Commits

Anonymous committed a0b033b

post-release commit for 1.0pre3.

Comments (0)

Files changed (14)

 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 1.0pre2i\n"
-"POT-Creation-Date: 1999-09-02 01:31+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 1999-09-25 08:52+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 1999-09-02 01:38+0200\n"
 "Last-Translator: Jiří Pavlovský <pavlovsk@ff.cuni.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
 msgstr "Maska"
 
 #
-#: browser.c:344 browser.c:671
+#: browser.c:344 browser.c:678
 #, c-format
 msgid "%s is not a directory."
 msgstr "%s není adresářem."
 msgstr "Adresář [%s], Souborová maska: %s"
 
 #
-#: browser.c:538 browser.c:728 browser.c:811
+#: browser.c:519
+#, fuzzy
+msgid "IMAP folder browsing is not currently supported"
+msgstr "Tento příkaz není u PGP zpráv podporován."
+
+#
+#: browser.c:545 browser.c:735 browser.c:818
 msgid "No files match the file mask"
 msgstr "Souborové masce nevyhovuje žádný soubor."
 
 #
-#: browser.c:645
+#: browser.c:652
 msgid "Chdir to: "
 msgstr "Nastavit pracovní adresář na: "
 
 #
-#: browser.c:664 browser.c:721
+#: browser.c:671 browser.c:728
 msgid "Error scanning directory."
 msgstr "Chyba při načítání adresáře."
 
 #
-#: browser.c:682
+#: browser.c:689
 msgid "File Mask: "
 msgstr "Souborová maska: "
 
 #
-#: browser.c:744
+#: browser.c:751
 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr "Obrácené řazení dle (d)ata, (p)ísmena, (v)elikosti či (n)eřadit?"
 
 #
-#: browser.c:745
+#: browser.c:752
 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr "Řadit dle (d)ata, (p)ísmena, (v)elikosti či (n)eřadit?"
 
 #
-#: browser.c:746
+#: browser.c:753
 msgid "dazn"
 msgstr "dpvn"
 
 #
-#: browser.c:798
+#: browser.c:805
 msgid "New file name: "
 msgstr "Nové jméno souboru: "
 
 #
-#: browser.c:819
+#: browser.c:826
 msgid "Can't view a directory"
 msgstr "Adresář nelze zobrazit"
 
 #
-#: browser.c:837
+#: browser.c:844
 msgid "Error trying to view file"
 msgstr "Chyba při zobrazování souboru"
 
 
 #
 #. didn't find anything that we could display!
-#: handler.c:959
+#: handler.c:971
 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
 msgstr ""
 "[-- Chyba: Žádnou z částí 'Multipart/Alternative' nelze zobrazit! --]\n"
 
 #
-#: handler.c:1076
+#: handler.c:1088
 #, c-format
 msgid "[-- Attachment #%d"
 msgstr "[-- Příloha #%d"
 
 #
-#: handler.c:1087
+#: handler.c:1099
 #, c-format
 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
 msgstr "[-- Typ: %s/%s, Kódování: %s, Velikost: %s --]\n"
 
 #
-#: handler.c:1146
+#: handler.c:1158
 #, c-format
 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
 msgstr "[-- Zobrazuji automaticky pomocí %s --]\n"
 
 #
-#: handler.c:1147
+#: handler.c:1159
 #, c-format
 msgid "Invoking autoview command: %s"
 msgstr "Vyvolávám příkaz %s pro automatické zobrazování"
 
 #
-#: handler.c:1184 handler.c:1202
+#: handler.c:1196 handler.c:1214
 #, c-format
 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
 msgstr "[-- Automaticky zobrazuji standardní chybový výstup %s --]\n"
 
 #
-#: handler.c:1234
+#: handler.c:1246
 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
 msgstr ""
 "[-- Chyba: typ 'message/external-body' nemá parametr 'access-type' --]\n"
 
 #
-#: handler.c:1251
+#: handler.c:1263
 #, c-format
 msgid "[-- This %s/%s attachment "
 msgstr "[-- Tato příloha typu '%s/%s' "
 
 #
-#: handler.c:1258
+#: handler.c:1270
 #, c-format
 msgid "(size %s bytes) "
 msgstr "(o velikosti v bajtech: %s) "
 
 #
-#: handler.c:1260
+#: handler.c:1272
 msgid "has been deleted --]\n"
 msgstr "byla smazána --]\n"
 
 #
-#: handler.c:1263
+#: handler.c:1275
 #, c-format
 msgid "[-- on %s --]\n"
 msgstr "[-- %s --]\n"
 
 #
-#: handler.c:1273
+#: handler.c:1285
 #, c-format
 msgid ""
 "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
 "[-- a udaný externí zdroj již není platný --]\n"
 
 #
-#: handler.c:1287
+#: handler.c:1299
 #, c-format
 msgid ""
 "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
 "[-- není podporována --]\n"
 
 #
-#: handler.c:1384
+#: handler.c:1396
 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
 msgstr "Chyba: typ 'multipart/signed' bez informace o protokolu"
 
 #
-#: handler.c:1396
+#: handler.c:1408
 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
 msgstr "Chyba: typ 'multipart/encrypted' bez informace o protokolu"
 
 #
-#: handler.c:1438
+#: handler.c:1450
 msgid "Unable to open temporary file!"
 msgstr "Dočasný soubor nelze otevřít!"
 
 #
-#: handler.c:1497
+#: handler.c:1509
 #, c-format
 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
 msgstr "[-- typ '%s/%s' není podporován "
 
 #
-#: handler.c:1502
+#: handler.c:1514
 #, c-format
 msgid "(use '%s' to view this part)"
 msgstr "(pro zobrazení této části použijte '%s')"
 
 #
-#: handler.c:1504
+#: handler.c:1516
 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
 msgstr "(je třeba svázat funkci 'view-attachments' s nějakou klávesou!)"
 
 msgstr "Uzavírám schránku..."
 
 #
-#: init.c:432
+#: init.c:444
 msgid "alias: no address"
 msgstr "přezdívka: žádná adresa"
 
 #
-#: init.c:526
+#: init.c:538
 msgid "invalid header field"
 msgstr "neplatná hlavička"
 
 #
-#: init.c:534
+#: init.c:546
 #, c-format
 msgid "ignoring empty header field: %s"
 msgstr "ignoruji prázdnou hlavičku: %s"
 
 #
-#: init.c:586
+#: init.c:598
 #, c-format
 msgid "%s: unknown sorting method"
 msgstr "metoda %s pro řazení není známa"
 
 #
-#: init.c:659
+#: init.c:671
 #, c-format
 msgid "mutt_restore_default: error in regexp: %s\n"
 msgstr "mutt_restore_default: chybný regulární výraz %s\n"
 
 #
-#: init.c:719
+#: init.c:731
 #, c-format
 msgid "%s: unknown variable"
 msgstr "Proměnná %s není známa."
 
 #
-#: init.c:728
+#: init.c:740
 msgid "prefix is illegal with reset"
 msgstr "Prefix není s 'reset' povolen."
 
 #
-#: init.c:734
+#: init.c:746
 msgid "value is illegal with reset"
 msgstr "Hodnota není s 'reset' povolena."
 
 #
-#: init.c:773
+#: init.c:785
 #, c-format
 msgid "%s is set"
 msgstr "%s je nastaveno"
 
 #
-#: init.c:773
+#: init.c:785
 #, c-format
 msgid "%s is unset"
 msgstr "%s není nastaveno"
 
 #
-#: init.c:947
+#: init.c:959
 #, c-format
 msgid "%s: invalid mailbox type"
 msgstr "%s je nesprávný typ schránky."
 
 #
-#: init.c:1006
+#: init.c:1018
 #, c-format
 msgid "%s: invalid value"
 msgstr "Hodnota %s je nesprávná."
 
 #
-#: init.c:1056
+#: init.c:1068
 #, c-format
 msgid "%s: unknown type"
 msgstr "neznámý typ %s"
 
 #
-#: init.c:1105
+#: init.c:1117
 #, c-format
 msgid "Error in %s, line %d: %s"
 msgstr "Chyba v %s na řádku %d: %s"
 
 #
 #. the muttrc source keyword
-#: init.c:1116
+#: init.c:1128
 #, c-format
 msgid "source: errors in %s"
 msgstr "source: chyby v %s"
 
 #
-#: init.c:1126
+#: init.c:1138
 #, c-format
 msgid "source: error at %s"
 msgstr "source: chyba na %s"
 
 #
-#: init.c:1131
+#: init.c:1143
 msgid "source: too many arguments"
 msgstr "source: příliš mnoho argumentů"
 
 #
-#: init.c:1182
+#: init.c:1194
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command"
 msgstr "Příkaz %s není znám."
 
 #
-#: init.c:1514
+#: init.c:1526
 #, c-format
 msgid "Error in command line: %s\n"
 msgstr "Chyba %s na příkazovém řádku\n"
 
 #
-#: init.c:1557
+#: init.c:1569
 msgid "unable to determine home directory"
 msgstr "domovský adresář nelze určit"
 
 #
-#: init.c:1565
+#: init.c:1577
 msgid "unable to determine username"
 msgstr "uživatelské jméno nelze určit"
 
 "Přeloženo s volbami:"
 
 #
-#: main.c:305
+#: main.c:308
 msgid "Error initializing terminal."
 msgstr "Chyba při inicializaci terminálu."
 
 #
-#: main.c:403
+#: main.c:406
 #, c-format
 msgid "Debugging at level %d.\n"
 msgstr "Úroveň ladění je %d.\n"
 
 #
-#: main.c:405
+#: main.c:408
 msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
 msgstr "při překladu programu nebylo 'DEBUG' definováno. Ignoruji.\n"
 
 #
-#: main.c:543
+#: main.c:546
 msgid "No recipients specified.\n"
 msgstr "Nejsou specifikováni žádní příjemci.\n"
 
 #
-#: main.c:616
+#: main.c:619
 #, c-format
 msgid "%s: unable to attach file.\n"
 msgstr "Soubor %s nelze připojit.\n"
 
 #
-#: main.c:636
+#: main.c:639
 msgid "No mailbox with new mail."
 msgstr "V žádné schránce není nová pošta."
 
 #
-#: main.c:670
+#: main.c:673
 msgid "Mailbox is empty."
 msgstr "Schránka je prázdná."
 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 1999-08-31 21:26+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 1999-09-25 08:52+0200\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 msgid "Mask"
 msgstr "Maske"
 
-#: browser.c:344 browser.c:671
+#: browser.c:344 browser.c:678
 #, c-format
 msgid "%s is not a directory."
 msgstr "%s ist kein Verzeichnis."
 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
 msgstr "Verzeichnis [%s], Dateimaske: %s"
 
-#: browser.c:538 browser.c:728 browser.c:811
+#: browser.c:519
+#, fuzzy
+msgid "IMAP folder browsing is not currently supported"
+msgstr "Diese Funktion wird nicht für PGP-Nachrichten unterstützt."
+
+#: browser.c:545 browser.c:735 browser.c:818
 msgid "No files match the file mask"
 msgstr "Es gibt keine zur Maske passenden Dateien."
 
-#: browser.c:645
+#: browser.c:652
 msgid "Chdir to: "
 msgstr "Verzeichnis wechseln nach: "
 
-#: browser.c:664 browser.c:721
+#: browser.c:671 browser.c:728
 msgid "Error scanning directory."
 msgstr "Fehler beim Einlesen des Verzeichnisses."
 
-#: browser.c:682
+#: browser.c:689
 msgid "File Mask: "
 msgstr "Dateimaske: "
 
-#: browser.c:744
+#: browser.c:751
 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr ""
 "Sortiere umgekehrt nach (D)atum, (a)lphabetisch, (G)röße, oder (n)icht? "
 
-#: browser.c:745
+#: browser.c:752
 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr "Sortiere nach (D)atum, (a)lphabetisch, (G)röße oder (n)icht?"
 
-#: browser.c:746
+#: browser.c:753
 msgid "dazn"
 msgstr "dagn"
 
-#: browser.c:798
+#: browser.c:805
 msgid "New file name: "
 msgstr "Neuer Dateiname: "
 
-#: browser.c:819
+#: browser.c:826
 msgid "Can't view a directory"
 msgstr "Verzeichnisse können nicht angezeigt werden."
 
-#: browser.c:837
+#: browser.c:844
 msgid "Error trying to view file"
 msgstr "Fehler."
 
 msgstr "[-- Fehler: Unerwartetes Dateiende! --]\n"
 
 #. didn't find anything that we could display!
-#: handler.c:959
+#: handler.c:971
 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
 msgstr ""
 "[-- Fehler: Konnte keinen der multipart/alternative-Teile anzeigen! --]\n"
 
-#: handler.c:1076
+#: handler.c:1088
 #, c-format
 msgid "[-- Attachment #%d"
 msgstr "[-- Anhang #%d"
 
-#: handler.c:1087
+#: handler.c:1099
 #, c-format
 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
 msgstr "[-- Typ: %s/%s, Codierung: %s, Größe: %s --]\n"
 
-#: handler.c:1146
+#: handler.c:1158
 #, c-format
 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
 msgstr "[-- Automatische Anzeige mittels %s --]\n"
 
-#: handler.c:1147
+#: handler.c:1159
 #, c-format
 msgid "Invoking autoview command: %s"
 msgstr "Rufe Kommando auf: %s"
 
-#: handler.c:1184 handler.c:1202
+#: handler.c:1196 handler.c:1214
 #, c-format
 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
 msgstr "[-- Fehlerausgabe von %s --]\n"
 
-#: handler.c:1234
+#: handler.c:1246
 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
 msgstr ""
 "[-- Fehler: message/external-body hat keinen access-type Parameter --]\n"
 
-#: handler.c:1251
+#: handler.c:1263
 #, c-format
 msgid "[-- This %s/%s attachment "
 msgstr "[-- Dieser %s/%s-Anhang "
 
-#: handler.c:1258
+#: handler.c:1270
 #, c-format
 msgid "(size %s bytes) "
 msgstr "(Größe %s Byte) "
 
-#: handler.c:1260
+#: handler.c:1272
 msgid "has been deleted --]\n"
 msgstr "wurde gelöscht --]\n"
 
-#: handler.c:1263
+#: handler.c:1275
 #, c-format
 msgid "[-- on %s --]\n"
 msgstr "[-- am %s --]\n"
 
-#: handler.c:1273
+#: handler.c:1285
 #, c-format
 msgid ""
 "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
 "[-- enthalten, und die angegebene externe Quelle -- ]\n"
 "[-- existiert nicht mehr. --]\n"
 
-#: handler.c:1287
+#: handler.c:1299
 #, c-format
 msgid ""
 "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
 "[-- enthalten, und die angegebene Zugangsmethode --]\n"
 "[-- %s wird nicht unterstützt. --]\n"
 
-#: handler.c:1384
+#: handler.c:1396
 msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
 msgstr "Fehler: multipart/signed ohne \"protocol\"-Parameter."
 
-#: handler.c:1396
+#: handler.c:1408
 msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
 msgstr "Fehler: multipart/encrypted ohne \"protocol\"-Parameter!"
 
-#: handler.c:1438
+#: handler.c:1450
 msgid "Unable to open temporary file!"
 msgstr "Konnte Temporärdatei nicht öffnen!"
 
-#: handler.c:1497
+#: handler.c:1509
 #, c-format
 msgid "[-- %s/%s is unsupported "
 msgstr "[-- %s/%s wird nicht unterstützt "
 
-#: handler.c:1502
+#: handler.c:1514
 #, c-format
 msgid "(use '%s' to view this part)"
 msgstr "(benutzen Sie '%s', um diesen Teil anzuzeigen)"
 
-#: handler.c:1504
+#: handler.c:1516
 msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
 msgstr "(benötige Tastaturbindung für 'view-attachments'!)"
 
 msgid "Closing mailbox..."
 msgstr "Schließe Mailbox..."
 
-#: init.c:432
+#: init.c:444
 msgid "alias: no address"
 msgstr "alias: Keine Adresse"
 
-#: init.c:526
+#: init.c:538
 msgid "invalid header field"
 msgstr "my_hdr: Ungültiges Kopf-Feld"
 
-#: init.c:534
+#: init.c:546
 #, c-format
 msgid "ignoring empty header field: %s"
 msgstr "my_hdr: Ignoriere leeres Kopf-Feld: %s"
 
-#: init.c:586
+#: init.c:598
 #, c-format
 msgid "%s: unknown sorting method"
 msgstr "%s: Unbekannte Sortiermethode"
 
-#: init.c:659
+#: init.c:671
 #, c-format
 msgid "mutt_restore_default: error in regexp: %s\n"
 msgstr "mutt_restore_default: Fehler in regulärem Ausdruck: %s\n"
 
-#: init.c:719
+#: init.c:731
 #, c-format
 msgid "%s: unknown variable"
 msgstr "%s: Unbekannte Variable."
 
-#: init.c:728
+#: init.c:740
 msgid "prefix is illegal with reset"
 msgstr "reset: Präfix ist nicht erlaubt."
 
-#: init.c:734
+#: init.c:746
 msgid "value is illegal with reset"
 msgstr "reset: Wertzuweisung ist nicht erlaubt."
 
-#: init.c:773
+#: init.c:785
 #, c-format
 msgid "%s is set"
 msgstr "%s ist gesetzt."
 
-#: init.c:773
+#: init.c:785
 #, c-format
 msgid "%s is unset"
 msgstr "%s ist nicht gesetzt."
 
-#: init.c:947
+#: init.c:959
 #, c-format
 msgid "%s: invalid mailbox type"
 msgstr "%s: Ungültiger Mailbox-Typ"
 
-#: init.c:1006
+#: init.c:1018
 #, c-format
 msgid "%s: invalid value"
 msgstr "%s: Ungültiger Wert"
 
-#: init.c:1056
+#: init.c:1068
 #, c-format
 msgid "%s: unknown type"
 msgstr "%s: Unbekannter Typ"
 
-#: init.c:1105
+#: init.c:1117
 #, c-format
 msgid "Error in %s, line %d: %s"
 msgstr "Fehler in %s, Zeile %d: %s"
 
 #. the muttrc source keyword
-#: init.c:1116
+#: init.c:1128
 #, c-format
 msgid "source: errors in %s"
 msgstr "source: Fehler in %s"
 
-#: init.c:1126
+#: init.c:1138
 #, c-format
 msgid "source: error at %s"
 msgstr "source: Fehler bei %s"
 
-#: init.c:1131
+#: init.c:1143
 msgid "source: too many arguments"
 msgstr "source: Zu viele Argumente"
 
-#: init.c:1182
+#: init.c:1194
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command"
 msgstr "%s: Unbekanntes Kommando"
 
-#: init.c:1514
+#: init.c:1526
 #, c-format
 msgid "Error in command line: %s\n"
 msgstr "Fehler in Kommandozeile: %s\n"
 
-#: init.c:1557
+#: init.c:1569
 msgid "unable to determine home directory"
 msgstr "Kann Home-Verzeichnis nicht bestimmen."
 
-#: init.c:1565
+#: init.c:1577
 msgid "unable to determine username"
 msgstr "Kann Nutzernamen nicht bestimmen."
 
 "Compile options:"
 msgstr ""
 
-#: main.c:305
+#: main.c:308
 msgid "Error initializing terminal."
 msgstr "Kann Terminal nicht initialisieren."
 
-#: main.c:403
+#: main.c:406
 #, c-format
 msgid "Debugging at level %d.\n"
 msgstr ""
 
-#: main.c:405
+#: main.c:408
 msgid "DEBUG was not defined during compilation.  Ignored.\n"
 msgstr "DEBUG war beim Kompilieren nicht definiert.  Ignoriert.\n"
 
-#: main.c:543
+#: main.c:546
 msgid "No recipients specified.\n"
 msgstr "Keine Empfänger angegeben.\n"
 
-#: main.c:616
+#: main.c:619
 #, c-format
 msgid "%s: unable to attach file.\n"
 msgstr "%s: Kann Datei nicht anhängen.\n"
 
-#: main.c:636
+#: main.c:639
 msgid "No mailbox with new mail."
 msgstr "Keine Mailbox mit neuen Nachrichten."
 
-#: main.c:670
+#: main.c:673
 msgid "Mailbox is empty."
 msgstr "Mailbox ist leer."
 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Mutt-1.0pre1\n"
-"POT-Creation-Date: 1999-08-31 21:26+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 1999-09-25 08:52+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 1999-09-16 12:00+0200\n"
 "Last-Translator: ÖÜíçň ÄďęéáíÜęçň <fanis@freemail.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <el@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-#
-# File: addrbook.c, line: 31
-# File: browser.c, line: 53
-# File: pager.c, line: 1372
-# File: postpone.c, line: 33
-# File: query.c, line: 43
-# File: recvattach.c, line: 57
+
+#
+#: addrbook.c:31 browser.c:53 pager.c:1372 postpone.c:33 query.c:43
+#: recvattach.c:57
 msgid "Exit"
 msgstr "¸îďäďň"
-#
-# File: addrbook.c, line: 32
+
+#
+#: addrbook.c:32
 msgid "Select"
 msgstr "ĹđéëÝîôĺ"
-#
-# File: addrbook.c, line: 33
-# File: browser.c, line: 56
-# File: compose.c, line: 83
-# File: curs_main.c, line: 264
-# File: pager.c, line: 1469
-# File: pgpkey.c, line: 180
-# File: postpone.c, line: 36
-# File: query.c, line: 48
-# File: recvattach.c, line: 61
+
+#
+#: addrbook.c:33 browser.c:56 compose.c:83 curs_main.c:264 pager.c:1469
+#: pgpkey.c:180 postpone.c:36 query.c:48 recvattach.c:61
 msgid "Help"
 msgstr "ÂďŢčĺéá"
-#
-# File: addrbook.c, line: 131
+
+#
+#: addrbook.c:131
 msgid "You have no aliases!"
 msgstr "Äĺí Ý÷ĺôĺ ęáíÝíá řĺőäţíőěď!"
-#
-# File: addrbook.c, line: 143
+
+#
+#: addrbook.c:143
 msgid "Aliases"
 msgstr "Řĺőäţíőěá"
+
 #
 #. add a new alias
-# File: alias.c, line: 192
+#: alias.c:192
 msgid "Alias as: "
 msgstr "Řĺőäţíőěď ůň: "
-#
-# File: alias.c, line: 198
+
+#
+#: alias.c:198
 msgid "You already have an alias defined with that name!"
 msgstr "¸÷ĺôĺ Ţäç Ýíá řĺőäţíőěď ěĺ áőôü ôď üíďěá!"
-#
-# File: alias.c, line: 212
+
+#
+#: alias.c:212
 msgid "Address: "
 msgstr "Äéĺýčőíóç: "
-#
-# File: alias.c, line: 228
+
+#
+#: alias.c:228
 msgid "Personal name: "
 msgstr "Đńďóůđéęü źíďěá: "
-#
-# File: alias.c, line: 237
+
+#
+#: alias.c:237
 #, c-format
 msgid "[%s = %s] Accept?"
 msgstr "[%s = %s] ÄÝ÷ĺóôĺ;"
-#
-# File: alias.c, line: 254
-# File: recvattach.c, line: 356
-# File: recvattach.c, line: 413
+
+#
+#: alias.c:254 recvattach.c:356 recvattach.c:413
 msgid "Save to file: "
 msgstr "ÁđďčŢęĺőóç óôď áń÷ĺßď: "
-#
-# File: alias.c, line: 265
+
+#
+#: alias.c:265
 msgid "Alias added."
 msgstr "Ôď řĺőäţíőěď đńďóôÝčçęĺ."
-#
-# File: attach.c, line: 112
-# File: attach.c, line: 239
-# File: attach.c, line: 431
-# File: attach.c, line: 878
+
+#
+#: attach.c:112 attach.c:239 attach.c:431 attach.c:878
 msgid "Can't match nametemplate, continue?"
 msgstr "Áäőíáěßá ôáéńéÜóěáôďň ôďő nametemplate, íá óőíĺ÷ßóů;"
+
 #
 #. For now, editing requires a file, no piping
-# File: attach.c, line: 124
+#: attach.c:124
 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
 msgstr "Ç ęáôá÷ţńçóç óôďé÷ĺßůí ôďő mailcap ÷ńĺéÜćĺôáé ôď %%s"
-#
-# File: attach.c, line: 132
-# File: attach.c, line: 257
-# File: commands.c, line: 155
-# File: compose.c, line: 1019
-# File: curs_lib.c, line: 128
-# File: curs_lib.c, line: 323
+
+#
+#: attach.c:132 attach.c:257 commands.c:155 compose.c:1019 curs_lib.c:128
+#: curs_lib.c:323
 #, c-format
 msgid "Error running \"%s\"!"
 msgstr "ÓöÜëěá ęáôÜ ôçí ĺęôÝëĺóç ôďő \"%s\"!"
-#
-# File: attach.c, line: 142
+
+#
+#: attach.c:142
 msgid "Failure to open file to parse headers."
 msgstr "Áđďôő÷ßá ęáôÜ ôď Üíďéăěá áń÷ĺßďő ăéá ôçí áíÜëőóç ôůí ĺđéęĺöáëßäůí."
-#
-# File: attach.c, line: 173
+
+#
+#: attach.c:173
 msgid "Failure to open file to strip headers."
 msgstr "Áđďôő÷ßá ęáôÜ ôď Üíďéăěá áń÷ĺßďő ăéá ôçí áđďăýěíůóç ôůí ĺđéęĺöáëßäůí"
-#
-# File: attach.c, line: 191
+
+#
+#: attach.c:191
 #, c-format
 msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
 msgstr "Ęáěěßá ęáôá÷ţńçóç mailcap ăéá ôď %s, äçěéďőńăßá ęĺíďý áń÷ĺßďő."
+
 #
 #. For now, editing requires a file, no piping
-# File: attach.c, line: 251
+#: attach.c:251
 msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
 msgstr "Ç ęáôá÷ţńçóç mailcap Edit ÷ńĺéÜćĺôáé ôď %%s"
-#
-# File: attach.c, line: 270
+
+#
+#: attach.c:270
 #, c-format
 msgid "No mailcap edit entry for %s"
 msgstr "Äĺí őđÜń÷ĺé ęáôá÷ţńçóç mailcap ăéá ĺđĺîĺńăáóßá ęĺéěÝíďő ăéá ôď %s"
-#
-# File: attach.c, line: 397
+
+#
+#: attach.c:397
 msgid "No matching mailcap entry found.  Viewing as text."
 msgstr "Äĺí âńÝčçęĺ üěďéá ęáôá÷ţńçóç Mailcap. Áíáăéăíţóęĺôáé ůň ęĺßěĺíď."
-#
-# File: attach.c, line: 410
+
+#
+#: attach.c:410
 msgid "MIME type not defined.  Cannot view attachment."
 msgstr "Ď ôýđďň MIME äĺí Ý÷ĺé ďńéóôĺß. Áäőíáěßá ĺěöáíéóçň đńďóáńôŢóĺůň."
-#
-# File: attach.c, line: 500
+
+#
+#: attach.c:500
 msgid "Cannot create filter"
 msgstr "Áäőíáěßá äçěéďőńăßáň ößëôńďő"
-#
-# File: attach.c, line: 702
-# File: recvattach.c, line: 387
+
+#
+#: attach.c:702 recvattach.c:387
 msgid "Attachment saved."
 msgstr "Ç đńďóÜńôçóç áđďčçęĺýčçęĺ."
-#
-# File: attach.c, line: 758
+
+#
+#: attach.c:758
 msgid "Write fault!"
 msgstr "ÓöÜëěá ĺăăńáöŢň!"
-#
-# File: attach.c, line: 962
+
+#
+#: attach.c:962
 msgid "I don't know how to print that!"
 msgstr "Äĺ ăíůńßćů đůň íá ôď ôőđţóů áőôü!"
-#
-# File: browser.c, line: 54
+
+#
+#: browser.c:54
 msgid "Chdir"
 msgstr "ÁëëáăŢ ęáôáëüăďő"
-#
-# File: browser.c, line: 55
+
+#
+#: browser.c:55
 msgid "Mask"
 msgstr "ĚÜóęá"
-#
-# File: browser.c, line: 344
-# File: browser.c, line: 671
+
+#
+#: browser.c:344 browser.c:678
 #, c-format
 msgid "%s is not a directory."
 msgstr "Ôď %s äĺí ĺßíáé ęáôÜëďăďň."
-#
-# File: browser.c, line: 449
+
+#
+#: browser.c:449
 #, c-format
 msgid "Mailboxes [%d]"
 msgstr "Ăńáěěáôďęéâţôéá [%d]"
-#
-# File: browser.c, line: 454
+
+#
+#: browser.c:454
 #, c-format
 msgid "Directory [%s], File mask: %s"
 msgstr "ĘáôÜëďăďň [%s], ĚÜóęá áń÷ĺßďő: %s"
-#
-# File: browser.c, line: 538
-# File: browser.c, line: 728
-# File: browser.c, line: 811
+
+#
+# recvattach.c:1065
+#: browser.c:519
+#, fuzzy
+msgid "IMAP folder browsing is not currently supported"
+msgstr "ÁőôŢ ç ëĺéôďőńăßá äĺí őđďóôçńßćĺôáé đńďň ôď đáńüí ăéá ěçíýěáôá PGP."
+
+#
+#: browser.c:545 browser.c:735 browser.c:818
 msgid "No files match the file mask"
 msgstr "ĘáíÝíá áń÷ĺßď äĺ ôáéńéÜćĺé ěĺ ôç ěÜóęá áń÷ĺßďő"
-#
-# File: browser.c, line: 645
+
+#
+#: browser.c:652
 msgid "Chdir to: "
 msgstr "ÁëëáăŢ ęáôáëüăďő óĺ:"
-#
-# File: browser.c, line: 664
-# File: browser.c, line: 721
+
+#
+#: browser.c:671 browser.c:728
 msgid "Error scanning directory."
 msgstr "ÓöÜëěá ęáôÜ ôç äéĺńĺýíçóç ôďő ęáôáëüăďő."
-#
-# File: browser.c, line: 682
+
+#
+#: browser.c:689
 msgid "File Mask: "
 msgstr "ĚÜóęá áń÷ĺßďő: "
-#
-# File: browser.c, line: 744
+
+#
+#: browser.c:751
 msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr ""
 "ÁíÜóôńďöç ôáîéíüěçóç ęáôÜ (d)çěĺńďěçíßá, (a)áëöáâçôéęÜ, (z)ěÝăĺčďň Ţ "
 "(n)Üęőńď;"
-#
-# File: browser.c, line: 745
+
+#
+#: browser.c:752
 msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
 msgstr "Ôáîéíüěçóç ęáôÜ (d)çěĺńďěçíßá, (a)áëöáâçôéęÜ, (z)ěÝăĺčďň Ţ (n)Üęőńď;"
-#
-# File: browser.c, line: 746
+
+#
+#: browser.c:753
 msgid "dazn"
 msgstr "dazn"
-#
-# File: browser.c, line: 798
+
+#
+#: browser.c:805
 msgid "New file name: "
 msgstr "ÍÝď üíďěá áń÷ĺßďő: "
-#
-# File: browser.c, line: 819
+
+#
+#: browser.c:826
 msgid "Can't view a directory"
 msgstr "Áäőíáěßá áíÜăíůóçň ĺíüň ęáôÜëďăďő"
-#
-# File: browser.c, line: 837
+
+#
+#: browser.c:844
 msgid "Error trying to view file"
 msgstr "ÓöÜëěá ęáôÜ ôçí ĺěöÜíéóç áń÷ĺßďő"
-#
-# File: buffy.c, line: 393
+
+#
+#: buffy.c:393
 #, c-format
 msgid "New mail in %s."
 msgstr "ÍÝá áëëçëďăńáößá óôď %s."
-#
-# File: color.c, line: 322
+
+#
+#: color.c:322
 #, c-format
 msgid "%s: color not supported by term"
 msgstr "%s: ôď ôĺńěáôéęü äĺí őđďóôçńßćĺé ÷ńţěá"
-#
-# File: color.c, line: 328
+
+#
+#: color.c:328
 #, c-format
 msgid "%s: no such color"
 msgstr "%s: äĺí őđÜń÷ĺé ôÝôďéď ÷ńţěá"
-#
-# File: color.c, line: 374
-# File: color.c, line: 565
-# File: color.c, line: 576
+
+#
+#: color.c:374 color.c:565 color.c:576
 #, c-format
 msgid "%s: no such object"
 msgstr "%s: äĺí őđÜń÷ĺé ôÝôďéď áíôéęĺßěĺíď"
-#
-# File: color.c, line: 381
+
+#
+#: color.c:381
 #, c-format
 msgid "%s: command valid only for index object"
 msgstr "%s: ç ĺíôďëŢ éó÷ýĺé ěüíď ăéá ôď ÷áńáęôçńéóôéęü áíôéęĺßěĺíď"
-#
-# File: color.c, line: 389
+
+#
+#: color.c:389
 #, c-format
 msgid "%s: too few arguments"
 msgstr "%s: đďëý ëßăá ďńßóěáôá"
-#
-# File: color.c, line: 553
+
+#
+#: color.c:553
 msgid "Missing arguments."
 msgstr "ĹëëéđŢ ďńßóěáôá."
-#
-# File: color.c, line: 592
-# File: color.c, line: 603
+
+#
+#: color.c:592 color.c:603
 msgid "color: too few arguments"
 msgstr "÷ńţěá: đďëý ëßăá ďńßóěáôá"
-#
-# File: color.c, line: 626
+
+#
+#: color.c:626
 msgid "mono: too few arguments"
 msgstr "ěďíü÷ńůěá: ëßăá ďńßóěáôá"
-#
-# File: color.c, line: 646
+
+#
+#: color.c:646
 #, c-format
 msgid "%s: no such attribute"
 msgstr "%s: äĺí őđÜń÷ĺé ôÝôďéá éäéüôçôá"
-#
-# File: color.c, line: 686
-# File: hook.c, line: 61
-# File: hook.c, line: 69
-# File: keymap.c, line: 697
+
+#
+#: color.c:686 hook.c:61 hook.c:69 keymap.c:697
 msgid "too few arguments"
 msgstr "đďëý ëßăá ďńßóěáôá"
-#
-# File: color.c, line: 695
-# File: hook.c, line: 75
+
+#
+#: color.c:695 hook.c:75
 msgid "too many arguments"
 msgstr "đÜńá đďëëÜ ďńßóěáôá"
-#
-# File: color.c, line: 709
+
+#
+#: color.c:709
 msgid "default colors not supported"
 msgstr "äĺí őđďóôçńßćďíôáé ôá ĺî'ďńéóěďý ÷ńţěáôá"
+
 #
 # commands.c:87 commands.c:95 pgp.c:1373 pgpkey.c:220
-# File: commands.c, line: 87
-# File: commands.c, line: 95
-# File: pgp.c, line: 1389
-# File: pgpkey.c, line: 220
+#: commands.c:87 commands.c:95 pgp.c:1389 pgpkey.c:220
 msgid "Invoking PGP..."
 msgstr "ĘëŢóç ôďő PGP..."
+
 #
 # commands.c:92
 #. find out whether or not the verify signature
-# File: commands.c, line: 92
+#: commands.c:92
 msgid "Verify PGP signature?"
 msgstr "Ĺđéâĺâáßůóç ôçň PGP řçöéáęŢň őđďăńáöŢň?"
-#
-# File: commands.c, line: 110
-# File: mbox.c, line: 722
+
+#
+#: commands.c:110 mbox.c:722
 msgid "Could not create temporary file!"
 msgstr "Áäőíáěßá ęáôÜ ôç äçěéďőńăßá đńďóůńéíďý áń÷ĺßďő!"
-#
-# File: commands.c, line: 162
+
+#
+#: commands.c:162
 msgid "Command: "
 msgstr "ĹíôďëŢ: "
-#
-# File: commands.c, line: 180
-# File: recvattach.c, line: 692
+
+#
+#: commands.c:180 recvattach.c:692
 msgid "Bounce message to: "
 msgstr "ÁíáđŢäçóç ěçíýěáôďň óôď: "
-#
-# File: commands.c, line: 182
-# File: recvattach.c, line: 694
+
+#
+#: commands.c:182 recvattach.c:694
 msgid "Bounce tagged messages to: "
 msgstr "ÁíáđŢäçóç óçěĺéůěÝíůí ěçíőěÜôůí óôď: "
-#
-# File: commands.c, line: 197
+
+#
+#: commands.c:197
 msgid "Error parsing address!"
 msgstr "ÓöÜëěá ęáôÜ ôçí áíÜëőóç ôçň äéĺýčçíóçň!"
-#
-# File: commands.c, line: 207
+
+#
+#: commands.c:207
 #, c-format
 msgid "Bounce message to %s"
 msgstr "ÁíáđŢäçóç ěçíýěáôďň óôď %s"
-#
-# File: commands.c, line: 207
+
+#
+#: commands.c:207
 #, c-format
 msgid "Bounce messages to %s"
 msgstr "ÁíáđŢäçóç ěçíçěÜôůí óôď %s"
-#
-# File: commands.c, line: 218
+
+#
+#: commands.c:218
 msgid "Message bounced."
 msgstr "Ôď ěŢíőěá áíáđçäŢóôĺ."
-#
-# File: commands.c, line: 218
+
+#
+#: commands.c:218
 msgid "Messages bounced."
 msgstr "Ôá ěçíýěáôá áíáđŢäçóáí."
-#
-# File: commands.c, line: 238
+
+#
+#: commands.c:238
 msgid "Pipe to command: "
 msgstr "Äéď÷Ýôĺőóç óôçí ĺíôďëŢ: "
-#
-# File: commands.c, line: 338
+
+#
+#: commands.c:338
 msgid ""
 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore?: "
 msgstr ""
 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore?: "
-#
-# File: commands.c, line: 339
+
+#
+#: commands.c:339
 msgid ""
 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore?: "
 msgstr ""
 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore?: "
-#
-# File: commands.c, line: 340
+
+#
+#: commands.c:340
 msgid "dfrsotuzc"
 msgstr "dfrsotuzc"
-#
-# File: commands.c, line: 393
+
+#
+#: commands.c:393
 msgid "Shell command: "
 msgstr "ĹíôďëŢ öëďéďý: "
-#
-# File: commands.c, line: 509
+
+#
+#: commands.c:509
 #, c-format
 msgid "%s%s to mailbox"
 msgstr "%s%s óôď ăńáěěáôďęéâţôéď"
-#
-# File: commands.c, line: 510
+
+#
+#: commands.c:510
 msgid "Decode-save"
 msgstr "Áđďęůäéęďđďßçóç-áđďčŢęĺőóç"
-#
-# File: commands.c, line: 510
+
+#
+#: commands.c:510
 msgid "Decode-copy"
 msgstr "Áđďęůäéęďđďßçóç-áíôéăńáöŢ"
-#
-# File: commands.c, line: 511
+
+#
+#: commands.c:511
 msgid "Decrypt-save"
 msgstr "ÁđďęńőđôďăńÜöçóç-áđďčŢęĺőóç"
-#
-# File: commands.c, line: 511
+
+#
+#: commands.c:511
 msgid "Decrypt-copy"
 msgstr "ÁđďęńőđôďăńÜöçóç-áíôéăńáöŢ"
-#
-# File: commands.c, line: 512
-# File: curs_main.c, line: 260
-# File: recvattach.c, line: 58
+
+#
+#: commands.c:512 curs_main.c:260 recvattach.c:58
 msgid "Save"
 msgstr "ÁđďčŢę"
-#
-# File: commands.c, line: 512
+
+#
+#: commands.c:512
 msgid "Copy"
 msgstr "Áíôéăń"
-#
-# File: commands.c, line: 512
+
+#
+#: commands.c:512
 msgid " tagged"
 msgstr " óçěĺéůěÝíď"
-#
-# File: commands.c, line: 581
+
+#
+#: commands.c:581
 #, c-format
 msgid "Copying to %s..."
 msgstr "ÁíôéăńáöŢ óôď %s..."
-#
-# File: commands.c, line: 653
+
+#
+#: commands.c:653
 msgid "Print message?"
 msgstr "Ĺęôýđůóç ěçíýěáôďň;"
-#
-# File: commands.c, line: 653
+
+#
+#: commands.c:653
 msgid "Print tagged messages?"
 msgstr "Ĺęôýđůóç ôůí óçěĺéůěÝíůí ěçíőěÜôůí;"
-#
-# File: commands.c, line: 680
+
+#
+#: commands.c:680
 msgid "Message printed"
 msgstr "Ôď ěŢíőěá ĺęôőđţčçęĺ"
-#
-# File: commands.c, line: 680
+
+#
+#: commands.c:680
 msgid "Messages printed"
 msgstr "Ôá ěçíýěáôá ĺęôőđţčçęáí"
-#
-# File: compose.c, line: 76
+
+#
+#: compose.c:76
 msgid "Send"
 msgstr "ÁđďóôďëŢ"
-#
-# File: compose.c, line: 77
+
+#
+#: compose.c:77
 msgid "Abort"
 msgstr "Áęýńůóç"
-#
-# File: compose.c, line: 81
-# File: compose.c, line: 538
+
+#
+#: compose.c:81 compose.c:538
 msgid "Attach file"
 msgstr "ĐńďóáńôŢóôĺ áń÷ĺßď"
-#
-# File: compose.c, line: 82
+
+#
+#: compose.c:82
 msgid "Descrip"
 msgstr "Đĺńßăń"
+
 #
 # compose.c:103
-# File: compose.c, line: 103
+#: compose.c:103
 msgid "Sign, Encrypt"
 msgstr "ŐđďăńáöŢ, ęńőđôďăńÜöçóç"
+
 #
 # compose.c:105
-# File: compose.c, line: 105
+#: compose.c:105
 msgid "Encrypt"
 msgstr "ĘńőđôďăńÜöçóç"
+
 #
 # compose.c:107
-# File: compose.c, line: 107
+#: compose.c:107
 msgid "Sign"
 msgstr "ŐđďăńáöŢ"
-#
-# File: compose.c, line: 109
+
+#
+#: compose.c:109
 msgid "Clear"
 msgstr "ÁđĺíĺńăďđďéçěÝíď"
-#
-# File: compose.c, line: 116
+
+#
+#: compose.c:116
 msgid " sign as: "
 msgstr " őđďăńáöŢ ůň: "
+
 #
 # compose.c:116
-# File: compose.c, line: 116
+#: compose.c:116
 msgid "<default>"
 msgstr "<ĺî'ďńéóěďý>"
+
 #
 # compose.c:117 compose.c:191
-# File: compose.c, line: 117
-# File: compose.c, line: 191
+#: compose.c:117 compose.c:191
 msgid "MIC algorithm: "
 msgstr "Áëăüńéčěďň MIC: "
+
 #
 # compose.c:132
-# File: compose.c, line: 132
+#: compose.c:132
 msgid ""
 "(e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, select (m)ic algorithm, or (f)orget "
 "it? "
 msgstr ""
 "(e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, äéáëÝîôĺ áëăüń. (m)ic , Ţ (f)orget it? "
+
 #
 # compose.c:133
-# File: compose.c, line: 133
+#: compose.c:133
 msgid "esabmf"
 msgstr "esabmf"
+
 #
 # compose.c:150
-# File: compose.c, line: 150
+#: compose.c:150
 msgid "Can't open your secret key ring!"
 msgstr "Áäőíáěßá ęáôÜ ôçí áíÜăíůóç ôďő äáęôőëßďő éäéůôéęďý ęëĺéäéďý!"
-#
-# File: compose.c, line: 155
+
+#
+#: compose.c:155
 msgid "Sign as: "
 msgstr "ŐđďăńáöŢ ůň: "
+
 #
 # compose.c:175
-# File: compose.c, line: 175
+#: compose.c:175
 msgid "An unkown PGP version was defined for signing."
 msgstr "Ěéá Üăíůóôç Ýęäďóç ôďő PGP ďńßóôçęĺ ăéá őđďăńáöŢ."
+
 #
 # compose.c:185
-# File: compose.c, line: 185
+#: compose.c:185
 msgid "This doesn't make sense if you don't want to sign the message."
 msgstr "Áőôü äĺí Ý÷ĺé íüçěá áí äĺí čÝëĺôĺ íá őđďăńÜřĺôĺ ôď ěŢíőěá."
+
 #
 # compose.c:196
-# File: compose.c, line: 196
+#: compose.c:196
 msgid "Unknown MIC algorithm, valid ones are: pgp-md5, pgp-sha1, pgp-rmd160"
 msgstr "śăíůóôďň áëăüńéčěďň MIC, Ýăęőńďé ĺßíáé: pgp-md5, pgp-sha1, pgp-rmd160"
-#
-# File: compose.c, line: 232
+
+#
+#: compose.c:232
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] no longer exists!"
 msgstr "Ôď %s [#%d] äĺí őđÜń÷ĺé đéá!"
-#
-# File: compose.c, line: 240
+
+#
+#: compose.c:240
 #, c-format
 msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
 msgstr "Ôď %s [#%d] áëéţčçęĺ. Íá ĺíçěĺńţóů ôçí ęůäéęďđďßçóç;"
-#
-# File: compose.c, line: 281
+
+#
+#: compose.c:281
 msgid "===== Attachments ====="
 msgstr "===== ÓőíçěěÝíá ===="
-#
-# File: compose.c, line: 319
+
+#
+#: compose.c:319
 msgid "You may not delete the only attachment."
 msgstr "Äĺí ěđďńĺßôĺ íá äéáăńÜřĺôĺ ôç ěéá ěďíÜ÷á đńďóÜńôçóç."
-#
-# File: compose.c, line: 393
+
+#
+#: compose.c:393
 msgid "Compose"
 msgstr "Óýíčĺóç"
-#
-# File: compose.c, line: 543
+
+#
+#: compose.c:543
 msgid "Open mailbox to attach message from"
 msgstr "śíďéăěá ăńáěěáôďęéâůôßďő ăéá ôçí đńďóÜńôçóç ěçíýěáôďň áđü"
-#
-# File: compose.c, line: 585
+
+#
+#: compose.c:585
 msgid "No messages in that folder."
 msgstr "Äĺí őđÜń÷ďőí ěçíýěáôá óĺ áőôü ôď öÜęĺëď."
-#
-# File: compose.c, line: 592
+
+#
+#: compose.c:592
 msgid "Tag the messages you want to attach!"
 msgstr "Óçěĺéţóôĺ ôá ěçíýěáôá đďő čÝëĺôĺ íá đńďóáńôŢóĺôĺ!"
-#
-# File: compose.c, line: 627
-# File: compose.c, line: 647
+
+#
+#: compose.c:627 compose.c:647
 msgid "Unable to attach!"
 msgstr "Äĺí ěđďńţ íá đńďóáńôŢóů!"
-#
-# File: compose.c, line: 783
+
+#
+#: compose.c:783
 msgid "Invalid encoding."
 msgstr "Ěç Ýăęőńç ęůäéęďđďßçóç."
-#
-# File: compose.c, line: 798
+
+#
+#: compose.c:798
 msgid "Save a copy of this message?"
 msgstr "ÁđďčŢęĺóç áíôéăńÜöďő ôďő ěçíýěáôďň;"
-#
-# File: compose.c, line: 845
+
+#
+#: compose.c:845
 msgid "Rename to: "
 msgstr "Ěĺôďíďěáóßá óĺ: "
-#
-# File: compose.c, line: 850
+
+#
+#: compose.c:850
 #, c-format
 msgid "Can't stat: %s"
 msgstr "Áäőíáěßá óôç đńďóâáóç: %s"
-#
-# File: compose.c, line: 877
+
+#
+#: compose.c:877
 msgid "New file: "
 msgstr "ÍÝď áń÷ĺßď: "
-#
-# File: compose.c, line: 890
+
+#
+#: compose.c:890
 msgid "Content-Type is of the form base/sub"
 msgstr "Ôď Content-Type ĺßíáé ôçň ěďńöŢň base/sub"
-#
-# File: compose.c, line: 896
+
+#
+#: compose.c:896
 #, c-format
 msgid "Unknown Content-Type %s"
 msgstr "śăíůóôď Content-Type %s"
-#
-# File: compose.c, line: 909
+
+#
+#: compose.c:909
 #, c-format
 msgid "Can't create file %s"
 msgstr "Áäőíáěßá äçěéďőńăßáň áń÷ĺßďő %s"
-#
-# File: compose.c, line: 917
+
+#
+#: compose.c:917
 msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
 msgstr "Áđďôő÷ßá ęáôÜ ôçí äçěéďőńăßá đńďóÜńôçóçň"
-#
-# File: compose.c, line: 980
+
+#
+#: compose.c:980
 msgid "Postpone this message?"
 msgstr "Íá áíáâëçčĺß ç ôá÷őäńüěçóç áőôďý ôďő ěŢíőěáôďň;"
-#
-# File: compose.c, line: 1034
+
+#
+#: compose.c:1034
 msgid "Write message to mailbox"
 msgstr "ĹăăńáöŢ ôďőň ěŢíőěáôďň óôď ăńáěěáôďęéâţôéď"
-#
-# File: compose.c, line: 1038
+
+#
+#: compose.c:1038
 #, c-format
 msgid "Writing message to %s ..."
 msgstr "ĹăăńáöŢ ěçíýěáôďň óôď %s ..."
-#
-# File: compose.c, line: 1049
+
+#
+#: compose.c:1049
 msgid "Message written."
 msgstr "Ôď ěŢíőěá ăńÜöôçęĺ."
-#
-# File: curs_lib.c, line: 136
+
+#
+#: curs_lib.c:136
 msgid "yes"
 msgstr "y(íáé)"
-#
-# File: curs_lib.c, line: 137
+
+#
+#: curs_lib.c:137
 msgid "no"
 msgstr "n(ü÷é)"
+
 #
 #. restore blocking operation
-# File: curs_lib.c, line: 176
+#: curs_lib.c:176
 msgid "Exit Mutt?"
 msgstr "¸îďäďň áđü ôď Mutt;"
-#
-# File: curs_lib.c, line: 276
+
+#
+#: curs_lib.c:276
 msgid "unknown error"
 msgstr "Üăíůóôď óöÜëěá"
-#
-# File: curs_lib.c, line: 296
+
+#
+#: curs_lib.c:296
 msgid "Press any key to continue..."
 msgstr "ĐáôŢóôĺ Ýíá đëŢęôńď ăéá íá óőíĺ÷ĺßóĺôĺ..."
-#
-# File: curs_lib.c, line: 339
+
+#
+#: curs_lib.c:339
 msgid " ('?' for list): "
 msgstr "('?' ăéá ëßóôá): "
-#
-# File: curs_main.c, line: 50
-# File: curs_main.c, line: 537
+
+#
+#: curs_main.c:50 curs_main.c:537
 msgid "No mailbox is open."
 msgstr "Äĺí őđÜń÷ďőí áíďé÷ôÜ ăńáěěáôďęéâţôéá."
-#
-# File: curs_main.c, line: 51
+
+#
+#: curs_main.c:51
 msgid "There are no messages."
 msgstr "Äĺí őđÜń÷ďőí ěçíýěáôá."
-#
-# File: curs_main.c, line: 52
-# File: mx.c, line: 996
-# File: pager.c, line: 55
-# File: recvattach.c, line: 47
+
+#
+#: curs_main.c:52 mx.c:996 pager.c:55 recvattach.c:47
 msgid "Mailbox is read-only."
 msgstr "Ôď ăńáěěáôďęéâţôéď ĺßíáé ăéá ěüíď-áíÜăíůóç."
-#
-# File: curs_main.c, line: 53
-# File: pager.c, line: 56
+
+#
+#: curs_main.c:53 pager.c:56
 msgid "Function not permitted in attach-message mode."
 msgstr "ÁőôŢ ç ëĺéôďőńăßÜ áđáăďńĺýĺôĺ óôçí ęáôÜóôáóç đńďóÜńôçóç-ěçíýěáôďň."
-#
-# File: curs_main.c, line: 220
+
+#
+#: curs_main.c:220
 msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
 msgstr ""
 "Áäőíáěßá áëëáăŢň óĺ ęáôÜóôáóç ĺăăńáöŢň óĺ ăńáěěáôďęéâţôéď ěüíď ăéá áíÜăíůóç!"
-#
-# File: curs_main.c, line: 227
+
+#
+#: curs_main.c:227
 msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
 msgstr "Ďé áëëáăÝň óôď öÜęĺëď čá ăńáöďýí ęáôÜ ôç Ýîďäď áđü ôď öÜęĺëď."
-#
-# File: curs_main.c, line: 232
+
+#
+#: curs_main.c:232
 msgid "Changes to folder will not be written."
 msgstr "Ďé áëëáăÝň óôď öÜęĺëď äĺí čá ăńáöďýí."
-#
-# File: curs_main.c, line: 257
+
+#
+#: curs_main.c:257
 msgid "Quit"
 msgstr "¸îďäďň"
-#
-# File: curs_main.c, line: 258
-# File: pager.c, line: 1379
-# File: postpone.c, line: 34
+
+#
+#: curs_main.c:258 pager.c:1379 postpone.c:34
 msgid "Del"
 msgstr "ÄéáăńáöŢ"
-#
-# File: curs_main.c, line: 259
-# File: postpone.c, line: 35
+
+#
+#: curs_main.c:259 postpone.c:35
 msgid "Undel"
 msgstr "ĹđáíáöďńÜ"
-#
-# File: curs_main.c, line: 261
-# File: query.c, line: 44
+
+#
+#: curs_main.c:261 query.c:44
 msgid "Mail"
 msgstr "Ôá÷őäń"
-#
-# File: curs_main.c, line: 262
-# File: pager.c, line: 1380
+
+#
+#: curs_main.c:262 pager.c:1380
 msgid "Reply"
 msgstr "ÁđÜíô"
-#
-# File: curs_main.c, line: 263
+
+#
+#: curs_main.c:263
 msgid "Group"
 msgstr "ĎěÜäá"
-#
-# File: curs_main.c, line: 434
+
+#
+#: curs_main.c:434
 msgid "Mailbox was externally modified.  Flags may be wrong."
 msgstr ""
 "Ôď ăńáěěáôďęéâţôéď ôńďđďđďéŢčçęĺ ĺîůôĺńéęÜ. Ç óçěáßĺň ěđďńĺß íá ĺßíáé ëÜčďň"
-#
-# File: curs_main.c, line: 437
+
+#
+#: curs_main.c:437
 msgid "New mail in this mailbox."
 msgstr "ÍÝá áëëçëďăńáößá óĺ áőôü ôď ăńáěěáôďęéâţôéď."
-#
-# File: curs_main.c, line: 543
+
+#
+#: curs_main.c:543
 msgid "No tagged messages."
 msgstr "Äĺí őđÜń÷ďőí óçěĺéůěÝíá ěçíýěáôá."
-#
-# File: curs_main.c, line: 623
+
+#
+#: curs_main.c:623
 msgid "Jump to message: "
 msgstr "ĚĺôÜâáóç óôď ěŢíőěá: "
-#
-# File: curs_main.c, line: 629
+
+#
+#: curs_main.c:629
 msgid "Argument must be a message number."
 msgstr "Ç đáńÜěĺôńďň đńÝđĺé íá ĺßíáé áńéčěüň ěçíýěáôďň."
-#
-# File: curs_main.c, line: 662
+
+#
+#: curs_main.c:662
 msgid "That message is not visible."
 msgstr "Áőôü ôď ěŢíőěá äĺí ĺßíáé ďńáôü."
-#
-# File: curs_main.c, line: 665
+
+#
+#: curs_main.c:665
 msgid "Invalid message number."
 msgstr "Ěç Ýăęőńďň áńéčěüň ěçíýěáôďň."
-#
-# File: curs_main.c, line: 678
+
+#
+#: curs_main.c:678
 msgid "Delete messages matching: "
 msgstr "ÄéáăńáöŢ đáńüěďéůí ěçíőěÜôůí: "
-#
-# File: curs_main.c, line: 700
+
+#
+#: curs_main.c:700
 msgid "No limit pattern is in effect."
 msgstr "ĘáíÝíá őđüäĺéăěá ďńßůí óĺ ëĺéôďőńăßá."
+
 #
 #. i18n: ask for a limit to apply
-# File: curs_main.c, line: 705
+#: curs_main.c:705
 #, c-format
 msgid "Limit: %s"
 msgstr "źńéď: %s"
-#
-# File: curs_main.c, line: 714
+
+#
+#: curs_main.c:714
 msgid "Limit to messages matching: "
 msgstr "Đĺńéďńéóěüň óôá đáńüěďéá ěçíýěáôá: "
-#
-# File: curs_main.c, line: 744
+
+#
+#: curs_main.c:744
 msgid "Quit Mutt?"
 msgstr "¸îďäďň áđü ôď Mutt;"
-#
-# File: curs_main.c, line: 846
+
+#
+#: curs_main.c:846
 msgid "Tag messages matching: "
 msgstr "Óçěĺßůóôĺ ôá đáńüěďéá ěçíýěáôá ěĺ: "
-#
-# File: curs_main.c, line: 854
+
+#
+#: curs_main.c:854
 msgid "Undelete messages matching: "
 msgstr "ĹđáíÝöĺńĺôĺ ôá đáńüěďéá ěçíýěáôá ěĺ: "
-#
-# File: curs_main.c, line: 861
+
+#
+#: curs_main.c:861
 msgid "Untag messages matching: "
 msgstr "Îĺóçěĺéţóôĺôĺ ôá đáńüěďéá ěçíýěáôá ěĺ: "
-#
-# File: curs_main.c, line: 879
+
+#
+#: curs_main.c:879
 msgid "Open mailbox in read-only mode"
 msgstr "Áíďßîôĺ ôď ăńáěěáôďęéâţôéď óĺ ęáôÜóôáóç ěüíď ăéá ĺăăńáöŢ"
-#
-# File: curs_main.c, line: 881
+
+#
+#: curs_main.c:881
 msgid "Open mailbox"
 msgstr "Áíďßîôĺ ôď ăńáěěáôďęéâţôéď"
-#
-# File: curs_main.c, line: 897
-# File: mx.c, line: 457
-# File: mx.c, line: 598
+
+#
+#: curs_main.c:897 mx.c:457 mx.c:598
 #, c-format
 msgid "%s is not a mailbox."
 msgstr "Ôď %s äĺí ĺßíáé ăńáěěáôďęéâţôéď."
-#
-# File: curs_main.c, line: 979
+
+#
+#: curs_main.c:979
 msgid "Exit Mutt without saving?"
 msgstr "¸îďäďň áđü ôď Mutt ÷ůńßň áđďčŢęĺőóç;"
-#
-# File: curs_main.c, line: 996
-# File: curs_main.c, line: 1020
+
+#
+#: curs_main.c:996 curs_main.c:1020
 msgid "You are on the last message."
 msgstr "Ĺßóôĺ óôď ôĺëĺőôáßď ěŢíőěá."
-#
-# File: curs_main.c, line: 1003
-# File: curs_main.c, line: 1045
+
+#
+#: curs_main.c:1003 curs_main.c:1045
 msgid "No undeleted messages."
 msgstr "Äĺí őđÜń÷ďőí áđĺęáôáóôçěÝíá ěçíýěáôá."
-#
-# File: curs_main.c, line: 1038
-# File: curs_main.c, line: 1061
+
+#
+#: curs_main.c:1038 curs_main.c:1061
 msgid "You are on the first message."
 msgstr "Ĺßóôĺ óôď đńţôď ěŢíőěá."
-#
-# File: curs_main.c, line: 1133
-# File: pattern.c, line: 1109
+
+#
+#: curs_main.c:1133 pattern.c:1109
 msgid "Search wrapped to top."
 msgstr "ÁíáćŢôçóç óőíĺ÷ßóôçęĺ áđü ôçí ęďńőöŢ."
-#
-# File: curs_main.c, line: 1142
-# File: pattern.c, line: 1120
+
+#
+#: curs_main.c:1142 pattern.c:1120
 msgid "Search wrapped to bottom."
 msgstr "ÁíáćŢôçóç óőíĺ÷ßóôçęĺ óôç âÜóç."
-#
-# File: curs_main.c, line: 1175
+
+#
+#: curs_main.c:1175
 msgid "No new messages"
 msgstr "Äĺí őđÜń÷ďőí íÝá ěçíýěáôá"
-#
-# File: curs_main.c, line: 1175
+
+#
+#: curs_main.c:1175
 msgid "No unread messages"
 msgstr "Äĺí őđÜń÷ďőí ěç áíáăíůóěÝíá ěçíýěáôá"
-#
-# File: curs_main.c, line: 1176
+
+#
+#: curs_main.c:1176
 msgid " in this limited view"
 msgstr "óĺ áőôŢ ôçí đĺńéďńéóěÝíç üřç"
-#
-# File: curs_main.c, line: 1286
+
+#
+#: curs_main.c:1286
 msgid "No more threads."
 msgstr "Äĺí őđÜń÷ďőí Üëëĺň óőćçôŢóĺéň."
-#
-# File: curs_main.c, line: 1288
+
+#
+#: curs_main.c:1288
 msgid "You are on the first thread."
 msgstr "Ĺßóôĺ óôç đńţôç óőćŢôçóç."
-#
-# File: curs_main.c, line: 1341
+
+#
+#: curs_main.c:1341
 msgid "Thread contains unread messages."
 msgstr "Ç óőćŢôçóç đĺńéÝ÷ĺé ěç áíáăíůóěÝíá ěçíýěáôá."
-#
-# File: curs_main.c, line: 1354
-# File: flags.c, line: 219
-# File: thread.c, line: 661
+
+#
+#: curs_main.c:1354 flags.c:219 thread.c:661
 msgid "Threading is not enabled."
 msgstr "Ç ÷ńŢóç óőćçôŢóĺůí äĺí Ý÷ĺé ĺíĺńăďđďéçčĺß."
+
 #
 #.
 #. * SLcurses_waddnstr() can't take a "const char *", so this is only
 #. * declared "static" (sigh)
 #.
-# File: edit.c, line: 36
+#: edit.c:36
 msgid ""
 "~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
 "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
 "~x\t\táęőńţóôĺ ôéň áëëáăÝň ęáé âăĺßôĺ áđü ôďí ęĺéěĺíďăńÜöď\n"
 "~?\t\táőôü ôď ěŢíőěá\n"
 ".\t\těüíç ôçň óĺ ěéá ăńáěěŢ ôĺńěáôßćĺé ôçí ĺßóďäď\n"
-#
-# File: edit.c, line: 178
+
+#
+#: edit.c:178
 #, c-format
 msgid "%d: invalid message number.\n"
 msgstr "%d: ěç Ýăęőńďň áńéčěüň ěçíýěáôďň.\n"
-#
-# File: edit.c, line: 312
+
+#
+#: edit.c:312
 msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
 msgstr "(Ôĺëĺéţóôĺ ôď ěŢíőěá ěĺ . ěüíç ôçň óĺ ěéá ăńáěěŢ)\n"
-#
-# File: edit.c, line: 370
+
+#
+#: edit.c:370
 msgid "No mailbox.\n"
 msgstr "ĘáíÝíá ăńáěěáôďęéâţôéď.\n"
-#
-# File: edit.c, line: 374
+
+#
+#: edit.c:374
 msgid "Message contains:\n"
 msgstr "Ôď ěŢíőěá đĺńéÝ÷ĺé:\n"
-#
-# File: edit.c, line: 378
-# File: edit.c, line: 430
+
+#
+#: edit.c:378 edit.c:430
 msgid "(continue)\n"
 msgstr "(óőíĺ÷ßóôĺ)\n"
-#
-# File: edit.c, line: 391
+
+#
+#: edit.c:391
 msgid "missing filename.\n"
 msgstr "ëĺßđĺé ôď üíďěá ôďő áń÷ĺßďő.\n"
-#
-# File: edit.c, line: 412
+
+#
+#: edit.c:412
 msgid "No lines in message.\n"
 msgstr "Äĺí őđÜń÷ďőí ăńáěěÝň óôď ěŢíőěá.\n"
-#
-# File: edit.c, line: 441
+
+#
+#: edit.c:441
 #, c-format
 msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
 msgstr "%s: Üăíůóôç ĺíôďëŢ ęĺéěĺíďăńÜöďő (~? ăéá âďŢčĺéá)\n"
-#
-# File: flags.c, line: 257
+
+#
+#: flags.c:257
 msgid "Set flag"
 msgstr "Ďńßóôĺ óçěáßá"
-#
-# File: flags.c, line: 257
+
+#
+#: flags.c:257
 msgid "Clear flag"
 msgstr "Ęáčáńßóôĺ óçěáßá"
-#
-# File: handler.c, line: 130
+
+#
+#: handler.c:130
 msgid "[-- Error: unexpected end of file! --]\n"
 msgstr "[-- ËÜčďň: áđńüóěĺíď ôÝëďň áń÷ĺßďő! --]\n"
+
 #
 #. didn't find anything that we could display!
-# File: handler.c, line: 959
+#: handler.c:971
 msgid "[-- Error:  Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
 msgstr ""
 "[-- ËÜčďň: Äĺí ěđďńţ íá áđĺéęďíßóů ęáíÝíá ěÝńďň ôďő Multipart/Alternative! "
 "--]\n"
-#
-# File: handler.c, line: 1076
+
+#
+#: handler.c:1088
 #, c-format
 msgid "[-- Attachment #%d"
 msgstr "[-- ĐńďóÜńôçóç #%d"
-#
-# File: handler.c, line: 1087
+
+#
+#: handler.c:1099
 #, c-format
 msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
 msgstr "[-- Ôýđďň: %s/%s, Ęůäéęďđďßçóç: %s, ĚÝăĺčďň: %s --]\n"
-#
-# File: handler.c, line: 1146
+
+#
+#: handler.c:1158
 #, c-format
 msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
 msgstr "[-- Autoview ÷ńçóéěďđďéţíôáň ôď %s --]\n"
-#
-# File: handler.c, line: 1147
+
+#
+#: handler.c:1159
 #, c-format
 msgid "Invoking autoview command: %s"
 msgstr "ĘëŢóç ôçň ĺíôďëŢň autoview: %s"
-#
-# File: handler.c, line: 1184
-# File: handler.c, line: 1202
+
+#
+#: handler.c:1196 handler.c:1214
 #, c-format
 msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
 msgstr "[-- Autoview ęáíďíéęŢ Ýîďäďň ôďő %s --]\n"
-#
-# File: handler.c, line: 1234
+
+#
+#: handler.c:1246
 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
 msgstr ""
 "[-- ÓöÜëěá: ôď ěŢíőěá/ĺîůôĺńéęü-óţěá äĺí Ý÷ĺé đáńÜěĺôńď access-type --]\n"
-#
-# File: handler.c, line: 1251
+
+#
+#: handler.c:1263
 #, c-format
 msgid "[-- This %s/%s attachment "
 msgstr "[-- ÁőôŢ ç %s/%s đńďóÜńôçóç "
-#
-# File: handler.c, line: 1258
+
+#
+#: handler.c:1270
 #, c-format
 msgid "(size %s bytes) "
 msgstr "(ěÝăĺčďň %s bytes) "
-#
-# File: handler.c, line: 1260
+
+#
+#: handler.c:1272
 msgid "has been deleted --]\n"
 msgstr "Ý÷ĺé äéáăńáöĺß --]\n"
-#
-# File: handler.c, line: 1263