Commits

Author Commit Message Date Builds
Nikolaj Sjujskij
Merge default -> workstation
Branches
workstation
Nikolaj Sjujskij
Merge default -> netbook
Branches
netbook
Nikolaj Sjujskij
Sort entries
Branches
notebook
Nikolaj Sjujskij
Sort entries
Branches
workstation
Nikolaj Sjujskij
Sort entries
Branches
netbook
Nikolaj Sjujskij
Xephyr is fun
Nikolaj Sjujskij
Sort entries
Nikolaj Sjujskij
Merge default -> workstation
Branches
workstation
Nikolaj Sjujskij
Merge default -> notebook
Branches
notebook
Nikolaj Sjujskij
Merge default -> netbook
Branches
netbook
Nikolaj Sjujskij
Nothing criminal in ufraw[gtk]
Nikolaj Sjujskij
Use bundled libs for GoogleTalk plugin
Nikolaj Sjujskij
Merge default -> workstation
Branches
workstation
Nikolaj Sjujskij
Merge default -> notebook
Branches
notebook
Nikolaj Sjujskij
Merge default -> netbook
Branches
netbook
Nikolaj Sjujskij
awesome doc
Nikolaj Sjujskij
Compile three packages in parallel (yeah, distcc!)
Branches
workstation
Nikolaj Sjujskij
Let GTK+-3 into my machine (but why do I need transmission-gtk?)
Branches
workstation
Nikolaj Sjujskij
Drop support for Python 2.6
Branches
workstation
Nikolaj Sjujskij
Merge default -> notebook
Branches
notebook
Nikolaj Sjujskij
Merge default -> workstation
Branches
workstation
Nikolaj Sjujskij
Merge default -> netbook
Branches
netbook
Nikolaj Sjujskij
splashutils and gpm
Nikolaj Sjujskij
Merge default -> workstation
Branches
workstation
Nikolaj Sjujskij
Merge default -> notebook
Branches
notebook
Nikolaj Sjujskij
Merge default -> netbook
Branches
netbook
Nikolaj Sjujskij
Another webkit just for libproxy? NO WAI
Nikolaj Sjujskij
Python 3.3
Branches
workstation
Nikolaj Sjujskij
beets needs flags!
Branches
workstation
Nikolaj Sjujskij
Merge default -> workstation
Branches
workstation
  1. Prev
  2. Next