Overview

HTTPS SSH

README

Dokumendihaldussüsteem DELTA.

Versioonid

5.9.0 corrected branch

5.2.3.184.1

  • CDOC crypting fix: Added support for new ID-Card sertificate - KeyUsage change.

5.2.3.184 * DELTA-1472 Asutusele saadetud dokumendid jäävad osaliselt DVK-sse rippuma ja neid ei laeta DELTA-sse.