Commits

p2 committed 901686a

Changes to UI files to build successfully with 10.7 SDK. UI still has glitches, but at least it builds and runs.

Comments (0)

Files changed (8)

English.lproj/FileViewer.strings

 
-/* Class = "NSButton"; gToolTip = "Previous revision"; ObjectID = "22"; */
-"22.gToolTip" = "Previous revision";
+/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Previous revision"; ObjectID = "22"; */
+"22.ibShadowedToolTip" = "Previous revision";
 
-/* Class = "NSButton"; gToolTip = "Next revision"; ObjectID = "24"; */
-"24.gToolTip" = "Next revision";
+/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Next revision"; ObjectID = "24"; */
+"24.ibShadowedToolTip" = "Next revision";
 
-/* Class = "NSSegmentedCell"; 29.labels[0] = "Source"; ObjectID = "29"; */
-"29.labels[0]" = "Source";
+/* Class = "NSSegmentedCell"; 29.ibShadowedLabels[0] = "Source"; ObjectID = "29"; */
+"29.ibShadowedLabels[0]" = "Source";
 
-/* Class = "NSSegmentedCell"; 29.labels[1] = "Diff"; ObjectID = "29"; */
-"29.labels[1]" = "Diff";
+/* Class = "NSSegmentedCell"; 29.ibShadowedLabels[1] = "Diff"; ObjectID = "29"; */
+"29.ibShadowedLabels[1]" = "Diff";
 
-/* Class = "NSSegmentedCell"; 29.labels[2] = "Blame"; ObjectID = "29"; */
-"29.labels[2]" = "Blame";
+/* Class = "NSSegmentedCell"; 29.ibShadowedLabels[2] = "Blame"; ObjectID = "29"; */
+"29.ibShadowedLabels[2]" = "Blame";

English.lproj/FileViewer.xib

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <archive type="com.apple.InterfaceBuilder3.Cocoa.XIB" version="7.10">
 	<data>
-		<int key="IBDocument.SystemTarget">1050</int>
-		<string key="IBDocument.SystemVersion">10C540</string>
-		<string key="IBDocument.InterfaceBuilderVersion">740</string>
-		<string key="IBDocument.AppKitVersion">1038.25</string>
-		<string key="IBDocument.HIToolboxVersion">458.00</string>
+		<int key="IBDocument.SystemTarget">1060</int>
+		<string key="IBDocument.SystemVersion">11A494a</string>
+		<string key="IBDocument.InterfaceBuilderVersion">1592</string>
+		<string key="IBDocument.AppKitVersion">1128</string>
+		<string key="IBDocument.HIToolboxVersion">564.00</string>
 		<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.PluginVersions">
 			<string key="NS.key.0">com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
-			<string key="NS.object.0">740</string>
+			<string key="NS.object.0">1592</string>
 		</object>
-		<object class="NSMutableArray" key="IBDocument.EditedObjectIDs">
+		<object class="NSArray" key="IBDocument.IntegratedClassDependencies">
 			<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-			<integer value="2"/>
+			<string>NSSegmentedControl</string>
+			<string>NSScroller</string>
+			<string>NSButton</string>
+			<string>NSScrollView</string>
+			<string>NSButtonCell</string>
+			<string>NSSlider</string>
+			<string>NSSliderCell</string>
+			<string>NSCustomObject</string>
+			<string>NSTextView</string>
+			<string>NSView</string>
+			<string>NSWindowTemplate</string>
+			<string>NSSegmentedCell</string>
 		</object>
 		<object class="NSArray" key="IBDocument.PluginDependencies">
 			<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
 			<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys" id="0">
 				<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
 			</object>
-			<object class="NSMutableArray" key="dict.values">
-				<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-			</object>
+			<reference key="dict.values" ref="0"/>
 		</object>
 		<object class="NSMutableArray" key="IBDocument.RootObjects" id="1000">
 			<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
 				<string key="NSWindowTitle"/>
 				<string key="NSWindowClass">NSWindow</string>
 				<nil key="NSViewClass"/>
-				<string key="NSWindowContentMaxSize">{1.79769e+308, 1.79769e+308}</string>
+				<nil key="NSUserInterfaceItemIdentifier"/>
 				<string key="NSWindowContentMinSize">{250, 200}</string>
 				<object class="NSView" key="NSWindowView" id="1006">
 					<reference key="NSNextResponder"/>
 										<object class="NSTextView" id="64985884">
 											<reference key="NSNextResponder" ref="64418832"/>
 											<int key="NSvFlags">2322</int>
-											<object class="NSMutableSet" key="NSDragTypes">
-												<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-												<object class="NSArray" key="set.sortedObjects">
-													<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-													<string>Apple HTML pasteboard type</string>
-													<string>Apple PDF pasteboard type</string>
-													<string>Apple PICT pasteboard type</string>
-													<string>Apple PNG pasteboard type</string>
-													<string>Apple URL pasteboard type</string>
-													<string>CorePasteboardFlavorType 0x6D6F6F76</string>
-													<string>NSColor pasteboard type</string>
-													<string>NSFilenamesPboardType</string>
-													<string>NSStringPboardType</string>
-													<string>NeXT Encapsulated PostScript v1.2 pasteboard type</string>
-													<string>NeXT RTFD pasteboard type</string>
-													<string>NeXT Rich Text Format v1.0 pasteboard type</string>
-													<string>NeXT TIFF v4.0 pasteboard type</string>
-													<string>NeXT font pasteboard type</string>
-													<string>NeXT ruler pasteboard type</string>
-													<string>WebURLsWithTitlesPboardType</string>
-													<string>public.url</string>
-												</object>
-											</object>
-											<string key="NSFrameSize">{662, 29}</string>
+											<string key="NSFrame">{{0, 15}, {662, 14}}</string>
 											<reference key="NSSuperview" ref="64418832"/>
+											<reference key="NSNextKeyView" ref="150741736"/>
 											<object class="NSTextContainer" key="NSTextContainer" id="249538336">
 												<object class="NSLayoutManager" key="NSLayoutManager">
 													<object class="NSTextStorage" key="NSTextStorage">
 												<int key="NSTCFlags">1</int>
 											</object>
 											<object class="NSTextViewSharedData" key="NSSharedData">
-												<int key="NSFlags">12263</int>
+												<int key="NSFlags">67121127</int>
 												<int key="NSTextCheckingTypes">0</int>
 												<nil key="NSMarkedAttributes"/>
 												<object class="NSColor" key="NSBackgroundColor" id="582155242">
 													</object>
 												</object>
 												<nil key="NSDefaultParagraphStyle"/>
+												<nil key="NSTextFinder"/>
+												<int key="NSPreferredTextFinderStyle">1</int>
 											</object>
 											<int key="NSTVFlags">6</int>
-											<string key="NSMaxSize">{1326, 1e+07}</string>
+											<string key="NSMaxSize">{1326, 10000000}</string>
 											<string key="NSMinize">{223, 0}</string>
 											<nil key="NSDelegate"/>
 										</object>
 									<reference key="NSDocView" ref="64985884"/>
 									<reference key="NSBGColor" ref="582155242"/>
 									<object class="NSCursor" key="NSCursor">
-										<string key="NSHotSpot">{4, -5}</string>
-										<int key="NSCursorType">1</int>
+										<string key="NSHotSpot">{4, 5}</string>
+										<object class="NSImage" key="NSImage">
+											<int key="NSImageFlags">12582912</int>
+											<object class="NSMutableArray" key="NSReps">
+												<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
+												<object class="NSArray">
+													<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
+													<integer value="0"/>
+													<object class="NSBitmapImageRep">
+														<object class="NSData" key="NSTIFFRepresentation">
+															<bytes key="NS.bytes">TU0AKgAAAHCAFUqgBVKsAAAAwdVQUqwaEQeIRGJRGFlYqwWLQ+JxuOQpVRmEx2RROKwOQyOUQSPyaUym
+SxqWyKXyeYxyZzWbSuJTScRCbz2Nz+gRKhUOfTqeUai0OSxiWTiBQSHSGFquGwekxyAgAAAOAQAAAwAA
+AAEAEAAAAQEAAwAAAAEAEAAAAQIAAwAAAAIACAAIAQMAAwAAAAEABQAAAQYAAwAAAAEAAQAAAREABAAA
+AAEAAAAIARIAAwAAAAEAAQAAARUAAwAAAAEAAgAAARYAAwAAAAEAEAAAARcABAAAAAEAAABnARwAAwAA
+AAEAAQAAAT0AAwAAAAEAAgAAAVIAAwAAAAEAAQAAAVMAAwAAAAIAAQABAAAAAA</bytes>
+														</object>
+													</object>
+												</object>
+											</object>
+											<object class="NSColor" key="NSColor">
+												<int key="NSColorSpace">3</int>
+												<bytes key="NSWhite">MCAwAA</bytes>
+											</object>
+										</object>
 									</object>
 									<int key="NScvFlags">4</int>
 								</object>
 									<int key="NSvFlags">-2147483392</int>
 									<string key="NSFrame">{{564, 1}, {15, 643}}</string>
 									<reference key="NSSuperview" ref="83548836"/>
+									<reference key="NSNextKeyView" ref="993742014"/>
 									<reference key="NSTarget" ref="83548836"/>
 									<string key="NSAction">_doScroller:</string>
 									<double key="NSCurValue">1</double>
 									<int key="NSvFlags">-2147483392</int>
 									<string key="NSFrame">{{1, 644}, {563, 15}}</string>
 									<reference key="NSSuperview" ref="83548836"/>
+									<reference key="NSNextKeyView" ref="364940944"/>
 									<int key="NSsFlags">1</int>
 									<reference key="NSTarget" ref="83548836"/>
 									<string key="NSAction">_doScroller:</string>
 							<string key="NSFrame">{{-1, 21}, {664, 776}}</string>
 							<reference key="NSSuperview" ref="1006"/>
 							<reference key="NSNextKeyView" ref="64418832"/>
-							<int key="NSsFlags">562</int>
+							<int key="NSsFlags">133682</int>
 							<reference key="NSVScroller" ref="150741736"/>
 							<reference key="NSHScroller" ref="993742014"/>
 							<reference key="NSContentView" ref="64418832"/>
 							<int key="NSvFlags">266</int>
 							<string key="NSFrame">{{21, 798}, {619, 26}}</string>
 							<reference key="NSSuperview" ref="1006"/>
+							<reference key="NSNextKeyView" ref="308381493"/>
 							<bool key="NSEnabled">YES</bool>
 							<object class="NSSliderCell" key="NSCell" id="1045305343">
 								<int key="NSCellFlags">-2079981824</int>
 							<int key="NSvFlags">268</int>
 							<string key="NSFrame">{{0, 800}, {16, 16}}</string>
 							<reference key="NSSuperview" ref="1006"/>
+							<reference key="NSNextKeyView" ref="771270540"/>
 							<bool key="NSEnabled">YES</bool>
 							<object class="NSButtonCell" key="NSCell" id="117490355">
 								<int key="NSCellFlags">67239424</int>
 							<int key="NSvFlags">265</int>
 							<string key="NSFrame">{{644, 800}, {16, 16}}</string>
 							<reference key="NSSuperview" ref="1006"/>
+							<reference key="NSNextKeyView" ref="83548836"/>
 							<bool key="NSEnabled">YES</bool>
 							<object class="NSButtonCell" key="NSCell" id="1026166696">
 								<int key="NSCellFlags">67239424</int>
 					</object>
 					<string key="NSFrameSize">{662, 828}</string>
 					<reference key="NSSuperview"/>
+					<reference key="NSNextKeyView" ref="660499110"/>
 				</object>
 				<string key="NSScreenRect">{{0, 0}, {1440, 878}}</string>
 				<string key="NSMinSize">{250, 222}</string>
-				<string key="NSMaxSize">{1.79769e+308, 1.79769e+308}</string>
+				<string key="NSMaxSize">{10000000000000, 10000000000000}</string>
 				<double key="NSContentBorderThicknessMinY">22</double>
+				<bool key="NSWindowIsRestorable">YES</bool>
 			</object>
 		</object>
 		<object class="IBObjectContainer" key="IBDocument.Objects">
 					<string>-1.IBPluginDependency</string>
 					<string>-2.IBPluginDependency</string>
 					<string>-3.IBPluginDependency</string>
-					<string>1.IBEditorWindowLastContentRect</string>
 					<string>1.IBPluginDependency</string>
 					<string>1.IBWindowTemplateEditedContentRect</string>
 					<string>1.NSWindowTemplate.visibleAtLaunch</string>
-					<string>1.WindowOrigin</string>
-					<string>1.editorWindowContentRectSynchronizationRect</string>
-					<string>1.windowTemplate.hasMinSize</string>
-					<string>1.windowTemplate.minSize</string>
 					<string>13.IBPluginDependency</string>
 					<string>14.CustomClassName</string>
 					<string>14.IBPluginDependency</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
-					<string>{{161, 28}, {662, 828}}</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>{{161, 28}, {662, 828}}</string>
 					<boolean value="NO"/>
-					<string>{196, 240}</string>
-					<string>{{357, 418}, {480, 270}}</string>
-					<boolean value="YES"/>
-					<string>{250, 200}</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>RevisionSliderCell</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 			<object class="NSMutableDictionary" key="unlocalizedProperties">
 				<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
 				<reference key="dict.sortedKeys" ref="0"/>
-				<object class="NSMutableArray" key="dict.values">
-					<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-				</object>
+				<reference key="dict.values" ref="0"/>
 			</object>
 			<nil key="activeLocalization"/>
 			<object class="NSMutableDictionary" key="localizations">
 				<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
 				<reference key="dict.sortedKeys" ref="0"/>
-				<object class="NSMutableArray" key="dict.values">
-					<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-				</object>
+				<reference key="dict.values" ref="0"/>
 			</object>
 			<nil key="sourceID"/>
 			<int key="maxID">33</int>
 		</object>
-		<object class="IBClassDescriber" key="IBDocument.Classes">
-			<object class="NSMutableArray" key="referencedPartialClassDescriptions">
-				<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">FileViewer</string>
-					<string key="superclassName">NSWindowController</string>
-					<object class="NSMutableDictionary" key="actions">
-						<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-						<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
-							<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-							<string>nextRevision:</string>
-							<string>prevRevision:</string>
-							<string>sliderChanged:</string>
-						</object>
-						<object class="NSMutableArray" key="dict.values">
-							<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-							<string>id</string>
-							<string>id</string>
-							<string>id</string>
-						</object>
-					</object>
-					<object class="NSMutableDictionary" key="outlets">
-						<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-						<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
-							<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-							<string>_revisionSlider</string>
-							<string>_textView</string>
-						</object>
-						<object class="NSMutableArray" key="dict.values">
-							<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-							<string>NSSlider</string>
-							<string>NSTextView</string>
-						</object>
-					</object>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier" id="603785594">
-						<string key="majorKey">IBProjectSource</string>
-						<string key="minorKey">Source/FileViewer.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSWindow</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBProjectSource</string>
-						<string key="minorKey">../MYUtilities/MYWindowUtils.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">RevisionSliderCell</string>
-					<string key="superclassName">NSSliderCell</string>
-					<reference key="sourceIdentifier" ref="603785594"/>
-				</object>
-			</object>
-			<object class="NSMutableArray" key="referencedPartialClassDescriptionsV3.2+">
-				<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSActionCell</string>
-					<string key="superclassName">NSCell</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSActionCell.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSApplication</string>
-					<string key="superclassName">NSResponder</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier" id="611600068">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSApplication.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSApplication</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier" id="499172367">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSApplicationScripting.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSApplication</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier" id="832552500">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSColorPanel.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSApplication</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSHelpManager.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSApplication</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSPageLayout.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSApplication</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSUserInterfaceItemSearching.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSButton</string>
-					<string key="superclassName">NSControl</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSButton.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSButtonCell</string>
-					<string key="superclassName">NSActionCell</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSButtonCell.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSCell</string>
-					<string key="superclassName">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSCell.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSControl</string>
-					<string key="superclassName">NSView</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier" id="591312416">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSControl.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSFormatter</string>
-					<string key="superclassName">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSFormatter.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSMenu</string>
-					<string key="superclassName">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier" id="349735208">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSMenu.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSAccessibility.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<reference key="sourceIdentifier" ref="611600068"/>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<reference key="sourceIdentifier" ref="499172367"/>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<reference key="sourceIdentifier" ref="832552500"/>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<reference key="sourceIdentifier" ref="591312416"/>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSDictionaryController.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSDragging.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSFontManager.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSFontPanel.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSKeyValueBinding.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<reference key="sourceIdentifier" ref="349735208"/>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSNibLoading.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSOutlineView.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSPasteboard.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSSavePanel.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSTableView.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSToolbarItem.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier" id="872860034">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSView.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSArchiver.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSClassDescription.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSError.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSFileManager.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSKeyValueCoding.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSKeyValueObserving.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSKeyedArchiver.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSObject.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSObjectScripting.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSPortCoder.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSRunLoop.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSScriptClassDescription.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSScriptKeyValueCoding.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSScriptObjectSpecifiers.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSScriptWhoseTests.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSThread.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSURL.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSURLConnection.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSURLDownload.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSResponder</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSInterfaceStyle.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSResponder</string>
-					<string key="superclassName">NSObject</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSResponder.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSScrollView</string>
-					<string key="superclassName">NSView</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSScrollView.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSScroller</string>
-					<string key="superclassName">NSControl</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSScroller.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSSegmentedCell</string>
-					<string key="superclassName">NSActionCell</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSSegmentedCell.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSSegmentedControl</string>
-					<string key="superclassName">NSControl</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSSegmentedControl.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSSlider</string>
-					<string key="superclassName">NSControl</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSSlider.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSSliderCell</string>
-					<string key="superclassName">NSActionCell</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSSliderCell.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSText</string>
-					<string key="superclassName">NSView</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSText.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSTextView</string>
-					<string key="superclassName">NSText</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSTextView.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSView</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSClipView.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSView</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSMenuItem.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSView</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSRulerView.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSView</string>
-					<string key="superclassName">NSResponder</string>
-					<reference key="sourceIdentifier" ref="872860034"/>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSWindow</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSDrawer.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSWindow</string>
-					<string key="superclassName">NSResponder</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSWindow.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSWindow</string>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSWindowScripting.h</string>
-					</object>
-				</object>
-				<object class="IBPartialClassDescription">
-					<string key="className">NSWindowController</string>
-					<string key="superclassName">NSResponder</string>
-					<object class="NSMutableDictionary" key="actions">
-						<string key="NS.key.0">showWindow:</string>
-						<string key="NS.object.0">id</string>
-					</object>
-					<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
-						<string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
-						<string key="minorKey">AppKit.framework/Headers/NSWindowController.h</string>
-					</object>
-				</object>
-			</object>
+		<object class="IBClassDescriber" key="IBDocument.Classes"/>
+		<int key="IBDocument.localizationMode">0</int>
+		<string key="IBDocument.TargetRuntimeIdentifier">IBCocoaFramework</string>
+		<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.PluginDeclaredDependencies">
+			<string key="NS.key.0">com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin.macosx</string>
+			<real value="1060" key="NS.object.0"/>
 		</object>
-		<int key="IBDocument.localizationMode">0</int>
 		<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.PluginDeclaredDependencyDefaults">
 			<string key="NS.key.0">com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin.macosx</string>
 			<integer value="1050" key="NS.object.0"/>
 			<integer value="3000" key="NS.object.0"/>
 		</object>
 		<bool key="IBDocument.PluginDeclaredDependenciesTrackSystemTargetVersion">YES</bool>
-		<string key="IBDocument.LastKnownRelativeProjectPath">../Murky.xcodeproj</string>
 		<int key="IBDocument.defaultPropertyAccessControl">3</int>
+		<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.LastKnownImageSizes">
+			<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
+			<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
+				<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
+				<string>NSGoLeftTemplate</string>
+				<string>NSGoRightTemplate</string>
+			</object>
+			<object class="NSMutableArray" key="dict.values">
+				<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
+				<string>{9, 9}</string>
+				<string>{9, 9}</string>
+			</object>
+		</object>
 	</data>
 </archive>

English.lproj/Repo.strings

 /* Class = "NSToolbarItem"; toolTip = "Updates the working tree to the latest revision."; ObjectID = "300284"; */
 "300284.toolTip" = "Updates the working tree to the latest revision.";
 
-/* Class = "NSSegmentedCell"; 300308.labels[0] = "Rev Log"; ObjectID = "300308"; */
-"300308.labels[0]" = "Rev Log";
+/* Class = "NSSegmentedCell"; 300308.ibShadowedLabels[0] = "Rev Log"; ObjectID = "300308"; */
+"300308.ibShadowedLabels[0]" = "Rev Log";
 
-/* Class = "NSSegmentedCell"; 300308.labels[1] = "File Contents"; ObjectID = "300308"; */
-"300308.labels[1]" = "File Contents";
+/* Class = "NSSegmentedCell"; 300308.ibShadowedLabels[1] = "File Contents"; ObjectID = "300308"; */
+"300308.ibShadowedLabels[1]" = "File Contents";
 
-/* Class = "NSSegmentedCell"; 300308.labels[2] = "File Diff"; ObjectID = "300308"; */
-"300308.labels[2]" = "File Diff";
+/* Class = "NSSegmentedCell"; 300308.ibShadowedLabels[2] = "File Diff"; ObjectID = "300308"; */
+"300308.ibShadowedLabels[2]" = "File Diff";
 
-/* Class = "NSSegmentedCell"; 300308.toolTips[0] = "Shows the information and checkin comment for this revision"; ObjectID = "300308"; */
-"300308.toolTips[0]" = "Shows the information and checkin comment for this revision";
+/* Class = "NSSegmentedCell"; 300308.ibShadowedToolTips[0] = "Shows the information and checkin comment for this revision"; ObjectID = "300308"; */
+"300308.ibShadowedToolTips[0]" = "Shows the information and checkin comment for this revision";
 
-/* Class = "NSSegmentedCell"; 300308.toolTips[1] = "Shows the contents of this revision of the file"; ObjectID = "300308"; */
-"300308.toolTips[1]" = "Shows the contents of this revision of the file";
+/* Class = "NSSegmentedCell"; 300308.ibShadowedToolTips[1] = "Shows the contents of this revision of the file"; ObjectID = "300308"; */
+"300308.ibShadowedToolTips[1]" = "Shows the contents of this revision of the file";
 
 /* Class = "NSToolbarItem"; label = "Terminal"; ObjectID = "300320"; */
 "300320.label" = "Terminal";

English.lproj/Repo.xib

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<archive type="com.apple.InterfaceBuilder3.Cocoa.XIB" version="7.10">
+<archive type="com.apple.InterfaceBuilder3.Cocoa.XIB" version="8.00">
 	<data>
-		<int key="IBDocument.SystemTarget">1050</int>
-		<string key="IBDocument.SystemVersion">10F569</string>
-		<string key="IBDocument.InterfaceBuilderVersion">788</string>
-		<string key="IBDocument.AppKitVersion">1038.29</string>
-		<string key="IBDocument.HIToolboxVersion">461.00</string>
+		<int key="IBDocument.SystemTarget">1060</int>
+		<string key="IBDocument.SystemVersion">11A494a</string>
+		<string key="IBDocument.InterfaceBuilderVersion">1592</string>
+		<string key="IBDocument.AppKitVersion">1128</string>
+		<string key="IBDocument.HIToolboxVersion">564.00</string>
 		<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.PluginVersions">
-			<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-			<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
-				<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-				<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
-				<string>com.brandonwalkin.BWToolkit</string>
-			</object>
-			<object class="NSMutableArray" key="dict.values">
-				<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-				<string>788</string>
-				<string>1.2.5</string>
-			</object>
+			<string key="NS.key.0">com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
+			<string key="NS.object.0">1592</string>
 		</object>
-		<object class="NSMutableArray" key="IBDocument.EditedObjectIDs">
-			<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-			<integer value="1"/>
-			<integer value="300083"/>
-		</object>
-		<object class="NSArray" key="IBDocument.PluginDependencies">
-			<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
+		<array key="IBDocument.IntegratedClassDependencies">
+			<string>NSSegmentedCell</string>
+			<string>NSToolbarSeparatorItem</string>
+			<string>NSCustomView</string>
+			<string>NSOutlineView</string>
+			<string>NSTextFieldCell</string>
+			<string>NSToolbarFlexibleSpaceItem</string>
+			<string>NSTableView</string>
+			<string>NSComboBoxCell</string>
+			<string>NSButtonCell</string>
+			<string>NSToolbarItem</string>
+			<string>NSTextField</string>
+			<string>NSTableHeaderView</string>
+			<string>NSToolbarSpaceItem</string>
+			<string>NSScrollView</string>
+			<string>NSTableColumn</string>
+			<string>NSSegmentedControl</string>
+			<string>NSPopUpButtonCell</string>
+			<string>NSPopUpButton</string>
+			<string>NSWindowTemplate</string>
+			<string>NSProgressIndicator</string>
+			<string>NSImageView</string>
+			<string>NSMenuItem</string>
+			<string>NSImageCell</string>
+			<string>NSMenu</string>
+			<string>NSTextView</string>
+			<string>NSView</string>
+			<string>NSDateFormatter</string>
+			<string>NSCustomObject</string>
+			<string>NSButton</string>
+			<string>NSUserDefaultsController</string>
+			<string>NSTreeController</string>
+			<string>NSScroller</string>
+			<string>NSArrayController</string>
+			<string>NSToolbar</string>
+			<string>NSSplitView</string>
+			<string>NSComboBox</string>
+		</array>
+		<array key="IBDocument.PluginDependencies">
 			<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
-			<string>com.brandonwalkin.BWToolkit</string>
-		</object>
-		<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.Metadata">
-			<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-			<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys" id="0">
-				<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-			</object>
-			<object class="NSMutableArray" key="dict.values">
-				<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-			</object>
-		</object>
-		<object class="NSMutableArray" key="IBDocument.RootObjects" id="468823618">
-			<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
+		</array>
+		<dictionary class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.Metadata"/>
+		<array class="NSMutableArray" key="IBDocument.RootObjects" id="468823618">
 			<object class="NSCustomObject" id="798535885">
 				<string key="NSClassName">RepoController</string>
 			</object>
 					<bool key="NSToolbarAutosavesConfiguration">YES</bool>
 					<int key="NSToolbarDisplayMode">1</int>
 					<int key="NSToolbarSizeMode">1</int>
-					<object class="NSMutableDictionary" key="NSToolbarIBIdentifiedItems">
-						<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-						<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
-							<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-							<string>1DD2AB49-EC22-4DF1-B9BA-6C248CEB2AFB</string>
-							<string>21D45033-4534-4F56-AB84-24D40FFB1ADE</string>
-							<string>24CF254E-38BA-4EE6-AD12-044ED5307EE4</string>
-							<string>2BA1FD10-2040-495D-A6D9-99D59659AB5C</string>
-							<string>42971148-A858-4F48-87CB-1F14BC0155B9</string>
-							<string>5B80517C-BF8F-4C2C-9F32-319D5DA67AE7</string>
-							<string>67DF7834-9D0C-4983-AC3B-403E9825A205</string>
-							<string>67E33ADD-9574-4778-832E-CF60F8AD1B43</string>
-							<string>707D3CBA-142C-4402-A827-77759FCD5F93</string>
-							<string>A9460837-B3E5-4D8F-BA2F-2EE2DA11822A</string>
-							<string>B3D7AD46-B9E4-47B2-BA06-00D19C26908D</string>
-							<string>BB5C4395-94C4-4CD3-8D92-FE301B9CB201</string>
-							<string>C38A20A2-4F31-4A99-A8E1-CFCF7586E73D</string>
-							<string>C9CBFCAD-9F31-4BA8-9148-F992516001A5</string>
-							<string>D4C2D284-B9C0-4B4E-8297-2E08D4C089C3</string>
-							<string>D87FDD96-59CA-4AA2-9D15-69F80A68AA35</string>
-							<string>E2026D47-C238-4257-BA61-F589D364EDE4</string>
-							<string>ECFD747A-2BC0-4956-9F53-52479BCB8D79</string>
-							<string>F45BA6D1-C256-4665-9BFE-945A2817CC7D</string>
-							<string>F801FAD7-3BA6-40E1-B002-8E65754E7A7B</string>
-							<string>NSToolbarCustomizeToolbarItem</string>
-							<string>NSToolbarFlexibleSpaceItem</string>
-							<string>NSToolbarSeparatorItem</string>
-							<string>NSToolbarSpaceItem</string>
+					<dictionary class="NSMutableDictionary" key="NSToolbarIBIdentifiedItems">
+						<object class="NSToolbarItem" key="1DD2AB49-EC22-4DF1-B9BA-6C248CEB2AFB" id="547348168">
+							<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
+								<characters key="NS.bytes">1DD2AB49-EC22-4DF1-B9BA-6C248CEB2AFB</characters>
+							</object>
+							<string key="NSToolbarItemLabel">Commit</string>
+							<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Commit</string>
+							<string key="NSToolbarItemToolTip">Commits changes to the selected file(s).</string>
+							<nil key="NSToolbarItemView"/>
+							<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
+								<string key="NSClassName">NSImage</string>
+								<string key="NSResourceName">toolbar_commit</string>
+							</object>
+							<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
+							<nil key="NSToolbarItemAction"/>
+							<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
+							<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
+							<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
+							<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemTag">-1</int>
+							<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
 						</object>
-						<object class="NSMutableArray" key="dict.values">
-							<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-							<object class="NSToolbarItem" id="547348168">
-								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
-									<characters key="NS.bytes">1DD2AB49-EC22-4DF1-B9BA-6C248CEB2AFB</characters>
-								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">Commit</string>
-								<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Commit</string>
-								<string key="NSToolbarItemToolTip">Commits changes to the selected file(s).</string>
-								<nil key="NSToolbarItemView"/>
-								<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
-									<string key="NSClassName">NSImage</string>
-									<string key="NSResourceName">toolbar_commit</string>
-								</object>
-								<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
-								<nil key="NSToolbarItemAction"/>
-								<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
-								<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
-								<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
-								<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemTag">-1</int>
-								<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+						<object class="NSToolbarItem" key="21D45033-4534-4F56-AB84-24D40FFB1ADE" id="704108844">
+							<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
+								<characters key="NS.bytes">21D45033-4534-4F56-AB84-24D40FFB1ADE</characters>
 							</object>
-							<object class="NSToolbarItem" id="704108844">
-								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
-									<characters key="NS.bytes">21D45033-4534-4F56-AB84-24D40FFB1ADE</characters>
-								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">Add</string>
-								<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Add</string>
-								<string key="NSToolbarItemToolTip">Adds the selected file(s) to the repository, putting them under change control.</string>
-								<nil key="NSToolbarItemView"/>
-								<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
-									<string key="NSClassName">NSImage</string>
-									<string key="NSResourceName">toolbar_add</string>
-								</object>
-								<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
-								<nil key="NSToolbarItemAction"/>
-								<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
-								<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
-								<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
-								<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemTag">-1</int>
-								<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+							<string key="NSToolbarItemLabel">Add</string>
+							<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Add</string>
+							<string key="NSToolbarItemToolTip">Adds the selected file(s) to the repository, putting them under change control.</string>
+							<nil key="NSToolbarItemView"/>
+							<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
+								<string key="NSClassName">NSImage</string>
+								<string key="NSResourceName">toolbar_add</string>
 							</object>
-							<object class="NSToolbarItem" id="402557902">
-								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
-									<characters key="NS.bytes">24CF254E-38BA-4EE6-AD12-044ED5307EE4</characters>
-								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">Reveal</string>
-								<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Reveal In Finder</string>
-								<string key="NSToolbarItemToolTip">Opens a Finder window on the repository's root directory.</string>
-								<nil key="NSToolbarItemView"/>
-								<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
-									<string key="NSClassName">NSImage</string>
-									<string key="NSResourceName">toolbar_reveal</string>
-								</object>
-								<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
-								<nil key="NSToolbarItemAction"/>
-								<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
-								<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
-								<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
-								<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemTag">-1</int>
-								<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+							<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
+							<nil key="NSToolbarItemAction"/>
+							<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
+							<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
+							<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
+							<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemTag">-1</int>
+							<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+						</object>
+						<object class="NSToolbarItem" key="24CF254E-38BA-4EE6-AD12-044ED5307EE4" id="402557902">
+							<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
+								<characters key="NS.bytes">24CF254E-38BA-4EE6-AD12-044ED5307EE4</characters>
 							</object>
-							<object class="NSToolbarItem" id="971586408">
-								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
-									<characters key="NS.bytes">2BA1FD10-2040-495D-A6D9-99D59659AB5C</characters>
-								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">Update</string>
-								<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Update To Latest</string>
-								<string key="NSToolbarItemToolTip">Updates the working tree to the latest revision.</string>
-								<nil key="NSToolbarItemView"/>
-								<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
-									<string key="NSClassName">NSImage</string>
-									<string key="NSResourceName">toolbar_update</string>
-								</object>
-								<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
-								<nil key="NSToolbarItemAction"/>
-								<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
-								<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
-								<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
-								<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemTag">0</int>
-								<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+							<string key="NSToolbarItemLabel">Reveal</string>
+							<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Reveal In Finder</string>
+							<string key="NSToolbarItemToolTip">Opens a Finder window on the repository's root directory.</string>
+							<nil key="NSToolbarItemView"/>
+							<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
+								<string key="NSClassName">NSImage</string>
+								<string key="NSResourceName">toolbar_reveal</string>
 							</object>
-							<object class="NSToolbarItem" id="438772105">
-								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
-									<characters key="NS.bytes">42971148-A858-4F48-87CB-1F14BC0155B9</characters>
-								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">Update To Revision</string>
-								<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Update To Revision</string>
-								<string key="NSToolbarItemToolTip">Updates the working tree to the selected revision.</string>
-								<nil key="NSToolbarItemView"/>
-								<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
-									<string key="NSClassName">NSImage</string>
-									<string key="NSResourceName">toolbar_update_to_revision</string>
-								</object>
-								<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
-								<nil key="NSToolbarItemAction"/>
-								<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
-								<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
-								<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
-								<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemTag">0</int>
-								<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+							<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
+							<nil key="NSToolbarItemAction"/>
+							<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
+							<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
+							<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
+							<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemTag">-1</int>
+							<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+						</object>
+						<object class="NSToolbarItem" key="2BA1FD10-2040-495D-A6D9-99D59659AB5C" id="971586408">
+							<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
+								<characters key="NS.bytes">2BA1FD10-2040-495D-A6D9-99D59659AB5C</characters>
 							</object>
-							<object class="NSToolbarItem" id="102309525">
-								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
-									<characters key="NS.bytes">5B80517C-BF8F-4C2C-9F32-319D5DA67AE7</characters>
-								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">Discard</string>
-								<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Discard Changes</string>
-								<string key="NSToolbarItemToolTip">Reverts uncommitted changes to the selected file(s).</string>
-								<nil key="NSToolbarItemView"/>
-								<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
-									<string key="NSClassName">NSImage</string>
-									<string key="NSResourceName">toolbar_discard</string>
-								</object>
-								<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
-								<nil key="NSToolbarItemAction"/>
-								<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
-								<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
-								<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
-								<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemTag">0</int>
-								<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+							<string key="NSToolbarItemLabel">Update</string>
+							<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Update To Latest</string>
+							<string key="NSToolbarItemToolTip">Updates the working tree to the latest revision.</string>
+							<nil key="NSToolbarItemView"/>
+							<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
+								<string key="NSClassName">NSImage</string>
+								<string key="NSResourceName">toolbar_update</string>
 							</object>
-							<object class="NSToolbarItem" id="641496510">
-								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
-									<characters key="NS.bytes">67DF7834-9D0C-4983-AC3B-403E9825A205</characters>
-								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">Clone</string>
-								<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Clone Repository To…</string>
-								<string key="NSToolbarItemToolTip">Creates a local or remote clone of the repository.</string>
-								<nil key="NSToolbarItemView"/>
-								<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
-									<string key="NSClassName">NSImage</string>
-									<string key="NSResourceName">toolbar_clone_repository_to</string>
-								</object>
-								<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
-								<nil key="NSToolbarItemAction"/>
-								<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
-								<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
-								<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
-								<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemTag">2</int>
-								<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+							<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
+							<nil key="NSToolbarItemAction"/>
+							<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
+							<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
+							<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
+							<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemTag">0</int>
+							<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+						</object>
+						<object class="NSToolbarItem" key="42971148-A858-4F48-87CB-1F14BC0155B9" id="438772105">
+							<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
+								<characters key="NS.bytes">42971148-A858-4F48-87CB-1F14BC0155B9</characters>
 							</object>
-							<object class="NSToolbarItem" id="939764736">
-								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
-									<characters key="NS.bytes">67E33ADD-9574-4778-832E-CF60F8AD1B43</characters>
-								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">Remove</string>
-								<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Remove</string>
-								<string type="base64-UTF8" key="NSToolbarItemToolTip">UmVtb3ZlcyB0aGUgc2VsZWN0ZWQgZmlsZShzKSBmcm9tIHRoZSByZXBvc2l0b3J5LCBhbmQgZGVsZXRl
+							<string key="NSToolbarItemLabel">Update To Revision</string>
+							<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Update To Revision</string>
+							<string key="NSToolbarItemToolTip">Updates the working tree to the selected revision.</string>
+							<nil key="NSToolbarItemView"/>
+							<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
+								<string key="NSClassName">NSImage</string>
+								<string key="NSResourceName">toolbar_update_to_revision</string>
+							</object>
+							<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
+							<nil key="NSToolbarItemAction"/>
+							<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
+							<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
+							<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
+							<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemTag">0</int>
+							<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+						</object>
+						<object class="NSToolbarItem" key="5B80517C-BF8F-4C2C-9F32-319D5DA67AE7" id="102309525">
+							<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
+								<characters key="NS.bytes">5B80517C-BF8F-4C2C-9F32-319D5DA67AE7</characters>
+							</object>
+							<string key="NSToolbarItemLabel">Discard</string>
+							<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Discard Changes</string>
+							<string key="NSToolbarItemToolTip">Reverts uncommitted changes to the selected file(s).</string>
+							<nil key="NSToolbarItemView"/>
+							<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
+								<string key="NSClassName">NSImage</string>
+								<string key="NSResourceName">toolbar_discard</string>
+							</object>
+							<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
+							<nil key="NSToolbarItemAction"/>
+							<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
+							<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
+							<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
+							<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemTag">0</int>
+							<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+						</object>
+						<object class="NSToolbarItem" key="67DF7834-9D0C-4983-AC3B-403E9825A205" id="641496510">
+							<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
+								<characters key="NS.bytes">67DF7834-9D0C-4983-AC3B-403E9825A205</characters>
+							</object>
+							<string key="NSToolbarItemLabel">Clone</string>
+							<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Clone Repository To…</string>
+							<string key="NSToolbarItemToolTip">Creates a local or remote clone of the repository.</string>
+							<nil key="NSToolbarItemView"/>
+							<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
+								<string key="NSClassName">NSImage</string>
+								<string key="NSResourceName">toolbar_clone_repository_to</string>
+							</object>
+							<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
+							<nil key="NSToolbarItemAction"/>
+							<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
+							<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
+							<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
+							<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemTag">2</int>
+							<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+						</object>
+						<object class="NSToolbarItem" key="67E33ADD-9574-4778-832E-CF60F8AD1B43" id="939764736">
+							<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
+								<characters key="NS.bytes">67E33ADD-9574-4778-832E-CF60F8AD1B43</characters>
+							</object>
+							<string key="NSToolbarItemLabel">Remove</string>
+							<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Remove</string>
+							<string type="base64-UTF8" key="NSToolbarItemToolTip">UmVtb3ZlcyB0aGUgc2VsZWN0ZWQgZmlsZShzKSBmcm9tIHRoZSByZXBvc2l0b3J5LCBhbmQgZGVsZXRl
 cyB0aGVtIGZyb20gdGhlIGZpbGVzeXN0ZW0uCihUaGlzIGNhbiBhbHNvIGJlIHVzZWQgb24gZmlsZXMg
 bm90IHVuZGVyIGNoYW5nZSBjb250cm9sLCB0byBkZWxldGUgdGhlbS4pA</string>
-								<nil key="NSToolbarItemView"/>
-								<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
-									<string key="NSClassName">NSImage</string>
-									<string key="NSResourceName">toolbar_remove</string>
+							<nil key="NSToolbarItemView"/>
+							<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
+								<string key="NSClassName">NSImage</string>
+								<string key="NSResourceName">toolbar_remove</string>
+							</object>
+							<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
+							<nil key="NSToolbarItemAction"/>
+							<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
+							<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
+							<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
+							<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemTag">-1</int>
+							<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+						</object>
+						<object class="NSToolbarItem" key="707D3CBA-142C-4402-A827-77759FCD5F93" id="749623439">
+							<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
+								<characters key="NS.bytes">707D3CBA-142C-4402-A827-77759FCD5F93</characters>
+							</object>
+							<string key="NSToolbarItemLabel">Diff</string>
+							<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Diff</string>
+							<string key="NSToolbarItemToolTip">Displays a textual diff of the changes made in the selected file(s).</string>
+							<nil key="NSToolbarItemView"/>
+							<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
+								<string key="NSClassName">NSImage</string>
+								<string key="NSResourceName">toolbar_diff</string>
+							</object>
+							<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
+							<nil key="NSToolbarItemAction"/>
+							<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
+							<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
+							<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
+							<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemTag">-1</int>
+							<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+						</object>
+						<object class="NSToolbarItem" key="A9460837-B3E5-4D8F-BA2F-2EE2DA11822A" id="982530493">
+							<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
+								<characters key="NS.bytes">A9460837-B3E5-4D8F-BA2F-2EE2DA11822A</characters>
+							</object>
+							<string key="NSToolbarItemLabel">Push</string>
+							<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Push</string>
+							<string key="NSToolbarItemToolTip">Pushes all committed changesets to another (local or remote) repository.</string>
+							<nil key="NSToolbarItemView"/>
+							<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
+								<string key="NSClassName">NSImage</string>
+								<string key="NSResourceName">toolbar_push</string>
+							</object>
+							<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
+							<nil key="NSToolbarItemAction"/>
+							<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
+							<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
+							<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
+							<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemTag">1</int>
+							<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+						</object>
+						<object class="NSToolbarItem" key="B3D7AD46-B9E4-47B2-BA06-00D19C26908D" id="345327671">
+							<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
+								<characters key="NS.bytes">B3D7AD46-B9E4-47B2-BA06-00D19C26908D</characters>
+							</object>
+							<string key="NSToolbarItemLabel">Pull</string>
+							<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Pull</string>
+							<string key="NSToolbarItemToolTip">Pulls all committed changesets from another (local or remote) repository.</string>
+							<nil key="NSToolbarItemView"/>
+							<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
+								<string key="NSClassName">NSImage</string>
+								<string key="NSResourceName">toolbar_pull</string>
+							</object>
+							<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
+							<nil key="NSToolbarItemAction"/>
+							<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
+							<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
+							<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
+							<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemTag">0</int>
+							<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+						</object>
+						<object class="NSToolbarItem" key="BB5C4395-94C4-4CD3-8D92-FE301B9CB201" id="523879486">
+							<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
+								<characters key="NS.bytes">BB5C4395-94C4-4CD3-8D92-FE301B9CB201</characters>
+							</object>
+							<string key="NSToolbarItemLabel">Revisions</string>
+							<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Revision List</string>
+							<string key="NSToolbarItemToolTip">A list of all revisions in the repository.</string>
+							<object class="NSPopUpButton" key="NSToolbarItemView" id="296634478">
+								<nil key="NSNextResponder"/>
+								<int key="NSvFlags">268</int>
+								<string key="NSFrame">{{0, 14}, {100, 22}}</string>
+								<bool key="NSEnabled">YES</bool>
+								<object class="NSPopUpButtonCell" key="NSCell" id="973976143">
+									<int key="NSCellFlags">-2076049856</int>
+									<int key="NSCellFlags2">133120</int>
+									<object class="NSFont" key="NSSupport">
+										<string key="NSName">LucidaGrande-Bold</string>
+										<double key="NSSize">11</double>
+										<int key="NSfFlags">16</int>
+									</object>
+									<reference key="NSControlView" ref="296634478"/>
+									<int key="NSButtonFlags">109199615</int>
+									<int key="NSButtonFlags2">1</int>
+									<string key="NSAlternateContents"/>
+									<string key="NSKeyEquivalent"/>
+									<int key="NSPeriodicDelay">400</int>
+									<int key="NSPeriodicInterval">75</int>
+									<object class="NSMenuItem" key="NSMenuItem" id="338000762">
+										<reference key="NSMenu" ref="300751437"/>
+										<string key="NSTitle">Revisions</string>
+										<string key="NSKeyEquiv"/>
+										<int key="NSKeyEquivModMask">1048576</int>
+										<int key="NSMnemonicLoc">2147483647</int>
+										<int key="NSState">1</int>
+										<object class="NSCustomResource" key="NSOnImage" id="705507820">
+											<string key="NSClassName">NSImage</string>
+											<string key="NSResourceName">NSMenuCheckmark</string>
+										</object>
+										<object class="NSCustomResource" key="NSMixedImage" id="516194051">
+											<string key="NSClassName">NSImage</string>
+											<string key="NSResourceName">NSMenuMixedState</string>
+										</object>
+										<string key="NSAction">_popUpItemAction:</string>
+										<reference key="NSTarget" ref="973976143"/>
+									</object>
+									<bool key="NSMenuItemRespectAlignment">YES</bool>
+									<object class="NSMenu" key="NSMenu" id="300751437">
+										<string key="NSTitle">OtherViews</string>
+										<array class="NSMutableArray" key="NSMenuItems">
+											<reference ref="338000762"/>
+											<object class="NSMenuItem" id="24129286">
+												<reference key="NSMenu" ref="300751437"/>
+												<string key="NSTitle">Item 2</string>
+												<string key="NSKeyEquiv"/>
+												<int key="NSKeyEquivModMask">1048576</int>
+												<int key="NSMnemonicLoc">2147483647</int>
+												<reference key="NSOnImage" ref="705507820"/>
+												<reference key="NSMixedImage" ref="516194051"/>
+												<string key="NSAction">_popUpItemAction:</string>
+												<reference key="NSTarget" ref="973976143"/>
+											</object>
+											<object class="NSMenuItem" id="282462161">
+												<reference key="NSMenu" ref="300751437"/>
+												<string key="NSTitle">Item 3</string>
+												<string key="NSKeyEquiv"/>
+												<int key="NSKeyEquivModMask">1048576</int>
+												<int key="NSMnemonicLoc">2147483647</int>
+												<reference key="NSOnImage" ref="705507820"/>
+												<reference key="NSMixedImage" ref="516194051"/>
+												<string key="NSAction">_popUpItemAction:</string>
+												<reference key="NSTarget" ref="973976143"/>
+											</object>
+										</array>
+									</object>
+									<int key="NSPreferredEdge">1</int>
+									<bool key="NSUsesItemFromMenu">YES</bool>
+									<bool key="NSAltersState">YES</bool>
+									<int key="NSArrowPosition">2</int>
 								</object>
-								<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
-								<nil key="NSToolbarItemAction"/>
-								<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
-								<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
-								<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
-								<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemTag">-1</int>
-								<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
 							</object>
-							<object class="NSToolbarItem" id="749623439">
-								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
-									<characters key="NS.bytes">707D3CBA-142C-4402-A827-77759FCD5F93</characters>
-								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">Diff</string>
-								<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Diff</string>
-								<string key="NSToolbarItemToolTip">Displays a textual diff of the changes made in the selected file(s).</string>
-								<nil key="NSToolbarItemView"/>
-								<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
-									<string key="NSClassName">NSImage</string>
-									<string key="NSResourceName">toolbar_diff</string>
-								</object>
-								<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
-								<nil key="NSToolbarItemAction"/>
-								<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
-								<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
-								<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
-								<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemTag">-1</int>
-								<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+							<nil key="NSToolbarItemImage"/>
+							<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
+							<nil key="NSToolbarItemAction"/>
+							<string key="NSToolbarItemMinSize">{100, 22}</string>
+							<string key="NSToolbarItemMaxSize">{100, 22}</string>
+							<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
+							<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemTag">0</int>
+							<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+						</object>
+						<object class="NSToolbarItem" key="C38A20A2-4F31-4A99-A8E1-CFCF7586E73D" id="186433179">
+							<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
+								<characters key="NS.bytes">C38A20A2-4F31-4A99-A8E1-CFCF7586E73D</characters>
 							</object>
-							<object class="NSToolbarItem" id="982530493">
-								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
-									<characters key="NS.bytes">A9460837-B3E5-4D8F-BA2F-2EE2DA11822A</characters>
-								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">Push</string>
-								<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Push</string>
-								<string key="NSToolbarItemToolTip">Pushes all committed changesets to another (local or remote) repository.</string>
-								<nil key="NSToolbarItemView"/>
-								<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
-									<string key="NSClassName">NSImage</string>
-									<string key="NSResourceName">toolbar_push</string>
-								</object>
-								<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
-								<nil key="NSToolbarItemAction"/>
-								<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
-								<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
-								<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
-								<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemTag">1</int>
-								<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+							<string key="NSToolbarItemLabel">Terminal</string>
+							<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Open In Terminal</string>
+							<string key="NSToolbarItemToolTip">Opens a Terminal window on the repository's root directory.</string>
+							<nil key="NSToolbarItemView"/>
+							<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
+								<string key="NSClassName">NSImage</string>
+								<string key="NSResourceName">toolbar_terminal</string>
 							</object>
-							<object class="NSToolbarItem" id="345327671">
-								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
-									<characters key="NS.bytes">B3D7AD46-B9E4-47B2-BA06-00D19C26908D</characters>
-								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">Pull</string>
-								<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Pull</string>
-								<string key="NSToolbarItemToolTip">Pulls all committed changesets from another (local or remote) repository.</string>
-								<nil key="NSToolbarItemView"/>
-								<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
-									<string key="NSClassName">NSImage</string>
-									<string key="NSResourceName">toolbar_pull</string>
-								</object>
-								<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
-								<nil key="NSToolbarItemAction"/>
-								<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
-								<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
-								<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
-								<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemTag">0</int>
-								<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+							<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
+							<nil key="NSToolbarItemAction"/>
+							<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
+							<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
+							<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
+							<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemTag">-1</int>
+							<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+						</object>
+						<object class="NSToolbarItem" key="C9CBFCAD-9F31-4BA8-9148-F992516001A5" id="215728893">
+							<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
+								<characters key="NS.bytes">C9CBFCAD-9F31-4BA8-9148-F992516001A5</characters>
 							</object>
-							<object class="NSToolbarItem" id="523879486">
-								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
-									<characters key="NS.bytes">BB5C4395-94C4-4CD3-8D92-FE301B9CB201</characters>
-								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">Revisions</string>
-								<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Revision List</string>
-								<string key="NSToolbarItemToolTip">A list of all revisions in the repository.</string>
-								<object class="NSPopUpButton" key="NSToolbarItemView" id="296634478">
-									<nil key="NSNextResponder"/>
-									<int key="NSvFlags">268</int>
-									<string key="NSFrame">{{0, 14}, {100, 22}}</string>
-									<bool key="NSEnabled">YES</bool>
-									<object class="NSPopUpButtonCell" key="NSCell" id="973976143">
-										<int key="NSCellFlags">-2076049856</int>
-										<int key="NSCellFlags2">133120</int>
-										<object class="NSFont" key="NSSupport">
-											<string key="NSName">LucidaGrande-Bold</string>
-											<double key="NSSize">11</double>
-											<int key="NSfFlags">16</int>
-										</object>
-										<reference key="NSControlView" ref="296634478"/>
-										<int key="NSButtonFlags">109199615</int>
-										<int key="NSButtonFlags2">1</int>
-										<string key="NSAlternateContents"/>
-										<string key="NSKeyEquivalent"/>
-										<int key="NSPeriodicDelay">400</int>
-										<int key="NSPeriodicInterval">75</int>
-										<object class="NSMenuItem" key="NSMenuItem" id="338000762">
-											<reference key="NSMenu" ref="300751437"/>
-											<string key="NSTitle">Revisions</string>
-											<string key="NSKeyEquiv"/>
-											<int key="NSKeyEquivModMask">1048576</int>
-											<int key="NSMnemonicLoc">2147483647</int>
-											<int key="NSState">1</int>
-											<object class="NSCustomResource" key="NSOnImage" id="705507820">
-												<string key="NSClassName">NSImage</string>
-												<string key="NSResourceName">NSMenuCheckmark</string>
-											</object>
-											<object class="NSCustomResource" key="NSMixedImage" id="516194051">
-												<string key="NSClassName">NSImage</string>
-												<string key="NSResourceName">NSMenuMixedState</string>
-											</object>
-											<string key="NSAction">_popUpItemAction:</string>
-											<reference key="NSTarget" ref="973976143"/>
-										</object>
-										<bool key="NSMenuItemRespectAlignment">YES</bool>
-										<object class="NSMenu" key="NSMenu" id="300751437">
-											<string key="NSTitle">OtherViews</string>
-											<object class="NSMutableArray" key="NSMenuItems">
-												<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-												<reference ref="338000762"/>
-												<object class="NSMenuItem" id="24129286">
-													<reference key="NSMenu" ref="300751437"/>
-													<string key="NSTitle">Item 2</string>
-													<string key="NSKeyEquiv"/>
-													<int key="NSKeyEquivModMask">1048576</int>
-													<int key="NSMnemonicLoc">2147483647</int>
-													<reference key="NSOnImage" ref="705507820"/>
-													<reference key="NSMixedImage" ref="516194051"/>
-													<string key="NSAction">_popUpItemAction:</string>
-													<reference key="NSTarget" ref="973976143"/>
-												</object>
-												<object class="NSMenuItem" id="282462161">
-													<reference key="NSMenu" ref="300751437"/>
-													<string key="NSTitle">Item 3</string>
-													<string key="NSKeyEquiv"/>
-													<int key="NSKeyEquivModMask">1048576</int>
-													<int key="NSMnemonicLoc">2147483647</int>
-													<reference key="NSOnImage" ref="705507820"/>
-													<reference key="NSMixedImage" ref="516194051"/>
-													<string key="NSAction">_popUpItemAction:</string>
-													<reference key="NSTarget" ref="973976143"/>
-												</object>
-											</object>
-										</object>
-										<int key="NSPreferredEdge">1</int>
-										<bool key="NSUsesItemFromMenu">YES</bool>
-										<bool key="NSAltersState">YES</bool>
-										<int key="NSArrowPosition">2</int>
-									</object>
-								</object>
-								<nil key="NSToolbarItemImage"/>
-								<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
-								<nil key="NSToolbarItemAction"/>
-								<string key="NSToolbarItemMinSize">{100, 22}</string>
-								<string key="NSToolbarItemMaxSize">{100, 22}</string>
-								<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
-								<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemTag">0</int>
-								<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+							<string key="NSToolbarItemLabel">View</string>
+							<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">View Revision</string>
+							<string key="NSToolbarItemToolTip">Opens the selected file of the selected changeset, in your default editor.</string>
+							<nil key="NSToolbarItemView"/>
+							<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
+								<string key="NSClassName">NSImage</string>
+								<string key="NSResourceName">toolbar_view_revision</string>
 							</object>
-							<object class="NSToolbarItem" id="186433179">
-								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
-									<characters key="NS.bytes">C38A20A2-4F31-4A99-A8E1-CFCF7586E73D</characters>
-								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">Terminal</string>
-								<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Open In Terminal</string>
-								<string key="NSToolbarItemToolTip">Opens a Terminal window on the repository's root directory.</string>
-								<nil key="NSToolbarItemView"/>
-								<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
-									<string key="NSClassName">NSImage</string>
-									<string key="NSResourceName">toolbar_terminal</string>
-								</object>
-								<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
-								<nil key="NSToolbarItemAction"/>
-								<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
-								<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
-								<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
-								<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemTag">-1</int>
-								<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+							<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
+							<nil key="NSToolbarItemAction"/>
+							<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
+							<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
+							<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
+							<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemTag">-1</int>
+							<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+						</object>
+						<object class="NSToolbarItem" key="D4C2D284-B9C0-4B4E-8297-2E08D4C089C3" id="871042364">
+							<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
+								<characters key="NS.bytes">D4C2D284-B9C0-4B4E-8297-2E08D4C089C3</characters>
 							</object>
-							<object class="NSToolbarItem" id="215728893">
-								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
-									<characters key="NS.bytes">C9CBFCAD-9F31-4BA8-9148-F992516001A5</characters>
-								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">View</string>
-								<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">View Revision</string>
-								<string key="NSToolbarItemToolTip">Opens the selected file of the selected changeset, in your default editor.</string>
-								<nil key="NSToolbarItemView"/>
-								<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
-									<string key="NSClassName">NSImage</string>
-									<string key="NSResourceName">toolbar_view_revision</string>
-								</object>
-								<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
-								<nil key="NSToolbarItemAction"/>
-								<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
-								<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
-								<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
-								<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemTag">-1</int>
-								<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
-							</object>
-							<object class="NSToolbarItem" id="871042364">
-								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
-									<characters key="NS.bytes">D4C2D284-B9C0-4B4E-8297-2E08D4C089C3</characters>
-								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">Add/Remove</string>
-								<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Add/Remove</string>
-								<string type="base64-UTF8" key="NSToolbarItemToolTip">UmVtb3ZlcyB0aGUgc2VsZWN0ZWQgZmlsZShzKSBmcm9tIHRoZSByZXBvc2l0b3J5LCBhbmQgZGVsZXRl
+							<string key="NSToolbarItemLabel">Add/Remove</string>
+							<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Add/Remove</string>
+							<string type="base64-UTF8" key="NSToolbarItemToolTip">UmVtb3ZlcyB0aGUgc2VsZWN0ZWQgZmlsZShzKSBmcm9tIHRoZSByZXBvc2l0b3J5LCBhbmQgZGVsZXRl
 cyB0aGVtIGZyb20gdGhlIGZpbGVzeXN0ZW0uCihUaGlzIGNhbiBhbHNvIGJlIHVzZWQgb24gZmlsZXMg
 bm90IHVuZGVyIGNoYW5nZSBjb250cm9sLCB0byBkZWxldGUgdGhlbS4pA</string>
-								<nil key="NSToolbarItemView"/>
-								<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
-									<string key="NSClassName">NSImage</string>
-									<string key="NSResourceName">toolbar_add_remove</string>
+							<nil key="NSToolbarItemView"/>
+							<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
+								<string key="NSClassName">NSImage</string>
+								<string key="NSResourceName">toolbar_add_remove</string>
+							</object>
+							<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
+							<nil key="NSToolbarItemAction"/>
+							<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
+							<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
+							<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
+							<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemTag">-1</int>
+							<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+						</object>
+						<object class="NSToolbarItem" key="D87FDD96-59CA-4AA2-9D15-69F80A68AA35" id="656707464">
+							<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
+								<characters key="NS.bytes">D87FDD96-59CA-4AA2-9D15-69F80A68AA35</characters>
+							</object>
+							<string key="NSToolbarItemLabel">View Mode</string>
+							<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">View Mode</string>
+							<string key="NSToolbarItemToolTip">Switches between a tree view of all files, and a flat view of only the files modified in this revision.</string>
+							<object class="NSSegmentedControl" key="NSToolbarItemView" id="38463917">
+								<nil key="NSNextResponder"/>
+								<int key="NSvFlags">268</int>
+								<string key="NSFrame">{{0, 14}, {71, 25}}</string>
+								<bool key="NSEnabled">YES</bool>
+								<object class="NSSegmentedCell" key="NSCell" id="498867354">
+									<int key="NSCellFlags">67239424</int>
+									<int key="NSCellFlags2">0</int>
+									<object class="NSFont" key="NSSupport" id="463849197">
+										<string key="NSName">LucidaGrande</string>
+										<double key="NSSize">13</double>
+										<int key="NSfFlags">16</int>
+									</object>
+									<reference key="NSControlView" ref="38463917"/>
+									<array class="NSMutableArray" key="NSSegmentImages">
+										<object class="NSSegmentItem">
+											<double key="NSSegmentItemWidth">32</double>
+											<object class="NSCustomResource" key="NSSegmentItemImage">
+												<string key="NSClassName">NSImage</string>
+												<string key="NSResourceName">NSPathTemplate</string>
+											</object>
+											<string key="NSSegmentItemLabel"/>
+											<bool key="NSSegmentItemSelected">YES</bool>
+											<int key="NSSegmentItemImageScaling">0</int>
+										</object>
+										<object class="NSSegmentItem">
+											<double key="NSSegmentItemWidth">32</double>
+											<object class="NSCustomResource" key="NSSegmentItemImage">
+												<string key="NSClassName">NSImage</string>
+												<string key="NSResourceName">NSListViewTemplate</string>
+											</object>
+											<string key="NSSegmentItemLabel"/>
+											<int key="NSSegmentItemTag">1</int>
+											<int key="NSSegmentItemImageScaling">0</int>
+										</object>
+									</array>
+									<int key="NSSegmentStyle">2</int>
 								</object>
-								<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
-								<nil key="NSToolbarItemAction"/>
-								<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
-								<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
-								<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
-								<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemTag">-1</int>
-								<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
 							</object>
-							<object class="NSToolbarItem" id="656707464">
-								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
-									<characters key="NS.bytes">D87FDD96-59CA-4AA2-9D15-69F80A68AA35</characters>
-								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">View Mode</string>
-								<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">View Mode</string>
-								<string key="NSToolbarItemToolTip">Switches between a tree view of all files, and a flat view of only the files modified in this revision.</string>
-								<object class="NSSegmentedControl" key="NSToolbarItemView" id="38463917">
-									<nil key="NSNextResponder"/>
-									<int key="NSvFlags">268</int>
-									<string key="NSFrame">{{0, 14}, {71, 25}}</string>
-									<bool key="NSEnabled">YES</bool>
-									<object class="NSSegmentedCell" key="NSCell" id="498867354">
-										<int key="NSCellFlags">67239424</int>
-										<int key="NSCellFlags2">0</int>
-										<object class="NSFont" key="NSSupport" id="463849197">
-											<string key="NSName">LucidaGrande</string>
-											<double key="NSSize">13</double>
-											<int key="NSfFlags">16</int>
-										</object>
-										<reference key="NSControlView" ref="38463917"/>
-										<object class="NSMutableArray" key="NSSegmentImages">
-											<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-											<object class="NSSegmentItem">
-												<double key="NSSegmentItemWidth">32</double>
-												<object class="NSCustomResource" key="NSSegmentItemImage">
-													<string key="NSClassName">NSImage</string>
-													<string key="NSResourceName">NSPathTemplate</string>
-												</object>
-												<string key="NSSegmentItemLabel"/>
-												<bool key="NSSegmentItemSelected">YES</bool>
-												<int key="NSSegmentItemImageScaling">0</int>
-											</object>
-											<object class="NSSegmentItem">
-												<double key="NSSegmentItemWidth">32</double>
-												<object class="NSCustomResource" key="NSSegmentItemImage">
-													<string key="NSClassName">NSImage</string>
-													<string key="NSResourceName">NSListViewTemplate</string>
-												</object>
-												<string key="NSSegmentItemLabel"/>
-												<int key="NSSegmentItemTag">1</int>
-												<int key="NSSegmentItemImageScaling">0</int>
-											</object>
-										</object>
-										<int key="NSSegmentStyle">2</int>
-									</object>
-								</object>
-								<nil key="NSToolbarItemImage"/>
-								<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
-								<nil key="NSToolbarItemAction"/>
-								<string key="NSToolbarItemMinSize">{71, 25}</string>
-								<string key="NSToolbarItemMaxSize">{72, 25}</string>
-								<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
-								<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemTag">0</int>
-								<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+							<nil key="NSToolbarItemImage"/>
+							<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
+							<nil key="NSToolbarItemAction"/>
+							<string key="NSToolbarItemMinSize">{71, 25}</string>
+							<string key="NSToolbarItemMaxSize">{72, 25}</string>
+							<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
+							<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemTag">0</int>
+							<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
+							<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+						</object>
+						<object class="NSToolbarItem" key="E2026D47-C238-4257-BA61-F589D364EDE4" id="783827731">
+							<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
+								<characters key="NS.bytes">E2026D47-C238-4257-BA61-F589D364EDE4</characters>
 							</object>
-							<object class="NSToolbarItem" id="783827731">
-								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
-									<characters key="NS.bytes">E2026D47-C238-4257-BA61-F589D364EDE4</characters>
-								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">Commit All</string>
-								<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Commit All</string>
-								<string key="NSToolbarItemToolTip">Commits changes to all files.</string>
-								<nil key="NSToolbarItemView"/>
-								<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
-									<string key="NSClassName">NSImage</string>
-									<string key="NSResourceName">toolbar_commit_all</string>
-								</object>
-								<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
-								<nil key="NSToolbarItemAction"/>
-								<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
-								<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
-								<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
-								<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemTag">-1</int>
-								<bool key="NSToolbarIsUserRemovable">YES</bool>
-								<int key="NSToolbarItemVisibilityPriority">0</int>
+							<string key="NSToolbarItemLabel">Commit All</string>
+							<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Commit All</string>
+							<string key="NSToolbarItemToolTip">Commits changes to all files.</string>
+							<nil key="NSToolbarItemView"/>
+							<object class="NSCustomResource" key="NSToolbarItemImage">
+								<string key="NSClassName">NSImage</string>
+								<string key="NSResourceName">toolbar_commit_all</string>
 							</object>
-							<object class="NSToolbarItem" id="1024028341">
-								<object class="NSMutableString" key="NSToolbarItemIdentifier">
-									<characters key="NS.bytes">ECFD747A-2BC0-4956-9F53-52479BCB8D79</characters>
-								</object>
-								<string key="NSToolbarItemLabel">Refresh</string>
-								<string key="NSToolbarItemPaletteLabel">Refresh Status</string>
-								<string type="base64-UTF8" key="NSToolbarItemToolTip">U3luY3MgdGhlIGRpc3BsYXkgd2l0aCBhbnkgbmV3IGNoYW5nZXMgaW4gdGhlIHJlcG9zaXRvcnkuCihU
+							<nil key="NSToolbarItemTarget"/>
+							<nil key="NSToolbarItemAction"/>
+							<string key="NSToolbarItemMinSize">{0, 0}</string>
+							<string key="NSToolbarItemMaxSize">{0, 0}</string>
+							<bool key="NSToolbarItemEnabled">YES</bool>
+							<bool key="NSToolbarItemAutovalidates">YES</bool>