"
 msgstr ""
 
-#: crypt-gpgme.c:2074 pgp.c:405
+#: crypt-gpgme.c:2074 pgp.c:410
 msgid ""
 "[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
 "\n"
 "[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2076 pgp.c:407
+#: crypt-gpgme.c:2076 pgp.c:412
 msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
 msgstr "[-- COMENÇA EL BLOC DE CLAU PÚBLICA PGP --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2079 pgp.c:409
+#: crypt-gpgme.c:2079 pgp.c:414
 msgid ""
 "[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
 "\n"
 "[-- COMENÇA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2106 pgp.c:435
+#: crypt-gpgme.c:2106 pgp.c:440
 msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
 msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2108 pgp.c:439
+#: crypt-gpgme.c:2108 pgp.c:444
 msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
 msgstr "[-- TERMINA EL BLOC DE CLAU PГљBLICA PGP --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2110 pgp.c:441
+#: crypt-gpgme.c:2110 pgp.c:446
 msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
 msgstr "[-- TERMINA EL MISSATGE PGP SIGNAT --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2131 pgp.c:471
+#: crypt-gpgme.c:2131 pgp.c:476
 msgid ""
 "[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
 "\n"
 "[-- Error: No s'ha trobat l'inici del missatge PGP! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2162 pgp.c:900
+#: crypt-gpgme.c:2162 pgp.c:905
 msgid ""
 "[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
 "\n"
 "[-- Error: El missatge PGP/MIME Г©s malmГ©s! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2174 crypt-gpgme.c:2240 pgp.c:913
+#: crypt-gpgme.c:2174 crypt-gpgme.c:2240 pgp.c:918
 msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
 msgstr "[-- Error: No s'ha pogut crear un fitxer temporal! --]\n"
 
 "[-- Les dades segГјents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2187 pgp.c:922
+#: crypt-gpgme.c:2187 pgp.c:927
 msgid ""
 "[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
 "\n"
 msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
 msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
 
-#: crypt-gpgme.c:2210 pgp.c:942
+#: crypt-gpgme.c:2210 pgp.c:947
 msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
 msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
 
 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
 msgstr "S'estan cercant les claus que concorden amb В«%sВ»..."
 
-#: crypt-gpgme.c:4002 pgp.c:1149
+#: crypt-gpgme.c:4002 pgp.c:1154
 #, c-format
 msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
 msgstr "Voleu usar l'ID de clau В«%sВ» per %s?"
 
-#: crypt-gpgme.c:4038 pgp.c:1183 smime.c:665 smime.c:790
+#: crypt-gpgme.c:4038 pgp.c:1188 smime.c:665 smime.c:790
 #, c-format
 msgid "Enter keyID for %s: "
 msgstr "Entreu l'ID de clau per %s: "
 #. sign (a)s
 #. unset_option(OPTCRYPTCHECKTRUST);
 #. sign (a)s
-#: crypt-gpgme.c:4152 pgp.c:1558 smime.c:1990
+#: crypt-gpgme.c:4152 pgp.c:1563 smime.c:1990
 msgid "Sign as: "
 msgstr "Signa com a: "
 
 "No s'ha pogut enviar el missatge en lГ­nia. Voleu recГіrrer a usar PGP/MIME?"
 
 #. abort
-#: crypt.c:158 send.c:1438
+#: crypt.c:158 send.c:1444
 msgid "Mail not sent."
 msgstr "No s'ha enviat el missatge."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb Apareix amb mГ©s coses al darrere (curs_lib) o entre parГЁntesis
 # ivb (mutt_socket) -> sense punt.
-#: curs_lib.c:378 mutt_socket.c:529 mutt_ssl.c:328
+#: curs_lib.c:410 mutt_socket.c:530 mutt_ssl.c:328
 msgid "unknown error"
 msgstr "Error desconegut"
 
-#: curs_lib.c:398
+#: curs_lib.c:430
 msgid "Press any key to continue..."
 msgstr "Premeu qualsevol tecla per continuar..."
 
-#: curs_lib.c:442
+#: curs_lib.c:474
 msgid " ('?' for list): "
 msgstr " (В«?В» llista): "
 
-#: curs_main.c:52 curs_main.c:620 curs_main.c:650
+#: curs_main.c:52 curs_main.c:624 curs_main.c:654
 msgid "No mailbox is open."
 msgstr "No hi ha cap bГєstia oberta."
 
 msgid "No visible messages."
 msgstr "No hi ha cap missatge visible."
 
-#: curs_main.c:249
+#: curs_main.c:256
 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
 msgstr "No es pot establir si una bГєstia de nomГ©s lectura pot ser modificada."
 
-#: curs_main.c:256
+#: curs_main.c:263
 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
 msgstr "S'escriuran els canvis a la carpeta en abandonar-la."
 
-#: curs_main.c:261
+#: curs_main.c:268
 msgid "Changes to folder will not be written."
 msgstr "No s'escriuran els canvis a la carpeta."
 
-#: curs_main.c:402
+#: curs_main.c:406
 msgid "Quit"
 msgstr "Ix"
 
-#: curs_main.c:405 recvattach.c:55
+#: curs_main.c:409 recvattach.c:55
 msgid "Save"
 msgstr "Desa"
 
-#: curs_main.c:406 query.c:49
+#: curs_main.c:410 query.c:49
 msgid "Mail"
 msgstr "Nou correu"
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb MenГє superpoblat: mantenir _molt_ curt!
-#: curs_main.c:407 pager.c:1487
+#: curs_main.c:411 pager.c:1491
 msgid "Reply"
 msgstr "Respon"
 
-#: curs_main.c:408
+#: curs_main.c:412
 msgid "Group"
 msgstr "Grup"
 
-#: curs_main.c:497
+#: curs_main.c:501
 msgid "Mailbox was externally modified. Flags may be wrong."
 msgstr ""
 "S'ha modificat la bГєstia des de fora. Els senyaladors poden ser incorrectes."
 
-#: curs_main.c:500
+#: curs_main.c:504
 msgid "New mail in this mailbox."
 msgstr "Hi ha correu nou en aquesta bГєstia."
 
-#: curs_main.c:504
+#: curs_main.c:508
 msgid "Mailbox was externally modified."
 msgstr "S'ha modificat la bГєstia des de fora."
 
-#: curs_main.c:626
+#: curs_main.c:630
 msgid "No tagged messages."
 msgstr "No hi ha cap missatge marcat."
 
-#: curs_main.c:662 menu.c:915
+#: curs_main.c:666 menu.c:900
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "No hi ha res a fer."
 
-#: curs_main.c:748
+#: curs_main.c:752
 msgid "Jump to message: "
 msgstr "Salta al missatge: "
 
-#: curs_main.c:754
+#: curs_main.c:758
 msgid "Argument must be a message number."
 msgstr "L'argument ha de ser un nГєmero de missatge."
 
-#: curs_main.c:787
+#: curs_main.c:791
 msgid "That message is not visible."
 msgstr "Aqueix missatge no Г©s visible."
 
-#: curs_main.c:790
+#: curs_main.c:794
 msgid "Invalid message number."
 msgstr "El nГєmero de missatge no Г©s vГ lid."
 
-#: curs_main.c:809
+#: curs_main.c:813
 msgid "Delete messages matching: "
 msgstr "Esborra els missatges que concorden amb: "
 
-#: curs_main.c:831
+#: curs_main.c:835
 msgid "No limit pattern is in effect."
 msgstr "No hi ha cap patrГі limitant en efecte."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb Nooop! NomГ©s mostra el lГ­mit actual.
 #. i18n: ask for a limit to apply
-#: curs_main.c:836
+#: curs_main.c:840
 #, c-format
 msgid "Limit: %s"
 msgstr "LГ­mit: %s"
 
-#: curs_main.c:846
+#: curs_main.c:850
 msgid "Limit to messages matching: "
 msgstr "Limita als missatges que concorden amb: "
 
-#: curs_main.c:878
+#: curs_main.c:882
 msgid "Quit Mutt?"
 msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
 
-#: curs_main.c:962
+#: curs_main.c:966
 msgid "Tag messages matching: "
 msgstr "Marca els missatges que concorden amb: "
 
-#: curs_main.c:976
+#: curs_main.c:980
 msgid "Undelete messages matching: "
 msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
 
-#: curs_main.c:984
+#: curs_main.c:988
 msgid "Untag messages matching: "
 msgstr "Desmarca els missatges que concorden amb: "
 
-#: curs_main.c:1063
+#: curs_main.c:1067
 msgid "Open mailbox in read-only mode"
 msgstr "Obri en mode de nomГ©s lectura la bГєstia"
 
-#: curs_main.c:1065
+#: curs_main.c:1069
 msgid "Open mailbox"
 msgstr "Obri la bГєstia"
 
-#: curs_main.c:1081 mx.c:512 mx.c:658
+#: curs_main.c:1085 mx.c:512 mx.c:658
 #, c-format
 msgid "%s is not a mailbox."
 msgstr "В«%sВ» no Г©s una bГєstia."
 
-#: curs_main.c:1176
+#: curs_main.c:1180
 msgid "Exit Mutt without saving?"
 msgstr "Voleu abandonar Mutt sense desar els canvis?"
 
-#: curs_main.c:1194 curs_main.c:1226 curs_main.c:1688 curs_main.c:1720
+#: curs_main.c:1198 curs_main.c:1230 curs_main.c:1692 curs_main.c:1724
 #: flags.c:293 thread.c:1022 thread.c:1077 thread.c:1132
 msgid "Threading is not enabled."
 msgstr "No s'ha habilitat l'Гєs de fils."
 
-#: curs_main.c:1206
+#: curs_main.c:1210
 msgid "Thread broken"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1228
+#: curs_main.c:1232
 msgid "No Message-ID: header available to link thread"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1230
+#: curs_main.c:1234
 #, fuzzy
 msgid "First, please tag a message to be linked here"
 msgstr "desa aquest missatge per enviar-lo mГ©s endavant"
 
-#: curs_main.c:1242
+#: curs_main.c:1246
 msgid "Threads linked"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1245
+#: curs_main.c:1249
 msgid "No thread linked"
 msgstr ""
 
-#: curs_main.c:1281 curs_main.c:1306
+#: curs_main.c:1285 curs_main.c:1310
 msgid "You are on the last message."
 msgstr "Vos trobeu sobre l'Гєltim missatge."
 
-#: curs_main.c:1288 curs_main.c:1332
+#: curs_main.c:1292 curs_main.c:1336
 msgid "No undeleted messages."
 msgstr "No hi ha cap missatge no esborrat."
 
-#: curs_main.c:1325 curs_main.c:1349
+#: curs_main.c:1329 curs_main.c:1353
 msgid "You are on the first message."
 msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
 
-#: curs_main.c:1424 pattern.c:1303
+#: curs_main.c:1428 pattern.c:1361
 msgid "Search wrapped to top."
 msgstr "La recerca ha tornat al principi."
 
-#: curs_main.c:1433 pattern.c:1314
+#: curs_main.c:1437 pattern.c:1372
 msgid "Search wrapped to bottom."
 msgstr "La recerca ha tornat al final."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb AcГ­ no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
-#: curs_main.c:1474
+#: curs_main.c:1478
 msgid "No new messages"
 msgstr "No hi ha cap missatge nou"
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb AcГ­ no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
-#: curs_main.c:1474
+#: curs_main.c:1478
 msgid "No unread messages"
 msgstr "No hi ha cap missatge no llegit"
 
-#: curs_main.c:1475
+#: curs_main.c:1479
 msgid " in this limited view"
 msgstr " en aquesta vista limitada."
 
-#: curs_main.c:1496 pager.c:2386
+#: curs_main.c:1500 pager.c:2403
 msgid "Can't change 'important' flag on POP server."
 msgstr "No es pot canviar el senyalador В«importantВ» en un servidor POP."
 
-#: curs_main.c:1620
+#: curs_main.c:1624
 msgid "No more threads."
 msgstr "No hi ha mГ©s fils."
 
-#: curs_main.c:1622
+#: curs_main.c:1626
 msgid "You are on the first thread."
 msgstr "Vos trobeu en el primer fil."
 
-#: curs_main.c:1706
+#: curs_main.c:1710
 msgid "Thread contains unread messages."
 msgstr "El fil contГ© missatges no llegits."
 
-#: curs_main.c:1893
+#: curs_main.c:1897
 msgid "Can't edit message on POP server."
 msgstr "No es pot editar un missatge en un servidor POP."
 
 msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
 msgstr "unhook: No es pot esborrar un В«%sВ» des d'un В«%sВ»."
 
-#: imap/auth.c:108 pop_auth.c:415
+#: imap/auth.c:108 pop_auth.c:390