Commits

cca...@bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37  committed 62d6276

[soc2009/http-wsgi-improvements] Merged up to r12258 from trunk.

 • Participants
 • Parent commits fa5c2d0
 • Branches soc2009/http-wsgi-improvements

Comments (0)

Files changed (46)

   Andrew Durdin <adurdin@gmail.com>
   dusk@woofle.net
   Andy Dustman <farcepest@gmail.com>
+  J. Clifford Dyer <jcd@unc.edu>
   Clint Ecker
   Nick Efford <nick@efford.org>
   eibaan@gmail.com

File django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.mo

Binary file modified.

File django/conf/locale/ca/LC_MESSAGES/django.po

 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Django\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-24 13:00+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-07 15:04+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-03-24 13:28+0100\n"
 "Last-Translator: Django Catalan Group <django-cat@googlegroups.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca@li.org>\n"
 msgid "Traditional Chinese"
 msgstr "xinès tradicional"
 
+#: contrib/admin/actions.py:60
+#, python-format
+msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
+msgstr "Eliminat/s %(count)d %(items)s satisfactòriament."
+
+#: contrib/admin/actions.py:67 contrib/admin/options.py:1025
+msgid "Are you sure?"
+msgstr "Esteu segurs?"
+
+#: contrib/admin/actions.py:85
+#, python-format
+msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
+msgstr "Eliminar els %(verbose_name_plural)s seleccionats"
+
 #: contrib/admin/filterspecs.py:44
 #, python-format
 msgid ""
 msgid "This year"
 msgstr "Aquest any"
 
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:413
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:434
 msgid "Yes"
 msgstr "Si"
 
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:413
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:434
 msgid "No"
 msgstr "No"
 
-#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:413
+#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:434
 msgid "Unknown"
 msgstr "Desconegut"
 
 msgid "log entries"
 msgstr "entrades del registre"
 
-#: contrib/admin/options.py:131 contrib/admin/options.py:145
+#: contrib/admin/options.py:133 contrib/admin/options.py:147
 msgid "None"
 msgstr "cap"
 
-#: contrib/admin/options.py:498
-#, python-format
-msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
-msgstr "Eliminat/s %(count)d %(items)s satisfactòriament."
-
-#: contrib/admin/options.py:505 contrib/admin/options.py:1012
-msgid "Are you sure?"
-msgstr "Esteu segurs?"
-
-#: contrib/admin/options.py:523
-#, python-format
-msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
-msgstr "Eliminar els %(verbose_name_plural)s seleccionats"
-
-#: contrib/admin/options.py:531
+#: contrib/admin/options.py:519
 #, python-format
 msgid "Changed %s."
 msgstr "Modificat %s."
 
-#: contrib/admin/options.py:531 contrib/admin/options.py:541
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15 forms/models.py:296
+#: contrib/admin/options.py:519 contrib/admin/options.py:529
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16 forms/models.py:388
+#: forms/models.py:600
 msgid "and"
 msgstr "i"
 
-#: contrib/admin/options.py:536
+#: contrib/admin/options.py:524
 #, python-format
 msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
 msgstr "Afegit %(name)s \"%(object)s\""
 
-#: contrib/admin/options.py:540
+#: contrib/admin/options.py:528
 #, python-format
 msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
 msgstr "Modificat %(list)s per a %(name)s \"%(object)s\"."
 
-#: contrib/admin/options.py:545
+#: contrib/admin/options.py:533
 #, python-format
 msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
 msgstr "Eliminat %(name)s \"%(object)s\"."
 
-#: contrib/admin/options.py:549
+#: contrib/admin/options.py:537
 msgid "No fields changed."
 msgstr "Cap camp canviat."
 
-#: contrib/admin/options.py:610 contrib/auth/admin.py:67
+#: contrib/admin/options.py:598 contrib/auth/admin.py:67
 #, python-format
 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
 msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\".ha estat afegit/da amb èxit."
 
-#: contrib/admin/options.py:614 contrib/admin/options.py:647
+#: contrib/admin/options.py:602 contrib/admin/options.py:635
 #: contrib/auth/admin.py:75
 msgid "You may edit it again below."
 msgstr "Podeu editar-lo de nou a baix."
 
-#: contrib/admin/options.py:624 contrib/admin/options.py:657
+#: contrib/admin/options.py:612 contrib/admin/options.py:645
 #, python-format
 msgid "You may add another %s below."
 msgstr "Podeu afegir un altre %s a baix."
 
-#: contrib/admin/options.py:645
+#: contrib/admin/options.py:633
 #, python-format
 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
 msgstr "S'ha modificat amb èxit el/la %(name)s \"%(obj)s."
 
-#: contrib/admin/options.py:653
+#: contrib/admin/options.py:641
 #, python-format
 msgid ""
 "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
 "S'ha afegit exitosament el/la %(name)s \"%(obj)s\". Pot editar-lo de nou "
 "abaix."
 
-#: contrib/admin/options.py:774
+#: contrib/admin/options.py:772
 #, python-format
 msgid "Add %s"
 msgstr "Afegir %s"
 
-#: contrib/admin/options.py:805 contrib/admin/options.py:990
+#: contrib/admin/options.py:803 contrib/admin/options.py:1003
 #, python-format
 msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
 msgstr "No existèix cap objecte %(name)s amb la clau primària %(key)r."
 
-#: contrib/admin/options.py:862
+#: contrib/admin/options.py:860
 #, python-format
 msgid "Change %s"
 msgstr "Modificar %s"
 
-#: contrib/admin/options.py:894
+#: contrib/admin/options.py:904
 msgid "Database error"
 msgstr "Error de base de dades"
 
-#: contrib/admin/options.py:930
+#: contrib/admin/options.py:940
 #, python-format
 msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
 msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
 msgstr[0] "%(count)s %(name)s s'ha modificat amb èxit."
 msgstr[1] "%(count)s %(name)s s'han modificat amb èxit."
 
-#: contrib/admin/options.py:1005
+#: contrib/admin/options.py:1018
 #, python-format
 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
 msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\" ha estat eliminat amb èxit."
 
-#: contrib/admin/options.py:1041
+#: contrib/admin/options.py:1054
 #, python-format
 msgid "Change history: %s"
 msgstr "Modificar històric: %s"
 
-#: contrib/admin/sites.py:15 contrib/admin/views/decorators.py:14
+#: contrib/admin/sites.py:20 contrib/admin/views/decorators.py:14
 #: contrib/auth/forms.py:80
 msgid ""
 "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
 "Si us plau, introduïu un nom d'usuari i contrasenya vàlids. Tingueu en "
 "compte que tots dos camps son sensibles a majúscules i minúscules."
 
-#: contrib/admin/sites.py:250 contrib/admin/views/decorators.py:40
+#: contrib/admin/sites.py:278 contrib/admin/views/decorators.py:40
 msgid "Please log in again, because your session has expired."
 msgstr "Si us plau, identifiqueu-vos de nou doncs la vostra sessió ha expirat."
 
-#: contrib/admin/sites.py:257 contrib/admin/views/decorators.py:47
+#: contrib/admin/sites.py:285 contrib/admin/views/decorators.py:47
 msgid ""
 "Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
 "cookies, reload this page, and try again."
 "'cookies' (galetes). Si us plau, habiliteu les 'cookies', recarregueu "
 "aquesta pàgina i proveu-ho de nou. "
 
-#: contrib/admin/sites.py:273 contrib/admin/sites.py:279
+#: contrib/admin/sites.py:301 contrib/admin/sites.py:307
 #: contrib/admin/views/decorators.py:66
 msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
 msgstr "Els noms d'usuari no poden contenir el caracter '@'."
 
-#: contrib/admin/sites.py:276 contrib/admin/views/decorators.py:62
+#: contrib/admin/sites.py:304 contrib/admin/views/decorators.py:62
 #, python-format
 msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
 msgstr ""
 "La vostra adreça de correu no és el vostre nom d'usuari. Provi '%s' en tot "
 "cas."
 
-#: contrib/admin/sites.py:336
+#: contrib/admin/sites.py:360
 msgid "Site administration"
 msgstr "Lloc administratiu"
 
-#: contrib/admin/sites.py:349 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
+#: contrib/admin/sites.py:373 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:14
 #: contrib/admin/views/decorators.py:20
 msgid "Log in"
 msgstr "Iniciar sessió"
 
-#: contrib/admin/sites.py:396
+#: contrib/admin/sites.py:417
 #, python-format
 msgid "%s administration"
 msgstr "Administració de %s"
 msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
 msgstr "Un o més %(fieldname)s en %(name)s:"
 
-#: contrib/admin/util.py:222
-#, fuzzy
-msgid "verbose_name"
-msgid_plural "verbose_name_plural"
-msgstr[0] "verbose_name"
-msgstr[1] "verbose_name_plural"
-
-#: contrib/admin/widgets.py:70
+#: contrib/admin/widgets.py:71
 msgid "Date:"
 msgstr "Data:"
 
-#: contrib/admin/widgets.py:70
+#: contrib/admin/widgets.py:71
 msgid "Time:"
 msgstr "Hora:"
 
-#: contrib/admin/widgets.py:94
+#: contrib/admin/widgets.py:95
 msgid "Currently:"
 msgstr "Actualment:"
 
-#: contrib/admin/widgets.py:94
+#: contrib/admin/widgets.py:95
 msgid "Change:"
 msgstr "Modificar:"
 
-#: contrib/admin/widgets.py:123
+#: contrib/admin/widgets.py:124
 msgid "Lookup"
 msgstr "Cercar"
 
-#: contrib/admin/widgets.py:230
+#: contrib/admin/widgets.py:236
 msgid "Add Another"
 msgstr "Afegir un altre"
 
 
 #: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
 #: contrib/admin/templates/admin/app_index.html:8
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:33
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:31
 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:17
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:20
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:25
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_selected_confirmation.html:6
 #: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:4
 msgstr "Executar la acció seleccionada"
 
 #: contrib/admin/templates/admin/actions.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
 msgid "Go"
 msgstr "Anar"
 
 msgid "%(name)s"
 msgstr "%(name)s"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
 msgid "Welcome,"
 msgstr "Benvingut/da,"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
 #: contrib/admindocs/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
 msgid "Documentation"
 msgstr "Documentació"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:13
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:46
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:14
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:47
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
 msgid "Change password"
 msgstr "Canviar contrasenya"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
 msgid "Log out"
 msgstr "Veure al lloc"
 
 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:38
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:49
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:22
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:54
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:23
 msgid "Please correct the error below."
 msgid_plural "Please correct the errors below."
 msgstr[0] "Si us plau, corregiu l'error mostrat a baix."
 msgstr[1] "Si us plau, corregiu els errors mostrats a baix."
 
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:41
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:46
 #, python-format
 msgid "Add %(name)s"
 msgstr "Afegir %(name)s"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:60
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:65
 msgid "Filter"
 msgstr "Filtre"
 
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:10
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4 forms/formsets.py:251
+#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4 forms/formsets.py:275
 msgid "Delete"
 msgstr "Eliminar"
 
 "your account doesn't have permission to delete the following types of "
 "objects:"
 msgstr ""
-"Eliminar el/la %(object_name)s provocaria l'eliminació "
-"d'objectes relacionats, però el vostre compte no te permissos per a esborrar "
-"els tipus d'objecte següents:"
+"Eliminar el/la %(object_name)s provocaria l'eliminació d'objectes "
+"relacionats, però el vostre compte no te permissos per a esborrar els tipus "
+"d'objecte següents:"
 
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_selected_confirmation.html:22
 #, python-format
 "Are you sure you want to delete the selected %(object_name)s objects? All of "
 "the following objects and it's related items will be deleted:"
 msgstr ""
-"Esteu segurs de voler esborrar els/les %(object_name)s seleccionats?"
-"Tots aquests objectes i els seus elements relacionats s'esborraran:"
+"Esteu segurs de voler esborrar els/les %(object_name)s seleccionats?Tots "
+"aquests objectes i els seus elements relacionats s'esborraran:"
 
 #: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
 #, python-format
 msgid "None available"
 msgstr "Cap disponible"
 
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:72
+msgid "Unknown content"
+msgstr "Contingut desconegut"
+
 #: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:7
 msgid ""
 "Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
 msgid "Show all"
 msgstr "Mostrar tots"
 
+#: contrib/admin/templates/admin/pagination.html:11
+#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
+msgid "Save"
+msgstr "Desar"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
+msgid "Search"
+msgstr "Cerca"
+
 #: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
 #, python-format
 msgid "1 result"
 msgid "%(full_result_count)s total"
 msgstr "%(full_result_count)s en total"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
-msgid "Save"
-msgstr "Desar"
-
 #: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
 msgid "Save as new"
 msgstr "Desar com a nou"
 msgstr "Usuari"
 
 #: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:20
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:33
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:34
 #: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:60 contrib/auth/forms.py:185
 msgid "Password"
 msgstr "Contrasenya"
 
 #: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:26
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:39
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:40
 #: contrib/auth/forms.py:186
 msgid "Password (again)"
 msgstr "Contrasenya (de nou)"
 
 #: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:27
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:40
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:41
 msgid "Enter the same password as above, for verification."
 msgstr "Introduïu la mateixa contrasenya de dalt, per fer-ne la verificació."
 
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:26
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:27
 #, python-format
 msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
 msgstr "Introduïu una contrasenya per l'usuari <strong>%(username)s</strong>"
 msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
 msgstr "l'objecte relacionat `%(app_label)s.%(data_type)s`"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:206 contrib/admindocs/views.py:228
-#: contrib/admindocs/views.py:242 contrib/admindocs/views.py:247
+#: contrib/admindocs/views.py:206 contrib/admindocs/views.py:225
+#: contrib/admindocs/views.py:230 contrib/admindocs/views.py:244
+#: contrib/admindocs/views.py:258 contrib/admindocs/views.py:263
 msgid "model:"
 msgstr "model:"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:237
+#: contrib/admindocs/views.py:221 contrib/admindocs/views.py:253
 #, python-format
 msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
 msgstr "objectes relacionats `%(app_label)s.%(object_name)s`"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:242
+#: contrib/admindocs/views.py:225 contrib/admindocs/views.py:258
 #, python-format
 msgid "all %s"
 msgstr "tots %s"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:247
+#: contrib/admindocs/views.py:230 contrib/admindocs/views.py:263
 #, python-format
 msgid "number of %s"
 msgstr "nombre de %s"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:252
+#: contrib/admindocs/views.py:268
 #, python-format
 msgid "Fields on %s objects"
 msgstr "Camps en objectes %s"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:315 contrib/admindocs/views.py:326
-#: contrib/admindocs/views.py:328 contrib/admindocs/views.py:334
-#: contrib/admindocs/views.py:335 contrib/admindocs/views.py:337
+#: contrib/admindocs/views.py:331 contrib/admindocs/views.py:342
+#: contrib/admindocs/views.py:344 contrib/admindocs/views.py:350
+#: contrib/admindocs/views.py:351 contrib/admindocs/views.py:353
 msgid "Integer"
 msgstr "Enter"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:316
+#: contrib/admindocs/views.py:332
 msgid "Boolean (Either True or False)"
 msgstr "Booleà (Verdader o Fals)"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:317 contrib/admindocs/views.py:336
+#: contrib/admindocs/views.py:333 contrib/admindocs/views.py:352
 #, python-format
 msgid "String (up to %(max_length)s)"
 msgstr "Cadena (de fins a %(max_length)s)"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:318
+#: contrib/admindocs/views.py:334
 msgid "Comma-separated integers"
 msgstr "Enters separats per comes"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:319
+#: contrib/admindocs/views.py:335
 msgid "Date (without time)"
 msgstr "Data (sense hora)"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:320
+#: contrib/admindocs/views.py:336
 msgid "Date (with time)"
 msgstr "Data (amb hora)"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:321
+#: contrib/admindocs/views.py:337
 msgid "Decimal number"
 msgstr "Número decimal"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:322
+#: contrib/admindocs/views.py:338
 msgid "E-mail address"
 msgstr "Adreça de correu electrònic"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:323 contrib/admindocs/views.py:324
-#: contrib/admindocs/views.py:327
+#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/admindocs/views.py:340
+#: contrib/admindocs/views.py:343
 msgid "File path"
 msgstr "Ruta del fitxer"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:325
+#: contrib/admindocs/views.py:341
 msgid "Floating point number"
 msgstr "Número amb punt de coma flotant"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:329 contrib/comments/models.py:58
+#: contrib/admindocs/views.py:345 contrib/comments/models.py:60
 msgid "IP address"
 msgstr "Adreça IP"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:331
+#: contrib/admindocs/views.py:347
 msgid "Boolean (Either True, False or None)"
 msgstr "Booleà (Verdader, Fals o 'None' (cap))"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:332
+#: contrib/admindocs/views.py:348
 msgid "Relation to parent model"
 msgstr "Relació amb el model pare"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:333
+#: contrib/admindocs/views.py:349
 msgid "Phone number"
 msgstr "Número de telèfon"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:338
+#: contrib/admindocs/views.py:354
 msgid "Text"
 msgstr "Text"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:339
+#: contrib/admindocs/views.py:355
 msgid "Time"
 msgstr "Hora"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:340 contrib/comments/forms.py:95
+#: contrib/admindocs/views.py:356 contrib/comments/forms.py:95
 #: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:37
 #: contrib/flatpages/admin.py:8 contrib/flatpages/models.py:7
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:341
+#: contrib/admindocs/views.py:357
 msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
 msgstr "Estat dels E.U.A. (dues lletres majúscules)"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:342
+#: contrib/admindocs/views.py:358
 msgid "XML text"
 msgstr "Text XML"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:368
+#: contrib/admindocs/views.py:384
 #, python-format
 msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
 msgstr "%s no sembla ser un objecte 'urlpattern'"
 msgstr "Canviar contrasenya: %s"
 
 #: contrib/auth/forms.py:15 contrib/auth/forms.py:48
-#: contrib/auth/models.py:127
+#: contrib/auth/models.py:128
 msgid ""
 "Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, "
 "digits and underscores)."
 msgid "group"
 msgstr "grup"
 
-#: contrib/auth/models.py:91 contrib/auth/models.py:137
+#: contrib/auth/models.py:91 contrib/auth/models.py:138
 msgid "groups"
 msgstr "grups"
 
-#: contrib/auth/models.py:127
+#: contrib/auth/models.py:128
 msgid "username"
 msgstr "nom d'usuari"
 
-#: contrib/auth/models.py:128
+#: contrib/auth/models.py:129
 msgid "first name"
 msgstr "nom propi"
 
-#: contrib/auth/models.py:129
+#: contrib/auth/models.py:130
 msgid "last name"
 msgstr "cognoms"
 
-#: contrib/auth/models.py:130
+#: contrib/auth/models.py:131
 msgid "e-mail address"
 msgstr "adreça de correu electrònic"
 
-#: contrib/auth/models.py:131
+#: contrib/auth/models.py:132
 msgid "password"
 msgstr "contrasenya"
 
-#: contrib/auth/models.py:131
+#: contrib/auth/models.py:132
 msgid ""
 "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
 "password form</a>."
 "Utilitzeu '[algo]$[salt]$[hexdigest]' o el <a href=\"password/\">formulari "
 "de canvi de contrasenya</a>."
 
-#: contrib/auth/models.py:132
+#: contrib/auth/models.py:133
 msgid "staff status"
 msgstr "membre del personal"
 
-#: contrib/auth/models.py:132
+#: contrib/auth/models.py:133
 msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
 msgstr "Indica si l'usuari pot entrar en el lloc administratiu."
 
-#: contrib/auth/models.py:133
+#: contrib/auth/models.py:134
 msgid "active"
 msgstr "actiu"
 
-#: contrib/auth/models.py:133
+#: contrib/auth/models.py:134
 msgid ""
 "Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
 "instead of deleting accounts."
 "Designa si aquest usuari ha de ser tractat com a actiu. Deseleccioneu-ho "
 "enlloc d'esborrar comptes d'usuari."
 
-#: contrib/auth/models.py:134
+#: contrib/auth/models.py:135
 msgid "superuser status"
 msgstr "estat de superusuari"
 
-#: contrib/auth/models.py:134
+#: contrib/auth/models.py:135
 msgid ""
 "Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
 "them."
 "Designa que aquest usuari té tots els permissos sense assignar-los "
 "explícitament."
 
-#: contrib/auth/models.py:135
+#: contrib/auth/models.py:136
 msgid "last login"
 msgstr "últim inici de sessió"
 
-#: contrib/auth/models.py:136
+#: contrib/auth/models.py:137
 msgid "date joined"
 msgstr "data de creació"
 
-#: contrib/auth/models.py:138
+#: contrib/auth/models.py:139
 msgid ""
 "In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
 "all permissions granted to each group he/she is in."
 "Junt amb els permissos asignats manualment, aquest usuari tindrà, també, els "
 "permissos dels grups dels que sigui membre."
 
-#: contrib/auth/models.py:139
+#: contrib/auth/models.py:140
 msgid "user permissions"
 msgstr "permissos de l'usuari"
 
-#: contrib/auth/models.py:143
+#: contrib/auth/models.py:144 contrib/comments/models.py:50
+#: contrib/comments/models.py:168
 msgid "user"
 msgstr "usuari"
 
-#: contrib/auth/models.py:144
+#: contrib/auth/models.py:145
 msgid "users"
 msgstr "usuaris"
 
-#: contrib/auth/models.py:300
+#: contrib/auth/models.py:301
 msgid "message"
 msgstr "missatge"
 
-#: contrib/auth/views.py:50
+#: contrib/auth/views.py:56
 msgid "Logged out"
 msgstr "Sessió finalitzada"
 
 msgid "Metadata"
 msgstr "metadades"
 
+#: contrib/comments/feeds.py:13
+#, python-format
+msgid "%(site_name)s comments"
+msgstr "comentaris de %(site_name)s"
+
+#: contrib/comments/feeds.py:23
+#, python-format
+msgid "Latest comments on %(site_name)s"
+msgstr "Últims comentaris a %(site_name)s."
+
 #: contrib/comments/forms.py:93
 #: contrib/comments/templates/comments/moderation_queue.html:34
 msgid "Name"
 "Si entreu cualsevol cosa en aquest camp el vostre comentari es tractarà com "
 "a spam"
 
-#: contrib/comments/models.py:23
+#: contrib/comments/models.py:22 contrib/contenttypes/models.py:74
+msgid "content type"
+msgstr "tipus de contingut"
+
+#: contrib/comments/models.py:24
 msgid "object ID"
 msgstr "ID de l'objecte"
 
-#: contrib/comments/models.py:50
+#: contrib/comments/models.py:52
 msgid "user's name"
 msgstr "nom d'usuari"
 
-#: contrib/comments/models.py:51
+#: contrib/comments/models.py:53
 msgid "user's email address"
 msgstr "adreça de correu electrònic del usuari"
 
-#: contrib/comments/models.py:52
+#: contrib/comments/models.py:54
 msgid "user's URL"
 msgstr "URL del usuari"
 
-#: contrib/comments/models.py:54
+#: contrib/comments/models.py:56 contrib/comments/models.py:76
+#: contrib/comments/models.py:169
 msgid "comment"
 msgstr "comentari"
 
-#: contrib/comments/models.py:57
+#: contrib/comments/models.py:59
 msgid "date/time submitted"
 msgstr "data/hora d'enviament"
 
-#: contrib/comments/models.py:59
+#: contrib/comments/models.py:61
 msgid "is public"
 msgstr "és públic"
 
-#: contrib/comments/models.py:60
+#: contrib/comments/models.py:62
 msgid ""
 "Uncheck this box to make the comment effectively disappear from the site."
 msgstr ""
 "Desmarqui aquesta casella per fer desaparèixar aquest comentari del lloc web "
 "de forma efectiva."
 
-#: contrib/comments/models.py:62
+#: contrib/comments/models.py:64
 msgid "is removed"
 msgstr "està eliminat"
 
-#: contrib/comments/models.py:63
+#: contrib/comments/models.py:65
 msgid ""
 "Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
 "removed\" message will be displayed instead."
 "Marqueu aquesta caixa si el comentari no és apropiat. En lloc seu es "
 "mostrarà \"Aquest comentari ha estat eliminat\" "
 
-#: contrib/comments/models.py:115
+#: contrib/comments/models.py:77
+msgid "comments"
+msgstr "comentaris"
+
+#: contrib/comments/models.py:119
 msgid ""
 "This comment was posted by an authenticated user and thus the name is read-"
 "only."
 "Aquest comentari va ser publicat per un usuari autentificat, per això el seu "
 "nom no es modificable."
 
-#: contrib/comments/models.py:124
+#: contrib/comments/models.py:128
 msgid ""
 "This comment was posted by an authenticated user and thus the email is read-"
 "only."
 "Aquest comentari va ser publicat per un usuari autentificat, per això la "
 "seva adreça de correu electrònic no es pot modificar."
 
-#: contrib/comments/models.py:149
+#: contrib/comments/models.py:153
 #, python-format
 msgid ""
 "Posted by %(user)s at %(date)s\n"
 "\n"
 "http://%(domain)s%(url)s"
 
+# Context problem... waitting for comments from django-i18n
+#: contrib/comments/models.py:170
+msgid "flag"
+msgstr "marcar"
+
+#: contrib/comments/models.py:171
+msgid "date"
+msgstr "data"
+
+#: contrib/comments/models.py:181
+msgid "comment flag"
+msgstr "marca del comentari"
+
+#: contrib/comments/models.py:182
+msgid "comment flags"
+msgstr "marques de comentari"
+
 #: contrib/comments/templates/comments/approve.html:4
 msgid "Approve a comment"
-msgstr "aprovar un comentari"
+msgstr "Aprovar un comentari"
 
 #: contrib/comments/templates/comments/approve.html:7
 msgid "Really make this comment public?"
 msgid "Thanks for flagging"
 msgstr "Gràcies per marcar"
 
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:16
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:31
+#: contrib/comments/templates/comments/form.html:17
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:32
 msgid "Post"
 msgstr "Publicar"
 
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:17
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:32
+#: contrib/comments/templates/comments/form.html:18
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:33
 msgid "Preview"
 msgstr "Vista prèvia"
 
 msgstr "Gràcies pel seu comentari"
 
 #: contrib/comments/templates/comments/preview.html:4
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:12
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:13
 msgid "Preview your comment"
 msgstr "Previsualitzar el seu comentari"
 
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:10
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:11
 msgid "Please correct the error below"
 msgid_plural "Please correct the errors below"
 msgstr[0] "Si us plau, corregiu l'error mostrat a baix."
 msgstr[1] "Si us plau, corregiu els errors mostrats a baix."
 
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16
 msgid "Post your comment"
 msgstr "Enviar el seu comentari"
 
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16
 msgid "or make changes"
 msgstr "o faci canvis."
 
-#: contrib/contenttypes/models.py:67
+#: contrib/contenttypes/models.py:70
 msgid "python model class name"
 msgstr "nom de la classe del model en python"
 
-#: contrib/contenttypes/models.py:71
-msgid "content type"
-msgstr "tipus de contingut"
-
-#: contrib/contenttypes/models.py:72
+#: contrib/contenttypes/models.py:75
 msgid "content types"
 msgstr "tipus de continguts"
 
 "Ho sentim, pero el seu formulari ha expirat. Per favor, continui omplint el "
 "formulari en aquesta pàgina."
 
-#: contrib/gis/forms/fields.py:14
+#: contrib/gis/forms/fields.py:17
 msgid "No geometry value provided."
 msgstr "No s'ha indicat cap valor de geometria."
 
-#: contrib/gis/forms/fields.py:15
+#: contrib/gis/forms/fields.py:18
 msgid "Invalid geometry value."
 msgstr "Valor de geometria invàlid."
 
-#: contrib/gis/forms/fields.py:16
+#: contrib/gis/forms/fields.py:19
 msgid "Invalid geometry type."
 msgstr "Tipus de geometria invàlid."
 
+#: contrib/gis/forms/fields.py:20
+msgid ""
+"An error occurred when transforming the geometry to the SRID of the geometry "
+"form field."
+msgstr ""
+"Ha ocurregut un error al transformar la geometria al SRID de la geometria "
+"del camp de formulari."
+
 #: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
 msgid "th"
 msgstr "rt"
 
 #: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:10
 msgid "South Bohemian Region"
-msgstr "Regió Bohemia Sur"
+msgstr "Regió Bohèmia Sur"
 
 #: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:11
 msgid "Pilsen Region"
-msgstr ""
+msgstr "Regió Pilsen"
 
 #: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:12
 msgid "Carlsbad Region"
-msgstr ""
+msgstr "Regió Carlsbad"
 
 #: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:13
 msgid "Usti Region"
-msgstr ""
+msgstr "Regió Usti"
 
 #: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:14
 msgid "Liberec Region"
-msgstr ""
+msgstr "Regió Liberec"
 
 #: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:15
 msgid "Hradec Region"
-msgstr ""
+msgstr "Regió Hradec"
 
 #: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:16
 msgid "Pardubice Region"
-msgstr ""
+msgstr "Regió Pardubice"
 
 #: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:17
 msgid "Vysocina Region"
-msgstr ""
+msgstr "Regió Vysocina"
 
 #: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:18
 msgid "South Moravian Region"
-msgstr ""
+msgstr "Regió Moràvia Sur"
 
 #: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:19
 msgid "Olomouc Region"
-msgstr ""
+msgstr "Regió Olomouc"
 
 #: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:20
 msgid "Zlin Region"
-msgstr ""
+msgstr "Regió Zlin"
 
 #: contrib/localflavor/cz/cz_regions.py:21
 msgid "Moravian-Silesian Region"
-msgstr ""
+msgstr "Regió Moràvia-Silesiana"
 
 #: contrib/localflavor/cz/forms.py:27 contrib/localflavor/sk/forms.py:30
 msgid "Enter a postal code in the format XXXXX or XXX XX."
 
 #: contrib/localflavor/cz/forms.py:47
 msgid "Enter a birth number in the format XXXXXX/XXXX or XXXXXXXXXX."
-msgstr "Introduïu un número de naixement en el format XXXXXX/XXXX o XXXXXXXXXX."
+msgstr ""
+"Introduïu un número de naixement en el format XXXXXX/XXXX o XXXXXXXXXX."
 
 #: contrib/localflavor/cz/forms.py:48
 msgid "Invalid optional parameter Gender, valid values are 'f' and 'm'"
-msgstr "El paràmetre opcional 'Gènere' és invàlid, els valors vàlids son 'f' i 'm'."
+msgstr ""
+"El paràmetre opcional 'Gènere' és invàlid, els valors vàlids son 'f' i 'm'."
 
 #: contrib/localflavor/cz/forms.py:49
 msgid "Enter a valid birth number."
 msgid "Wrong checksum for the Tax Number (NIP)."
 msgstr "Validació invàlida del número tributari (NIP)."
 
-#: contrib/localflavor/pl/forms.py:111
-msgid "National Business Register Number (REGON) consists of 7 or 9 digits."
+#: contrib/localflavor/pl/forms.py:109
+msgid "National Business Register Number (REGON) consists of 9 or 14 digits."
 msgstr ""
-"El número nacional de registre de negocis (REGON) consisteix en 7 o 9 dígits."
-
-#: contrib/localflavor/pl/forms.py:112
+"El número nacional de registre de negocis (REGON) consisteix en 9 o 14 dígits."
+
+#: contrib/localflavor/pl/forms.py:110
 msgid "Wrong checksum for the National Business Register Number (REGON)."
 msgstr "Validació invàlida del número nacional de registre de negocis."
 
-#: contrib/localflavor/pl/forms.py:155
+#: contrib/localflavor/pl/forms.py:148
 msgid "Enter a postal code in the format XX-XXX."
 msgstr "Introduïu un codi postal en el format XX-XXX."
 
 msgid "sites"
 msgstr "llocs"
 
-#: db/models/fields/__init__.py:356 db/models/fields/__init__.py:700
+#: db/models/fields/__init__.py:356 db/models/fields/__init__.py:710
 msgid "This value must be an integer."
 msgstr "Aquest valor ha de ser un enter."
 
-#: db/models/fields/__init__.py:387
+#: db/models/fields/__init__.py:388
 msgid "This value must be either True or False."
 msgstr "Aquest valor ha de ser True (Veritat) o False (Fals)"
 
-#: db/models/fields/__init__.py:420
+#: db/models/fields/__init__.py:427
 msgid "This field cannot be null."
 msgstr "Aquest camp no pot ser nul."
 
-#: db/models/fields/__init__.py:436
+#: db/models/fields/__init__.py:443
 msgid "Enter only digits separated by commas."
 msgstr "Introduïu només dígits separats per comes."
 
-#: db/models/fields/__init__.py:467
+#: db/models/fields/__init__.py:474
 msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
 msgstr "Introduïu una data vàlida en el forma AAAA-MM-DD."
 
-#: db/models/fields/__init__.py:476
+#: db/models/fields/__init__.py:483
 #, python-format
 msgid "Invalid date: %s"
 msgstr "Data invàlida: %s"
 
-#: db/models/fields/__init__.py:540 db/models/fields/__init__.py:558
+#: db/models/fields/__init__.py:547 db/models/fields/__init__.py:565
 msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
 msgstr ""
 "Introduïu un data/hora vàlida en format YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
 
-#: db/models/fields/__init__.py:594
+#: db/models/fields/__init__.py:601
 msgid "This value must be a decimal number."
 msgstr "Aquest valor ha de ser un número decimal."
 
-#: db/models/fields/__init__.py:676
+#: db/models/fields/__init__.py:686
 msgid "This value must be a float."
 msgstr "Aquest valor ha de ser un número amb punt de coma flotant."
 
-#: db/models/fields/__init__.py:736
+#: db/models/fields/__init__.py:746
 msgid "This value must be either None, True or False."
 msgstr "Aquest valor ha de ser None (Cap), True (Veritat) o False (Fals)"
 
-#: db/models/fields/__init__.py:839 db/models/fields/__init__.py:853
+#: db/models/fields/__init__.py:849 db/models/fields/__init__.py:863
 msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
 msgstr "Introduïu una hora vàlida en el format HH:MM[:ss[.uuuuuu]]."
 
-#: db/models/fields/related.py:779
+#: db/models/fields/related.py:816
 msgid ""
 "Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
 msgstr ""
 "Premeu la tecla \"Control\" -o \"Command\" en un Mac- per seleccionar més "
 "d'un valor."
 
-#: db/models/fields/related.py:857
+#: db/models/fields/related.py:894
 #, python-format
 msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
 msgid_plural ""
 msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
 msgstr "Assegureu-vos de que no hi ha més de %s dígits decimals."
 
-#: forms/fields.py:288 forms/fields.py:850
+#: forms/fields.py:288 forms/fields.py:863
 msgid "Enter a valid date."
 msgstr "Introduïu una data vàlida."
 
-#: forms/fields.py:322 forms/fields.py:851
+#: forms/fields.py:322 forms/fields.py:864
 msgid "Enter a valid time."
 msgstr "Introduïu una hora vàlida."
 
 msgid "The submitted file is empty."
 msgstr "El fitxer enviat està buit."
 
-#: forms/fields.py:478
+#: forms/fields.py:450
+#, python-format
+msgid ""
+"Ensure this filename has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
+msgstr ""
+"Assegureu-vos de que el valor té com a màxim %(max)d caràcters "
+"(en té %(length)d)."
+
+#: forms/fields.py:483
 msgid ""
 "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
 "corrupted image."
 "Envieu una imatge vàlida. El fitxer que heu enviat no era una imatge o "
 "estava corrupte."
 
-#: forms/fields.py:539
+#: forms/fields.py:544
 msgid "Enter a valid URL."
 msgstr "Introduïu una URL vàlida."
 
-#: forms/fields.py:540
+#: forms/fields.py:545
 msgid "This URL appears to be a broken link."
 msgstr "Aquesta URL sembla ser un enllaç trencat."
 
-#: forms/fields.py:619 forms/fields.py:697
+#: forms/fields.py:625 forms/fields.py:703
 #, python-format
 msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
 msgstr "Esculliu una opció vàlida. %(value)s no és una de les opcions vàlides."
 
-#: forms/fields.py:698 forms/fields.py:759 forms/models.py:729
+#: forms/fields.py:704 forms/fields.py:765 forms/models.py:1003
 msgid "Enter a list of values."
 msgstr "Introduïu una llista de valors."
 
-#: forms/fields.py:879
+#: forms/fields.py:892
 msgid "Enter a valid IPv4 address."
 msgstr "Introduïu una adreça IPv4 vàlida."
 
-#: forms/fields.py:889
+#: forms/fields.py:902
 msgid ""
 "Enter a valid 'slug' consisting of letters, numbers, underscores or hyphens."
 msgstr ""
 "Introduïu un 'slug' vàlid, consistent en lletres, números, guions o guions "
 "baixos."
 
-#: forms/formsets.py:247 forms/formsets.py:249
+#: forms/formsets.py:271 forms/formsets.py:273
 msgid "Order"
 msgstr "Ordre"
 
-#: forms/models.py:289 forms/models.py:298
+#: forms/models.py:367
+#, python-format
+msgid "%(field_name)s must be unique for %(date_field)s %(lookup)s."
+msgstr "El camp %(field_name)s ha de ser únic per a %(lookup)s %(date_field)s."
+
+#: forms/models.py:381 forms/models.py:389
 #, python-format
 msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
 msgstr "Ja existeix %(model_name)s amb aquest %(field_label)s."
 
-#: forms/models.py:602
+#: forms/models.py:594
+#, python-format
+msgid "Please correct the duplicate data for %(field)s."
+msgstr "Si us plau, corregiu la dada duplicada per a %(field)s."
+
+#: forms/models.py:598
+#, python-format
+msgid "Please correct the duplicate data for %(field)s, which must be unique."
+msgstr "Si us plau, corregiu la dada duplicada per a %(field)s, la qual ha de ser única."
+
+#: forms/models.py:604
+#, python-format
+msgid ""
+"Please correct the duplicate data for %(field_name)s which must be unique "
+"for the %(lookup)s in %(date_field)s."
+msgstr ""
+"Si us plau, corregiu la dada duplicada per a %(field_name)s, "
+"la qual ha de ser única per a la cerca %(lookup)s en %(date_field)s."
+
+#: forms/models.py:612
+msgid "Please correct the duplicate values below."
+msgstr "Si us plau, corregiu els valors duplicats a baix."
+
+#: forms/models.py:867
 msgid "The inline foreign key did not match the parent instance primary key."
 msgstr ""
 "La clau forànea en línea no coincideix amb la clau primària de la instància "
 "del pare"
 
-#: forms/models.py:659
+#: forms/models.py:930
 msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
 msgstr ""
 "Escolli una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions disponibles."
 
-#: forms/models.py:730
+#: forms/models.py:1004
 #, python-format
 msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
 msgstr "Escolliu una opció vàlida; %s' no és una de les opcions vàlides."
 
-#: template/defaultfilters.py:751
+#: forms/models.py:1006
+#, python-format
+msgid "\"%s\" is not a valid value for a primary key."
+msgstr "\"%s\" no és un valor vàlid per a una clau primària."
+
+#: template/defaultfilters.py:767
 msgid "yes,no,maybe"
 msgstr "si,no,potser"
 
-#: template/defaultfilters.py:782
+#: template/defaultfilters.py:798
 #, python-format
 msgid "%(size)d byte"
 msgid_plural "%(size)d bytes"
 msgstr[0] "%(size)d byte"
 msgstr[1] "%(size)d bytes"
 
-#: template/defaultfilters.py:784
+#: template/defaultfilters.py:800
 #, python-format
 msgid "%.1f KB"
 msgstr "%.1f KB"
 
-#: template/defaultfilters.py:786
+#: template/defaultfilters.py:802
 #, python-format
 msgid "%.1f MB"
 msgstr "%.1f MB"
 
-#: template/defaultfilters.py:787
+#: template/defaultfilters.py:803
 #, python-format
 msgid "%.1f GB"
 msgstr "%.1f GB"
 
-#: utils/dateformat.py:41
+#: utils/dateformat.py:42
 msgid "p.m."
 msgstr "p.m."
 
-#: utils/dateformat.py:42
+#: utils/dateformat.py:43
 msgid "a.m."
 msgstr "a.m."
 
-#: utils/dateformat.py:47
+#: utils/dateformat.py:48
 msgid "PM"
 msgstr "PM"
 
-#: utils/dateformat.py:48
+#: utils/dateformat.py:49
 msgid "AM"
 msgstr "AM"
 
-#: utils/dateformat.py:97
+#: utils/dateformat.py:98
 msgid "midnight"
 msgstr "mitja nit"
 
-#: utils/dateformat.py:99
+#: utils/dateformat.py:100
 msgid "noon"
 msgstr "mig dia"
 
 msgstr[0] "minut"
 msgstr[1] "minuts"
 
-#: utils/timesince.py:43
+#: utils/timesince.py:45
 msgid "minutes"
 msgstr "minuts"
 
-#: utils/timesince.py:48
+#: utils/timesince.py:50
 #, python-format
 msgid "%(number)d %(type)s"
 msgstr "%(number)d %(type)s"
 
-#: utils/timesince.py:54
+#: utils/timesince.py:56
 #, python-format
 msgid ", %(number)d %(type)s"
 msgstr ", %(number)d %(type)s"
 #, python-format
 msgid "The %(verbose_name)s was deleted."
 msgstr "El %(verbose_name)s s'ha eliminat."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "verbose_name"
+#~ msgid_plural "verbose_name_plural"
+#~ msgstr[0] "verbose_name"
+#~ msgstr[1] "verbose_name_plural"

File django/conf/locale/es/LC_MESSAGES/django.mo

Binary file modified.

File django/conf/locale/es/LC_MESSAGES/django.po

 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Django\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-24 13:00+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-24 13:26+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-07 15:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-07 15:22+0200\n"
 "Last-Translator: Django Spanish Team <django-cat@googlegroups.com>Language-"
 "Team: Django Spanish Team <django-cat@googlegroups.com>MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 msgid "Traditional Chinese"
 msgstr "chino tradicional"
 
+#: contrib/admin/actions.py:60
+#, python-format
+msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
+msgstr "Eliminado/s %(count)d %(items)s satisfactoriamente."
+
+#: contrib/admin/actions.py:67 contrib/admin/options.py:1025
+msgid "Are you sure?"
+msgstr "¿Está seguro?"
+
+#: contrib/admin/actions.py:85
+#, python-format
+msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
+msgstr "Eliminar %(verbose_name_plural)s seleccionado/s"
+
 #: contrib/admin/filterspecs.py:44
 #, python-format
 msgid ""
 msgid "This year"
 msgstr "Este año"
 
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:413
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:434
 msgid "Yes"
 msgstr "Sí"
 
-#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:413
+#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:434
 msgid "No"
 msgstr "No"
 
-#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:413
+#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:434
 msgid "Unknown"
 msgstr "Desconocido"
 
 msgid "log entries"
 msgstr "entradas de registro"
 
-#: contrib/admin/options.py:131 contrib/admin/options.py:145
+#: contrib/admin/options.py:133 contrib/admin/options.py:147
 msgid "None"
 msgstr "Ninguno"
 
-#: contrib/admin/options.py:498
-#, python-format
-msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
-msgstr "Eliminado/s %(count)d %(items)s satisfactoriamente."
-
-#: contrib/admin/options.py:505 contrib/admin/options.py:1012
-msgid "Are you sure?"
-msgstr "¿Está seguro?"
-
-#: contrib/admin/options.py:523
-#, python-format
-msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
-msgstr "Eliminar %(verbose_name_plural)s seleccionado/s"
-
-#: contrib/admin/options.py:531
+#: contrib/admin/options.py:519
 #, python-format
 msgid "Changed %s."
 msgstr "Modificado/a %s."
 
-#: contrib/admin/options.py:531 contrib/admin/options.py:541
-#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:15 forms/models.py:296
+#: contrib/admin/options.py:519 contrib/admin/options.py:529
+#: contrib/comments/templates/comments/preview.html:16 forms/models.py:388
+#: forms/models.py:600
 msgid "and"
 msgstr "y"
 
-#: contrib/admin/options.py:536
+#: contrib/admin/options.py:524
 #, python-format
 msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
 msgstr "Añadido/a \"%(object)s\" %(name)s."
 
-#: contrib/admin/options.py:540
+#: contrib/admin/options.py:528
 #, python-format
 msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
 msgstr "Modificados %(list)s para \"%(object)s\" %(name)s."
 
-#: contrib/admin/options.py:545
+#: contrib/admin/options.py:533
 #, python-format
 msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
 msgstr "Eliminado/a \"%(object)s\" %(name)s."
 
-#: contrib/admin/options.py:549
+#: contrib/admin/options.py:537
 msgid "No fields changed."
 msgstr "No ha cambiado ningún campo."
 
-#: contrib/admin/options.py:610 contrib/auth/admin.py:67
+#: contrib/admin/options.py:598 contrib/auth/admin.py:67
 #, python-format
 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
 msgstr "Se añadió con éxito el %(name)s \"%(obj)s\"."
 
-#: contrib/admin/options.py:614 contrib/admin/options.py:647
+#: contrib/admin/options.py:602 contrib/admin/options.py:635
 #: contrib/auth/admin.py:75
 msgid "You may edit it again below."
 msgstr "Puede editarlo de nuevo abajo."
 
-#: contrib/admin/options.py:624 contrib/admin/options.py:657
+#: contrib/admin/options.py:612 contrib/admin/options.py:645
 #, python-format
 msgid "You may add another %s below."
 msgstr "Puede añadir otro %s abajo."
 
-#: contrib/admin/options.py:645
+#: contrib/admin/options.py:633
 #, python-format
 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
 msgstr "Se modificó con éxito el %(name)s \"%(obj)s\"."
 
-#: contrib/admin/options.py:653
+#: contrib/admin/options.py:641
 #, python-format
 msgid ""
 "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
 msgstr ""
 "Se añadió con éxito el %(name)s \"%(obj)s. Puede editarlo de nuevo abajo."
 
-#: contrib/admin/options.py:774
+#: contrib/admin/options.py:772
 #, python-format
 msgid "Add %s"
 msgstr "Añadir %s"
 
-#: contrib/admin/options.py:805 contrib/admin/options.py:990
+#: contrib/admin/options.py:803 contrib/admin/options.py:1003
 #, python-format
 msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
 msgstr "No existe ningún objeto %(name)s con la clave primaria %(key)r."
 
-#: contrib/admin/options.py:862
+#: contrib/admin/options.py:860
 #, python-format
 msgid "Change %s"
 msgstr "Modificar %s"
 
-#: contrib/admin/options.py:894
+#: contrib/admin/options.py:904
 msgid "Database error"
 msgstr "Error en la base de datos"
 
-#: contrib/admin/options.py:930
+#: contrib/admin/options.py:940
 #, python-format
 msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
 msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
 msgstr[0] "%(count)s %(name)s fué modificado con éxito."
 msgstr[1] "%(count)s %(name)s fueron modificados con éxito."
 
-#: contrib/admin/options.py:1005
+#: contrib/admin/options.py:1018
 #, python-format
 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
 msgstr "Se eliminó con éxito el %(name)s \"%(obj)s\"."
 
-#: contrib/admin/options.py:1041
+#: contrib/admin/options.py:1054
 #, python-format
 msgid "Change history: %s"
 msgstr "Histórico de modificaciones: %s"
 
-#: contrib/admin/sites.py:15 contrib/admin/views/decorators.py:14
+#: contrib/admin/sites.py:20 contrib/admin/views/decorators.py:14
 #: contrib/auth/forms.py:80
 msgid ""
 "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
 "Por favor, introduzca un nombre de usuario y contraseña correctos. Note que "
 "ambos campos son sensibles a mayúsculas/minúsculas."
 
-#: contrib/admin/sites.py:250 contrib/admin/views/decorators.py:40
+#: contrib/admin/sites.py:278 contrib/admin/views/decorators.py:40
 msgid "Please log in again, because your session has expired."
 msgstr "Por favor, inicie sesión de nuevo, ya que su sesión ha caducado."
 
-#: contrib/admin/sites.py:257 contrib/admin/views/decorators.py:47
+#: contrib/admin/sites.py:285 contrib/admin/views/decorators.py:47
 msgid ""
 "Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
 "cookies, reload this page, and try again."
 "Parece que su navegador no está configurado para aceptar cookies. "
 "Actívelas , recargue esta página, e inténtelo de nuevo."
 
-#: contrib/admin/sites.py:273 contrib/admin/sites.py:279
+#: contrib/admin/sites.py:301 contrib/admin/sites.py:307
 #: contrib/admin/views/decorators.py:66
 msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
 msgstr "Los nombres de usuario no pueden contener el carácter '@'."
 
-#: contrib/admin/sites.py:276 contrib/admin/views/decorators.py:62
+#: contrib/admin/sites.py:304 contrib/admin/views/decorators.py:62
 #, python-format
 msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
 msgstr ""
 "Su dirección de correo no es su nombre de usuario. Pruebe con '%s' en su "
 "lugar."
 
-#: contrib/admin/sites.py:336
+#: contrib/admin/sites.py:360
 msgid "Site administration"
 msgstr "Sitio administrativo"
 
-#: contrib/admin/sites.py:349 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
+#: contrib/admin/sites.py:373 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:14
 #: contrib/admin/views/decorators.py:20
 msgid "Log in"
 msgstr "Iniciar sesión"
 
-#: contrib/admin/sites.py:396
+#: contrib/admin/sites.py:417
 #, python-format
 msgid "%s administration"
 msgstr "Administración de %s"
 msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
 msgstr "Uno o más %(fieldname)s en %(name)s:"
 
-#: contrib/admin/util.py:222
-msgid "verbose_name"
-msgid_plural "verbose_name_plural"
-msgstr[0] "verbose_name"
-msgstr[1] "verbose_name_plural"
-
-#: contrib/admin/widgets.py:70
+#: contrib/admin/widgets.py:71
 msgid "Date:"
 msgstr "Fecha:"
 
-#: contrib/admin/widgets.py:70
+#: contrib/admin/widgets.py:71
 msgid "Time:"
 msgstr "Hora:"
 
-#: contrib/admin/widgets.py:94
+#: contrib/admin/widgets.py:95
 msgid "Currently:"
 msgstr "Actualmente:"
 
-#: contrib/admin/widgets.py:94
+#: contrib/admin/widgets.py:95
 msgid "Change:"
 msgstr "Modificar:"
 
-#: contrib/admin/widgets.py:123
+#: contrib/admin/widgets.py:124
 msgid "Lookup"
 msgstr "Buscar"
 
-#: contrib/admin/widgets.py:230
+#: contrib/admin/widgets.py:236
 msgid "Add Another"
 msgstr "Añadir otro"
 
 
 #: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
 #: contrib/admin/templates/admin/app_index.html:8
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:33
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:31
 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:17
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:20
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:25
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_selected_confirmation.html:6
 #: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:4
 msgstr "Ejecutar la acción seleccionada"
 
 #: contrib/admin/templates/admin/actions.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
 msgid "Go"
 msgstr "Ir"
 
 msgid "%(name)s"
 msgstr "%(name)s"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
 msgid "Welcome,"
 msgstr "Bienvenido/a,"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
 #: contrib/admindocs/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
 msgid "Documentation"
 msgstr "Documentación"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:13
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:46
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:14
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:47
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
 msgid "Change password"
 msgstr "Cambiar contraseña"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
 msgid "Log out"
 msgstr "Ver en el sitio"
 
 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:38
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:49
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:22
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:54
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:23
 msgid "Please correct the error below."
 msgid_plural "Please correct the errors below."
 msgstr[0] "Por favor, corrija el siguiente error."
 msgstr[1] "Por favor, corrija los siguientes errores."
 
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:41
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:46
 #, python-format
 msgid "Add %(name)s"
 msgstr "Añadir %(name)s"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:60
+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:65
 msgid "Filter"
 msgstr "Filtro"
 
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:10
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4 forms/formsets.py:251
+#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4 forms/formsets.py:275
 msgid "Delete"
 msgstr "Eliminar"
 
 "your account doesn't have permission to delete the following types of "
 "objects:"
 msgstr ""
-"Eliminar el %(object_name)s provocaría la eliminación "
-"de objetos relacionados, pero su cuenta no tiene permiso para borrar los "
-"siguientes tipos de objetos:"
+"Eliminar el %(object_name)s provocaría la eliminación de objetos "
+"relacionados, pero su cuenta no tiene permiso para borrar los siguientes "
+"tipos de objetos:"
 
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_selected_confirmation.html:22
 #, python-format
 "Are you sure you want to delete the selected %(object_name)s objects? All of "
 "the following objects and it's related items will be deleted:"
 msgstr ""
-"¿Está seguro de que quiere borrar los %(object_name)s? "
-"Los siguientes objetos y sus elementos relacionados serán eliminados:"
+"¿Está seguro de que quiere borrar los %(object_name)s? Los siguientes "
+"objetos y sus elementos relacionados serán eliminados:"
 
 #: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
 #, python-format
 msgid "None available"
 msgstr "Ninguno disponible"
 
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:72
+msgid "Unknown content"
+msgstr "Contenido desconocido"
+
 #: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:7
 msgid ""
 "Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
 msgid "Show all"
 msgstr "Mostrar todo"
 
+#: contrib/admin/templates/admin/pagination.html:11
+#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
+msgid "Save"
+msgstr "Grabar"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
+msgid "Search"
+msgstr "Buscar"
+
 #: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
 #, python-format
 msgid "1 result"
 msgid "%(full_result_count)s total"
 msgstr "%(full_result_count)s total"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
-msgid "Save"
-msgstr "Grabar"
-
 #: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
 msgid "Save as new"
 msgstr "Grabar como nuevo"
 msgstr "Nombre de usuario"
 
 #: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:20
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:33
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:34
 #: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:60 contrib/auth/forms.py:185
 msgid "Password"
 msgstr "Contraseña"
 
 #: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:26
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:39
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:40
 #: contrib/auth/forms.py:186
 msgid "Password (again)"
 msgstr "Contraseña (de nuevo)"
 
 #: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:27
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:40
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:41
 msgid "Enter the same password as above, for verification."
 msgstr "Introduzca la misma contraseña que arriba, para verificación."
 
-#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:26
+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:27
 #, python-format
 msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
 msgstr ""
 msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
 msgstr "el objeto relacionado `%(app_label)s.%(data_type)s`"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:206 contrib/admindocs/views.py:228
-#: contrib/admindocs/views.py:242 contrib/admindocs/views.py:247
+#: contrib/admindocs/views.py:206 contrib/admindocs/views.py:225
+#: contrib/admindocs/views.py:230 contrib/admindocs/views.py:244
+#: contrib/admindocs/views.py:258 contrib/admindocs/views.py:263
 msgid "model:"
 msgstr "modelo:"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:237
+#: contrib/admindocs/views.py:221 contrib/admindocs/views.py:253
 #, python-format
 msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
 msgstr "los objetos relacionados `%(app_label)s.%(object_name)s`"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:242
+#: contrib/admindocs/views.py:225 contrib/admindocs/views.py:258
 #, python-format
 msgid "all %s"
 msgstr "todo %s"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:247
+#: contrib/admindocs/views.py:230 contrib/admindocs/views.py:263
 #, python-format
 msgid "number of %s"
 msgstr "número de %s"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:252
+#: contrib/admindocs/views.py:268
 #, python-format
 msgid "Fields on %s objects"
 msgstr "Campos en %s objetos"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:315 contrib/admindocs/views.py:326
-#: contrib/admindocs/views.py:328 contrib/admindocs/views.py:334
-#: contrib/admindocs/views.py:335 contrib/admindocs/views.py:337
+#: contrib/admindocs/views.py:331 contrib/admindocs/views.py:342
+#: contrib/admindocs/views.py:344 contrib/admindocs/views.py:350
+#: contrib/admindocs/views.py:351 contrib/admindocs/views.py:353
 msgid "Integer"
 msgstr "Entero"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:316
+#: contrib/admindocs/views.py:332
 msgid "Boolean (Either True or False)"
 msgstr "Booleano (Verdadero o Falso)"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:317 contrib/admindocs/views.py:336
+#: contrib/admindocs/views.py:333 contrib/admindocs/views.py:352
 #, python-format
 msgid "String (up to %(max_length)s)"
 msgstr "Cadena (máximo %(max_length)s)"
 
-#: contrib/admindocs/views.py:318
+#: contrib/admindocs/views.py:334