Commits

Anonymous committed 681aadf

i18n: rebuilt the .po and .mo files based on the new source

Comments (0)

Files changed (22)

Add a comment to this file

django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.mo

Binary file modified.

django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po

 msgstr ""
 "Project-Id-Version: django\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-10-24 00:03+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-03 12:26+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-10-31 19:42+0100\n"
 "Last-Translator: Radek Svarz <translate@svarz.cz>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
 msgid "Home"
 msgstr "Domů"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
 msgid "History"
 msgstr "Historie"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:17
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
 msgid "Date/time"
 msgstr "Datum/čas"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
-#: models/auth.py:47
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
 msgid "User"
 msgstr "Uživatel"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
 msgid "Action"
 msgstr "Akce"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:25
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
 msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
 msgstr "Plné datum s časem"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:35
-msgid "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this admin site."
-msgstr "Tento objekt nemá historii změn. Pravděpodobně nebyl přidán přes administrátorské rozhraní."
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
+msgid ""
+"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
+"admin site."
+msgstr ""
+"Tento objekt nemá historii změn. Pravděpodobně nebyl přidán přes "
+"administrátorské rozhraní."
 
-#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:3
+#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
 msgid "Django site admin"
 msgstr "Django správa webu"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:6
+#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
 msgid "Django administration"
 msgstr "Django správa"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:5
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#, fuzzy
+msgid "Server error"
+msgstr "Chyba serveru (500)"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
 msgid "Server error (500)"
 msgstr "Chyba serveru (500)"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:8
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
 msgid "Server Error <em>(500)</em>"
 msgstr "Chyba serveru <em>(500)</em>"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
-msgid "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
-msgstr "Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
+msgid ""
+"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
+"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+msgstr ""
+"Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a "
+"měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
 
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:3
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:7
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
 msgid "Page not found"
 msgstr "Stránka nenalezena"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:9
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
 msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
 msgstr "Je nám líto, ale vyžádaná stránka nebyla nalezena."
 
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:26
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
 msgid "Add"
 msgstr "Přidat"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:32
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:33
 msgid "Change"
 msgstr "Změnit"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:42
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:43
 msgid "You don't have permission to edit anything."
 msgstr "Nemáte oprávnění nic měnit."
 
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:50
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
 msgid "Recent Actions"
 msgstr "Poslední akce"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
 msgid "My Actions"
 msgstr "Mé akce"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:55
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:56
 msgid "None available"
 msgstr "Nic"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:14
+#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
 msgid "Username:"
 msgstr "Uživatelské jméno:"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:17
+#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
 msgid "Password:"
 msgstr "Heslo:"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:19
+#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
 msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
 msgstr "<a href=\"/password_reset/\">Zapomněl(a) jste své heslo?</a>"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:23
+#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
 msgid "Log in"
 msgstr "Přihlášení"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:22
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
 msgid "Welcome,"
 msgstr "Vítejte,"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:22
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
 msgid "Change password"
 msgstr "Změnit heslo"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:22
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
 msgid "Log out"
 msgstr "Odhlásit se"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
+#, fuzzy, python-format
+msgid ""
+"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
+"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
+"types of objects:"
+msgstr ""
+"Mazání %(object_name)s  '%(object)s' by vyústilo v mazání souvisejících "
+"objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
 #, python-format
-msgid "Deleting the %(object_name)s  '%(object)s' would result in deleting related objects, but your account doesn't have permission to delete the following types of objects:"
-msgstr "Mazání %(object_name)s  '%(object)s' by vyústilo v mazání souvisejících objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
+msgid ""
+"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
+"the following related items will be deleted:"
+msgstr ""
+"Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny "
+"následující související položky budou smazány:"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:13
-#, python-format
-msgid "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of the following related items will be deleted:"
-msgstr "Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny následující související položky budou smazány:"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:17
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
 msgid "Yes, I'm sure"
 msgstr "Ano, jsem si jist"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:5
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:9
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
 msgid "Password change"
 msgstr "Změna hesla"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:5
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:9
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
 msgid "Password change successful"
 msgstr "Změna hesla byla úspěšná"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:11
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
 msgid "Your password was changed."
 msgstr "Vaše heslo bylo změněno."
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:5
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:9
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:3
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
 msgid "Password reset"
 msgstr "Obnovení hesla"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:11
-msgid "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset your password and e-mail the new one to you."
-msgstr "Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
+msgid ""
+"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
+"your password and e-mail the new one to you."
+msgstr ""
+"Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo "
+"obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:15
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
 msgid "E-mail address:"
 msgstr "E-mailová adresa:"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:15
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
 msgid "Reset my password"
 msgstr "Obnovit mé heslo"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:7
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
 msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
 msgstr "Děkujeme Vám za Váš strávený čas na našich webových stránkách."
 
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:9
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
 msgid "Log in again"
 msgstr "Přihlašte se znova"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:5
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:9
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
 msgid "Password reset successful"
 msgstr "Obnovení hesla bylo úspěšné"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:11
-msgid "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You should be receiving it shortly."
-msgstr "Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) byste ji dostat během okamžiku."
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
+msgid ""
+"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
+"should be receiving it shortly."
+msgstr ""
+"Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) "
+"byste ji dostat během okamžiku."
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:11
-msgid "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new password twice so we can verify you typed it in correctly."
-msgstr "Prosíme, pro zabezpečení vložte svoje staré heslo a poté vložte dvakrát nové heslo, takže můžeme ověřit, že jste ho napsal(a) správně."
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
+msgid ""
+"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
+"password twice so we can verify you typed it in correctly."
+msgstr ""
+"Prosíme, pro zabezpečení vložte svoje staré heslo a poté vložte dvakrát nové "
+"heslo, takže můžeme ověřit, že jste ho napsal(a) správně."
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:16
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
 msgid "Old password:"
 msgstr "Staré heslo:"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:18
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
 msgid "New password:"
 msgstr "Nové heslo:"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:20
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
 msgid "Confirm password:"
 msgstr "Potvrdit heslo:"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:22
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
 msgid "Change my password"
 msgstr "Změnit mé heslo:"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:1
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
 msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
 msgstr "Dostal(a) jste tento e-mail, protože jste požádal(a) o obnovení hesla"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
 #, python-format
 msgid "for your user account at %(site_name)s"
 msgstr "pro Váš uživatelský účet na %(site_name)s"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
 #, python-format
 msgid "Your new password is: %(new_password)s"
 msgstr "Vaše nové heslo je: %(new_password)s"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
 msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
 msgstr "Můžete změnit toto heslo na následující stránce: "
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:10
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
 msgid "Your username, in case you've forgotten:"
 msgstr "Vaše uživatelské jméno, pro případ, že jste zapomněl(a):"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:12
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
 msgid "Thanks for using our site!"
 msgstr "Děkujeme za používání našeho webu!"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:14
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
 #, python-format
 msgid "The %(site_name)s team"
 msgstr "Tým %(site_name)s"
 msgid "February"
 msgstr "Únor"
 
-#: utils/dates.py:14
-#: utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
 msgid "March"
 msgstr "Březen"
 
-#: utils/dates.py:14
-#: utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
 msgid "April"
 msgstr "Duben"
 
-#: utils/dates.py:14
-#: utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
 msgid "May"
 msgstr "Květen"
 
-#: utils/dates.py:14
-#: utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
 msgid "June"
 msgstr "Červen"
 
-#: utils/dates.py:15
-#: utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
 msgid "July"
 msgstr "Červenec"
 
 msgid "label"
 msgstr "nadpis"
 
-#: models/core.py:23
-#: models/core.py:34
-#: models/auth.py:6
-#: models/auth.py:19
+#: models/core.py:23 models/core.py:34 models/auth.py:6 models/auth.py:19
 msgid "name"
 msgstr "jméno"
 
 msgstr "přesměrovat z"
 
 #: models/core.py:63
-msgid "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/events/search/'."
-msgstr "Toto by měla být absolutní cesta, bez domény. Např.  '/udalosti/hledat/'."
+msgid ""
+"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
+"events/search/'."
+msgstr ""
+"Toto by měla být absolutní cesta, bez domény. Např.  '/udalosti/hledat/'."
 
 #: models/core.py:64
 msgid "redirect to"
 msgstr "přesměrovat na"
 
 #: models/core.py:65
-msgid "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with 'http://'."
-msgstr "Toto může být buď absolutní cesta (jako nahoře) nebo plné URL začínající na 'http://'."
+msgid ""
+"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
+"'http://'."
+msgstr ""
+"Toto může být buď absolutní cesta (jako nahoře) nebo plné URL začínající na "
+"'http://'."
 
 #: models/core.py:67
 msgid "redirect"
 msgstr "URL"
 
 #: models/core.py:82
-msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
-msgstr "Příklad: '/o/kontakt/'. Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
+msgid ""
+"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
+msgstr ""
+"Příklad: '/o/kontakt/'. Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
 
 #: models/core.py:83
 msgid "title"
 msgstr "jméno šablony"
 
 #: models/core.py:87
-msgid "Example: 'flatfiles/contact_page'. If this isn't provided, the system will use 'flatfiles/default'."
-msgstr "Například: 'flatfiles/kontaktni_stranka'. Pokud toto není zadáno, systém použije 'flatfiles/default'."
+msgid ""
+"Example: 'flatfiles/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
+"use 'flatfiles/default'."
+msgstr ""
+"Například: 'flatfiles/kontaktni_stranka'. Pokud toto není zadáno, systém "
+"použije 'flatfiles/default'."
 
 #: models/core.py:88
 msgid "registration required"
 
 #: models/core.py:88
 msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
-msgstr "Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto stránku."
+msgstr ""
+"Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto "
+"stránku."
 
 #: models/core.py:92
 #, fuzzy
 msgid "Permission"
 msgstr "Oprávnění"
 
-#: models/auth.py:11
-#: models/auth.py:58
+#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
 msgid "Permissions"
 msgstr "Oprávnění"
 
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
 
-#: models/auth.py:23
-#: models/auth.py:60
+#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
 msgid "Groups"
 msgstr "Skupiny"
 
 msgstr "datum zaregistrování"
 
 #: models/auth.py:44
-msgid "In addition to the permissions manually assigned, this user will also get all permissions granted to each group he/she is in."
-msgstr "Kromě manuálně přidělených oprávnění uživatel dostane všechna oprávnění pro každou skupinu, ve které je."
+msgid ""
+"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
+"all permissions granted to each group he/she is in."
+msgstr ""
+"Kromě manuálně přidělených oprávnění uživatel dostane všechna oprávnění pro "
+"každou skupinu, ve které je."
 
 #: models/auth.py:48
 msgid "Users"
 msgstr "Zpráva"
 
 #: conf/global_settings.py:37
+msgid "Czech"
+msgstr "Česky"
+
+#: conf/global_settings.py:38
 msgid "German"
 msgstr "Německy"
 
-#: conf/global_settings.py:38
+#: conf/global_settings.py:39
 msgid "English"
 msgstr "Anglicky"
 
-#: conf/global_settings.py:39
+#: conf/global_settings.py:40
 msgid "Spanish"
 msgstr "Španělsky"
 
-#: conf/global_settings.py:40
+#: conf/global_settings.py:41
 msgid "French"
 msgstr "Francouzsky"
 
-#: conf/global_settings.py:41
+#: conf/global_settings.py:42
 #, fuzzy
 msgid "Galician"
 msgstr "Galicijský"
 
-#: conf/global_settings.py:42
+#: conf/global_settings.py:43
 msgid "Italian"
 msgstr "Italsky"
 
-#: conf/global_settings.py:43
+#: conf/global_settings.py:44
 msgid "Brazilian"
 msgstr "Brazilsky"
 
-#: conf/global_settings.py:44
+#: conf/global_settings.py:45
 msgid "Russian"
 msgstr "Rusky"
 
-#: conf/global_settings.py:45
-msgid "Serbic"
+#: conf/global_settings.py:46
+#, fuzzy
+msgid "Serbian"
 msgstr "Srbsky"
 
-#: conf/global_settings.py:46
-msgid "Czech"
-msgstr "Česky"
+#: conf/global_settings.py:47
+msgid "Traditional Chinese"
+msgstr ""
 
 #: core/validators.py:58
 msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
 
 #: core/validators.py:62
 msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
-msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla, podtržítka nebo lomítka."
+msgstr ""
+"Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla, podtržítka nebo lomítka."
 
 #: core/validators.py:70
 msgid "Uppercase letters are not allowed here."
 msgstr "Vložte platnou e-mailovou adresu."
 
 #: core/validators.py:149
-msgid "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a corrupted image."
-msgstr "Nahrajte na server platný obrázek. Soubor, který jste nahrál(a) nebyl obrázek, nebo byl porušen."
+msgid ""
+"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
+"corrupted image."
+msgstr ""
+"Nahrajte na server platný obrázek. Soubor, který jste nahrál(a) nebyl "
+"obrázek, nebo byl porušen."
 
 #: core/validators.py:156
 #, python-format
 msgid "Please enter something for at least one field."
 msgstr "Prosíme, vložte něco alespoň pro jedno pole."
 
-#: core/validators.py:261
-#: core/validators.py:272
+#: core/validators.py:261 core/validators.py:272
 msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
 msgstr "Prosíme, vložte obě pole, nebo je nechte obě prázdná."
 
 #: core/validators.py:346
 #, python-format
 msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
-msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
+msgid_plural ""
+"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
 msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou celkem."
 msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
 
 #: core/validators.py:349
 #, python-format
 msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
-msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
-msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou za desetinnou čárkou celkem."
-msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou celkem."
+msgid_plural ""
+"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
+msgstr[0] ""
+"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou za desetinnou čárkou celkem."
+msgstr[1] ""
+"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou "
+"celkem."
 
 #: core/validators.py:359
 #, python-format
 
 #: core/validators.py:426
 #, python-format
-msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
+msgid ""
+"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
 msgstr "URL %(url)s vrátilo neplatnou hlavičku Content-Type '%(contenttype)s'."
 
 #: core/validators.py:459
 #, python-format
-msgid "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr "Prosíme, zavřete nezavřenou značku %(tag)s z řádky %(line)s. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid ""
+"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
+"\"%(start)s\".)"
+msgstr ""
+"Prosíme, zavřete nezavřenou značku %(tag)s z řádky %(line)s. (Řádka začíná s "
+"\"%(start)s\".)"
 
 #: core/validators.py:463
 #, python-format
-msgid "Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr "Nějaký text začínající na řádce %(line)s není povolen v tomto kontextu. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid ""
+"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
+"starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr ""
+"Nějaký text začínající na řádce %(line)s není povolen v tomto kontextu. "
+"(Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
 
 #: core/validators.py:468
 #, python-format
-msgid "\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr "\"%(attr)s\" na řádce %(line)s je neplatný atribut. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid ""
+"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
+"(start)s\".)"
+msgstr ""
+"\"%(attr)s\" na řádce %(line)s je neplatný atribut. (Řádka začíná s \"%"
+"(start)s\".)"
 
 #: core/validators.py:473
 #, python-format
-msgid "\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr "\"<%(tag)s>\" na řádce %(line)s je neplatná značka. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid ""
+"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
+"(start)s\".)"
+msgstr ""
+"\"<%(tag)s>\" na řádce %(line)s je neplatná značka. (Řádka začíná s \"%"
+"(start)s\".)"
 
 #: core/validators.py:477
 #, python-format
-msgid "A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr "Značce na řádce %(line)s schází jeden nebo více požadovaných atributů. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid ""
+"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
+"starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr ""
+"Značce na řádce %(line)s schází jeden nebo více požadovaných atributů. "
+"(Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
 
 #: core/validators.py:482
 #, python-format
-msgid "The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr "Atribut \"%(attr)s\" na řádce %(line)s má neplatnou hodnotu. (Řádka začína s \"%(start)s\".)"
+msgid ""
+"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
+"starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr ""
+"Atribut \"%(attr)s\" na řádce %(line)s má neplatnou hodnotu. (Řádka začína s "
+"\"%(start)s\".)"
 
 #: core/meta/fields.py:95
 msgid " Separate multiple IDs with commas."
 msgstr "Oddělte více identifikátorů čárkami."
 
 #: core/meta/fields.py:98
-msgid " Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
-msgstr "Podržte  \"Control\", nebo \"Command\" na Macu pro vybrání více jak jedné položky."
-
+msgid ""
+" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
+msgstr ""
+"Podržte  \"Control\", nebo \"Command\" na Macu pro vybrání více jak jedné "
+"položky."
Add a comment to this file

django/conf/locale/de/LC_MESSAGES/django.mo

Binary file modified.

django/conf/locale/de/LC_MESSAGES/django.po

 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Django 1.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-03 12:21+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-03 12:26+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-10-08 00:03+0200\n"
 "Last-Translator: Georg Bauer <gb@bofh.ms>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
Add a comment to this file

django/conf/locale/en/LC_MESSAGES/django.mo

Binary file modified.

django/conf/locale/en/LC_MESSAGES/django.po

 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-10-24 00:03+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-03 12:26+0100\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
 msgid "Home"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
 msgid "History"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:17
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
 msgid "Date/time"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18 models/auth.py:47
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
 msgid "User"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
 msgid "Action"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:25
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
 msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
 msgstr "N j, Y, P"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:35
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
 msgid ""
 "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
 "admin site."
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:3
+#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
 msgid "Django site admin"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:6
+#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
 msgid "Django administration"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:5
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+msgid "Server error"
+msgstr ""
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
 msgid "Server error (500)"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:8
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
 msgid "Server Error <em>(500)</em>"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
 msgid ""
 "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
 "mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:3
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:7
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
 msgid "Page not found"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:9
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
 msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:26
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
 msgid "Add"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:32
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:33
 msgid "Change"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:42
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:43
 msgid "You don't have permission to edit anything."
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:50
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
 msgid "Recent Actions"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
 msgid "My Actions"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:55
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:56
 msgid "None available"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:14
+#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
 msgid "Username:"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:17
+#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
 msgid "Password:"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:19
+#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
 msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:23
+#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
 msgid "Log in"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:22
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
 msgid "Welcome,"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:22
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
 msgid "Change password"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:22
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
 msgid "Log out"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
 #, python-format
 msgid ""
-"Deleting the %(object_name)s  '%(object)s' would result in deleting related "
+"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
 "objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
 "types of objects:"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:13
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
 #, python-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
 "the following related items will be deleted:"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:17
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
 msgid "Yes, I'm sure"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:5
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:9
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
 msgid "Password change"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:5
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:9
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
 msgid "Password change successful"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:11
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
 msgid "Your password was changed."
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:5
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:9
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:3
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
 msgid "Password reset"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:11
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
 msgid ""
 "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
 "your password and e-mail the new one to you."
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:15
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
 msgid "E-mail address:"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:15
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
 msgid "Reset my password"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:7
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
 msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:9
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
 msgid "Log in again"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:5
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:9
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
 msgid "Password reset successful"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:11
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
 msgid ""
 "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
 "should be receiving it shortly."
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:11
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
 msgid ""
 "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
 "password twice so we can verify you typed it in correctly."
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:16
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
 msgid "Old password:"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:18
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
 msgid "New password:"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:20
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
 msgid "Confirm password:"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:22
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
 msgid "Change my password"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:1
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
 msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
 #, python-format
 msgid "for your user account at %(site_name)s"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
 #, python-format
 msgid "Your new password is: %(new_password)s"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
 msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:10
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
 msgid "Your username, in case you've forgotten:"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:12
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
 msgid "Thanks for using our site!"
 msgstr ""
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:14
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
 #, python-format
 msgid "The %(site_name)s team"
 msgstr ""
 msgstr ""
 
 #: conf/global_settings.py:37
+msgid "Czech"
+msgstr ""
+
+#: conf/global_settings.py:38
 msgid "German"
 msgstr ""
 
-#: conf/global_settings.py:38
+#: conf/global_settings.py:39
 msgid "English"
 msgstr ""
 
-#: conf/global_settings.py:39
+#: conf/global_settings.py:40
 msgid "Spanish"
 msgstr ""
 
-#: conf/global_settings.py:40
+#: conf/global_settings.py:41
 msgid "French"
 msgstr ""
 
-#: conf/global_settings.py:41
+#: conf/global_settings.py:42
 msgid "Galician"
 msgstr ""
 
-#: conf/global_settings.py:42
+#: conf/global_settings.py:43
 msgid "Italian"
 msgstr ""
 
-#: conf/global_settings.py:43
+#: conf/global_settings.py:44
 msgid "Brazilian"
 msgstr ""
 
-#: conf/global_settings.py:44
+#: conf/global_settings.py:45
 msgid "Russian"
 msgstr ""
 
-#: conf/global_settings.py:45
-msgid "Serbic"
+#: conf/global_settings.py:46
+msgid "Serbian"
 msgstr ""
 
-#: conf/global_settings.py:46
-msgid "Czech"
+#: conf/global_settings.py:47
+msgid "Traditional Chinese"
 msgstr ""
 
 #: core/validators.py:58
Add a comment to this file

django/conf/locale/es/LC_MESSAGES/django.mo

Binary file modified.

django/conf/locale/es/LC_MESSAGES/django.po

 msgstr ""
 "Project-Id-Version: django\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-10-24 00:03+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-03 12:26+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-10-04 20:59GMT\n"
 "Last-Translator: Ricardo Javier C�rdenes Medina <ricardo.cardenes@gmail."
 "com>\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
 msgid "Home"
 msgstr "Inicio"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
 msgid "History"
 msgstr "Hist�rico"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:17
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
 msgid "Date/time"
 msgstr "Fecha/hora"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18 models/auth.py:47
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
 msgid "User"
 msgstr "Usuario"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
 msgid "Action"
 msgstr "Acci�n"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:25
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
 msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
 msgstr "j. N Y, H:i"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:35
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
 msgid ""
 "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
 "admin site."
 "Este objeto no tiene hist�rico de cambios. Probablemente no fue a�adido "
 "usando este sitio de administraci�n."
 
-#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:3
+#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
 msgid "Django site admin"
 msgstr "Sitio de administraci�n de Django"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:6
+#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
 msgid "Django administration"
 msgstr "Administraci�n de Django"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:5
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#, fuzzy
+msgid "Server error"
+msgstr "Error del servidor (500)"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
 msgid "Server error (500)"
 msgstr "Error del servidor (500)"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:8
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
 msgid "Server Error <em>(500)</em>"
 msgstr "Error de servidor <em>(500)</em>"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
 msgid ""
 "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
 "mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
 "mediante correo electr�nico y deber�a arreglarse en breve. Gracias por su "
 "paciencia"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:3
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:7
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
 msgid "Page not found"
 msgstr "P�gina no encontrada"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:9
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
 msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
 msgstr "Lo sentimos, pero no se encuentra la p�gina solicitada."
 
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:26
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
 msgid "Add"
 msgstr "Agregar"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:32
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:33
 msgid "Change"
 msgstr "Modificar"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:42
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:43
 msgid "You don't have permission to edit anything."
 msgstr "No tiene permiso para editar nada."
 
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:50
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
 msgid "Recent Actions"
 msgstr "Acciones recientes"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
 msgid "My Actions"
 msgstr "Mis acciones"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:55
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:56
 msgid "None available"
 msgstr "Ninguno disponible"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:14
+#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
 msgid "Username:"
 msgstr "Usuario:"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:17
+#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
 msgid "Password:"
 msgstr "Clave:"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:19
+#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
 msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
 msgstr "�Ha <a href=\"/password_reset/\">olvidado su clave</a>?"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:23
+#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
 msgid "Log in"
 msgstr "Registrarse"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:22
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
 msgid "Welcome,"
 msgstr "Bienvenido,"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:22
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
 msgid "Change password"
 msgstr "Cambiar clave"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:22
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
 msgid "Log out"
 msgstr "Terminar"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
-#, python-format
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
+#, fuzzy, python-format
 msgid ""
-"Deleting the %(object_name)s  '%(object)s' would result in deleting related "
+"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
 "objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
 "types of objects:"
 msgstr ""
 "objetos relacionados, pero su cuenta no tiene permiso para borrar los "
 "siguientes tipos de objetos:"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:13
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
 #, python-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
 "�Est� seguro de que quiere borrar los %(object_name)s \"%(object)s\"? Se "
 "borrar�n los siguientes objetos relacionados:"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:17
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
 msgid "Yes, I'm sure"
 msgstr "S�, estoy seguro"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:5
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:9
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
 msgid "Password change"
 msgstr "Cambiar clave"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:5
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:9
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
 msgid "Password change successful"
 msgstr "Cambio de clave con �xito"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:11
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
 msgid "Your password was changed."
 msgstr "Su clave ha cambiado."
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:5
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:9
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:3
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
 msgid "Password reset"
 msgstr "Recuperar clave"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:11
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
 msgid ""
 "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
 "your password and e-mail the new one to you."
 "�Ha olvidado su clave? Introduzca su direcci�n de correo, y crearemos una "
 "nueva que le enviaremos por correo."
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:15
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
 msgid "E-mail address:"
 msgstr "Direcci�n de correo:"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:15
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
 msgid "Reset my password"
 msgstr "Recuperar mi clave"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:7
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
 msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
 msgstr "Gracias por el tiempo que ha dedicado al sitio web hoy."
 
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:9
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
 msgid "Log in again"
 msgstr "Registrarse de nuevo"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:5
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:9
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
 msgid "Password reset successful"
 msgstr "Recuperaci�n de clave con �xito"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:11
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
 msgid ""
 "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
 "should be receiving it shortly."
 "Le hemos enviado una clave nueva a la direcci�n que ha suministrado. Deber�a "
 "recibirla en breve."
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:11
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
 msgid ""
 "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
 "password twice so we can verify you typed it in correctly."
 "Por favor, introduzca su clave antigua, por seguridad, y despu�s introduzca "
 "la nueva clave dos veces para verificar que la ha escrito correctamente."
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:16
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
 msgid "Old password:"
 msgstr "Clave antigua:"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:18
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
 msgid "New password:"
 msgstr "Clave nueva:"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:20
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
 msgid "Confirm password:"
 msgstr "Confirme clave:"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:22
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
 msgid "Change my password"
 msgstr "Cambiar mi clave"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:1
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
 msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
 msgstr "Recibe este mensaje debido a que solicit� recuperar la clave"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
 #, python-format
 msgid "for your user account at %(site_name)s"
 msgstr "de su cuenta de usuario en %(site_name)s."
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
 #, python-format
 msgid "Your new password is: %(new_password)s"
 msgstr "Su nueva clave es: %(new_password)s"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
 msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
 msgstr "Puede cambiarla accediendo a esta p�gina:"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:10
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
 msgid "Your username, in case you've forgotten:"
 msgstr "Su nombre de usuario, en caso de haberlo olvidado:"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:12
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
 msgid "Thanks for using our site!"
 msgstr "�Gracias por usar nuestro sitio!"
 
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:14
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
 #, python-format
 msgid "The %(site_name)s team"
 msgstr "El equipo de %(site_name)s"
 msgstr ""
 
 #: conf/global_settings.py:37
+msgid "Czech"
+msgstr ""
+
+#: conf/global_settings.py:38
 msgid "German"
 msgstr ""
 
-#: conf/global_settings.py:38
+#: conf/global_settings.py:39
 msgid "English"
 msgstr ""
 
-#: conf/global_settings.py:39
+#: conf/global_settings.py:40
 msgid "Spanish"
 msgstr ""
 
-#: conf/global_settings.py:40
+#: conf/global_settings.py:41
 msgid "French"
 msgstr ""
 
-#: conf/global_settings.py:41
+#: conf/global_settings.py:42
 msgid "Galician"
 msgstr ""
 
-#: conf/global_settings.py:42
+#: conf/global_settings.py:43
 msgid "Italian"
 msgstr ""
 
-#: conf/global_settings.py:43
+#: conf/global_settings.py:44
 msgid "Brazilian"
 msgstr ""
 
-#: conf/global_settings.py:44
+#: conf/global_settings.py:45
 msgid "Russian"
 msgstr ""
 
-#: conf/global_settings.py:45
-msgid "Serbic"
+#: conf/global_settings.py:46
+msgid "Serbian"
 msgstr ""
 
-#: conf/global_settings.py:46
-msgid "Czech"
+#: conf/global_settings.py:47
+msgid "Traditional Chinese"
 msgstr ""
 
 #: core/validators.py:58
Add a comment to this file

django/conf/locale/fr/LC_MESSAGES/django.mo

Binary file modified.

django/conf/locale/fr/LC_MESSAGES/django.po

 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
 # Laurent Rahuel <laurent.rahuel@gmail.com>, 2005.
 # 
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: django\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-10-24 00:03+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-10-18 12:27+0200\n"
-"Last-Translator: Laurent Rahuel <laurent.rahuel@gmail.com>\n"
-"Language-Team: fran�ais <fr@li.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
-msgid "Home"
-msgstr "Accueil"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:4
-msgid "History"
-msgstr "Historique"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:17
-msgid "Date/time"
-msgstr "Date/Heure"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18 models/auth.py:47
-msgid "User"
-msgstr "Utilisateur"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
-msgid "Action"
-msgstr "Action"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:25
-msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
-msgstr "j. N Y, H:i"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:35
-msgid ""
-"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
-"admin site."
-msgstr ""
-"Cet objet n'a pas d'historique de modification. Il n'a probablement pas �t� "
-"ajout� au moyen de ce site d'administration."
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:3
-msgid "Django site admin"
-msgstr "Site d'administration de Django"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:6
-msgid "Django administration"
-msgstr "Administration de Django"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:5
-msgid "Server error (500)"
-msgstr "Erreur du serveur (500)"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:8
-msgid "Server Error <em>(500)</em>"
-msgstr "Erreur du serveur <em>(500)</em>"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
-msgid ""
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
-msgstr ""
-"Une erreur est survenue. Elle a �t� transmise par courriel aux "
-"administrateurs du site et sera corrig�e dans les meilleurs d�lais. Merci "
-"pour votre patience."
-
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:3
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:7
-msgid "Page not found"
-msgstr "Cette page n'a pas �t� trouv�e"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:9
-msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
-msgstr "Nous sommes d�sol�s, mais la page demand�e est introuvable."
-
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:26
-msgid "Add"
-msgstr "Ajouter"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:32
-msgid "Change"
-msgstr "Modifier"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:42
-msgid "You don't have permission to edit anything."
-msgstr "Vous n'avez pas la permission d'�diter quoi que ce soit."
-
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:50
-msgid "Recent Actions"
-msgstr "Actions r�centes"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
-msgid "My Actions"
-msgstr "Mes actions"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:55
-msgid "None available"
-msgstr "Aucun(e) disponible"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:14
-msgid "Username:"
-msgstr "Nom d'utilisateur"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:17
-msgid "Password:"
-msgstr "Mot de passe"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:19
-msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
-msgstr "Avez vous <a href=\"/password_reset/\">perdu votre mot de passe</a>?"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:23
-msgid "Log in"
-msgstr "Connectez vous"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:22
-msgid "Welcome,"
-msgstr "Bienvenue,"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:22
-msgid "Change password"
-msgstr "Modifier votre mot de passe"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:22
-msgid "Log out"
-msgstr "D�connection"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
-#, python-format
-msgid ""
-"Deleting the %(object_name)s  '%(object)s' would result in deleting related "
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
-"types of objects:"
-msgstr ""
-"Supprimer %(object_name)s '%(object)s' provoquerait la suppression des "
-"objets qui lui sont li�s mais votre compte ne poss�de pas la permission de "
-"supprimer les types d'objets suivants:"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:13
-#, python-format
-msgid ""
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
-"the following related items will be deleted:"
-msgstr ""
-"�tes vous certain de vouloir supprimer %(object_name)s \"%(object)s\"? Tous "
-"les �l�ments li�s suivants seront supprim�s:"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:17
-msgid "Yes, I'm sure"
-msgstr "Oui, je suis certain"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:5
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:9
-msgid "Password change"
-msgstr "Modification de votre mot de passe"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:5
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:9
-msgid "Password change successful"
-msgstr "Mot de passe modifi� avec succ�s"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:11
-msgid "Your password was changed."
-msgstr "Votre mot de passe a �t� modifi�."
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:5
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:9
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:3
-msgid "Password reset"
-msgstr "R�initialisation de votre mot de passe"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:11
-msgid ""
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
-"your password and e-mail the new one to you."
-msgstr ""
-"Mot de passe perdu ? Saisissez votre adresse de courriel ci-dessous et nous "
-"annulerons votre mot de passe actuel avant de vous en faire parvenir un "
-"nouveau par courriel."
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:15
-msgid "E-mail address:"
-msgstr "Courriel:"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:15
-msgid "Reset my password"
-msgstr "R�initialiser mon mot de passe"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:7
-msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
-msgstr "Merci pour le temps que vous avez accord� au site aujourd'hui."
-
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:9
-msgid "Log in again"
-msgstr "Connectez vous � nouveau"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:5
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:9
-msgid "Password reset successful"
-msgstr "Mot de passe r�initialis� avec succ�s"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:11
-msgid ""
-"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
-"should be receiving it shortly."
-msgstr ""
-"Nous vous avons envoy� par courriel un nouveau mot de passe. Vous devriez le "
-"recevoir rapidement."
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:11
-msgid ""
-"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
-"password twice so we can verify you typed it in correctly."
-msgstr ""
-"Pour des raisons de s�curit�, veuillez entrer votre ancien mot de passe puis "
-"saisissez deux fois votre nouveau mot de passe afin que nous puissions "
-"v�rifier que vous l'avez tap� correctement."
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:16
-msgid "Old password:"
-msgstr "Ancien mot de passe:"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:18
-msgid "New password:"
-msgstr "Nouveau mot de passe:"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:20
-msgid "Confirm password:"
-msgstr "Confirmation de votre nouveau mot de passe"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:22
-msgid "Change my password"
-msgstr "Modifier mon mot de passe"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:1
-msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
-msgstr ""
-"Vous recevez ce courriel car vous avez demand� un changement de mot de passe"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
-#, python-format
-msgid "for your user account at %(site_name)s"
-msgstr "pour votre compte du site %(site_name)s"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:4
-#, python-format
-msgid "Your new password is: %(new_password)s"
-msgstr "Votre nouveau mot de passe est: %(new_password)s"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:6
-msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
-msgstr "Vous pouvez modifier ce mot de passe � l'adresse suivante:"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:10
-msgid "Your username, in case you've forgotten:"
-msgstr "Votre nom d'utilisateur, en cas d'oubli:"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:12
-msgid "Thanks for using our site!"
-msgstr "Merci d'utiliser notre site!"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:14
-#, python-format
-msgid "The %(site_name)s team"
-msgstr "L'�quipe %(site_name)s"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:6
-msgid "action time"
-msgstr "heure de l'action"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:9
-msgid "object id"
-msgstr "id de l'objet"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:10
-msgid "object repr"
-msgstr "repr de l'objet"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:11
-msgid "action flag"
-msgstr "drapeau de l'action"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:12
-msgid "change message"
-msgstr "message de modification"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:15
-msgid "log entry"
-msgstr "entr�e de log"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:16
-msgid "log entries"
-msgstr "entr�es de log"
-
-#: utils/dates.py:6
-msgid "Monday"
-msgstr "Lundi"
-
-#: utils/dates.py:6
-msgid "Tuesday"
-msgstr "Mardi"
-
-#: utils/dates.py:6
-msgid "Wednesday"
-msgstr "Mercredi"
-
-#: utils/dates.py:6
-msgid "Thursday"
-msgstr "Jeudi"
-
-#: utils/dates.py:6
-msgid "Friday"
-msgstr "Vendredi"
-
-#: utils/dates.py:7
-msgid "Saturday"
-msgstr "Samedi"
-
-#: utils/dates.py:7
-msgid "Sunday"
-msgstr "Dimanche"
-
-#: utils/dates.py:14
-msgid "January"
-msgstr "Janvier"
-
-#: utils/dates.py:14
-msgid "February"
-msgstr "F�vrier"
-
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
-msgid "March"
-msgstr "Mars"
-
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
-msgid "April"
-msgstr "Avril"
-
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
-msgid "May"
-msgstr "Mai"
-
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
-msgid "June"
-msgstr "Juin"
-
-#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
-msgid "July"
-msgstr "Juillet"
-
-#: utils/dates.py:15
-msgid "August"
-msgstr "A�ut"
-
-#: utils/dates.py:15
-msgid "September"
-msgstr "Septembre"
-
-#: utils/dates.py:15
-msgid "October"
-msgstr "Octobre"
-
-#: utils/dates.py:15
-msgid "November"
-msgstr "Novembre"
-
-#: utils/dates.py:16
-msgid "December"
-msgstr "D�cembre"
-
-#: utils/dates.py:27
-msgid "Jan."
-msgstr "Jan."
-
-#: utils/dates.py:27
-msgid "Feb."
-msgstr "F�v."
-
-#: utils/dates.py:28
-msgid "Aug."
-msgstr "A�ut"
-
-#: utils/dates.py:28
-msgid "Sept."
-msgstr "Sept."
-
-#: utils/dates.py:28
-msgid "Oct."
-msgstr "Oct."
-