1. Miki Tebeka
  2. dude-remember

Commits

Author Commit Message Date Builds
Miki Tebeka
mark
Miki Tebeka
appengine 1.3.8
Miki Tebeka
Reading news with voice
Miki Tebeka
parse-tropo
Miki Tebeka
Getting request
Miki Tebeka
Updated documentation
Miki Tebeka
Compile before running
Miki Tebeka
Correct way to find message by id
Miki Tebeka
Delete UI (untested)
Miki Tebeka
Deleting messages - the early days
Miki Tebeka
Log and render voice correctly
Miki Tebeka
normalize-number
Miki Tebeka
Listen on all interfaces
Miki Tebeka
Some site improvements
Miki Tebeka
Use / to return (site neutral)
Miki Tebeka
Right(?) dependecies
Miki Tebeka
comment
Miki Tebeka
twilio-response
Miki Tebeka
Shorter message
Miki Tebeka
Right url
Miki Tebeka
Start of voice
Miki Tebeka
Indexes file
Miki Tebeka
Don't push if compilation fails
Miki Tebeka
Production url redirect
Miki Tebeka
Better(?) name
Miki Tebeka
push and run
Miki Tebeka
Comment out eval before pushing
Miki Tebeka
Ignore generated
Miki Tebeka
SMS works!
Miki Tebeka
Phone register works
  1. Prev
  2. Next