1. Luke Plant
 2. django

Commits

hu...@bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37  committed e5d5454

added new danish translation

 • Participants
 • Parent commits 98a0cf3
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (39)

File django/conf/global_settings.py

View file
 • Ignore whitespace
   ('bn', _('Bengali')),
   ('cs', _('Czech')),
   ('cy', _('Welsh')),
+  ('da', _('Danish')),
   ('de', _('German')),
   ('en', _('English')),
   ('es', _('Spanish')),

File django/conf/locale/bn/LC_MESSAGES/django.mo

 • Ignore whitespace
Binary file modified.

File django/conf/locale/bn/LC_MESSAGES/django.po

View file
 • Ignore whitespace
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Django CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-13 13:41-0600\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-15 12:41-0600\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-11-12 20:05+0530\n"
 "Last-Translator: Baishampayan Ghose <b.ghose@gnu.org.in>\n"
 "Language-Team: Ankur Bangla <core@bengalinux.org>\n"
 msgid "Important dates"
 msgstr "গুরুত্বপূর্ণ তারিখ"
 
-#: models/auth.py:182
+#: models/auth.py:195
 msgid "Message"
 msgstr "বার্তা"
 
 msgstr "ওয়েল্শ"
 
 #: conf/global_settings.py:39
+#, fuzzy
+msgid "Danish"
+msgstr "স্প্যানিশ"
+
+#: conf/global_settings.py:40
 msgid "German"
 msgstr "জার্মান"
 
-#: conf/global_settings.py:40
+#: conf/global_settings.py:41
 msgid "English"
 msgstr "ইংরেজী"
 
-#: conf/global_settings.py:41
+#: conf/global_settings.py:42
 msgid "Spanish"
 msgstr "স্প্যানিশ"
 
-#: conf/global_settings.py:42
+#: conf/global_settings.py:43
 msgid "French"
 msgstr "ফরাসী"
 
-#: conf/global_settings.py:43
+#: conf/global_settings.py:44
 msgid "Galician"
 msgstr "গ্যালিসিয়"
 
-#: conf/global_settings.py:44
+#: conf/global_settings.py:45
 msgid "Icelandic"
 msgstr ""
 
-#: conf/global_settings.py:45
+#: conf/global_settings.py:46
 msgid "Italian"
 msgstr "ইতালিয়"
 
-#: conf/global_settings.py:46
+#: conf/global_settings.py:47
 msgid "Norwegian"
 msgstr "নরওয়েজিয়"
 
-#: conf/global_settings.py:47
+#: conf/global_settings.py:48
 msgid "Brazilian"
 msgstr "ব্রাজিলীয়"
 
-#: conf/global_settings.py:48
+#: conf/global_settings.py:49
 msgid "Romanian"
 msgstr "রোমানীয়"
 
-#: conf/global_settings.py:49
+#: conf/global_settings.py:50
 msgid "Russian"
 msgstr "রুশ"
 
-#: conf/global_settings.py:50
+#: conf/global_settings.py:51
 msgid "Slovak"
 msgstr "স্লোভাক"
 
-#: conf/global_settings.py:51
+#: conf/global_settings.py:52
 msgid "Serbian"
 msgstr "সার্বিয়ান"
 
-#: conf/global_settings.py:52
+#: conf/global_settings.py:53
 msgid "Swedish"
 msgstr ""
 
-#: conf/global_settings.py:53
+#: conf/global_settings.py:54
 msgid "Simplified Chinese"
 msgstr "সরলীকৃত চীনা"
 

File django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.mo

 • Ignore whitespace
Binary file modified.

File django/conf/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po

View file
 • Ignore whitespace
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Django Czech translation\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-13 13:40-0600\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-15 12:40-0600\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-11-14 15:34+0100\n"
 "Last-Translator: Radek Svarz <translate@svarz.cz>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
+"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 "X-Poedit-Language: Czech\n"
 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
 
 msgid "Date/time"
 msgstr "Datum/čas"
 
-#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
-#: models/auth.py:47
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
 msgid "User"
 msgstr "Uživatel"
 
 msgstr "Plné datum s časem"
 
 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
-msgid "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this admin site."
-msgstr "Tento objekt nemá historii změn. Pravděpodobně nebyl přidán přes administrátorské rozhraní."
+msgid ""
+"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
+"admin site."
+msgstr ""
+"Tento objekt nemá historii změn. Pravděpodobně nebyl přidán přes "
+"administrátorské rozhraní."
 
 #: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
 msgid "Django site admin"
 msgstr "Chyba serveru <em>(500)</em>"
 
 #: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
-msgid "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
-msgstr "Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
+msgid ""
+"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
+"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+msgstr ""
+"Nastala chyba. Ta byla oznámena administrátorovi serveru pomocí e-mailu a "
+"měla by být brzy odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
 
 #: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
 #: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
 
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
 #, fuzzy, python-format
-msgid "Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related objects, but your account doesn't have permission to delete the following types of objects:"
-msgstr "Mazání %(object_name)s '%(object)s' by vyústilo ve vymazání souvisejících objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
+msgid ""
+"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
+"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
+"types of objects:"
+msgstr ""
+"Mazání %(object_name)s '%(object)s' by vyústilo ve vymazání souvisejících "
+"objektů, ale Váš účet nemá oprávnění pro mazání následujících typů objektů:"
 
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
 #, python-format
-msgid "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of the following related items will be deleted:"
-msgstr "Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny následující související položky budou smazány:"
+msgid ""
+"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
+"the following related items will be deleted:"
+msgstr ""
+"Jste si jist(á), že chcete smazat %(object_name)s \"%(object)s\"? Všechny "
+"následující související položky budou smazány:"
 
 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
 msgid "Yes, I'm sure"
 msgstr "Obnovení hesla"
 
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
-msgid "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset your password and e-mail the new one to you."
-msgstr "Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
+msgid ""
+"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
+"your password and e-mail the new one to you."
+msgstr ""
+"Zapomněl(a) jste heslo? Vložte níže Vaši e-mailovou adresu a my Vaše heslo "
+"obnovíme a zašleme Vám e-mailem nové."
 
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
 msgid "E-mail address:"
 msgstr "Obnovení hesla bylo úspěšné"
 
 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
-msgid "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You should be receiving it shortly."
-msgstr "Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) byste ji dostat během okamžiku."
+msgid ""
+"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
+"should be receiving it shortly."
+msgstr ""
+"Poslali jsme Vám e-mailem nové heslo na adresu, kterou jste zadal(a). Měl(a) "
+"byste ji dostat během okamžiku."
 
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
-msgid "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new password twice so we can verify you typed it in correctly."
-msgstr "Prosíme, pro zabezpečení vložte svoje staré heslo a poté vložte dvakrát nové heslo, takže můžeme ověřit, že jste ho napsal(a) správně."
+msgid ""
+"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
+"password twice so we can verify you typed it in correctly."
+msgstr ""
+"Prosíme, pro zabezpečení vložte svoje staré heslo a poté vložte dvakrát nové "
+"heslo, takže můžeme ověřit, že jste ho napsal(a) správně."
 
 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
 msgid "Old password:"
 msgstr "přesměrovat z"
 
 #: contrib/redirects/models/redirects.py:8
-msgid "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/events/search/'."
-msgstr "Toto by měla být absolutní cesta, bez domény. Např. '/udalosti/hledat/'."
+msgid ""
+"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
+"events/search/'."
+msgstr ""
+"Toto by měla být absolutní cesta, bez domény. Např. '/udalosti/hledat/'."
 
 #: contrib/redirects/models/redirects.py:9
 msgid "redirect to"
 msgstr "přesměrovat na"
 
 #: contrib/redirects/models/redirects.py:10
-msgid "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with 'http://'."
-msgstr "Toto může být buď absolutní cesta (jako nahoře) nebo plné URL začínající na 'http://'."
+msgid ""
+"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
+"'http://'."
+msgstr ""
+"Toto může být buď absolutní cesta (jako nahoře) nebo plné URL začínající na "
+"'http://'."
 
 #: contrib/redirects/models/redirects.py:12
 msgid "redirect"
 msgstr "URL"
 
 #: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
-msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
-msgstr "Příklad: '/o/kontakt/'. Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
+msgid ""
+"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
+msgstr ""
+"Příklad: '/o/kontakt/'. Ujistěte se, že máte počáteční a konečná lomítka."
 
 #: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
 msgid "title"
 
 #: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
 #, fuzzy
-msgid "Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will use 'flatpages/default'."
-msgstr "Například: 'flatfiles/kontaktni_stranka'. Pokud toto není zadáno, systém použije 'flatfiles/default'."
+msgid ""
+"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
+"use 'flatpages/default'."
+msgstr ""
+"Například: 'flatfiles/kontaktni_stranka'. Pokud toto není zadáno, systém "
+"použije 'flatfiles/default'."
 
 #: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
 msgid "registration required"
 
 #: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
 msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
-msgstr "Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto stránku."
+msgstr ""
+"Pokud je zaškrtnuto, pouze přihlášení uživatelé budou moci prohlížet tuto "
+"stránku."
 
 #: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
 msgid "flat page"
 msgid "February"
 msgstr "Únor"
 
-#: utils/dates.py:14
-#: utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
 msgid "March"
 msgstr "Březen"
 
-#: utils/dates.py:14
-#: utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
 msgid "April"
 msgstr "Duben"
 
-#: utils/dates.py:14
-#: utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
 msgid "May"
 msgstr "Květen"
 
-#: utils/dates.py:14
-#: utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
 msgid "June"
 msgstr "Červen"
 
-#: utils/dates.py:15
-#: utils/dates.py:27
+#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
 msgid "July"
 msgstr "Červenec"
 
 msgid "label"
 msgstr "nadpis"
 
-#: models/core.py:29
-#: models/core.py:40
-#: models/auth.py:6
-#: models/auth.py:19
+#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
 msgid "name"
 msgstr "jméno"
 
 msgid "Permission"
 msgstr "Oprávnění"
 
-#: models/auth.py:11
-#: models/auth.py:58
+#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
 msgid "Permissions"
 msgstr "Oprávnění"
 
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
 
-#: models/auth.py:23
-#: models/auth.py:60
+#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
 msgid "Groups"
 msgstr "Skupiny"
 
 msgstr "datum zaregistrování"
 
 #: models/auth.py:44
-msgid "In addition to the permissions manually assigned, this user will also get all permissions granted to each group he/she is in."
-msgstr "Kromě manuálně přidělených oprávnění uživatel dostane všechna oprávnění pro každou skupinu, ve které je."
+msgid ""
+"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
+"all permissions granted to each group he/she is in."
+msgstr ""
+"Kromě manuálně přidělených oprávnění uživatel dostane všechna oprávnění pro "
+"každou skupinu, ve které je."
 
 #: models/auth.py:48
 msgid "Users"
 msgid "Important dates"
 msgstr "Důležitá data"
 
-#: models/auth.py:182
+#: models/auth.py:195
 msgid "Message"
 msgstr "Zpráva"
 
 msgstr "Welšsky"
 
 #: conf/global_settings.py:39
+#, fuzzy
+msgid "Danish"
+msgstr "Španělsky"
+
+#: conf/global_settings.py:40
 msgid "German"
 msgstr "Německy"
 
-#: conf/global_settings.py:40
+#: conf/global_settings.py:41
 msgid "English"
 msgstr "Anglicky"
 
-#: conf/global_settings.py:41
+#: conf/global_settings.py:42
 msgid "Spanish"
 msgstr "Španělsky"
 
-#: conf/global_settings.py:42
+#: conf/global_settings.py:43
 msgid "French"
 msgstr "Francouzsky"
 
-#: conf/global_settings.py:43
+#: conf/global_settings.py:44
 msgid "Galician"
 msgstr "Galicijsky"
 
-#: conf/global_settings.py:44
+#: conf/global_settings.py:45
 msgid "Icelandic"
 msgstr "Islandština"
 
-#: conf/global_settings.py:45
+#: conf/global_settings.py:46
 msgid "Italian"
 msgstr "Italsky"
 
-#: conf/global_settings.py:46
+#: conf/global_settings.py:47
 msgid "Norwegian"
 msgstr "Norsky"
 
-#: conf/global_settings.py:47
+#: conf/global_settings.py:48
 msgid "Brazilian"
 msgstr "Brazilsky"
 
-#: conf/global_settings.py:48
+#: conf/global_settings.py:49
 msgid "Romanian"
 msgstr "Rumunsky"
 
-#: conf/global_settings.py:49
+#: conf/global_settings.py:50
 msgid "Russian"
 msgstr "Rusky"
 
-#: conf/global_settings.py:50
+#: conf/global_settings.py:51
 msgid "Slovak"
 msgstr "Slovensky"
 
-#: conf/global_settings.py:51
+#: conf/global_settings.py:52
 msgid "Serbian"
 msgstr "Srbsky"
 
-#: conf/global_settings.py:52
+#: conf/global_settings.py:53
 msgid "Swedish"
 msgstr "Švédsky"
 
-#: conf/global_settings.py:53
+#: conf/global_settings.py:54
 msgid "Simplified Chinese"
 msgstr "Jednoduchá čínština"
 
 
 #: core/validators.py:63
 msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
-msgstr "Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla, podtržítka nebo lomítka."
+msgstr ""
+"Tato hodnota musí obsahovat pouze znaky, čísla, podtržítka nebo lomítka."
 
 #: core/validators.py:71
 msgid "Uppercase letters are not allowed here."
 msgstr "Vložte platnou e-mailovou adresu."
 
 #: core/validators.py:147
-msgid "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a corrupted image."
-msgstr "Nahrajte na server platný obrázek. Soubor, který jste nahrál(a) nebyl obrázek, nebo byl porušen."
+msgid ""
+"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
+"corrupted image."
+msgstr ""
+"Nahrajte na server platný obrázek. Soubor, který jste nahrál(a) nebyl "
+"obrázek, nebo byl porušen."
 
 #: core/validators.py:154
 #, python-format
 msgid "Invalid URL: %s"
 msgstr "Neplatné URL: %s"
 
-#: core/validators.py:205
-#: core/validators.py:207
+#: core/validators.py:205 core/validators.py:207
 #, python-format
 msgid "The URL %s is a broken link."
 msgstr "Odkaz na URL %s je rozbitý."
 msgid "Please enter something for at least one field."
 msgstr "Prosíme, vložte něco alespoň pro jedno pole."
 
-#: core/validators.py:263
-#: core/validators.py:274
+#: core/validators.py:263 core/validators.py:274
 msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
 msgstr "Prosíme, vložte obě pole, nebo je nechte obě prázdná."
 
 #: core/validators.py:348
 #, python-format
 msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
-msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
+msgid_plural ""
+"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
 msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou celkem."
 msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
 msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi celkem."
 #: core/validators.py:351
 #, python-format
 msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
-msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
-msgstr[0] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou za desetinnou čárkou celkem."
-msgstr[1] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou celkem."
-msgstr[2] "Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou celkem."
+msgid_plural ""
+"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
+msgstr[0] ""
+"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s cifrou za desetinnou čárkou celkem."
+msgstr[1] ""
+"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou "
+"celkem."
+msgstr[2] ""
+"Prosíme, vložte platné číslo s nejvíce %s ciframi za desetinnou čárkou "
+"celkem."
 
 #: core/validators.py:361
 #, python-format
 
 #: core/validators.py:428
 #, python-format
-msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
+msgid ""
+"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
 msgstr "URL %(url)s vrátilo neplatnou hlavičku Content-Type '%(contenttype)s'."
 
 #: core/validators.py:461
 #, python-format
-msgid "Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr "Prosíme, zavřete nezavřenou značku %(tag)s z řádky %(line)s. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid ""
+"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
+"\"%(start)s\".)"
+msgstr ""
+"Prosíme, zavřete nezavřenou značku %(tag)s z řádky %(line)s. (Řádka začíná s "
+"\"%(start)s\".)"
 
 #: core/validators.py:465
 #, python-format
-msgid "Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr "Nějaký text začínající na řádce %(line)s není povolen v tomto kontextu. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid ""
+"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
+"starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr ""
+"Nějaký text začínající na řádce %(line)s není povolen v tomto kontextu. "
+"(Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
 
 #: core/validators.py:470
 #, python-format
-msgid "\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr "\"%(attr)s\" na řádce %(line)s je neplatný atribut. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid ""
+"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
+"(start)s\".)"
+msgstr ""
+"\"%(attr)s\" na řádce %(line)s je neplatný atribut. (Řádka začíná s \"%"
+"(start)s\".)"
 
 #: core/validators.py:475
 #, python-format
-msgid "\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr "\"<%(tag)s>\" na řádce %(line)s je neplatná značka. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid ""
+"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
+"(start)s\".)"
+msgstr ""
+"\"<%(tag)s>\" na řádce %(line)s je neplatná značka. (Řádka začíná s \"%"
+"(start)s\".)"
 
 #: core/validators.py:479
 #, python-format
-msgid "A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr "Značce na řádce %(line)s schází jeden nebo více požadovaných atributů. (Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
+msgid ""
+"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
+"starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr ""
+"Značce na řádce %(line)s schází jeden nebo více požadovaných atributů. "
+"(Řádka začíná s \"%(start)s\".)"
 
 #: core/validators.py:484
 #, python-format
-msgid "The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line starts with \"%(start)s\".)"
-msgstr "Atribut \"%(attr)s\" na řádce %(line)s má neplatnou hodnotu. (Řádka začína s \"%(start)s\".)"
+msgid ""
+"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
+"starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr ""
+"Atribut \"%(attr)s\" na řádce %(line)s má neplatnou hodnotu. (Řádka začína s "
+"\"%(start)s\".)"
 
 #: core/meta/fields.py:111
 msgid " Separate multiple IDs with commas."
 msgstr "Oddělte více identifikátorů čárkami."
 
 #: core/meta/fields.py:114
-msgid " Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
-msgstr "Podržte \"Control\", nebo \"Command\" na Macu pro vybrání více jak jedné položky."
-
+msgid ""
+" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
+msgstr ""
+"Podržte \"Control\", nebo \"Command\" na Macu pro vybrání více jak jedné "
+"položky."

File django/conf/locale/cy/LC_MESSAGES/django.mo

 • Ignore whitespace
Binary file modified.

File django/conf/locale/cy/LC_MESSAGES/django.po

View file
 • Ignore whitespace
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-13 13:41-0600\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-15 12:40-0600\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-11-05 HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: Jason Davies <jason@jasondavies.com>\n"
 "Language-Team: Cymraeg <cy@li.org>\n"
 msgid "Important dates"
 msgstr "Dyddiadau pwysig"
 
-#: models/auth.py:182
+#: models/auth.py:195
 msgid "Message"
 msgstr "Neges"
 
 msgstr "Cymraeg"
 
 #: conf/global_settings.py:39
+#, fuzzy
+msgid "Danish"
+msgstr "Spaeneg"
+
+#: conf/global_settings.py:40
 msgid "German"
 msgstr "Almaeneg"
 
-#: conf/global_settings.py:40
+#: conf/global_settings.py:41
 msgid "English"
 msgstr "Saesneg"
 
-#: conf/global_settings.py:41
+#: conf/global_settings.py:42
 msgid "Spanish"
 msgstr "Spaeneg"
 
-#: conf/global_settings.py:42
+#: conf/global_settings.py:43
 msgid "French"
 msgstr "Ffrangeg"
 
-#: conf/global_settings.py:43
+#: conf/global_settings.py:44
 msgid "Galician"
 msgstr "Galisieg"
 
-#: conf/global_settings.py:44
+#: conf/global_settings.py:45
 msgid "Icelandic"
 msgstr ""
 
-#: conf/global_settings.py:45
+#: conf/global_settings.py:46
 msgid "Italian"
 msgstr "Eidaleg"
 
-#: conf/global_settings.py:46
+#: conf/global_settings.py:47
 msgid "Norwegian"
 msgstr "Norwyeg"
 
-#: conf/global_settings.py:47
+#: conf/global_settings.py:48
 msgid "Brazilian"
 msgstr "Brasileg"
 
-#: conf/global_settings.py:48
+#: conf/global_settings.py:49
 msgid "Romanian"
 msgstr ""
 
-#: conf/global_settings.py:49
+#: conf/global_settings.py:50
 msgid "Russian"
 msgstr "Rwsieg"
 
-#: conf/global_settings.py:50
+#: conf/global_settings.py:51
 msgid "Slovak"
 msgstr ""
 
-#: conf/global_settings.py:51
+#: conf/global_settings.py:52
 msgid "Serbian"
 msgstr "Serbeg"
 
-#: conf/global_settings.py:52
+#: conf/global_settings.py:53
 msgid "Swedish"
 msgstr ""
 
-#: conf/global_settings.py:53
+#: conf/global_settings.py:54
 msgid "Simplified Chinese"
 msgstr "Tsieinëeg Symledig"
 

File django/conf/locale/da/LC_MESSAGES/django.mo

 • Ignore whitespace
Binary file added.

File django/conf/locale/da/LC_MESSAGES/django.po

View file
 • Ignore whitespace
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) 2005 and beyond
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# Morten Bagai <m@bagai.com>, Nov 2005.
+#
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-15 12:41-0600\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: Morten Bagai <m@bagai.com>\n"
+"Language-Team: Danish\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:6
+msgid "action time"
+msgstr "handlingstid"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:9
+msgid "object id"
+msgstr "objekt id"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:10
+msgid "object repr"
+msgstr "objekt repr"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:11
+msgid "action flag"
+msgstr "handlingsflag"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:12
+msgid "change message"
+msgstr "ændringsmeddelelse"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:15
+msgid "log entry"
+msgstr "logmeddelelse"
+
+#: contrib/admin/models/admin.py:16
+msgid "log entries"
+msgstr "logmeddelelser"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
+msgid "Home"
+msgstr "Hjem"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
+msgid "History"
+msgstr "Historik"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
+msgid "Date/time"
+msgstr "Dato/tid"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
+msgid "User"
+msgstr "Bruger"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
+msgid "Action"
+msgstr "Funktion"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
+msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
+msgstr "N j, Y, P"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
+msgid ""
+"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
+"admin site."
+msgstr ""
+"Dette objekt har ingen ændringshistorik. Det blev formentlig ikke tilføjet "
+"via dette administrations-site"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
+msgid "Django site admin"
+msgstr "Django site administration"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
+msgid "Django administration"
+msgstr "Django administration"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
+msgid "Server error"
+msgstr "Serverfejl"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
+msgid "Server error (500)"
+msgstr "Serverfejl (500)"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
+msgid "Server Error <em>(500)</em>"
+msgstr "Serverfejl <em>(500)</em>"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
+msgid ""
+"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
+"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
+msgstr ""
+"Der opstod en fejl. Fejlen er rapporteret til site-administratoren via e-"
+"mail, og vil blive rettet hurtigst muligt. Tak for din tålmodighed."
+
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
+msgid "Page not found"
+msgstr "Siden blev ikke fundet"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
+msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
+msgstr "Vi Beklager, men den ønskede side kunne ikke findes"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
+msgid "Add"
+msgstr "Tilføj"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:33
+msgid "Change"
+msgstr "Ændre"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:43
+msgid "You don't have permission to edit anything."
+msgstr "Du har ikke rettigehed til at foretage ændringer"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
+msgid "Recent Actions"
+msgstr "Seneste handlinger"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
+msgid "My Actions"
+msgstr "Mine handlinger"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:56
+msgid "None available"
+msgstr "Ingen tilgængelige"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
+msgid "Username:"
+msgstr "Brugernavn:"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
+msgid "Password:"
+msgstr "Adgangskode:"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
+msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
+msgstr "Har du <a href=\"/password_reset/\">glemt din adgangskode</a>?"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
+msgid "Log in"
+msgstr "Log ind"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Welcome,"
+msgstr "Velkommen"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Change password"
+msgstr "Ændre adgangskode"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
+msgid "Log out"
+msgstr "Log ud"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:7
+#, python-format
+msgid ""
+"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
+"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
+"types of objects:"
+msgstr ""
+"Hvis du sletter %(object_name)s '%(object)s' vil du også slette relaterede "
+"objekter, men du har ikke rettigheder til at slette flg. typer objekter:"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
+#, python-format
+msgid ""
+"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
+"the following related items will be deleted:"
+msgstr ""
+"Er du sikker på at du vil slette %(object_name) \"%(object)s\"? Alle de "
+"følgende relaterede objekter vil blive slettet:"
+
+#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:18
+msgid "Yes, I'm sure"
+msgstr "Ja, jeg er sikker"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
+msgid "Password change"
+msgstr "Ændre passord"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
+msgid "Password change successful"
+msgstr "Adgangskoden er ændret"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
+msgid "Your password was changed."
+msgstr "Din adgangskode er ændret"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
+msgid "Password reset"
+msgstr "Nulstil adgangskode"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
+msgid ""
+"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
+"your password and e-mail the new one to you."
+msgstr ""
+"Har din adgangskode? Indtast din email-adresse nedenfor, så sender vi dig en "
+"ny kode via e-mail"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
+msgid "E-mail address:"
+msgstr "E-mail adresse:"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
+msgid "Reset my password"
+msgstr "Nulstil min adgangskode"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
+msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
+msgstr "Tak for den tid du brugte på sitet idag"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
+msgid "Log in again"
+msgstr "Log ind igen"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
+msgid "Password reset successful"
+msgstr "Adgangskoden blev nulstillet"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
+msgid ""
+"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
+"should be receiving it shortly."
+msgstr ""
+"Vi har e-mailet en ny adgangskode til dig. Du skulle modtage den om ganske "
+"kort tid."
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
+msgid ""
+"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
+"password twice so we can verify you typed it in correctly."
+msgstr ""
+"Indtast venligst din gamle adgangskode af sikkerhedsgrunde, og indtast så "
+"dit nye password to gange, så vi kan være sikre på, at det er indtastet "
+"korrekt"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
+msgid "Old password:"
+msgstr "Gammel adgangskode:"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
+msgid "New password:"
+msgstr "Ny adgangskode:"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
+msgid "Confirm password:"
+msgstr "Bekræft ny adgangskode:"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
+msgid "Change my password"
+msgstr "Ændre adgangskode"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
+msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
+msgstr ""
+"Du modtager denne e-mail, fordi du har bedt om at få nulstillet dit password"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
+#, python-format
+msgid "for your user account at %(site_name)s"
+msgstr "for din konto hos %(site_name)s"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
+#, python-format
+msgid "Your new password is: %(new_password)s"
+msgstr "Din nye adgangskode er: %(new_password)s"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
+msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
+msgstr "Du kan ændre din adgangskode ved at gå til denne side"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
+msgid "Your username, in case you've forgotten:"
+msgstr "I det tilfælde, at du har glemt dit brugernavn er det:"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
+msgid "Thanks for using our site!"
+msgstr "Tak, fordi du brugte vores site!"
+
+#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
+#, python-format
+msgid "The %(site_name)s team"
+msgstr "Med venlig hilsen %(site_name)s"
+
+#: contrib/redirects/models/redirects.py:7
+msgid "redirect from"
+msgstr "omadresser fra"
+
+#: contrib/redirects/models/redirects.py:8
+msgid ""
+"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
+"events/search/'."
+msgstr ""
+"Dette skal være en absolut sti uden domænenavnet. For eksempel: '/nyheder/"
+"find/"
+
+#: contrib/redirects/models/redirects.py:9
+msgid "redirect to"
+msgstr "omadresser til"
+
+#: contrib/redirects/models/redirects.py:10
+msgid ""
+"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
+"'http://'."
+msgstr ""
+"Dette kan enten være en absolut sti (som over), eller en komplet URL "
+"startende med 'http://'"
+
+#: contrib/redirects/models/redirects.py:12
+msgid "redirect"
+msgstr "omadressering"
+
+#: contrib/redirects/models/redirects.py:13
+msgid "redirects"
+msgstr "omaddresseringer"
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:6
+msgid "URL"
+msgstr "Internetadresse"
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
+msgid ""
+"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
+msgstr ""
+"Eksempel: '/om/kontakt/'. Vær sikker på at du har en skråstreg foran og og "
+"bagefter."
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
+msgid "title"
+msgstr "titel"
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:9
+msgid "content"
+msgstr "indhold"
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:10
+msgid "enable comments"
+msgstr "tillad kommentarer"
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:11
+msgid "template name"
+msgstr "skabelonnavn"
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
+"use 'flatpages/default'."
+msgstr ""
+"Eksempel: 'fladesider/kontakt_side'. Vist denne ikke denne er gitt, vill "
+"'flatfiles/default' bli brukt."
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
+msgid "registration required"
+msgstr "registrering kreves"
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
+msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
+msgstr ""
+"Hvis denne box er krydset af, vil kun brugere, der er logget ind, kunne se "
+"siden."
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
+msgid "flat page"
+msgstr "flad side"
+
+#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:18
+msgid "flat pages"
+msgstr "flade sider"
+
+#: utils/translation.py:335
+msgid "DATE_FORMAT"
+msgstr ""
+
+#: utils/translation.py:336
+msgid "DATETIME_FORMAT"
+msgstr ""
+
+#: utils/translation.py:337
+msgid "TIME_FORMAT"
+msgstr ""
+
+#: utils/dates.py:6
+msgid "Monday"
+msgstr "Mandag"
+
+#: utils/dates.py:6
+msgid "Tuesday"
+msgstr "Tirsdag"
+
+#: utils/dates.py:6
+msgid "Wednesday"
+msgstr "Onsdag"
+
+#: utils/dates.py:6
+msgid "Thursday"
+msgstr "Torsdag"
+
+#: utils/dates.py:6
+msgid "Friday"
+msgstr "Fredag"
+
+#: utils/dates.py:7
+msgid "Saturday"
+msgstr "Lørdag"
+
+#: utils/dates.py:7
+msgid "Sunday"
+msgstr "Søndag"
+
+#: utils/dates.py:14
+msgid "January"
+msgstr "Januar"
+
+#: utils/dates.py:14
+msgid "February"
+msgstr "Februar"
+
+#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+msgid "March"
+msgstr "Marts"
+
+#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+msgid "April"
+msgstr "April"
+
+#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+msgid "May"
+msgstr "Maj"
+
+#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
+msgid "June"
+msgstr "Juni"
+
+#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
+msgid "July"
+msgstr "Juli"
+
+#: utils/dates.py:15
+msgid "August"
+msgstr "August"
+
+#: utils/dates.py:15
+msgid "September"
+msgstr "September"
+
+#: utils/dates.py:15
+msgid "October"
+msgstr "Oktober"
+
+#: utils/dates.py:15
+msgid "November"
+msgstr "November"
+
+#: utils/dates.py:16
+msgid "December"
+msgstr "December"
+
+#: utils/dates.py:27
+msgid "Jan."
+msgstr "Jan."
+
+#: utils/dates.py:27
+msgid "Feb."
+msgstr "Feb."
+
+#: utils/dates.py:28
+msgid "Aug."
+msgstr "Aug."
+
+#: utils/dates.py:28
+msgid "Sept."
+msgstr "Sept."
+
+#: utils/dates.py:28
+msgid "Oct."
+msgstr "Okt."
+
+#: utils/dates.py:28
+msgid "Nov."
+msgstr "Nov."
+
+#: utils/dates.py:28
+msgid "Dec."
+msgstr "Dec."
+
+#: models/core.py:7
+msgid "domain name"
+msgstr "domænenavn"
+
+#: models/core.py:8
+msgid "display name"
+msgstr "vist navn"
+
+#: models/core.py:10
+msgid "site"
+msgstr "side"
+
+#: models/core.py:11
+msgid "sites"
+msgstr "sider"
+
+#: models/core.py:28
+msgid "label"
+msgstr "mærkat"
+
+#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
+msgid "name"
+msgstr "navn"
+
+#: models/core.py:31
+msgid "package"
+msgstr "pakke"
+
+#: models/core.py:32
+msgid "packages"
+msgstr "pakker"
+
+#: models/core.py:42
+msgid "python module name"
+msgstr "python modulnavn"
+
+#: models/core.py:44
+msgid "content type"
+msgstr "indholdstype"
+
+#: models/core.py:45
+msgid "content types"
+msgstr "indholdstyper"
+
+#: models/core.py:67
+msgid "session key"
+msgstr "sessionsnøgle"
+
+#: models/core.py:68
+msgid "session data"
+msgstr "sessionsdata"
+
+#: models/core.py:69
+msgid "expire date"
+msgstr "udløbsdato"
+
+#: models/core.py:71
+msgid "session"
+msgstr "session"
+
+#: models/core.py:72
+msgid "sessions"
+msgstr "sessioner"
+
+#: models/auth.py:8
+msgid "codename"
+msgstr "kodenavn"
+
+#: models/auth.py:10
+msgid "Permission"
+msgstr "Rettighed"
+
+#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
+msgid "Permissions"
+msgstr "Rettigheder"
+
+#: models/auth.py:22
+msgid "Group"
+msgstr "Gruppe"
+
+#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
+msgid "Groups"
+msgstr "Grupper"
+
+#: models/auth.py:33
+msgid "username"
+msgstr "brugernavn"
+
+#: models/auth.py:34
+msgid "first name"
+msgstr "fornavn"
+
+#: models/auth.py:35
+msgid "last name"
+msgstr "efternavn"
+
+#: models/auth.py:36
+msgid "e-mail address"
+msgstr "e-mail adresse"
+
+#: models/auth.py:37
+msgid "password"
+msgstr "adgangskode"
+
+#: models/auth.py:37
+msgid "Use an MD5 hash -- not the raw password."
+msgstr "Brug et MD5 hash -- ikke adgangskoden i klartekst"
+
+#: models/auth.py:38
+msgid "staff status"
+msgstr "administrationsstatus"
+
+#: models/auth.py:38
+msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
+msgstr "Bestemmer om brugeren kan logge ind på dette administrationssite"
+
+#: models/auth.py:39
+msgid "active"
+msgstr "aktiv"
+
+#: models/auth.py:40
+msgid "superuser status"
+msgstr "superbruger"
+
+#: models/auth.py:41
+msgid "last login"
+msgstr "sidst logget ind"
+
+#: models/auth.py:42
+msgid "date joined"
+msgstr "registreringsdato"
+
+#: models/auth.py:44
+msgid ""
+"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
+"all permissions granted to each group he/she is in."
+msgstr ""
+"I tillæg til de rettighder, som manuelt er tildelt brugeren, vil denne også "
+"få alle rettigheder tildelt hver gruppe han/hun er medlem af"
+
+#: models/auth.py:48
+msgid "Users"
+msgstr "Brugere"
+
+#: models/auth.py:57
+msgid "Personal info"
+msgstr "Personlig information"
+
+#: models/auth.py:59
+msgid "Important dates"
+msgstr "Vigtige datoer"
+
+#: models/auth.py:195
+msgid "Message"
+msgstr "Meddelelse"
+
+#: conf/global_settings.py:36
+msgid "Bengali"
+msgstr ""
+
+#: conf/global_settings.py:37
+msgid "Czech"
+msgstr "Tjekkisk"
+
+#: conf/global_settings.py:38
+msgid "Welsh"
+msgstr "Walisisk"
+
+#: conf/global_settings.py:39
+#, fuzzy
+msgid "Danish"
+msgstr "Spansk"
+
+#: conf/global_settings.py:40
+msgid "German"
+msgstr "Tysk"
+
+#: conf/global_settings.py:41
+msgid "English"
+msgstr "Engelsk"
+
+#: conf/global_settings.py:42
+msgid "Spanish"
+msgstr "Spansk"
+
+#: conf/global_settings.py:43
+msgid "French"
+msgstr "Fransk"
+
+#: conf/global_settings.py:44
+msgid "Galician"
+msgstr "Galicisk"
+
+#: conf/global_settings.py:45
+msgid "Icelandic"
+msgstr "Islandsk"
+
+#: conf/global_settings.py:46
+msgid "Italian"
+msgstr "Italiensk"
+
+#: conf/global_settings.py:47
+msgid "Norwegian"
+msgstr "Norsk"
+
+#: conf/global_settings.py:48
+msgid "Brazilian"
+msgstr "Brasiliansk"
+
+#: conf/global_settings.py:49
+msgid "Romanian"
+msgstr "Rumænsk"
+
+#: conf/global_settings.py:50
+msgid "Russian"
+msgstr "Russisk"
+
+#: conf/global_settings.py:51
+msgid "Slovak"
+msgstr "Slovakisk"
+
+#: conf/global_settings.py:52
+msgid "Serbian"
+msgstr "Serbisk"
+
+#: conf/global_settings.py:53
+msgid "Swedish"
+msgstr "Svensk"
+
+#: conf/global_settings.py:54
+msgid "Simplified Chinese"
+msgstr "Simpel Kinesisk"
+
+#: core/validators.py:59
+msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
+msgstr "Dette felt må kun indeholde bogstaver, tal og understreger."
+
+#: core/validators.py:63
+msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
+msgstr ""
+"Dette felt må kun indeholde bogstaver, tal, understreger og skråstreger."
+
+#: core/validators.py:71
+msgid "Uppercase letters are not allowed here."
+msgstr "Store bogstaver er ikke tilladt her"
+
+#: core/validators.py:75
+msgid "Lowercase letters are not allowed here."
+msgstr "Små bogstaver er ikke tilladt her"
+
+#: core/validators.py:82
+msgid "Enter only digits separated by commas."
+msgstr "Indtast kun tal adskilt af kommaer."
+
+#: core/validators.py:94
+msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
+msgstr "Indtast gyldige email-adresser adskilt af kommaer"
+
+#: core/validators.py:98
+msgid "Please enter a valid IP address."
+msgstr "Venlist indtast en gyldig email-adresse."
+
+#: core/validators.py:102
+msgid "Empty values are not allowed here."
+msgstr "Dette felt kan ikke være tomt."
+
+#: core/validators.py:106
+msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
+msgstr "Der må kun være tal her"
+
+#: core/validators.py:110
+msgid "This value can't be comprised solely of digits."
+msgstr "Denne værdi kan ikke kun bestå af tal."
+
+#: core/validators.py:115
+msgid "Enter a whole number."
+msgstr "Indtast et heltal."
+
+#: core/validators.py:119
+msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
+msgstr "Her er kun bogstaver tilladt."
+
+#: core/validators.py:123
+msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
+msgstr "Indtast en dato i ÅÅÅÅ-MM-DD format."
+
+#: core/validators.py:127
+msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
+msgstr "Indtast tid i TT:MM format."
+
+#: core/validators.py:131
+msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
+msgstr "Indtast dato og tid i ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM format."
+
+#: core/validators.py:135
+msgid "Enter a valid e-mail address."
+msgstr "Indtast en gyldig email-adresse."
+
+#: core/validators.py:147
+msgid ""
+"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
+"corrupted image."
+msgstr ""
+"Upload en billed-fil. Filen du uploadede var enten ikke et billede eller en "
+"ødelagt billed-fil"
+
+#: core/validators.py:154
+#, python-format
+msgid "The URL %s does not point to a valid image."
+msgstr "URLen %s viser ikke til en gyldig billed-fil"
+
+#: core/validators.py:158
+#, python-format
+msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
+msgstr ""
+"Telefonnumre skal være i XXX-XXX-XXXX formatet. \"%s\" er ikke godkjent."
+
+#: core/validators.py:166
+#, python-format
+msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
+msgstr "URLen %s viser ikke til en gyldig QuickTime-film."
+
+#: core/validators.py:170
+msgid "A valid URL is required."
+msgstr "En gyldig URL er påkrævet"
+
+#: core/validators.py:184
+#, python-format
+msgid ""
+"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Gyldig HTML er påkrævet. Fejlene er:\n"
+"%s"
+
+#: core/validators.py:191
+#, python-format
+msgid "Badly formed XML: %s"
+msgstr "Ugyldig XML: %s"
+
+#: core/validators.py:201
+#, python-format
+msgid "Invalid URL: %s"
+msgstr "Ugyldig URL: %s"
+
+#: core/validators.py:205 core/validators.py:207
+#, python-format
+msgid "The URL %s is a broken link."
+msgstr "Denne URL %s linker ikke til en gyldig side eller fil"
+
+#: core/validators.py:213
+msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
+msgstr "Indtast en gyldig amerikansk statsforkortelse"
+
+#: core/validators.py:228
+#, python-format
+msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
+msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
+msgstr[0] "Var din mund! Ordet %s er ikke tilladt her."
+msgstr[1] "Var din mund! Ordene %s er ikke tilladt her."
+
+#: core/validators.py:235
+#, python-format
+msgid "This field must match the '%s' field."
+msgstr "Dette felt skal matche '%s' feltet."
+
+#: core/validators.py:254
+msgid "Please enter something for at least one field."
+msgstr "Indtast venligst noget i mindst et felt"
+
+#: core/validators.py:263 core/validators.py:274
+msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
+msgstr "Udfyld begge felter, eller lad dem begge være blanke"
+
+#: core/validators.py:281
+#, python-format
+msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
+msgstr "Dette felt skal udfyldes, hvis %(field)s er lig %(value)s"
+
+#: core/validators.py:293
+#, python-format
+msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
+msgstr "Dette felt skal udfyldes, hvis %(field)s ikke er lig %(value)s"
+
+#: core/validators.py:312
+msgid "Duplicate values are not allowed."
+msgstr "Duplikate værdier er ikke tilladt her"
+
+#: core/validators.py:335
+#, python-format
+msgid "This value must be a power of %s."
+msgstr "Denne værdi skal være en potens af %s."
+
+#: core/validators.py:346
+msgid "Please enter a valid decimal number."
+msgstr "Indtast venligst et gyldigt decimaltal."
+
+#: core/validators.py:348
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
+msgid_plural ""
+"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
+msgstr[0] "Indtast en gyldig decimal med max %s tal ialt"
+msgstr[1] "Indtast en gyldig decimal med max %s tal ialt"
+
+#: core/validators.py:351
+#, python-format
+msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
+msgid_plural ""
+"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
+msgstr[0] "Indtast en gyldig decimal med max %s tal efter kommaet"
+msgstr[1] "Indtast en gyldig decimal med max %s tal efter kommaet"
+
+#: core/validators.py:361
+#, python-format
+msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
+msgstr "Tjek at den uploadede fil er mindst % bytes."
+
+#: core/validators.py:362
+#, python-format
+msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
+msgstr "Tjek at den uploadede file er max %s bytes."
+
+#: core/validators.py:375
+msgid "The format for this field is wrong."
+msgstr "Formatet i dette feltet er feil."
+
+#: core/validators.py:390
+msgid "This field is invalid."
+msgstr "Dette felt er ugyldigt."
+
+#: core/validators.py:425
+#, python-format
+msgid "Could not retrieve anything from %s."
+msgstr "Kunne ikke finde noget i %s."
+
+#: core/validators.py:428
+#, python-format
+msgid ""
+"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
+msgstr ""
+"URLen %(url)s returnerede ikke en godkendt Content-Type '%(contenttype)s'."
+
+#: core/validators.py:461
+#, python-format
+msgid ""
+"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
+"\"%(start)s\".)"
+msgstr ""
+"Luk venligst %(tag)s på linje %(line)s. (Linjen starer med \"%(start)s\".)"
+
+#: core/validators.py:465
+#, python-format
+msgid ""
+"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
+"starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr ""
+"En del af teksten som starter på linje %(line)s er ikke tilladt. (Linjen "
+"starter med \"%(start)s\".)"
+
+#: core/validators.py:470
+#, python-format
+msgid ""
+"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
+"(start)s\".)"
+msgstr ""
+"\"%(attr)s\" på linje %(line)s er ikke en gyldig attribut. (Linjen starter "
+"med \"%(start)s\".)"
+
+#: core/validators.py:475
+#, python-format
+msgid ""
+"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
+"(start)s\".)"
+msgstr ""
+"\"<%(tag)s>\" på linje %(line)s er ikke et gyldigt tag. (Linjen starter med "
+"\"%(start)s\".)"
+
+#: core/validators.py:479
+#, python-format
+msgid ""
+"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
+"starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr ""
+"Et tag på linje %(line)s mangler en obligatorisk attribut. (Linjen starter "
+"med \"%(start)s\".)"
+
+#: core/validators.py:484
+#, python-format
+msgid ""
+"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
+"starts with \"%(start)s\".)"
+msgstr ""
+"\"%(attr)s\" attributten på linje $(line)s har en ugyldig værdi. (Linjen "
+"starter med \"%(start)s\".)"
+
+#: core/meta/fields.py:111
+msgid " Separate multiple IDs with commas."
+msgstr "Adskil id'er med kommaer."
+
+#: core/meta/fields.py:114
+msgid ""
+" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
+msgstr ""
+"Hold \"Kontrol\", eller \"Æbletasten\" på Mac, nede for at vælge mere end en."
+
+#~ msgid "Traditional Chinese"
+#~ msgstr "Traditionel Kinesisk"

File django/conf/locale/de/LC_MESSAGES/django.mo

 • Ignore whitespace
Binary file modified.

File django/conf/locale/de/LC_MESSAGES/django.po

View file
 • Ignore whitespace
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Django 1.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-13 13:40-0600\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-15 12:40-0600\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-11-06 13:54+0100\n"
 "Last-Translator: Lukas Kolbe <lucky@knup.de>\n"
 "Language-Team: \n"
 msgid "Important dates"
 msgstr "Wichtige Daten"
 
-#: models/auth.py:182
+#: models/auth.py:195
 msgid "Message"
 msgstr "Mitteilung"
 
 msgstr "Walisisch"
 
 #: conf/global_settings.py:39
+msgid "Danish"
+msgstr "D�nisch"
+
+#: conf/global_settings.py:40
 msgid "German"
 msgstr "Deutsch"
 
-#: conf/global_settings.py:40
+#: conf/global_settings.py:41
 msgid "English"
 msgstr "Englisch"
 
-#: conf/global_settings.py:41
+#: conf/global_settings.py:42
 msgid "Spanish"
 msgstr "Spanisch"
 
-#: conf/global_settings.py:42
+#: conf/global_settings.py:43
 msgid "French"
 msgstr "Franz�sisch"
 
-#: conf/global_settings.py:43
+#: conf/global_settings.py:44
 msgid "Galician"
 msgstr "Galicisch"
 
-#: conf/global_settings.py:44
+#: conf/global_settings.py:45
 msgid "Icelandic"
 msgstr "Isl�ndisch"
 
-#: conf/global_settings.py:45
+#: conf/global_settings.py:46
 msgid "Italian"
 msgstr "Italienisch"
 
-#: conf/global_settings.py:46
+#: conf/global_settings.py:47
 msgid "Norwegian"
 msgstr "Norwegisch"
 
-#: conf/global_settings.py:47
+#: conf/global_settings.py:48
 msgid "Brazilian"
 msgstr "Brasilianisch"
 
-#: conf/global_settings.py:48
+#: conf/global_settings.py:49
 msgid "Romanian"
 msgstr "Rum�nisch"
 
-#: conf/global_settings.py:49
+#: conf/global_settings.py:50
 msgid "Russian"
 msgstr "Russisch"
 
-#: conf/global_settings.py:50
+#: conf/global_settings.py:51
 msgid "Slovak"
 msgstr "Slovakisch"
 
-#: conf/global_settings.py:51
+#: conf/global_settings.py:52
 msgid "Serbian"
 msgstr "Serbisch"
 
-#: conf/global_settings.py:52
+#: conf/global_settings.py:53
 msgid "Swedish"
 msgstr "Schwedisch"
 
-#: conf/global_settings.py:53
+#: conf/global_settings.py:54
 msgid "Simplified Chinese"
 msgstr "vereinfachtes Chinesisch"
 

File django/conf/locale/en/LC_MESSAGES/django.mo

 • Ignore whitespace