Anonymous avatar Anonymous committed c33914e

automatic post-release commit for mutt-1.5.6

Comments (0)

Files changed (29)

-1.5.5.1
+1.5.6
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Mutt 1.5.5.1\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-11-05 21:05+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-02-01 19:24+0100\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
 msgstr "Записът \"compose\" в mailcap изисква %%s"
 
-#: attach.c:128 attach.c:253 commands.c:209 compose.c:1275 curs_lib.c:149
+#: attach.c:128 attach.c:253 commands.c:216 compose.c:1275 curs_lib.c:149
 #: curs_lib.c:395
 #, c-format
 msgid "Error running \"%s\"!"
 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
 msgstr "Притежателят на S/MIME сертификата не съвпада с подателя на писмото."
 
-#: commands.c:187
+#: commands.c:187 commands.c:198
+msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
+msgstr ""
+
+#: commands.c:189
 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
 msgstr "S/MIME-подписът НЕ е потвърден успешно."
 
-#: commands.c:193
+#: commands.c:196
 msgid "PGP signature successfully verified."
 msgstr "PGP-подписът е потвърден успешно."
 
-#: commands.c:194
+#: commands.c:200
 msgid "PGP signature could NOT be verified."
 msgstr "PGP-подписът НЕ е потвърден успешно."
 
-#: commands.c:216
+#: commands.c:223
 msgid "Command: "
 msgstr "Команда: "
 
-#: commands.c:235 recvcmd.c:143
+#: commands.c:242 recvcmd.c:143
 msgid "Bounce message to: "
 msgstr "Препращане на писмото към: "
 
-#: commands.c:237 recvcmd.c:145
+#: commands.c:244 recvcmd.c:145
 msgid "Bounce tagged messages to: "
 msgstr "Препращане на маркираните писма към: "
 
-#: commands.c:252 recvcmd.c:154
+#: commands.c:259 recvcmd.c:154
 msgid "Error parsing address!"
 msgstr "Грешка при разчитане на адресът!"
 
-#: commands.c:260 recvcmd.c:162
+#: commands.c:267 recvcmd.c:162
 #, c-format
 msgid "Bad IDN: '%s'"
 msgstr "Лош IDN: '%s'"
 
-#: commands.c:271 recvcmd.c:176
+#: commands.c:278 recvcmd.c:176
 #, c-format
 msgid "Bounce message to %s"
 msgstr "Препращане на писмото към %s"
 
-#: commands.c:271 recvcmd.c:176
+#: commands.c:278 recvcmd.c:176
 #, c-format
 msgid "Bounce messages to %s"
 msgstr "Препращане на писмото към %s"
 
-#: commands.c:287 recvcmd.c:192
+#: commands.c:294 recvcmd.c:192
 msgid "Message not bounced."
 msgstr "Писмото не е препратено."
 
-#: commands.c:287 recvcmd.c:192
+#: commands.c:294 recvcmd.c:192
 msgid "Messages not bounced."
 msgstr "Писмата не са препратени."
 
-#: commands.c:297 recvcmd.c:211
+#: commands.c:304 recvcmd.c:211
 msgid "Message bounced."
 msgstr "Писмото е препратено."
 
-#: commands.c:297 recvcmd.c:211
+#: commands.c:304 recvcmd.c:211
 msgid "Messages bounced."
 msgstr "Писмата са препратени."
 
-#: commands.c:374 commands.c:408 commands.c:425
+#: commands.c:381 commands.c:415 commands.c:432
 msgid "Can't create filter process"
 msgstr "Грешка при създаването на филтър"
 
-#: commands.c:454
+#: commands.c:461
 msgid "Pipe to command: "
 msgstr "Изпращане към команда (pipe): "
 
-#: commands.c:471
+#: commands.c:478
 msgid "No printing command has been defined."
 msgstr "Не е дефинирана команда за отпечатване"
 
-#: commands.c:476
+#: commands.c:483
 msgid "Print message?"
 msgstr "Желаете ли да отпечатате писмото?"
 
-#: commands.c:476
+#: commands.c:483
 msgid "Print tagged messages?"
 msgstr "Желаете ли да отпечатате маркираните писма?"
 
-#: commands.c:485
+#: commands.c:492
 msgid "Message printed"
 msgstr "Писмото е отпечатано"
 
-#: commands.c:485
+#: commands.c:492
 msgid "Messages printed"
 msgstr "Писмата са отпечатани"
 
-#: commands.c:487
+#: commands.c:494
 msgid "Message could not be printed"
 msgstr "Писмото не е отпечатано"
 
-#: commands.c:488
+#: commands.c:495
 msgid "Messages could not be printed"
 msgstr "Писмата не са отпечатани"
 
-#: commands.c:497
+#: commands.c:504
 msgid ""
 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore?: "
 msgstr ""
 "Обратно подреждане по: дата на изпращане(d)/от(f)/дата на получаване(r)/тема"
 "(s)/получател(o)/нишка(t)/без подреждане(u)/размер(z)/важност(c)?: "
 
-#: commands.c:498
+#: commands.c:505
 msgid ""
 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore?: "
 msgstr ""
 "Подреждане по: дата на изпращане(d)/от(f)/дата на получаване(r)/тема(s)/"
 "получател(o)/нишка(t)/без подреждане(u)/размер(z)/важност(c)?: "
 
-#: commands.c:499
+#: commands.c:506
 msgid "dfrsotuzc"
 msgstr "dfrsotuzc"
 
-#: commands.c:552
+#: commands.c:559
 msgid "Shell command: "
 msgstr "Шел команда: "
 
-#: commands.c:693
+#: commands.c:701
 #, c-format
 msgid "Decode-save%s to mailbox"
 msgstr "Декодиране и запис на%s в пощенска кутия"
 
-#: commands.c:694
+#: commands.c:702
 #, c-format
 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
 msgstr "Декодиране и копиране на%s в пощенска кутия"
 
-#: commands.c:695
+#: commands.c:703
 #, c-format
 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
 msgstr "Дешифриране и запис на%s в пощенска кутия"
 
-#: commands.c:696
+#: commands.c:704
 #, c-format
 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
 msgstr "Дешифриране и запис на%s в пощенска кутия"
 
-#: commands.c:697
+#: commands.c:705
 #, c-format
 msgid "Save%s to mailbox"
 msgstr "Запис на%s в пощенска кутия"
 
-#: commands.c:697
+#: commands.c:705
 #, c-format
 msgid "Copy%s to mailbox"
 msgstr "Копиране на%s в пощенска кутия"
 
-#: commands.c:698
+#: commands.c:706
 msgid " tagged"
 msgstr " маркиран"
 
-#: commands.c:771
+#: commands.c:779
 #, c-format
 msgid "Copying to %s..."
 msgstr "Създаване на копие в %s..."
 
-#: commands.c:893
+#: commands.c:901
 #, c-format
 msgid "Convert to %s upon sending?"
 msgstr "Желаете ли да го конвертирате до %s при изпращане?"
 
-#: commands.c:902
+#: commands.c:910
 #, c-format
 msgid "Content-Type changed to %s."
 msgstr "Content-Type е променен на %s."
 
-#: commands.c:904
+#: commands.c:912
 #, c-format
 msgid "Character set changed to %s; %s."
 msgstr "Кодовата таблица е променена на %s; %s."
 
-#: commands.c:906
+#: commands.c:914
 msgid "not converting"
 msgstr "не е конвертирано"
 
-#: commands.c:906
+#: commands.c:914
 msgid "converting"
 msgstr "конвертирано"
 
 msgid "You may not delete the only attachment."
 msgstr "Не може да изтриете единствената част на писмото."
 
-#: compose.c:722 send.c:1449
+#: compose.c:722 send.c:1451
 #, c-format
 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
 msgstr "Лош IDN в \"%s\": '%s'"
 msgid "Invoking PGP..."
 msgstr "Стартиране на PGP..."
 
-#: crypt.c:432
+#: crypt.c:434
 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
 msgstr "S/MIME писма без указание за съдържанието им не се поддържат."
 
-#: crypt.c:636 crypt.c:680
+#: crypt.c:653 crypt.c:697
 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
 msgstr "Опит за извличане на PGP ключове...\n"
 
-#: crypt.c:660 crypt.c:700
+#: crypt.c:677 crypt.c:717
 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
 msgstr "Опит за извличане на S/MIME сертификати...\n"
 
-#: crypt.c:821
+#: crypt.c:838
 msgid ""
 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
 "\n"
 "[-- Грешка: Противоречива multipart/signed структура! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:843
+#: crypt.c:860
 #, c-format
 msgid ""
 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
 "[-- Грешка: Непознат multipart/signed протокол %s! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:882
+#: crypt.c:900
 #, c-format
 msgid ""
 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
 "[-- Предупреждение: %s/%s-подписи не могат да бъдат проверявани. --]\n"
 "\n"
 
-#. XXX - WHAT!?!?!?
 #. Now display the signed body
-#: crypt.c:894
+#: crypt.c:912
 msgid ""
 "[-- The following data is signed --]\n"
 "\n"
 "[-- Следните данни са подписани --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:900
+#: crypt.c:918
 msgid ""
 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
 "\n"
 "[-- Предупреждение: не могат да бъдат намерени подписи. --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:906
+#: crypt.c:924
 msgid ""
 "\n"
 "[-- End of signed data --]\n"
 msgid "Exit Mutt?"
 msgstr "Желаете ли да напуснете mutt?"
 
-#: curs_lib.c:347 mutt_socket.c:518 mutt_ssl.c:321
+#: curs_lib.c:347 mutt_socket.c:520 mutt_ssl.c:321
 msgid "unknown error"
 msgstr "непозната грешка"
 
 msgid "No tagged messages."
 msgstr "Няма маркирани писма."
 
-#: curs_main.c:653 menu.c:890
+#: curs_main.c:653 menu.c:896
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "Няма какво да се прави."
 
 msgid "You are on the first thread."
 msgstr "Това е първата нишка."
 
-#: curs_main.c:1597 curs_main.c:1629 flags.c:289 thread.c:1011 thread.c:1066
-#: thread.c:1121
+#: curs_main.c:1597 curs_main.c:1629 flags.c:289 thread.c:1014 thread.c:1069
+#: thread.c:1124
 msgid "Threading is not enabled."
 msgstr "Показването на нишки не е включено."
 
 msgid "SASL authentication failed."
 msgstr "Неуспешна SASL идентификация."
 
-#: imap/browse.c:64 imap/imap.c:532
+#: imap/browse.c:64 imap/imap.c:533
 #, c-format
 msgid "%s is an invalid IMAP path"
 msgstr "%s не е валидна IMAP пътека"
 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
 msgstr "Този IMAP-сървър е остарял. Mutt няма да работи с него."
 
-#: imap/imap.c:397
+#: imap/imap.c:398
 #, c-format
 msgid "Unexpected response received from server: %s"
 msgstr "Сървърът изпрати неочакван отговор: %s"
 
-#: imap/imap.c:417
+#: imap/imap.c:418 pop_lib.c:280
 msgid "Secure connection with TLS?"
 msgstr "Желаете ли да установите сигурна връзка с TLS?"
 
-#: imap/imap.c:426
+#: imap/imap.c:427 pop_lib.c:300
 msgid "Could not negotiate TLS connection"
 msgstr "Не може да бъде установена TSL връзка"
 
-#: imap/imap.c:563
+#: imap/imap.c:564
 #, c-format
 msgid "Selecting %s..."
 msgstr "Избиране на %s..."
 
-#: imap/imap.c:689
+#: imap/imap.c:690
 msgid "Error opening mailbox"
 msgstr "Грешка при отваряне на пощенската кутия!"
 
 #. STATUS not supported
-#: imap/imap.c:743
+#: imap/imap.c:744
 msgid "Unable to append to IMAP mailboxes at this server"
 msgstr "Грешка при добавянето към IMAP пощенските кутии на този сървър"
 
 #. command failed cause folder doesn't exist
-#: imap/imap.c:752 imap/message.c:600 muttlib.c:1206
+#: imap/imap.c:753 imap/message.c:600 muttlib.c:1206
 #, c-format
 msgid "Create %s?"
 msgstr "Желаете ли да създадете %s?"
 
-#: imap/imap.c:788
+#: imap/imap.c:789
 msgid "Closing connection to IMAP server..."
 msgstr "Затваряне на връзката към IMAP сървър..."
 
-#: imap/imap.c:951 pop.c:461
+#: imap/imap.c:952 pop.c:461
 #, c-format
 msgid "Marking %d messages deleted..."
 msgstr "Маркиране на %d съобщения за изтриване..."
 
-#: imap/imap.c:960
+#: imap/imap.c:961
 msgid "Expunge failed"
 msgstr "Неуспешно премахване"
 
-#: imap/imap.c:975
+#: imap/imap.c:976
 #, c-format
 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
 msgstr "Запис на маркировките на писмото... [%d/%d]"
 
-#: imap/imap.c:1059
+#: imap/imap.c:1060
 msgid "Expunging messages from server..."
 msgstr "Премахване на съобщенията от сървъра..."
 
-#: imap/imap.c:1064
+#: imap/imap.c:1065
 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
 msgstr "imap_sync_mailbo: неуспешен EXPUNGE"
 
-#: imap/imap.c:1098
+#: imap/imap.c:1099
 msgid "CLOSE failed"
 msgstr "Неуспешен CLOSE"
 
-#: imap/imap.c:1341
+#: imap/imap.c:1342
 msgid "Bad mailbox name"
 msgstr "Невалидно име на пощенската кутия"
 
-#: imap/imap.c:1353
+#: imap/imap.c:1354
 #, c-format
 msgid "Subscribing to %s..."
 msgstr "Абониране за %s..."
 
-#: imap/imap.c:1355
+#: imap/imap.c:1356
 #, c-format
 msgid "Unsubscribing to %s..."
 msgstr "Отписване от %s..."
 msgid "Continue?"
 msgstr "Желаете ли да продължите?"
 
-#: init.c:497
+#: init.c:611
 msgid "alias: no address"
 msgstr "alias: няма адрес"
 
-#: init.c:537
+#: init.c:651
 #, c-format
 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
 msgstr "Предупреждение: Лош IDN '%s' в псевдонима '%s'.\n"
 
-#: init.c:600
+#: init.c:714
 msgid "invalid header field"
 msgstr "невалидно заглавно поле"
 
-#: init.c:653
+#: init.c:767
 #, c-format
 msgid "%s: unknown sorting method"
 msgstr "%s: непознат метод за сортиране"
 
-#: init.c:765
+#: init.c:879
 #, c-format
 msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
 msgstr "mutt_restore_default(%s): грешка в регулярния израз: %s\n"
 
-#: init.c:830
+#: init.c:944
 #, c-format
 msgid "%s: unknown variable"
 msgstr "%s: непозната променлива"
 
-#: init.c:839
+#: init.c:953
 msgid "prefix is illegal with reset"
 msgstr "този префикс не е валиден с \"reset\""
 
-#: init.c:845
+#: init.c:959
 msgid "value is illegal with reset"
 msgstr "тази стойност не е валидна с \"reset\""
 
-#: init.c:884
+#: init.c:998
 #, c-format
 msgid "%s is set"
 msgstr "%s е включен"
 
-#: init.c:884
+#: init.c:998
 #, c-format
 msgid "%s is unset"
 msgstr "%s е изключен"
 
-#: init.c:1087
+#: init.c:1201
 #, c-format
 msgid "%s: invalid mailbox type"
 msgstr "%s: невалиден тип на пощенската кутия"
 
-#: init.c:1112 init.c:1157
+#: init.c:1226 init.c:1271
 #, c-format
 msgid "%s: invalid value"
 msgstr "%s: невалидна стойност"
 
-#: init.c:1198
+#: init.c:1312
 #, c-format
 msgid "%s: Unknown type."
 msgstr "%s: Непознат тип."
 
-#: init.c:1224
+#: init.c:1338
 #, c-format
 msgid "%s: unknown type"
 msgstr "%s: непознат тип"
 
-#: init.c:1269
+#: init.c:1375
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: stat: %s"
+msgstr "Грешка при отваряне на %s: %s"
+
+#: init.c:1380
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: not a regular file"
+msgstr "%s не е обикновен файл."
+
+#: init.c:1395
 #, c-format
 msgid "Error in %s, line %d: %s"
 msgstr "Грешка в %s, ред %d: %s"
 
 #. the muttrc source keyword
-#: init.c:1285
+#: init.c:1411
 #, c-format
 msgid "source: errors in %s"
 msgstr "source: грешки в %s"
 
-#: init.c:1286
+#: init.c:1412
 #, c-format
 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
 msgstr "source: вмъкването е прекъснато поради твърде много грешки в %s"
 
-#: init.c:1300
+#: init.c:1426
 #, c-format
 msgid "source: error at %s"
 msgstr "source: грешка при %s"
 
-#: init.c:1305
+#: init.c:1431
 msgid "source: too many arguments"
 msgstr "source: твърде много аргументи"
 
-#: init.c:1356
+#: init.c:1482
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command"
 msgstr "%s: непозната команда"
 
-#: init.c:1745
+#: init.c:1871
 #, c-format
 msgid "Error in command line: %s\n"
 msgstr "Грешка в командния ред: %s\n"
 
-#: init.c:1794
+#: init.c:1920
 msgid "unable to determine home directory"
 msgstr "личната Ви директория не може да бъде намерена"
 
-#: init.c:1802
+#: init.c:1928
 msgid "unable to determine username"
 msgstr "потребителското Ви име не може да бъде установено"
 
 msgid "Reopening mailbox..."
 msgstr "Повторно отваряне на пощенската кутия..."
 
-#: menu.c:407
+#: menu.c:413
 msgid "Jump to: "
 msgstr "Скок към: "
 
-#: menu.c:416
+#: menu.c:422
 msgid "Invalid index number."
 msgstr "Невалиден номер на индекс."
 
-#: menu.c:420 menu.c:438 menu.c:474 menu.c:515 menu.c:531 menu.c:542
-#: menu.c:553 menu.c:595 menu.c:606 menu.c:619 menu.c:632 menu.c:1027
+#: menu.c:426 menu.c:444 menu.c:480 menu.c:521 menu.c:537 menu.c:548
+#: menu.c:559 menu.c:601 menu.c:612 menu.c:625 menu.c:638 menu.c:1033
 msgid "No entries."
 msgstr "Няма вписвания."
 
-#: menu.c:435
+#: menu.c:441
 msgid "You cannot scroll down farther."
 msgstr "Не може да превъртате надолу повече."
 
-#: menu.c:451
+#: menu.c:457
 msgid "You cannot scroll up farther."
 msgstr "Не може да превъртате нагоре повече."
 
-#: menu.c:471
+#: menu.c:477
 msgid "You are on the last page."
 msgstr "Това е последната страница."
 
-#: menu.c:493
+#: menu.c:499
 msgid "You are on the first page."
 msgstr "Това е първата страница."
 
-#: menu.c:572
+#: menu.c:578
 msgid "First entry is shown."
 msgstr "Първият запис е показан."
 
-#: menu.c:592
+#: menu.c:598
 msgid "Last entry is shown."
 msgstr "Последният запис е показан."
 
-#: menu.c:643
+#: menu.c:649
 msgid "You are on the last entry."
 msgstr "Това е последният запис."
 
-#: menu.c:654
+#: menu.c:660
 msgid "You are on the first entry."
 msgstr "Това е първият запис."
 
-#: menu.c:714 pattern.c:1232
+#: menu.c:720 pattern.c:1232
 msgid "Search for: "
 msgstr "Търсене: "
 
-#: menu.c:715 pattern.c:1233
+#: menu.c:721 pattern.c:1233
 msgid "Reverse search for: "
 msgstr "Обратно търсене: "
 
-#: menu.c:725 pattern.c:1265
+#: menu.c:731 pattern.c:1265
 msgid "No search pattern."
 msgstr "Не е дефиниран шаблон за търсене."
 
-#: menu.c:755 pager.c:1925 pager.c:1941 pager.c:2049 pattern.c:1330
+#: menu.c:761 pager.c:1925 pager.c:1941 pager.c:2049 pattern.c:1330
 msgid "Not found."
 msgstr "Няма резултати от търсенето."
 
-#: menu.c:879
+#: menu.c:885
 msgid "No tagged entries."
 msgstr "Няма маркирани записи."
 
-#: menu.c:984
+#: menu.c:990
 msgid "Search is not implemented for this menu."
 msgstr "За това меню не е имплементирано търсене."
 
-#: menu.c:989
+#: menu.c:995
 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
 msgstr "Скоковете не са имплементирани за диалози."
 
-#: menu.c:1030
+#: menu.c:1036
 msgid "Tagging is not supported."
 msgstr "Маркирането не се поддържа."
 
 msgid "Append messages to %s?"
 msgstr "Желаете ли да добавите писмата към %s?"
 
-#: mutt_socket.c:89 mutt_socket.c:145
+#: mutt_socket.c:87 mutt_socket.c:143
 #, c-format
 msgid "Connection to %s closed"
 msgstr "Връзката с %s е затворена"
 
-#: mutt_socket.c:263
+#: mutt_socket.c:261
 msgid "SSL is unavailable."
 msgstr "SSL не е на разположение."
 
-#: mutt_socket.c:294
+#: mutt_socket.c:292
 msgid "Preconnect command failed."
 msgstr "Грешка при изпълнение на командата \"preconnect\""
 
-#: mutt_socket.c:365 mutt_socket.c:379
+#: mutt_socket.c:363 mutt_socket.c:377
 #, c-format
 msgid "Error talking to %s (%s)"
 msgstr "Грешка в комуникацията с %s (%s)"
 
-#: mutt_socket.c:418 mutt_socket.c:475
+#: mutt_socket.c:416 mutt_socket.c:473
 #, c-format
 msgid "Bad IDN \"%s\"."
 msgstr "Лош IDN \"%s\"."
 
-#: mutt_socket.c:425 mutt_socket.c:482
+#: mutt_socket.c:423 mutt_socket.c:480
 #, c-format
 msgid "Looking up %s..."
 msgstr "Търсене на %s..."
 
-#: mutt_socket.c:436 mutt_socket.c:487
+#: mutt_socket.c:434 mutt_socket.c:487
 #, c-format
 msgid "Could not find the host \"%s\""
 msgstr "Хостът \"%s\" не може да бъде намерен."
 
-#: mutt_socket.c:440 mutt_socket.c:494
+#: mutt_socket.c:438 mutt_socket.c:496
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s..."
 msgstr "Свързване с %s..."
 
-#: mutt_socket.c:517
+#: mutt_socket.c:519
 #, c-format
 msgid "Could not connect to %s (%s)."
 msgstr "Грешка при свързване с %s (%s)"
 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
 msgstr "Търсене на ключове, отговарящи на \"%s\"..."
 
-#: pop.c:86 pop_lib.c:159
+#: pop.c:86 pop_lib.c:197
 msgid "Command TOP is not supported by server."
 msgstr "Сървърът не поддържа командата TOP."
 
 msgid "Can't write header to temporary file!"
 msgstr "Грешка при запис на заглавната част на писмото във временен файл"
 
-#: pop.c:194 pop_lib.c:161
+#: pop.c:194 pop_lib.c:199
 msgid "Command UIDL is not supported by server."
 msgstr "Сървърът не поддържа командата UIDL."
 
 msgid "%s [%d of %d messages read]"
 msgstr "%s [%d от %d писма са прочетени]"
 
-#: pop.c:684 pop_lib.c:278
+#: pop.c:684 pop_lib.c:356
 msgid "Server closed connection!"
 msgstr "Сървърът затвори връзката!"
 
 msgid "Command USER is not supported by server."
 msgstr "Сървърът не поддържа командата USER."
 
-#: pop_lib.c:157
+#: pop_lib.c:195
 msgid "Unable to leave messages on server."
 msgstr "Оставянето на писмата на сървъра е невъзможно."
 
-#: pop_lib.c:204
+#: pop_lib.c:225
 #, c-format
 msgid "Error connecting to server: %s"
 msgstr "Грешка при свързване със сървъра: %s"
 
-#: pop_lib.c:292
+#: pop_lib.c:370
 msgid "Closing connection to POP server..."
 msgstr "Затваряне на връзката към POP сървър..."
 
-#: pop_lib.c:458
+#: pop_lib.c:536
 msgid "Verifying message indexes..."
 msgstr "Потвърждаване индексите на писмата..."
 
-#: pop_lib.c:482
+#: pop_lib.c:560
 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
 msgstr "Връзката пропадна. Желаете ли да се включите отново към POP сървъра?"
 
 #. If the user is composing a new message, check to see if there
 #. * are any postponed messages first.
 #.
-#: send.c:1060
+#: send.c:1062
 msgid "Recall postponed message?"
 msgstr "Желаете ли да редактирате чернова?"
 
-#: send.c:1334
+#: send.c:1336
 msgid "Edit forwarded message?"
 msgstr "Желаете ли да редактирате писмото преди препращане?"
 
-#: send.c:1357
+#: send.c:1359
 msgid "Abort unmodified message?"
 msgstr "Желаете ли да изтриете непромененото писмо?"
 
-#: send.c:1359
+#: send.c:1361
 msgid "Aborted unmodified message."
 msgstr "Непромененото писмо е изтрито."
 
 #. abort
-#: send.c:1401
+#: send.c:1403
 msgid "Mail not sent."
 msgstr "Писмото не е изпратено."
 
-#: send.c:1428
+#: send.c:1430
 msgid "Message postponed."
 msgstr "Писмото е записано като чернова."
 
-#: send.c:1437
+#: send.c:1439
 msgid "No recipients are specified!"
 msgstr "Не са указани получатели!"
 
-#: send.c:1442
+#: send.c:1444
 msgid "No recipients were specified."
 msgstr "Не са указани получатели."
 
-#: send.c:1458
+#: send.c:1460
 msgid "No subject, abort sending?"
 msgstr "Липсва тема на писмото. Желаете ли да прекъснете изпращането?"
 
-#: send.c:1462
+#: send.c:1464
 msgid "No subject specified."
 msgstr "Липсва тема."
 
-#: send.c:1524
+#: send.c:1526
 msgid "Sending message..."
 msgstr "Изпращане на писмото..."
 
-#: send.c:1665
+#: send.c:1667
 msgid "Could not send the message."
 msgstr "Писмото не може да бъде изпратено."
 
-#: send.c:1670
+#: send.c:1672
 msgid "Mail sent."
 msgstr "Писмото е изпратенo."
 
-#: send.c:1670
+#: send.c:1672
 msgid "Sending in background."
 msgstr "Изпращане на заден фон."
 
 msgid "(no mailbox)"
 msgstr "(няма пощенска кутия)"
 
-#: thread.c:1078
+#: thread.c:1081
 msgid "Parent message is not visible in this limited view."
 msgstr "Родителското писмо не е видимо в този ограничен изглед"
 
-#: thread.c:1084
+#: thread.c:1087
 msgid "Parent message is not available."
 msgstr "Родителското писмо не е налично."
 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: mutt 1.5.4i\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-11-05 21:05+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-02-01 19:24+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-04-01 21:40+0200\n"
 "Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
 msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
 msgstr "Cal que l'entrada «compose» de «mailcap» continga «%%s»."
 
-#: attach.c:128 attach.c:253 commands.c:209 compose.c:1275 curs_lib.c:149
+#: attach.c:128 attach.c:253 commands.c:216 compose.c:1275 curs_lib.c:149
 #: curs_lib.c:395
 #, c-format
 msgid "Error running \"%s\"!"
 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
 msgstr "El propietari del certificat S/MIME no concorda amb el o la remitent."
 
-#: commands.c:187
+#: commands.c:187 commands.c:198
+msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
+msgstr ""
+
+#: commands.c:189
 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura S/MIME."
 
-#: commands.c:193
+#: commands.c:196
 msgid "PGP signature successfully verified."
 msgstr "S'ha pogut verificar amb иxit la signatura PGP."
 
-#: commands.c:194
+#: commands.c:200
 msgid "PGP signature could NOT be verified."
 msgstr "NO s'ha pogut verificar la signatura PGP."
 
-#: commands.c:216
+#: commands.c:223
 msgid "Command: "
 msgstr "Ordre: "
 
-#: commands.c:235 recvcmd.c:143
+#: commands.c:242 recvcmd.c:143
 msgid "Bounce message to: "
 msgstr "Redirigeix el missatge a: "
 
-#: commands.c:237 recvcmd.c:145
+#: commands.c:244 recvcmd.c:145
 msgid "Bounce tagged messages to: "
 msgstr "Redirigeix els missatges marcats a: "
 
-#: commands.c:252 recvcmd.c:154
+#: commands.c:259 recvcmd.c:154
 msgid "Error parsing address!"
 msgstr "Error en interpretar l'adreзa!"
 
-#: commands.c:260 recvcmd.c:162
+#: commands.c:267 recvcmd.c:162
 #, c-format
 msgid "Bad IDN: '%s'"
 msgstr "L'IDN no йs vаlid: «%s»"
 
 # ivb (2001/12/02)
 # ivb El programa posa l'interrogant.
-#: commands.c:271 recvcmd.c:176
+#: commands.c:278 recvcmd.c:176
 #, c-format
 msgid "Bounce message to %s"
 msgstr "Voleu redirigir el missatge a %s"
 
 # ivb (2001/12/02)
 # ivb El programa posa l'interrogant.
-#: commands.c:271 recvcmd.c:176
+#: commands.c:278 recvcmd.c:176
 #, c-format
 msgid "Bounce messages to %s"
 msgstr "Voleu redirigir els missatges a %s"
 
-#: commands.c:287 recvcmd.c:192
+#: commands.c:294 recvcmd.c:192
 msgid "Message not bounced."
 msgstr "No s'ha redirigit el missatge."
 
-#: commands.c:287 recvcmd.c:192
+#: commands.c:294 recvcmd.c:192
 msgid "Messages not bounced."
 msgstr "No s'han redirigit els missatges."
 
-#: commands.c:297 recvcmd.c:211
+#: commands.c:304 recvcmd.c:211
 msgid "Message bounced."
 msgstr "S'ha redirigit el missatge."
 
-#: commands.c:297 recvcmd.c:211
+#: commands.c:304 recvcmd.c:211
 msgid "Messages bounced."
 msgstr "S'han redirigit els missatges."
 
-#: commands.c:374 commands.c:408 commands.c:425
+#: commands.c:381 commands.c:415 commands.c:432
 msgid "Can't create filter process"
 msgstr "No s'ha pogut crear el procйs filtre."
 
-#: commands.c:454
+#: commands.c:461
 msgid "Pipe to command: "
 msgstr "Redirigeix a l'ordre: "
 
-#: commands.c:471
+#: commands.c:478
 msgid "No printing command has been defined."
 msgstr "No s'ha definit cap ordre d'impressiу."
 
-#: commands.c:476
+#: commands.c:483
 msgid "Print message?"
 msgstr "Voleu imprimir el missatge?"
 
-#: commands.c:476
+#: commands.c:483
 msgid "Print tagged messages?"
 msgstr "Voleu imprimir els misatges marcats?"
 
-#: commands.c:485
+#: commands.c:492
 msgid "Message printed"
 msgstr "S'ha imprйs el missatge."
 
-#: commands.c:485
+#: commands.c:492
 msgid "Messages printed"
 msgstr "S'han imprйs els missatges."
 
-#: commands.c:487
+#: commands.c:494
 msgid "Message could not be printed"
 msgstr "No s'ha pogut imprimir el missatge."
 
-#: commands.c:488
+#: commands.c:495
 msgid "Messages could not be printed"
 msgstr "No s'han pogut imprimir els missatges."
 
-#: commands.c:497
+#: commands.c:504
 msgid ""
 "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore?: "
 msgstr ""
 "Ordre inv (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/taman(y)/(p)unt?: "
 
-#: commands.c:498
+#: commands.c:505
 msgid ""
 "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore?: "
 msgstr ""
 
 # ivb (2001/11/18)
 # ivb (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/taman(y)/(p)unt
-#: commands.c:499
+#: commands.c:506
 msgid "dfrsotuzc"
 msgstr "dortsfcyp"
 
-#: commands.c:552
+#: commands.c:559
 msgid "Shell command: "
 msgstr "Ordre per l'intиrpret: "
 
-#: commands.c:693
+#: commands.c:701
 #, c-format
 msgid "Decode-save%s to mailbox"
 msgstr "Descodifica i desa%s en la bъstia"
 
-#: commands.c:694
+#: commands.c:702
 #, c-format
 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
 msgstr "Descodifica i cтpia%s en la bъstia"
 
-#: commands.c:695
+#: commands.c:703
 #, c-format
 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
 msgstr "Desxifra i desa%s en la bъstia"
 
-#: commands.c:696
+#: commands.c:704
 #, c-format
 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
 msgstr "Desxifra i cтpia%s en la bъstia"
 
-#: commands.c:697
+#: commands.c:705
 #, c-format
 msgid "Save%s to mailbox"
 msgstr "Desa%s en la bъstia"
 
-#: commands.c:697
+#: commands.c:705
 #, c-format
 msgid "Copy%s to mailbox"
 msgstr "Cтpia%s en la bъstia"
 
-#: commands.c:698
+#: commands.c:706
 msgid " tagged"
 msgstr " els marcats"
 
-#: commands.c:771
+#: commands.c:779
 #, c-format
 msgid "Copying to %s..."
 msgstr "S'estа copiant en «%s»..."
 
-#: commands.c:893
+#: commands.c:901
 #, c-format
 msgid "Convert to %s upon sending?"
 msgstr "Voleu convertir en «%s» en enviar?"
 
-#: commands.c:902
+#: commands.c:910
 #, c-format
 msgid "Content-Type changed to %s."
 msgstr "S'ha canviat «Content-Type» a «%s»."
 
-#: commands.c:904
+#: commands.c:912
 #, c-format
 msgid "Character set changed to %s; %s."
 msgstr "S'ha canviat el joc de carаcters a «%s»; %s."
 
-#: commands.c:906
+#: commands.c:914
 msgid "not converting"
 msgstr "es farа conversiу"
 
-#: commands.c:906
+#: commands.c:914
 msgid "converting"
 msgstr "no es farа conversiу"
 
 msgstr "No es pot esborrar l'ъnic fitxer adjunt."
 
 # El primer camp йs una capзalera de correu. ivb
-#: compose.c:722 send.c:1449
+#: compose.c:722 send.c:1451
 #, c-format
 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
 msgstr "L'IDN de «%s» no йs vаlid: «%s»"
 msgid "Invoking PGP..."
 msgstr "S'estа invocant PGP..."
 
-#: crypt.c:432
+#: crypt.c:434
 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
 msgstr "No es suporten els misatges S/MIME sense pistes sobre el contingut."
 
-#: crypt.c:636 crypt.c:680
+#: crypt.c:653 crypt.c:697
 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
 msgstr "S'estа provant a extreure les claus PGP...\n"
 
-#: crypt.c:660 crypt.c:700
+#: crypt.c:677 crypt.c:717
 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
 msgstr "S'estа provant a extreure els certificats S/MIME...\n"
 
-#: crypt.c:821
+#: crypt.c:838
 msgid ""
 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
 "\n"
 "[-- Error: L'estructura «multipart/signed» no йs consistent! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:843
+#: crypt.c:860
 #, c-format
 msgid ""
 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
 "[-- no йs conegut! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:882
+#: crypt.c:900
 #, c-format
 msgid ""
 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
 "[-- Avнs: No es poden verificar les signatures «%s/%s». --]\n"
 "\n"
 
-#. XXX - WHAT!?!?!?
 #. Now display the signed body
-#: crypt.c:894
+#: crypt.c:912
 msgid ""
 "[-- The following data is signed --]\n"
 "\n"
 "[-- Les dades segьents es troben signades: --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:900
+#: crypt.c:918
 msgid ""
 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
 "\n"
 "[-- Avнs: No s'ha trobat cap signatura. --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:906
+#: crypt.c:924
 msgid ""
 "\n"
 "[-- End of signed data --]\n"
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb Apareix amb mйs coses al darrere (curs_lib) o entre parиntesis
 # ivb (mutt_socket) -> sense punt.
-#: curs_lib.c:347 mutt_socket.c:518 mutt_ssl.c:321
+#: curs_lib.c:347 mutt_socket.c:520 mutt_ssl.c:321
 msgid "unknown error"
 msgstr "Error desconegut"
 
 msgid "No tagged messages."
 msgstr "No hi ha cap missatge marcat."
 
-#: curs_main.c:653 menu.c:890
+#: curs_main.c:653 menu.c:896
 #, fuzzy
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "S'estа connectant amb «%s»..."
 msgid "You are on the first thread."
 msgstr "Vos trobeu en el primer fil."
 
-#: curs_main.c:1597 curs_main.c:1629 flags.c:289 thread.c:1011 thread.c:1066
-#: thread.c:1121
+#: curs_main.c:1597 curs_main.c:1629 flags.c:289 thread.c:1014 thread.c:1069
+#: thread.c:1124
 msgid "Threading is not enabled."
 msgstr "No s'ha habilitat l'ъs de fils."
 
 msgid "SASL authentication failed."
 msgstr "L'autenticaciу SASL ha fallat."
 
-#: imap/browse.c:64 imap/imap.c:532
+#: imap/browse.c:64 imap/imap.c:533
 #, c-format
 msgid "%s is an invalid IMAP path"
 msgstr "«%s» no йs un camн IMAP vаlid."
 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
 msgstr "Aquest servidor IMAP йs antic. Mutt no pot funcionar amb ell."
 
-#: imap/imap.c:397
+#: imap/imap.c:398
 #, c-format
 msgid "Unexpected response received from server: %s"
 msgstr ""
 
-#: imap/imap.c:417
+#: imap/imap.c:418 pop_lib.c:280
 msgid "Secure connection with TLS?"
 msgstr "Voleu protegir la connexiу usant TLS?"
 
-#: imap/imap.c:426
+#: imap/imap.c:427 pop_lib.c:300
 msgid "Could not negotiate TLS connection"
 msgstr "No s'ha pogut negociar la connexiу TLS."
 
-#: imap/imap.c:563
+#: imap/imap.c:564
 #, c-format
 msgid "Selecting %s..."
 msgstr "S'estа seleccionant la bъstia «%s»..."
 
-#: imap/imap.c:689
+#: imap/imap.c:690
 msgid "Error opening mailbox"
 msgstr "Error en obrir la bъstia."
 
 #. STATUS not supported
-#: imap/imap.c:743
+#: imap/imap.c:744
 msgid "Unable to append to IMAP mailboxes at this server"
 msgstr "Aquest servidor no permet afegir a les bъsties IMAP."
 
 #. command failed cause folder doesn't exist
-#: imap/imap.c:752 imap/message.c:600 muttlib.c:1206
+#: imap/imap.c:753 imap/message.c:600 muttlib.c:1206
 #, c-format
 msgid "Create %s?"
 msgstr "Voleu crear «%s»?"
 
-#: imap/imap.c:788
+#: imap/imap.c:789
 msgid "Closing connection to IMAP server..."
 msgstr "S'estа tancant la connexiу amb el servidor IMAP..."
 
-#: imap/imap.c:951 pop.c:461
+#: imap/imap.c:952 pop.c:461
 #, c-format
 msgid "Marking %d messages deleted..."
 msgstr "S'estan marcant %d missatges com a esborrats..."
 
-#: imap/imap.c:960
+#: imap/imap.c:961
 msgid "Expunge failed"
 msgstr "No s'han pogut eliminar els missatges."
 
-#: imap/imap.c:975
+#: imap/imap.c:976
 #, c-format
 msgid "Saving message status flags... [%d/%d]"
 msgstr "S'estan guardant els senyaladors d'estat dels missatges... [%d/%d]"
 
-#: imap/imap.c:1059
+#: imap/imap.c:1060
 msgid "Expunging messages from server..."
 msgstr "S'estan eliminant missatges del servidor..."
 
-#: imap/imap.c:1064
+#: imap/imap.c:1065
 msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
 msgstr "imap_sync_mailbox: Ha fallat «EXPUNGE»."
 
-#: imap/imap.c:1098
+#: imap/imap.c:1099
 msgid "CLOSE failed"
 msgstr "Ha fallat «CLOSE»."
 
-#: imap/imap.c:1341
+#: imap/imap.c:1342
 msgid "Bad mailbox name"
 msgstr "El nom de la bъstia no йs correcte."
 
-#: imap/imap.c:1353
+#: imap/imap.c:1354
 #, c-format
 msgid "Subscribing to %s..."
 msgstr "S'estа subscrivint a «%s»..."
 
-#: imap/imap.c:1355
+#: imap/imap.c:1356
 #, c-format
 msgid "Unsubscribing to %s..."
 msgstr "S'estа dessubscrivint de «%s»..."
 msgid "Continue?"
 msgstr "Voleu continuar?"
 
-#: init.c:497
+#: init.c:611
 msgid "alias: no address"
 msgstr "alias: No s'ha especificat cap adreзa."
 
-#: init.c:537
+#: init.c:651
 #, c-format
 msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
 msgstr "Avнs: L'IDN «%s» de l'аlies «%s» no йs vаlid.\n"
 
-#: init.c:600
+#: init.c:714
 msgid "invalid header field"
 msgstr "El camp de capзalera no йs vаlid."
 
-#: init.c:653
+#: init.c:767
 #, c-format
 msgid "%s: unknown sorting method"
 msgstr "%s: El mиtode d'ordenaciу no йs conegut."
 
-#: init.c:765
+#: init.c:879
 #, c-format
 msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
 msgstr "mutt_restore_default(%s): Error en l'expressiу regular: %s\n"
 
-#: init.c:830
+#: init.c:944
 #, c-format
 msgid "%s: unknown variable"
 msgstr "%s: La variable no йs coneguda."
 
-#: init.c:839
+#: init.c:953
 msgid "prefix is illegal with reset"
 msgstr "El prefix usat en «reset» no йs permйs."
 
-#: init.c:845
+#: init.c:959
 msgid "value is illegal with reset"
 msgstr "El valor usat en «reset» no йs permйs."
 
 # ivb (2001/11/24)
 # ivb Es refereix a una variable lтgica.
-#: init.c:884
+#: init.c:998
 #, c-format
 msgid "%s is set"
 msgstr "«%s» estа activada."
 
 # ivb (2001/11/24)
 # ivb Es refereix a una variable lтgica.
-#: init.c:884
+#: init.c:998
 #, c-format
 msgid "%s is unset"
 msgstr "«%s» no estа activada."
 
-#: init.c:1087
+#: init.c:1201
 #, c-format
 msgid "%s: invalid mailbox type"
 msgstr "%s: El tipus de bъstia no йs vаlid."
 
-#: init.c:1112 init.c:1157
+#: init.c:1226 init.c:1271
 #, c-format
 msgid "%s: invalid value"
 msgstr "%s: El valor no йs vаlid."
 
-#: init.c:1198
+#: init.c:1312
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: Unknown type."
 msgstr "%s: El tipus no йs conegut."
 
-#: init.c:1224
+#: init.c:1338
 #, c-format
 msgid "%s: unknown type"
 msgstr "%s: El tipus no йs conegut."
 
-#: init.c:1269
+# ivb (2001/11/19)
+# ivb Cuidadнn: en «compose» la cadena йs el nom de fitxer i en
+# ivb «editmsg» i «sendlib» йs la cadena d'error.
+#: init.c:1375
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: stat: %s"
+msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
+
+#: init.c:1380
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: not a regular file"
+msgstr "«%s» no йs un fitxer ordinari."
+
+#: init.c:1395
 #, c-format
 msgid "Error in %s, line %d: %s"
 msgstr "Error en «%s», lнnia %d: %s"
 
 #. the muttrc source keyword
-#: init.c:1285
+#: init.c:1411
 #, c-format
 msgid "source: errors in %s"
 msgstr "source: Hi ha errors en «%s»."
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb ABREUJAT!
 # ivb source: S'avorta la lectura de «%s» perquи contй massa errors.
-#: init.c:1286
+#: init.c:1412
 #, c-format
 msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
 msgstr "source: «%s» contй massa errors: s'avorta la lectura."
 
-#: init.c:1300
+#: init.c:1426
 #, c-format
 msgid "source: error at %s"
 msgstr "source: Error en «%s»."
 
-#: init.c:1305
+#: init.c:1431
 msgid "source: too many arguments"
 msgstr "source: Sobren arguments."
 
-#: init.c:1356
+#: init.c:1482
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command"
 msgstr "%s: L'ordre no йs coneguda."
 
-#: init.c:1745
+#: init.c:1871
 #, c-format
 msgid "Error in command line: %s\n"
 msgstr "Error en la lнnia d'ordres: %s\n"
 
-#: init.c:1794
+#: init.c:1920
 msgid "unable to determine home directory"
 msgstr "No s'ha pogut determinar el directori de l'usuari."
 
-#: init.c:1802
+#: init.c:1928
 msgid "unable to determine username"
 msgstr "No s'ha pogut determinar el nom de l'usuari."
 
 msgid "Reopening mailbox..."
 msgstr "S'estа reobrint la bъstia..."
 
-#: menu.c:407
+#: menu.c:413
 msgid "Jump to: "
 msgstr "Salta a: "
 
-#: menu.c:416
+#: menu.c:422
 msgid "Invalid index number."
 msgstr "El nъmero d'нndex no йs vаlid."
 
-#: menu.c:420 menu.c:438 menu.c:474 menu.c:515 menu.c:531 menu.c:542
-#: menu.c:553 menu.c:595 menu.c:606 menu.c:619 menu.c:632 menu.c:1027
+#: menu.c:426 menu.c:444 menu.c:480 menu.c:521 menu.c:537 menu.c:548
+#: menu.c:559 menu.c:601 menu.c:612 menu.c:625 menu.c:638 menu.c:1033
 msgid "No entries."
 msgstr "No hi ha cap entrada."
 
-#: menu.c:435
+#: menu.c:441
 msgid "You cannot scroll down farther."
 msgstr "No podeu baixar mйs."
 
-#: menu.c:451
+#: menu.c:457
 msgid "You cannot scroll up farther."
 msgstr "No podeu pujar mйs."
 
-#: menu.c:471
+#: menu.c:477
 msgid "You are on the last page."
 msgstr "Vos trobeu en l'ъltima pаgina."
 
-#: menu.c:493
+#: menu.c:499
 msgid "You are on the first page."
 msgstr "Vos trobeu en la primera pаgina."
 
-#: menu.c:572
+#: menu.c:578
 msgid "First entry is shown."
 msgstr "La primera entrada ja йs visible."
 
-#: menu.c:592
+#: menu.c:598
 msgid "Last entry is shown."
 msgstr "L'ъltima entrada ja йs visible."
 
-#: menu.c:643
+#: menu.c:649
 msgid "You are on the last entry."
 msgstr "Vos trobeu en l'ъltima entrada."
 
-#: menu.c:654
+#: menu.c:660
 msgid "You are on the first entry."
 msgstr "Vos trobeu en la primera entrada."
 
-#: menu.c:714 pattern.c:1232
+#: menu.c:720 pattern.c:1232
 msgid "Search for: "
 msgstr "Cerca: "
 
-#: menu.c:715 pattern.c:1233
+#: menu.c:721 pattern.c:1233
 msgid "Reverse search for: "
 msgstr "Cerca cap enrere: "
 
-#: menu.c:725 pattern.c:1265
+#: menu.c:731 pattern.c:1265
 msgid "No search pattern."
 msgstr "No s'ha especificat cap patrу de recerca."
 
-#: menu.c:755 pager.c:1925 pager.c:1941 pager.c:2049 pattern.c:1330
+#: menu.c:761 pager.c:1925 pager.c:1941 pager.c:2049 pattern.c:1330
 msgid "Not found."
 msgstr "No s'ha trobat."
 
-#: menu.c:879
+#: menu.c:885
 msgid "No tagged entries."
 msgstr "No hi ha cap entrada marcada."
 
-#: menu.c:984
+#: menu.c:990
 msgid "Search is not implemented for this menu."
 msgstr "No es pot cercar en aquest menъ."
 
-#: menu.c:989
+#: menu.c:995
 msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
 msgstr "No es pot saltar en un diаleg."
 
-#: menu.c:1030
+#: menu.c:1036
 msgid "Tagging is not supported."
 msgstr "No es pot marcar."
 
 msgid "Append messages to %s?"
 msgstr "Voleu afegir els missatges a «%s»?"
 
-#: mutt_socket.c:89 mutt_socket.c:145
+#: mutt_socket.c:87 mutt_socket.c:143
 #, c-format
 msgid "Connection to %s closed"
 msgstr "S'ha tancat la connexiу amb «%s»."
 
-#: mutt_socket.c:263
+#: mutt_socket.c:261
 msgid "SSL is unavailable."
 msgstr "SSL no es troba disponible."
 
-#: mutt_socket.c:294
+#: mutt_socket.c:292
 msgid "Preconnect command failed."
 msgstr "L'ordre de preconnexiу (preconnect) ha fallat."
 
-#: mutt_socket.c:365 mutt_socket.c:379
+#: mutt_socket.c:363 mutt_socket.c:377
 #, c-format
 msgid "Error talking to %s (%s)"
 msgstr "Error en parlar amb «%s» (%s)."
 
-#: mutt_socket.c:418 mutt_socket.c:475
+#: mutt_socket.c:416 mutt_socket.c:473
 #, c-format
 msgid "Bad IDN \"%s\"."
 msgstr "L'IDN no йs vаlid: «%s»"
 
-#: mutt_socket.c:425 mutt_socket.c:482
+#: mutt_socket.c:423 mutt_socket.c:480
 #, c-format
 msgid "Looking up %s..."
 msgstr "S'estа cercant «%s»..."
 
-#: mutt_socket.c:436 mutt_socket.c:487
+#: mutt_socket.c:434 mutt_socket.c:487
 #, c-format
 msgid "Could not find the host \"%s\""
 msgstr "No s'ha pogut trobar l'estaciу «%s»."
 
-#: mutt_socket.c:440 mutt_socket.c:494
+#: mutt_socket.c:438 mutt_socket.c:496
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s..."
 msgstr "S'estа connectant amb «%s»..."
 
-#: mutt_socket.c:517
+#: mutt_socket.c:519
 #, c-format
 msgid "Could not connect to %s (%s)."
 msgstr "No s'ha pogut connectar amb «%s» (%s)."
 msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
 msgstr "S'estan cercant les claus que concorden amb «%s»..."
 
-#: pop.c:86 pop_lib.c:159
+#: pop.c:86 pop_lib.c:197
 msgid "Command TOP is not supported by server."
 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «TOP»."
 
 msgid "Can't write header to temporary file!"
 msgstr "No s'ha pogut escriure la capзalera en un fitxer temporal!"
 
-#: pop.c:194 pop_lib.c:161
+#: pop.c:194 pop_lib.c:199
 msgid "Command UIDL is not supported by server."
 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «UIDL»."
 
 msgid "%s [%d of %d messages read]"
 msgstr "%s [llegits %d de %d missatges]"
 
-#: pop.c:684 pop_lib.c:278
+#: pop.c:684 pop_lib.c:356
 msgid "Server closed connection!"
 msgstr "El servidor ha tancat la connexiу!"
 
 msgid "Command USER is not supported by server."
 msgstr "El servidor no suporta l'ordre «USER»."
 
-#: pop_lib.c:157
+#: pop_lib.c:195
 msgid "Unable to leave messages on server."
 msgstr "No s'han pogut deixar els missatges en el servidor."
 
-#: pop_lib.c:204
+#: pop_lib.c:225
 #, c-format
 msgid "Error connecting to server: %s"
 msgstr "Error en connectar amb el servidor: %s"
 
-#: pop_lib.c:292
+#: pop_lib.c:370
 msgid "Closing connection to POP server..."
 msgstr "S'estа tancant la connexiу amb el servidor POP..."
 
-#: pop_lib.c:458
+#: pop_lib.c:536
 msgid "Verifying message indexes..."
 msgstr "S'estan verificant els нndexs dels missatges..."
 
 # ivb (2001/12/08)
 # ivb ABREUJAT!
 # ivb S'ha perdut la connexiу. Voleu reconnectar amb el servidor POP?
-#: pop_lib.c:482
+#: pop_lib.c:560
 msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
 msgstr "S'ha perdut la connexiу. Reconnectar amb el servidor POP?"
 
 #. If the user is composing a new message, check to see if there
 #. * are any postponed messages first.
 #.
-#: send.c:1060
+#: send.c:1062
 msgid "Recall postponed message?"
 msgstr "Voleu recuperar un missatge posposat?"
 
-#: send.c:1334
+#: send.c:1336
 msgid "Edit forwarded message?"
 msgstr "Voleu editar el missatge a reenviar?"
 
-#: send.c:1357
+#: send.c:1359
 msgid "Abort unmodified message?"
 msgstr "Voleu avortar el missatge no modificat?"
 
-#: send.c:1359
+#: send.c:1361
 msgid "Aborted unmodified message."
 msgstr "S'avorta el missatge no modificat."
 
 #. abort
-#: send.c:1401
+#: send.c:1403
 msgid "Mail not sent."
 msgstr "No s'ha enviat el missatge."
 
-#: send.c:1428
+#: send.c:1430
 msgid "Message postponed."
 msgstr "S'ha posposat el missatge."
 
-#: send.c:1437
+#: send.c:1439
 msgid "No recipients are specified!"
 msgstr "No s'ha especificat cap destinatari."
 
-#: send.c:1442
+#: send.c:1444
 msgid "No recipients were specified."
 msgstr "No s'ha especificat cap destinatari."
 
-#: send.c:1458
+#: send.c:1460
 msgid "No subject, abort sending?"
 msgstr "No hi ha assumpte; voleu avortar l'enviament?"
 
-#: send.c:1462
+#: send.c:1464
 msgid "No subject specified."
 msgstr "No s'ha especificat l'assumpte."
 
-#: send.c:1524
+#: send.c:1526
 msgid "Sending message..."
 msgstr "S'estа enviant el missatge..."
 
-#: send.c:1665
+#: send.c:1667
 msgid "Could not send the message."
 msgstr "No s'ha pogut enviar el missatge."
 
-#: send.c:1670
+#: send.c:1672
 msgid "Mail sent."
 msgstr "S'ha enviat el missatge."
 
-#: send.c:1670
+#: send.c:1672
 msgid "Sending in background."
 msgstr "S'estа enviant en segon pla."
 
 msgid "(no mailbox)"
 msgstr "(cap bъstia)"
 
-#: thread.c:1078
+#: thread.c:1081
 msgid "Parent message is not visible in this limited view."
 msgstr "El missatge pare no йs visible en aquesta vista limitada."
 
-#: thread.c:1084
+#: thread.c:1087
 msgid "Parent message is not available."
 msgstr "El missatge pare no es troba disponible."
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: cs\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-11-05 21:05+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-02-01 19:24+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-01-31 11:53+0100\n"
 "Last-Translator: Dan Ohnesorg <dan@ohnesorg.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
 msgstr "Poloѕka mailcapu 'compose' vyѕaduje %%s."
 
 #
-#: attach.c:128 attach.c:253 commands.c:209 compose.c:1275 curs_lib.c:149
+#: attach.c:128 attach.c:253 commands.c:216 compose.c:1275 curs_lib.c:149
 #: curs_lib.c:395
 #, c-format
 msgid "Error running \"%s\"!"
 msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
 msgstr "Vlastnнk S/MIME certifikбtu nenн totoѕnэ s odesнlatelem zprбvy."
 
-#: commands.c:187
+#: commands.c:187 commands.c:198
+msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
+msgstr ""
+
+#: commands.c:189
 msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
 msgstr "S/MIME podpis NELZE ovмшit."
 
-#: commands.c:193
+#: commands.c:196
 msgid "PGP signature successfully verified."
 msgstr "PGP podpis byl ъspм№nм ovмшen."
 
-#: commands.c:194
+#: commands.c:200
 msgid "PGP signature could NOT be verified."
 msgstr "PGP podpis NELZE ovмшit."
 
 #
-#: commands.c:216
+#: commands.c:223
 msgid "Command: "
 msgstr "Pшнkaz: "
 
 #
-#: commands.c:235 recvcmd.c:143
+#: commands.c:242 recvcmd.c:143
 msgid "Bounce message to: "
 msgstr "Zaslat kopii zprбvy na: "
 
 #
-#: commands.c:237 recvcmd.c:145
+#: commands.c:244 recvcmd.c:145
 msgid "Bounce tagged messages to: "
 msgstr "Zaslat kopii oznaиenэch zprбv na: "
 
 #
-#: commands.c:252 recvcmd.c:154
+#: commands.c:259 recvcmd.c:154
 msgid "Error parsing address!"
 msgstr "Chyba pшi zpracovбnн adresy!"
 
-#: commands.c:260 recvcmd.c:162
+#: commands.c:267 recvcmd.c:162
 #, c-format
 msgid "Bad IDN: '%s'"
 msgstr "Chybnй IDN: '%s'"
 
 #
-#: commands.c:271 recvcmd.c:176
+#: commands.c:278 recvcmd.c:176
 #, c-format
 msgid "Bounce message to %s"
 msgstr "Zaslat kopii zprбvy na %s"
 
 #
-#: commands.c:271 recvcmd.c:176
+#: commands.c:278 recvcmd.c:176
 #, c-format
 msgid "Bounce messages to %s"
 msgstr "Zaslat kopii zprбv na %s"
 
 #
-#: commands.c:287 recvcmd.c:192
+#: commands.c:294 recvcmd.c:192
 msgid "Message not bounced."
 msgstr "Kopie zprбvy nebyla odeslбna."
 
 #
-#: commands.c:287 recvcmd.c:192
+#: commands.c:294 recvcmd.c:192
 msgid "Messages not bounced."
 msgstr "Kopie zprбv nebyly odeslбny."
 
 #
-#: commands.c:297 recvcmd.c:211
+#: commands.c:304 recvcmd.c:211
 msgid "Message bounced."
 msgstr "Kopie zprбvy byla odeslбna."
 
 #
-#: commands.c:297 recvcmd.c:211
+#: commands.c:304 recvcmd.c:211
 msgid "Messages bounced."
 msgstr "Kopie zprбv byly odeslбny."
 
 #
-#: commands.c:374 commands.c:408 commands.c:425
+#: commands.c:381 commands.c:415 commands.c:432
 msgid "Can't create filter process"
 msgstr "Filtrovacн proces nelze vytvoшit"
 
 #
-#: commands.c:454
+#: commands.c:461
 msgid "Pipe to command: "
 msgstr "Poslat rourou do pшнkazu: "
 
 #
-#: commands.c:471
+#: commands.c:478
 msgid "No printing command has been defined."
 msgstr "Nenн definovбn ѕбdnэ pшнkaz pro tisk."
 
 #
-#: commands.c:476
+#: commands.c:483
 msgid "Print message?"
 msgstr "Vytisknout zprбvu?"
 
 #
-#: commands.c:476
+#: commands.c:483
 msgid "Print tagged messages?"
 msgstr "Vytisknout oznaиenй zprбvy?"
 
 #
-#: commands.c:485
+#: commands.c:492
 msgid "Message printed"
 msgstr "Zprбva byla vytisknuta"
 
 #
-#: commands.c:485
+#: commands.c:492
 msgid "Messages printed"
 msgstr "Zprбvy byly vytisknuty"
 
 #
-#: commands.c:487
+#: commands.c:494
 msgid "Message could not be printed"
 msgstr "Zprбvu nelze vytisknout"
 
 #
-#: commands.c:488
+#: commands.c:495
 msgid "Messages could not be printed"
 msgstr "Zprбvy nelze vytisknout"
 
 #
-#: commands.c:497
-msgid "Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore?: "
+#: commands.c:504
+msgid ""
+"Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore?: "
 msgstr ""
 "Шadit opaиnм (d)at/(o)d/pшн(j)/(v)мc/(p)ro/v(l)бkno/(n)eseш/veli(k)/(s)"
 "kуre?: "
 
 #
-#: commands.c:498
-msgid "Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore?: "
-msgstr "Шadit (d)at/(o)d/pшн(j)/(v)мc/(p)ro/v(l)бkno/(n)eseш/veli(k)/(s)kуre?: "
-
-#
-#: commands.c:499
+#: commands.c:505
+msgid ""
+"Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore?: "
+msgstr ""
+"Шadit (d)at/(o)d/pшн(j)/(v)мc/(p)ro/v(l)бkno/(n)eseш/veli(k)/(s)kуre?: "
+
+#
+#: commands.c:506
 msgid "dfrsotuzc"
 msgstr "dojvplnks"
 
 #
-#: commands.c:552
+#: commands.c:559
 msgid "Shell command: "
 msgstr "Pшнkaz pro shell: "
 
 #
-#: commands.c:693
+#: commands.c:701
 #, c-format
 msgid "Decode-save%s to mailbox"
 msgstr "Dekуdovat - uloѕit %s do schrбnky"
 
 #
-#: commands.c:694
+#: commands.c:702
 #, c-format
 msgid "Decode-copy%s to mailbox"
 msgstr "Dekуdovat - zkopнrovat %s do schrбnky"
 
 #
-#: commands.c:695
+#: commands.c:703
 #, c-format
 msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
 msgstr "De№ifrovat - uloѕit %s do schrбnky"
 
 #
-#: commands.c:696
+#: commands.c:704
 #, c-format
 msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
 msgstr "De№ifrovat - zkopнrovat %s do schrбnky"
 
 #
-#: commands.c:697
+#: commands.c:705
 #, c-format
 msgid "Save%s to mailbox"
 msgstr "Uloѕit %s do schrбnky"
 
 #
-#: commands.c:697
+#: commands.c:705
 #, c-format
 msgid "Copy%s to mailbox"
 msgstr "Zkopнrovat %s do schrбnky"
 
 #
-#: commands.c:698
+#: commands.c:706
 msgid " tagged"
 msgstr " oznaиenй"
 
 #
-#: commands.c:771
+#: commands.c:779
 #, c-format
 msgid "Copying to %s..."
 msgstr "Kopнruji do %s..."
 
-#: commands.c:893
+#: commands.c:901
 #, c-format
 msgid "Convert to %s upon sending?"
 msgstr "Pшevйst pшi odesнlбnн na %s?"
 
 #
-#: commands.c:902
+#: commands.c:910
 #, c-format
 msgid "Content-Type changed to %s."
 msgstr "Poloѕka Content-Type zmмnмna na %s."
 
-#: commands.c:904
+#: commands.c:912
 #, c-format
 msgid "Character set changed to %s; %s."
 msgstr "Znakovб sada zmмnмna na %s; %s."
 
-#: commands.c:906
+#: commands.c:914
 msgid "not converting"
 msgstr "nepшevбdнm"
 
-#: commands.c:906
+#: commands.c:914
 msgid "converting"
 msgstr "pшevбdнm"
 
 
 #
 #: compose.c:227
-msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, or (f)orget it? "
+msgid ""
+"S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, or (f)orget it? "
 msgstr "S/MIME - (s)ifrovat, (p)odepsat, podepsat (j)ako, (o)bojн, иi (n)ic?"
 
 #
 msgstr "spzjon"
 
 #: compose.c:236
-msgid "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, or (f)orget it? "
+msgid ""
+"1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, or (f)orget it? "
 msgstr "1: DES, 2: Triple-DES, 3: RC2-40, 4: RC2-64, 5: RC2-128, nebo (n)ic? "
 
 #: compose.c:238
 msgid "You may not delete the only attachment."
 msgstr "Nemщѕete smazat jedinou pшнlohu."
 
-#: compose.c:722 send.c:1449
+#: compose.c:722 send.c:1451
 #, c-format
 msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
 msgstr "Neplatnй IDN v \"%s\": '%s'"
 msgid "Invoking PGP..."
 msgstr "Spou№tнm PGP..."
 
-#: crypt.c:432
+#: crypt.c:434
 msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
 msgstr "S/MIME zprбvy, kterй neobsahujн hints on content nejsou podporovбny."
 
-#: crypt.c:636 crypt.c:680
+#: crypt.c:653 crypt.c:697
 msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
 msgstr "Zkou№нm extrahovat PGP klниe...\n"
 
-#: crypt.c:660 crypt.c:700
+#: crypt.c:677 crypt.c:717
 msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
 msgstr "Zkou№нm extrahovat S/MIME certifikбty...\n"
 
-#: crypt.c:821
+#: crypt.c:838
 msgid ""
 "[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
 "\n"
 "[-- Chyba: Chybnб struktura zprбvy typu multipart/signed! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:843
+#: crypt.c:860
 #, c-format
 msgid ""
 "[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
 "[-- Chyba: 'multipart/signed' protokol %s nenн znбm! --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:882
+#: crypt.c:900
 #, c-format
 msgid ""
 "[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
 "\n"
 
 #
-#. XXX - WHAT!?!?!?
 #. Now display the signed body
-#: crypt.c:894
+#: crypt.c:912
 msgid ""
 "[-- The following data is signed --]\n"
 "\n"
 "[-- Nбsledujн podepsanб data --]\n"
 "\n"
 
-#: crypt.c:900
+#: crypt.c:918
 msgid ""
 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
 "\n"
 "\n"
 
 #
-#: crypt.c:906
+#: crypt.c:924
 msgid ""
 "\n"
 "[-- End of signed data --]\n"
 msgstr "Ukonиit Mutt?"
 
 #
-#: curs_lib.c:347 mutt_socket.c:518 mutt_ssl.c:321
+#: curs_lib.c:347 mutt_socket.c:520 mutt_ssl.c:321
 msgid "unknown error"
 msgstr "neznбmб chyba"
 
 msgstr "®бdnй zprбvy nejsou oznaиeny."
 
 #
-#: curs_main.c:653 menu.c:890
+#: curs_main.c:653 menu.c:896
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "Nenн co dмlat"
 
 msgstr "Jste na prvnнm vlбknu."
 
 #
-#: curs_main.c:1597 curs_main.c:1629 flags.c:289 thread.c:1011 thread.c:1066
-#: thread.c:1121
+#: curs_main.c:1597 curs_main.c:1629 flags.c:289 thread.c:1014 thread.c:1069
+#: thread.c:1124
 msgid "Threading is not enabled."
 msgstr "Vlбkna nejsou podporovбna."
 
 #
 #: handler.c:1345
 msgid "[-- Error: Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
-msgstr "[-- Chyba: ®бdnou z ибstн 'Multipart/Alternative' nelze zobrazit! --]\n"
+msgstr ""
+"[-- Chyba: ®бdnou z ибstн 'Multipart/Alternative' nelze zobrazit! --]\n"
 
 #
 #: handler.c:1455
 #
 #: handler.c:1636
 msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
-msgstr "[-- Chyba: typ 'message/external-body' nemб parametr 'access-type' --]\n"
+msgstr ""
+"[-- Chyba: typ 'message/external-body' nemб parametr 'access-type' --]\n"
 
 #
 #: handler.c:1655
 msgid "SASL authentication failed."
 msgstr "SASL ovмшenн se nezdaшilo."
 
-#: imap/browse.c:64 imap/imap.c:532
+#: imap/browse.c:64 imap/imap.c:533
 #, c-format
 msgid "%s is an invalid IMAP path"
 msgstr "%s nenн platnб IMAP cesta"
 msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
 msgstr "Tento IMAP server je zastaralэ. Mutt s nнm nebude fungovat."
 
-#: imap/imap.c:397
+#: imap/imap.c:398
 #, c-format
 msgid "Unexpected response received from server: %s"
 msgstr "Neoиekбvanб odpovмп od serveru: %s"
 
 #
-#: imap/imap.c:417
+#: imap/imap.c:418 pop_lib.c:280
 msgid "Secure connection with TLS?"
 msgstr "Bezpeиnй spojenн pшes TLS?"
 
-#: imap/imap.c:426
+#: imap/imap.c:427 pop_lib.c:300
 msgid "Could not negotiate TLS connection"
 msgstr "Nelze navбzat TLS spojenн"
 
 #
-#: imap/imap.c:563
+#: imap/imap.c:564
 #, c-format
 msgid "Selecting %s..."
 msgstr "Volнm %s..."
 
 #
-#: imap/imap.c:689
+#: imap/imap.c:690