Source

quake3 / lcc / alpha / osf / tst / 8q.2bk

tst/8q.c:30: warning: missing return value
tst/8q.c:39: warning: missing return value