Commits

Tobias Langhoff  committed 74688e7

Receive e-mail notification

 • Participants
 • Parent commits b211b70
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (2)

+Skript for å sende e-post når ny karakter publiseres i StudentWeb.
+
+Basert på kode av sindrf@ifi.uio.no og runarfu@ifi.uio.no
+#!/usr/bin/env python
+# -*- coding: utf-8 -*-
+
+import smtplib
+import email
+import sys
+import os
+import twill.commands as tc
+import shutil
+
+# Innstillinger
+fnr = '' # Ditt fødselsnummer
+pin = '' # PIN-kode til studweb
+epost = '' # E-postadressen din
+smtp = 'smtp.uio.no' # SMTP-server
+terskel = 300 # Differanse på filer før og etter ny karakter
+
+# Har vi noe å sammenligne med?
+if os.path.exists('studweb.html'):
+  shutil.move('studweb.html', 'studweb_old.html')
+else:
+  open('studweb.html', 'w').close()
+  open('studweb_old.html', 'w').close()
+
+# Logg inn:
+tc.go("https://studweb.uio.no/as/WebObjects/studentweb2.woa/3/wa/default?inst=UiO")
+tc.fv("2", "fodselsnr", fnr)
+tc.fv("2", "pinkode", pin)
+tc.submit()
+
+# Naviger til karakterer:
+tc.follow('Se opplysninger om deg')
+tc.follow('Resultater')
+tc.save_html('studweb.html');
+tc.show()
+
+tc.follow('Logg ut')
+
+# Sammenlign
+ny_str = os.path.getsize('studweb.html')
+gml_str = os.path.getsize('studweb_old.html')
+delta = ny_str - gml_str
+
+# Filstørrelsen har endret seg tilstrekkeli, og det er ikke første gang vi sjekker
+if delta > terskel and gml_str != 0:
+  print "Nytt resultat, sender e-post"
+  msg = email.MIMEText("Nytt resultat fra StudentWeb. Logg inn her: https://studweb.uio.no")
+  msg['Subject'] = "StudentWeb oppdatert"
+  msg['From'] = epost
+  msg['To'] = epost
+  s = smtplib.SMTP(smtp)
+  s.sendmail(msg['From'], msg['To'], msg.as_string())
+  s.quit()