1. Miki Tebeka
 2. pythonwise

Source

pythonwise / bits.py

def mask(size):
  '''Mask for `size' bits

  >>> mask(3)
  7
  '''
  return (1L << size) - 1

def num2bits(num, width=32):
  '''String represntation (in bits) of a number

  >>> num2bits(3, 5) 
  '00011'
  '''
  s = ""
  for bit in range(width - 1, -1, -1):
    if num & (1L << bit):
      s += "1"
    else:
      s += "0"
  return s

def get_bit(value, bit):
  '''Get value of bit

  >>> num2bits(5, 5)
  '00101'
  >>> get_bit(5, 0)
  1
  >>> get_bit(5, 1)
  0
  '''
  return (value >> bit) & 1

def get_range(value, start, end):
  '''Get range of bits

  >>> num2bits(5, 5)
  '00101'
  >>> get_range(5, 0, 1)
  1
  >>> get_range(5, 1, 2)
  2
  '''
  return (value >> start) & mask(end - start + 1)

def set_bit(num, bit, value):
  '''Set bit `bit' in num to `value' 

  >>> i = 5
  >>> set_bit(i, 1, 1)
  7
  >>> set_bit(i, 0, 0)
  4
  '''
  if value:
    return num | (1L << bit)
  else:
    return num & (~(1L << bit))

def sign_extend(num, size):
  '''Sign exten number who is `size' bits wide
  
  >>> sign_extend(5, 2)
  1
  >>> sign_extend(5, 3)
  -3
  '''
  m = mask(size - 1)
  res = num & m
  # Positive
  if (num & (1L << (size - 1))) == 0:
    return res

  # Negative, 2's complement
  res = ~res
  res &= m
  res += 1
  return -res