1. Thomas Lotze
  2. ophelia

Source

ophelia / ophelia / __init__.py

__import__('pkg_resources').declare_namespace(__name__)