1. Jörg Tiedemann
  2. Blacklist Classifier

Commits

tiedeman  committed 5203ddc

added bg-mk blacklist

  • Participants
  • Parent commits 83bf6fa
  • Branches master

Comments (0)

Files changed (1)

File Lingua-Identify-Blacklists/share/blacklists/bg-mk.txt

View file
  • Ignore whitespace
+1	тоя	141	0
+1	хвърли	57	0
+1	живея	48	0
+1	донесох	11	0
+1	гей	17	0
+1	изчезвам	12	0
+1	публично	10	0
+1	реликвата	14	0
+1	опитвам	63	0
+0.821282319692232	достигна	10	1
+1	ръсел	14	0
+1	главния	15	0
+1	дойдохме	24	0
+1	умрем	18	0
+1	твоя	167	0
+1	пристигнахме	11	0
+1	вижте	107	0
+1	елиът	14	0
+1	унищожение	14	0
+1	моята	187	0
+1	мозъка	25	0
+1	твоят	76	0
+1	вървете	37	0
+1	дъщеря	149	0
+-0.949070124967274	штета	1	39
+-0.854614823759367	еленор	1	13
+1	неприятности	30	0
+0.821282319692232	проработи	10	1
+1	пътя	132	0
+1	пуснат	17	0
+1	продължава	34	0
+1	tова	22	0
+1	успяхте	10	0
+1	тримата	16	0
+1	странни	16	0
+1	убием	21	0
+1	категория	11	0
+1	сандвич	10	0
+1	щяха	20	0
+1	изслушай	13	0
+1	чък	23	0
+1	конспирация	11	0
+0.859630258856811	безопасно	26	2
+1	изцяло	29	0
+0.803377022020243	по-добро	18	2
+1	отърва	11	0
+1	справя	37	0
+1	спирка	10	0
+1	отначало	12	0
+1	ход	19	0
+1	плащам	17	0
+1	защитя	10	0
+1	воля	15	0
+1	надяваме	18	0
+1	тръгна	74	0
+-0.995100785034715	место	1	415
+1	полицията	90	0
+1	опитах	37	0
+1	записа	14	0
+1	едмон	35	0
+0.987001382705439	франки	150	1
+1	околната	13	0
+1	земите	18	0
+1	разполагаме	11	0
+1	предполага	12	0
+1	пускам	10	0
+1	ланс	15	0
+0.836198736912461	истории	11	1
+1	семейство	59	0
+1	дрехите	20	0
+1	паток	10	0
+1	заповедите	10	0
+1	мистър	12	0
+1	схванах	10	0
+1	страхливец	11	0
+1	аляска	17	0
+1	върнах	25	0
+1	ню	87	0
+0.803377022020243	шум	18	2
+1	пратят	10	0
+1	мъртво	16	0
+1	синтия	23	0
+1	хлапето	34	0
+1	плаща	23	0
+1	джин	10	0
+0.890856020041788	кво	17	1
+0.859630258856811	справедливост	13	1
+1	юг	20	0
+1	хванали	20	0
+1	банята	20	0
+1	намираш	12	0
+1	виждаш	157	0
+1	обясня	35	0
+1	изабела	13	0
+1	никакъв	63	0
+1	официално	15	0
+1	написал	15	0
+1	участвам	11	0
+1	бъгс	17	0
+1	нямаше	121	0
+1	пострада	23	0
+-0.815032990087404	нса	1	10
+1	оставя	85	0
+1	възможността	10	0
+0.848817010308556	сложно	12	1
+1	тази	992	0
+1	ръката	88	0
+1	желал	11	0
+1	ръс	13	0
+1	сърцата	13	0
+-0.815032990087404	чесно	1	10
+1	прозореца	29	0
+1	жезъла	11	0
+1	знаейки	14	0
+1	добър	241	0
+1	моля	752	0
+1	разцепи	11	0
+1	ходил	13	0
+1	играеш	40	0
+1	зарежи	17	0
+1	изтече	10	0
+1	останалите	66	0
+1	бъдеш	105	0
+1	чай	30	0
+1	съзнанието	10	0
+1	двойно	15	0
+1	омръзна	10	0
+1	гений	23	0
+1	изпусна	25	0
+1	сигнала	16	0
+1	отказвам	10	0
+1	престъпността	14	0
+1	свободните	13	0
+1	лъжи	18	0
+1	клитъс	11	0
+1	тайна	58	0
+1	убиеца	15	0
+1	анджела	13	0
+-0.981966170162266	оружје	1	112
+1	хванахме	13	0
+0.868999938771166	трупа	14	1
+1	момичето	81	0
+1	сънища	17	0
+1	сърцето	114	0
+1	взимам	17	0
+1	нощта	39	0
+0.927262596814253	поведение	26	1
+1	отдръпнете	13	0
+1	кернан	14	0
+1	хайде	988	0
+1	директора	11	0
+1	подправка	18	0
+1	ръба	12	0
+1	тревожа	14	0
+1	кембъл	17	0
+1	измъкне	20	0
+1	срещу	143	0
+1	английски	37	0
+1	лъвът	10	0
+1	правим	165	0
+1	жертви	18	0
+1	чуйте	21	0
+1	действие	17	0
+1	виждаме	30	0
+1	дюрант	32	0
+1	божията	13	0
+1	заповядай	25	0
+1	притеснява	23	0
+1	дей-дей	20	0
+1	зает	24	0
+1	наясно	14	0
+1	история	87	0
+1	джейк	140	0
+1	колене	20	0
+1	разбрахме	21	0
+1	хвани	41	0
+1	направо	94	0
+1	останалото	20	0
+1	казваше	26	0
+1	печели	29	0
+1	клеър	44	0
+0.906461933269478	умират	20	1
+-0.834998530759676	будала	3	34
+1	дъжда	13	0
+1	трябват	95	0
+1	чичо	93	0
+1	започваш	14	0
+1	влизаш	10	0
+1	джунглата	11	0
+-0.982730191933537	вака	1	117
+1	търсиш	46	0
+1	световен	10	0
+1	паркинга	25	0
+1	човешкото	16	0
+1	току-що	65	0
+-0.898188799520895	затвореник	1	19
+1	чакам	68	0
+1	липсваш	21	0
+1	акъла	10	0
+1	синьо	19	0
+1	задника	86	0
+1	познавах	16	0
+1	смъртта	121	0
+1	стифлър	15	0
+1	нямах	40	0
+1	зле	72	0
+0.87719703632775	сложил	15	1
+1	връща	20	0
+1	дълг	22	0
+-0.911457512064171	нафта	1	22
+1	във	324	0
+1	довърши	19	0
+1	довърша	12	0
+-0.830422433927426	весници	1	11
+1	нетърпение	10	0
+1	дракони	11	0
+1	сладур	16	0
+1	търси	53	0
+1	играе	42	0
+1	съпругата	20	0
+-0.992947984973408	мора	3	864
+1	напомня	28	0
+1	джар	14	0
+1	бягай	53	0
+1	говорим	102	0
+1	престъпления	10	0
+1	държа	52	0
+1	експлозията	17	0
+1	пъти	128	0
+1	лектър	23	0
+-0.854614823759367	будали	1	13
+1	тайните	15	0
+1	скорост	13	0
+1	устройство	20	0
+1	ходите	10	0
+1	помощта	52	0
+1	камъка	38	0
+1	копие	31	0
+1	връщаш	12	0
+0.996296948789114	повече	529	1
+1	поиска	14	0
+1	бихте	55	0
+1	видока	11	0
+1	победя	10	0
+1	играя	26	0
+1	който	742	0
+1	следващите	20	0
+1	подкрепа	14	0
+1	своя	51	0
+0.960734338183868	определено	49	1
+1	показва	29	0
+1	копеле	80	0
+1	слухове	10	0
+1	направихме	22	0
+1	налага	27	0
+1	малката	36	0
+1	насам	103	0
+1	работех	15	0
+1	генерала	10	0
+1	данни	29	0
+1	обувките	14	0
+-0.954726601190101	напад	1	44
+1	понеже	28	0
+1	оковите	10	0
+1	самият	35	0
+1	появи	43	0
+1	следващият	33	0
+0.996507805705976	колко	561	1
+-0.837195196750583	размисли	2	23
+1	скъпо	11	0
+1	пипай	18	0
+1	вечерята	12	0
+-0.984677635219562	случај	1	132
+1	приключение	10	0
+1	могли	24	0
+0.821282319692232	залегни	10	1
+1	изход	20	0
+1	дяволите	477	0
+1	приятелю	59	0
+1	предложение	23	0
+1	демонът	11	0
+1	спал	13	0
+1	усещам	19	0
+1	двигателя	10	0
+1	итън	27	0
+1	нейтън	14	0
+1	бала	18	0
+1	желим	11	0
+1	получиш	42	0
+1	духа	25	0
+1	изпратил	12	0
+1	артър	24	0
+1	смятате	20	0
+1	предложа	11	0
+0.936653741080664	аракис	30	1
+0.836198736912461	опашка	11	1
+-0.989758937263209	требало	1	198
+1	кейн	18	0
+1	подобни	11	0
+1	явно	53	0
+1	братле	18	0
+1	кайл	37	0
+1	отгоре	19	0
+1	клъмп	14	0
+1	сълзи	17	0
+1	приятели	142	0
+1	войник	30	0
+1	откриха	12	0
+1	продължавай	44	0
+1	ляво	38	0
+1	империя	11	0
+-0.968163134968794	пиво	1	63
+-0.864294853611396	физички	1	14
+-0.892835691906929	изгледам	2	36
+1	джена	18	0
+-0.854614823759367	нога	1	13
+1	уважение	27	0
+1	попиташ	12	0
+1	бъде	488	0
+-0.990608351638772	низ	1	216
+1	срок	17	0
+1	кухнята	24	0
+1	задръж	36	0
+1	успея	23	0
+1	невинен	22	0
+-0.864294853611396	требала	1	14
+1	закарам	15	0
+1	нужно	68	0
+-0.830422433927426	нападне	1	11
+1	мъж	164	0
+1	човешката	24	0
+1	играят	10	0
+1	приключи	28	0
+1	нещастен	12	0
+1	мога	992	0
+-0.911457512064171	фу	1	22
+1	жертва	19	0
+1	изпратя	27	0
+1	смисъла	10	0
+1	сянка	12	0
+1	човечеството	14	0
+1	целувка	15	0
+1	мърда	10	0
+1	имената	15	0
+1	помолих	14	0
+1	картър	12	0
+1	нощи	10	0
+1	уиски	28	0
+1	системата	39	0
+1	ривър	10	0
+1	наблюдаваме	13	0
+1	късмет	77	0
+1	отивам	91	0
+1	сън	20	0
+0.914602305917355	о-о	22	1
+1	разберем	47	0
+1	доверие	37	0
+1	влезем	24	0
+1	целуни	15	0
+1	казвай	54	0
+1	красавице	12	0
+1	виждал	118	0
+1	хване	10	0
+1	откакто	59	0
+1	костюм	30	0
+1	чакайте	71	0
+1	подяволите	29	0
+1	помислих	49	0
+1	бельо	16	0
+1	отразява	13	0
+1	сядай	17	0
+1	праща	11	0
+1	охрана	17	0
+1	тялото	76	0
+1	излязъл	12	0
+-0.932104292182609	подготвени	1	29
+1	спечелиш	18	0
+1	скапания	14	0
+1	първото	31	0
+1	малки	45	0
+1	разбиране	10	0
+1	общество	23	0
+-0.830422433927426	говор	1	11
+1	нашия	58	0
+1	измисля	16	0
+0.87719703632775	честита	15	1
+1	историята	80	0
+1	пощата	13	0
+0.962957708382042	например	52	1
+1	вземете	42	0
+1	давай	159	0
+1	смайли	16	0
+1	открадна	20	0
+1	съберете	14	0
+1	доктора	15	0
+1	мъжът	27	0
+1	конете	18	0
+1	наричам	15	0
+-0.940087541689927	немојте	1	33
+1	лабораторията	21	0
+1	търсим	34	0
+1	печелиш	11	0
+1	човешки	22	0
+0.957318542275093	седем	45	1
+1	дракон	24	0
+1	дълго	93	0
+1	бъзикаш	11	0
+1	старият	16	0
+1	обаче	80	0
+1	отвъд	10	0
+1	известно	29	0
+1	прибираме	17	0
+1	вдигнете	24	0
+1	сапфира	20	0
+1	хеликоптера	10	0
+1	паркър	29	0
+-0.981218354831703	она	2	215
+1	исландия	10	0
+1	двама	91	0
+-0.815032990087404	прочита	1	10
+1	качвайте	12	0
+1	вайан	12	0
+1	багажника	12	0
+1	дойдеш	95	0
+1	делмонико	10	0
+1	по-добри	14	0
+1	хвърля	11	0
+0.996952476915708	теб	1286	2
+1	застрелям	17	0
+1	обичам	284	0
+1	разходка	10	0
+1	възрастен	10	0
+-0.985648640521557	брзо	1	141
+1	етаж	30	0
+1	красивата	10	0
+1	храма	15	0
+-0.962269502016854	вози	1	53
+1	държах	12	0
+0.89284248506346	кара	52	3
+-0.864294853611396	духови	1	14
+1	мариан	15	0
+1	свободно	12	0
+1	сложих	10	0
+1	осъзнах	21	0
+1	спиш	25	0
+1	влюбен	13	0
+1	защо	1403	0
+1	естествено	34	0
+1	земя	39	0
+1	вълк	20	0
+1	близки	19	0
+1	разказа	14	0
+1	изпий	10	0
+1	епилепсия	13	0
+1	мразя	74	0
+-0.88024226308376	можело	2	32
+0.956369670577491	спрем	44	1
+1	избягал	11	0
+1	тъпа	16	0
+1	махнете	40	0
+1	краката	47	0
+1	шибан	42	0
+1	получих	50	0
+1	нива	12	0
+1	моя	278	0
+1	оправиш	33	0
+1	искат	89	0
+1	изисква	23	0
+1	повърхността	17	0
+1	притесняваш	15	0
+1	момента	183	0
+1	влизайте	14	0
+1	смеят	10	0
+1	приключихме	10	0
+1	влизам	15	0
+0.836198736912461	решението	22	2
+0.868999938771166	гласа	14	1
+1	обещах	16	0
+1	напусна	27	0
+1	уолстрийт	13	0
+1	императора	18	0
+1	влизаме	12	0
+1	връзката	33	0
+1	нужен	13	0
+1	размине	13	0
+-0.995550039303746	еден	2	914
+1	нощ	201	0
+1	я	1616	0
+1	помогнем	31	0
+1	списъка	19	0
+1	щастие	17	0
+1	поколения	11	0
+1	сигфрид	36	0
+1	по-голяма	21	0
+1	контрол	45	0
+1	спря	22	0
+1	плащат	12	0
+1	говорил	20	0
+1	надежда	21	0
+1	цици	10	0
+1	операция	25	0
+1	отидох	20	0
+1	отговорен	16	0
+1	замесен	11	0
+1	джейн	14	0
+0.87719703632775	станала	15	1
+1	позволи	27	0
+1	ядене	15	0
+1	спрях	13	0
+1	оня	33	0
+-0.815032990087404	побрзаме	1	10
+0.842760617711354	идем	23	2
+1	поиграем	14	0
+1	докторът	12	0
+1	отдавна	39	0
+1	преди	704	0
+1	рой	51	0
+1	цветята	12	0
+1	съмнявам	21	0
+1	вълните	12	0
+1	най-големите	12	0
+1	крака	43	0
+1	повярваш	19	0
+-0.892835691906929	сезона	1	18
+1	побързай	62	0
+1	убият	57	0
+1	ставай	54	0
+1	представям	16	0
+0.938634470776402	живеем	31	1
+1	закъснявам	18	0
+1	дълга	40	0
+1	следва	20	0
+1	донеса	24	0
+1	обадих	10	0
+1	мирише	26	0
+1	единият	10	0
+1	атака	21	0
+1	страхуваш	15	0
+1	пускай	14	0
+1	статуята	19	0
+1	нежински	17	0
+1	достатъчна	10	0
+1	бяхме	86	0
+1	англия	19	0
+1	кралят	21	0
+1	млн	10	0
+1	мрака	15	0
+1	помоля	15	0
+1	стомаха	18	0
+1	зъл	12	0
+-0.970891265369087	чекам	1	69
+0.87719703632775	посока	15	1
+1	бъдещето	86	0
+1	ситуация	18	0
+1	въпреки	58	0
+1	госпожо	73	0
+1	дърпай	14	0
+1	робърт	45	0
+0.973826160906501	случва	74	1
+1	елена	21	0
+1	кралю	81	0
+1	приберем	15	0
+1	мръсни	11	0
+0.87719703632775	викат	15	1
+1	бъдем	59	0
+1	обаждаш	11	0
+1	казват	90	0
+1	лъжа	36	0
+0.932282210751112	шапка	28	1
+1	пода	41	0
+1	хиляди	65	0
+-0.906013538491995	убиство	3	62
+1	отнесе	10	0
+1	означава	137	0
+1	уверя	13	0
+1	носим	13	0
+1	синът	51	0
+1	бонбонки	10	0
+1	отивате	19	0
+1	ядосана	11	0
+1	дясно	32	0
+1	падаш	11	0
+1	всяка	116	0
+1	албер	13	0
+1	абсолютно	39	0
+1	счупя	15	0
+1	враг	14	0
+1	тръгнеш	20	0
+1	номерът	12	0
+0.995435736583915	там	858	2
+1	видял	54	0
+1	камък	47	0
+1	обувката	12	0
+1	пусни	94	0
+1	тяхната	23	0
+1	съсед	15	0
+1	вярно	74	0
+1	кръст	10	0
+-0.918535508192864	одговорност	1	24
+1	искали	20	0
+1	по-зле	17	0
+1	измислих	12	0
+1	изправи	21	0
+1	пътят	26	0
+1	прочети	12	0
+-0.815032990087404	палатата	1	10
+1	отдел	23	0
+1	уистлър	25	0
+1	обира	11	0
+1	престъпление	20	0
+1	манхатън	18	0
+1	оценявам	19	0
+1	почивка	37	0
+1	защита	32	0
+1	виж	373	0
+1	едва	60	0
+1	напрежение	10	0
+1	дългове	10	0
+1	диамант	11	0
+1	клетките	10	0
+1	обърни	24	0
+1	съли	18	0
+1	говоря	213	0
+1	крия	14	0
+1	махай	66	0
+1	голяма	140	0
+1	потребление	10	0
+1	нямате	43	0
+1	успокой	87	0
+1	подготвя	15	0
+1	дуайт	14	0
+1	сватба	15	0
+1	въпроса	65	0
+1	сайлънт	12	0
+1	телевизията	19	0
+1	океана	10	0
+1	красива	55	0
+1	вярвам	119	0
+1	търсите	21	0
+1	внимавайте	25	0
+1	казвам	202	0
+1	някак	22	0
+1	отрова	12	0
+1	чух	102	0
+-0.898188799520895	однесеш	1	19
+1	измъкнеш	16	0
+1	минем	30	0
+-0.905285607384677	крег	2	41
+0.812756749135187	говореше	19	2
+-0.84344774147666	производи	1	12
+-0.815032990087404	господо	1	10
+1	сбогом	41	0
+1	часове	10	0
+1	бяха	158	0
+1	чудех	20	0
+1	писна	21	0
+1	взема	202	0
+1	реакция	10	0
+-0.830422433927426	правдата	1	11
+1	взе	83	0
+1	най-добрия	32	0
+1	съжалявам	483	0
+1	нуждае	36	0
+1	рожден	37	0
+0.887734280156337	бие	33	2
+1	видяла	10	0
+1	седемте	10	0
+1	вижда	46	0
+1	каквато	12	0
+1	нямаме	92	0
+1	долтън	12	0
+1	марлийн	13	0
+1	стейси	13	0
+1	дължи	10	0
+1	връщай	18	0
+1	александър	10	0
+1	гадже	26	0
+1	ферибота	11	0
+1	завинаги	55	0
+1	нататък	25	0
+1	покрай	18	0
+1	идвай	13	0
+1	участък	14	0
+1	сигурността	14	0
+1	това	6978	0
+1	съобщението	14	0
+1	подробности	14	0
+1	здравей	227	0
+1	ходи	33	0
+1	хапчетата	10	0
+1	целуна	10	0
+1	възможност	43	0
+1	черен	29	0
+1	независимо	26	0
+1	макелрой	24	0
+1	желание	16	0
+1	защото	635	0
+1	невинни	16	0
+1	върнат	21	0
+1	пуснете	43	0
+1	изток	20	0
+1	незабавно	28	0
+1	седна	12	0
+1	пръстен	18	0
+1	оттук	195	0
+1	направихте	17	0
+1	къщата	110	0
+1	пустинята	16	0
+0.821282319692232	беда	10	1
+1	нуждаят	12	0
+1	загазил	12	0
+1	същото	77	0
+1	усещаш	14	0
+1	искала	29	0
+1	чете	10	0
+1	преследват	16	0
+1	майки	10	0
+1	върна	172	0
+1	живеят	19	0
+1	извинявай	106	0
+1	майка	311	0
+1	собствена	11	0
+1	доколкото	15	0
+1	самотен	12	0
+1	мърдай	95	0
+1	размяна	13	0
+1	джими	140	0
+-0.976844033822941	разговарам	1	87
+1	дойде	246	0
+1	някои	145	0
+1	боксьор	15	0
+1	опита	69	0
+1	застреляй	17	0
+-0.946390950700139	партнер	1	37
+1	помня	41	0
+1	гръб	26	0
+1	девойка	11	0
+1	чел	13	0
+1	извинение	10	0
+-0.830422433927426	стално	1	11
+1	приятелката	38	0
+1	рая	14	0
+1	външната	10	0
+1	относно	40	0
+1	клей	29	0
+1	държиш	62	0
+1	взехте	13	0
+1	мениджър	17	0
+1	сър	435	0
+1	сладко	16	0
+1	брега	19	0
+1	неща	311	0
+1	търся	65	0
+-0.815032990087404	злочин	1	10
+1	твоята	113	0
+1	отвратително	18	0
+1	дошли	79	0
+1	търговия	12	0
+1	кръв	68	0
+1	обществото	43	0
+1	предпочитам	14	0
+1	по-лошо	22	0
+0.992927278405198	наистина	553	2
+1	джак	124	0
+1	сладурче	12	0
+1	алисия	12	0
+1	шелдън	12	0
+1	счупен	10	0
+1	квартала	13	0
+-0.929764600513452	повели	1	28
+1	диб	13	0
+1	смисълът	11	0
+1	собственото	11	0
+1	напомни	10	0
+1	свещеник	38	0
+-0.986936425504283	биди	1	155
+1	върша	15	0
+1	място	376	0
+1	ухото	10	0
+1	хванеш	19	0
+1	щом	156	0
+1	връщат	10	0
+1	стена	32	0
+1	отнема	19	0
+1	герой	36	0
+0.888794514535392	безопасност	50	3
+1	закъснях	16	0
+1	джъмбо	14	0
+1	която	409	0
+0.87719703632775	полета	15	1
+1	намерение	18	0
+-0.898188799520895	почни	1	19
+1	обади	135	0
+1	планове	25	0
+1	партньори	10	0
+1	мечта	21	0
+1	хората	389	0
+-0.974528989443438	жал	3	237
+1	госпожа	11	0
+1	компютъра	13	0
+1	умения	16	0
+1	обръщай	14	0
+1	mайкъл	23	0
+1	пожара	11	0
+1	най-доброто	33	0
+1	рождения	14	0
+1	лодката	35	0
+-0.834998530759676	борец	3	34
+1	кърви	14	0
+1	чухте	11	0
+1	пропусна	15	0
+1	притежаваш	11	0
+1	пръста	26	0
+1	каза	561	0
+-0.864294853611396	париз	3	42
+1	създаде	15	0
+1	печата	10	0
+1	очакват	11	0
+1	практика	12	0
+-0.929764600513452	убија	1	28
+1	кръг	13	0
+1	кейт	22	0
+1	четвъртък	11	0
+1	успеем	32	0
+-0.980405836585568	прават	1	103
+1	потърся	11	0
+1	греби	12	0
+1	вършиш	27	0
+1	наоколо	85	0
+0.994608107782481	иска	363	1
+1	ватикана	13	0
+1	обяда	10	0
+1	пипна	12	0
+1	нещастник	15	0
+1	голям	120	0
+1	артанян	24	0
+0.986826882690043	живота	296	2
+1	следа	21	0
+0.821282319692232	печалба	10	1
+1	песен	25	0
+1	нейна	10	0
+-0.892835691906929	среди	3	54
+-0.976844033822941	чини	1	87
+1	честно	36	0
+0.972351189401722	бива	70	1
+1	оставим	42	0
+0.973108885427596	кучи	72	1
+-0.976577931661709	еби	1	86
+1	наричат	29	0
+1	излизаш	18	0
+1	спечеля	23	0
+1	военните	15	0
+0.884428706012984	закуска	16	1
+1	градът	27	0
+1	днес	275	0
+1	президента	30	0
+1	карай	48	0
+1	музей	12	0
+1	майната	87	0
+1	проверих	12	0
+1	тъкмо	48	0
+1	вътрешен	11	0
+1	отида	105	0
+1	видяхте	24	0
+1	закъсня	15	0
+1	забрави	80	0
+1	вярваме	13	0
+1	гимназията	13	0
+1	дъг	56	0
+1	университета	11	0
+0.821282319692232	тока	10	1
+1	никой	412	0
+1	очевидно	49	0
+1	по-скоро	28	0
+1	парти	25	0
+1	станах	11	0
+1	плът	13	0
+0.87719703632775	биваше	15	1
+-0.951876018563781	направиме	3	124
+1	свидетели	20	0
+1	обаждане	20	0
+1	нужди	17	0
+1	боклук	52	0
+1	изключение	11	0
+1	свален	13	0
+1	хич	15	0
+1	айнщайн	10	0
+1	гари	11	0
+1	минало	23	0
+1	променя	29	0
+1	боя	30	0
+-0.84344774147666	погрешни	1	12
+1	линейка	13	0
+1	уили	21	0
+1	чуем	19	0
+1	нея	356	0
+1	монтего	16	0
+-0.975596392643461	постои	2	165
+1	насилие	25	0
+1	докарай	11	0
+1	отговорник	10	0
+1	извинявайте	12	0
+1	следващата	37	0
+1	хауърд	14	0
+1	действа	21	0
+1	реликва	11	0
+1	ту	12	0
+1	изключи	12	0
+1	любовта	39	0
+1	пръв	33	0
+1	изчакайте	17	0
+1	обадил	10	0
+1	другия	36	0
+1	щата	12	0
+1	намерят	16	0
+1	къща	79	0
+0.87719703632775	минава	15	1
+1	ксеркс	14	0
+0.848817010308556	молим	12	1
+1	между	148	0
+1	намерете	15	0
+1	пръстите	15	0
+1	държеше	11	0
+1	когото	72	0
+-0.84344774147666	одговорите	1	12
+-0.993467813260233	исто	1	311
+1	звезда	21	0
+1	коня	12	0
+1	странен	11	0
+1	циците	13	0
+-0.84344774147666	шема	1	12
+1	направили	30	0
+1	чета	19	0
+1	правя	219	0
+1	биете	12	0
+1	веднага	256	0
+0.95211110804183	половин	40	1
+1	войници	17	0
+1	нуждаем	22	0
+1	мой	186	0
+1	вътре	213	0
+1	тъжно	13	0
+1	копия	13	0
+1	такава	103	0
+1	забравяй	24	0
+1	горещо	15	0
+1	обичал	13	0
+1	единственият	55	0
+1	бъкингам	11	0
+1	умря	49	0
+0.836198736912461	решаваш	11	1
+1	път	436	0
+1	чартър	36	0
+1	засяга	14	0
+1	казах	343	0
+1	правили	13	0
+1	приличам	17	0
+1	клуба	23	0
+1	хванаха	11	0
+1	самолета	33	0
+1	събота	21	0
+1	последвайте	10	0
+1	лампите	11	0
+1	уилям	22	0
+1	вторият	13	0
+1	подай	18	0
+1	пич	100	0
+1	очаквах	27	0
+1	позволиш	15	0
+1	съкровище	18	0
+-0.898188799520895	невини	1	19
+1	спомня	12	0
+0.821282319692232	служби	10	1
+1	пратя	10	0
+1	самолетите	11	0
+1	казва	195	0
+1	прочетох	11	0
+1	заповядайте	23	0
+1	разрешение	16	0
+1	приближава	16	0
+1	президент	39	0
+1	пистолета	51	0
+1	приемаш	10	0
+0.964942780659145	ада	55	1
+1	въже	14	0
+1	приятелят	25	0
+1	взриви	11	0
+1	помисля	17	0
+1	клоуи	10	0
+1	ясен	11	0
+-0.872766321203749	помошник	1	15
+0.803377022020243	мине	27	3
+1	насочва	12	0
+1	питие	38	0
+1	обърна	11	0
+1	хванем	42	0
+1	освободиш	10	0
+1	дължа	18	0
+1	талант	10	0
+1	бразилия	12	0
+1	търнър	22	0
+1	китаец	10	0
+1	министър	17	0
+1	армията	48	0
+1	й	467	0
+1	ашли	12	0
+1	очакваме	10	0
+1	разочарован	12	0
+1	хубав	34	0
+1	пейдж	28	0
+1	ям	19	0
+1	видят	30	0
+0.934540880261852	чувстваш	58	2
+1	дясната	15	0
+1	народът	10	0
+1	спомням	43	0
+1	прието	31	0
+1	специален	26	0
+1	слънце	14	0
+1	шпионин	12	0
+1	църква	40	0
+1	виждали	29	0
+1	четеш	23	0
+1	чаках	13	0
+1	джани	82	0
+1	мърф	12	0
+1	миналото	41	0
+1	краля	58	0
+1	пръсна	15	0
+0.948328542026366	чудесно	111	3
+1	спя	32	0
+1	задам	10	0
+1	счупи	27	0
+0.868999938771166	шапката	14	1
+1	цвят	12	0
+1	работят	19	0
+1	действия	12	0
+-0.84344774147666	весниците	1	12
+-0.903032550233146	читав	1	20
+-0.886888424481682	жртва	1	17
+1	задържим	13	0
+1	затворник	19	0
+1	предам	25	0
+1	пръст	20	0
+1	губернатора	13	0
+1	милиарда	11	0
+1	вярата	45	0
+1	отново	289	0
+1	острие	10	0
+1	условия	13	0
+1	ума	12	0
+1	дъх	11	0
+1	именно	28	0
+1	тръгни	12	0
+1	уилсън	41	0
+1	пусна	33	0
+1	неделя	17	0
+1	отговорите	16	0
+1	поговорите	10	0
+1	пейн	12	0
+0.821282319692232	пишеш	10	1
+1	гледка	12	0
+-0.918535508192864	насока	1	24
+1	обичат	28	0
+1	заведа	30	0
+1	обир	17	0
+0.997358550118283	вече	742	1
+1	евангелията	10	0
+1	мей	34	0
+1	вярвай	15	0
+1	истууд	19	0
+1	духаш	10	0
+1	сърбите	10	0
+1	войната	62	0
+-0.997643789647532	некој	1	864
+1	миличък	16	0
+1	отпусни	29	0
+-0.932104292182609	никому	1	29
+1	случват	11	0
+1	грейс	51	0
+1	прилича	77	0
+1	г-жа	23	0
+1	зареди	12	0
+-0.847355954273119	лудо	3	37
+1	искаме	74	0
+1	съвпадение	15	0
+0.936653741080664	магазин	30	1
+1	грийн	35	0
+-0.864294853611396	природно	1	14
+1	защити	12	0
+1	отнеме	38	0
+1	где	13	0
+1	ченгетата	27	0
+1	отколкото	105	0
+1	прибера	19	0
+1	петрол	11	0
+1	зная	57	0
+1	двойка	10	0
+1	братята	16	0
+1	купон	21	0
+1	повечето	51	0
+1	въпроси	57	0
+1	спреш	48	0
+1	взривим	10	0
+-0.999697647062811	тоа	1	6740
+1	човекът	62	0
+1	истинският	13	0
+1	сейф	10	0
+1	уелнър	16	0
+1	илай	47	0
+1	ездач	12	0
+1	започвай	18	0
+1	късно	77	0
+1	направиха	18	0
+1	бауър	15	0
+1	училище	76	0
+1	действителност	21	0
+1	принцесо	14	0
+1	сляп	18	0
+1	понякога	105	0
+1	убия	119	0
+-0.84344774147666	чув	1	12
+1	случая	53	0
+1	вослър	13	0
+1	кутия	14	0
+1	вдигни	41	0
+1	кинта	12	0
+1	миризмата	10	0
+1	могъл	39	0
+1	вместо	49	0
+1	бийч	12	0
+1	система	90	0
+1	готин	20	0
+1	вкарай	10	0
+1	мъртва	37	0
+1	г-жо	66	0
+1	започнаха	18	0
+0.848817010308556	сложиш	12	1
+1	млъквай	44	0
+1	захар	13	0
+1	гърба	41	0
+1	крейг	29	0
+1	изпратен	12	0
+1	какъв	259	0
+1	където	168	0
+1	отче	58	0
+-0.815032990087404	убиства	2	20
+1	бъжаев	10	0
+-0.815032990087404	поздрав	1	10
+-0.911457512064171	рунда	1	22
+1	акула	17	0
+1	джоузеф	10	0
+1	яде	21	0
+1	виждате	47	0
+1	оръжията	38	0
+1	взели	12	0
+1	по-малко	71	0
+1	нима	55	0
+1	градуса	16	0
+0.937328040441442	станало	91	3
+1	мда	12	0
+1	превърна	19	0
+1	джоси	14	0
+1	поведението	11	0
+1	другият	11	0
+1	гадост	18	0
+1	отказал	13	0
+1	прах	15	0
+1	малък	77	0
+1	действаме	20	0
+1	джордж	52	0
+1	задържа	12	0
+1	стрелят	14	0
+1	пълен	31	0
+1	тъжен	12	0
+1	изчакам	15	0
+1	вашият	30	0
+0.990871075594331	стига	214	1
+1	светът	43	0
+1	идваш	51	0
+1	шефа	22	0
+1	обзалагам	25	0
+1	очакваш	22	0
+1	войни	18	0
+1	включи	16	0
+1	съжаление	38	0
+1	обикновен	16	0
+0.999763917692896	ще	8312	1
+1	софия	22	0
+1	купчина	11	0
+1	прекалено	105	0
+1	необходимо	27	0
+1	унищожи	35	0
+1	джонас	13	0
+1	почакайте	27	0
+1	гаранция	14	0
+1	направих	119	0
+1	някой	668	0
+0.942246197011618	изненада	33	1
+0.940495088089471	съдбата	32	1
+1	побързаме	12	0
+1	ричърд	28	0
+1	джейсън	35	0
+1	президентът	14	0
+1	повярвай	37	0
+1	предупредя	12	0
+1	малкото	23	0
+1	кучета	28	0
+1	преследва	15	0
+1	развали	11	0
+1	убийци	19	0
+0.924462988008756	говорите	50	2
+1	оцелял	13	0
+-0.92456565291842	повредиш	1	26
+1	нещастие	14	0
+1	решения	16	0
+1	ключовете	42	0
+1	искал	102	0
+1	забравих	25	0
+1	бъроуз	22	0
+1	полицай	46	0
+1	достъп	25	0
+1	започвам	22	0
+1	кутията	14	0
+1	държат	19	0
+1	честит	22	0
+1	вяра	30	0
+1	сутринта	83	0
+1	тръгнете	10	0
+1	опитвал	15	0
+1	комедиантът	10	0
+-0.883660185522204	подготвен	2	33
+1	рейнс	13	0
+1	граф	22	0
+1	отвън	70	0
+1	обичате	27	0
+1	убийте	23	0
+1	вземеш	78	0
+1	ченге	46	0
+1	джил	12	0
+0.996645110047749	които	584	1
+1	дъската	13	0
+1	накъде	37	0
+1	остатъка	11	0
+-0.815032990087404	намерно	1	10
+1	предател	17	0
+1	лъв	29	0
+1	вървиш	22	0
+1	убити	12	0
+1	странно	80	0
+1	наричаш	20	0
+1	след	681	0
+-0.966041352149331	мртви	1	59
+1	опитват	18	0
+0.884428706012984	разкажи	32	2
+-0.966597877189125	тајна	1	60
+-0.984561573477737	прво	1	131
+1	нужни	17	0
+1	вятъра	13	0
+-0.864294853611396	кинески	1	14
+1	получил	29	0
+1	велик	22	0
+1	тва	15	0
+1	петък	25	0
+1	бяло	14	0
+-0.980955107690711	биле	1	106
+1	огъня	28	0
+1	този	1060	0
+1	шарън	43	0
+1	силвър	20	0
+1	телефона	93	0
+1	тревожете	12	0
+0.985130104142197	имат	131	1
+1	собствения	14	0
+-0.82558527287692	следната	3	32
+1	забравиш	16	0
+1	определя	10	0
+0.991648067245979	нужда	234	1
+1	разчитам	14	0
+1	въздуха	20	0
+1	казвала	10	0
+1	льо	10	0
+-0.815032990087404	проценти	1	10
+1	нося	37	0
+1	търсят	44	0
+1	очаква	35	0
+1	китайците	10	0
+1	икономически	14	0
+1	окаже	13	0
+1	тия	108	0
+1	шибана	19	0
+1	йорк	57	0
+1	възраст	21	0
+1	задния	11	0
+1	онова	69	0
+1	мазето	13	0
+1	планът	22	0
+1	поддържа	11	0
+1	притеснявайте	10	0
+1	тръгва	16	0
+1	нямам	238	0
+1	сърце	37	0
+1	сложете	16	0
+-0.84344774147666	благодариме	1	12
+1	мястото	124	0
+1	уейд	20	0
+1	тяхното	14	0
+1	усетиш	11	0
+1	картина	13	0
+1	войнико	13	0
+1	големият	19	0
+1	кабинета	14	0
+1	джесика	15	0
+1	пък	125	0
+0.836198736912461	великата	11	1
+1	честта	11	0
+1	изчезвай	26	0
+1	пичове	10	0
+1	муад	13	0
+1	недей	130	0
+1	смята	21	0
+1	успях	31	0
+1	свършиш	21	0
+1	спре	56	0
+1	лягай	17	0
+-0.803121632343004	единствена	3	28
+1	оставят	15	0
+0.934540880261852	чувате	29	1
+1	синята	13	0
+0.848817010308556	чудовище	24	2
+1	кротко	11	0
+1	каквито	18	0
+1	кръста	20	0
+1	тревожи	60	0
+1	имена	26	0
+0.803377022020243	дани	18	2
+1	хванах	50	0
+1	май	148	0
+0.932282210751112	правил	28	1
+1	пусне	10	0
+1	звярът	31	0
+1	трима	24	0
+1	пиян	20	0
+1	безпокоя	10	0
+1	роля	12	0
+1	липсва	47	0
+1	отговор	42	0
+1	ейва	11	0
+1	тайната	17	0
+1	първият	60	0
+-0.815032990087404	значеше	1	10
+1	вечеря	37	0
+1	съгласен	37	0
+1	сваля	17	0
+0.859630258856811	собствените	13	1
+1	властта	13	0
+1	земята	135	0
+1	червей	12	0
+-0.998005744753189	таа	1	1021
+1	накара	48	0
+1	страхувам	34	0
+1	уроци	15	0
+1	желаете	21	0
+1	плъх	11	0
+1	опиташ	16	0
+1	докато	341	0
+1	обяд	23	0
+1	върнем	77	0
+1	зъба	11	0
+1	уайт	10	0
+1	пейтън	24	0
+0.821282319692232	га	20	2
+1	желае	14	0
+1	търпение	25	0
+1	срещнах	23	0
+1	опитахме	12	0
+1	заведе	21	0
+1	килията	12	0
+1	вещица	16	0
+1	списък	23	0
+1	свиня	10	0
+1	посланик	12	0
+1	казал	86	0
+1	шибаните	20	0
+1	братя	21	0
+1	обичаме	14	0
+1	питър	69	0
+-0.973536858295713	мало	1	76
+1	намерили	16	0
+1	оуен	16	0
+1	по-голям	22	0
+-0.923143387567583	вести	2	51
+1	написано	11	0
+1	бият	18	0
+-0.966597877189125	потребно	1	60
+1	приятелите	52	0
+1	майтап	12	0
+1	ръце	85	0
+1	уйлям	15	0
+1	партньора	11	0
+1	коя	108	0
+1	ядосан	12	0
+1	собственост	10	0
+-0.907436341605482	чудни	1	21
+1	дишай	21	0
+1	забравил	23	0
+1	имали	26	0
+1	страхотно	115	0
+1	чували	12	0
+1	продължаваме	18	0
+1	бързай	10	0
+1	съдба	20	0
+0.955036875219694	l	128	3
+1	потвърди	15	0
+1	езика	22	0
+1	хлапе	44	0
+1	открито	12	0
+1	някакъв	112	0
+1	втория	22	0
+1	изхвърли	11	0
+1	обяснение	33	0
+1	взех	54	0
+-0.981966170162266	виде	1	112
+1	кейти	12	0
+1	бягаш	17	0
+1	красив	19	0
+1	случвало	16	0
+1	излязох	12	0
+1	съпругът	29	0
+1	думите	27	0
+1	разположение	12	0
+-0.815032990087404	мисла	1	10
+1	нощем	10	0
+-0.921666459824312	паметно	1	25
+1	вярвате	13	0
+1	приятно	73	0
+1	върха	18	0
+1	кажем	53	0
+1	разкарайте	12	0
+1	пътуване	23	0
+1	определен	10	0
+1	приятна	12	0
+1	свобода	23	0
+1	враговете	11	0
+1	наркотиците	11	0
+1	свой	21	0
+1	науча	25	0
+-0.969588260323588	такви	1	66
+1	хиляда	17	0
+-0.815032990087404	ниска	1	10
+1	значение	126	0
+1	отпред	22	0
+1	връзка	76	0
+1	влизай	48	0
+1	смисъл	63	0
+1	предварително	11	0
+1	оттам	37	0
+1	продължа	18	0
+1	китай	49	0
+1	глория	10	0
+1	целия	86	0
+1	опитам	47	0
+1	струва	103	0
+1	преминем	10	0
+1	правителство	13	0
+1	загубя	14	0
+1	сай	53	0
+1	някоя	63	0
+1	огън	43	0
+1	хатчър	17	0
+1	прекарах	13	0
+1	сякаш	85	0
+1	изкарайте	11	0
+1	сената	15	0
+1	брато	35	0
+1	връщаме	26	0
+1	такъв	189	0
+1	дума	89	0
+1	исках	201	0
+1	щастлив	52	0
+1	пием	19	0
+1	продължиш	17	0
+1	спечелил	10	0
+1	гърдите	28	0
+1	надясно	24	0
+1	убиват	16	0
+-0.907436341605482	заби	1	21
+1	затварям	12	0
+1	паметта	12	0
+1	работя	78	0
+1	звънна	23	0
+1	най-много	17	0
+1	изчезне	20	0
+1	снощи	44	0
+1	младеж	13	0
+1	изобщо	67	0
+1	обещавам	72	0
+1	дай	341	0
+1	позволя	46	0
+0.859630258856811	франклин	13	1
+1	притеснявам	15	0
+1	отвътре	19	0
+1	настроение	15	0
+1	спечелих	16	0
+1	стреляй	29	0
+1	мръсна	10	0
+-0.976026947873478	заборави	1	84
+1	цял	113	0
+1	най-вероятно	10	0
+0.942246197011618	карам	33	1
+1	станаха	11	0
+1	събери	10	0
+1	лорънс	15	0
+1	харесвам	68	0
+1	почакай	102	0
+1	взимаш	20	0
+1	деня	44	0
+1	уикенд	15	0
+1	дявола	19	0
+1	разговора	17	0
+1	огледай	12	0
+1	госпожица	10	0
+1	куфарчето	21	0
+-0.886888424481682	изгубиме	1	17
+1	заместник	10	0
+1	губернаторе	11	0
+1	лекарството	11	0
+0.960337565236022	шанс	97	2
+1	малкият	21	0
+-0.854614823759367	вредно	1	13
+1	видели	18	0
+1	споразумение	25	0
+1	отговори	46	0
+1	шанг	22	0
+1	играем	32	0
+1	начало	38	0
+1	щеше	133	0
+1	нито	148	0
+0.91816332166832	братко	46	2
+1	влака	11	0
+1	навън	124	0
+1	онези	66	0
+1	вашия	44	0
+1	онази	52	0
+1	загубихме	15	0
+1	сделка	57	0
+1	меча	13	0
+1	уедърби	10	0
+1	което	975	0
+1	губим	21	0
+1	моор	16	0
+1	първата	61	0
+1	могло	15	0
+1	изгубих	12	0
+1	летим	11	0
+1	здрасти	216	0
+-0.886888424481682	намера	1	17
+1	говорят	39	0
+1	приготви	19	0
+1	решихме	11	0
+1	шибано	26	0
+-0.981304494086283	крај	1	108
+1	срещата	31	0
+1	чакат	19	0
+1	най-добре	41	0
+1	информацията	34	0
+1	бием	20	0
+1	чарлз	31	0
+1	качим	10	0
+1	тестове	11	0
+1	дължиш	13	0
+1	шърман	20	0
+0.836198736912461	миризма	11	1
+1	изглежда	279	0
+1	сещаш	25	0
+1	вземе	44	0
+1	сирене	22	0
+1	опит	44	0
+1	дръжте	36	0
+1	народа	23	0
+1	мърдайте	13	0
+1	свързани	15	0
+1	война	69	0
+1	виждат	16	0
+1	кача	15	0
+1	накараш	11	0
+1	самоличността	13	0
+0.868999938771166	спомни	14	1
+1	жертвите	20	0
+1	гледай	111	0
+0.836198736912461	пазарната	11	1
+1	вестници	11	0
+1	дни	193	0
+1	вярваш	65	0
+0.848817010308556	правилното	12	1
+1	истина	71	0
+-0.963616560756586	близу	1	55
+1	потвърждение	10	0
+1	имахте	10	0
+1	идваме	25	0
+1	врагове	16	0
+1	шерифа	10	0
+1	мъртъв	203	0
+1	далеч	78	0
+1	мъртви	40	0
+1	енота	17	0
+1	задръжте	12	0
+1	идвам	109	0
+1	позиция	24	0
+1	свидетел	10	0
+1	наред	319	0
+0.848817010308556	купуват	12	1
+1	сграда	20	0
+-0.968652789133957	дел	3	192
+1	майк	20	0
+0.938634470776402	мат	31	1
+1	тежък	18	0
+-0.971894750701574	френки	2	143
+1	сложа	25	0
+1	доказа	12	0
+1	разбрах	78	0
+1	лаборатория	15	0
+1	бия	24	0
+-0.88024226308376	нозете	2	32
+-0.996815459144574	оди	1	639
+1	спри	144	0
+1	хапчета	15	0
+1	денийз	22	0
+-0.958420950052993	земеш	1	48
+-0.958420950052993	почит	1	48
+1	джони	18	0
+1	уредя	10	0
+1	същия	31	0
+1	партньор	23	0
+1	мъртвите	18	0
+1	мерси	44	0
+-0.921666459824312	чекајте	2	50
+1	lt	15	0
+1	отиват	20	0
+1	питат	13	0
+1	убиецът	19	0
+1	невъзможно	67	0
+1	смърди	10	0
+1	цяло	14	0
+1	приемете	11	0
+1	променят	14	0
+-0.92064989694684	забава	3	74
+1	отговорът	17	0
+1	върви	153	0
+1	серия	10	0
+1	роршах	24	0
+0.910717285673537	прибери	21	1
+1	ръцете	148	0
+1	опитаме	28	0
+1	поемеш	11	0
+1	сложим	18	0
+1	ресторанта	11	0
+1	пазара	10	0
+1	идвал	12	0
+1	някакви	73	0
+1	приема	39	0
+1	приятелче	19	0
+1	изкара	18	0
+1	завий	11	0
+1	хора	507	0
+1	събуди	52	0
+1	пътищата	12	0
+0.91816332166832	автобуса	23	1
+1	оставяш	14	0
+1	тейлър	27	0
+0.906461933269478	специална	20	1
+1	получат	13	0
+-0.969127609583186	фино	1	65
+1	съня	10	0
+1	положението	27	0
+1	нещата	205	0
+1	дойдох	65	0
+1	лазарета	14	0
+1	гордея	17	0
+1	черните	10	0
+-0.815032990087404	чувствувате	1	10
+1	опитваме	19	0
+0.953251828356163	човека	82	2
+1	спра	41	0
+1	йоркин	12	0
+1	бейби	28	0
+1	съветът	10	0
+0.821282319692232	трона	10	1
+1	проверя	26	0
+1	истински	83	0
+-0.823061710886184	јако	2	21
+1	скачай	12	0
+1	лагер	17	0
+1	щяхме	20	0
+1	излезте	13	0
+1	самолет	46	0
+1	пълна	39	0
+1	върколак	11	0
+1	макфлай	10	0
+1	съгласна	11	0
+0.94965408767445	спи	38	1
+1	махна	33	0
+1	срещна	23	0
+1	уж	11	0
+1	получавам	11	0
+-0.984443740059012	другар	1	130
+1	самия	17	0
+1	вещицата	22	0
+-0.951494255664055	свештеник	1	41
+0.934540880261852	пише	58	2
+0.821282319692232	издава	10	1
+1	немога	12	0
+1	чакаш	19	0
+1	също	355	0
+1	юи	10	0
+-0.864294853611396	ое	1	14
+1	искам	1136	0
+1	приказки	15	0
+1	дано	58	0
+1	маги	44	0
+1	вярват	15	0
+-0.907436341605482	заебаваш	1	21
+1	шибани	24	0
+1	отворя	21	0
+1	избягам	17	0
+1	ракуун	13	0
+1	чупката	10	0
+1	пригответе	17	0
+1	имай	10	0
+1	нямат	32	0
+1	убийството	32	0
+1	накрая	49	0
+1	щастливо	11	0
+1	уитни	28	0
+-0.970469516293733	дечко	1	68
+1	екипажа	10	0
+1	брунхилд	14	0
+1	любимите	12	0
+0.91816332166832	бас	23	1
+1	баща	448	0
+1	искаш	752	0
+1	императорът	11	0
+1	най-накрая	36	0
+1	ъгъла	25	0
+1	съобщение	49	0
+1	стената	44	0
+1	капитане	91	0
+1	късметлия	19	0
+1	използва	32	0
+1	бременна	18	0
+-0.886888424481682	сета	1	17
+-0.997815514220811	тој	2	1864
+-0.94494280438506	стварно	1	36
+1	напуснете	11	0
+1	генетично	10	0
+1	дойдат	27	0
+1	бяга	19	0
+1	момичета	54	0
+1	толкова	800	0
+-0.864294853611396	едмунд	1	14
+1	майтапиш	15	0
+1	докосна	10	0
+1	летя	11	0
+0.998888692747163	той	1765	1
+1	завърша	11	0
+0.821282319692232	пилота	10	1
+1	намираме	16	0
+1	тая	97	0
+1	джеймс	27	0
+1	танън	17	0
+1	обясни	20	0
+1	миналата	37	0
+1	колело	12	0
+1	по-късно	125	0
+1	купя	38	0
+1	казваш	144	0
+1	най	50	0
+1	всеки	388	0
+1	вярва	35	0
+1	заслужават	14	0
+0.842760617711354	напротив	23	2
+1	алън	11	0
+1	дотогава	13	0
+1	нямахме	11	0
+1	съпруга	49	0
+1	изкуство	12	0
+1	привет	22	0
+1	шибания	34	0
+1	лейтенант	24	0
+1	харесваш	33	0
+1	пистолет	55	0
+1	хванат	18	0
+0.937988135626555	сложи	92	3
+1	избяга	33	0
+1	излиза	26	0
+1	доказателства	24	0
+1	изключително	26	0
+1	охраната	27	0
+1	закона	17	0
+1	излизаме	10	0
+1	тъпо	31	0
+1	разкажа	22	0
+1	портфейла	10	0
+0.988104420873487	направим	164	1
+-0.984561573477737	правиме	1	131
+1	смел	14	0
+1	новина	18	0
+1	създава	18	0
+1	продължаваш	13	0
+1	нещо	1611	0
+1	завърти	14	0
+1	дотук	23	0
+1	страх	75	0
+1	нейната	14	0
+1	оправим	21	0
+1	изчезнал	17	0
+1	краят	22	0
+-0.84344774147666	шпион	1	12
+1	мислех	266	0
+1	същността	10	0
+1	дръпни	15	0
+1	затворниците	10	0
+1	дъщери	10	0
+1	останем	23	0
+1	запозная	22	0
+1	гърлото	17	0
+1	бишъп	22	0
+1	оная	18	0
+-0.872766321203749	дарба	1	15
+0.98903489870585	бързо	178	1
+1	видове	10	0
+1	дял	18	0
+1	въпросът	26	0
+1	твой	59	0
+1	тъпи	21	0
+1	луциан	12	0
+1	останали	23	0
+1	удряш	17	0
+1	звяра	28	0
+1	действително	10	0
+0.91816332166832	запознаем	23	1
+-0.854614823759367	тоалет	1	13
+-0.888942860087149	дајте	3	52
+1	натам	28	0
+1	никъде	36	0
+0.821282319692232	започнеш	10	1
+1	тя	897	0
+1	стигнахме	13	0
+1	забавление	10	0
+1	върнеш	78	0
+1	новия	33	0
+1	тъмно	15	0
+1	как	1604	0
+1	станфорд	30	0
+0.921439242610641	бурята	24	1
+1	първа	40	0
+-0.803121632343004	денис	3	28
+1	пробваме	12	0
+-0.864294853611396	оглед	2	28
+1	отдела	20	0
+1	осем	42	0
+1	всички	877	0
+1	през	404	0
+1	хванете	18	0
+1	благодарим	20	0
+1	мисията	29	0
+1	заема	10	0
+1	ченгето	17	0
+-0.868667055962792	повреди	2	29
+1	изяде	16	0
+0.934540880261852	можа	29	1
+1	най-добрият	30	0
+1	момиченце	23	0
+1	реша	11	0
+-0.854614823759367	шешир	1	13
+1	символ	13	0
+1	казвал	25	0
+-0.943414248121921	немате	1	35
+1	когато	836	0
+1	духове	14	0
+1	отговаря	15	0
+0.821282319692232	растеж	10	1
+1	напълни	13	0
+1	притежава	13	0
+-0.965465967953915	морате	1	58
+1	ония	17	0
+1	приятен	30	0
+1	предложението	12	0
+1	наблюдава	15	0
+1	питаш	25	0
+1	позволим	11	0
+1	побързайте	18	0
+1	джонсън	23	0
+1	справим	17	0
+1	ъ	11	0
+1	край	102	0
+1	диаманти	11	0
+1	свържи	16	0
+1	лайнъс	11	0
+1	двамата	164	0
+1	факта	15	0
+1	щастливи	15	0
+1	отива	49	0
+1	правят	108	0
+1	съжелявам	14	0
+1	спася	32	0
+1	включително	17	0
+0.868999938771166	благодари	14	1
+-0.992721328509659	видам	1	279
+0.848817010308556	фон	12	1
+1	пади	10	0
+-0.973536858295713	приказна	1	76
+1	нали	879	0
+-0.84344774147666	повлече	1	12
+-0.990651428823632	немам	1	217
+1	състезанието	15	0
+1	сержант	36	0
+1	изчакаме	10	0
+1	връщане	10	0
+1	момчетата	39	0
+1	господарю	43	0
+1	белия	15	0
+1	тях	322	0
+1	условията	12	0
+1	благодаря	957	0
+1	безсъзнание	11	0
+1	сладка	11	0
+1	свърша	26	0
+1	истинската	22	0
+1	завърши	12	0
+1	изглеждат	24	0
+1	буря	25	0
+1	сделката	29	0
+1	змия	20	0
+1	представлява	19	0
+1	селения	26	0
+0.836198736912461	почувствах	11	1
+1	наказание	12	0
+1	намерил	18	0
+0.829065327130234	жестоко	21	2
+1	някаква	103	0
+1	вземем	64	0
+1	тъп	19	0
+1	срещи	14	0
+1	общо	79	0
+1	шибай	14	0
+1