Commits

beb  committed 04134e2

Some more localizations (including some context menus, window titles, toolbar and ISO-style date formatting)

  • Participants
  • Parent commits 9f9a106

Comments (0)

Files changed (2)

File German.lproj/Repo.nib/designable.nib

 		<string key="IBDocument.HIToolboxVersion">353.00</string>
 		<object class="NSMutableArray" key="IBDocument.EditedObjectIDs">
 			<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-			<integer value="1" id="9"/>
+			<integer value="300032"/>
 		</object>
 		<object class="NSArray" key="IBDocument.PluginDependencies">
 			<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
 								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
 									<characters key="NS.bytes">1DD2AB49-EC22-4DF1-B9BA-6C248CEB2AFB</characters>
 								</object>
-								<string type="base64-UTF8" key="NSToolbarItemLabel">Q29tbWl04oCmA</string>
+								<string key="NSToolbarItemLabel">Einchecken...</string>
 								<string type="base64-UTF8" key="NSToolbarItemPaletteLabel">RWluY2hlY2tlbuKApg</string>
 								<string key="NSToolbarItemToolTip"/>
 								<nil key="NSToolbarItemView"/>
 								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
 									<characters key="NS.bytes">21D45033-4534-4F56-AB84-24D40FFB1ADE</characters>
 								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">Add</string>
+								<string type="base64-UTF8" key="NSToolbarItemLabel">SGluenVmw7xnZW4</string>
 								<string type="base64-UTF8" key="NSToolbarItemPaletteLabel">SGluenVmw7xnZW4</string>
 								<string key="NSToolbarItemToolTip"/>
 								<nil key="NSToolbarItemView"/>
 								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
 									<characters key="NS.bytes">67E33ADD-9574-4778-832E-CF60F8AD1B43</characters>
 								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">Remove</string>
+								<string key="NSToolbarItemLabel">Entfernen</string>
 								<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Entfernen</string>
 								<string key="NSToolbarItemToolTip"/>
 								<nil key="NSToolbarItemView"/>
 								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
 									<characters key="NS.bytes">707D3CBA-142C-4402-A827-77759FCD5F93</characters>
 								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">Diff</string>
+								<string key="NSToolbarItemLabel">Unterschiede</string>
 								<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Unterschiede</string>
 								<string key="NSToolbarItemToolTip"/>
 								<nil key="NSToolbarItemView"/>
 								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
 									<characters key="NS.bytes">9F7143D8-33D5-46ED-8669-1CE0B4F80D24</characters>
 								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">Hide Unmodified</string>
+								<string type="base64-UTF8" key="NSToolbarItemLabel">VW52ZXLDpG5kZXJ0ZSB2ZXJzdGVja2VuA</string>
 								<string type="base64-UTF8" key="NSToolbarItemPaletteLabel">VW52ZXLDpG5kZXJ0ZSBEYXRlaWVuIHZlcnN0ZWNrZW4</string>
 								<string key="NSToolbarItemToolTip"/>
 								<nil key="NSToolbarItemView"/>
 								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
 									<characters key="NS.bytes">A9460837-B3E5-4D8F-BA2F-2EE2DA11822A</characters>
 								</object>
-								<string type="base64-UTF8" key="NSToolbarItemLabel">UHVzaOKApg</string>
+								<string type="base64-UTF8" key="NSToolbarItemLabel">U2NoaWViZW7igKY</string>
 								<string type="base64-UTF8" key="NSToolbarItemPaletteLabel">U2NoaWViZW7igKY</string>
 								<string key="NSToolbarItemToolTip"/>
 								<nil key="NSToolbarItemView"/>
 								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
 									<characters key="NS.bytes">B3D7AD46-B9E4-47B2-BA06-00D19C26908D</characters>
 								</object>
-								<string type="base64-UTF8" key="NSToolbarItemLabel">UHVsbOKApg</string>
+								<string type="base64-UTF8" key="NSToolbarItemLabel">WmllaGVu4oCmA</string>
 								<string type="base64-UTF8" key="NSToolbarItemPaletteLabel">WmllaGVu4oCmA</string>
 								<string key="NSToolbarItemToolTip"/>
 								<nil key="NSToolbarItemView"/>
 								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
 									<characters key="NS.bytes">BB5C4395-94C4-4CD3-8D92-FE301B9CB201</characters>
 								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">Revisions</string>
+								<string key="NSToolbarItemLabel">Revisionen</string>
 								<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Revisionsliste</string>
 								<nil key="NSToolbarItemToolTip"/>
 								<object class="NSPopUpButton" key="NSToolbarItemView" id="296634478">
 								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
 									<characters key="NS.bytes">C9CBFCAD-9F31-4BA8-9148-F992516001A5</characters>
 								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">View</string>
+								<string key="NSToolbarItemLabel">Anzeigen</string>
 								<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Revision anzeigen</string>
 								<string key="NSToolbarItemToolTip"/>
 								<nil key="NSToolbarItemView"/>
 								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
 									<characters key="NS.bytes">E2026D47-C238-4257-BA61-F589D364EDE4</characters>
 								</object>
-								<string type="base64-UTF8" key="NSToolbarItemLabel">Q29tbWl0IEFsbOKApg</string>
+								<string type="base64-UTF8" key="NSToolbarItemLabel">QWxsZXMgZWluY2hlY2tlbuKApg</string>
 								<string type="base64-UTF8" key="NSToolbarItemPaletteLabel">QWxsZXMgZWluY2hlY2tlbuKApg</string>
 								<string key="NSToolbarItemToolTip"/>
 								<nil key="NSToolbarItemView"/>
 								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
 									<characters key="NS.bytes">F801FAD7-3BA6-40E1-B002-8E65754E7A7B</characters>
 								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">Compare</string>
+								<string key="NSToolbarItemLabel">Vergleichen</string>
 								<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Vergleichen</string>
 								<string key="NSToolbarItemToolTip"/>
 								<nil key="NSToolbarItemView"/>
 																			<reference ref="8"/>
 																			<object class="NSCachedImageRep">
 																				<object class="NSData" key="NSTIFFRepresentation">
-																					<bytes key="NS.bytes">TU0AKgAAA4KAACBQOCQWDQeDgGBiomiUAHlZtsAIuBtWBvyERmNRuChKBidSFgALM1K0AFx5PsAMaBvK
-OS+DgSZAyZAQGQMbjUOgAupMkgooIRjARmtt9hltuOlJB3U1mQQBVEDP+qP0C1cJh6tEQJV0WAmwB4D2
-MPAGzBt52kKGwcu8HEgQv0AKRlAUALByBcAOm+I5q386wN/A7CB4hYdpVEBA8BAMBgDHXYIhIKgAHhAH
-QID5kAu9uAA7ERpgAAu51gBntbMtsQmYAKfYMFhbMlP7bPbFAYpFQqvcaDokgIPCISADJg0AEAXibSL+
-TM4OCkAOJcH8AE4bugAPp2u0ANhnvkANQOngALFbrt0LP2CuBu6CFAplZ2lUslsJFopk6CvZ5oEdw1ji
-ABtg8BYABGG5igACgHvEfh2nSAB0GylxjH6K4AGSch+n+T8PhWfMRGugglCYJxqCQJwnBWNoyjGAB1pc
-ABymuTgAGGYZ7gACRolEAApDPA52m4cYAAWBICAAfp5PgXBtBsABwggHQAEvK4tHLLRToIIcvFsHYhCQ
-JJAjqN0lmmPYAHmA7tGyYTHn+AJsgAF4VJuZBcnIAAUhLJQEAK05dGICwAHcF41AATFFkeaNHDkggcUk
-S4XhqH40EwSREAAfxy0gbxvMqZ5qH0AAmhucElnmcoAGaX51AADwKLsCAJnYlZfHtGIdEMABQFEUhemB
-YYiIIFdjjeFgYB0SBSFASwAH4bgyAAap2pEcxjkkAAiiKEIAG6ZBogAewJCrI5wliAAOAwbwAGkaYEJW
-B4sgAXxhGOcZc32DyCA1f4gB2H4jl+S5JoodJuPEbxzGIAAeg0WoAAMA8DlYSmHGqeoMgAGIGxIJIfgF
-KRmnCh5oSiep/gUfRg5cBSCAbmQQiMJAmG8GIZPcbZsIkDh8mSAA8DsIaBH0elondPYAn4fZ/n4dVWHq
-cR1H+c5wHmf4/GOAhTl0bZ+D4geTIGswAgGJO0nce+2Heeh5HedBJi0foYhQFwTgGf5+nyf4AHweKqHu
-+E1nEAB5HSlxv5MfxQmOABkFAiwuoHIyBsVmCBH22x/AmKIWgAShJDsGYnHMcp2n2chwRkbxwHqdBuwk
-cRtO8bpwniABrnGlxsn1v1dIFCSBcsl4MBtjg1AKx4Emec4AFwey5O8gTxIEfCB+x6/soH61OIIgIAAP
-AQAAAwAAAAEAEAAAAQEAAwAAAAEAEAAAAQIAAwAAAAQAAAQ8AQMAAwAAAAEABQAAAQYAAwAAAAEAAgAA
-AREABAAAAAEAAAAIARIAAwAAAAEAAQAAARUAAwAAAAEABAAAARYAAwAAAAEIAAAAARcABAAAAAEAAAN6
-ARwAAwAAAAEAAQAAAT0AAwAAAAEAAgAAAVIAAwAAAAEAAQAAAVMAAwAAAAQAAAREh3MABwAAERwAAARM
-AAAAAAAIAAgACAAIAAEAAQABAAEAABEcYXBwbAIAAABtbnRyUkdCIFhZWiAH2QABAAcACQAdAAJhY3Nw
-QVBQTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA9tYAAQAAAADTLWFwcGwwlwJ99N4s1aqS/X1MNBoI
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5yWFlaAAABLAAAABRnWFlaAAABQAAAABRiWFla
-AAABVAAAABR3dHB0AAABaAAAABRjaGFkAAABfAAAACxyVFJDAAABqAAAAA5nVFJDAAABuAAAAA5iVFJD
-AAAByAAAAA52Y2d0AAAB2AAABhJuZGluAAAH7AAABj5kZXNjAAAOLAAAAGRkc2NtAAAOkAAAAj5tbW9k
-AAAQ0AAAAChjcHJ0AAAQ+AAAACRYWVogAAAAAAAAZgMAADrLAAAG21hZWiAAAAAAAABr+AAAr4kAACHz
-WFlaIAAAAAAAACTaAAAVxgAAqldYWVogAAAAAAAA81IAAQAAAAEWz3NmMzIAAAAAAAEMQgAABd7///Mm
-AAAHkgAA/ZH///ui///9owAAA9wAAMBsY3VydgAAAAAAAAABAc0AAGN1cnYAAAAAAAAAAQHNAABjdXJ2
-AAAAAAAAAAEBzQAAdmNndAAAAAAAAAAAAAMBAAACAAAAHwBtAOMBXwHtApkDWQQqBRYGAwcUCD0JZQqg
-C+0NQg6cD/wRbxLrFGEV7RdmGPMaeRwEHZQfGyCfIi4juyU/JsMoSSm+K0csuy4fL5cxAzJ4M9I1Njad
-N/M5RDqVO+o9Pj53P7VBAUJAQ15ElkXLRu5IC0kqSkZLY0x/TZdOuU/hUQJSJ1NMVGtVhlahV79Y11nz
-WxlcMV1DXmFffGCSYaVit2PLZNpl62b7aAlpE2ocayFsJm0vbjJvOHA3cTlyMnMrdCl1IXYYdxR4Cnj9
-ee5623vJfLd9qX6Uf3+AaoFNgjaDH4QKhPCF0Ya1h5SIg4lkikWLI4wCjOmN5I77kByRNpJPk16UdZWK
-lqyXu5jRmdya75wJnRieJJ81oEahVKJeo2ikd6V7poenkKiLqY+qkauSrJKtna6Zr5KwjLGEsnuzdbRx
-tWO2VrdMuEC5MrojuxK7/rzsvdq+vr+wwJbBfsJnw1PEPMUmxhHG+cffyLvJpcqKy3TMV80tzfbOq89d
-0BDQw9Fv0h/S1dOC1C/U3tWM1jvW69eZ2ErY+9mn2ljbCtu53GXdFd3M3nnfKd/g4JDhQOHy4qfjWuQO
-5MblfuY15uznpehk6SPp2+qa617sI+zk7azud+9D8A7w6PG48pDzb/RR9Tn2K/cr+C35P/po+6r9Dv64
-//8AAAAQADgAdADCASABiAH/ApIDNgPsBL0FnAaPB5YIrQnTCwMMSw2RDuAQPRGbEwYUaxXNFzgYrRoa
-G3wc4x5AH6YhDSJoI8wlMCaHJ9wpKCpyK8MtFC5UL5Uw3DIjM1g0ozXaNwA4Ojl2OqE7yDzyPiE/UEBn
-QZJCr0PIRONF/kcaSDdJUEplS3RMgE2MTp9PslDAUctS1lPmVPJV9lb+WA1ZEloTWxxcIV0cXhtfG2Ab
-YR9iGmMVZBNlCWYAZvln7mjiadhqzGu8bKxtnW6Ob4Bwc3FnclFzRHQxdR52DHb5d+R40nm9eqd7lXyF
-fWl+XH9GgDGBGoIDgu2D3ITVhd+G8If8iQWKCosRjB2NLI41jz6QQJFJkluTYZRklXCWe5eFmIuZj5qg
-m6Gcr527nsWfzqDWod2i46PspPqmA6cIqA6pGKooqzSsPa1JrlKvWLBlsXWyfLOEtI61mrart724wrnM
-uuK75rz2vgi/EsAcwSrCO8NRxGXFcsZ8x3vIY8lDyiHK/cvRzK7Nh85jzz/QFtDo0cPSndNw1ETVGtXv
-1sDXl9hq2T7aEtrd27Hch91f3jTfB9/i4LThi+Jh4zfkDOTo5cbmpeeB6F3pPOog6wXr7ezM7bbuou+M
-8HjxaPJa81D0SfVB9jr3Nfg1+Tj6PPs9/Eb9UP5h/0r//wAAAA4AMABjAKcA+QFTAbkCKwKpAzIDxQRk
-BQ0FxAZ/B0EICgjhCbwKmguADG4NZA5cD1YQVRFSElgTXRRhFWoWeReHGJEZnRqyG8Ecxh3XHuof8SD4
-IgEjCyQIJRImDycMKBopCSoEKwEr8yzsLdwuyS+2MJ0xgDJlM0M0LjUINeI2wDehOIQ5ZDpCOxs79TzV
-PbY+lD9uQEhBK0IBQtxDvEScRXdGTkctSAtI5knASplLcExGTRxN9k7LT6BQeFFKUiRS9lPJVJ5VcVZC
-VxJX5FizWYBaU1sdW+dctF2BXlFfH1/oYLBheWJFYw9j2WSjZWxmMWb1Z7lof2lOahNq12udbGltKm3w
-brhvfnBMcRJx2nKlc250PnUJddR2ondueDh5BHnRep17bXw9fQ193H6rf3qAUoEigfSCyIOchHaFR4Yc
-hvSHzIiiiXmKUosqjAKM2o2zjpWPb5BIkSCR+ZLWk7iUlZVylkqXJ5gEmN+ZvZqem3WcV501nhSfAKAC
-oQyiEqMUpBelG6Yfpx+oG6kYqhWrFKwTrRSuFa8YsBuxG7IVsxe0H7Uoti23Lbg0uUK6UbthvHO9hr6d
-v8fA38H7wyTESsV6xrHH6ckkymDLosz4zlPPsNEQ0nfT89WJ1xPYs9px3DPd/d/74gTkR+ar6TrsOu+N
-87j5r///AABuZGluAAAAAAAABjYAAJhfAABZHQAAUUcAAIw8AAAnOAAAFWAAAFANAABUOQACLhQAAfXC
-AAFCjwADAQAAAgAAABkAOgBaAHwAnQDBAOMBBAEoAUwBcAGUAbkB3wIGAi4CVQJ9AqUC0AL5AyMDUQN9
-A6oD2QQIBDgEaASaBM4FAwU4BW0FowXbBhUGUAaLBscHCAdHB4UHxwgNCFYImgjjCS0JdAnEChUKZAqz
-CwcLXwu4DBIMbQzIDSUNiw3zDlcOug8lD50QDBB7EPARbhHtEm0S8BN0E/kUgxUMFZAWFxakFy4XuhhL
-GN8ZdhoKGqQbQRvZHHAdEx25Hlke/B+kIE8g/iGqIl0jEiPFJH0lOCX3JrknfyhGKQsp2SqkK3ksSi0o
-LgUu3y/FMKgxijJ3M2U0XDVTNk83RThGOUk6TjtgPGk9dz6CP6FAuUHcQu5EEkU5RmdHkkiqSaVKkEuB
-THpNcE52T3FQcVFlUm5Tb1R/VYxWjVeXWK5ZwlrRW+Zc/14eXz1gV2GCYqJjyWUDZjFnZGiaadNrAGxC
-bYhu0HAbcWlytXP+dWB2tngNeW560Hw1faN/EYB+gf+DbITthm2H7Iloiu+McI34j4SRKJKylEuV1Zd+
-mUebVJ1sn4Wht6PPpgSoOKpxrKWu47EZs2a1nrfnujy8c77PwQ3DYcW3yAHKWcyfzuvRPdOJ1bvYEtpR
-3IHexODy4xflSOdS6Xbrfu1973XxWvMf9Ob2mfgs+af7CfxS/V7+gP//AAAAMQBmAJYAxQDxAR4BSQF0
-AZ8BygH2AiACTAJ6AqcC1AMDAzIDYQOSA8UD+QQtBGAElgTNBQcFQgV9BbwF+gY5BnkGvQcAB0QHiQfS
-CBwIaAi4CQkJWgmrCf4KVwqxCwsLZQvBDCUMgQziDUsNug4gDocO9g9pD90QURDFEToRvRI1ErUTOxPB
-FEgU0RVbFeYWdRcHF54YOBjWGXAaCxqqG00b9ByaHT4d6x6eH0sf+CCwIWoiHyLbI6EkYiUnJewmsCeA
-KE8pHSn3Ks4rpiyILWYuRy8wMBoxBjH0MuMz0jTDNcA2tDezOLM5sjq5O748xj3UPuA/6kEEQg5DJ0Q+
-RVxGekeXSK1JskqqS6tMr025TsdP0VDXUd9S8VQBVR5WLVc4WFVZdFqJW6Jcv13hXwZgHmFLYmpjjWSz
-ZdxnB2g2aWZqmWvCbPJuKm9jcJ1xzXMAdDt1dnaxd/J5OHpxe618934/f4aAy4INg06EoYXyhy6IionX
-ix6Mco3LjyCQc5HCkw+UYpXClyGYmppAm+udmp9foRWi06SMpk2oJKnnq6+tjK9gsTezHLT0tty4ubq0
-vJ2+gcBkwlvEPMY0yCDKE8wNzfjP39HF07bVqNeL2WzbSt0+3xbg8uLU5K3mguhW6h7r6+2774fxTfMO
-9Mr2lfhN+g37vP1u//8AAAA5AHcAtQD0ATMBcQGyAfQCNQJ4Ar0DAgNHA40D1gQfBGwEuAUGBVcFqQX7
-Bk4GpQb/B1gHsAgQCHMI0gk0CZ0KBwpyCt8LVAvEDD0MuA0sDbMONA63D0MPyxBeEPMRihIsEswTdhQY
-FMoVfRYwFuEXlxhSGRQZ1xqVG1kcIxzyHboekR9jIDMhCyHsIsYjpCSHJW8mWydMKD4pLiorKyIsIy0e
-LigvLTA3MUgyWzNvNI81pzbPN/c5HzpHO3M8rT3mPx5AXEGbQt9ELEV/RtRIGkl0StNMJU2OTuxQUlGs
-UxlUfVXoV0lYuVoiW5JdCF56X/NhZmLaZFNlz2dOaL9qRGu+bUButnBAccBzP3THdk5303lfeup8eX34
-f4eBG4KyhEeFz4djiPmKnIwyjdSPcpEMkrqUUpX9l5yZEpp2m9udUJ7BoDahqaMepKKmJqeqqS6qs6w3
-rbyvQLDFskmz4bVytva4ern9u5O9Jb6owCrBrMMuxK/GMMesyQ7KjMwLzXLO49BR0bDTDtRs1cnXJdiA
-2dbbGNxY3Zje1+AV4VLih+Ou5MPl2+b/6BXpI+oi6yHsH+0d7hnu/e/e8L7xnfJo8zHz8/Sx9W32IPbV
-93X4DPik+TT5v/pL+sr7Ofuo/Bf8fPzI/RX9Yv2u/fv+R/6Q/tn/I/9s/7b//wAAZGVzYwAAAAAAAAAK
-Q29sb3IgTENEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG1sdWMAAAAAAAAAEgAAAAxuYk5PAAAAEgAAAOhwdFBU
-AAAAFgAAAPpzdlNFAAAAEAAAARBmaUZJAAAAEAAAASBkYURLAAAAHAAAATB6aENOAAAADAAAAUxmckZS
-AAAAEgAAAVhqYUpQAAAADgAAAWplblVTAAAAEgAAAXhwbFBMAAAAEgAAAYpwdEJSAAAAGAAAAZxlc0VT
-AAAAEgAAAbR6aFRXAAAADgAAAcZydVJVAAAAJAAAAdRrb0tSAAAADAAAAfhkZURFAAAAEAAAAgRubE5M
-AAAAFgAAAhRpdElUAAAAFAAAAioARgBhAHIAZwBlAC0ATABDAEQATABDAEQAIABhACAAQwBvAHIAZQBz
-AEYA5AByAGcALQBMAEMARABWAOQAcgBpAC0ATABDAEQATABDAEQALQBmAGEAcgB2AGUAcwBrAOYAcgBt
-X2mCcgAgAEwAQwBEAMkAYwByAGEAbgAgAEwAQwBEMKsw6TD8ACAATABDAEQAQwBvAGwAbwByACAATABD
-AEQASwBvAGwAbwByACAATABDAEQATABDAEQAIABDAG8AbABvAHIAaQBkAG8ATABDAEQAIABjAG8AbABv
-AHJfaYJybbJmdphveTpWaAQmBDIENQRCBD0EPgQ5ACAEFgQaAC0ENAQ4BEEEPwQ7BDUEOc7st+wAIABM
-AEMARABGAGEAcgBiAC0ATABDAEQASwBsAGUAdQByAGUAbgAtAEwAQwBEAEwAQwBEACAAYwBvAGwAbwBy
-AGkAAG1tb2QAAAAAAAAGEAAAnIkAAAAAw7GoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB0ZXh0AAAAAENvcHlyaWdo
-dCBBcHBsZSwgSW5jLiwgMjAwOQA</bytes>
+																					<bytes key="NS.bytes">TU0AKgAAA4yAACBQOCQWDQeDgGBiokiYFHlbtp7IuBtWBvyERmNRuChKBidOFsMLM4Kp0lx6Pt/saBvK
+OS+DgSZAyZAQGP+cDcZh4Cl1GE0MFBFMJ7M1vPoKNtx0tIO+nMyCAKpAacP9+zUJh+tEQJV0WAmwB4DW
+MPVIBBt5WkKGgdvoHEQRgUAKhkvoALVxBAAOi+I5rX86wN/A7CB4hYdpWYHgIBgMAY25BEJBUAA8IA4A
+AEDg0AP93t4AHIiOLOvB3gBntfHOIPF0AKfYMFhbMlP7bPazAYolQqvcbDokAIPCISADJZwfC8TgB9MN
+XgBrhjlt5cIUAEwbvUAPh3PHoNF5gBthozgBZLdduhZ+sVwN3QQnlIqu0rlothIslMnwV6vR/gAcQ6Dm
+ABwgwBYABMGZpAACYHn6AB9nc95zG27xln2IYAGWcR9H+T8PhWfURGuggkiWJxqCUJ4nBWNgyjGAB2Hk
+/5yGsUIAGEYrwgYaZUAAKgyAtGJunMAAFASAgAH4eZ6AAXZtBCABzAcGoAEtK4tHNLRToIIcvFsHghCO
+JI/jqN7mGmQgAHqAp2AAaxiow/5vgAF4VL0YxdnAAAUhKBIAAQAkml2Y0knoFgxAAS9FkeaVHDkggb0k
+S4YhsH40EuSREyUcY/AAbxwAe1BqHsAAlhsdUlHodENGDIoPAoA4AAgCTtGKYL3nmGw8AAUBRFIXpgWE
+IiCBXYw3hYGAckgUhQEu5htjjN53CYABxmOTAACMIgSgAbRlQWfIJWqA5xluAAOAudYAGiah/AAZwGCa
+ABemCYxxl1fIPIIDN+iAHggCOX5LkmRgAHObx7gAb5yJYHYMmCAADAOBQAFSS5gAAbB6AoAAWgdPYkh+
+zBvmfVJAmYC81n8BB9NmYWKoGBmZhDMYmm8GIZPabZsG2AAMn0Z4ADwOgjs6fdSwic6BH7Dp9HXVJ5nG
+d5/nOcR7H+QhhngU5fG0eo+IGcKCADsoBiRtB3HxtZ3nmeJ3HQRwtgWGIUhaEoBn+f0On+fJ570eyXH+
+eh2gAeJ2HzT5wnwfxSmKeJkFMaZ5tcgRxqiqWYwg2x/AmJoWgYShIDsGwnHKcx3H2chwHaeRvHCe50G8
+dJ9HEbh2n0bpxHefhrnKeR+GylQAVKgR0oHy6YAwGYNAONQCgGAIEmicx8lwe5+n/wqBcSgR8IH7/vfA
+gfugBd6BoCAADwEAAAMAAAABABAAAAEBAAMAAAABABAAAAECAAMAAAAEAAAERgEDAAMAAAABAAUAAAEG
+AAMAAAABAAIAAAERAAQAAAABAAAACAESAAMAAAABAAEAAAEVAAMAAAABAAQAAAEWAAMAAAABCAAAAAEX
+AAQAAAABAAADhAEcAAMAAAABAAEAAAE9AAMAAAABAAIAAAFSAAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAETodz
+AAcAAAPoAAAEVgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABAAAD6GFwcGwCAAAAbW50clJHQiBYWVogB9kABQAC
+AA8ALwACYWNzcEFQUEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPbWAAEAAAAA0y1hcHBs+Xtw5aEh
+6GxISthY7R8i5gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOclhZWgAAASwAAAAUZ1hZWgAA
+AUAAAAAUYlhZWgAAAVQAAAAUd3RwdAAAAWgAAAAUY2hhZAAAAXwAAAAsclRSQwAAAagAAAAOZ1RSQwAA
+AbgAAAAOYlRSQwAAAcgAAAAOdmNndAAAAdgAAAAwbmRpbgAAAggAAAA4ZGVzYwAAAkAAAABiZHNjbQAA
+AqQAAAD2bW1vZAAAA5wAAAAoY3BydAAAA8QAAAAkWFlaIAAAAAAAAG5qAAA4iAAAA4NYWVogAAAAAAAA
+Yg8AALV+AAAYkVhZWiAAAAAAAAAmXQAAEiAAALcOWFlaIAAAAAAAAPJUAAEAAAABF41zZjMyAAAAAAAB
+DS4AAAZb///y4wAACEsAAP0O///7g////aEAAAPXAAC/7WN1cnYAAAAAAAAAAQHNAABjdXJ2AAAAAAAA
+AAEBzQAAY3VydgAAAAAAAAABAc0AAHZjZ3QAAAAAAAAAAQAA0XQAAAAAAAEAAAAA0XQAAAAAAAEAAAAA
+0XQAAAAAAAEAAG5kaW4AAAAAAAAAMAAAo8AAAFSAAABMwAAAmYAAACcXAAARewAAT8AAAFRAAAIzMwAC
+MzMAAjMzZGVzYwAAAAAAAAAIU09OWSBUVgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG1sdWMAAAAAAAAAEgAA
+AAxuYk5PAAAADgAAAOhwdFBUAAAADgAAAOhzdlNFAAAADgAAAOhmaUZJAAAADgAAAOhkYURLAAAADgAA
+AOh6aENOAAAADgAAAOhmckZSAAAADgAAAOhqYUpQAAAADgAAAOhlblVTAAAADgAAAOhwbFBMAAAADgAA
+AOhwdEJSAAAADgAAAOhlc0VTAAAADgAAAOh6aFRXAAAADgAAAOhydVJVAAAADgAAAOhrb0tSAAAADgAA
+AOhkZURFAAAADgAAAOhubE5MAAAADgAAAOhpdElUAAAADgAAAOgAUwBPAE4AWQAgAFQAVgAAbW1vZAAA
+AAAAAE3ZAADHAQAAAADFgbgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHRleHQAAAAAQ29weXJpZ2h0IEFwcGxlLCBJ
+bmMuLCAyMDA5AA</bytes>
 																				</object>
 																				<string key="NSCacheWindowColorSpace">NSCalibratedRGBColorSpace</string>
 																				<int key="NSCacheWindowBPS">8</int>
 														</object>
 														<object class="NSTableColumn" id="860103406">
 															<string key="NSIdentifier">date</string>
-															<double key="NSWidth">5.000000e+01</double>
+															<double key="NSWidth">7.300000e+01</double>
 															<double key="NSMinWidth">1.000000e+01</double>
 															<double key="NSMaxWidth">3.402823e+38</double>
 															<object class="NSTableHeaderCell" key="NSHeaderCell">
 														</object>
 														<object class="NSTableColumn" id="665841923">
 															<string key="NSIdentifier">comment</string>
-															<double key="NSWidth">3.100000e+02</double>
+															<double key="NSWidth">2.870000e+02</double>
 															<double key="NSMinWidth">4.000000e+01</double>
 															<double key="NSMaxWidth">1.000000e+03</double>
 															<object class="NSTableHeaderCell" key="NSHeaderCell">
 														<object class="NSTextView" id="1057217485">
 															<reference key="NSNextResponder" ref="378280175"/>
 															<int key="NSvFlags">2322</int>
-															<string key="NSFrame">{{0, 1460}, {301, 12}}</string>
+															<string key="NSFrame">{{0, 1452}, {301, 14}}</string>
 															<reference key="NSSuperview" ref="378280175"/>
 															<object class="NSTextContainer" key="NSTextContainer" id="178117438">
 																<object class="NSLayoutManager" key="NSLayoutManager">
 																			<int key="NSColorSpace">1</int>
 																			<bytes key="NSRGB">MCAwIDEAA</bytes>
 																		</object>
-																		<reference ref="9"/>
+																		<integer value="1" id="9"/>
 																	</object>
 																</object>
 																<nil key="NSDefaultParagraphStyle"/>
 														</object>
 													</object>
 													<string key="NSFrame">{{1, 1}, {295, 276}}</string>
-													<string key="NSBounds">{{3, 1460}, {295, 276}}</string>
+													<string key="NSBounds">{{3, 1452}, {295, 276}}</string>
 													<reference key="NSSuperview" ref="554197517"/>
 													<reference key="NSNextKeyView" ref="1057217485"/>
 													<reference key="NSDocView" ref="1057217485"/>
 				<int key="NSWindowBacking">2</int>
 				<string key="NSWindowRect">{{196, 302}, {408, 208}}</string>
 				<int key="NSWTFlags">-1543503872</int>
-				<string key="NSWindowTitle">Commit Sheet</string>
+				<string key="NSWindowTitle">Einchecken</string>
 				<string key="NSWindowClass">NSPanel</string>
 				<nil key="NSViewClass"/>
 				<string key="NSWindowContentMaxSize">{3.40282e+38, 3.40282e+38}</string>
 					<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
 					<object class="NSMenuItem" id="569227539">
 						<reference key="NSMenu" ref="1043860070"/>
-						<string key="NSTitle">Compare With Base</string>
+						<string key="NSTitle">Mit Basis vergleichen</string>
 						<string key="NSKeyEquiv"/>
 						<int key="NSKeyEquivModMask">1048576</int>
 						<int key="NSMnemonicLoc">2147483647</int>
 					</object>
 					<object class="NSMenuItem" id="711074614">
 						<reference key="NSMenu" ref="1043860070"/>
-						<string key="NSTitle">Diff With Base</string>
+						<string key="NSTitle">Unterschiede zur Basis anzeigen</string>
 						<string key="NSKeyEquiv"/>
 						<int key="NSKeyEquivModMask">1048576</int>
 						<int key="NSMnemonicLoc">2147483647</int>
 					</object>
 					<object class="NSMenuItem" id="102939694">
 						<reference key="NSMenu" ref="1043860070"/>
-						<string key="NSTitle">Add To Repository</string>
+						<string type="base64-UTF8" key="NSTitle">WnVtIFJlcG9zaXRvcnkgaGluenVmw7xnZW4</string>
 						<string key="NSKeyEquiv"/>
 						<int key="NSKeyEquivModMask">1048576</int>
 						<int key="NSMnemonicLoc">2147483647</int>
 					</object>
 					<object class="NSMenuItem" id="706558357">
 						<reference key="NSMenu" ref="1043860070"/>
-						<string key="NSTitle">Remove From Repository</string>
+						<string key="NSTitle">Aus Repository entfernen</string>
 						<string key="NSKeyEquiv"/>
 						<int key="NSKeyEquivModMask">1048576</int>
 						<int key="NSMnemonicLoc">2147483647</int>
 					</object>
 					<object class="NSMenuItem" id="23317075">
 						<reference key="NSMenu" ref="1043860070"/>
-						<string key="NSTitle">Discard Changes</string>
+						<string type="base64-UTF8" key="NSTitle">w4RuZGVydW5nZW4gdmVyd2VyZmVuA</string>
 						<string key="NSKeyEquiv"/>
 						<int key="NSKeyEquivModMask">1048576</int>
 						<int key="NSMnemonicLoc">2147483647</int>
 					</object>
 					<object class="NSMutableArray" key="dict.values">
 						<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-						<string> M/dd/yy</string>
+						<string> y-MM-dd</string>
 						<string>%m/%d/%y</string>
 						<reference ref="9"/>
 						<integer value="1040"/>
 						<reference ref="8"/>
 					</object>
 				</object>
-				<string key="NS.format"> M/dd/yy</string>
+				<string key="NS.format"> y-MM-dd</string>
 				<bool key="NS.natural">NO</bool>
 			</object>
 			<object class="NSWindowTemplate" id="672842318">
 				<int key="NSWindowBacking">2</int>
 				<string key="NSWindowRect">{{196, 386}, {478, 124}}</string>
 				<int key="NSWTFlags">-1543503872</int>
-				<string key="NSWindowTitle">Push Sheet</string>
+				<string key="NSWindowTitle">Schieben</string>
 				<string key="NSWindowClass">NSPanel</string>
 				<nil key="NSViewClass"/>
 				<string key="NSWindowContentMaxSize">{2000, 124}</string>
 						<object class="NSButton" id="666051614">
 							<reference key="NSNextResponder" ref="192347478"/>
 							<int key="NSvFlags">289</int>
-							<string key="NSFrame">{{272, 12}, {96, 32}}</string>
+							<string key="NSFrame">{{266, 12}, {108, 32}}</string>
 							<reference key="NSSuperview" ref="192347478"/>
 							<bool key="NSEnabled">YES</bool>
 							<object class="NSButtonCell" key="NSCell" id="272404826">
 								<int key="NSCellFlags">67239424</int>
 								<int key="NSCellFlags2">134217728</int>
-								<string key="NSContents">Cancel</string>
+								<string key="NSContents">Abbrechen</string>
 								<reference key="NSSupport" ref="820427071"/>
 								<reference key="NSControlView" ref="666051614"/>
 								<int key="NSButtonFlags">-2038284033</int>
 						<object class="NSTextField" id="811129738">
 							<reference key="NSNextResponder" ref="192347478"/>
 							<int key="NSvFlags">266</int>
-							<string key="NSFrame">{{20, 60}, {365, 19}}</string>
+							<string key="NSFrame">{{20, 60}, {356, 19}}</string>
 							<reference key="NSSuperview" ref="192347478"/>
 							<bool key="NSEnabled">YES</bool>
 							<object class="NSTextFieldCell" key="NSCell" id="401840741">
 						<object class="NSButton" id="240632173">
 							<reference key="NSNextResponder" ref="192347478"/>
 							<int key="NSvFlags">292</int>
-							<string key="NSFrame">{{18, 21}, {157, 18}}</string>
+							<string key="NSFrame">{{18, 21}, {162, 18}}</string>
 							<reference key="NSSuperview" ref="192347478"/>
 							<bool key="NSEnabled">YES</bool>
 							<object class="NSButtonCell" key="NSCell" id="445617133">
 								<int key="NSCellFlags">-2080244224</int>
 								<int key="NSCellFlags2">131072</int>
-								<string key="NSContents">Update working files</string>
+								<string key="NSContents">Arbeitskopie aktualisieren</string>
 								<reference key="NSSupport" ref="26"/>
 								<reference key="NSControlView" ref="240632173"/>
 								<int key="NSButtonFlags">1211912703</int>
 						<object class="NSButton" id="37735140">
 							<reference key="NSNextResponder" ref="192347478"/>
 							<int key="NSvFlags">265</int>
-							<string key="NSFrame">{{393, 60}, {65, 17}}</string>
+							<string key="NSFrame">{{384, 60}, {83, 17}}</string>
 							<reference key="NSSuperview" ref="192347478"/>
 							<bool key="NSEnabled">YES</bool>
 							<object class="NSButtonCell" key="NSCell" id="866738395">
 								<int key="NSCellFlags">-2080244224</int>
 								<int key="NSCellFlags2">134348800</int>
-								<string type="base64-UTF8" key="NSContents">Q2hvb3Nl4oCmA</string>
+								<string type="base64-UTF8" key="NSContents">QXVzd8OkaGxlbuKApg</string>
 								<reference key="NSSupport" ref="26"/>
 								<reference key="NSControlView" ref="37735140"/>
 								<int key="NSButtonFlags">-2038152961</int>
 				<int key="NSWindowBacking">2</int>
 				<string key="NSWindowRect">{{196, 300}, {478, 210}}</string>
 				<int key="NSWTFlags">-1543503872</int>
-				<string key="NSWindowTitle">Progress</string>
+				<string key="NSWindowTitle">Fortschritt</string>
 				<string key="NSWindowClass">NSPanel</string>
 				<nil key="NSViewClass"/>
 				<string key="NSWindowContentMaxSize">{3.40282e+38, 3.40282e+38}</string>
 					<string>300106.IBPluginDependency</string>
 					<string>300107.IBPluginDependency</string>
 					<string>300108.IBPluginDependency</string>
+					<string>300117.IBEditorWindowLastContentRect</string>
 					<string>300117.IBPluginDependency</string>
 					<string>300117.editorWindowContentRectSynchronizationRect</string>
 					<string>300118.IBPluginDependency</string>
 					<string>300136.IBPluginDependency</string>
 					<string>300138.IBPluginDependency</string>
 					<string>300139.IBPluginDependency</string>
+					<string>300143.IBEditorWindowLastContentRect</string>
 					<string>300143.IBWindowTemplateEditedContentRect</string>
 					<string>300143.NSWindowTemplate.visibleAtLaunch</string>
 					<string>300143.editorWindowContentRectSynchronizationRect</string>
 					<string>300206.IBPluginDependency</string>
 					<string>300207.IBPluginDependency</string>
 					<string>300208.IBPluginDependency</string>
+					<string>300212.IBEditorWindowLastContentRect</string>
 					<string>300212.IBWindowTemplateEditedContentRect</string>
 					<string>300212.NSWindowTemplate.visibleAtLaunch</string>
 					<string>300212.editorWindowContentRectSynchronizationRect</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
+					<string>{{63, 850}, {289, 153}}</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>{{58, 562}, {239, 153}}</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
-					<string>{{373, 518}, {478, 124}}</string>
+					<string>{{115, 832}, {478, 124}}</string>
+					<string>{{115, 832}, {478, 124}}</string>
 					<reference ref="8"/>
 					<string>{{373, 518}, {478, 124}}</string>
 					<reference ref="9"/>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
-					<string>{{373, 432}, {478, 210}}</string>
+					<string>{{94, 769}, {478, 210}}</string>
+					<string>{{94, 769}, {478, 210}}</string>
 					<reference ref="8"/>
 					<string>{{373, 432}, {478, 210}}</string>
 					<reference ref="8"/>
 							<string>pushPullRevisions:</string>
 							<string>refreshStatus:</string>
 							<string>removeFromRepository:</string>
+							<string>revealInFinder:</string>
 							<string>showComparison:</string>
 							<string>showDiff:</string>
 							<string>showRevision:</string>
 							<string>id</string>
 							<string>id</string>
 							<string>id</string>
+							<string>id</string>
 						</object>
 					</object>
 					<object class="NSMutableDictionary" key="outlets">

File German.lproj/Repo.nib/keyedobjects.nib

Binary file modified.