1. Tobias Langhoff
 2. StudWeb

Commits

jasama  committed 9759367

- Added optparse stuff to handle settings, no hard-coding any longer
- Can now run as a daemon, but is also possible to run from i.e cron

 • Participants
 • Parent commits 61a9b12
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File studweb.py

View file
 import pickle
 import re
 import StringIO
+import time
+from optparse import OptionParser, OptionGroup
 
-# Innstillinger:
-statefile = 'studweb_state.pickle'
-# StudWeb-innstillinger:
-fnr = '' # Ditt fødselsnummer
-pin = '' # PIN-kode til studweb
-# E-postvarsel:
-epost = '' # E-postadressen din
-smtp = 'smtp.uio.no' # SMTP-server
-# SMS-varsel (NetCom):
-netcom_sms_brukernavn = '' # Tlfnr. for minside på netcom.no
-netcom_sms_passord  = '' # Passord for minside
-# SMS-varsel (Telenor):
-telenor_sms_brukernavn = '' # Tlfnr. for minside på telenormobil.no
-telenor_sms_passord   = '' # Passord
-
-# Logg inn:
-tc.go("https://studweb.uio.no/as/WebObjects/studentweb2.woa/3/wa/default?inst=UiO")
-tc.fv("2", "fodselsnr", fnr)
-tc.fv("2", "pinkode", pin)
-tc.submit()
-
-# Naviger til, og lagrer karakterer:
-
-# Litt slapp lokalisering for nynorskbrukere. Bør utbedres
-try:
-  tc.follow('Se opplysninger om deg')
-except te.TwillAssertionError:
-  try:
-    # Merk: wildcard i linknavn. krøll med æøå.
-    tc.follow('Sj. opplysningar om deg')
-  except te.TwillAssertionError:
-    print "Feil: ukjent språg?"
-    sys.exit(1)
-
-tc.follow('Resultater')
-
-# Følgende lagrer HTML kode i variabel, i stedet for fil.
-# show() er desverre ganske snakkesalig, så vi bytter fra stdout
-# til ett vilkårlig StringIO objekt under kall for å få mindre støy.
-twill.set_output(StringIO.StringIO())
-data = tc.show()
-twill.set_output(fp=None)
-
-tc.follow('Logg ut')
-
-
-# Napper fagkode og karakterer ut av HTML, konverterer stryk
-# til bokstavkarakter, og konverterer deretter til array.
-# Eks. på resultat: [["INF1000", "B"], ["INF1040", "E"]]
-res = re.findall('<tr class="pysj\d">(.*?)</tr>', data)
-ans = {}
-for i in res:
-  if not re.search("Ikkje møtt|Ikke møtt", i):
-    tmp = re.findall("<td.*?>(.*?)</td>", i)
-    if not re.search("[A-E]", tmp[7]):
-      tmp[7] = "F"
-    if (not ans.has_key(tmp[1])) or (ans.has_key(tmp[1]) and ans[tmp[1]]== "F"):
-      ans[tmp[1]] = tmp[7]
-ans = reduce(lambda x, y: x + [[y, ans[y]]], ans, [])
-
-# Hvis første gang programmet kjører,
-# har vi ingen gammel fil å sammenligne med,
-# lagrer karakterstate og avslutter.
-if not os.path.exists(statefile):
+# Dumper data til statefil
+def dump(data, statefile):
   f = open(statefile, 'w')
-  pickle.dump(ans, f)
-  f.close()
-  sys.exit(0)
-
-# Laster state fra forrige kjøring
-olddata = []
-try:
-  f = open(statefile)
-  olddata = pickle.load(f)
-  f.close()
-except IOError:
-  print "Feil: Noe er galt i statefilen"
-  sys.exit(2)
-
-# Dumper nye karakterer til fil
-if len(ans) > len(olddata):
-  f = open(statefile, 'w')
-  pickle.dump(ans, f)
+  pickle.dump(data, f)
   f.close()
 
-# Tar vekk gamle karakterer. Hvis len(new) da er sann, så har
-# vi fått en ny karakter siden sist kjøring.
-new = [x for x in ans if (lambda x: True if x not in olddata else False)(x)]
+def getResults(opts):
+  # Twill pøser ut ymse rask, men det vil vi ikke ha
+  twill.set_output(StringIO.StringIO())
 
-# Vi har ny(e) karakter, send epost/sms med karakter.
-if len(new):
-  print "Nytt resultat fra StudentWeb."
+  # Logg inn i studweb
+  tc.go("https://studweb.uio.no/as/WebObjects/studentweb2.woa/3/wa/default?inst=UiO")
+  tc.fv("2", "fodselsnr", opts.fnr)
+  tc.fv("2", "pinkode", opts.pin)
+  tc.submit()
 
-  # Lager pen tekst med fagkode og karakterer:
-  melding = "Nytt resultat fra StudentWeb: "
-  melding += reduce(lambda x,y: x + y[0] + ": " + y[1] + ", ", new, '')[:-2]
-  print melding
+  # Naviger til karakterer
+  # Litt slapp lokalisering for nynorskbrukere. Bør utbedres
+  try:
+    tc.follow('Se opplysninger om deg')
+  except te.TwillAssertionError:
+    try:
+      # Merk: wildcard i linknavn. krøll med æøå.
+      tc.follow('Sj. opplysningar om deg')
+    except te.TwillAssertionError:
+      print "Feil: ukjent språg?"
+      sys.exit(1)
+  tc.follow('Resultater')
 
-  if epost:
-    print "Sender e-post"
-    msg = MIMEText(melding)
-    msg['Subject'] = "StudentWeb oppdatert"
-    msg['From'] = epost
-    msg['To'] = epost
-    s = smtplib.SMTP(smtp)
-    s.sendmail(msg['From'], msg['To'], msg.as_string())
-    s.quit()
+  # Lagrer HTML kode i variabel
+  data = tc.show()
 
-  if netcom_sms_brukernavn:
-    print "Sender SMS via NetCom"
-    tc.go("https://www.netcom.no")
-    tc.follow("» Logg inn på Min side")
-    tc.fv('2', 'username', netcom_sms_brukernavn)
-    tc.fv('2', 'password', netcom_sms_passord)
-    tc.submit()
-    tc.follow("Send 25 gratis SMS")
-    tc.fv('2', 'gsmnumber', netcom_sms_brukernavn)
-    tc.submit('submitChooseContact')
-    tc.fv('2', 'message', melding)
-    tc.submit('submitSendsms')
+  tc.follow('Logg ut')
 
-  if telenor_sms_brukernavn:
-    print "Sender SMS via telenor"
-    
-    # Login
-    tc.go("https://telenormobil.no/norm/telenor/sms/send.do")
-    tc.fv("loginForm", "phonenumber", telenor_sms_brukernavn)
-    tc.fv("loginForm", "password", telenor_sms_passord)
-    tc.submit()
-    
-    # Send
-    tc.fv("smsSendSmsForm", "toAddress", telenor_sms_brukernavn)
-    tc.fv("smsSendSmsForm", "message", melding)
-    tc.submit()
+  # Napper fagkode og karakterer ut av HTML, konverterer stryk
+  # til bokstavkarakter, og konverterer deretter til array.
+  # Eks. på resultat: [["INF1000", "B"], ["INF1040", "E"]]
+  res = re.findall('<tr class="pysj\d">(.*?)</tr>', data)
+  ans = {}
+  for i in res:
+    if not re.search("Ikkje møtt|Ikke møtt", i):
+      tmp = re.findall("<td.*?>(.*?)</td>", i)
+      if not re.search("[A-E]", tmp[7]):
+        tmp[7] = "F"
+      if (not ans.has_key(tmp[1])) or (ans.has_key(tmp[1]) and ans[tmp[1]]== "F"):
+        ans[tmp[1]] = tmp[7]
+  return reduce(lambda x, y: x + [[y, ans[y]]], ans, [])
 
-    # Logout
-    tc.follow("Logg ut")
+def sendNetcom(opts, msg):
+  tc.go("https://www.netcom.no")
+  tc.follow("» Logg inn på Min side")
+  tc.fv('2', 'username', opts.netcom_user)
+  tc.fv('2', 'password', opts.netcom_pass)
+  tc.submit()
+  tc.follow("Send 25 gratis SMS")
+  tc.fv('2', 'gsmnumber', opts.netcom_user)
+  tc.submit('submitChooseContact')
+  tc.fv('2', 'message', msg)
+  tc.submit('submitSendsms')
 
+def sendTelenor(opts, msg):
+  # Login
+  tc.go("https://telenormobil.no/norm/telenor/sms/send.do")
+  tc.fv("loginForm", "phonenumber", opts.telenor_user)
+  tc.fv("loginForm", "password", opts.telenor_pass)
+  tc.submit()
+
+  # Send
+  tc.fv("smsSendSmsForm", "toAddress", opts.telenor_user)
+  tc.fv("smsSendSmsForm", "message", msg)
+  tc.submit()
+
+  # Logout
+  tc.follow("Logg ut")
+
+def sendEmail(opts, msg):
+  m = MIMEText(msg)
+  m['Subject'] = "StudentWeb oppdatert"
+  m['From'] = opts.email
+  m['To'] = opts.email
+  s = smtplib.SMTP(opts.smtp)
+  s.sendmail(m['From'], m['To'], m.as_string())
+  s.quit()
+
+def checkAndSend(opts, olddata=[]):
+  ans = getResults(opts)
+  
+  # Hvis første gang programmet kjører,
+  # har vi ingen gammel fil å sammenligne med,
+  # lagrer karakterstate og returnerer.
+  if not os.path.exists(opts.statefile):
+    dump(ans, opts.statefile)
+    return []
+  elif olddata == []:
+    # Laster state fra forrige kjøring
+    try:
+      f = open(opts.statefile)
+      olddata = pickle.load(f)
+      f.close()
+    except IOError:
+      print "Feil: Noe er galt i statefilen"
+      sys.exit(2)
+
+  # Tar vekk gamle karakterer. Hvis len(new) da er sann, så har
+  # vi fått en ny karakter siden sist kjøring.
+  new = [x for x in ans if (lambda x: True if x not in olddata else False)(x)]
+  
+  # Vi har ny(e) karakter, send epost/sms med karakter.
+  if len(new):
+    dump(ans, opts.statefile)
+    print "Nytt resultat fra StudentWeb."
+
+    # Lager pen tekst med fagkode og karakterer:
+    msg = "Nytt resultat fra StudentWeb: "
+    msg += reduce(lambda x,y: x + y[0] + ": " + y[1] + ", ", new, '')[:-2]
+    print msg
+    if opts.email:
+      print "Sender e-post"
+      sendEmail(opts, msg)
+
+    if opts.netcom_user:
+      print "Sender SMS via NetCom"
+      sendNetcom(opts, msg)
+
+    if opts.telenor_user:
+      print "Sender SMS via telenor"
+      sendTelenor(opts, msg)
+  return ans
+
+
+if __name__ == "__main__": 
+  parser = OptionParser()
+  # generelle opsjoner
+  parser.add_option("-d", "--daemon", action="store_true", dest="daemon",
+      default=False, help="daemonize")
+  parser.add_option("-i", "--interval", type="int", dest="interval",
+      default=15, help="update interval in minutes, 0 implies single"+\
+          " run [default: %default]")
+  parser.add_option("-s", "--statefile", type="string", dest="statefile",
+      default="studweb_state.pickle",
+      help="file for storing grades between runs [default: %default]")
+  parser.add_option("-w", "--working-directory", type="string",
+      dest="working_directory", default="/tmp",
+      help="working directory in daemon mode [default: %default]")
+
+  # Studweb relaterte opsjoner
+  group = OptionGroup(parser, "Studweb related options")
+  group.add_option("-f", "--fnr", type="string", dest="fnr", default="",
+      help="Birth number used to log into Studentweb")
+  group.add_option("-p", "--pin", type="string", dest="pin", default="",
+      help="PIN code used with -f or --fnr")
+  parser.add_option_group(group)
+
+  # Epost
+  group = OptionGroup(parser, "Email notification options")
+  group.add_option("-e", "--email", type="string", dest="email", default="",
+      help="Email address used as to/from when sending notification")
+  group.add_option("-r", "--smtp", type="string", dest="smtp",
+      default="smtp.uio.no",
+      help="SMTP server used to send email [default: %default]")
+  parser.add_option_group(group)
+  
+  # SMS, netcom
+  group = OptionGroup(parser, "SMS notification using Netcom",
+      "The username must be your cell phone number")
+  group.add_option("-n", "--netcom-user", type="string", dest="netcom_user",
+      default="")
+  group.add_option("-m", "--netcom-password", type="string",
+      dest="netcom_pass", default="")
+  parser.add_option_group(group)
+
+  # SMS, Telenor
+  group = OptionGroup(parser, "SMS notification using Telenor",
+      "The username must be your cell phone number")
+  group.add_option("-t", "--telenor-user", type="string", dest="telenor_user",
+      default="")
+  group.add_option("-y", "--telenor-password", type="string",
+      dest="telenor_pass", default="")
+  parser.add_option_group(group)
+  (options, args) = parser.parse_args()
+
+  if options.daemon:
+    try:
+      import daemon
+      if options.daemon:
+        dae = daemon.DaemonContext()
+        dae.working_directory = options.working_directory
+        dae.umask = 0166
+        with dae:
+          if options.interval:
+            ans = []
+            while True:
+              ans = checkAndSend(options, ans)
+              time.sleep(options.interval * 60)
+          else:
+            checkAndSend(options)
+    except ImportError:
+      print "Error: python-daemon is required"
+  else:
+    if options.interval:
+      ans = []
+      while True:
+        ans = checkAndSend(options, ans)
+        time.sleep(options.interval * 60)
+    else:
+      checkAndSend(options)
+