Source

StudWeb / studweb.py

Full commit
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import smtplib
import email
import sys
import os
import twill.commands as tc
import shutil

# Innstillinger:
terskel = 300 # Differanse på filer før og etter ny karakter
debug = False
# StudWeb-innstillinger:
fnr = '' # Ditt fødselsnummer
pin = '' # PIN-kode til studweb
# E-postvarsel:
epost = '' # E-postadressen din
smtp = 'smtp.uio.no' # SMTP-server
# SMS-varsel (kun NetCom):
sms_brukernavn = '' # Tlfnr. for minside på necom.no
sms_passord  = '' # Passord for minside

# Har vi noe å sammenligne med?
if os.path.exists('studweb.html'):
  shutil.move('studweb.html', 'studweb_old.html')
else:
  open('studweb.html', 'w').close()
  open('studweb_old.html', 'w').close()

# Logg inn:
tc.go("https://studweb.uio.no/as/WebObjects/studentweb2.woa/3/wa/default?inst=UiO")
tc.fv("2", "fodselsnr", fnr)
tc.fv("2", "pinkode", pin)
tc.submit()

# Naviger til karakterer:
tc.follow('Se opplysninger om deg')
tc.follow('Resultater')
tc.save_html('studweb.html');

# Sammenlign
ny_str = os.path.getsize('studweb.html')
gml_str = os.path.getsize('studweb_old.html')
delta = ny_str - gml_str

# Debug:
if debug:
  tc.show()
  print
  print '%s - %s = %s' % (ny_str, gml_str, delta)
  print '(Terskel: %s)' % terskel

tc.follow('Logg ut')

# Filstørrelsen har endret seg tilstrekkelig, og det er ikke første gang vi sjekker
if delta > terskel and gml_str != 0:
  print "Nytt resultat fra StudentWeb."

  if epost:
    print "Nytt resultat, sender e-post"
    msg = email.MIMEText("Nytt resultat fra StudentWeb. Logg inn her: https://studweb.uio.no")
    msg['Subject'] = "StudentWeb oppdatert"
    msg['From'] = epost
    msg['To'] = epost
    s = smtplib.SMTP(smtp)
    s.sendmail(msg['From'], msg['To'], msg.as_string())
    s.quit()

  if sms_brukernavn:
    tc.go("https://www.netcom.no")
    tc.follow("» Logg inn på Min side")
    tc.fv('2', 'username', sms_brukernavn)
    tc.fv('2', 'password', sms_passord)
    tc.submit()
    tc.follow("Send 25 gratis SMS")
    tc.fv('2', 'gsmnumber', sms_brukernavn)
    tc.submit('submitChooseContact')
    tc.fv('2', 'message', "Nytt resultat fra StudentWeb. Logg inn her: https://studweb.uio.no")
    tc.submit('submitSendsms')