Commits

Tobias Langhoff committed 6567fe7

Debug info

 • Participants
 • Parent commits 74688e7

Comments (0)

Files changed (1)

 epost = '' # E-postadressen din
 smtp = 'smtp.uio.no' # SMTP-server
 terskel = 300 # Differanse på filer før og etter ny karakter
+debug = False
 
 # Har vi noe å sammenligne med?
 if os.path.exists('studweb.html'):
 tc.follow('Se opplysninger om deg')
 tc.follow('Resultater')
 tc.save_html('studweb.html');
-tc.show()
-
-tc.follow('Logg ut')
 
 # Sammenlign
 ny_str = os.path.getsize('studweb.html')
 gml_str = os.path.getsize('studweb_old.html')
 delta = ny_str - gml_str
 
+# Debug:
+if debug:
+  tc.show()
+  print
+  print '%s - %s = %s' % (ny_str, gml_str, delta)
+  print '(Terskel: %s)' % terskel
+
+tc.follow('Logg ut')
+
 # Filstørrelsen har endret seg tilstrekkeli, og det er ikke første gang vi sjekker
 if delta > terskel and gml_str != 0:
   print "Nytt resultat, sender e-post"