1. TortoiseHg
 2. TortoiseHg
 3. thg

Commits

Steve Borho  committed 075a15e Merge

Merge with stable

 • Participants
 • Parent commits d3cde21, 52fa685
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (14)

File doc/ReadMe-cs.txt

View file
 • Ignore whitespace
-TortoiseHg Documentation
+TortoiseHg Documentation
 
 Pro vytvoření dokumentace ve formátu HTML je potřebná instalace sphinx. V Ubuntu je sphinx balíčkem Pythonu. Ve Windows je zřejmě nejlepší easy_install. Sphinx musí být novější než 0.6.
 
-Pro vytvoření souborů PDF jsou potřebné balíčky latex. V Ubuntu to jsou 'texlive-latex-extra' a všechny jeho dependence. Ve Windows je nejlepší miktex. 
+Pro vytvoření souborů PDF jsou potřebné balíčky LaTeX. V Ubuntu to jsou 'texlive-latex-extra' a všechny jeho dependence. Ve Windows je nejlepší MikTeX. 
 
-Jsou-li všechny potřebné rekvizity k disposici, lze použít makefile pro vytvoření cílů: html htmlhelp latex.
+Jsou-li všechny potřebné rekvizity k disposici, lze použít makefile pro vytvoření cílů: 'make html htmlhelp latex'.
 
-Máme-li latex vybudován, nacédujeme se do jeho výstupního adresáře a spuštěním make all-pdf vytvoříme vlastní soubor PDF.
+Máme-li 'latex' vybudován, nacédujeme se do jeho výstupního adresáře a spuštěním 'make all-pdf' vytvoříme vlastní soubor PDF.
 
-Máme-li vybudován htmlhelp, musíme ve Windows použít jejich vlastní help compiler. 
+Máme-li vybudován 'htmlhelp', musíme ve Windows použít jejich vlastní HTML Help Compiler. 
 
-Pokud ve Window nemáme žádný nástroj 'make', můžeme použít build.bat. Je-li nainstalován HTML compiler a miktex, můžeme formáty chm (build chm) a pdf (build pdf) generovat přímo.
+Pokud ve Window nemáme žádný nástroj 'make', můžeme použít build.bat. Je-li nainstalován HTML Help Compiler a MikTeX, můžeme formáty chm a pdf generovat přímo ('build chm' či 'build pdf').
 
 
-Hacking the source
-==================
+Formování zdrojového textu
+==========================
 
-Please follow this rules when hacking the doc source files.
+Následujte prosím tato pravidla při úpravě textů ve zdrojových souborech dokumentace.
 
-- As suggested by Sphinx (see http://sphinx.pocoo.org/rest.html#sections)
- use:
+- Jak navrženo ve Sphinxu (see http://sphinx.pocoo.org/rest.html#sections),
+ použijte:
  
  *************
  Chapter title
  Subsubsection title
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
-- To indicate a key or a combination of keys use :kbd:, for example:
+- K uvedení klávesy nebo kombinace kláves použijte :kbd:, například:
 
  :kbd:`Ctrl-A`
  
-- To indicate a label, button or anything that appears in user interfaces 
- use :guilabel:, for example:
+- K uvedení štítku, tlačítka nebo čehokoli, co se objeví v uživatelském rozhraní, použijte :guilabel:, například:
 
  :guilabel:`Commit`
 
-- To indicate a menu choise use :menuselection: and -->, for example:
+- K uvedení nabídky použijte :menuselection: a -->, například:
 
  :menuselection:`TortoiseHg... --> About`
  
-- To indicate a file use :file:, for example:
+- K uvedení souboru použijte :file:, například:
 
  :file:`.hg/hgrc`
 
-- To indicate a command to enter into command window use :command:, for example:
+- K uvedení příkazu, zadávaného na příkazovém řádku, použijte :command:, například:
 
  :command:`hgtk log`
 
-- To indicate a text to enter into a text input field in the GUI use ``, for example:
+- K uvedení textu, vkládaného do vstupního pole GUI použijte ``, například:
 
  ``myproxy:8000``
 

File doc/source-cs/archive.txt

View file
 • Ignore whitespace
 .. module:: archive.dialog
 	:synopsis: Dialog used to make an archive of a repository
 
-Při tvorbě archivu repozitáře lze vybírat z řady nabízených formátů.
-Je možné vytvářet komprimované formáty. Je také možné vytvořit obyčejnou složku souborů mimo pracovní adresář (jako klon ale bez složky .hg). To může být použitelné při tvorbě sestav (builds), viz 'svn export'. Lze vytvořit archiv pouze ze souborů vybrané revize. To lze použít pro posílání změn partnerům, kteří nemají přístup k repozitáři.
+Při tvorbě archivu repozitáře lze vybírat z řady formátů.
+Jsou to obvyklé komprimované formáty ale také možné vytvořit složku nekomprimovaných souborů v jiném místě než v pracovním adresáři (jako klon ale bez složky .hg). Takové archivy mohou být užitečné například při tvorbě sestav (builds - podobně jako při 'svn export'). Archivy s vybraným obsahem mohou být také užitečné při posílání změn extením osobám bez přístupu k repozitáři
 
 
-V kontextovém menu vybraného changesetu ve Verpánku volíte :menuselection:`Exportovat > Archive...`, nebo - byvše nacédován do složky, zadáte z příkazového řádku :command:`thg archive`.
+Spuštění z Verpánku
+-------------------
+
+V kontextovém menu vybraného changesetu ve Verpánku volíte :menuselection:`Exportovat > Archivovat`.
 
 .. figure:: figures/archive.png
 	:alt: Archive dialog
 
 	Repository Archive Dialog
 
-:guilabel:`Revision`
+:guilabel:`Revize`
 	Zadání revize, kterou chcete archivovat nebo exportovat.
-:guilabel:`Only files modified/created in this revision`
+:guilabel:`Pouze soubory upravené či vytvořené v této revizi`
 	Omezíte si počet souborů v archivu.
-:guilabel:`Destination path`
+:guilabel:`Zabočit do subrepozitářů`
+	Umožňuje přístup do subrepozitářů.	
+:guilabel:`Destinace`
 	Jméno souboru nebo složky, kde bude archiv vytvořen. Jméno se skládá z názvu aktuálního repozitáře s připojeným číslem vybrané revize, případně s příponou vybraného formátu archivního souboru.
-	:guilabel:`Archive types`
+	:guilabel:`Typy archivů`
 	Zde můžete zvolit typ vytvářeného archivu od prosté složky se soubory až k řadě standardních archivních typů.
-	:guilabel:`Hg command`
+	:guilabel:`Příkaz Hg`
 	Toto pole zobrazuje příkaz, který bude proveden.
-	:guilabel:`Always show output`
+	:guilabel:`Vždy zobrazit výstup`
 	Pro zobrazení záznamového panelu s výsledky prováděného příkazu.
 	
 Archivovat repozitář znamená vytvořit archivní soubor nebo podadresář s obsahem vybrané revize.

File doc/source-cs/commit.txt

View file
 • Ignore whitespace
 	If the commit tool was started with a file pattern or selection, a
 	button will appear at the bottom of the file list that can clear the
 	file pattern and give you an unfiltered view of the entire working
-	directory.	
+	directory.
+	
+Výběr změn
+----------
+
+Proces výběru změn spočívá ve výběru těch změn v pracovním adresáři, které mají být zahrnuty do následného komitu. Nástroj pro komit umožňuje vyloučit některé změněné (nebo přidané či odebrané) soubory z komitu.
+
+Toto poněkud porušuje zásadu Mercurialu, že každý changeset popisuje stav repozitáře v daném časovém okamžiku. Když vyloučíte soubory z komitu, nemusel vytvořený changeset nikdy existovat. Protože výběr souborů je někdy při komitu potřebný a Mercurial jej podporuje, je tato možnost součástí komitu již od první verze THg.
+
+Nově v TortoiseHg 2.7 umožňuje nástroj komitu částečný výběr dat z jednotlivých upravených souborů. Znamená to, že můžete vyloučit jen část provedených změn v souboru. To opět porušuje zásadu Mercurialu pro komitování stavu pracovní kopie ale je to velice užitečná vlastnost. Nejčastěji citovaným příkladem je schopnost registrovat opravu chyby při vyloučení všech ostatních opravných nástrojů, takže po komitu můžete pokračovat v odlaďování.
+
+Když uživatel vyloučí jednu nebo více změn souboru, považuje TortoiseHg tento soubor za částečně vybraný (tato možnost výběru změn je někdy označována jako **částečný komit**). Částečně vybrané soubory jsou v seznamu souborů uvedeny se speciálním označením.
+
+Panel pro zobrazení diffů má v kontextové nabídce možnost konfigurace označení vyloučených změn. Volba :menuselection:`Označit vyloučené změny` je přepínač pro přeškrtnutí vyloučených změn. Toto nastavení je primárně osobní preference ale budoucí verze TortoiseHg mohou rozšířit použití tohoto proškrtnutí pro částečné vyloučení individuálních změn.
+
+Tato nová možnost částečného výběru je podobná proceduře `chunk selection <http://tortoisehg.bitbucket.org/manual/0.9/commit.html#change-selection>`_ u hgtk a to v několika ohledech:
+
+1) Výběr změn je integrován přímo do zobrazení diffu. Žádný přepínač režimu není potřebný.
+
+2) Soubory pracovní kopie se během částečného komitu nemění. Tak je možné se vyhnout vážnému problému s povolením souboru ve Windows.
+
+3) Výběr změn je možný pro kopírované či přejmenované soubory s jednou výjimkou - nelze vyloučit všechny změny, protože se tím vylučuje celý soubor z komitu.
+
+TortoiseHg má od verze 2.0 odkládací (shelve) nástroj který umí přesunout vybrané změny z pracovního adresáře do oprávky (patch) nebo mezi oprávkami ale možnost částečného komitu je velice odlišná a sice v tom, že nikdy nemění soubory pracovní kopie. Vše co činí je to, že vyloučí část změn z komitované verze souboru. Po komitu zůstávají všechny vyloučené změny stále v pracovní kopii.
+
+Po stisknutí tlačítka Commit zkontroluje komitový nástroj zda některý z ověřovaných souborů není částečně vyloučený. Je-li nějaký částečný komit potřebný, vytvoří komitový nástroj prozatimní oprávkový soubor, který popisuje jak generovat obsah částečně komitovaných souborů a předá tento oprávkový soubor extenzi TortoiseHg pro částečný komit. Tato extenze spouští komitový příkaz Mercurialu se specielními háčky (hooks), v důsledku čehož přicházejí obsahy pro částečný komit z dočasných oprávkových souborů místo aby byly čteny z pracovní kopie. Po komitu jsou tyto dočasné soubory vymazány a soubory pracovní kopie zůstávají nedotčeny.
+
 
 Klávesová navigace
 ------------------

File doc/source-cs/conf.py

View file
 • Ignore whitespace
 
 # General information about the project.
 project = u'TortoiseHg'
-copyright = u'2011, Steve Borho and others'
+copyright = u'2013, Steve Borho and others'
 
 # The version info for the project you're documenting, acts as replacement for
 # |version| and |release|, also used in various other places throughout the
 # built documents.
 #
 # The short X.Y version.
-version = '2.0'
+version = '2.7'
 # The full version, including alpha/beta/rc tags.
-release = '2.0'
+release = '2.7.0'
 
 # The language for content autogenerated by Sphinx. Refer to documentation
 # for a list of supported languages.

File doc/source-cs/figures/cmenu-files.jpg

 • Ignore whitespace
Removed
Old image

File doc/source-cs/figures/cmenu-global-settings.jpg

 • Ignore whitespace
Removed
Old image

File doc/source-cs/figures/cmenu-nofiles.jpg

 • Ignore whitespace
Removed
Old image

File doc/source-cs/figures/guess.jpg

 • Ignore whitespace
Removed
Old image

File doc/source-cs/figures/hgcmd.jpg

 • Ignore whitespace
Removed
Old image

File doc/source-cs/figures/ignore.jpg

 • Ignore whitespace
Removed
Old image

File doc/source-cs/figures/taskbarui.png

 • Ignore whitespace
Removed
Old image

File doc/source-cs/figures/visual-diff.jpg

 • Ignore whitespace
Removed
Old image

File doc/source-cs/quick.txt

View file
 • Ignore whitespace
 
 1. Z aplikace :guilabel:`Workbench`
 
-  Verpánek spustíme z menu Start nebo z kontextového menu aktivovaného poklepem pravé klávesy myši s kurzorem kdekoli v pracovní ploše (anglicky: by right clicking on the Desktop) - `Hg Workbench`. 
+  Verpánek (Workbench) spustíme z menu Start nebo z kontextového menu aktivovaného poklepem pravé klávesy myši s kurzorem kdekoli v pracovní ploše. 
 	
  .. figure:: figures/desktop-workbench.png
   :alt: Desktop Context Menu
 
  V konzoli cmd.exe nebo Windows PowerShell zadáme příkaz :command:`thg <command> [opce]`.
   
-V tomto stručném přehledu bychom rádi vysvětlili, jak používat aplikaci Workbench ale i jiné způsoby práce v TortoiseHg.
+V tomto stručném přehledu bychom rádi vysvětlili, jak používat aplikaci Workbench (Verpánek) ale i jiné způsoby práce v TortoiseHg.
 
 Příkazy Mercurialu jsou dostupné také z příkazového řádku příkazem :command:`hg <command>`. 
 

File doc/source/conf.py

View file
 • Ignore whitespace
 # built documents.
 #
 # The short X.Y version.
-version = '2.6'
+version = '2.7'
 # The full version, including alpha/beta/rc tags.
-release = '2.6.0'
+release = '2.7.0'
 
 # The language for content autogenerated by Sphinx. Refer to documentation
 # for a list of supported languages.