Commits

Shinya Okano  committed d8157a7

トップページからbpmappersのページのリンクを削除

 • Participants
 • Parent commits f87cfa1

Comments (0)

Files changed (1)

    <ul>
     <li><a href="/pyfes-201207/">Python Developers Festa 2012.07 ハンズオン 初級</a></li>
     <li><a href="/django-skypehub/">django-skypehub ドキュメント</a></li>
-    <li><a href="/bpmappers/">bpmappers ドキュメント</a></li>
     <li><a href="/hgwebcommit/">hgwebcommit ドキュメント</a></li>
     <li><a href="/python-hackathon201011/">Python Hack-a-thon 2010.11 ハンズオン 初級</a></li>
     <li><a href="/tokky.appengine.core/">tokky.appengine.core ドキュメント</a></li>