1. Stephen Tu
  2. mino-pypy

Source

mino-pypy / pypy / pytest.ini

[pytest]
addopts = --assert=reinterp -rf