Commits

Anonymous committed 80cf2a3

automatic post-release commit for mutt-1.5.10

Comments (0)

Files changed (27)

 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Mutt 1.5.5.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-03-13 17:38+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-08-11 23:50+0200\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: account.c:148
+#: account.c:154
 #, c-format
 msgid "Username at %s: "
 msgstr "Потребителско име на %s: "
 
-#: account.c:176
+#: account.c:209
 #, c-format
 msgid "Password for %s@%s: "
 msgstr "Парола за %s@%s: "
 
-#: addrbook.c:37 browser.c:44 pager.c:1449 postpone.c:43 query.c:48
+#: addrbook.c:37 browser.c:45 pager.c:1479 postpone.c:43 query.c:48
 #: recvattach.c:54
 msgid "Exit"
 msgstr "Изход"
 
-#: addrbook.c:38 curs_main.c:402 pager.c:1456 postpone.c:44
+#: addrbook.c:38 curs_main.c:403 pager.c:1486 postpone.c:44
 msgid "Del"
 msgstr "Изтр."
 
-#: addrbook.c:39 curs_main.c:403 postpone.c:45
+#: addrbook.c:39 curs_main.c:404 postpone.c:45
 msgid "Undel"
 msgstr "Възст."
 
 msgstr "Избор"
 
 #. __STRCAT_CHECKED__
-#: addrbook.c:41 browser.c:47 compose.c:96 curs_main.c:408 mutt_ssl.c:634
-#: pager.c:1548 pgpkey.c:521 postpone.c:46 query.c:53 recvattach.c:58
-#: smime.c:436
+#: addrbook.c:41 browser.c:48 compose.c:96 crypt-gpgme.c:3569 curs_main.c:409
+#: mutt_ssl.c:678 mutt_ssl_gnutls.c:772 pager.c:1578 pgpkey.c:521
+#: postpone.c:46 query.c:53 recvattach.c:58 smime.c:436
 msgid "Help"
 msgstr "Помощ"
 
 msgid "Alias added."
 msgstr "Псевдонимът е добавен."
 
-#: attach.c:112 attach.c:244 attach.c:472 attach.c:963
+#: attach.c:113 attach.c:245 attach.c:473 attach.c:964
 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
 msgstr "Няма шаблон с това име. Желаете ли да продължите?"
 
 #. For now, editing requires a file, no piping
-#: attach.c:125
+#: attach.c:126
 #, c-format
 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
 msgstr "Записът \"compose\" в mailcap изисква %%s"
 
-#: attach.c:133 attach.c:263 commands.c:220 compose.c:1178 curs_lib.c:181
-#: curs_lib.c:428
+#: attach.c:134 attach.c:264 commands.c:221 compose.c:1183 curs_lib.c:179
+#: curs_lib.c:426
 #, c-format
 msgid "Error running \"%s\"!"
 msgstr "Грешка при изпълнението на \"%s\"!"
 
-#: attach.c:143
+#: attach.c:144
 msgid "Failure to open file to parse headers."
 msgstr "Грешка при отваряне на файла за прочит на заглавната информация."
 
-#: attach.c:174
+#: attach.c:175
 msgid "Failure to open file to strip headers."
 msgstr "Грешка при отваряне на файла за изтриване на заглавна информация."
 
-#: attach.c:183
+#: attach.c:184
 #, fuzzy
 msgid "Failure to rename file."
 msgstr "Грешка при отваряне на файла за прочит на заглавната информация."
 
-#: attach.c:196
+#: attach.c:197
 #, c-format
 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
 msgstr "В mailcap липсва запис \"compose\" за %s. Създаване на празен файл."
 
 #. For now, editing requires a file, no piping
-#: attach.c:257
+#: attach.c:258
 #, c-format
 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
 msgstr "Записът \"edit\" в mailcap изисква %%s"
 
-#: attach.c:275
+#: attach.c:276
 #, c-format
 msgid "No mailcap edit entry for %s"
 msgstr "В mailcap липсва запис \"edit\" за %s"
 
-#: attach.c:438
+#: attach.c:439
 msgid "No matching mailcap entry found. Viewing as text."
 msgstr ""
 "Не е намерено подходящо mailcap вписване. Приложението е показано като текст."
 
-#: attach.c:451
+#: attach.c:452
 msgid "MIME type not defined. Cannot view attachment."
 msgstr "Недефиниран MIME тип. Приложението не може да бъде показано."
 
-#: attach.c:541
+#: attach.c:542
 msgid "Cannot create filter"
 msgstr "Филтърът не може да бъде създаден"
 
-#: attach.c:671 attach.c:703 attach.c:996 attach.c:1054 handler.c:1563
+#: attach.c:672 attach.c:704 attach.c:997 attach.c:1055 handler.c:1576
 #: pgpkey.c:570 pgpkey.c:759
 msgid "Can't create filter"
 msgstr "Грешка при създаването на филтър"
 
-#: attach.c:835
+#: attach.c:836
 msgid "Write fault!"
 msgstr "Грешка при запис!"
 
-#: attach.c:1077
+#: attach.c:1078
 msgid "I don't know how to print that!"
 msgstr "Невъзможно отпечатване!"
 
-#: browser.c:45
+#: browser.c:46
 msgid "Chdir"
 msgstr "Директория"
 
-#: browser.c:46
+#: browser.c:47
 msgid "Mask"
 msgstr "Маска"
 
-#: browser.c:381 browser.c:989
+#: browser.c:382 browser.c:990
 #, c-format
 msgid "%s is not a directory."
 msgstr "%s не е директория."
 
-#: browser.c:501
+#: browser.c:502
 #, c-format
 msgid "Mailboxes [%d]"
 msgstr "Пощенски кутии [%d]"
 
-#: browser.c:508
+#: browser.c:509
 #, c-format
 msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
 msgstr "Абониран [%s], Файлова маска: %s"
 
-#: browser.c:512
+#: browser.c:513
 #, c-format
 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
 msgstr "Директория [%s], Файлова маска: %s"
 
-#: browser.c:524
+#: browser.c:525
 msgid "Can't attach a directory!"
 msgstr "Не може да прилагате директория!"
 
-#: browser.c:655 browser.c:1056 browser.c:1153
+#: browser.c:656 browser.c:1057 browser.c:1154
 msgid "No files match the file mask"
 msgstr "Няма файлове, отговарящи на маската"
 
-#: browser.c:860
+#: browser.c:861
 msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Само IMAP пощенски кутии могат да бъдат създавани"
 
-#: browser.c:880
+#: browser.c:881
 #, fuzzy
 msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Само IMAP пощенски кутии могат да бъдат създавани"
 
-#: browser.c:901
+#: browser.c:902
 msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
 msgstr "Само IMAP пощенски кутии могат да бъдат изтривани"
 
-#: browser.c:909
+#: browser.c:910
 #, c-format
 msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
 msgstr "Действително ли желаете да изтриете пощенската кутия \"%s\"?"
 
-#: browser.c:923
+#: browser.c:924
 msgid "Mailbox deleted."
 msgstr "Пощенската кутия е изтрита."
 
-#: browser.c:929
+#: browser.c:930
 msgid "Mailbox not deleted."
 msgstr "Пощенската кутия не е изтрита."
 
-#: browser.c:948
+#: browser.c:949
 msgid "Chdir to: "
 msgstr "Смяна на директорията: "
 
-#: browser.c:977 browser.c:1049
+#: browser.c:978 browser.c:1050
 msgid "Error scanning directory."
 msgstr "Грешка при четене на директорията."
 
-#: browser.c:1000
+#: browser.c:1001
 msgid "File Mask: "
 msgstr "Файлова маска: "
 
-#: browser.c:1072
+#: browser.c:1073
 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr ""
 "Обратно подреждане по дата(d), азбучен ред(a), размер(z) или без подреждане"
 "(n)?"
 
-#: browser.c:1073
+#: browser.c:1074
 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr ""
 "Подреждане по дата(d), азбучен ред(a), размер(z) или без подреждане(n)?"
 
-#: browser.c:1074
+#: browser.c:1075
 msgid "dazn"
 msgstr "dazn"
 
-#: browser.c:1140
+#: browser.c:1141
 msgid "New file name: "
 msgstr "Ново име за файла: "
 
-#: browser.c:1171
+#: browser.c:1172
 msgid "Can't view a directory"
 msgstr "Директорията не може да бъде показана"
 
-#: browser.c:1188
+#: browser.c:1189
 msgid "Error trying to view file"
 msgstr "Грешка при показването на файла"
 
 msgid "Verify PGP signature?"
 msgstr "Желаете ли да потвърдите истинността на PGP-подписа?"
 
-#: commands.c:117 mbox.c:737
+#: commands.c:117 mbox.c:736
 msgid "Could not create temporary file!"
 msgstr "Невъзможно създаването на временен файл!"
 
 msgid "Could not copy message"
 msgstr "Писмото не може да бъде копирано."
 
-#: commands.c:186
+#: commands.c:187
 msgid "S/MIME signature successfully verified."
 msgstr "S/MIME-подписът е потвърден успешно."
 
-#: commands.c:188
+#: commands.c:189
 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
 msgstr "Притежателят на S/MIME сертификата не съвпада с подателя на писмото."
 
-#: commands.c:191 commands.c:202
+#: commands.c:192 commands.c:203
 msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
 msgstr ""
 
-#: commands.c:193
+#: commands.c:194
 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
 msgstr "S/MIME-подписът НЕ е потвърден успешно."
 
-#: commands.c:200
+#: commands.c:201
 msgid "PGP signature successfully verified."
 msgstr "PGP-подписът е потвърден успешно."
 
-#: commands.c:204
+#: commands.c:205
 msgid "PGP signature could NOT be verified."
 msgstr "PGP-подписът НЕ е потвърден успешно."
 
-#: commands.c:227
+#: commands.c:228
 msgid "Command: "
 msgstr "Команда: "
 
-#: commands.c:246 recvcmd.c:147
+#: commands.c:247 recvcmd.c:147
 msgid "Bounce message to: "
 msgstr "Препращане на писмото към: "
 
-#: commands.c:248 recvcmd.c:149
+#: commands.c:249 recvcmd.c:149
 msgid "Bounce tagged messages to: "
 msgstr "Препращане на маркираните писма към: "
 
-#: commands.c:263 recvcmd.c:158
+#: commands.c:264 recvcmd.c:158
 msgid "Error parsing address!"
 msgstr "Грешка при разчитане на адресът!"
 
-#: commands.c:271 recvcmd.c:166
+#: commands.c:272 recvcmd.c:166
 #, c-format
 msgid "Bad IDN: '%s'"
 msgstr "Лош IDN: '%s'"
 
-#: commands.c:282 recvcmd.c:180
+#: commands.c:283 recvcmd.c:180
 #, c-format
 msgid "Bounce message to %s"
 msgstr "Препращане на писмото към %s"
 
-#: commands.c:282 recvcmd.c:180
+#: commands.c:283 recvcmd.c:180
 #, c-format
 msgid "Bounce messages to %s"
 msgstr "Препращане на писмото към %s"
 
-#: commands.c:298 recvcmd.c:196
+#: commands.c:299 recvcmd.c:196
 msgid "Message not bounced."
 msgstr "Писмото не е препратено."
 
-#: commands.c:298 recvcmd.c:196
+#: commands.c:299 recvcmd.c:196
 msgid "Messages not bounced."
 msgstr "Писмата не са препратени."
 
-#: commands.c:308 recvcmd.c:215
+#: commands.c:309 recvcmd.c:215
 msgid "Message bounced."
 msgstr "Писмото е препратено."
 
-#: commands.c:308 recvcmd.c:215
+#: commands.c:309 recvcmd.c:215
 msgid "Messages bounced."
 msgstr "Писмата са препратени."
 
-#: commands.c:385 commands.c:419 commands.c:436
+#: commands.c:386 commands.c:420 commands.c:437
 msgid "Can't create filter process"
 msgstr "Грешка при създаването на филтър"
 
-#: commands.c:465
+#: commands.c:466
 msgid "Pipe to command: "
 msgstr "Изпращане към команда (pipe): "
 
-#: commands.c:482
+#: commands.c:483
 msgid "No printing command has been defined."
 msgstr "Не е дефинирана команда за отпечатване"
 
-#: commands.c:487
+#: commands.c:488
 msgid "Print message?"
 msgstr "Желаете ли да отпечатате писмото?"
 
-#: commands.c:487
+#: commands.c:488
 msgid "Print tagged messages?"
 msgstr "Желаете ли да отпечатате маркираните писма?"
 
-#: commands.c:496
+#: commands.c:497
 msgid "Message printed"
 msgstr "Писмото е отпечатано"
 
-#: commands.c:496
+#: commands.c:497
 msgid "Messages printed"
 msgstr "Писмата са отпечатани"
 
-#: commands.c:498
+#: commands.c:499
 msgid "Message could not be printed"
 msgstr "Писмото не е отпечатано"
 
-#: commands.c:499
+#: commands.c:500
 msgid "Messages could not be printed"
 msgstr "Писмата не са отпечатани"
 
-#: commands.c:508
+#: commands.c:509
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
 "Обратно подреждане по: дата на изпращане(d)/от(f)/дата на получаване(r)/тема"
 "(s)/получател(o)/нишка(t)/без подреждане(u)/размер(z)/важност(c)?: "
 
-#: commands.c:509
+#: commands.c:510
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
 "Подреждане по: дата на изпращане(d)/от(f)/дата на получаване(r)/тема(s)/"
 "получател(o)/нишка(t)/без подреждане(u)/размер(z)/важност(c)?: "
 
-#: commands.c:510
+#: commands.c:511
 #, fuzzy
 msgid "dfrsotuzcp"
 msgstr "dfrsotuzc"
 
-#: commands.c:567
+#: commands.c:568
 msgid "Shell command: "
 msgstr "Шел команда: "
 
-#: commands.c:709
+#: commands.c:716
 #, c-format
 msgid "Decode-save%s to mailbox"
 msgstr "Декодиране и запис на%s в пощенска кутия"
 
-#: commands.c:710
+#: commands.c:717
 #, c-format
 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
 msgstr "Декодиране и копиране на%s в пощенска кутия"
 
-#: commands.c:711
+#: commands.c:718
 #, c-format
 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
 msgstr "Дешифриране и запис на%s в пощенска кутия"
 
-#: commands.c:712
+#: commands.c:719
 #, c-format
 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
 msgstr "Дешифриране и запис на%s в пощенска кутия"
 
-#: commands.c:713
+#: commands.c:720
 #, c-format
 msgid "Save%s to mailbox"
 msgstr "Запис на%s в пощенска кутия"
 
-#: commands.c:713
+#: commands.c:720
 #, c-format
 msgid "Copy%s to mailbox"
 msgstr "Копиране на%s в пощенска кутия"
 
-#: commands.c:714
+#: commands.c:721
 msgid " tagged"
 msgstr " маркиран"
 
-#: commands.c:787
+#: commands.c:794
 #, c-format
 msgid "Copying to %s..."
 msgstr "Създаване на копие в %s..."
 
-#: commands.c:909
+#: commands.c:926
 #, c-format
 msgid "Convert to %s upon sending?"
 msgstr "Желаете ли да го конвертирате до %s при изпращане?"
 
-#: commands.c:919
+#: commands.c:936
 #, c-format
 msgid "Content-Type changed to %s."
 msgstr "Content-Type е променен на %s."
 
-#: commands.c:924
+#: commands.c:941
 #, c-format
 msgid "Character set changed to %s; %s."
 msgstr "Кодовата таблица е променена на %s; %s."
 
-#: commands.c:926
+#: commands.c:943
 msgid "not converting"
 msgstr "не е конвертирано"
 
-#: commands.c:926
+#: commands.c:943
 msgid "converting"
 msgstr "конвертирано"
 
 msgid "Attaching selected files..."
 msgstr "Прилагане на избраните файлове..."
 
-#: compose.c:695
+#: compose.c:696
 #, c-format
 msgid "Unable to attach %s!"
 msgstr "Прилагането на %s е невъзможно!"
 
-#: compose.c:714
+#: compose.c:715
 msgid "Open mailbox to attach message from"
 msgstr "Отваряне на пощенска кутия, от която да бъде приложено писмо"
 
-#: compose.c:752
+#: compose.c:753
 msgid "No messages in that folder."
 msgstr "В тази кутия няма писма."
 
-#: compose.c:761
+#: compose.c:762
 msgid "Tag the messages you want to attach!"
 msgstr "Маркирайте писмата, които искате да приложите!"
 
-#: compose.c:793
+#: compose.c:794
 msgid "Unable to attach!"
 msgstr "Прилагането е невъзможно!"
 
-#: compose.c:842
+#: compose.c:845
 msgid "Recoding only affects text attachments."
 msgstr "Промяната на кодирането засяга само текстовите приложения."
 
-#: compose.c:847
+#: compose.c:850
 msgid "The current attachment won't be converted."
 msgstr "Това приложение няма да бъде прекодирано."
 
-#: compose.c:849
+#: compose.c:852
 msgid "The current attachment will be converted."
 msgstr "Това приложение ще бъде прекодирано."
 
-#: compose.c:924
+#: compose.c:927
 msgid "Invalid encoding."
 msgstr "Избрано е невалидно кодиране."
 
-#: compose.c:950
+#: compose.c:953
 msgid "Save a copy of this message?"
 msgstr "Желаете ли да запазите копие от това писмо?"
 
-#: compose.c:1006
+#: compose.c:1009
 msgid "Rename to: "
 msgstr "Преименуване в: "
 
-#: compose.c:1011 editmsg.c:116 sendlib.c:914
+#: compose.c:1014 editmsg.c:116 sendlib.c:856
 #, c-format
 msgid "Can't stat %s: %s"
 msgstr "Грешка при отваряне на %s: %s"
 
-#: compose.c:1038
+#: compose.c:1041
 msgid "New file: "
 msgstr "Нов файл: "
 
-#: compose.c:1051
+#: compose.c:1054
 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
 msgstr "Полето Content-Type има формата базов-тип/подтип"
 
-#: compose.c:1057
+#: compose.c:1060
 #, c-format
 msgid "Unknown Content-Type %s"
 msgstr "Непознат Content-Type %s"
 
-#: compose.c:1070
+#: compose.c:1073
 #, c-format
 msgid "Can't create file %s"
 msgstr "Грешка при създаване на файла %s"
 
-#: compose.c:1078
+#: compose.c:1081
 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
 msgstr "Грешка при създаване на приложението"
 
-#: compose.c:1139
+#: compose.c:1142
 msgid "Postpone this message?"
 msgstr "Желаете ли да запишете черновата?"
 
-#: compose.c:1196
+#: compose.c:1201
 msgid "Write message to mailbox"
 msgstr "Запис на писмото в пощенска кутия"
 
-#: compose.c:1199
+#: compose.c:1204
 #, c-format
 msgid "Writing message to %s ..."
 msgstr "Записване на писмото в %s ..."
 
-#: compose.c:1208
+#: compose.c:1213
 msgid "Message written."
 msgstr "Писмото е записано."
 
-#: compose.c:1220
+#: compose.c:1225
 #, fuzzy
 msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
 msgstr "S/MIME-шифроване вече е избрано. Clear & continue? "
 
-#: compose.c:1246
+#: compose.c:1251
 #, fuzzy
 msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
 msgstr "PGP-шифроване вече е избрано. Clear & continue? "
 
+#: crypt-gpgme.c:335
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating gpgme context: %s\n"
+msgstr "грешка в шаблона при: %s"
+
+#: crypt-gpgme.c:345
+#, c-format
+msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:365
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
+msgstr "грешка в шаблона при: %s"
+
+#: crypt-gpgme.c:431 crypt-gpgme.c:449 crypt-gpgme.c:1327
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error allocating data object: %s\n"
+msgstr "грешка в шаблона при: %s"
+
+#: crypt-gpgme.c:467
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error rewinding data object: %s\n"
+msgstr "грешка в шаблона при: %s"
+
+#: crypt-gpgme.c:489 crypt-gpgme.c:536
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading data object: %s\n"
+msgstr "грешка в шаблона при: %s"
+
+#: crypt-gpgme.c:597
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error adding recipient `%s': %s\n"
+msgstr "грешка в шаблона при: %s"
+
+#: crypt-gpgme.c:635
+#, c-format
+msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:645
+#, c-format
+msgid "ambiguous specification of secret key `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:657
+#, c-format
+msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:701
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error encrypting data: %s\n"
+msgstr "грешка в шаблона при: %s"
+
+#: crypt-gpgme.c:798
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error signing data: %s\n"
+msgstr "грешка в шаблона при: %s"
+
+#: crypt-gpgme.c:993
+msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:1002
+msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:1008
+#, fuzzy
+msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
+msgstr "Сертификатът на сървъра е изтекъл"
+
+#: crypt-gpgme.c:1024
+msgid "Warning: The signature expired at: "
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:1030
+msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:1035
+#, fuzzy
+msgid "The CRL is not available\n"
+msgstr "SSL не е на разположение."
+
+#: crypt-gpgme.c:1041
+msgid "Available CRL is too old\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:1046
+msgid "A policy requirement was not met\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:1055
+msgid "A system error occurred"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:1092 crypt-gpgme.c:3036
+#, fuzzy
+msgid "Fingerprint: "
+msgstr "Пръстов отпечатък: %s"
+
+#: crypt-gpgme.c:1152
+msgid ""
+"WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
+"as shown above\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:1159
+msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:1163
+msgid ""
+"WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
+"above\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:1238
+msgid "Error getting key information: "
+msgstr ""
+
+#. We can't decide (yellow) but this is a PGP key with a good
+#. signature, so we display what a PGP user expects: The name,
+#. fingerprint and the key validity (which is neither fully or
+#. ultimate).
+#: crypt-gpgme.c:1245 crypt-gpgme.c:1278
+msgid "Good signature from: "
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:1255
+msgid "        aka: "
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:1259 crypt-gpgme.c:1281
+msgid "      created: "
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:1268
+msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:1291
+#, fuzzy
+msgid "Error checking signature"
+msgstr "Грешка при изпращане на писмото."
+
+#. Note: We don't need a current time output because GPGME avoids
+#. such an attack by separating the meta information from the
+#. data.
+#: crypt-gpgme.c:1335 crypt-gpgme.c:1539 crypt-gpgme.c:2031
+msgid "[-- Begin signature information --]\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:1344
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error: verification failed: %s\n"
+msgstr "Грешка в командния ред: %s\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:1386
+#, c-format
+msgid "*** Begin Notation (signature by: %s) ***\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:1405
+msgid "*** End Notation ***\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:1413 crypt-gpgme.c:1552 crypt-gpgme.c:2046
+#, fuzzy
+msgid ""
+"[-- End signature information --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"[-- Край на подписаните данни --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:1507
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
+"\n"
+msgstr "[-- Грешка: не може да бъде създаден временен файл! --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2006
+#, c-format
+msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:2054
+msgid "Error: copy data failed\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:2074 pgp.c:405
+msgid ""
+"[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- НАЧАЛО НА PGP-ПИСМО --]\n"
+"\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2076 pgp.c:407
+msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
+msgstr "[-- НАЧАЛО НА БЛОК С ПУБЛИЧЕН PGP-КЛЮЧ --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2079 pgp.c:409
+msgid ""
+"[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- НАЧАЛО НА PGP-ПОДПИСАНО ПИСМО --]\n"
+"\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2106 pgp.c:435
+msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
+msgstr "[-- КРАЙ НА PGP-ПИСМОТО --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2108 pgp.c:439
+msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
+msgstr "[-- КРАЙ НА БЛОКА С ПУБЛИЧНИЯ PGP-КЛЮЧ --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2110 pgp.c:441
+msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
+msgstr "[-- КРАЙ НА PGP-ПОДПИСАНОТО ПИСМО --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2131 pgp.c:471
+msgid ""
+"[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- Грешка: началото на PGP-писмото не може да бъде намерено! --]\n"
+"\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2162 pgp.c:900
+msgid ""
+"[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- Грешка: неправилно построено PGP/MIME съобщение! --]\n"
+"\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2174 crypt-gpgme.c:2240 pgp.c:913
+msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
+msgstr "[-- Грешка: не може да бъде създаден временен файл! --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2186
+#, fuzzy
+msgid ""
+"[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- Следните данни са шифровани с PGP/MIME --]\n"
+"\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2187 pgp.c:922
+msgid ""
+"[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"[-- Следните данни са шифровани с PGP/MIME --]\n"
+"\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2209
+#, fuzzy
+msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
+msgstr "[-- Край на шифрованите с PGP/MIME данни --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2210 pgp.c:942
+msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
+msgstr "[-- Край на шифрованите с PGP/MIME данни --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2252
+#, fuzzy
+msgid ""
+"[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
+"\n"
+msgstr "[-- Следните данни са подписани със S/MIME --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2253
+#, fuzzy
+msgid ""
+"[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
+"\n"
+msgstr "[-- Следните данни са шифровани със S/MIME --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2283
+#, fuzzy
+msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"[-- Край на подписаните със S/MIME данни --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2284
+#, fuzzy
+msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"[-- Край на шифрованите със S/MIME данни --]\n"
+
+#: crypt-gpgme.c:2876
+msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:2878
+msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:2883
+msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:2962
+msgid " aka ......: "
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:2962
+msgid "Name ......: "
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:2965 crypt-gpgme.c:3104
+#, fuzzy
+msgid "[Invalid]"
+msgstr "Невалиден  "
+
+#: crypt-gpgme.c:2985 crypt-gpgme.c:3128
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Valid From : %s\n"
+msgstr "Невалиден месец: %s"
+
+#: crypt-gpgme.c:2998 crypt-gpgme.c:3141
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Valid To ..: %s\n"
+msgstr "Невалиден месец: %s"
+
+#: crypt-gpgme.c:3011 crypt-gpgme.c:3154
+#, c-format
+msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:3013 crypt-gpgme.c:3156
+#, c-format
+msgid "Key Usage .: "
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:3018 crypt-gpgme.c:3161
+#, fuzzy
+msgid "encryption"
+msgstr "Шифроване"
+
+#: crypt-gpgme.c:3019 crypt-gpgme.c:3024 crypt-gpgme.c:3029 crypt-gpgme.c:3162
+#: crypt-gpgme.c:3167 crypt-gpgme.c:3172
+msgid ", "
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:3023 crypt-gpgme.c:3166
+msgid "signing"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:3028 crypt-gpgme.c:3171
+#, fuzzy
+msgid "certification"
+msgstr "Сертификатът е записан"
+
+#: crypt-gpgme.c:3068
+#, c-format
+msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:3076
+#, c-format
+msgid "Issued By .: "
+msgstr ""
+
+#. display only the short keyID
+#: crypt-gpgme.c:3095
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Subkey ....: 0x%s"
+msgstr "Ключов идентификатор: 0x%s"
+
+#: crypt-gpgme.c:3099
+#, fuzzy
+msgid "[Revoked]"
+msgstr "Анулиран  "
+
+#: crypt-gpgme.c:3109
+#, fuzzy
+msgid "[Expired]"
+msgstr "Изтекъл  "
+
+#: crypt-gpgme.c:3114
+msgid "[Disabled]"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:3198 pgpkey.c:559 pgpkey.c:739
+msgid "Can't create temporary file"
+msgstr "Грешка при създаване на временен файл"
+
+#: crypt-gpgme.c:3201
+#, fuzzy
+msgid "Collecting data..."
+msgstr "Свързване с %s..."
+
+#: crypt-gpgme.c:3227
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error finding issuer key: %s\n"
+msgstr "Грешка при свързване със сървъра: %s"
+
+#: crypt-gpgme.c:3237
+msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:3248 pgpkey.c:580
+#, c-format
+msgid "Key ID: 0x%s"
+msgstr "Ключов идентификатор: 0x%s"
+
+#: crypt-gpgme.c:3331
+#, fuzzy, c-format
+msgid "gpgme_new failed: %s"
+msgstr "Неуспешен SSL: %s"
+
+#: crypt-gpgme.c:3370 crypt-gpgme.c:3433
+#, c-format
+msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:3420 crypt-gpgme.c:3461
+#, c-format
+msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:3532
+#, fuzzy
+msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
+msgstr "Всички подходящи ключове са остарели, анулирани или деактивирани."
+
+#: crypt-gpgme.c:3561 mutt_ssl.c:676 mutt_ssl_gnutls.c:770 pgpkey.c:514
+#: smime.c:431
+msgid "Exit "
+msgstr "Изход"
+
+#. __STRCAT_CHECKED__
+#: crypt-gpgme.c:3563 pgpkey.c:516 smime.c:433
+msgid "Select "
+msgstr "Избор "
+
+#. __STRCAT_CHECKED__
+#: crypt-gpgme.c:3566 pgpkey.c:519
+msgid "Check key "
+msgstr "Проверка на ключ "
+
+#: crypt-gpgme.c:3583
+#, fuzzy
+msgid "PGP and S/MIME keys matching"
+msgstr "PGP ключове, съвпадащи с \"%s\"."
+
+#: crypt-gpgme.c:3585
+#, fuzzy
+msgid "PGP keys matching"
+msgstr "PGP ключове, съвпадащи с \"%s\"."
+
+#: crypt-gpgme.c:3587
+#, fuzzy
+msgid "S/MIME keys matching"
+msgstr "S/MIME сертификати, съвпадащи с \"%s\"."
+
+#: crypt-gpgme.c:3589
+#, fuzzy
+msgid "keys matching"
+msgstr "PGP ключове, съвпадащи с \"%s\"."
+
+#: crypt-gpgme.c:3592
+#, c-format
+msgid "%s <%s>."
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:3594
+#, c-format
+msgid "%s \"%s\"."
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:3621 pgpkey.c:600
+msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
+msgstr ""
+"Този ключ не може да бъде използван, защото е остарял, деактивиран или "
+"анулиран."
+
+#: crypt-gpgme.c:3635 pgpkey.c:612
+msgid "ID is expired/disabled/revoked."
+msgstr "Този идентификатор е остарял, деактивиран или анулиран."
+
+#: crypt-gpgme.c:3655 pgpkey.c:616
+msgid "ID has undefined validity."
+msgstr "Този идентификатор е с недефинирана валидност."
+
+#: crypt-gpgme.c:3658 pgpkey.c:619
+msgid "ID is not valid."
+msgstr "Този идентификатор не не е валиден."
+
+#: crypt-gpgme.c:3661 pgpkey.c:622
+msgid "ID is only marginally valid."
+msgstr "Този идентификатор е с ограничена валидност."
+
+#: crypt-gpgme.c:3669 pgpkey.c:626
+#, c-format
+msgid "%s Do you really want to use the key?"
+msgstr "%s Действително ли искате да използвате този ключ?"
+
+#: crypt-gpgme.c:3726 crypt-gpgme.c:3839 pgpkey.c:839 pgpkey.c:955
+#, c-format
+msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
+msgstr "Търсене на ключове, отговарящи на \"%s\"..."
+
+#: crypt-gpgme.c:4002 pgp.c:1149
+#, c-format
+msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
+msgstr "Желаете ли използвате ключовия идентификатор \"%s\" за %s?"
+
+#: crypt-gpgme.c:4038 pgp.c:1183 smime.c:665 smime.c:790
+#, c-format
+msgid "Enter keyID for %s: "
+msgstr "Въведете ключов идентификатор за %s: "
+
+#: crypt-gpgme.c:4103
+msgid ""
+"\n"
+"Using GPGME backend, although no gpg-agent is running"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:4131
+#, fuzzy
+msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
+msgstr ""
+"PGP шифроване(e), подпис(s), подпис като(a), и двете(b) или без тях(f)?"
+
+#: crypt-gpgme.c:4132
+#, fuzzy
+msgid "esabpfc"
+msgstr "eswabf"
+
+#: crypt-gpgme.c:4135
+#, fuzzy
+msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
+msgstr ""
+"PGP шифроване(e), подпис(s), подпис като(a), и двете(b) или без тях(f)?"
+
+#: crypt-gpgme.c:4136
+#, fuzzy
+msgid "esabmfc"
+msgstr "eswabf"
+
+#. sign (a)s
+#. unset_option(OPTCRYPTCHECKTRUST);
+#. sign (a)s
+#: crypt-gpgme.c:4152 pgp.c:1558 smime.c:1990
+msgid "Sign as: "
+msgstr "Подпис като: "
+
+#: crypt-gpgme.c:4249
+msgid "Failed to verify sender"
+msgstr ""
+
+#: crypt-gpgme.c:4252
+#, fuzzy
+msgid "Failed to figure out sender"
+msgstr "Грешка при отваряне на файла за прочит на заглавната информация."
+
 #: crypt.c:69
 #, c-format
 msgid " (current time: %c)"
 msgstr "Паролите са забравени."
 
 #. they really want to send it inline... go for it
-#: crypt.c:148 pgpkey.c:563
+#: crypt.c:147 cryptglue.c:110 pgpkey.c:563
 msgid "Invoking PGP..."
 msgstr "Стартиране на PGP..."
 
 #. otherwise inline won't work...ask for revert
-#: crypt.c:157
+#: crypt.c:156
 msgid "Message can't be sent inline. Revert to using PGP/MIME?"
 msgstr ""
 
 #. abort
-#: crypt.c:159 send.c:1438
+#: crypt.c:158 send.c:1438
 msgid "Mail not sent."
 msgstr "Писмото не е изпратено."
 
-#: crypt.c:398
+#: crypt.c:397
 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
 msgstr "S/MIME писма без указание за съдържанието им не се поддържат."
 
-#: crypt.c:617 crypt.c:661
+#: crypt.c:616 crypt.c:660
 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
 msgstr "Опит за извличане на PGP ключове...\n"
 
-#: crypt.c:641 crypt.c:681
+#: crypt.c:640 crypt.c:680
 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
 msgstr "Опит за извличане на S/MIME сертификати...\n"
 
 "[-- Грешка: Противоречива multipart/signed структура! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:824
+#: crypt.c:823
 #, c-format
 msgid ""
 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
 "[-- Грешка: Непознат multipart/signed протокол %s! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:864
+#: crypt.c:862
 #, c-format
 msgid ""
 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
 "\n"
 
 #. Now display the signed body
-#: crypt.c:876
+#: crypt.c:874
 msgid ""
 "[-- The following data is signed --]\n"
 "\n"
 "[-- Следните данни са подписани --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:882
+#: crypt.c:880
 msgid ""
 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
 "\n"
 "[-- Предупреждение: не могат да бъдат намерени подписи. --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:888
+#: crypt.c:886
 msgid ""
 "\n"
 "[-- End of signed data --]\n"
 "\n"
 "[-- Край на подписаните данни --]\n"
 
-#: curs_lib.c:190
+#: cryptglue.c:89
+msgid "\"crypt_use_gpgme\" set but not build with GPGME support."
+msgstr ""
+
+#: cryptglue.c:112
+#, fuzzy
+msgid "Invoking SMIME..."
+msgstr "Стартиране на PGP..."
+
+#: curs_lib.c:188
 msgid "yes"
 msgstr "yes"
 
-#: curs_lib.c:191
+#: curs_lib.c:189
 msgid "no"
 msgstr "no"
 
 #. restore blocking operation
-#: curs_lib.c:287
+#: curs_lib.c:285
 msgid "Exit Mutt?"
 msgstr "Желаете ли да напуснете mutt?"
 
-#: curs_lib.c:380 mutt_socket.c:530 mutt_ssl.c:328
+#: curs_lib.c:378 mutt_socket.c:529 mutt_ssl.c:328
 msgid "unknown error"
 msgstr "непозната грешка"
 
-#: curs_lib.c:400
+#: curs_lib.c:398
 msgid "Press any key to continue..."
 msgstr "Натиснете някой клавиш..."
 
-#: curs_lib.c:444
+#: curs_lib.c:442
 msgid " ('?' for list): "
 msgstr " (използвайте'?' за избор от списък): "
 
-#: curs_main.c:51 curs_main.c:615 curs_main.c:645
+#: curs_main.c:52 curs_main.c:620 curs_main.c:650
 msgid "No mailbox is open."
 msgstr "Няма отворена пощенска кутия."
 
-#: curs_main.c:52
+#: curs_main.c:53
 msgid "There are no messages."
 msgstr "Няма писма."
 
-#: curs_main.c:53 mx.c:1135 pager.c:58 recvattach.c:44
+#: curs_main.c:54 mx.c:1135 pager.c:58 recvattach.c:44
 msgid "Mailbox is read-only."
 msgstr "Тази пощенска кутия е само за четене."
 
-#: curs_main.c:54 pager.c:59 recvattach.c:873
+#: curs_main.c:55 pager.c:59 recvattach.c:873
 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
 msgstr "Тази функция не може да се изпълни при прилагане на писма."
 
-#: curs_main.c:55
+#: curs_main.c:56
 msgid "No visible messages."
 msgstr "Няма видими писма."
 
-#: curs_main.c:248
+#: curs_main.c:249
 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
 msgstr ""
 "Режимът на защитената от запис пощенска кутия не може да бъде променен!"
 
-#: curs_main.c:255
+#: curs_main.c:256
 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
 msgstr "Промените в тази пощенска кутия ще бъдат записани при напускането й."
 
-#: curs_main.c:260
+#: curs_main.c:261
 msgid "Changes to folder will not be written."
 msgstr "Промените в тази пощенска кутия няма да бъдат записани."
 
-#: curs_main.c:401
+#: curs_main.c:402
 msgid "Quit"
 msgstr "Изход"
 
-#: curs_main.c:404 recvattach.c:55
+#: curs_main.c:405 recvattach.c:55
 msgid "Save"
 msgstr "Запис"
 
-#: curs_main.c:405 query.c:49
+#: curs_main.c:406 query.c:49
 msgid "Mail"
 msgstr "Ново"
 
-#: curs_main.c:406 pager.c:1457
+#: curs_main.c:407 pager.c:1487
 msgid "Reply"
 msgstr "Отговор"
 
-#: curs_main.c:407
+#: curs_main.c:408
 msgid "Group"
 msgstr "Груп. отг."
 
-#: curs_main.c:496
+#: curs_main.c:497
 msgid "Mailbox was externally modified. Flags may be wrong."
 msgstr ""
 "Пощенската кутия е променена от друга програма. Маркировките може да са "
 "остарели."
 
-#: curs_main.c:499
+#: curs_main.c:500
 msgid "New mail in this mailbox."
 msgstr "Нови писма в тази пощенска кутия."
 
-#: curs_main.c:503
+#: curs_main.c:504
 msgid "Mailbox was externally modified."
 msgstr "Пощенската кутия е променена от друга програма."
 
-#: curs_main.c:621
+#: curs_main.c:626
 msgid "No tagged messages."
 msgstr "Няма маркирани писма."
 
-#: curs_main.c:657 menu.c:906
+#: curs_main.c:662 menu.c:915
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "Няма какво да се прави."
 
-#: curs_main.c:743
+#: curs_main.c:748
 msgid "Jump to message: "
 msgstr "Скок към писмо номер: "
 
-#: curs_main.c:749
+#: curs_main.c:754
 msgid "Argument must be a message number."
 msgstr "Аргументът трябва да бъде номер на писмо."
 
-#: curs_main.c:782
+#: curs_main.c:787
 msgid "That message is not visible."
 msgstr "Това писмо не е видимо."
 
-#: curs_main.c:785
+#: curs_main.c:790
 msgid "Invalid message number."
 msgstr "Грешен номер на писмо."
 
-#: curs_main.c:804
+#: curs_main.c:809
 msgid "Delete messages matching: "
 msgstr "Изтриване на писма по шаблон: "
 
-#: curs_main.c:826
+#: curs_main.c:831
 msgid "No limit pattern is in effect."
 msgstr "Няма активен ограничителен шаблон."
 
 #. i18n: ask for a limit to apply
-#: curs_main.c:831
+#: curs_main.c:836
 #, c-format
 msgid "Limit: %s"
 msgstr "Ограничаване: %s"
 
-#: curs_main.c:841
+#: curs_main.c:846
 msgid "Limit to messages matching: "
 msgstr "Ограничаване до писмата, отговарящи на: "
 
-#: curs_main.c:873
+#: curs_main.c:878
 msgid "Quit Mutt?"
 msgstr "Желаете ли да напуснете mutt?"
 
-#: curs_main.c:952
+#: curs_main.c:962
 msgid "Tag messages matching: "
 msgstr "Маркиране на писмата, отговарящи на: "
 
-#: curs_main.c:966
+#: curs_main.c:976
 msgid "Undelete messages matching: "
 msgstr "Възстановяване на писмата, отговарящи на: "
 
-#: curs_main.c:974
+#: curs_main.c:984
 msgid "Untag messages matching: "
 msgstr "Премахване на маркировката от писмата, отговарящи на: "
 
-#: curs_main.c:1053
+#: curs_main.c:1063
 msgid "Open mailbox in read-only mode"
 msgstr "Отваряне на пощенската кутия само за четене"
 
-#: curs_main.c:1055
+#: curs_main.c:1065
 msgid "Open mailbox"
 msgstr "Отваряне на пощенска кутия"
 
-#: curs_main.c:1071 mx.c:512 mx.c:658
+#: curs_main.c:1081 mx.c:512 mx.c:658
 #, c-format
 msgid "%s is not a mailbox."
 msgstr "%s не е пощенска кутия."
 
-#: curs_main.c:1165
+#: curs_main.c:1176
 msgid "Exit Mutt without saving?"
 msgstr "Желаете ли да напуснете Mutt без да запишете промените?"
 
-#: curs_main.c:1199 curs_main.c:1224
+#: curs_main.c:1194 curs_main.c:1226 curs_main.c:1688 curs_main.c:1720
+#: flags.c:293 thread.c:1022 thread.c:1077 thread.c:1132
+msgid "Threading is not enabled."
+msgstr "Показването на нишки не е включено."
+
+#: curs_main.c:1206
+msgid "Thread broken"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:1228
+msgid "No Message-ID: header available to link thread"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:1230
+#, fuzzy
+msgid "First, please tag a message to be linked here"
+msgstr "записва писмото като чернова за по-късно изпращане"
+
+#: curs_main.c:1242
+msgid "Threads linked"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:1245
+msgid "No thread linked"
+msgstr ""
+
+#: curs_main.c:1281 curs_main.c:1306
 msgid "You are on the last message."
 msgstr "Това е последното писмо."
 
-#: curs_main.c:1206 curs_main.c:1250
+#: curs_main.c:1288 curs_main.c:1332
 msgid "No undeleted messages."
 msgstr "Няма възстановени писма."
 
-#: curs_main.c:1243 curs_main.c:1267
+#: curs_main.c:1325 curs_main.c:1349
 msgid "You are on the first message."
 msgstr "Това е първото писмо."
 
-#: curs_main.c:1342 pattern.c:1296
+#: curs_main.c:1424 pattern.c:1303
 msgid "Search wrapped to top."
 msgstr "Търсенето е започнато отгоре."
 
-#: curs_main.c:1351 pattern.c:1307
+#: curs_main.c:1433 pattern.c:1314
 msgid "Search wrapped to bottom."
 msgstr "Търсенето е започнато отдолу."
 
-#: curs_main.c:1392
+#: curs_main.c:1474
 msgid "No new messages"
 msgstr "Няма нови писма."
 
-#: curs_main.c:1392
+#: curs_main.c:1474
 msgid "No unread messages"
 msgstr "Няма непрочетени писма"
 
-#: curs_main.c:1393
+#: curs_main.c:1475
 msgid " in this limited view"
 msgstr " в този ограничен изглед"
 
-#: curs_main.c:1414 pager.c:2354
+#: curs_main.c:1496 pager.c:2386
 msgid "Can't change 'important' flag on POP server."
 msgstr "Не може да бъде променяна маркировката 'important' на POP сървър."
 
-#: curs_main.c:1538
+#: curs_main.c:1620
 msgid "No more threads."
 msgstr "Няма повече нишки."
 
-#: curs_main.c:1540
+#: curs_main.c:1622
 msgid "You are on the first thread."
 msgstr "Това е първата нишка."
 
-#: curs_main.c:1606 curs_main.c:1638 flags.c:293 thread.c:1022 thread.c:1077
-#: thread.c:1132
-msgid "Threading is not enabled."
-msgstr "Показването на нишки не е включено."
-
-#: curs_main.c:1624
+#: curs_main.c:1706
 msgid "Thread contains unread messages."
 msgstr "Нишката съдържа непрочетени писма."
 
-#: curs_main.c:1811
+#: curs_main.c:1893
 msgid "Can't edit message on POP server."
 msgstr "Редактирането на писмо на POP сървър не е възможно."
 
 msgid "Clear flag"
 msgstr "Изтриване на маркировка"
 
-#: handler.c:1349
+#: handler.c:1352
 msgid "[-- Error: Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
 msgstr ""
 "[-- Грешка: Невъзможно е показването на която и да е от алтернативните части "
 "на писмото --]\n"
 
-#: handler.c:1459
+#: handler.c:1469
 #, c-format
 msgid "[-- Attachment #%d"
 msgstr "[-- Приложение: #%d"
 
-#: handler.c:1471
+#: handler.c:1481
 #, c-format
 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
 msgstr "[-- Тип: %s/%s, Кодиране: %s, Размер: %s --]\n"
 
-#: handler.c:1534
+#: handler.c:1547
 #, c-format
 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
 msgstr "[-- Автоматично показване посредством %s --]\n"
 
-#: handler.c:1535
+#: handler.c:1548
 #, c-format
 msgid "Invoking autoview command: %s"
 msgstr "Автоматично показване посредством: %s"
 
-#: handler.c:1567
+#: handler.c:1580
 #, c-format
 msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
 msgstr "[-- Грешка при стартиране на %s. --]\n"
 
-#: handler.c:1585 handler.c:1606
+#: handler.c:1599 handler.c:1620
 #, c-format
 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
 msgstr "[-- Грешки от %s --]\n"
 
-#: handler.c:1643
+#: handler.c:1659
 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
 msgstr ""
 "[-- Грешка: message/external-body няма параметри за метод на достъп --]\n"
 
-#: handler.c:1662
+#: handler.c:1678
 #, c-format
 msgid "[-- This %s/%s attachment "
 msgstr "[-- Това %s/%s приложение "
 
-#: handler.c:1669
+#: handler.c:1685
 #, c-format
 msgid "(size %s bytes) "
 msgstr "(размер %s байта) "
 
-#: handler.c:1671
+#: handler.c:1687
 msgid "has been deleted --]\n"
 msgstr "бе изтрито --]\n"
 
-#: handler.c:1676
+#: handler.c:1692
 #, c-format
 msgid "[-- on %s --]\n"
 msgstr "[-- на %s --]\n"
 
-#: handler.c:1681
+#: handler.c:1697
 #, c-format
 msgid "[-- name: %s --]\n"
 msgstr "[-- име: %s --]\n"
 
-#: handler.c:1694 handler.c:1710
+#: handler.c:1710 handler.c:1726
 #, c-format
 msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
 msgstr "[-- Това %s/%s приложение не е включено в писмото, --]\n"
 
-#: handler.c:1696
+#: handler.c:1712
 msgid ""
 "[-- and the indicated external source has --]\n"
 "[-- expired. --]\n"
 msgstr "[-- а файлът, определен за прикачване вече не съществува. --]\n"
 
-#: handler.c:1714
+#: handler.c:1730
 #, c-format
 msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
 msgstr "[-- а указаният метод на достъп %s не се подържа. --]\n"
 
-#: handler.c:1822
+#: handler.c:1841
 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
 msgstr "Грешка: multipart/signed без protocol параметър."
 
-#: handler.c:1832
+#: handler.c:1851
 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
 msgstr "Грешка: multipart/encrypted без protocol параметър."
 
-#: handler.c:1872
+#: handler.c:1891
 msgid "Unable to open temporary file!"
 msgstr "Грешка при отваряне на временния файл!"
 
-#: handler.c:1933
+#: handler.c:1952
 #, c-format
 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
 msgstr "[-- %s/%s не се поддържа"
 
-#: handler.c:1938
+#: handler.c:1957
 #, c-format
 msgid "(use '%s' to view this part)"
 msgstr " (използвайте'%s' за да видите тази част)"
 
-#: handler.c:1940
+#: handler.c:1959
 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
 msgstr "('view-attachments' няма клавишна комбинация!)"
 
 msgid "SASL authentication failed."
 msgstr "Неуспешна SASL идентификация."
 
-#: imap/browse.c:68 imap/imap.c:559
+#: imap/browse.c:69 imap/imap.c:585
 #, c-format
 msgid "%s is an invalid IMAP path"
 msgstr "%s не е валидна IMAP пътека"
 
-#: imap/browse.c:85
+#: imap/browse.c:87
 msgid "Getting namespaces..."
 msgstr "Запитване за namespaces..."
 
-#: imap/browse.c:94
+#: imap/browse.c:96
 msgid "Getting folder list..."
 msgstr "Запитване за списъка от пощенски кутии..."
 
-#: imap/browse.c:223
+#: imap/browse.c:225
 msgid "No such folder"
 msgstr "Няма такава папка"
 
-#: imap/browse.c:281
+#: imap/browse.c:288
 msgid "Create mailbox: "
 msgstr "Създаване на пощенска кутия: "
 
-#: imap/browse.c:286 imap/browse.c:332
+#: imap/browse.c:293 imap/browse.c:339
 msgid "Mailbox must have a name."
 msgstr "Пощенската кутия трябва да има име."
 
-#: imap/browse.c:294
+#: imap/browse.c:301
 msgid "Mailbox created."
 msgstr "Пощенската кутия е създадена."
 
-#: imap/browse.c:325
+#: imap/browse.c:332
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Rename mailbox %s to: "
 msgstr "Създаване на пощенска кутия: "
 
-#: imap/browse.c:338
+#: imap/browse.c:345
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Rename failed: %s"
 msgstr "Неуспешен SSL: %s"
 
-#: imap/browse.c:343
+#: imap/browse.c:350
 #, fuzzy
 msgid "Mailbox renamed."
 msgstr "Пощенската кутия е създадена."
 #. something is wrong because the server reported fewer messages
 #. * than we previously saw
 #.
-#: imap/command.c:336
+#: imap/command.c:337
 msgid "Fatal error. Message count is out of sync!"
 msgstr "Непоправима грешка. Различен брой на съобщенията!"
 
-#: imap/imap.c:168
+#: imap/imap.c:178
 #, c-format
 msgid "Closing connection to %s..."
 msgstr "Затваряне на връзката към %s..."
 
-#: imap/imap.c:328
+#: imap/imap.c:338
 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
 msgstr "Този IMAP-сървър е остарял. Mutt няма да работи с него."
 
-#: imap/imap.c:419
-#, c-format
-msgid "Unexpected response received from server: %s"
-msgstr "Сървърът изпрати неочакван отговор: %s"
-
-#: imap/imap.c:439 pop_lib.c:284
+#: imap/imap.c:420
+msgid "Checking mailbox subscriptions"
+msgstr ""
+
+#: imap/imap.c:458 pop_lib.c:286
 msgid "Secure connection with TLS?"
 msgstr "Желаете ли да установите сигурна връзка с TLS?"
 
-#: imap/imap.c:452 pop_lib.c:308
+#: imap/imap.c:471 pop_lib.c:310
 msgid "Could not negotiate TLS connection"
 msgstr "Не може да бъде установена TSL връзка"
 
-#: imap/imap.c:590
+#: imap/imap.c:487 pop_lib.c:331
+msgid "Encrypted connection unavailable"
+msgstr ""
+
+#: imap/imap.c:616
 #, c-format
 msgid "Selecting %s..."
 msgstr "Избиране на %s..."
 
-#: imap/imap.c:726
+#: imap/imap.c:752
 msgid "Error opening mailbox"
 msgstr "Грешка при отваряне на пощенската кутия!"
 
-#. STATUS not supported
-#: imap/imap.c:780
-msgid "Unable to append to IMAP mailboxes at this server"
-msgstr "Грешка при добавянето към IMAP пощенските кутии на този сървър"
-
-#. command failed cause folder doesn't exist
-#: imap/imap.c:789 imap/message.c:723 muttlib.c:1234
+#: imap/imap.c:801 imap/message.c:731 muttlib.c:1300
 #, c-format
 msgid "Create %s?"
 msgstr "Желаете ли да създадете %s?"
 
-#: imap/imap.c:975 pop.c:465
+#: imap/imap.c:1039 pop.c:465
 #, c-format
 msgid "Marking %d messages deleted..."
 msgstr "Маркиране на %d съобщения за изтриване..."
 
-#: imap/imap.c:984
+#: imap/imap.c:1048
 msgid "Expunge failed"
 msgstr "Неуспешно премахване"
 
-#: imap/imap.c:999
+#: imap/imap.c:1061
 #, c-format
 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
 msgstr "Запис на маркировките на писмото... [%d/%d]"
 
-#: imap/imap.c:1083
+#: imap/imap.c:1094
 msgid "Expunging messages from server..."
 msgstr "Премахване на съобщенията от сървъра..."
 
-#: imap/imap.c:1088
+#: imap/imap.c:1099
 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
 msgstr "imap_sync_mailbo: неуспешен EXPUNGE"
 
-#: imap/imap.c:1122
+#: imap/imap.c:1108 imap/imap.c:1143
 msgid "CLOSE failed"
 msgstr "Неуспешен CLOSE"
 
-#: imap/imap.c:1365
+#: imap/imap.c:1389
 msgid "Bad mailbox name"
 msgstr "Невалидно име на пощенската кутия"
 
-#: imap/imap.c:1377
+#: imap/imap.c:1412
 #, c-format
 msgid "Subscribing to %s..."
 msgstr "Абониране за %s..."
 
-#: imap/imap.c:1379
+#: imap/imap.c:1414
 #, c-format
 msgid "Unsubscribing to %s..."
 msgstr "Отписване от %s..."
 
 #. Unable to fetch headers for lower versions
-#: imap/message.c:94
+#: imap/message.c:92
 msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
 msgstr ""
 "Грешка при получаване на заглавните части от тази версия на IMAP-сървъра."
 
-#: imap/message.c:107
+#: imap/message.c:102
 #, c-format
 msgid "Could not create temporary file %s"
 msgstr "Невъзможно създаването на временен файл %s"
 
-#: imap/message.c:134
+#: imap/message.c:128
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Evaluating cache... [%d/%d]"
 msgstr "Изтегляне на заглавните части... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:202 pop.c:210
+#: imap/message.c:196 pop.c:210
 #, c-format
 msgid "Fetching message headers... [%d/%d]"
 msgstr "Изтегляне на заглавните части... [%d/%d]"
 
-#: imap/message.c:367 pop.c:344
+#: imap/message.c:358 pop.c:344
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Изтегляне на писмо..."
 
-#: imap/message.c:410 pop.c:381
+#: imap/message.c:401 pop.c:381
 msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
 msgstr ""
 "Невалиден индекс на писмо. Опитайте да отворите отново пощенската кутия."
 
-#: imap/message.c:589
+#: imap/message.c:574
 msgid "Uploading message ..."
 msgstr "Зареждане на писмо на сървъра ..."
 
-#: imap/message.c:699
+#: imap/message.c:697
 #, c-format
 msgid "Copying %d messages to %s..."
 msgstr "Копиране на %d съобщения в %s..."
 
-#: imap/message.c:703
+#: imap/message.c:701
 #, c-format
 msgid "Copying message %d to %s..."
 msgstr "Копиране на %d-то съобщение в %s..."
 
-#: imap/util.c:241
+#: imap/util.c:236
 msgid "Continue?"
 msgstr "Желаете ли да продължите?"
 
 msgid "Bad regexp: %s"
 msgstr ""
 
-#: init.c:678
+#: init.c:644
 #, fuzzy
 msgid "spam: no matching pattern"
 msgstr "маркира писма, отговарящи на шаблон"
 
-#: init.c:680
+#: init.c:646
 #, fuzzy
 msgid "nospam: no matching pattern"
 msgstr "премахва маркировката от писма, отговарящи на шаблон"
 
-#: init.c:883
+#: init.c:849
 msgid "alias: no address"
 msgstr "alias: няма адрес"
 
-#: init.c:928
+#: init.c:894
 #, c-format
 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
 msgstr "Предупреждение: Лош IDN '%s' в псевдонима '%s'.\n"
 
-#: init.c:1006
+#: init.c:972
 msgid "invalid header field"
 msgstr "невалидно заглавно поле"
 
-#: init.c:1059
+#: init.c:1025
 #, c-format
 msgid "%s: unknown sorting method"
 msgstr "%s: непознат метод за сортиране"
 
-#: init.c:1169
+#: init.c:1135
 #, c-format
 msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
 msgstr "mutt_restore_default(%s): грешка в регулярния израз: %s\n"
 
-#: init.c:1234
+#: init.c:1200
 #, c-format
 msgid "%s: unknown variable"
 msgstr "%s: непозната променлива"
 
-#: init.c:1243
+#: init.c:1209
 #, c-format
 msgid "prefix is illegal with reset"
 msgstr "този префикс не е валиден с \"reset\""
 
-#: init.c:1249
+#: init.c:1215
 #, c-format
 msgid "value is illegal with reset"
 msgstr "тази стойност не е валидна с \"reset\""
 
-#: init.c:1288
+#: init.c:1254
 #, c-format
 msgid "%s is set"
 msgstr "%s е включен"
 
-#: init.c:1288
+#: init.c:1254
 #, c-format
 msgid "%s is unset"
 msgstr "%s е изключен"
 
-#: init.c:1478
+#: init.c:1444
 #, c-format
 msgid "%s: invalid mailbox type"
 msgstr "%s: невалиден тип на пощенската кутия"
 
-#: init.c:1503 init.c:1548
+#: init.c:1469 init.c:1514
 #, c-format
 msgid "%s: invalid value"
 msgstr "%s: невалидна стойност"
 
-#: init.c:1589
+#: init.c:1555
 #, c-format
 msgid "%s: Unknown type."
 msgstr "%s: Непознат тип."
 
-#: init.c:1615
+#: init.c:1581
 #, c-format
 msgid "%s: unknown type"
 msgstr "%s: непознат тип"
 
-#: init.c:1674
+#: init.c:1640
 #, c-format
 msgid "Error in %s, line %d: %s"
 msgstr "Грешка в %s, ред %d: %s"
 
 #. the muttrc source keyword
-#: init.c:1697
+#: init.c:1663
 #, c-format
 msgid "source: errors in %s"
 msgstr "source: грешки в %s"
 
-#: init.c:1698
+#: init.c:1664
 #, c-format
 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
 msgstr "source: вмъкването е прекъснато поради твърде много грешки в %s"
 
-#: init.c:1712
+#: init.c:1678
 #, c-format
 msgid "source: error at %s"
 msgstr "source: грешка при %s"
 
-#: init.c:1717
+#: init.c:1683
 msgid "source: too many arguments"
 msgstr "source: твърде много аргументи"
 
-#: init.c:1768
+#: init.c:1734
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command"
 msgstr "%s: непозната команда"
 
-#: init.c:2157
+#: init.c:2178
 #, c-format
 msgid "Error in command line: %s\n"
 msgstr "Грешка в командния ред: %s\n"
 
-#: init.c:2206
+#: init.c:2227
 msgid "unable to determine home directory"
 msgstr "личната Ви директория не може да бъде намерена"
 
-#: init.c:2214
+#: init.c:2235
 msgid "unable to determine username"
 msgstr "потребителското Ви име не може да бъде установено"
 
 msgstr "създава ново писмо"
 
 #: keymap_alldefs.h:103
+msgid "break the thread in two"
+msgstr ""
+
+#: keymap_alldefs.h:104
 msgid "open a different folder"
 msgstr "отваря друга пощенска кутия"
 
-#: keymap_alldefs.h:104
+#: keymap_alldefs.h:105
 msgid "open a different folder in read only mode"
 msgstr "отваря друга пощенска кутия само за четене"
 
-#: keymap_alldefs.h:105
+#: keymap_alldefs.h:106
 msgid "clear a status flag from a message"
 msgstr "отстранява маркировката за статус от писмо"
 
-#: keymap_alldefs.h:106
+#: keymap_alldefs.h:107
 msgid "delete messages matching a pattern"
 msgstr "изтрива писма, отговарящи на шаблон"
 
-#: keymap_alldefs.h:107
+#: keymap_alldefs.h:108
 msgid "force retrieval of mail from IMAP server"
 msgstr "изтегля принудително писма от IMAP сървър"
 
-#: keymap_alldefs.h:108
+#: keymap_alldefs.h:109
 msgid "retrieve mail from POP server"
 msgstr "изтегля писма от POP сървър"
 
-#: keymap_alldefs.h:109
+#: keymap_alldefs.h:110
 msgid "move to the first message"
 msgstr "преместване към първото писмо"
 
-#: keymap_alldefs.h:110
+#: keymap_alldefs.h:111
 msgid "move to the last message"
 msgstr "преместване към последното писмо"
 
-#: keymap_alldefs.h:111
+#: keymap_alldefs.h:112
 msgid "show only messages matching a pattern"
 msgstr "показва само писма, отговарящи на шаблон"
 
-#: keymap_alldefs.h:112
+#: keymap_alldefs.h:113
+#, fuzzy
+msgid "link tagged message to the current one"
+msgstr "Препращане на маркираните писма към: "
+
+#: keymap_alldefs.h:114
 msgid "jump to the next new message"
 msgstr "скок към следващото ново писмо"
 
-#: keymap_alldefs.h:113
+#: keymap_alldefs.h:115
 msgid "jump to the next new or unread message"
 msgstr "скок към следващото ново или непрочетено писмо"
 
-#: keymap_alldefs.h:114
+#: keymap_alldefs.h:116
 msgid "jump to the next subthread"
 msgstr "скок към следващата поднишка"
 
-#: keymap_alldefs.h:115
+#: keymap_alldefs.h:117
 msgid "jump to the next thread"
 msgstr "скок към следващата нишка"
 
-#: keymap_alldefs.h:116
+#: keymap_alldefs.h:118
 msgid "move to the next undeleted message"
 msgstr "преместване към следващото възстановено писмо"
 
-#: keymap_alldefs.h:117
+#: keymap_alldefs.h:119
 msgid "jump to the next unread message"
 msgstr "скок към следващото непрочетено писмо"