Source

gentoo-overlay / sys-devel / llvm / files / llvm-2.9-nodoctargz.patch

--- docs/Makefile.orig	2011-02-28 21:30:46.000000000 +0100
+++ docs/Makefile	2011-02-28 21:35:22.000000000 +0100
@@ -53,13 +53,12 @@
 # 'make generated BUILD_FOR_WEBSITE=1'
 generated:: $(generated_targets)
 
-install-html: $(PROJ_OBJ_DIR)/html.tar.gz
+install-html:
 	$(Echo) Installing HTML documentation
 	$(Verb) $(MKDIR) $(DESTDIR)$(PROJ_docsdir)/html
 	$(Verb) $(MKDIR) $(DESTDIR)$(PROJ_docsdir)/html/img
 	$(Verb) $(DataInstall) $(HTML) $(DESTDIR)$(PROJ_docsdir)/html
 	$(Verb) $(DataInstall) $(IMAGES) $(DESTDIR)$(PROJ_docsdir)/html/img
-	$(Verb) $(DataInstall) $(PROJ_OBJ_DIR)/html.tar.gz $(DESTDIR)$(PROJ_docsdir)
 
 $(PROJ_OBJ_DIR)/html.tar.gz: $(HTML)
 	$(Echo) Packaging HTML documentation
@@ -71,12 +70,11 @@
 install-doxygen: doxygen
 	$(Echo) Installing doxygen documentation
 	$(Verb) $(MKDIR) $(DESTDIR)$(PROJ_docsdir)/html/doxygen
-	$(Verb) $(DataInstall) $(PROJ_OBJ_DIR)/doxygen.tar.gz $(DESTDIR)$(PROJ_docsdir)
 	$(Verb) cd $(PROJ_OBJ_DIR)/doxygen && \
 	  $(FIND) . -type f -exec \
 	    $(DataInstall) {} $(DESTDIR)$(PROJ_docsdir)/html/doxygen \;
 
-doxygen: regendoc $(PROJ_OBJ_DIR)/doxygen.tar.gz
+doxygen: regendoc
 
 regendoc:
 	$(Echo) Building doxygen documentation
@@ -102,7 +100,6 @@
 install-ocamldoc: ocamldoc
 	$(Echo) Installing ocamldoc documentation
 	$(Verb) $(MKDIR) $(DESTDIR)$(PROJ_docsdir)/ocamldoc/html
-	$(Verb) $(DataInstall) $(PROJ_OBJ_DIR)/ocamldoc.tar.gz $(DESTDIR)$(PROJ_docsdir)
 	$(Verb) cd $(PROJ_OBJ_DIR)/ocamldoc && \
 	  $(FIND) . -type f -exec \
 	    $(DataInstall) {} $(DESTDIR)$(PROJ_docsdir)/ocamldoc/html \;