Overview

HTTPS SSH
# README # Dokumendihaldussüsteem DELTA. ### Versioonid ### 5.9.0 corrected branch 5.2.3.184.1 * CDOC crypting fix: Added support for new ID-Card sertificate - KeyUsage change. 5.2.3.184 * DELTA-1472 Asutusele saadetud dokumendid jäävad osaliselt DVK-sse rippuma ja neid ei laeta DELTA-sse.