Commits

jkoc...@bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37  committed dc77350

multi-auth: Merged to [2890]

  • Participants
  • Parent commits faad0c3
  • Branches multi-auth

Comments (0)

Files changed (33)

File django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.mo

Binary file modified.

File django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po

 "Project-Id-Version: Django Czech translation\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2006-02-02 11:25+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-12-18 18:36+0100\n"
-"Last-Translator: Radek Ĺ varz <tranlate@svarz.cz>\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-05-03 12:00+0100\n"
+"Last-Translator: \n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
-"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 "X-Poedit-Language: Czech\n"
 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
 
 msgid "is public"
 msgstr "je veřejné"
 
-#: contrib/comments/models/comments.py:26 contrib/admin/views/doc.py:256
+#: contrib/comments/models/comments.py:26
+#: contrib/admin/views/doc.py:256
 msgid "IP address"
 msgstr "IP adresa"
 
 msgstr "je odstraněno"
 
 #: contrib/comments/models/comments.py:27
-msgid ""
-"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
-"removed\" message will be displayed instead."
-msgstr ""
-"Zaškrtněte tento box, pokud komentář není vhodný. Místo něj bude zobrazena "
-"zpráva \"Tento komentář byl smazán\"."
+msgid "Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been removed\" message will be displayed instead."
+msgstr "Zaškrtněte tento box, pokud komentář není vhodný. Místo něj bude zobrazena zpráva \"Tento komentář byl smazán\"."
 
 #: contrib/comments/models/comments.py:31
 msgid "Comment"
 msgstr "Nelze hlasovat pro sebe"
 
 #: contrib/comments/views/comments.py:25
-msgid ""
-"This rating is required because you've entered at least one other rating."
-msgstr ""
-"Toto hodnocení je povinnÊ, protoŞe jste zadal(a) alespoň jedno jinÊ "
-"hodnocenĂ­."
+msgid "This rating is required because you've entered at least one other rating."
+msgstr "Toto hodnocení je povinnÊ, protoŞe jste zadal(a) alespoň jedno jinÊ hodnocení."
 
 #: contrib/comments/views/comments.py:109
 #, python-format
 msgid ""
-"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
-"comment:\n"
+"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s comment:\n"
 "\n"
 "%(text)s"
 msgid_plural ""
-"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
-"comments:\n"
+"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s comments:\n"
 "\n"
 "%(text)s"
 msgstr[0] ""
-"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %"
-"(count)s komentář:\n"
+"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %(count)s komentář:\n"
 "\n"
 "%(text)s"
 msgstr[1] ""
-"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %"
-"(count)s komentáře:\n"
+"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %(count)s komentáře:\n"
 "\n"
 "%(text)s"
 msgstr[2] ""
-"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %"
-"(count)s komentářů:\n"
+"Tento komentář byl odevzdán uživatelem, který(á) odevzdal(a) méně než %(count)s komentářů:\n"
 "\n"
 "%(text)s"
 
 
 #: contrib/comments/views/comments.py:204
 #: contrib/comments/views/comments.py:289
-msgid ""
-"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
-"invalid"
-msgstr ""
-"Formulář komentáře měl neplatný parametr 'target' -- ID objektu nebylo platné"
+msgid "The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was invalid"
+msgstr "Formulář komentáře měl neplatný parametr 'target' -- ID objektu nebylo platné"
 
 #: contrib/comments/views/comments.py:254
 #: contrib/comments/views/comments.py:318
 msgstr "Heslo:"
 
 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
-#, fuzzy
 msgid "Forgotten your password?"
-msgstr "Změnit mé heslo"
+msgstr "ZapomenutĂŠ heslo?"
 
 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
 msgstr "OdhlĂĄsit se"
 
 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
-#, fuzzy
 msgid "Ratings"
-msgstr "hodnocenĂ­ #1"
+msgstr "HodnocenĂ­"
 
 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
 msgid "Required"
-msgstr ""
+msgstr "PovinnĂŠ"
 
 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
 msgid "Optional"
-msgstr ""
+msgstr "VolitelnĂŠ"
 
 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
 msgid "Post a photo"
-msgstr ""
+msgstr "Zařadit fotografii"
 
 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:27
 #: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
-#, fuzzy
 msgid "Comment:"
-msgstr "Komentář"
+msgstr "Komentář:"
 
 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:32
 #: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:9
-#, fuzzy
 msgid "Preview comment"
-msgstr "volný komentář"
+msgstr "Náhled komentáře"
 
 #: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:4
-#, fuzzy
 msgid "Your name:"
-msgstr "uĹživatelskĂŠ jmĂŠno"
+msgstr "VaĹĄe jmĂŠno:"
 
 #: contrib/admin/filterspecs.py:40
 #, python-format
 "<h3>%s:</h3>\n"
 "<ul>\n"
 
-#: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
+#: contrib/admin/filterspecs.py:70
+#: contrib/admin/filterspecs.py:88
 #: contrib/admin/filterspecs.py:143
 msgid "All"
 msgstr "VĹĄe"
 msgid "All dates"
 msgstr "VĹĄechna data"
 
-#: contrib/admin/views/decorators.py:9 parts/auth/formfields.py:33
+#: contrib/admin/views/decorators.py:9
+#: parts/auth/formfields.py:33
 #: parts/auth/formfields.py:38
-msgid ""
-"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
-"sensitive."
-msgstr ""
+msgid "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-sensitive."
+msgstr "ProsĂ­me, vloĹžte sprĂĄvnĂŠ uĹživatelskĂŠ jmĂŠno a heslo. PoznĂĄmka - u obou poloĹžek se rozliĹĄuje velikost pĂ­smen."
 
 #: contrib/admin/views/decorators.py:23
 #: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
 msgstr "Přihlášení"
 
 #: contrib/admin/views/decorators.py:61
-msgid ""
-"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
-"submission has been saved."
-msgstr ""
-"Prosíme, znovu se přihlašte, Vaše sezení vypršelo. Nemusíte se obávat, Vaše "
-"podĂĄnĂ­ je uloĹženo."
+msgid "Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your submission has been saved."
+msgstr "Prosíme, znovu se přihlašte, Vaše sezení vypršelo. Nemusíte se obávat, Vaše podání je uloženo."
 
 #: contrib/admin/views/decorators.py:68
-msgid ""
-"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
-"cookies, reload this page, and try again."
-msgstr ""
-"Vypadá to, že Váš prohlížeč není nastaven, aby akceptoval cookies. Prosíme, "
-"zapněte cookies, obnovte tuto stránku a zkuste znovu."
+msgid "Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable cookies, reload this page, and try again."
+msgstr "Vypadá to, že Váš prohlížeč není nastaven, aby akceptoval cookies. Prosíme, zapněte cookies, obnovte tuto stránku a zkuste znovu."
 
 #: contrib/admin/views/decorators.py:82
 msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
 #: contrib/admin/views/decorators.py:84
 #, python-format
 msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
-msgstr ""
-"VaĹĄe e-mailovĂĄ adresa nenĂ­ VaĹĄe uĹživatelskĂŠ jmĂŠno. Zkuste mĂ­sto toho '%s'."
+msgstr "VaĹĄe e-mailovĂĄ adresa nenĂ­ VaĹĄe uĹživatelskĂŠ jmĂŠno. Zkuste mĂ­sto toho '%s'."
 
 #: contrib/admin/views/main.py:52
 msgid "Site administration"
 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
 msgstr "Záznam %(name)s \"%(obj)s\" byl úspěšně přidán."
 
-#: contrib/admin/views/main.py:415 contrib/admin/views/main.py:492
+#: contrib/admin/views/main.py:415
+#: contrib/admin/views/main.py:492
 msgid "You may edit it again below."
 msgstr "Můžete to opět upravit níže."
 
-#: contrib/admin/views/main.py:423 contrib/admin/views/main.py:501
+#: contrib/admin/views/main.py:423
+#: contrib/admin/views/main.py:501
 #, python-format
 msgid "You may add another %s below."
 msgstr "Můžete přidat další %s níže."
 msgid "Added %s."
 msgstr "Záznam %s byl přidán."
 
-#: contrib/admin/views/main.py:457 contrib/admin/views/main.py:459
+#: contrib/admin/views/main.py:457
+#: contrib/admin/views/main.py:459
 #: contrib/admin/views/main.py:461
 msgid "and"
 msgstr "a"
 
 #: contrib/admin/views/main.py:498
 #, python-format
-msgid ""
-"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
-msgstr ""
-"The %(name)s \"%(obj)s\" byl úspěšně přidán. Můžete to opět upravit níže."
+msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
+msgstr "The %(name)s \"%(obj)s\" byl úspěšně přidán. Můžete to opět upravit níže."
 
 #: contrib/admin/views/main.py:536
 #, python-format
 msgid "Change history: %s"
 msgstr "Historie změn: %s"
 
-#: contrib/admin/views/doc.py:244 contrib/admin/views/doc.py:253
-#: contrib/admin/views/doc.py:255 contrib/admin/views/doc.py:261
-#: contrib/admin/views/doc.py:262 contrib/admin/views/doc.py:264
+#: contrib/admin/views/doc.py:244
+#: contrib/admin/views/doc.py:253
+#: contrib/admin/views/doc.py:255
+#: contrib/admin/views/doc.py:261
+#: contrib/admin/views/doc.py:262
+#: contrib/admin/views/doc.py:264
 msgid "Integer"
 msgstr "Celé číslo"
 
 msgid "E-mail address"
 msgstr "E-mailovĂĄ adresa"
 
-#: contrib/admin/views/doc.py:251 contrib/admin/views/doc.py:254
+#: contrib/admin/views/doc.py:251
+#: contrib/admin/views/doc.py:254
 msgid "File path"
 msgstr "Cesta k souboru"
 
 msgid "Time"
 msgstr "Čas"
 
-#: contrib/admin/views/doc.py:267 contrib/flatpages/models/flatpages.py:6
+#: contrib/admin/views/doc.py:267
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:6
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
 msgid "Date/time"
 msgstr "Datum/čas"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
+#: models/auth.py:47
 msgid "User"
 msgstr "UĹživatel"
 
 msgstr "j. N Y, H:i"
 
 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
-msgid ""
-"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
-"admin site."
-msgstr ""
-"Tento objekt nemá historii změn. Pravděpodobně nebyl přidán přes "
-"administrĂĄtorskĂŠ rozhranĂ­."
+msgid "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this admin site."
+msgstr "Tento objekt nemá historii změn. Pravděpodobně nebyl přidán přes administrátorské rozhraní."
 
 #: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
 msgid "Django site admin"
 msgstr "Chyba serveru <em>(500)</em>"
 
 #: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
-msgid ""
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
-msgstr ""
-"Nastala chyba. Ta byla oznĂĄmena administrĂĄtorovi serveru pomocĂ­ e-mailu a "
-"měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
+msgid "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+msgstr "Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
 
 #: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
 #: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
 
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
 #, python-format
-msgid ""
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
-"types of objects:"
-msgstr ""
-"MazĂĄnĂ­ %(object_name)s  '%(object)s' by vyĂşstilo ve vymazĂĄnĂ­ souvisejĂ­cĂ­ch "
-"objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
+msgid "Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related objects, but your account doesn't have permission to delete the following types of objects:"
+msgstr "Mazání %(object_name)s  '%(object)s' by vyústilo ve vymazání souvisejících objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
 
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:13
 #, python-format
-msgid ""
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
-"the following related items will be deleted:"
-msgstr ""
-"Jste si jist(ĂĄ), Ĺže chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? VĹĄechny "
-"nĂĄsledujĂ­cĂ­ souvisejĂ­cĂ­ poloĹžky budou smazĂĄny:"
+msgid "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of the following related items will be deleted:"
+msgstr "Jste si jist(ĂĄ), Ĺže chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? VĹĄechny nĂĄsledujĂ­cĂ­ souvisejĂ­cĂ­ poloĹžky budou smazĂĄny:"
 
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:17
 msgid "Yes, I'm sure"
 msgstr "ObnovenĂ­ hesla"
 
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
-msgid ""
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
-"your password and e-mail the new one to you."
-msgstr ""
-"Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo "
-"obnovĂ­me a zaĹĄleme VĂĄm e-mailem novĂŠ."
+msgid "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset your password and e-mail the new one to you."
+msgstr "Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
 
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
 msgid "E-mail address:"
 msgstr "Obnovení hesla bylo úspěšné"
 
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
-msgid ""
-"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
-"should be receiving it shortly."
-msgstr ""
-"Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) "
-"byste ji dostat během okamžiku."
+msgid "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You should be receiving it shortly."
+msgstr "Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) byste ji dostat během okamžiku."
 
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
-msgid ""
-"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
-"password twice so we can verify you typed it in correctly."
-msgstr ""
-"VloĹžte svoje starĂŠ heslo a potĂŠ vloĹžte dvakrĂĄt novĂŠ heslo. Tak mĹŻĹžeme "
-"ověřit, že jste ho napsal(a) správně."
+msgid "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new password twice so we can verify you typed it in correctly."
+msgstr "Vložte svoje staré heslo a poté vložte dvakrát nové heslo. Tak můžeme ověřit, že jste ho napsal(a) správně."
 
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
 msgid "Old password:"
 "your computer is \"internal\").</p>\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"<p class=\"help\">Pro nainstalování bookmarkletů, přetáhněte odkaz na Vaše "
-"zĂĄloĹžky (oblĂ­benĂŠ),\n"
-"nebo klikněte pravým tlačítkem na odkaz a přidejte ho k Vašim záložkám "
-"(oblíbeným). Nyní můŞete\n"
+"<p class=\"help\">Pro nainstalování bookmarkletů, přetáhněte odkaz na Vaše záložky (oblíbené),\n"
+"nebo klikněte pravým tlačítkem na odkaz a přidejte ho k Vašim záložkám (oblíbeným). Nyní můžete\n"
 "zvolit bookmarklet z libovolné stránky. Poznámka: Některé tyto\n"
-"bookmarklety vyžadují, abyste prohlížel(a) stránky z počítače, který je "
-"nastaven jako\n"
+"bookmarklety vyžadují, abyste prohlížel(a) stránky z počítače, který je nastaven jako\n"
 "\"internĂ­\" (promluvte si s VaĹĄĂ­m administrĂĄtorem, jestli si nejste jisti,\n"
 "zda je Váš počítač \"interní\").</p>\n"
 
 msgstr "Dokumentace pro tuto strĂĄnku"
 
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
-msgid ""
-"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
-"that page."
-msgstr ""
-"Z libovolné stránky otevře dokumentaci pro pohled, který vygeneroval tuto "
-"strĂĄnku."
+msgid "Jumps you from any page to the documentation for the view that generates that page."
+msgstr "Z libovolné stránky otevře dokumentaci pro pohled, který vygeneroval tuto stránku."
 
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
 msgid "Show object ID"
 msgstr "UkĂĄzat id objektu"
 
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
-msgid ""
-"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
-"object."
-msgstr ""
-"UkĂĄĹže content-type a unikĂĄtnĂ­ ID pro strĂĄnky, kterĂŠ reprezentujĂ­ jeden "
-"objekt."
+msgid "Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single object."
+msgstr "UkĂĄĹže content-type a unikĂĄtnĂ­ ID pro strĂĄnky, kterĂŠ reprezentujĂ­ jeden objekt."
 
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
 msgid "Edit this object (current window)"
 msgstr "přesměrovat z"
 
 #: contrib/redirects/models/redirects.py:8
-msgid ""
-"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
-"events/search/'."
-msgstr ""
-"Toto by měla být absolutní cesta, bez domény. Např.  '/udalosti/hledat/'."
+msgid "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/events/search/'."
+msgstr "Toto by měla být absolutní cesta, bez domény. Např.  '/udalosti/hledat/'."
 
 #: contrib/redirects/models/redirects.py:9
 msgid "redirect to"
 msgstr "přesměrovat na"
 
 #: contrib/redirects/models/redirects.py:10
-msgid ""
-"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
-"'http://'."
-msgstr ""
-"Toto může být buď absolutní cesta (jako nahoře) nebo plné URL začínající na "
-"'http://'."
+msgid "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with 'http://'."
+msgstr "Toto může být buď absolutní cesta (jako nahoře) nebo plné URL začínající na 'http://'."
 
 #: contrib/redirects/models/redirects.py:12
 msgid "redirect"
 msgstr "přesměrování"
 
 #: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
-msgid ""
-"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
-msgstr ""
-"Příklad: '/o/kontakt/'. Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
+msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
+msgstr "Příklad: '/o/kontakt/'. Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
 
 #: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
 msgid "title"
 msgstr "jmĂŠno ĹĄablony"
 
 #: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
-msgid ""
-"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
-"use 'flatpages/default'."
-msgstr ""
-"Například: 'flatfiles/kontaktni_stranka'. Pokud toto není zadáno, systém "
-"pouĹžije 'flatfiles/default'."
+msgid "Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will use 'flatpages/default'."
+msgstr "Například: 'flatfiles/kontaktni_stranka'. Pokud toto není zadáno, systém použije 'flatfiles/default'."
 
 #: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
 msgid "registration required"
 
 #: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
 msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
-msgstr ""
-"Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto "
-"strĂĄnku."
+msgstr "Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto stránku."
 
 #: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
 msgid "flat page"
 msgid "February"
 msgstr "Únor"
 
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
 msgid "March"
 msgstr "Březen"
 
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
 msgid "April"
 msgstr "Duben"
 
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
 msgid "May"
 msgstr "Květen"
 
-#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14
+#: utils/dates.py:27
 msgid "June"
 msgstr "Červen"
 
-#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:15
+#: utils/dates.py:27
 msgid "July"
 msgstr "Červenec"
 
 msgid "label"
 msgstr "nadpis"
 
-#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
+#: models/core.py:29
+#: models/core.py:40
+#: models/auth.py:6
+#: models/auth.py:19
 msgid "name"
 msgstr "jmĂŠno"
 
 msgid "Permission"
 msgstr "Oprávnění"
 
-#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
+#: models/auth.py:11
+#: models/auth.py:58
 msgid "Permissions"
 msgstr "Oprávnění"
 
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
 
-#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
+#: models/auth.py:23
+#: models/auth.py:60
 msgid "Groups"
 msgstr "Skupiny"
 
 msgstr "datum zaregistrovĂĄnĂ­"
 
 #: models/auth.py:44
-msgid ""
-"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
-"all permissions granted to each group he/she is in."
-msgstr ""
-"Kromě manuálně přidělených oprávnění uživatel dostane všechna oprávnění pro "
-"kaĹždou skupinu, ve kterĂŠ je."
+msgid "In addition to the permissions manually assigned, this user will also get all permissions granted to each group he/she is in."
+msgstr "Kromě manuálně přidělených oprávnění uživatel dostane všechna oprávnění pro každou skupinu, ve které je."
 
 #: models/auth.py:48
 msgid "Users"
 
 #: conf/global_settings.py:48
 msgid "Japanese"
-msgstr ""
+msgstr "JaponĹĄtina"
 
 #: conf/global_settings.py:49
 msgid "Dutch"
-msgstr ""
+msgstr "HolandĹĄtina"
 
 #: conf/global_settings.py:50
 msgid "Norwegian"
 
 #: conf/global_settings.py:58
 msgid "Traditional Chinese"
-msgstr ""
+msgstr "Tradiční čínština"
 
-#: core/formfields.py:59 core/meta/fields.py:285 core/meta/fields.py:488
+#: core/formfields.py:59
+#: core/meta/fields.py:285
+#: core/meta/fields.py:488
 #: core/meta/fields.py:499
 msgid "This field is required."
 msgstr "Toto pole je povinnĂŠ."
 msgid "Line breaks are not allowed here."
 msgstr "Zalomení řádky zde nenjsou povolená."
 
-#: core/formfields.py:438 core/formfields.py:509 core/formfields.py:547
+#: core/formfields.py:438
+#: core/formfields.py:509
+#: core/formfields.py:547
 #, python-format
 msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
 msgstr "Vyberte platnou volbu. '%(data)s' nenĂ­ mezi %(choices)s."
 
 #: core/validators.py:66
 msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
-msgstr ""
-"Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla, podtržítka nebo lomítka."
+msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla, podtržítka nebo lomítka."
 
 #: core/validators.py:74
 msgid "Uppercase letters are not allowed here."
 msgstr "VloĹžte platnou e-mailovou adresu."
 
 #: core/validators.py:150
-msgid ""
-"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
-"corrupted image."
-msgstr ""
-"Nahrajte na server platnĂ˝ obrĂĄzek. Soubor, kterĂ˝ jste nahrĂĄl(a) nebyl "
-"obrĂĄzek, nebo byl poruĹĄen."
+msgid "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a corrupted image."
+msgstr "Nahrajte na server platnĂ˝ obrĂĄzek. Soubor, kterĂ˝ jste nahrĂĄl(a) nebyl obrĂĄzek, nebo byl poruĹĄen."
 
 #: core/validators.py:157
 #, python-format
 msgid "Invalid URL: %s"
 msgstr "NeplatnĂŠ URL: %s"
 
-#: core/validators.py:208 core/validators.py:210
+#: core/validators.py:208
+#: core/validators.py:210
 #, python-format
 msgid "The URL %s is a broken link."
 msgstr "Odkaz na URL %s je rozbitĂ˝."
 msgid "Please enter something for at least one field."
 msgstr "Prosíme, vložte něco alespoň pro jedno pole."
 
-#: core/validators.py:266 core/validators.py:277
+#: core/validators.py:266
+#: core/validators.py:277
 msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
 msgstr "Prosíme, vložte obě pole, nebo je nechte obě prázdná."
 
 #: core/validators.py:351
 #, python-format
 msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
-msgid_plural ""
-"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
 msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou celkem."
 msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
 msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
 #: core/validators.py:354
 #, python-format
 msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
-msgid_plural ""
-"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
-msgstr[0] ""
-"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou za desetinnou čárkou celkem."
-msgstr[1] ""
-"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou "
-"celkem."
-msgstr[2] ""
-"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou "
-"celkem."
+msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
+msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou za desetinnou čárkou celkem."
+msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou celkem."
+msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou celkem."
 
 #: core/validators.py:364
 #, python-format
 
 #: core/validators.py:431
 #, python-format
-msgid ""
-"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
+msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
 msgstr "URL %(url)s vrátilo neplatnou hlavičku Content-Type '%(contenttype)s'."
 
 #: core/validators.py:464
 #, python-format
-msgid ""
-"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
-"\"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Prosíme, zavřete nezavřenou značku %(tag)s z řádky %(line)s. (Řádka začíná s "
-"\"%(start)s\".)"
+msgid "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Prosíme, zavřete nezavřenou značku %(tag)s z řádky %(line)s. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
 
 #: core/validators.py:468
 #, python-format
-msgid ""
-"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Nějaký text začínající na řádce %(line)s není povolen v tomto kontextu. "
-"(Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid "Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Nějaký text začínající na řádce %(line)s není povolen v tomto kontextu. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
 
 #: core/validators.py:473
 #, python-format
-msgid ""
-"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
-"(start)s\".)"
-msgstr ""
-"\"%(attr)s\" na řádce %(line)s je neplatný atribut. (Řádka začíná s \"%"
-"(start)s\".)"
+msgid "\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "\"%(attr)s\" na řádce %(line)s je neplatný atribut. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
 
 #: core/validators.py:478
 #, python-format
-msgid ""
-"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
-"(start)s\".)"
-msgstr ""
-"\"<%(tag)s>\" na řádce %(line)s je neplatná značka. (Řádka začíná s \"%"
-"(start)s\".)"
+msgid "\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "\"<%(tag)s>\" na řádce %(line)s je neplatná značka. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
 
 #: core/validators.py:482
 #, python-format
-msgid ""
-"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Značce na řádce %(line)s schází jeden nebo více požadovaných atributů. "
-"(Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid "A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Značce na řádce %(line)s schází jeden nebo více požadovaných atributů. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
 
 #: core/validators.py:487
 #, python-format
-msgid ""
-"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
-"starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr ""
-"Atribut \"%(attr)s\" na řádce %(line)s má neplatnou hodnotu. (Řádka začína s "
-"\"%(start)s\".)"
+msgid "The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr "Atribut \"%(attr)s\" na řádce %(line)s má neplatnou hodnotu. (Řádka začína s \"%(start)s\".)"
 
 #: core/meta/__init__.py:1944
 #, python-format
 msgstr "Oddělte více identifikátorů čárkami."
 
 #: core/meta/fields.py:132
-msgid ""
-" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
-msgstr ""
-"PodrĹžte  \"Control\", nebo \"Command\" na Macu pro vybrĂĄnĂ­ vĂ­ce jak jednĂŠ "
-"poloĹžky."
+msgid " Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
+msgstr "PodrĹžte  \"Control\", nebo \"Command\" na Macu pro vybrĂĄnĂ­ vĂ­ce jak jednĂŠ poloĹžky."
 
 #: core/meta/fields.py:508
 msgid "Enter a valid filename."
 #: core/meta/fields.py:782
 #, python-format
 msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
-msgid_plural ""
-"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
+msgid_plural "Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
 msgstr[0] "ProsĂ­me, vloĹžte platnĂĄ %(self)s ID. Hodnota %(value)r nenĂ­ platnĂĄ."
-msgstr[1] ""
-"ProsĂ­me, vloĹžte platnĂĄ %(self)s ID. Hodnoty %(value)r nejsou platnĂŠ."
-msgstr[2] ""
-"ProsĂ­me, vloĹžte platnĂĄ %(self)s ID. Hodnoty %(value)r nejsou platnĂŠ."
+msgstr[1] "ProsĂ­me, vloĹžte platnĂĄ %(self)s ID. Hodnoty %(value)r nejsou platnĂŠ."
+msgstr[2] "ProsĂ­me, vloĹžte platnĂĄ %(self)s ID. Hodnoty %(value)r nejsou platnĂŠ."
 
 #: core/template/defaultfilters.py:379
 msgid "yes,no,maybe"
 msgstr "ano, ne, moĹžnĂĄ"
 
 #: parts/auth/formfields.py:27
-msgid ""
-"Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
-"required for logging in."
-msgstr ""
+msgid "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are required for logging in."
+msgstr "Váš prohlížeč pravděpodobně nemá zapnuté cookies. Cookies jsou potřeba pro zalogování."
 
 #~ msgid "Error in Template"
 #~ msgstr "Chyba v šabloně"
-
 #~ msgid ""
 #~ "\n"
 #~ "In template %(name)s, error at line %(line)s:\n"
 #, fuzzy
 #~ msgid "count"
 #~ msgstr "počet"
+

File django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/djangojs.mo

Binary file modified.

File django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/djangojs.po

 "Project-Id-Version: Django JavaScript Czech translation\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2005-12-17 22:26+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-12-21 14:03+0100\n"
-"Last-Translator: Radek Ĺ varz <tranlate@svarz.cz>\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-05-03 12:04+0100\n"
+"Last-Translator: \n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 #: contrib/admin/media/js/dateparse.js:27
 #, fuzzy
 msgid "Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday"
-msgstr "Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle"
+msgstr "Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota"
 
 #: contrib/admin/media/js/calendar.js:25
 #, fuzzy

File django/conf/locale/fr/LC_MESSAGES/django.mo

Binary file modified.

File django/conf/locale/fr/LC_MESSAGES/django.po

 "Project-Id-Version: django\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2006-02-02 11:25+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-10-18 12:27+0200\n"
-"Last-Translator: Mikaël Barbero <mikael.barbero nospam at nospam free.fr>\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-05-08 15:12+0200\n"
+"Last-Translator: Gaël Chardon <gael.dev_at_nospam_4now.net>\n"
 "Language-Team: français <fr@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 #: contrib/comments/models/comments.py:163
 #, fuzzy
 msgid "person's name"
-msgstr "prénom"
+msgstr "nom"
 
 #: contrib/comments/models/comments.py:166
 #, fuzzy
 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
 #, fuzzy
 msgid "Forgotten your password?"
-msgstr "Modifier mon mot de passe"
+msgstr "Mot de passe oublié?"
 
 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
 msgid "Log out"
-msgstr "Déconnection"
+msgstr "Déconnexion"
 
 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
 #, fuzzy
 #: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:9
 #, fuzzy
 msgid "Preview comment"
-msgstr "Commentaire libre"
+msgstr "Prévisualisation du commentaire"
 
 #: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:4
 #, fuzzy
 "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
 "sensitive."
 msgstr ""
-"Saisissez s'il vous plaut un nom d'utilisateur et un mot de passe valide. "
+"Saisissez s'il vous plaît un nom d'utilisateur et un mot de passe valide. "
 "Remarquez que chacun de ces champs est sensible ŕ la casse (différenciation "
 "des majuscules/minuscules)."
 
 
 #: contrib/admin/views/doc.py:263
 msgid "String (up to 50)"
-msgstr "Chaîne de caractčre (jusqu'ŕ 50)"
+msgstr "Chaîne de caractčres (jusqu'ŕ 50)"
 
 #: contrib/admin/views/doc.py:265
 msgid "Text"
 
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
 msgid "Edit this object (current window)"
-msgstr "Editer cette objet (fenętre courante)"
+msgstr "Editer cet objet (fenętre courante)"
 
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
 msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
 
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
 msgid "Edit this object (new window)"
-msgstr "Editer cette objet (nouvelle fenętre)"
+msgstr "Editer cet objet (nouvelle fenętre)"
 
 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
 msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
 
 #: models/auth.py:38
 msgid "staff status"
-msgstr "statut staff"
+msgstr "statut équipe"
 
 #: models/auth.py:38
 msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
 
 #: models/auth.py:41
 msgid "last login"
-msgstr "derničre connection"
+msgstr "derničre connexion"
 
 #: models/auth.py:42
 msgid "date joined"

File django/conf/locale/ja/LC_MESSAGES/django.mo

Binary file modified.

File django/conf/locale/ja/LC_MESSAGES/django.po

-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
-#
-#, fuzzy
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-02-06 22:34+0900\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-#: conf/global_settings.py:37
-msgid "Bengali"
-msgstr "ベンガル語"
-
-#: conf/global_settings.py:38
-msgid "Czech"
-msgstr "チェコ語"
-
-#: conf/global_settings.py:39
-msgid "Welsh"
-msgstr "ウェールズ語"
-
-#: conf/global_settings.py:40
-msgid "Danish"
-msgstr "デンマーク語"
-
-#: conf/global_settings.py:41
-msgid "German"
-msgstr "ドイツ語"
-
-#: conf/global_settings.py:42
-msgid "English"
-msgstr "英語"
-
-#: conf/global_settings.py:43
-msgid "Spanish"
-msgstr "スペイン語"
-
-#: conf/global_settings.py:44
-msgid "French"
-msgstr "フランス語"
-
-#: conf/global_settings.py:45
-msgid "Galician"
-msgstr "ガリシア語"
-
-#: conf/global_settings.py:46
-msgid "Icelandic"
-msgstr "アイスランド語"
-
-#: conf/global_settings.py:47
-msgid "Italian"
-msgstr "イタリア語"
-
-#: conf/global_settings.py:48
-msgid "Japanese"
-msgstr ""
-
-#: conf/global_settings.py:49
-msgid "Dutch"
-msgstr "オランダ語"
-
-#: conf/global_settings.py:50
-msgid "Norwegian"
-msgstr "ノルウェー語"
-
-#: conf/global_settings.py:51
-msgid "Brazilian"
-msgstr "ブラジル語"
-
-#: conf/global_settings.py:52
-msgid "Romanian"
-msgstr "ルーマニア語"
-
-#: conf/global_settings.py:53
-msgid "Russian"
-msgstr "ロシア語"
-
-#: conf/global_settings.py:54
-msgid "Slovak"
-msgstr "スロバキア語"
-
-#: conf/global_settings.py:55
-msgid "Serbian"
-msgstr "セルビア語"
-
-#: conf/global_settings.py:56
-msgid "Swedish"
-msgstr "スウェーデン語"
-
-#: conf/global_settings.py:57
-msgid "Simplified Chinese"
-msgstr "簡体字中国語"
-
-#: conf/global_settings.py:58
-msgid "Traditional Chinese"
-msgstr "繁体字中国語"
-
-#: contrib/admin/filterspecs.py:40
-#, python-format
-msgid ""
-"<h3>By %s:</h3>\n"
-"<ul>\n"
-msgstr ""
-"<h3>%s で絞る</h3>\n"
-"<ul>\n"
-
-#: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
-#: contrib/admin/filterspecs.py:143
-msgid "All"
-msgstr "ĺ
-
-#: contrib/admin/filterspecs.py:109
-msgid "Any date"
-msgstr "いつでも"
-
-#: contrib/admin/filterspecs.py:110
-msgid "Today"
-msgstr "今日"
-
-#: contrib/admin/filterspecs.py:113
-msgid "Past 7 days"
-msgstr "最近7日間"
-
-#: contrib/admin/filterspecs.py:115
-msgid "This month"
-msgstr "今月"
-
-#: contrib/admin/filterspecs.py:117
-msgid "This year"
-msgstr "今年"
-
-#: contrib/admin/filterspecs.py:143
-msgid "Yes"
-msgstr "はい"
-
-#: contrib/admin/filterspecs.py:143
-msgid "No"
-msgstr "いいえ"
-
-#: contrib/admin/filterspecs.py:150
-msgid "Unknown"
-msgstr "不明"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:6
-msgid "action time"
-msgstr "操作時間"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:9
-msgid "object id"
-msgstr "オブジェクトID"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:10
-msgid "object repr"
-msgstr "オブジェクトの説明"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:11
-msgid "action flag"
-msgstr "操作フラグ"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:12
-msgid "change message"
-msgstr "メッセージ変更"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:15
-msgid "log entry"
-msgstr "ログ"
-
-#: contrib/admin/models/admin.py:16
-msgid "log entries"
-msgstr "ログ"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
-msgid "Page not found"
-msgstr "ページが見つかりません"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
-msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
-msgstr "申し訳ありませんが、お探しのページが見つかりませんでした。"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:12
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
-msgid "Home"
-msgstr "ホーム"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
-msgid "Server error"
-msgstr "サーバエラー"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
-msgid "Server error (500)"
-msgstr "サーバエラー(500)"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
-msgid "Server Error <em>(500)</em>"
-msgstr "サーバエラー<em>(500)</em>"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
-msgid ""
-"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
-"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
-msgstr ""
-"エラーが発生しました。サイトの管理č€
-"うちに修正されるはずです。しばらくおĺž
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-msgid "Welcome,"
-msgstr "ようこそ"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:9
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
-msgid "Documentation"
-msgstr "文書"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:9
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
-msgid "Change password"
-msgstr "パスワード変更"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:9
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
-msgid "Log out"
-msgstr "ログアウト"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
-msgid "Django site admin"
-msgstr "Djangoサイト管理č€
-
-#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
-msgid "Django administration"
-msgstr "Django管理画面"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:14
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
-msgid "Add"
-msgstr "追加"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:19
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
-msgid "History"
-msgstr "幼歴"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
-msgid "View on site"
-msgstr "サイトに関する見解"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:28
-msgid "Please correct the error below."
-msgid_plural "Please correct the errors below."
-msgstr[0] "下記エラーを正しくĺ
-msgstr[1] "下記エラーを正しくĺ
-
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:45
-msgid "Ordering"
-msgstr "順序"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
-msgid "Order:"
-msgstr "並び替え"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:10
-#, python-format
-msgid "Add %(name)s"
-msgstr "%(name)s を追加"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
-#, python-format
-msgid ""
-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
-"types of objects:"
-msgstr ""
-"%(object_name)s '%(object)s'を削除するさいに関連するものを削除しようとしまし"
-"たが、アカウントの権限が足りませんでした。"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:13
-#, python-format
-msgid ""
-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
-"the following related items will be deleted:"
-msgstr ""
-"%(object_name)s \"%(object)s\"を削除しますか?関連するものがĺ
-"す。"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:17
-msgid "Yes, I'm sure"
-msgstr "はい。"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
-#, python-format
-msgid " By %(title)s "
-msgstr "%(title)s で絞る"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:33
-msgid "Change"
-msgstr "変更"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:43
-msgid "You don't have permission to edit anything."
-msgstr "変更する権限が一つもありません。"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
-msgid "Recent Actions"
-msgstr "最近行った操作"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
-msgid "My Actions"
-msgstr "操作"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/index.html:56
-msgid "None available"
-msgstr "利用不可"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
-msgid "Username:"
-msgstr "ユーザ名"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
-msgid "Password:"
-msgstr "パスワード"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
-msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
-msgstr "<a href=\"/password_reset/\">パスワードを忘れましたか</a>?"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
-#: contrib/admin/views/decorators.py:23
-msgid "Log in"
-msgstr "ログイン"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
-msgid "Date/time"
-msgstr "日/時間"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
-msgid "User"
-msgstr "ユーザ"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
-msgid "Action"
-msgstr "操作"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
-msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
-msgstr "Y/m/d H:i:s"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
-msgid ""
-"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
-"admin site."
-msgstr ""
-"オブジェクトに変更履歴がありません。この管理サイト以外で追加されたものかもし"
-"れません。"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
-msgid "Go"
-msgstr "移動"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
-msgid "Delete"
-msgstr "削除"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
-msgid "Save as new"
-msgstr "新規保存"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
-msgid "Save and add another"
-msgstr "保存してもう一つ追加"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
-msgid "Save and continue editing"
-msgstr "保存して編集を続ける"
-
-#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
-msgid "Save"
-msgstr "保存"
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
-msgid "Bookmarklets"
-msgstr "ブックマークレット"
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:5
-msgid "Documentation bookmarklets"
-msgstr "文書のブックマークレット"
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
-msgid ""
-"\n"
-"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
-"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
-"select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
-"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
-"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
-"your computer is \"internal\").</p>\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"<p class=\"help\">ブックマークレットをインストールするには、リンクをブック"
-"マークツールバーにドラッグするか\n"
-"リンクを右クリックしてブックマークに追加してください。これで\n"
-"サイトのどのページからでもブックマークレットを選択可能になりました。\n"
-"ブックマークレットによっては、ĺ†
-"トを\n"
-"参ç
-"な場合は、システム管理č€
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
-msgid "Documentation for this page"
-msgstr "このページのドキュメント"
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
-msgid ""
-"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
-"that page."
-msgstr "どのページからもページを生成したドキュメントにジャンプします。"
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
-msgid "Show object ID"
-msgstr "オブジェクトIDを表示"
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
-msgid ""
-"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
-"object."
-msgstr "オブジェクトを一意に表すコンテントタイプとユニークIDを表示"
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
-msgid "Edit this object (current window)"
-msgstr "同一ウィンドウでオブジェクトを編集"
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
-msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
-msgstr "一つのオブジェクトを表す管理č€
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
-msgid "Edit this object (new window)"
-msgstr "別ウィンドウでオブジェクトを編集"
-
-#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
-msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
-msgstr "上のように、しかし管理ページを新しいウィンドウに開きます。"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
-msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
-msgstr "ご利用ありがとうございました。"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
-msgid "Log in again"
-msgstr "もう一度ログイン"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
-msgid "Password change"
-msgstr "パスワード変更"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
-msgid "Password change successful"
-msgstr "パスワードを変更しました"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
-msgid "Your password was changed."
-msgstr "パスワードが変更されました"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
-msgid ""
-"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
-"password twice so we can verify you typed it in correctly."
-msgstr ""
-"セキュリティ上の理由からĺ
-"ĺ
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
-msgid "Old password:"
-msgstr "ĺ
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
-msgid "New password:"
-msgstr "新しいパスワード"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
-msgid "Confirm password:"
-msgstr "パスワード確認"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
-msgid "Change my password"
-msgstr "パスワードの変更"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:10
-msgid "Password reset"
-msgstr "パスワードをリセット"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
-msgid "Password reset successful"
-msgstr "パスワードのリセットが成功しました"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
-msgid ""
-"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
-"should be receiving it shortly."
-msgstr ""
-"ĺ
-"しょう。"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
-msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
-msgstr "あなたがパスワードのリセットを指示したので、このメールを送りました。"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
-#, python-format
-msgid "for your user account at %(site_name)s"
-msgstr "%(site_name)s のアカウント"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
-#, python-format
-msgid "Your new password is: %(new_password)s"
-msgstr "新しいパスワード: %(new_password)s"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
-msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
-msgstr "このページで気軽にパスワードを変更してください:"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
-msgid "Your username, in case you've forgotten:"
-msgstr "あなたのユーザ名、忘れた場合:"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
-msgid "Thanks for using our site!"
-msgstr "ご利用ありがとうございました!"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
-#, python-format
-msgid "The %(site_name)s team"
-msgstr " %(site_name)s チミム"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
-msgid ""
-"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
-"your password and e-mail the new one to you."
-msgstr ""
-"パスワードを忘れましたか?メールアドレスをĺ
-"セットして新しいパスワードをメールでお知らせします。"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
-msgid "E-mail address:"
-msgstr "メールアドレス"
-
-#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
-msgid "Reset my password"
-msgstr "パスワードをリセット"
-
-#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:3
-msgid "Date:"
-msgstr "日:"
-
-#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:4
-msgid "Time:"
-msgstr "時間:"
-
-#: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
-msgid "Currently:"
-msgstr "現在:"
-
-#: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
-msgid "Change:"
-msgstr "変更:"
-
-#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:241
-msgid "All dates"
-msgstr "ĺ
-
-#: contrib/admin/views/decorators.py:9 parts/auth/formfields.py:33
-#: parts/auth/formfields.py:38
-msgid ""
-"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
-"sensitive."
-msgstr "正しいユーザ名とパスワードをĺ
-
-#: contrib/admin/views/decorators.py:61
-msgid ""
-"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
-"submission has been saved."
-msgstr ""
-"再ログインしてください。ログインセッションが有効期間切れしてしまいました。ĺ
-"力データは失われておりませんのでご安心ください。"
-
-#: contrib/admin/views/decorators.py:68
-msgid ""
-"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
-"cookies, reload this page, and try again."
-msgstr ""
-"ブラウザがクッキーの設定を許可していないようです。クッキーの設定を許可して、"
-"もう一度このページを表示してください。"
-
-#: contrib/admin/views/decorators.py:82
-msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
-msgstr "ユーザ名は'@'を含むことが出来ません。"
-
-#: contrib/admin/views/decorators.py:84
-#, python-format
-msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
-msgstr "メールアドレスはユーザ名ではありません。'%s'を試してみてください。"
-
-#: contrib/admin/views/doc.py:244 contrib/admin/views/doc.py:253
-#: contrib/admin/views/doc.py:255 contrib/admin/views/doc.py:261
-#: contrib/admin/views/doc.py:262 contrib/admin/views/doc.py:264
-msgid "Integer"
-msgstr "数値"
-
-#: contrib/admin/views/doc.py:245
-msgid "Boolean (Either True or False)"
-msgstr "真偽値(真か偽)"
-
-#: contrib/admin/views/doc.py:246
-#, python-format
-msgid "String (up to %(maxlength)s)"
-msgstr "文字列 ( %(maxlength)s まで )"
-
-#: contrib/admin/views/doc.py:247
-msgid "Comma-separated integers"
-msgstr "カンマ区切りの数字"
-
-#: contrib/admin/views/doc.py:248
-msgid "Date (without time)"
-msgstr "日付"
-
-#: contrib/admin/views/doc.py:249
-msgid "Date (with time)"
-msgstr "日時"
-
-#: contrib/admin/views/doc.py:250
-msgid "E-mail address"
-msgstr "メールアドレス"
-
-#: contrib/admin/views/doc.py:251 contrib/admin/views/doc.py:254
-msgid "File path"
-msgstr "ファイルの場所"
-
-#: contrib/admin/views/doc.py:252
-msgid "Decimal number"
-msgstr "数字(小数点部有)"
-
-#: contrib/admin/views/doc.py:256 contrib/comments/models/comments.py:26
-msgid "IP address"
-msgstr "IPアドレス"
-
-#: contrib/admin/views/doc.py:258
-msgid "Boolean (Either True, False or None)"
-msgstr "真偽値(真か偽か無し)"
-
-#: contrib/admin/views/doc.py:259
-msgid "Relation to parent model"
-msgstr "上位モデルへの関連"
-
-#: contrib/admin/views/doc.py:260
-msgid "Phone number"
-msgstr "電話番号"
-
-#: contrib/admin/views/doc.py:263
-msgid "String (up to 50)"
-msgstr "文字列(50まで)"
-
-#: contrib/admin/views/doc.py:265
-msgid "Text"
-msgstr "テキスト"
-
-#: contrib/admin/views/doc.py:266
-msgid "Time"
-msgstr "時間"
-
-#: contrib/admin/views/doc.py:267 contrib/flatpages/models/flatpages.py:6
-msgid "URL"
-msgstr "URL"
-
-#: contrib/admin/views/doc.py:268
-msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
-msgstr "アメリカの州(大文字二文字で)"
-
-#: contrib/admin/views/doc.py:269
-msgid "XML text"
-msgstr "XMLテキスト"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:52
-msgid "Site administration"
-msgstr "サイト管理"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:67
-#, python-format
-msgid "Select %s"
-msgstr "%sを選択"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:68
-#, python-format
-msgid "Select %s to change"
-msgstr "変更する %s を選択"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:410
-#, python-format
-msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
-msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" が追加されました。"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:415 contrib/admin/views/main.py:492
-msgid "You may edit it again below."
-msgstr "この下で再び変更可能です。"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:423 contrib/admin/views/main.py:501
-#, python-format
-msgid "You may add another %s below."
-msgstr "この下で他の%sを追加可能です。"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:441
-#, python-format
-msgid "Add %s"
-msgstr "%s を追加"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:457
-#, python-format
-msgid "Added %s."
-msgstr "%s が追加されました。"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:457 contrib/admin/views/main.py:459
-#: contrib/admin/views/main.py:461
-msgid "and"
-msgstr "と"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:459
-#, python-format
-msgid "Changed %s."
-msgstr "%s が変更されました。"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:461
-#, python-format
-msgid "Deleted %s."
-msgstr "%s が削除されました。"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:464
-msgid "No fields changed."
-msgstr "変更はありませんでした。"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:489
-#, python-format
-msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
-msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" が変更されました。"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:498
-#, python-format
-msgid ""
-"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
-msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" が追加されました。この下で編集が可能です。"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:536
-#, python-format
-msgid "Change %s"
-msgstr "%s を変更"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:615
-#, python-format
-msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
-msgstr "%(name)sに%(fieldname)s が一つ以上あります: %(obj)s"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:620
-#, python-format
-msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
-msgstr "%(name)sに%(fieldname)s が一つ以上あります:"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:649
-#, python-format
-msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
-msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" が削除されました。"
-
-#: contrib/admin/views/main.py:652
-msgid "Are you sure?"
-msgstr "よろしいですか? "
-
-#: contrib/admin/views/main.py:667
-#, python-format
-msgid "Change history: %s"
-msgstr "変更履歴: %s"
-
-#: contrib/comments/models/comments.py:8
-#: contrib/comments/models/comments.py:161
-msgid "object ID"
-msgstr "オブジェクトID"
-
-#: contrib/comments/models/comments.py:9
-msgid "headline"
-msgstr "ヘッドライン"
-
-#: contrib/comments/models/comments.py:10
-#: contrib/comments/models/comments.py:162
-msgid "comment"
-msgstr "コメント"
-
-#: contrib/comments/models/comments.py:11
-msgid "rating #1"
-msgstr "レーティング #1"
-
-#: contrib/comments/models/comments.py:12
-msgid "rating #2"
-msgstr "レーティング #2"
-
-#: contrib/comments/models/comments.py:13
-msgid "rating #3"
-msgstr "レーティング #3"
-
-#: contrib/comments/models/comments.py:14
-msgid "rating #4"
-msgstr "レーティング #4"
-
-#: contrib/comments/models/comments.py:15
-msgid "rating #5"
-msgstr "レーティング #5"
-
-#: contrib/comments/models/comments.py:16
-msgid "rating #6"
-msgstr "レーティング #6"
-
-#: contrib/comments/models/comments.py:17
-msgid "rating #7"
-msgstr "レーティング #7"
-
-#: contrib/comments/models/comments.py:18
-msgid "rating #8"
-msgstr "レーティング #8"
-
-#: contrib/comments/models/comments.py:23
-msgid "is valid rating"
-msgstr "は有効なレーティングです"
-
-#: contrib/comments/models/comments.py:24
-#: contrib/comments/models/comments.py:164
-msgid "date/time submitted"
-msgstr "登録された日/時間"
-
-#: contrib/comments/models/comments.py:25
-#: contrib/comments/models/comments.py:165
-msgid "is public"
-msgstr "はĺ
-
-#: contrib/comments/models/comments.py:27
-msgid "is removed"
-msgstr "は削除されました"
-
-#: contrib/comments/models/comments.py:27
-msgid ""
-"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
-"removed\" message will be displayed instead."
-msgstr ""