Source

quake3 / lcc / tst / yacc.c

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
# define ID 257
# define CON 258
# define UNARYMINUS 259
#define yyclearin yychar = -1
#define yyerrok yyerrflag = 0
extern int yychar;
extern short yyerrflag;
#ifndef YYMAXDEPTH
#define YYMAXDEPTH 150
#endif
#ifndef YYSTYPE
#define YYSTYPE int
#endif
YYSTYPE yylval, yyval;
# define YYERRCODE 256#include <stdio.h>

# define U(x) x
# define NLSTATE yyprevious=YYNEWLINE
# define BEGIN yybgin = yysvec + 1 +
# define INITIAL 0
# define YYLERR yysvec
# define YYSTATE (yyestate-yysvec-1)
# define YYOPTIM 1
# define YYLMAX 200
# define output(c) (void)putc(c,yyout)
# define input() (((yytchar=yysptr>yysbuf?U(*--yysptr):getc(yyin))==10?(yylineno++,yytchar):yytchar)==EOF?0:yytchar)
# define unput(c) {yytchar= (c);if(yytchar=='\n')yylineno--;*yysptr++=yytchar;}
# define yymore() (yymorfg=1)
# define ECHO fprintf(yyout, "%s",yytext)
# define REJECT { nstr = yyreject(); goto yyfussy;}
int yyleng; extern char yytext[];
int yymorfg;
extern char *yysptr, yysbuf[];
int yytchar;
FILE *yyin ={stdin}, *yyout ={stdout};
extern int yylineno;
struct yysvf { 
	struct yywork *yystoff;
	struct yysvf *yyother;
	int *yystops;};
struct yysvf *yyestate;
extern struct yysvf yysvec[], *yybgin;
# define YYNEWLINE 10
yylex(){
int nstr; extern int yyprevious;
while((nstr = yylook()) >= 0)
yyfussy: switch(nstr){
case 0:
if(yywrap()) return(0); break;
case 1:
 return ID;
break;
case 2:
         return CON;
break;
case 3:
         ;
break;
case 4:
          return yytext[0];
break;
case -1:
break;
default:
fprintf(yyout,"bad switch yylook %d",nstr);
} return(0); }
/* end of yylex */
int yyvstop[] ={
0,

4,
0,

3,
4,
0,

2,
4,
0,

1,
4,
0,

2,
0,

1,
0,
0};
# define YYTYPE char
struct yywork { YYTYPE verify, advance; } yycrank[] ={
0,0,	0,0,	1,3,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	1,4,	1,3,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	1,5,	5,7,	5,7,	
5,7,	5,7,	5,7,	5,7,	
5,7,	5,7,	5,7,	5,7,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	1,6,	6,8,	
6,8,	6,8,	6,8,	6,8,	
6,8,	6,8,	6,8,	6,8,	
6,8,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
6,8,	6,8,	6,8,	6,8,	
6,8,	6,8,	6,8,	6,8,	
6,8,	6,8,	6,8,	6,8,	
6,8,	6,8,	6,8,	6,8,	
6,8,	6,8,	6,8,	6,8,	
6,8,	6,8,	6,8,	6,8,	
6,8,	6,8,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	6,8,	0,0,	
6,8,	6,8,	6,8,	6,8,	
6,8,	6,8,	6,8,	6,8,	
6,8,	6,8,	6,8,	6,8,	
6,8,	6,8,	6,8,	6,8,	
6,8,	6,8,	6,8,	6,8,	
6,8,	6,8,	6,8,	6,8,	
6,8,	6,8,	0,0,	0,0,	
0,0};
struct yysvf yysvec[] ={
0,	0,	0,
yycrank+-1,	0,		0,	
yycrank+0,	yysvec+1,	0,	
yycrank+0,	0,		yyvstop+1,
yycrank+0,	0,		yyvstop+3,
yycrank+2,	0,		yyvstop+6,
yycrank+19,	0,		yyvstop+9,
yycrank+0,	yysvec+5,	yyvstop+12,
yycrank+0,	yysvec+6,	yyvstop+14,
0,	0,	0};
struct yywork *yytop = yycrank+141;
struct yysvf *yybgin = yysvec+1;
char yymatch[] ={
00 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,
01 ,011 ,012 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,
01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,
01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,
011 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,
01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,
'0' ,'0' ,'0' ,'0' ,'0' ,'0' ,'0' ,'0' ,
'0' ,'0' ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,
01 ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,
'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,
'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,
'A' ,'A' ,'A' ,01 ,01 ,01 ,01 ,'A' ,
01 ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,
'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,
'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,
'A' ,'A' ,'A' ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,
0};
char yyextra[] ={
0,0,0,0,0,0,0,0,
0};
/*	ncform	4.1	83/08/11	*/

int yylineno =1;
# define YYU(x) x
# define NLSTATE yyprevious=YYNEWLINE
char yytext[YYLMAX];
struct yysvf *yylstate [YYLMAX], **yylsp, **yyolsp;
char yysbuf[YYLMAX];
char *yysptr = yysbuf;
int *yyfnd;
extern struct yysvf *yyestate;
int yyprevious = YYNEWLINE;
yylook(){
	register struct yysvf *yystate, **lsp;
	register struct yywork *yyt;
	struct yysvf *yyz;
	int yych;
	struct yywork *yyr;
# ifdef LEXDEBUG
	int debug;
# endif
	char *yylastch;
	/* start off machines */
# ifdef LEXDEBUG
	debug = 0;
# endif
	if (!yymorfg)
		yylastch = yytext;
	else {
		yymorfg=0;
		yylastch = yytext+yyleng;
		}
	for(;;){
		lsp = yylstate;
		yyestate = yystate = yybgin;
		if (yyprevious==YYNEWLINE) yystate++;
		for (;;){
# ifdef LEXDEBUG
			if(debug)fprintf(yyout,"state %d\n",yystate-yysvec-1);
# endif
			yyt = yystate->yystoff;
			if(yyt == yycrank){		/* may not be any transitions */
				yyz = yystate->yyother;
				if(yyz == 0)break;
				if(yyz->yystoff == yycrank)break;
				}
			*yylastch++ = yych = input();
		tryagain:
# ifdef LEXDEBUG
			if(debug){
				fprintf(yyout,"char ");
				allprint(yych);
				putchar('\n');
				}
# endif
			yyr = yyt;
			if ( yyt > yycrank){
				yyt = yyr + yych;
				if (yyt <= yytop && yyt->verify+yysvec == yystate){
					if(yyt->advance+yysvec == YYLERR)	/* error transitions */
						{unput(*--yylastch);break;}
					*lsp++ = yystate = yyt->advance+yysvec;
					goto contin;
					}
				}
# ifdef YYOPTIM
			else if(yyt < yycrank) {		/* r < yycrank */
				yyt = yyr = yycrank+(yycrank-yyt);
# ifdef LEXDEBUG
				if(debug)fprintf(yyout,"compressed state\n");
# endif
				yyt = yyt + yych;
				if(yyt <= yytop && yyt->verify+yysvec == yystate){
					if(yyt->advance+yysvec == YYLERR)	/* error transitions */
						{unput(*--yylastch);break;}
					*lsp++ = yystate = yyt->advance+yysvec;
					goto contin;
					}
				yyt = yyr + YYU(yymatch[yych]);
# ifdef LEXDEBUG
				if(debug){
					fprintf(yyout,"try fall back character ");
					allprint(YYU(yymatch[yych]));
					putchar('\n');
					}
# endif
				if(yyt <= yytop && yyt->verify+yysvec == yystate){
					if(yyt->advance+yysvec == YYLERR)	/* error transition */
						{unput(*--yylastch);break;}
					*lsp++ = yystate = yyt->advance+yysvec;
					goto contin;
					}
				}
			if ((yystate = yystate->yyother) && (yyt= yystate->yystoff) != yycrank){
# ifdef LEXDEBUG
				if(debug)fprintf(yyout,"fall back to state %d\n",yystate-yysvec-1);
# endif
				goto tryagain;
				}
# endif
			else
				{unput(*--yylastch);break;}
		contin:
# ifdef LEXDEBUG
			if(debug){
				fprintf(yyout,"state %d char ",yystate-yysvec-1);
				allprint(yych);
				putchar('\n');
				}
# endif
			;
			}
# ifdef LEXDEBUG
		if(debug){
			fprintf(yyout,"stopped at %d with ",*(lsp-1)-yysvec-1);
			allprint(yych);
			putchar('\n');
			}
# endif
		while (lsp-- > yylstate){
			*yylastch-- = 0;
			if (*lsp != 0 && (yyfnd= (*lsp)->yystops) && *yyfnd > 0){
				yyolsp = lsp;
				if(yyextra[*yyfnd]){		/* must backup */
					while(yyback((*lsp)->yystops,-*yyfnd) != 1 && lsp > yylstate){
						lsp--;
						unput(*yylastch--);
						}
					}
				yyprevious = YYU(*yylastch);
				yylsp = lsp;
				yyleng = yylastch-yytext+1;
				yytext[yyleng] = 0;
# ifdef LEXDEBUG
				if(debug){
					fprintf(yyout,"\nmatch ");
					sprint(yytext);
					fprintf(yyout," action %d\n",*yyfnd);
					}
# endif
				return(*yyfnd++);
				}
			unput(*yylastch);
			}
		if (yytext[0] == 0 /* && feof(yyin) */)
			{
			yysptr=yysbuf;
			return(0);
			}
		yyprevious = yytext[0] = input();
		if (yyprevious>0)
			output(yyprevious);
		yylastch=yytext;
# ifdef LEXDEBUG
		if(debug)putchar('\n');
# endif
		}
	}
yyback(p, m)
	int *p;
{
if (p==0) return(0);
while (*p)
	{
	if (*p++ == m)
		return(1);
	}
return(0);
}
	/* the following are only used in the lex library */
yyinput(){
	return(input());
	}
yyoutput(c)
 int c; {
	output(c);
	}
yyunput(c)
  int c; {
	unput(c);
	}

main() {
    yyparse();
	return 0;
}

/* yyerror - issue error message */
yyerror(s) char *s; {
    printf("%s\n", s);
}
short yyexca[] ={
-1, 1,
	0, -1,
	-2, 0,
	};
# define YYNPROD 15
# define YYLAST 249
short yyact[]={

 12,  2,  9,  8, 17, 11, 25, 17, 15, 18,
 16, 10, 18, 17, 15,  7, 16, 13, 18,  5,
  3,  1,  0, 19, 20,  0,  0, 21, 22, 23,
 24,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  6, 14,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  4,  6 };
short yypact[]={

-1000, -9,-1000,  5, -7, -59,-1000,-1000,-1000, -40,
 -29, -40, -40,-1000,-1000, -40, -40, -40, -40, -38,
 -35, -38, -38,-1000,-1000,-1000 };
short yypgo[]={

  0, 21, 20, 17, 11 };
short yyr1[]={

  0,  1,  1,  1,  1,  2,  4,  4,  4,  4,
  4,  4,  4,  4,  3 };
short yyr2[]={

  0,  0,  2,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,
  2,  3,  1,  1,  1 };
short yychk[]={

-1000, -1, 10, -2, 256, -3, 257, 10, 10, 61,
 -4, 45, 40, -3, 258, 43, 45, 42, 47, -4,
 -4, -4, -4, -4, -4, 41 };
short yydef[]={

  1, -2,  2,  0,  0,  0, 14,  3,  4,  0,
  5,  0,  0, 12, 13,  0,  0,  0,  0, 10,
  0,  6,  7,  8,  9, 11 };
#ifndef lint
#endif

# define YYFLAG -1000
# define YYERROR goto yyerrlab
# define YYACCEPT return(0)
# define YYABORT return(1)

/*	parser for yacc output	*/

#ifdef YYDEBUG
int yydebug = 0; /* 1 for debugging */
#endif
YYSTYPE yyv[YYMAXDEPTH]; /* where the values are stored */
int yychar = -1; /* current input token number */
int yynerrs = 0; /* number of errors */
short yyerrflag = 0; /* error recovery flag */

yyparse() {

	short yys[YYMAXDEPTH];
	short yyj, yym;
	register YYSTYPE *yypvt;
	register short yystate, *yyps, yyn;
	register YYSTYPE *yypv;
	register short *yyxi;

	yystate = 0;
	yychar = -1;
	yynerrs = 0;
	yyerrflag = 0;
	yyps= &yys[-1];
	yypv= &yyv[-1];

 yystack:  /* put a state and value onto the stack */

#ifdef YYDEBUG
	if( yydebug ) printf( "state %d, char 0%o\n", yystate, yychar );
#endif
		if( ++yyps> &yys[YYMAXDEPTH] ) { yyerror( "yacc stack overflow" ); return(1); }
		*yyps = yystate;
		++yypv;
		*yypv = yyval;

 yynewstate:

	yyn = yypact[yystate];

	if( yyn<= YYFLAG ) goto yydefault; /* simple state */

	if( yychar<0 ) if( (yychar=yylex())<0 ) yychar=0;
	if( (yyn += yychar)<0 || yyn >= YYLAST ) goto yydefault;

	if( yychk[ yyn=yyact[ yyn ] ] == yychar ){ /* valid shift */
		yychar = -1;
		yyval = yylval;
		yystate = yyn;
		if( yyerrflag > 0 ) --yyerrflag;
		goto yystack;
		}

 yydefault:
	/* default state action */

	if( (yyn=yydef[yystate]) == -2 ) {
		if( yychar<0 ) if( (yychar=yylex())<0 ) yychar = 0;
		/* look through exception table */

		for( yyxi=yyexca; (*yyxi!= (-1)) || (yyxi[1]!=yystate) ; yyxi += 2 ) ; /* VOID */

		while( *(yyxi+=2) >= 0 ){
			if( *yyxi == yychar ) break;
			}
		if( (yyn = yyxi[1]) < 0 ) return(0);  /* accept */
		}

	if( yyn == 0 ){ /* error */
		/* error ... attempt to resume parsing */

		switch( yyerrflag ){

		case 0:  /* brand new error */

			yyerror( "syntax error" );
		yyerrlab:
			++yynerrs;

		case 1:
		case 2: /* incompletely recovered error ... try again */

			yyerrflag = 3;

			/* find a state where "error" is a legal shift action */

			while ( yyps >= yys ) {
			  yyn = yypact[*yyps] + YYERRCODE;
			  if( yyn>= 0 && yyn < YYLAST && yychk[yyact[yyn]] == YYERRCODE ){
			   yystate = yyact[yyn]; /* simulate a shift of "error" */
			   goto yystack;
			   }
			  yyn = yypact[*yyps];

			  /* the current yyps has no shift onn "error", pop stack */

#ifdef YYDEBUG
			  if( yydebug ) printf( "error recovery pops state %d, uncovers %d\n", *yyps, yyps[-1] );
#endif
			  --yyps;
			  --yypv;
			  }

			/* there is no state on the stack with an error shift ... abort */

	yyabort:
			return(1);


		case 3: /* no shift yet; clobber input char */

#ifdef YYDEBUG
			if( yydebug ) printf( "error recovery discards char %d\n", yychar );
#endif

			if( yychar == 0 ) goto yyabort; /* don't discard EOF, quit */
			yychar = -1;
			goto yynewstate;  /* try again in the same state */

			}

		}

	/* reduction by production yyn */

#ifdef YYDEBUG
		if( yydebug ) printf("reduce %d\n",yyn);
#endif
		yyps -= yyr2[yyn];
		yypvt = yypv;
		yypv -= yyr2[yyn];
		yyval = yypv[1];
		yym=yyn;
			/* consult goto table to find next state */
		yyn = yyr1[yyn];
		yyj = yypgo[yyn] + *yyps + 1;
		if( yyj>=YYLAST || yychk[ yystate = yyact[yyj] ] != -yyn ) yystate = yyact[yypgo[yyn]];
		switch(yym){
			
case 4:
{ yyerrok; } break;
case 5:
{ printf("store\n"); } break;
case 6:
{ printf("add\n"); } break;
case 7:
{ printf("negate\nadd\n"); } break;
case 8:
{ printf("multiply\n"); } break;
case 9:
{ printf("divide\n"); } break;
case 10:
{ printf("negate\n"); } break;
case 12:
{ printf("load\n"); } break;
case 13:
{ printf("push %s\n", yytext); } break;
case 14:
{ printf("%s\n", yytext); } break;
		}
		goto yystack; /* stack new state and value */

	}
int yywrap() { return 1; }