takuan_osho

Taku Shimizu (takuan_osho)

 1. tokibito Shinya Okano
  • 73 followers
  • Tokyo, Japan
 2. t2y Tetsuya Morimoto
  • 22 followers
  • Japan
 3. IanLewis Ian Lewis
  • 19 followers
  • Tokyo, Japan
 4. ransui Ransui Iso
  • 8 followers
  • Tokyo, Japan
 5. usaturn Go Yamada
  • 6 followers
  • Japan
 6. Gab-km Kazuhiro Matsushima
  • 6 followers
  • Yokohama, Japan
 7. seijiro ozawa seijiro
  • 0 followers
  • Asia/Tokyo