1. Miki Tebeka
  2. seamless

Source

seamless / .travis.yml