DELTA /

Filename Size Date modified Message
amp
common
doc
etc
lib
source
web
162 B
Digisign service implementation:
3.1 KB
DELTA version: 5.10.0-RC2
553 B
* Removing Digidoc 2.0.1 and DSS update.
9.7 KB
Delta versioon 5.1.2.176
23 B
DELTA 5.10.0.2 RELEASE
428 B
Version 5.2.4.1.3

README

Dokumendihaldussüsteem DELTA.

Versioonid


DELTA version: 5.10.0 RC2

Added fix: • DELTA-982 Luua uus süsteemne teavitus, mille saadab süsteem siis, kui töövoog peatub


DELTA version: 5.10.0 RC1

Added ADIT-adapter 1.0.0 support (https://bitbucket.org/smitdevel/adit-adapter/wiki/Home) Deploys as jar.

Add alfresco-gobal.properties NEW params (if not exists): x-tee.institution=[Reg.Nr] adit.service.url=https://adit-adapter.develop:8090 adit.service.active=false|true


DELTA version: 5.9.3 RC2

• PERH parandus, kontrollitakse kas kasutaja on olemas deltas või mitte


DELTA version: 5.9.3 RC1

DELTA-1548 Menüü "Dokumendid", "Terviktöövood", "Asjatoimikud" veergude muudatus: veerus "Töövoo seis" tööülesande täitja nime järel kuvada ka TÜ tähtaeg + kuvada pealkiri pikemalt • DELTA-1541 Veerus "Töövoo seis" kuvada staatuseks "Peatatud" kui töövoog peatub • DELTA-1633DELTA-1554DELTA-1279 Digidoc Client konteineri sees oleva faili avamise logimine • DELTA-1356_fix • DELTA-1356_fix • DELTA-1515DELTA-1516

  • Correcting javadoc.
  • Adding adit param: x-tee.adit.infosystem=TEST|DELTA
  • Updating bcpkix-jdk15on-1.45.jar ==> 1.58

• PERH arendus

P.S. alfresco-gobal.properties failis PERH puhul (teiste ldap sünk omadusega) on vaja lisada: oracle.db.name= oracle.db.username= oracle.db.password= oracle.db.host=

oracle.db.port= oracle.db.driver=oracle.jdbc.OracleDriver

oracle.db.url=jdbc:oracle:thin:@${oracle.db.host}:${oracle.db.port}:${oracle.db.name}

orgstruct.fromdatabase=true


DELTA version: 5.9.0

corrected branch


DELTA version: 5.2.3.184.1

  • CDOC crypting fix: Added support for new ID-Card sertificate - KeyUsage change.

DELTA version: 5.2.3.184

  • DELTA-1472 Asutusele saadetud dokumendid jäävad osaliselt DVK-sse rippuma ja neid ei laeta DELTA-sse.