1. Hiroyoshi Komatsu
  2. corenlp-python

Source

corenlp-python / corenlp / __init__.py