Commits

Anonymous committed d69534b Merge

Merge with 1.1.7

 • Participants
 • Parent commits 0c0f72e, d584048
 • Branches winutf8

Comments (0)

Files changed (69)

 39351b7f08eb0f256b736ebaead6bba37b084894 1.1.1
 c596e0e5856e68af20a4980f0a97d462f2f57a49 1.1.2
 92d509e1d10c8929f7bc25e8cf794423b991893a 1.1.3
+5a769d9a01ae36f5c2c5c6b2b69e396e48d9cc25 1.1.4
+8bcca12afbce1fd58f686d86d1c00d8b8471dbe5 1.1.5
+d7070fe8ed54ffec748ba98918f59f40c2ae4976 1.1.6
+b740366bf49f2ad67ff923fa30e875acfba05892 1.1.6.1

contrib/nautilus-thg.py

 import os
 import sys
 
+if gtk.gtk_version < (2, 14, 0):
+  # at least on 2.12.12, gtk widgets can be confused by control
+  # char markups (like "&#x1;"), so use cgi.escape instead
+  from cgi import escape as markup_escape_text
+else:
+  from gobject import markup_escape_text
+
 try:
   from mercurial import demandimport
 except ImportError:
 _thg_path()
 
 from tortoisehg.util import paths, debugthg, cachethg
-from tortoisehg.hgtk import gtklib
 
 if debugthg.debug('N'):
   debugf = debugthg.debugf
     parents = '\n'.join([short(p.node()) for p in ctx.parents()])
     description = ctx.description()
     user = ctx.user()
-    user = gtklib.markup_escape_text(user)
+    user = markup_escape_text(user)
     tags = ', '.join(ctx.tags())
     branch = ctx.branch()
 

contrib/wix/contrib.wxs

       <File Name="hgcommand.vim" />
       <File Name="patchreview.txt" />
       <File Name="patchreview.vim" />
+      <File Name="hgtest.vim" />
      </Component>
     </Directory>
    </Directory>

contrib/wix/guids.wxi

 
  <!-- contrib.wxs -->
  <?define contrib.guid = {D3BC122A-163C-4ef9-91C2-62E04B128A16} ?>
- <?define contrib.vim.guid = {BEA4DF96-9CEF-4273-B637-8DE7B10A6FAE} ?>
+ <?define contrib.vim.guid = {503B4329-50F4-48BE-A8D2-8E5EB531927E} ?>
 
  <!-- doc.wxs -->
  <?define doc.hg.1.html.guid = {6289D803-14D9-4AF8-AE67-4DB12D1EA5A6} ?>
  <?define doc.style.css = {5C276050-DDDD-49FB-86ED-C636FD629242} ?>
 
  <!-- help.wxs -->
- <?define helpFolder.guid = {D056C216-291F-4304-B791-BD5C5807DD87} ?>
+ <?define helpFolder.guid = {B43FC643-9B06-4FF5-AFD4-9EEB13B5F83A} ?>
  
  <!-- i18n.wxs -->
  <?define i18nFolder.guid = {3115A038-CA56-4413-97C1-6F0070D6034C} ?>
  <?define templates.root.guid = {C609F85B-91CD-463f-8C07-57931D53B99F} ?>
  <?define templates.atom.guid = {0155E267-F0D5-4115-A7D4-F217599B06C7} ?>
  <?define templates.coal.guid = {310F768C-0817-4a07-907C-89AB8FDAE9DE} ?>
- <?define templates.gitweb.guid = {6A6B3DFF-EC52-479a-842C-A650FCF2D39C} ?>
- <?define templates.monoblue.guid = {3AA37057-AFB1-4150-8062-2372257A91D2} ?>
- <?define templates.paper.guid = {071CFCD8-2F96-4df8-8539-EF3D8176A0FB} ?>
+ <?define templates.gitweb.guid = {5651A560-B483-4A0B-9525-BE0814B1088E} ?>
+ <?define templates.monoblue.guid = {00FFEE20-2950-4C46-8E5A-DC700DCFC921} ?>
+ <?define templates.paper.guid = {F81420D7-C77F-4624-B649-CD341665BC04} ?>
  <?define templates.raw.guid = {F71E0FEB-32F9-4b18-91A5-A59722C682DC} ?>
  <?define templates.rss.guid = {23DA0B15-6463-400b-95E0-CD5FAD6B75B5} ?>
  <?define templates.spartan.guid = {0686468F-D950-422f-A904-1B09FFD3C852} ?>

contrib/wix/help.wxs

      <File Name="extensions.txt" />
      <File Name="glossary.txt" />
      <File Name="hgweb.txt" />
+     <File Name="merge-tools.txt" />
      <File Name="multirevs.txt" />
      <File Name="patterns.txt" />
      <File Name="revisions.txt" />
      <File Name="revsets.txt" />
+     <File Name="subrepos.txt" />
      <File Name="templates.txt" />
      <File Name="urls.txt" />
     </Component>

contrib/wix/shell-register-cmenu.wxi

   Type='string' Value='$(var.CLSID_TortoiseHgCmenu)'
  />
  <RegistryValue
+  Root='HKCR' Key='LibraryFolder\Background\shellex\ContextMenuHandlers\TortoiseHgCMenu'
+  Type='string' Value='$(var.CLSID_TortoiseHgCmenu)'
+ />
+ <RegistryValue
   Root='HKCR' Key='*\shellex\ContextMenuHandlers\TortoiseHgCMenu'
   Type='string' Value='$(var.CLSID_TortoiseHgCmenu)'
  />

contrib/wix/templates.wxs

       <File Id="gitweb.shortlog.tmpl"    Name="shortlog.tmpl" />
       <File Id="gitweb.summary.tmpl"    Name="summary.tmpl" />
       <File Id="gitweb.tags.tmpl"      Name="tags.tmpl" />
+      <File Id="gitweb.help.tmpl"      Name="help.tmpl" />
+      <File Id="gitweb.helptopics.tmpl"   Name="helptopics.tmpl" />
      </Component>
     </Directory>
 
       <File Id="monoblue.shortlog.tmpl"    Name="shortlog.tmpl" />
       <File Id="monoblue.summary.tmpl"    Name="summary.tmpl" />
       <File Id="monoblue.tags.tmpl"      Name="tags.tmpl" />
+      <File Id="monoblue.help.tmpl"      Name="help.tmpl" />
+      <File Id="monoblue.helptopics.tmpl"   Name="helptopics.tmpl" />
      </Component>
     </Directory>
 
       <File Id="paper.shortlog.tmpl"   Name="shortlog.tmpl" />
       <File Id="paper.shortlogentry.tmpl" Name="shortlogentry.tmpl" />
       <File Id="paper.tags.tmpl"     Name="tags.tmpl" />
+      <File Id="paper.help.tmpl"     Name="help.tmpl" />
+      <File Id="paper.helptopics.tmpl"  Name="helptopics.tmpl" />
      </Component>
     </Directory>
 

doc/source-cs/changelog.txt

 Changelog
-=========
+==========
 
 .. module:: changelog.dialog
-	:synopsis: Dialog used to view log
+  :synopsis: Dialog used to view log
 
-Nástroj changelog nalezneme v kontextové nabídce pod názvem **Průzkumník repozitáře**. Používá se k zobrazení revizí (changesetů) repozitáře a k jejich správě. Okno procedury obsahuje přehledný graf, v němž lze vidět u každé změny vztah rodič-dítě. U každé revize lze také prohlížet změny u souborů. 
+Operačním prostorem nástroje changelog je pole v horní části okna **Průzkumníka repozitáře**. Používá se k zobrazení verzí (changesetů) a k jejich správě.
+Okno procedury obsahuje přehledný graf, v němž lze vidět u každé změny vztah rodič-dítě. U každé verze lze také prohlížet změny souborů. 
 
 .. figure:: figures/log.png
 	:alt: Changelog
 
-	Prohlížeč repozitáře se skrytou nástrojovou lištou
+	Prohlížeč repozitáře s vypnutou nástrojovou lištou
 
 
 Stručný popis příkazů v liště hlavní nabídky:
 
 Changesety, přidané do repozitáře po otevření průzkumníka repozitáře, jsou v grafu označeny zelenými hvězdičkami. Týká se to posledních komitů, přijmutých changesetů a aplikovaných oprávek. Šipky a hvězdičky z grafu odstraníme použitím volby :guilabel:`Zobrazení -> Obnovit původní značení`.
 
+.. note::
+
+  Ke smazání nových, příchozích a odchozích značek z grafu changesetu použijte :guilabel:`View -> Reset Marks`
+
 Vyhledávací lišta
 -----------------
 
 	:guilabel:`Předci`
 		Zobrazit pouze předky aktuálně vybraného changesetu. 
 	:guilabel:`Rodiče`
-		Zobrazit pouze rodičovské revize pracovního adresáře.
- Nebude-li probíhat "sloučení", bude to jenom jedna verze.
+		Zobrazit pouze rodičovské revize pracovního adresáře. Nebude-li probíhat "sloučení", bude to jenom jedna verze.
 	:guilabel:`Čela`
 		Zobrazit jen čela (heads) v repozitáři.
 	:guilabel:`Sloučení`
 		Zatržítko pro nezobrazování sloučených changesetů 
 	:guilabel:`Větve...`
 		Výběrový seznam pojmenovaných větví v repozitáři. Jména lze nastavit v *Nastavení repozitáře -> Průzkumník repozitáře -> Mrtvé větve*.
+	:guilabel:`Výběrové roletky`
+		Na konci lišty je výběrový seznam pěti různých typů filtrů. Po určení typu filtru se do vedlejšího políčka zadá vyhledávací text příslušného typu a klepne se Enter.
 
-Na konci lišty je výběrový seznam pěti různých typů filtrů. Po určení typu filtru se do vedlejšího políčka zadá vyhledávací text příslušného typu a klepne se Enter.
-
-	:guilabel:`Rozsah revizí`
-		Vybrat ze seznamu zadaný rozsah revizí (m:n). Určení rozsahu revizí - viz `hg.1.html#revisions <http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#revisions>`_ 
+	:guilabel:`Sada revizí`
+		Prozkoumat uživatelský text jako sadu revizí. Určení sady revizí - viz `hg.1.html#revisions <http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#revsets>`_. 
 	:guilabel:`Vzory souborů`
 		Prohledat seznam pro zadané jméno souboru. Určování vzorů jmen souborů - viz `hg.1.html#patterns <http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#patterns>`_ 
 	:guilabel:`Klíčová slova`
 Kontextové nabídky u revizí
 ---------------------------
 
-Pravý klik na zvýrazněném řádku revize otevře kontextovou nabídku:
+Pravý klik na zvýrazněném řádku changesetu otevře kontextovou nabídku:
 
 	:guilabel:`Otevřít VDiff`
-		otevřít changeset v prohlížeči "VDiff" 
+		Otevřít změnu v nástroji "vizuální diff". 
 	:guilabel:`Zobrazit změny`
-		otevřít changeset v diffovém prohlížeči "status"
+		Otevřít changeset v diffovém prohlížeči "status".
 	:guilabel:`VDiff k aktuální`
-		zobrazit změny mezi označenou revizí a aktuálním pracovním adresářem
+		Zobrazit změny mezi označenou revizí a aktuálním pracovním adresářem.
 	:guilabel:`Kopírovat hash`
-		zkopírovat hash označené revize do schránky
-	:guilabel:`Aktualizovat`
-		aktualizovat pracovní adresář k této revizi [#rcm1]_
+		Zkopírovat hash označené revize do schránky.
+	:guilabel:`Poslat sem`
+		Provádí ekvivalent příkazu 'push -r <rev>'. Tato volba je dostupná jen u changesetů, označených jako odchozí.
+	:guilabel:`Poslat tuto větev`
+		Provádí ekvivalent příkazu 'push --new-branch --branch <branch>'. Tato volba je dostupná jen u changesetů, označených jako odchozí.
+	:guilabel:`Aktualizovat...`
+		Aktualizovat pracovní adresář k této revizi. 
 	:guilabel:`Sloučit s ...`
-		sloučit vybranou revizi s aktuální [#rcm2]_
+		Sloučit s vybranou revizí. 
 	:guilabel:`Odvolat`
-		vytvořit rušící changeset pro vybranou revizi
+		Vytvořit rušící changeset pro vybranou revizi.
 	:guilabel:`Revert`
-		vrátit pracovní kopii k obsahu vybrané revize bez aktualizace rodičovské revize pracovního adresáře. Používat opatrně.	
+		Vrátit pracovní kopii k obsahu vybrané revize bez aktualizace rodičovské revize pracovního adresáře. Používat opatrně.
 	:guilabel:`Exportovat`
 		:guilabel:`Export oprávky`
-			generovat soubor (patch file) obsahující změny této revize
+			Generovat oprávkový soubor obsahující změny této revize
 		:guilabel:`Email oprávky`
-			poslat změny této revize emailem [#rcm3]_
+			Poslat změny této revize emailem. 
 		:guilabel:`Svazek revize:tip`
-			vytvořit svazek obsahující revize od označené po "tip" 
-		:guilabel:`Archivovat revizi`
-			otevřít dialog pro archivování vybrané revize, čímž je umožněno vytvořit záložní kopii repozitáře 
+			Vytvořit svazek obsahující revize od označené po "tip". 
+		:guilabel:`Archivovat...`
+			Otevřít dialog pro archivování vybrané revize, čímž je umožněno vytvořit záložní kopii repozitáře. 
 	:guilabel:`Tag`
 		:guilabel:`Přidat/odebrat tag`
-			otevřít dialog pro přidání/odebrání tagu 
+			Otevřít dialog pro přidání/odebrání tagu. 
 		:guilabel:`Přidat/Přemístit/Odebrat záložku`
-			u vybrané revize otevře dialog pro vytvoření záložky
+			U vybrané revize otevře dialog pro vytvoření záložky.
 			*Pro tuto volbu je nutné umožnit extenzi "záložka"*
 		:guilabel:`Přejmenovat záložku`
 			*Pro tuto volbu je nutné umožnit extenzi "záložka"*
 		:guilabel:`Importovat revizi do MQ`
 			Importovat vybranou revizi do aktuální fronty oprávek (patch queue). Platí jen pro qbase nebo vybranou čelní revizi. *Volba je viditelná jen při umožněné extenzi MQ*
 		:guilabel:`Odtrhnout revizi...`
-			Odebrat z repozitáře vybranou revizi a všechny její potomky [#rcm4]_. *Volba je viditelná jen při umožněné extenzi MQ*
+			Odebrat z repozitáře vybranou revizi a všechny její potomky [#rcm1]_. *Volba je viditelná jen při umožněné extenzi MQ*
 		:guilabel:`Transplant to local`
 			Přenést vybranou revizi do aktuálního pracovního rodiče. *Volba je viditelná jen při umožněné extenzi 'transplant'*
 	:guilabel:`Bisect`
 
 	:guilabel:`Diff odsud k vybranému`
 		Otevře okno "status" s kumulovanými změnami zadaného rozsahu changesetů. Prohlížeč umožňuje uložit vybrané porce změn do souboru.
-	:guilabel:`VDiff odsud k vybranému` [#rcm5]_
+	:guilabel:`VDiff odsud k vybranému` 
 		Otevře okno "VDiff" s kumulativními změnami zadaného rozsahu changesetů.
 	:guilabel:`Email odsud k vybranému`
 		Otevře vytvoření emailu pro odeslání zadaného rozsahu changesetů.
 		Vytvoří soubor se svazkem zadaného rozsahu changesetů.
 	:guilabel:`Exportovat oprávky odsud k vybranému`
 		Vytvoří oprávkový soubor pro každý chanteset zadaného rozsahu.
-	:guilabel:`Sloučit s ...` [#rcm6]_
+	:guilabel:`Sloučit s ...`
 		Sloučí označenou revizi s další vybranou revizí. *If neither revision is currently checked out, the merge dialog will be forced to update to the first selected revision before starting the merge. This will fail if the working directory is not clean.*
 	:guilabel:`Transplant revision range to local`
 		Přemístí vybraný rozsah changesetů k aktuálnímu pracovnímu rodičovskému adresáři. *Volba je viditelná jen při zpřístupněné extenzi 'transplant'*.
 		Přeskupí (rebase) vybraný changeset a předky nad původně vybranou revizi. *Volba je viditelná jen při zpřístupněné extenzi 'transplant'*.
 	:guilabel:`Importovat výběr odsud k vybrané do MQ`
 		Importovat vybraný rozsah revizí do aktuální fronty oprávek. *Volba je viditelná jen při zpřístupněné extenzi 'MQ'*.
-	:guilabel:`Vybrat revizi společného předka`
-		Ukáže společného předka zadaného rozsahu revizí
+	:guilabel:`Vybrat společného předka`
+		Ukáže společného předka dvou vybraných revizí.
 
-.. [#rcm1] Otevře dialog "aktualizovat" pro danou revizi.
-.. [#rcm2] Otevře dialog "slučování" pro danou revizi.
-.. [#rcm3] Otevře vytvoření mailu s danou revizi.
-.. [#rcm4] Příkaz uloží odtržené revize ve svazku do souboru, který může být později použit. Viz `také <http://mercurial.selenic.com/wiki/EditingHistory>`_.
-.. [#rcm5] :menuselection:`Globální nastavení -> TortoiseHg -> Nástroj Visual Diff`
-.. [#rcm6] Jedna z označených revizí musí být rodič aktuálního pracovního adresáře.
+.. [#rcm1] Příkaz uloží odtržené revize ve svazku do souboru, který může být později použit. Viz `také <http://mercurial.selenic.com/wiki/EditingHistory>`_.
 
 Kontextové nabídky u souborů
 ----------------------------
 Prohlížení changesetů
 ---------------------
 
-Prohlížeč changesetů zobrazuje z úsporných důvodů diffy jenom jednoho souboru. Chceme-li vidět diffy všech souborů najednou,
-klepneme na řádek * [Všechny soubory]. 
-Prohlížeč také vypustí zobrazení nadrozměrných diffů - viz 
+Okno Průzkumníka repozitáře je rozděleno do tří polí. V horním poli je tak zvaný 
+changelog se seznamem jednotlivých revizí (verzí, changesetů). Skladbu sloupců s informacemi o jednotlivých verzích lze nastavit.
+
+V levém dolním poli se zobrazují jednotlivé soubory, vybrané revizi.
+
+V pravém dolním poli se zobrazují případné diffy pro označený soubor nebo pro všechny soubory revize, je-li vybrána volba Všechny soubory.
+
+Prohlížeč vypouští zobrazení nadrozměrných diffů - viz 
 :menuselection:`Globální nastavení -> TortoiseHg -> Max velikost diffu`. Limit velikosti lze dočasně vypnout přepnutím volby :menuselection:`Zobrazení -> Ignorovat max velikost diffu`.
 
-* (podivný text:)
-
-The changelog and datamine tools can open the changeset browser to view a single revision or the combined effect of a range of revisions. The changeset browser is very similar to the commit and shelve tools. It has a file list on the left of all files that have been changed, and a diff pane on the right with the changes to each file.
-
-The diff pane is tabbed and allows one to select files and hunks that you wish to extract from the changeset(s) you are browsing and write them to a patch file using the Save as toolbar button. This is a very efficient way to cherry pick changes from a repository. This changeset browser also supports the Ctrl-C keyboard accelerator to copy hightlighted diff hunks to the clipboard.
-*
+Diffový panel je někdy rozdělen na záložky a umožňuje podrobný výběr souborů a porcí pro zápis do oprávkového souboru. 
+Prohlížeč changesetů také podporuje klávesový akcelerátor Ctrl-C pro kopírování označených porcí do schránky.
 
 Bohužel, TortoiseHg dosud nemá dialog pro importování oprávek do repozitáře, takže se to musí dělat přes příkazový řádek příkazem **hg import**.
 
 
 
 Klávesová navigace
--------------------
+------------------
 
 :kbd:`Ctrl-P`
 	Přesunout zvýraznění řádku na aktuální revizi pracovního adresáře

doc/source-cs/clone.txt

 Klonování repozitáře
-====================
+=========================
 
 .. module:: clone.dialog
-	:synopsis: Dialog used to clone a repository
+  :synopsis: Dialog used to clone a repository
 
 Pro vytvoření věrné kopie repozitáře použijeme proceduru "clone".
 V kontextové nabídce průzkumníka Windows vybereme :menuselection:`TortoiseHg -> Klonovat repo` nebo zadáme **hgtk clone**.

doc/source-cs/commit.txt

 Commit
-======
+=======
 
 .. module:: commit.dialog
-	:synopsis: Dialog used to perform commit
+  :synopsis: Dialog used to perform commit
 
-  
 Commit je jedním ze dvou hlavních nástrojů TortoiseHg, druhým je Průzkumník repozitáře. Oba tyto nástroje dovedou zpřístupnit nebo provést téměř každou funkci, kterou TortoiseHg podporuje.
 
 Nástroj Commit umí nejen předat repozitáři naše změny, ale umí také přezkoušet stav našeho pracovního adresáře a provádět rutinní udržovací úkony (přidat nové soubory, zaznamenat změnu jmen, spravovat filtr "ignorovat", atp).
 	Dialogové okno Commit
 
 Popis prvků
-------------
+-----------
 
 Na horním okraji okna Commit je výběrová lišta, zavedená ve verzi 0.9:
 
 Máme-li více než jednu souvislou změnu ve svém zdrojovém kódu a chtěli bychom své změny předávat po částech. To lze často zajistit filtrovaním seznamu souborů v každém komitu ale může se stát, že se naše změny vyskytují v téže sadě souborů a potom se tato výběrová možnost stává nepostradatelnou.
 
 Jak se to provádí?
-^^^^^^^^^^^^^^^^^
+^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
 Dvojklikem na jednotlivých porcích změn v záložce
 :guilabel:`Výběr porce`. *Prakticky každá akce, která aktivuje řádek porce, umožňuje přepínat výběrový stav. Lze také použít mezerníku*
 Je-li soubor vybrán pro commit jenom částečně, jeho ikona se změní ze zatržítka na označení předvolby (radio button). Zběžným pohledem na seznam souborů lze tedy poznat, které soubory jsou do komitu zahrnuty zcela, které částečně a které vůbec ne.
 
 Co se děje při akci commit?
-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
+^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
 Krátká odpověď je taková, že vybrané porce v označených souborech jsou předány do repozitáře a nevybrané změny jsou ponechány v pracovním adresáři pro případný příští commit.
 
 Jestliže nějaká závada (způsobená třeba kontrolou virů nebo kompilátorem) uzavře soubor uvnitř popsaného procesu, uvidíme chybové hlášení o selhání oprávky. Tyto chyby jsou opravitelné. Smažeme v repozitáři všechny soubory s příponou :file:`.rej` a zkusíme komit znovu.
 
 Klávesová navigace
--------------------
+------------------
 
 :kbd:`Ctrl-Enter`
 	Spustí komit
 
 
 Kontextová menu
-------------------
+---------------
 
 Pravé klepnutí na zvýrazněném souboru v seznamu souborů otevře nabídku dalších příkazů.
 
 Poté, co jsme vrátili náš pracovní adresář do stavu rodičovké revize, můžeme restartovat proces sloučení.
 
 Textové pole průvodní zprávy
------------------------------
+----------------------------
 
 V tomto poli jsou přístupné tyto kontextové nabídky:
 
 	Maximální délka řádku s komentářem komitu. Pokud je zadaná, vydá TotroiseHg varování při překročení této hodnoty. Implicitní nastavení je <neurčeno>; hodnota '0' má stejný význam. 
 :menuselection:`Commit -> Délka řádku zprávy`
 	Maximální délka řádku průvodní zprávy pod prázdným řádkem (mezi souhrnným řádkem a vlastní průvodní zprávou musí být jeden řádek prázdný). Varování a implicitní nastavení je stejné jako v předchozím případě.
-	
+:menuselection:`Commit -> Uzavřít po komitu`:
+	Je-li nastaveno True, aplikace Commit se po úspěšném komitu zavře.
+:menuselection:`Implicitní záložka`
+	Otevřená záložka při spuštění nástroje Status a Commit.
+	0 - Text diffu, 1 - Výběr porce, 2 - Náhled komitu
 :menuselection:`Commit -> Push po komitu`:
 	Při hodnotě True se procedura pokusí o provedení 
 	akce 'push' po ukončení akce 'commit'.
 :menuselection:`TortoiseHg -> Max velikost diffu`
 	Nastavení limitu pro velikost diffu.
 
-Externí nástroj pro konfiguraci byl odstraněn v 0.9 .
 
 Spuštění příkazu z příkazového řádku
--------------------------------------
+------------------------------------
 
 ::
 

doc/source-cs/common.txt

 =================
 
 .. module:: common.dialog
-	:synopsis: Common features to all the dialog
+  :synopsis: Common features to all the dialog
 
 Jedním z běžně používaných termínů v této dokumentaci je slovo "diff", což není zkratka slova difference, ale označuje se jím standardizovaný způsob určení a zápisu změn - "unified diff".
 
 Slovo "Visual Diff" (také VDiff) označuje nástroj pro porovnávání změn ve dvou nebo ve třech souborech. Ve druhém případě se hovoří o "třídílném porovnávání".
 
 Klávesnicové zkratky
----------------------
+--------------------
 
 Je nadefinováno několik klávesnicových zkratek, které jsou podporovány všemi nástroji TortoiseHg. 
 
 :kbd:`Ctrl-Enter`
 	aktivace
 
-:kbd:`F5`, :kbd:`Ctrl-R`
+:kbd:`Ctrl-.` a :kbd:`Ctrl-,`
+	vybrat další nebo předchozí soubor v seznamu
+
+:kbd:`F5`, nebo :kbd:`Ctrl-R`
 	obnovit
 
 V `Mac OS X <http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/wiki/MacOSX>`_ se místo :kbd:`Ctrl` používá jako modifikátor klávesnice "apple".
 	
 V TortoiseHg 1.0 byla struktura Vizuálních diffů přepracována. Nový systém používá popisy v souboru :file:`mergetools.rc` k nalezení nejobvyklejších diffových nástrojů v počítači (včetně KDiff3, který je obsažen v instalačním programu) a k výběru nejvhodnějšího z nich.
 
-Jestliže má uživatel zadaný nástroj pro slučování (:menuslelection: `TortoiseHg --> Nástroj pro sloučení`), je tento nástroj používán pro provádění vizuálních diffů bez výběrového procesu. Uživatel si ovšem může pro vizualizaci diffů vybrat odlišný nástroj (:menuselection: `TortoiseHg --> Nástroj Visual Diff`).
+Jestliže má uživatel vybraný nástroj pro slučování (:menuslelection: `TortoiseHg --> Nástroj pro sloučení`), je tento nástroj používán pro provádění vizuálních diffů bez výběrového procesu. Uživatel si ovšem může pro vizualizaci diffů vybrat odlišný nástroj (:menuselection: `TortoiseHg --> Nástroj Visual Diff`).
 
-Konfigurační soubor :file:`mergetools.rc` obsahuje příkazové řádky pro každý nástroj, takže další konfigurace uživatelem není potřebná. Ten si buď vybere určitý nástroj, nebo přijme implicitní nastavení.
+Konfigurační soubor :file:`mergetools.rc` obsahuje optimální příkazové řádky pro každý nástroj, takže další konfigurace uživatelem není potřebná. Ten si buď vybere určitý nástroj, nebo přijme implicitní nastavení.
 
 Vizuální diffový systém použije libovolnou existující konfiguraci, kterou nalezne. Protože až donedávna extdiff nepodporoval třídílné diffové argumenty, bude patrně nejlepší znemožnit nebo smazat všechny extdiffové konfigurace.
 

doc/source-cs/conf.py

 # built documents.
 #
 # The short X.Y version.
-version = '1.0'
+version = '1.1'
 # The full version, including alpha/beta/rc tags.
-release = '1.0.0'
+release = '1.1.3'
 
 # The language for content autogenerated by Sphinx. Refer to documentation
 # for a list of supported languages.

doc/source-cs/daily.txt

-********************
+*********************
 TortoiseHg prakticky
-********************
+*********************
 
 .. toctree::
-	:maxdepth: 3
-
-	
-	common
-	explorer
-	init
-	clone
-	commit
-	shelve
-	changelog
-	datamine
-	synchronize
-	serve
-	guess
-	ignore
+  :maxdepth: 3
+  
+  common
+  explorer
+  init
+  clone
+  commit
+  shelve
+  changelog
+  datamine
+  synchronize
+  serve
+  guess
+  ignore
 
 .. vim: noet ts=4

doc/source-cs/datamine.txt

 Zkoumání dat
-============
+=============
 
 .. module:: datamine.dialog
-	:synopsis: Dialog used to search repository history
+  :synopsis: Dialog used to search repository history
 
 Aplikace datamine (zkoumání dat) se používá k inspekci historie revizí v repozitáři. Okno má implicitně otevřenou záložku *Hledat* a vyvolatelnou záložku *Anotace*.
 
-Záložka Hledat
+Záložky Hledat
 --------------
 
 .. figure:: figures/search.png

doc/source-cs/debugging.txt

 Debugging 
-=========
+==========
 
 .. module:: debugging
-		:synopsis: Debug problems in shell extension or dialogs
+  :synopsis: Debug problems in shell extension or dialogs
 
 Dialogy
 -------
 Pro Průzkumník repozitáře lze např. uvnitř pracovního adresáře zadat v okně :command:`cmd.exe`::
 
   set THGDEBUG=1
-  hgtk log
+  hgtk --nofork log
 
 Linux/MacOSX
 ~~~~~~~~~~~~
 Totéž::
   
   export THGDEBUG=1
-  hgtk log
+  hgtk --nofork log
 
 
 
 Windows
 ~~~~~~~
 
-See also http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc144064(VS.85).aspx
-for some info bits about Running and Testing Shell Extensions on Windows
+Viz také http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc144064(VS.85).aspx
+kde jsou informace o spuštění a testování extenzí shellu ve Windows.
 
-The :command:`DbgView` tool from the SysInternals suite will capture
-debug messages from the shell extension.
+Nástroj :command:`DbgView` ze sady SysInternals odchytí chybovou zprávu
+ z extenze shellu. Shell ovšem ladící informace neemituje implicitně. Je nutné to povolit editací klíče registru, definovaného v 
+:file:`win32/shellext/DebugShellExt.reg`
+  v repozitáři TortoiseHg. Dvojklikem na souboru můžete načíst klíč do svého registru.
 
-The :command:`ThgTaskbar` application's options dialog has an error
-logging tab. If you have this dialog open while you are browsing
-folders, you will get info and error level messages from the icon
-overlay refresh process.
+Jinou možností je opustit aplikaci :command:`ThgTaskbar` a spustit ji z příkazového řádku. Ladící informace jsou potom emitovány v otevřené konzole.
 
 Nautilus
 ~~~~~~~~
 
-Debugging is done via the environment variable DEBUG_THG
+Ladění se provádí prostřednictvím proměnné DEBUG_THG
 
-* to test in a separate process::
+* pro testování v odlišném procesu::
 
   DEBUG_THG=Ne TMPDIR=/tmp/anydir/ --no-desktop nautilus [path]
 
-* to test in the main instance:: 
+* pro testování v hlavní instanci:: 
 
   nautilus -q
   DEBUG_THG=NOe nautilus
 
-* permanent debugging, set DEBUG_THG in a file which is read on session
- start (~/.profile, ~/.xprofile)
+* pro permanentní ladění zadejte DEBUT_THG v souboru, který je načítán při spuštění seance (~/.profile, ~/.xprofile)
 
-Upper case characters in DEBUG_THG specify modules. Only *O* and *N*
-for *OverlayCache* and *Nautilus*, respectively, are supported module
-names. Lower case characters imply parts. Only *e* is supported,
-implying *error* messages.
+Velká písmena v DEBUG_THG označují moduly. Pouze *O* a *N*
+u *OverlayCache* a *Nautilus*, jsou podporované názvy modulů. Malá písmena označují části. Podporováno je pouze *e*, označující *chybové* zprávy.
 
-To restart nautilus, chose either
+Pro restartování nautilus použijte buď
 
-1) killall nautilus (the session restarts nautilus automatically, stdin and stdout go to ~/.xsession-errors)
+1) killall nautilus (seance restartuje nautilus automaticky, stdin a stdout jdou do ~/.xsession-errors)
 
-2) nautilus -q; nautilus (stdin and stdout are on the console)
+2) nautilus -q; nautilus (stdin a stdout jsou v konzole)

doc/source-cs/explorer.txt

 Integrace s průzkumníkem Windows
-================================
+=================================
 
 .. module:: explorer
-	:synopsis: Windows explorer integration
+  :synopsis: Windows explorer integration
+
+Kontextové nabídky
+------------------
+
+Příkazy TortoiseHg (okna a dialogy GUI) lze vyhledat pomocí kontextového menu v průzkumníku Windows. Kontextová nabídka TortoiseHg se mění podle aktuálně vybrané složky nebo souboru.
+Toto je kontextové menu pro pracovní adresář:
+
+.. figure:: figures/cmenu-nofiles.png
+	:alt: Context menu
+
+	Kontextové menu v pracovním adresáři
+
+A zde je kontextové menu pro vybrané soubory nebo složky:
+
+.. figure:: figures/cmenu-files.png
+	:alt: Context menu
+
+	Kontextové menu pro soubor nebo složku
+
+TortoiseHg poskytuje dialogy pro většinu běžně používaných příkazů aplikace Mercurial. Méně používané a nově přidané příkazy jsou ve Windows přístupné z příkazového řádku konzoly
+:file:`cmd.exe`.
 
 Překryvné ikonky
 ----------------
 
 TortoiseHg poskytuje vizuální vyjádření stavu souborů pomocí překryvných ikonek v okně Průzkumníka Windows. Stejné řešení lze nalézt i u jiných programů Tortoise, jako je TortoiseCVS a TortoiseSVN.
 
+TortoiseHg sdílí překryvné ikony s TortoiseSVN (verze 1.5.x nebo pozdější) a s jinými "Tortoise" projekty prostřednictvím TortoiseOverlays, což je další projekt vytvořený skupinou TortoiseSVN.
+
 .. figure:: figures/overlayicons.png
 	:alt: Overlay icons
 
 
 Kontextové menu obsahuje volbu :guilabel:`Aktualizovat ikony` která přinutí aplikaci TortoiseHg oživit ikony v právě rozbaleném repozitáři nebo ve složce s repozitáři. Ikona hlavního panelu zezelená a ikony v adresáři se změní v otazníky ve chvíli, kdy probíhá tato aktualizace.
 
-Ovladač překryvů a kontextové nabídky jsou nastavitelné. V ploše otevřeného adresáře nebo dokonce v ploše obrazovky provedeme pravé klepnutí a vybereme :menuselection:`TortoiseHg --> Nastavení kontextových nabídek`. V otevřeném okně můžeme jednotlivé volby přesouvat ze submenu do hlavního menu a obráceně.
+Konfigurace prostředí
+---------------------
 
-.. figure:: figures/taskbarui.png
+Ovladač překryvů a kontextové nabídky jsou nastavitelné. V ploše otevřeného adresáře nebo dokonce v ploše obrazovky provedeme pravé klepnutí a vybereme :menuselection:`TortoiseHg --> Konfigurace rozhranní TortoiseHg`. 
+
+V otevřeném okně můžeme jednotlivé volby přesouvat ze submenu do hlavního menu a obráceně.
+
+.. figure:: figures/shell-config-cmenu.png
 	:alt: Shell Configuration dialog
 
 	Nastavení kontextových nabídek
 	
-Překryvné ikony lze selektivně znemožnit pro určitý repozitář editací souboru :file:`.hg\\thgstatus` uvnitř repozitáře a nahradit jeho obsah
-řádkem obsahujícím::
+Na záložce "Ikony" lze upravit nastavení překryvných ikon 
 
-	@@noicons
+.. figure:: figures/shell-config-icons.png
+	:alt: Shell Configuration dialog, Icons tab
 
+	Nastavení překryvných ikon	
+	
+:guilabel:`Povolit překryvy:`
+  Umožnit zobrazení překryvných ikon na složkách a souborech v pracovním adresáři                    repozitáře.
+  
+:guilabel:`Pouze lokální disky:`
+  Zobrazení ikon pouze na lokálních discích. Zobrazení ikon na vzdálených složkách a souborech je náročnější na výkon počítače. 
 
-Kontextové nabídky
-------------------
+:guilabel:`Enabled Overlay Handlers:`
+  Tato uživatelská nastavení poskytují možnost vypnout ovladače překryvných ikon ve sdílených aplikacích Tortoise (např. TortoiseHg, TortoiseSVN). Všechny tyto aplikace používají stejnou sadu ikonových slotů. Celkový počet dostupných slotů ve Windows je poměrně omezený a liší se u různých verzí Windows. Například u Windows 7 je k disposici pouze 8 volných slotů pro ovladače překryvných ikon. V tomto editačním poli lze nepotřebné ovladače ikon vypnout a tím snížit jejich celkovou spotřebu. Zvýší se tím šance, že důležité ovladače jako "Normal" (zelená značka) nebo "Modified" (červený vykřičník) obdrží svůj ikonový slot, i když je v počítači registrováno příliš mnoho ovladačů. Velmi se doporučuje nepovolit nepoužívané ovladače, jako je Locked, Readonly, Ignored, Deleted - pokud víme, že je nepoužívá jiná aplikace Tortoise. Určitě povolíme ovladače pro Added a Unversioned, protože jsou v TortoiseHg používány.
+  
+.. warning::
+  Nastavení v poli "Enabled Overlay Handlers" ovlivňují všechny aplikace Tortoise uživatele. Aby se změny nastavení v tomto poli projevily, je požadován logoff/login.  
 
-Příkazy TortoiseHg (okna a dialogy GUI) lze vyhledat pomocí kontextového menu v průzkumníku Windows. Kontextová nabídka TortoiseHg se mění podle aktuálně vybrané složky nebo souboru.
-Toto je kontextové menu pro pracovní adresář:
+:guilabel:`Hlavní panel:` 
+  Pro zobrazení ikony serveru překryvných ikon v dolní nástrojové liště Windows zatrhneme volbu "Zobrazit ikonu". Volba "Zvýraznit ikonu" způsobí, že tato ikona změní barvu (zezelená), když ikonový server aktualizuje cache soubory (:file:`.hg\dirstate` a :file:`.hg\thgstatus`) v repozitáři.
+  
+Překryvné ikony lze selektivně zakázat pro určitý repozitář v souboru :file:`.hg\thgstatus` zápisem jediného řádku::
 
-.. figure:: figures/cmenu-nofiles.jpg
-	:alt: Context menu
-
-	Kontextové menu v pracovním adresáři
-
-A zde je kontextové menu pro vybrané soubory nebo složky:
-
-.. figure:: figures/cmenu-files.jpg
-	:alt: Context menu
-
-	Kontextové menu pro soubor nebo složku
-
-TortoiseHg poskytuje dialogy pro většinu běžně používaných příkazů aplikace Mercurial. Méně používané a nově přidané příkazy jsou ve Windows přístupné z příkazového řádku konzoly
-:file:`cmd.exe`.
-
+  @@noicons        
 
 Nautilus
 --------

doc/source-cs/extensions.txt

 *******
 
 .. module:: extensions
-		:synopsis: Describe extensions bundled with TortoiseHg binary packages
+  :synopsis: Describe extensions bundled with TortoiseHg binary packages
 
 Tato kapitola popisuje extenze Mercurialu, které jsou pro Windows dodávána s binárními balíčky TortoiseHg. Tato rozšíření jsou připojena pro pohodlí uživatelů, kteří si je mohou zpřístupnit, jakmile je potřebuji.
 
 
 	[extensions]
 	fold=
+
+Učíníme-li to, můžeme vypustit volbu --config.
+
 
 
 **Varování**
 
 **Installation**
 
+As this extension is not installed with TortoiseHg, you have to download 
+it from `<http://bitbucket.org/parren/hg-pbranch>`_. Be sure to dowload the right one according to the Mercurial version included with TortoiseHg (see the wiki page on the download site).
+
 To test the use of this plugin, you can specify it on the Mercurial
 command line like this::
 
-	hg --config "extensions.pbranch=" pstatus
+	hg --config "extensions.pbranch=C:\path\to\pbranch.py" pstatus
 
 You may want to add it to your Mercurial.ini or a repository's hgrc like this::
 
 	[extensions]
-	pbranch=
+	pbranch = C:\path\to\pbranch.py
 
 If you do this, you can omit the --config command-line option.
 

doc/source-cs/faq.txt

 	`Mercurial <http://mercurial.selenic.com/wiki/>`_,
 	`kdiff3 <http://kdiff3.sourceforge.net/>`_,
 	`TortoisePlink <http://www.chiark.greenend.org.uk/%7Esgtatham/putty/>`_
-	and two bonus extensions: hgfold, hgcr-gui.
+	five bonus extensions: hgfold, hgcr-gui, perfarce, mercurial-keyring.
+	python-svn for hgsubversion and convert extensions, and dulwich for
+	hg-git use.
+	See :file:`extension-versions.txt` in installer root for more details
+
+*Je Mercurial ve Windows kompatibilní s indexovací službou a se skenery virů?*
+
+	Ne. Stejně jako v TortoiseSVN, `doporučujeme <http://www.selenic.com/pipermail/mercurial/2010-January/029680.html>`_
+	 v pracovní kopii repozitáře vypnout indexování a vyloučit skenování proti virům.
 
 *Jak lze získat překlady kontextového menu Exploreru?*
 
 	Dostupné překlady jsou při instalaci uloženy ve složce
 	:file:`C:\\Program Files\\TortoiseHg\\cmenu_i18n`. Poklepem na zvýrazněném souboru :file:`thg-cmenu-cs.reg` aktivujte dva dotazy, které potvrďte.
+	
+*Lze konfigurovat nástrojové lišty v aplikacích TortoiseHg?* 
+
+	Dialogy v TortoiseHg jsou aplikace PyGtk, takže je lze konfigurovat úpravou souboru gtkrc, který je instalován jako
+	:file:`C:\\Program Files\\TortoiseHg\\gtk\\etc\\gtk-2.0\\gtkrc`::
+
+		gtk-toolbar-icon-size = GTK_ICON_SIZE_LARGE_TOOLBAR
+		# Pick an icon size from:
+		# GTK_ICON_SIZE_MENU
+		# GTK_ICON_SIZE_SMALL_TOOLBAR
+		# GTK_ICON_SIZE_LARGE_TOOLBAR  (default)
+		# GTK_ICON_SIZE_BUTTON
+		# GTK_ICON_SIZE_DND
+		# GTK_ICON_SIZE_DIALOG
+		gtk-toolbar-style = GTK_TOOLBAR_BOTH
+		# Pick a toolbar style from:
+		# GTK_TOOLBAR_ICONS
+		# GTK_TOOLBAR_TEXT
+		# GTK_TOOLBAR_BOTH       (default)
+		# GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ
+
+	Tato nastavení jsou použita globálně pro všechny aplikace TortoiseHg.
 
 *Jak provádět sloučení a výběr libovolných verzí?*
 
 	Merges and updates are intended to be done from within the Changelog
 	tool (:guilabel:`Repository Explorer` menu option)
 
-*Jak se vyrovnat s varováním* ``failed to import extension hgext.hgconfig...`` **
-
-	Upgrading to release 0.7.2 or later should fix these warnings, but
-	there are further complications on Vista. See
-	`issue #135 <http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/issue/135/>`_.
-
-*Jak použít extenzi TortoiseHg pro akci 'hg shelve' z příkazového řádku?*
+*Jak použít extenzi almárky (shelve) z příkazového řádku hg?*
 	
-	Enable the extension in your Mercurial.ini file::
+	Povolte extenzi ve svém souboru Mercurial.ini::
 
 		[extensions]
 		tortoisehg.util.hgshelve=
 
+*Why can't I connect to an ssh server (TortoisePlink.exe* ``...cannot execute specified...`` *error message)?*
 
-*Jak lze použít Qct v TortoiseHg?*
+	See `ssh <http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/wiki/ssh>`_.
 
-	In 0.9, we have dropped support for external commit tools. Sorry.
 
-*Jak lze použít hgk (hg view) v TortoiseHg?*
+*Why can't I connect to an ssh server (remote: bash: <server name>: command not found)?*
 
-	Download `tclkit <http://www.equi4.com/tclkit>`_ and place it in
-	your TortoiseHg directory. Download the
-	`hgk <http://www.selenic.com/repo/hg/raw-file/tip/contrib/hgk>`_ script
-	from the Mercurial repository and place it in your
-	:file:`TortoiseHg\\contrib` directory. Create an :file:`hgk.cmd` file
-	and place it in :file:`TortoiseHg\\scripts`. This file should
-	contain ::
+	TortoisePlink (and basic Plink) will try to use the :guilabel:`Host
+	Name` configured in Putty under the :guilabel:`Default Settings`.
+	It adds this host name to its command line parameters, causing the
+	hostname to be specified twice, causing this particular error.
+	Clearing the host name from the :guilabel:`Default Settings` is a
+	possible workaround.
 
-		@set HG=C:\Program Files\TortoiseHg\hg.exe
-		@"C:\Program Files\TortoiseHg\tclkit-win32.exe" "C:\Program Files\TortoiseHg\contrib\hgk" %*
- 
-	Then enable hgk in your :file:`Mercurial.ini`
-	file::
+*Jak mohu použít nástroj X jako svůj "visual diff"?*
 
-		[extensions]
-		hgk =
+	Od verze 1.0, by měl TortoiseHg umět detekovat nejpopulárnější diffové nástroje a nabídnout je k výběru v konfiguračním nástroji
+	:guilabel:`Visual Diff Tool`. 
 
-		[hgk]
-		path=C:\Program Files\TortoiseHg\scripts\hgk.cmd
-		vdiff=vdiff
+*I'm a CLI user, how do I disable the shell extension (overlay icons and context menus)?*
 
-	This allows you launch :command:`hg view` from the command line.
+	Simply ask the installer to remove the shell extension entirely.
 
-*Jak mohu použít WinMerge jako svůj vizuální diffový nástroj?*
-
-	Add these lines to your personal :file:`Mercurial.ini` file ::
-
-		[extdiff]
-		cmd.winmerge = C:\Program Files\WinMerge\WinMerge.exe
-		opts.winmerge = /e /x /ub /wl
-
-	Now run the :guilabel:`Global Settings` tool. On the
-	:guilabel:`TortoiseHg` tab, you should see :guilabel:`winmerge`
-	available in the drop-down list for :guilabel:`Visual Diff Command`.
-	Select :guilabel:`winmerge`, apply, then close.
-
-	This same approach can be used to add nearly any visual diff tool,
-	but be aware that your diff tool must be able to support directory
-	diffs if it is to be used by TortoiseHg, unless you are using
-	release 0.8 or later.
-
-*Jak mohu použít Araxis Merge jako svůj vizuální diffový a slučovací nástroj?*
-
-	Add these lines to your personal :file:`Mercurial.ini` file ::
-
-		[extdiff]
-		cmd.araxis=C:\Program Files\Araxis\Araxis Merge\compare.exe
-		opts.araxis=/wait
-
-		[merge-tools]
-		araxis.executable=C:\Program Files\Araxis\Araxis Merge\AraxisP4WinMrg.exe
-		araxis.priority=1
-		araxis.args=$base $other $local $output
-		araxis.gui=True
-
-	If you're on a 64 bit OS, append (x86) to Program Files.
-
-	Now run the :guilabel:`Global Settings` tool. On the
-	:guilabel:`TortoiseHg` tab, you should see :guilabel:`araxis`
-	available in the drop-down list for :guilabel:`Three-way Merge Tool`
-	and :guilabel:`Visual Diff Command`. Select :guilabel:`araxis` for
-	both, then close.
-
-*Užívám-li CLI, jak mohu vypnout extenze shellu (překryvné ikony a kontextová menu)?*
-
-	You can disable overlays via the taskbar options menu. The only way
-	to disable the context menu is to rename :file:`ThgShell.dll` in
-	your install directory and then restart explorer (this completely
-	disables the shell extension).
-
-*Jak je TortoiseHg konfigurován?*
+*How is TortoiseHg configured?*
 
 	TortoiseHg gets configuration settings from two systems.
 
 	1. The Mercurial configuration system, which is three-tiered
 		1. Site-wide :file:`Mercurial.ini` in :file:`%ProgramFiles%\\TortoiseHg`
 		2. Per-User :file:`Mercurial.ini` in :file:`%UserProfile%`
-		3. Per-Repository :file:`Mercurial.ini` in :file:`{repo-root}\.hg\hgrc`
+		3. Per-Repository :file:`Mercurial.ini` in :file:`{repo-root}\\.hg\\hgrc`
 	2. :file:`%APPDATA%\\Tortoisehg` settings for application state
 	  (window positions, etc)
 
 		authorcolor = True
 		authorcolor.steve = blue
 
-*Je možné změnit fonty?*
+*Is it possible to change fonts?*
 
 	In some cases, yes. The gtools based dialogs (commit, status,
 	shelve) allow some font configuration. ::
 		fontdiff = courier 10
 		# font used in file lists in status and commit tools
 		fontlist = courier 9
+		# font used in command output window
+		fontlog = courier 10
 
-*Jak přepnu GTK témata?*
+*How do I switch GTK themes?*
 
-	In 0.7, the theme was selectable at install time. For later
-	releases, you can still do this manually.
+	You can download new themes and copy them into the
+	:file:`gtk\\share\\themes` directory of your install and then enable
+	them in :file:`gtk\\etc\\gtk-2.0\\gtkrc`.
 
-		* cd :file:`C:\\Program Files\\TortoiseHg\\gtk\\share\\themes`
-		* look at the themes in this directory, remember their names or
-		 keep this folder open.
-		* :command:`cd ..\\..\\etc\\gtk-2.0`
-		* edit :file:`gtkrc` and change the name of the theme you wish to use
-		* Vista may try to prevent you from editing the file directly. I work
-		 around this by copying to your desktop, editing it there, then
-		 copying it back (and answering all the security dialogs)
-		* Changes immediately take affect on all newly launched applications
-
-	You also should be able to download new themes and copy them into
-	the :file:`gtk\\share\\themes` directory and then enable them in your
-	:file:`gtkrc`.
-
-*After uninstalling, it left a bunch of DLL and PYD files behind.*
-
-	Reboot, like the uninstaller told you to :-) The uninstaller marked
-	those files for removal at the next boot since most of them could
-	not be removed while your system was running.
-
-*Jak lze konvertovat repozitář SVN na Mercurial?*
-
-	You must install svn-win32-1.6 command line tools, then add them to
-	your path. Then you must enable the
-	`convert <http://mercurial.selenic.com/wiki/ConvertExtension>`_
-	extension. At this point, you should be able to use the
-	:command:`hg convert` command to do the conversion. Please direct
-	problems/questions about the convert extension to the Mercurial
-	mailing list or #mercurial on irc.freenode.net.
-
-	Alternatively, you can use the hgsubversion extension.
-
-	Refer to
-	`Converting Repositories <http://mercurial.selenic.com/wiki/RepositoryConversion>`_
-	page for more details.
-
-*Kde vyhledávají extenze TortoiseHg externí moduly Pythonu ve Windows?*
+*Where do TortoiseHg extensions look for external Python modules on Windows?*
 
 	TortoiseHg includes an entire Python distribution bundled up as
 	DLLs. The standard library modules are all in the
 	Note that this will not work for modules distributed as .egg files;
 	the supplied path must contain the module's .py or .pyc files.
 
-*Jak se vypořádat se zvláštními znaky v dialogu?*
+	If you have many extensions and/or hooks that all share the same
+	Python package, you can create an extension which explicitly
+	modifies sys.path for all the others. Simply name the extension
+	such that it is loaded first (alphabetically). Something like::
 
-	Since 0.8, we no longer distribute multiple themes and switched
-	default theme to MS-Windows. As a result, it might causes an issue
-	related default font of MS-Windows theme in some environments. In
-	order to fix this issue, add following setting to TortoiseHg's
-	:file:`gtkrc` file::
+		[extensions]
+		00setSysPath = C:\path\to\setsyspath.py
+
+*How do I fix odd characters in dialogs?*
+
+	The default font of the MS-Windows theme may cause problems in some
+	environments. In order to fix this issue, add following setting to
+	TortoiseHg's :file:`gtkrc` file::
 
 		style "msw-default"
 		{
 	You can find :file:`gtkrc` file in your TortoiseHg install directory:
 	i.e. :file:`C:\\Program Files\\TortoiseHg\\gtk\\etc\\gtk-2.0\\gtkrc`
 
+	Also see the :guilabel:`Fonts` page of the settings tool
+
 .. vim: noet ts=4
+

doc/source-cs/figures/cmenu-files.png

Added
New image

doc/source-cs/figures/cmenu-nofiles.png

Added
New image

doc/source-cs/figures/shell-config-cmenu.png

Added
New image

doc/source-cs/figures/shell-config-icons.png

Added
New image

doc/source-cs/guess.txt

 Vypátrat změnu jména
-====================
+=====================
 
 .. module:: guess.dialog
-	:synopsis: Dialog used to detect copies and/or renames
+  :synopsis: Dialog used to detect copies and/or renames
 
 .. figure:: figures/guess.jpg
 	:alt: Rename guessing dialog
 Tato procedura zkontroluje každý revizovaný soubor v repozitáři zda se přesně shoduje s nerevizovaným souborem.
 
 Kandidáti shody
-----------------
+---------------
 
 Vybereme-li v tomto seznamu shodu, ukáží se rozdíly mezi dvěma soubory ve spodním panelu. Stisk tlačítka 
 :guilabel:`Přijmout shodu` způsobí interní záznam úkonu kopírování nebo přejmenování.

doc/source-cs/ignore.txt

 ==========================
 
 .. module:: ignore.dialog
-	:synopsis: Dialog used to maintain the ignore filter
+  :synopsis: Dialog used to maintain the ignore filter
 
 Dialog Ignorované soubory se používá pro editaci seznamu opomíjených položek v repozitáři, který je uložen v souboru :file:`.hgignore` v pracovním adresáři projektu. Dialog lze spustit z kontextové nabídky průzkumníka THG nebo z okna Commit či Status jako kontextové menu neznámého souboru.
 

doc/source-cs/index.txt

-.. TortoiseHg documentation master file
 
+ .. TortoiseHg documentation master file, created by
+  sphinx-quickstart on Tue Jul 21 13:14:26 2009.
+  Poslední editace překladu 30. září 2010  
 
 Vítejte v dokumentaci pro TortoiseHg!
 ======================================
 Obsah:
 
 .. toctree::
-	:maxdepth: 3
-	:numbered:
-  
-	preface
-	intro
-	quick
-	daily
-	settings
-	recovery
-	patches
-	extensions
-	nonhg
-	faq
-	debugging
-  
+  :maxdepth: 3
+  :numbered:
+  
+  preface
+  intro
+  quick
+  daily
+  settings
+  recovery
+  patches
+  extensions
+  nonhg
+  faq
+  debugging
+
+  
 Indices and tables
-==================
+--------------------
 
 * :ref:`genindex`
 * :ref:`modindex`

doc/source-cs/init.txt

 Vytvoření nového repozitáře
-===========================
+=============================
 
 .. module:: init.dialog
-	:synopsis: Dialog used to create a repository
+  :synopsis: Dialog used to create a repository
 
 Při vytváření nového repozitáře v existujícím adresáři projektu použijeme nástroj "init". V kontextové nabídce průzkumníka Windows vybereme
 :menuselection:`TortoiseHg... -> Vytvořit repozitář`. 
 	Je nebezpečné editovat soubory ve složce :file:`.hg`, neboť může dojít k poškození repozitáře (s výjimkou konfiguračního souboru :file:`.hg/hgrc`).
 
 Spuštění z příkazového řádku
---------------------
+----------------------------
 
 ::
 

doc/source-cs/intro.txt

-****
+*****
 Úvod
-****
+*****
 
 .. module:: introduction
-	:synopsis: Introduce TortoiseHg and its various parts
+  :synopsis: Introduce TortoiseHg and its various parts
 
 Co je TortoiseHg?
 =================
 Ve Windows
 ----------
 
-TortoiseHg je poskytován se snadno použitelným instalačním programem - `viz THg <http://tortoisehg.org>`_.
+TortoiseHg je dodáván se snadno použitelným instalačním programem - `viz THg <http://tortoisehg.org>`_.
 Dvojím klepnutím na staženém souboru spustíme instalaci a sledujeme pokyny. 
 
 Během aktualizace nás instalátor požádá, abychon zavřeli všechny aplikace, které si načetly extenze rozhranní TorotiseHg. Pokud tak učiníme, aktualizace nebude požadovat restart počítače. Jsou-li připojeni jiní uživatelé, nebo nelze-li některé aplikace zavřít, bude pro ukončení instalace požadován restart.
 
 .. note::
-	Máme-li nainstalovánu starší verzi, budeme při instalaci TortoiseHe 1.0 požádáni abychom ji odinstalovali. 
-  
+	Máme-li nainstalovánu starší verzi, budeme při instalaci TortoiseHe 1.0 požádáni abychom ji odinstalovali.
+
+.. warning::
+	Starší instalační programy mají tendenci při odinstalování smazat soubor Mercurial.ini. Je dobré si jej zálohovat před odinstalováním starších verzí TortoiseHg. Tento problém se nevyskytuje u novějších paketů MSI.
+
 Všechny starší instalační programy (před verzí 1.0) byly vystaveny s InnoSetup. Balíček TortoiseOverlay instalovaly jako separátní aplikaci, takže v ovládacím panelu *Přidat/Odebrat programy* jsme mohli vidět jak TortoiseHg, tak TortoiseOverlay.
 
 Nové instalační programy pro THg 1.0 obsahují balíčky TortoiseOverlay jako "sloučené moduly", takže se již neobjevují jako separátní aplikace. Mohlo by být vhodné odinstalovat starší aplikaci TortoiseOverlay nástrojem *Přidat/Odebrat programy* poté, co odinstalujeme starší TortoiseHg (<= 0.9.3) - pokud nemáme jiné produkty Tortoise (TortoiseCVS nebo TortoiseBZR), které TortoiseOverlay používají.
 
 .. note::
-	TortoiseOverlay is a shim package that allows multiple Tortoise
-	style shell extension clients to share overlay slots. This is
-	necessary because even modern Windows platforms only support a
-	limited number of overlay slots (11-14). TortoiseOverlay
-	packages are created by the TortoiseSVN developers.
+	TortoiseOverlay je *shim* paket, který umožňuje sdílet překryvné sloty více extenzím shellu. To je nezbytnéj, protože i moderní platformy Windows podporují jenom omezený počet překryvných slotů (11-14). Pakety TortoiseOverlay vytvářejí vývojáři TortoiseSVN.
 
 Bezpečné jsou tyto dvě možnosti:
 
 
 
 V OS Linux a Mac
-----------------
+-----------------
 
 Nejposlednější balíčky ke stažení pro Linux lze nalézt na našich `stránkách
 <http://tortoisehg.bitbucket.org/download/linux.html>`_.
 
 
 Jazykové nastavení v Linuxu
-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
+^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
 Nástroje TortoiseHg používají pro lokalizaci svých textů knihovnu
 `gettext <http://docs.python.org/library/gettext.html>`_ Pythonu.

doc/source-cs/nonhg.txt

 ****************************
 
 .. module:: nonhg
-	:synopsis: Describe using TortoiseHg as a front-end to other VCS
+  :synopsis: Describe using TortoiseHg as a front-end to other VCS
 
 
 Tato kapitola popisuje tři nejoblíbenější extenze Mercurialu pro spolupráci s *cizími* systémy VCS. Viz také `Konverze repozitáře <http://mercurial.selenic.com/wiki/RepositoryConversion>`_.
 
 
-Perfarce (Perforce)
+Perfarce (Perforce) 
 ===================
 
 * `Perfarce <http://www.kingswood-consulting.co.uk/hg/perfarce/>`_ home page.
 
 pending::
 
-	Nalezne *pending* revize Perforce, které byly příkazem push poslány do naší klientské extenze Perforce ale nebyly ani zapsány do repozitáře, ani staženy zpět. V této situaci se otevře dialog, ve kterém můžeme nepřevzaté (pending) revize převzít nebo odmítnout.
+	Nalezne *nevyřízené* revize Perforce, které byly příkazem push poslány do naší klientské extenze Perforce ale nebyly ani zapsány do repozitáře, ani staženy zpět. V této situaci se otevře dialog, ve kterém můžeme nepřevzaté (pending) revize převzít nebo odmítnout.
 
 *Instalace*
 
 
 Instalační programy TotroiseHg pro Window obsahují pojítka python-svn, potřebná pro hgsubversion, takže je možné klonovat repozitář hgsubversion do vlastního počítače::
 
-hg clone http://bitbucket.org/durin42/hgsubversion/ C:\hgsvn
+	hg clone http://bitbucket.org/durin42/hg-git/ C:\hg-git
 
 Potom umožníme extenzi v našem souboru Mercurail.ini uvedením názvu vyhrazené složky::
 
 Podrobnosti nalezneme na stránkách wiki pro hgsubversion.
 
 .. warning::
-Při klonování serveru Subversion se vřele doporučuje klonovat jenom několik prvních revizí a zbytek přetáhnout (pull). Vyskytne-li se chyba při klonování, bývá smazán celý neúplný klon. Akce pull je mnohem shovívavější. 
+  Při klonování serveru Subversion se vřele doporučuje klonovat jenom několik prvních revizí a zbytek přetáhnout (pull). Vyskytne-li se chyba při klonování, bývá smazán celý neúplný klon. Akce pull je mnohem shovívavější. 
 
 *Integrace TortoiseHg*
 
 
 Funkčnost instlace si ověříme zadáním :command:`hg help hggit`
 
+Stávající verze TortoiseHg obsahují verzi dulwich 0.6.0. Doporučujeme ji používat spolu s verzí hg-git 0.2.2.
+ 
 Podrobnosti viz dokumentace hggit.
 
 Mějme na vědomí, že příkazy 'příchozí' a 'odchozí' při komunikaci s repozitáři git mají deformované zobrazení. Jsme tedy odkázání na prostá push a pull, což není neobvyklé při propojení s nástroji externího systému revizí.

doc/source-cs/patches.txt

 *******
 
 .. module:: patches
-	:synopsis: Describe patch operations
+  :synopsis: Describe patch operations
 
 Definice oprávky
 ================
 Četba těchto odkazů je užitečná pro pochopení historie a povahy oprávek (patches) a jejich použití v Mercurialu.
 
 
-* `Problém správy oprávek <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.4/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:patch-mgmt>`_
-* `Pochopení oprávek <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.4/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:patch>`_
-* `Více o oprávkách <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.4/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:adv-patch>`_
+* `Problém správy oprávek <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.7/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:patch-mgmt>`_
+* `Pochopení oprávek <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.7/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:patch>`_
+* `Více o oprávkách <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.7/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:adv-patch>`_
 
 Úskalí
 ======
 	Pro posílání oprávek emailem nutno nastavit
 	`SMTP <http://www.selenic.com/mercurial/hgrc.5.html#smtp>`_
 
-Vybírání třešniček
+Podrobný výběr
 ------------------
 
 V Průzkumníku repozitáře použijeme již popsaný způsob určení rozsahu a z kontextové nabídky vybereme :menuselection:`Diff odsud k vybranému`. Otevře se prohlížeč 'status' se zobrazenými změnami mezi bázovým a cílovým changesetem.

doc/source-cs/preface.txt

-*********
+***********
 Předmluva
-*********
+***********
 
 .. module:: preface
-	:synopsis: About this manual
+  :synopsis: About this manual
+
 
 Cílový čtenář
-=============
+==============
 
 Tato kniha je napsána pro gramotného uživatele počítače, který chce používat
 Mercurial pro správu svých dat a vyhovuje mu, není-li pro komunikaci s 
 `webových <http://tortoisehg.org>`_ stránkách TortoiseHg.
 
 Seznámení s obsahem
-===================
+====================
 
 Předmluva stručně seznamuje s programem, s kolektivem lidí kteří se na jeho tvorbě podílejí a s licenčními podmínkami pro jeho používání a šíření.
 
 Poděkování
 ==========
 
-Dík všem, kteřído projektu TortoiseHg přispívají. Pro vybudování skutečně 
+Dík všem, kteří do projektu TortoiseHg přispívají. Pro vybudování skutečně 
 použitelné aplikace je potřebný kolektiv vývojářů, překladatelů a uživatelů.
 Dík patří zejména těm uživatelům, kteří nelenují oznámit chybu nebo se podělit o svůj názor.
 
 
 Bez překladu ponechávám slova COMMIT, PULL, PUSH, CHANGESET, HASH, SHELVE, DATAMINE, DIFF A VISUAL DIFF. Slova PATCH a HUNK jsem si dovolil přeložit jako oprávka a porce a SHELF jako almárka.
 
+Pojmy REVIZE a VERZE jsou v tomto textu zaměnitelné, i když je zřejmé, že revize není totéž co verze. Nutno poznamenat, že oba pojmy lze navíc zaměnit za pojem CHANGESET.
+Podobně zaměňovány jsou pojmy CHANGELOG a PRŮZKUMNÍK REPOZITÁŘE. Ve skutečnosti je changelog jedno z polí Průzkumníka repozitáře, když další pole tvoří pole se seznamem souborů a pole diffů, rozdělené záložkami.
+
   
 .. vim: noet ts=4

doc/source-cs/quick.txt

-***************************
+****************************
 Rychlá cesta pro netrpělivé
-***************************
+****************************
 
 .. module:: tour
-	:synopsis: A Gentle Introduction to Using TortoiseHg on Windows
-	
-	
-Jak už bylo řečeno, TortoiseHg je extenze rozhranní Průzkumníka Windows a řada dalších grafických aplikací, které slouží jako uživatelsky příznivé prostředí pro rozptýlený systém kontroly verzí (DVCS) Mercurialu. Všechny nástroje TortoiseHg jsou přístupné přes kontextové menu Průzkumníka nebo pomocí aplikace příkazového řádku, nazvané :command:`hgtk`. Příkazy Mercurialu jsou také dostupné ze standardní aplikace příkazového řádku :command:`hg`.
+  :synopsis: A Gentle Introduction to Using TortoiseHg on Windows
+
+Jak už bylo řečeno, TortoiseHg je extenze rozhranní Průzkumníka Windows s řadou dalších grafických aplikací, které slouží jako uživatelsky příznivé prostředí pro decentralizovaný systém kontroly verzí (DVCS) Mercurialu. Všechny nástroje TortoiseHg jsou přístupné přes kontextové menu Průzkumníka nebo pomocí aplikace příkazového řádku, nazvané :command:`hgtk`. Příkazy Mercurialu jsou také dostupné ze standardní aplikace příkazového řádku :command:`hg`.
 
 
 Konfigurace programu
-======================
+====================
 
 Nejprve se musíme do programu TortoiseHg řádně zapsat. Uděláme to tak,
 že upravíme jeho globální (uživatelské) nastavení. Pravým klepnutím kdekoli na volné ploše obrazovky otevřeme kontextové menu a vybereme :menuselection:`TortoiseHg -> Globální nastavení`
 První seznámení
 ===============
 
-Mercurial podporuje mnoho různých `modelů spolupráce <http://hgbook.red-bean.com/read/collaborating-with-other-people.html>`_. Tato kapitola popisuje pouze jeden z nich: model s centrálním repozitářem. Model s centrálním repozitářem je nejvíce známý těm, kteří přecházejí z jiných revizních systémů a je tedy nejvhodnější začít právě s ním.
+Mercurial podporuje mnoho různých `modelů spolupráce <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.7/collaborating-with-other-people.html>`_. Tato kapitola popisuje pouze jeden z nich: model s centrálním repozitářem. Model s centrálním repozitářem je nejvíce známý těm, kteří přecházejí z jiných verzovacích systémů a je tedy nejvhodnější začít právě s ním.
 
 Potřebujeme tedy vytvořit centrální repozitář. Bylo by možné přeměnit `nemercuriálový repozitář <http://mercurial.selenic.com/wiki/RepositoryConversion>`_ v repozitář Mercurialu ale v našem příkladu začneme úplně od začátku. 
 
 Založení nového repozitáře
 ==========================
 
-Nový repozitář na svém počítači vytvoříme buď výběrem :guilabel:`Vytvořit repozitář` z kontextového menu, nebo příkazem :command:`hgtk init` z příkazového řádku. V kořenovém adresáři našeho projektu to stačí provést pouze jednou.
+Nový repozitář na svém počítači vytvoříme buď výběrem :guilabel:`Vytvořit repozitář` z kontextového menu THg, nebo příkazem :command:`hgtk init` z příkazového řádku. V kořenovém adresáři našeho projektu to stačí provést pouze jednou.
 
 .. figure:: figures/init.png
 	:alt: Init dialog
 
 Pojem pracovní adresář je tedy poněkud nejednoznačný. Je to jednak lokální adresář, do něhož jsme se přesunuli, jednak adresář, který souvisí s aktuálně nastavenou revizí.
 
-Pokud to bude možné, bude v dalším textu první souvislost označována jako *adresář projektu* a *pracovní adresář* bude důsledně chápán jako odraz aktuální revize.
+Pokud to bude možné, bude v dalším textu první souvislost označována jako *adresář projektu* a *pracovní adresář* bude chápán jako odraz aktuální revize.
 
 
 .. warning::
 Přidávání souborů
 =================
 
-Mezi pracovním adresářem a repozitářem si představme přechodný prostor, do něhož se ukládají změny v pracovním adresáři před tím, než jsou předány k zápisu do repozitáře příkazem *commit*. Říkejme tomuto prostoru třeba *brašna*. Obdobný prostor v systému Git se nazývá *výstav*. 
+Nyní je třeba říci aplikaci Mercurial, které soubory mají být sledovány a které ignorovány. Lze to provést více způsoby:
 
-Nyní je třeba říci aplikaci Mercurial, které soubory v pracovním adresáři (předpokládejme, že tam nějaké máme) mají být sledovány a které ignorovány. 
-Lze to provést více způsoby - přidáme soubory do brašny dále uvedeným postupem ad 1 a 2:
-
-1. V otevřeném adresáři otevřeme pravým klikem kontextovou nabídku
-  a vybereme :menuselection:`TortoiseHg -> Přidat soubory...` (případně z 
-  příkazové řádky příkazem :command:`hgtk add`). Objeví se
-  dialogové okno, kde označíme soubory, které chceme do sledování přidat
-  a potvrdíme volbu tlačítkem :guilabel:`Přidat`.
+1. Výběr v Průzkumníku potvrdíme pravým klikem a volbou :menuselection:`TortoiseHg -> Přidat soubory...` z kontextové nabídky. Objeví se dialogové okno, kde zatrhneme soubory, které chceme do sledování přidat a potvrdíme volbu tlačítkem :guilabel:`Přidat`.
   
-2. Nebo tamtéž volbou :menuselection:`TortoiseHg -> Status souboru` 
-  (případně příkazem :command:`hgtk status` z příkazového řádku) 
-  otevřeme dialogové okno, kde vybereme přidávané 
-  soubory a potvrdíme křížkem :guilabel:`Přidat`. 
-  V tomto okně lze také aktivovat zařazení nepřidávaného souboru do filtru
-  tak, že pravým klikem ve zvýrazněném pruhu dosud nepřidaného souboru otevřeme další nabídku, kde 
-  vybereme volbu :guilabel:`Ignorovat`, která
-  otevře dialogové okno *Ignorované soubory - ...*
+2. Nebo tamtéž volbou :menuselection:`TortoiseHg -> Status souboru`(případně příkazem :command:`hgtk status` z příkazového řádku) otevřeme dialogové okno, kde vybereme přidávané  soubory a potvrdíme křížkem :guilabel:`Přidat`. V tomto okně lze také aktivovat zařazení nepřidávaného souboru do filtru tak, že pravým klikem ve zvýrazněném pruhu dosud nepřidaného souboru otevřeme další nabídku, kde vybereme volbu :guilabel:`Ignorovat`, která otevře dialogové okno *Ignorované soubory - ...*
  
-3. Nebo naplníme brašnu přímo v nástroji :menuselection:`THg --> Commit...`. 
+3. Nebo přeskočíme přídávání souborů v samostatném kroku a provedeme to v rámci příkazu :menuselection:`THg --> Commit...`. Nástroj commit je velmi podobný nástroji status a umožňuje nám provést tytéž úlohy. V tomto nástroji lze přidat a *předat* (commit) nezapsaný soubor pouhým jeho výběrem a stiskem :guilabel: `Commit`.
  
-4. Okno *Ignorované soubory - ...*, otevřeme také volbou :menuselection:`TortoiseHg -> 
-  Ignorované soubory...` 
-  případně příkazem :command:`hgtk hgignore`. Vybereme soubor ze seznamu nebo
-  vepíšeme do textového okna filtru *Glob* či *Regexp* (Regular expression) a potom
-  potvrdíme tlačítkem :guilabel:`Přidat`. Změny zadané v těchto filtrech
-  se projeví okamžitě.
+4. Okno *Ignorované soubory - ...*, otevřeme také volbou :menuselection:`TortoiseHg -> Ignorované soubory...` případně příkazem :command:`hgtk hgignore`. Vybereme soubor ze seznamu nebo vepíšeme do textového okna filtru *Glob* či *Regexp* (Regular expression) a potom potvrdíme tlačítkem :guilabel:`Přidat`. Změny zadané v těchto filtrech se projeví okamžitě.
  
 .. note::
 	Soubor :file:`.hgignore` se vytvoří automaticky při první volbě ignorovaného souboru a je v běžných případech zahrnován do sledování repozitářem.
 Commit
 ======
 
-Změny provedené v pracovních souborech předáme z brašny do svého repozitáře příkazem :guilabel:`commit` (předat či potvrdit). V otevřeném pracovním adresáři otevřeme nabídku :guilabel:`TortoiseHg --> Commit...` ,
+Změny provedené v pracovních souborech zapíšeme do repozitáře příkazem :guilabel:`commit` (předat či potvrdit). V otevřeném pracovním adresáři otevřeme nabídku :guilabel:`TortoiseHg --> Commit...` ,
 nebo zadáme příkaz :command:`hgtk commit`. 
 Napíšeme průvodní komentář, vybereme soubory, které chceme předat a stiskneme 
 :guilabel:`Commit`. Pokud si před uzavřením okna *Commit* uvědomíme, že jsme commit vlastně nechtěli,
 Doplňující poznámky
 ===================
 
-V dalším textu této kapitoly se jestě setkáme s příkazy :menuselection:`Aktualizovat`, :menuselection:`Pull` (stáhnout) a :menuselection:`Push` (vystrčit). Poslední dva příkazy nalezneme v okně :menuselection:`ToroiseHg -> Synchronizovat`, případně je lze
+V dalším textu této kapitoly se ještě setkáme s příkazy :menuselection:`Aktualizovat`, :menuselection:`Pull` (stáhnout) a :menuselection:`Push` (vystrčit). Poslední dva příkazy nalezneme v okně :menuselection:`ToroiseHg -> Synchronizovat`, případně je lze
 zadat příkazem :command:`hgtk pull` respektive :command:`hgtk push`. Změny si lze před :menuselection:`Pull` a :menuselection:`Push` prohlédnout příkazem :guilabel:`Příchozí` a :guilabel:`Odchozí`.
 
 Příkaz :menuselection:`Pull` přetáhne změny z repozitáře do repozitáře,
 Práce s repozitáři
 ==================
 
-Konkretní použití jednotlivých příkazů si názorně ukážeme na následujícím schematickém příkladu - viz obrázek. Příkazy budeme zadávat z příkazového řádku konzoly cmd.exe. Představme si situaci, že náš počítač používají dvě osoby, Petr a Pavel. Petr založí adresář "bim" a v něm vytvoří první repozitář příkazem :command:`hgtk init`:: 
+Konkretní použití jednotlivých příkazů si názorně ukážeme na následujícím schematickém příkladu - viz obrázek. Příkazy budeme zadávat z příkazového řádku konzoly cmd.exe (nebo Windows PowerShell). Představme si situaci, že náš počítač používají dvě osoby, Petr a Pavel. Petr založí adresář "bim" a v něm vytvoří první repozitář příkazem :command:`hgtk init`:: 
 
 	c:\bim> hgtk init --> Otevře se okno "Vytvořit nový repozitář"
 	
 	
 	c:\bim> hgtk commit --> Otevře se okno "bim - commit"
 	
-	Do textového pole Petr zapíše průvodní text první revize (neboli changesetu): "bim mess 0"
+	Do textového pole Petr zapíše průvodní text první verze (neboli changesetu): "bim mess 0"
 	Commit
 	
 .. figure:: figures/repos.png
 Koloběh příkazů mezi repozitáři
 
 
-**V dalším textu si vysvětlíme jednotlivé aktivity 1 - 9:**
+**V následujícím textu si vysvětlíme jednotlivé aktivity 1 - 9:**
 
-1. Petr vytvoří klonováním centrální repozitář :guilabel:`bam`. Tento repozitář nemusí 
+1.Petr vytvoří klonováním centrální repozitář :guilabel:`bam`. Tento repozitář nemusí 
 obsahovat pracovní soubory::
-	c:\bim> hgtk clone --> Otevře se okno "Klonovat repozitář"
-	
-	Cesta ke zdroji: c:\bim
-	Cesta k destinaci: c:\bam # vytvoří i adresář
-	x Neaktualizovat novou pracovní složku
-	Klonovat
-2. Máme pracovní adresář "bam" s repozitářem, který budeme považovat za
+
+  c:\bim> hgtk clone --> Otevře se okno "Klonovat repozitář"
+  
+  Cesta ke zdroji: c:\bim
+  Cesta k destinaci: c:\bam # vytvoří i adresář
+  x Neaktualizovat novou pracovní složku
+  Klonovat
+  
+2.Máme pracovní adresář "bam" s repozitářem, který budeme považovat za
 centrální. Obsahuje pouze složku :guilabel:`.hg`. Pavel si založí adresář
 :guilabel:`bum` a do něho si pořídí kopii centrálního repozitáře včetně pracovních
 souborů::
-	c:\bum> hgtk clone --> Otevře se okno "Klonovat repozitář"
-	
-	Cesta ke zdroji: c:\bam
-	Cesta k destinaci: c:\bum
-	# "Neaktualizovat novou pracovní složku" se tentokrát nezatrhne
-	Klonovat
-3. Máme tři pracovní adresáře, Petr i Pavel mají totožné pracovní soubory.
+
+  c:\bum> hgtk clone --> Otevře se okno "Klonovat repozitář"
+
+  Cesta ke zdroji: c:\bam
+  Cesta k destinaci: c:\bum
+  # "Neaktualizovat novou pracovní složku" se tentokrát nezatrhne
+  Klonovat
+  
+3.Máme tři pracovní adresáře, Petr i Pavel mají totožné pracovní soubory.
 Petr do svého souboru připíše "bim bim", Pavel "bum bum". Své nyní již rozdílné
 změny potvrdí do svých repozitářů::
-	c:\b~m> hgtk commit --> Otevře se okno "b~m - commit"
-	
-	zapíše se průvodní text, např. "bim mess 1", respektive "bum mess 1"
-	Commit
-4. Musíme si uvědomit, že ve skutečnosti nevíme, co se děje v centrálním
+
+  c:\b~m> hgtk commit --> Otevře se okno "b~m - commit"
+
+  zapíše se průvodní text, např. "bim mess 1", respektive "bum mess 1"
+  Commit
+  
+4.Musíme si uvědomit, že ve skutečnosti nevíme, co se děje v centrálním
 repozitáři. Může již obsahovat změny pracovních souborů. Dejme tomu Petr
 tedy provede akci::
-	c:\bim> hgtk pull --> Otevře se okno "bim - synchronizovat"
-	
-	Do textového pole pro *Repo:* zadáme adresu centrálního repozitáře (c:\bam)
-	Příkazem "Příchozí" si zobrazíme případné změny, které mohou být převzaty
-	z centrálního repozitáře
-	Příkazem "Pull" převezmeme případné změny do svého pracovního adresáře. 
-5. V našem schematu předpokládáme, že žádné změny nejsou, takže můžeme
+
+  c:\bim> hgtk pull --> Otevře se okno "bim - synchronizovat"
+
+Do textového pole pro *Repo:* zadáme adresu centrálního repozitáře (c:\bam)
+Příkazem "Příchozí" si zobrazíme případné změny, které mohou být převzaty
+z centrálního repozitáře
+Příkazem "Pull" převezmeme případné změny do svého pracovního adresáře. 
+
+5.V našem schematu předpokládáme, že žádné změny nejsou, takže můžeme
 bez dalšího "vystrčit" naše změny zpět do centrálního repozitáře::
-	c:\bim> hgtk push --> Otevře se totéž okno
-	
-	Pomocí tlačítka "Repo:" zadáme adresu centrálního repozitáře
-	Můžeme se příkazem "Odchozí" podívat co může odejít
-	Příkazem "Push" změny pošleme
-6. Pavel si aktuální stav repozitáře stáhne již popsaným způsobem
-:: 
-	c:\bum> hgtk pull --> Otevře se okno "bum - synchronizovat"
-	
-	Zkontroluje adresu centrálního repozitáře
-	Pull
-7. Pavlova situace je teď odlišná od Petrovy. V jeho pracovním adresáři se nacházejí dvě různé verze téhož souboru. Již při provádění příkazu "pull" byl upozorněn, že má provést příkaz "merge"
-::
-	c:\bum>hgtk merge --> Otevře se okno "KDiff3"
-	
-	Postupným výběrem dvou písmen z A, B, C vytvoří sloučení a uloží.
-8. Provedené změny musí předat repozitáři
-:: 
-	c:\bum>hgtk commit --> Otevře se okno "bum - commit"
-	
-	Zapíše průvodní text, například "Merge one"
-	Commit
-9. Sloučenou verzi odešle Pavel zpět do centrálního repozitáře
-::
-	c:\bum> hgtk push
+
+  c:\bim> hgtk push --> Otevře se totéž okno
+
+Pomocí tlačítka "Repo:" zadáme adresu centrálního repozitáře
+Můžeme se příkazem "Odchozí" podívat co může odejít
+Příkazem "Push" změny pošleme.
+
+6.Pavel si aktuální stav repozitáře stáhne již popsaným způsobem::
+ 
+   c:\bum> hgtk pull --> Otevře se okno "bum - synchronizovat"
+
+   Zkontroluje adresu centrálního repozitáře
+   Pull
+  
+7.Pavlova situace je teď odlišná od Petrovy. V jeho pracovním adresáři se nacházejí dvě různé verze téhož souboru. Již při provádění příkazu "pull" byl upozorněn, že má provést příkaz "merge"::
+
+   c:\bum>hgtk merge --> Otevře se okno "KDiff3"
+
+   Postupným výběrem dvou písmen z A, B, C vytvoří sloučení a uloží.
+
+8.Provedené změny musí předat repozitáři:: 
+
+   c:\bum>hgtk commit --> Otevře se okno "bum - commit"
+
+   Zapíše průvodní text, například "Merge one"
+   Commit
+  
+9.Sloučenou verzi odešle Pavel zpět do centrálního repozitáře::
+
+   c:\bum> hgtk push
 
 Jednotlivé příkazy budou v dalších kapitolách probrány ještě jednou a podrobněji.
 

doc/source-cs/recovery.txt

 ******
 
 .. module:: recovery.dialog
-	:synopsis: Dialog used to perform recovery operations
+  :synopsis: Dialog used to perform recovery operations
 
 .. figure:: figures/recover.png
 	:alt: Recovery dialog

doc/source-cs/serve.txt

 Serve
-=====
+======
 
 .. module:: serve.dialog
-	:synopsis: Dialog used to start/stop the web server
+  :synopsis: Dialog used to start/stop the web server
 
 .. figure:: figures/serve.png
 	:alt: Web server dialog
 Tlačítko :guilabel:`Nastavit` otevírá dialog pro nastavení aktuálního repozitáře.
 Různé webové konfigurace lze nalézt na wiki stránkách Mercurialu.
 
+
 Více repozitářů
-----------------
+---------------
 
 Pokud bychom chtěli jednou instancí webového serveru obsáhnout více repozitářů, vytvoříme textový soubor :file:`hgwebdir.conf` s následujícím obsahem: ::
 

doc/source-cs/settings.txt

 *******************
 
 .. module:: settings.dialog
-		:synopsis: Dialog used to set preferences
+  :synopsis: Dialog used to set preferences
 
 .. figure:: figures/settings.png
-		:alt: Settings dialog
+  :alt: Settings dialog
 
-		Okno Konfigurace uživatele
+	Okno Konfigurace uživatele
 
 Dialog nastavení se používá pro konfiguraci jak TortoiseHg, tak DVCS Mercurialu, protože TortoiseHg je vlastně uživatelská obálka programu Mercurial.
 
 2) Nastavení pro uživatele v souboru
  :file:`C:\\Documents and Settings\\username\\mercurial.ini`
  Tento soubor je čten jako druhý a může přepsat parametry nastavení pro počítač.
-3) Nastavení pro repozitář v souboru  :file:`repo-root\\.hg\\hgrc`. Tento soubor je čten jako poslední a má tudíž nejvyšší prioritu.
+3) Nastavení pro repozitář v souboru  :file:`repo-root\\.hg\\hgrc`.
+  Tento soubor je čten jako poslední a má tudíž nejvyšší prioritu.
 
 Nastavení pro počítač může být přepsáno při aktualizaci, takže se doporučuje provádět změny jen v souborech :file:`..username\\mercurial.ini` a/nebo :file:`.hg\\hgrc`. 
 V TortoiseHg je toto doporučení vynuceno tím, že se používají jen dvě úrovně nastavení:
 .. module:: changelog.settings
 	:synopsis: Dialog used to set changelog specific preferences
 
-Průzkumník repozitáře
----------------------
+Changelog
+---------
 
 :guilabel:`Zabarvení podle autora:`
 	Zabarvení changesetů podle jména autora. Není-li umožněno, jsou změny zabarveny zeleně pro sloučení, červeně pro netriviální rodiče a černě pro běžné případy. Implicitně je False.
 :guilabel:`Skrýt tagy:`
 	Seznam mezerami oddělených tagů, které se nebudou zobrazovat. Užitečný příklad: zadejte 'qbase qparent qtip' pro skrytí standardních tagů, vkládaných extenzí MQ. Implicitní nastavení je None.
 	
-:guilabel:`Použít expandér:`
-	Zobrazit detaily changesetu pomocí rozbalovací ikony
-
-:guilabel:`Styl nástrojové lišty`
-	Jsou nabízeny čtyři možnosti: neurčeno (implicitní), small, large a theme.
-
 .. module:: synchronize.settings
 	:synopsis: Dialog used to set synchronize specific preferences
 
 	Port, kterému má být nasloucháno.
 
 :guilabel:`Push vyžaduje SSL:`
-	Zda požadovat přenos příchozího 'push' přes SSL, aby se zabránilo 'čmuchání po heslu'. 
+	Zda požadovat přenos příchozího 'push' přes SSL, aby se zabránilo 'čenichání po heslu'. 
 
 :guilabel:`Pruhy:`
 	Kolik řádků májí zabírat "pruhy zebry" ve víceřádkovém výstupu. Implicitní nastavení je 1; hodnota 0 volbu znemožní.
 	CSV seznam skrytých adres příjemců kopie emailu.
 
 :guilabel:`Metoda:`
-	Nepovinné. Použitá metoda při posílání emailových zpráv. Je-li hodnota "smtp" (implicitní hodnota), použije se SMTP (konfigurace viz níže). 
-Jinak se zadaná hodnota použije jako jméno programu, který působí jako 'sendmail' (příjímá volbu :command:`-f` pro odesílatele, seznam příjemců na příkazovém řádku, zprávu v stdin). Normálně pro posílání zpráv postačí nastavení ``sendmail`` nebo ``/usr/sbin/sendmail``.
+	Nepovinné. Použitá metoda při posílání emailových zpráv. Je-li hodnota "smtp" (implicitní hodnota), použije se SMTP (konfigurace viz níže). Jinak se zadaná hodnota použije jako jméno programu, který působí jako 'sendmail' (příjímá volbu :command:`-f` pro odesílatele, seznam příjemců na příkazovém řádku, zprávu v stdin). Normálně pro posílání zpráv postačí nastavení ``sendmail`` nebo ``/usr/sbin/sendmail``.
 
 :guilabel:`Hostitel SMTP:`
 	Jméno hostitele mailového serveru.
 :guilabel:`Uživatel SMTP:`
 	Uživatelské jméno pro ověření u mailového serveru.
 
-	:guilabel:`Heslo pro SMTP:`
+:guilabel:`Heslo pro SMTP:`
 	Heslo pro ověření u mailového serveru.
 
 :guilabel:`Lokální jméno hostitele:`
 
 
 Font
-====
+----
 
 :guilabel:`Implicitní fonty motivu`
 	Použít výchozí fonty založené na aktuálním motivu GTK
 	
 :guilabel:`Uživatelské fonty:`
 	Určit jména fontů a velikostí individuálně pro jednotlivá místa použití.
-	:guilabel:`Komentář komitu:`
-		Font je používán v prohlížeči changesetů a při zápisu komitu. Implicitně: monospace 10.
-	:guilabel:`Text diffu:`
-		Font je používán pro zápis diffů v nástrojích status a commit. Implicitně: monospace 10.
-	:guilabel:`Seznam souborů:`
-		Font je používán v seznamu souborů v nástrojích status a commit. Implicitně: sans 9.
-	:guilabel:`Výstup příkazu:`
-		Font je používán v oknech s výstupem příkazů. Implicitně: monospace 10.
+:guilabel:`Komentář komitu:`
+	Font je používán v prohlížeči changesetů a při zápisu komitu. Implicitně: monospace 10.
+:guilabel:`Text diffu:`
+	Font je používán pro zápis diffů v nástrojích status a commit. Implicitně: monospace 10.
+:guilabel:`Seznam souborů:`
+	Font je používán v seznamu souborů v nástrojích status a commit. Implicitně: sans 9.
+:guilabel:`Výstup příkazu:`
+	Font je používán v oknech s výstupem příkazů. Implicitně: monospace 10.
+
+
+Extension
+---------
+
+Záložka obsahuje seznam volitelných extenzí. Podrobnosti neuvedeny.
+
+
+Sporná témata
+-------------
+
+Popis záložky neuveden
 
 	
 Klávesová navigace

doc/source-cs/shelve.txt

 Almárka
-=======
+========
 
 .. module:: shelve.dialog
-	:synopsis: Dialog used to perform shelve/unshelve operations
+  :synopsis: Dialog used to perform shelve/unshelve operations
 
 Účelem tohoto nástroje je umožnit uživateli **odložit** (shelve) vybrané změny z pracovního adresáře, uložit je uvnitř repozitáře ve speciálním oprávkovém souboru (patch file) a později je opět **vyjmout** (unshelve). Úložný prostor uvnitř repozitáře je označován jako shelf, neboli almárka.
 
 Odkládání změn
 --------------
 
-Stejně jako procedura Commit, používá i procedura Shelve vestavěný kód pro výběr porcí u zadaných souborů pro přemístění do almárky. Stiskneme-li tlačítko Shelve, jsou vybrané změny odstraněny z pracovního adresáře a umístěny do oprávkového souboru. Pokud almárka již změny obsahuje, musíme rozhodnout, zda má být soubor přepsán anebo zda mají být změny sloučeny. Obsahuje-li almárka nějaké změny, je aktivní tlačítko "Vyjmout".
+Stejně jako procedura Commit, používá i procedura Shelve vestavěný kód pro výběr porcí u zadaných souborů pro odložení do almárky. Stiskneme-li tlačítko Shelve, jsou vybrané změny odstraněny z pracovního adresáře a umístěny do oprávkového souboru. Pokud almárka již změny obsahuje, musíme rozhodnout, zda má být soubor přepsán anebo zda mají být změny sloučeny. Obsahuje-li almárka nějaké změny, je aktivní tlačítko "Vyjmout".
 
 Vracení odložených změn
 -----------------------

doc/source-cs/synchronize.txt

 Synchronizace
-=============
+===============
 
 .. module:: synchronize.dialog
-	:synopsis: Dialog used to perform synchronization operations
+  :synopsis: Dialog used to perform synchronization operations
+	
 
 .. figure:: figures/synchronize.png
 	:alt: Synchronize dialog

doc/source/conf.py

 # The short X.Y version.
 version = '1.1'
 # The full version, including alpha/beta/rc tags.
-release = '1.1.4'
+release = '1.1.7'
 
 # The language for content autogenerated by Sphinx. Refer to documentation
 # for a list of supported languages.

doc/source/patches.txt

 These links are recommended reading for understanding the history and nature
 of patches and how they can be used with Mercurial.
 
-* `The patch management problem <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.6/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:patch-mgmt>`_
-* `Understanding patches <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.6/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:patch>`_
-* `More about patches <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.6/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:adv-patch>`_
+* `The patch management problem <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.7/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:patch-mgmt>`_
+* `Understanding patches <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.7/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:patch>`_
+* `More about patches <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.7/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:adv-patch>`_
 
 Pitfalls
 ========

doc/source/quick.txt

 ==================
 
 Mercurial supports many different
-`collaboration models <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.6/collaborating-with-other-people.html>`_.
+`collaboration models <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.7/collaborating-with-other-people.html>`_.
 This chapter describes just one of those models: a single central repository.
 The central repository model does not scale as well as other models, but
 it is the most familiar to those coming from other revision tools and

i18n/tortoisehg/cs.po

 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tortoisehg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-01 05:09+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-05 13:25+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-29 21:51+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-11-09 20:55+0000\n"
 "Last-Translator: Tovim <Unknown>\n"
 "Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2010-04-06 04:05+0000\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2010-11-10 05:07+0000\n"
 "X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
 
 #: TortoiseHgOverlayServer.py:36
 msgid "Archive revision:"
 msgstr "Archivovaná revize:"
 
-#: tortoisehg\hgtk\archive.py:65 tortoisehg\hgtk\clone.py:70