1. Tino de Bruijn
  2. django-email-login

Source

django-email-login / setup.py

Author Commit Message Date Builds
Tino de Bruijn
Merge Hyungoo Kang's fix
Hyungoo Kang
fixed setup script to include template
Tino de Bruijn
bump version to 0.2.2
Tino de Bruijn
bump version number to 0.2.1 with the new hashing scheme
Tino de Bruijn
Make package ready for PyPi
Tino de Bruijn
Added urls.py for using email-login outside of the admin
Tino de Bruijn
Initial setup of django-email-login