1. Hiroyoshi Komatsu
  2. corenlp-python

Source

corenlp-python / corenlp / corenlp.py

Author Commit Message Date Builds
Hiroyoshi Komatsu
Packaging with Pypi