1. skobochka
  2. ICFPC
  3. icfpc-2014

Overview

HTTPS SSH

Team Skobochka Members

  • Azamat S. Kalimoulline (turtle);
  • Gleb Golubitsky (sectoid);
  • Stanislav M. Ivankin (grepz);
  • Alexey Voznyuk (swizard);