1. TortoiseHg
 2. TortoiseHg
 3. thg

Commits

Wagner Bruna  committed 0b11219

i18n: pull latest translations from Launchpad

Including messages up to a8d6c11b6e07 .

 • Participants
 • Parent commits edf9d10
 • Branches stable

Comments (0)

Files changed (34)

File i18n/tortoisehg/ar.po

View file
 • Ignore whitespace
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tortoisehg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-10-31 00:28-0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-11-17 20:07-0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-10-25 07:12+0000\n"
 "Last-Translator: Fadi Mansour <Unknown>\n"
 "Language-Team: Arabic <ar@li.org>\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n % 100 >= "
 "3 && n % 100 <= 10 ? 3 : n % 100 >= 11 && n % 100 <= 99 ? 4 : 5;\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2013-10-31 05:23+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build 16820)\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2013-11-18 05:30+0000\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 16831)\n"
 
 msgid "TortoiseHg Overlay Icon Server"
 msgstr "مخدم أيقونات الدلالة لتورتويز إتش جي"
 msgid "\"%s\" is not a valid directory"
 msgstr ""
 
+#, python-format
+msgid "Invalid configuration: %s"
+msgstr ""
+
 msgid "Unable to start the following command:"
 msgstr ""
 
 msgid "use uncompressed transfer (fast over LAN)"
 msgstr ""
 
-msgid "thg clone [OPTION]... SOURCE [DEST]"
+msgid "thg clone [OPTION]... [SOURCE] [DEST]"
 msgstr ""
 
 msgid "record user as committer"

File i18n/tortoisehg/ca.po

View file
 • Ignore whitespace
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tortoisehg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-10-31 00:28-0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-11-17 20:07-0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-03-07 18:36+0000\n"
 "Last-Translator: David Planella <david.planella@ubuntu.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca@li.org>\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2013-10-31 05:23+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build 16820)\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2013-11-18 05:30+0000\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 16831)\n"
 
 msgid "TortoiseHg Overlay Icon Server"
 msgstr ""
 msgid "\"%s\" is not a valid directory"
 msgstr ""
 
+#, python-format
+msgid "Invalid configuration: %s"
+msgstr ""
+
 msgid "Unable to start the following command:"
 msgstr ""
 
 msgid "use uncompressed transfer (fast over LAN)"
 msgstr ""
 
-msgid "thg clone [OPTION]... SOURCE [DEST]"
+msgid "thg clone [OPTION]... [SOURCE] [DEST]"
 msgstr ""
 
 msgid "record user as committer"

File i18n/tortoisehg/cs.po

View file
 • Ignore whitespace
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tortoisehg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-10-31 00:28-0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-08-14 16:19+0000\n"
-"Last-Translator: Wagner Bruna <Unknown>\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-11-17 20:07-0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-11-21 20:52+0000\n"
+"Last-Translator: Tovim <Unknown>\n"
 "Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2013-10-31 05:23+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build 16820)\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2013-11-22 05:46+0000\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 16831)\n"
 
 msgid "TortoiseHg Overlay Icon Server"
 msgstr "Server překryvných ikon TortoiseHg"
 msgstr ""
 
 msgid "Several icons are courtesy of the TortoiseSVN and Tango projects"
-msgstr ""
+msgstr "Některé ikony jsou převzaty z projektů TortoiseSVN a Tango"
 
 msgid "You can visit our site here"
 msgstr "Naše stránky můžete navštívit zde"
 
 #, python-format
 msgid "A new version of TortoiseHg (%s) is ready for download!"
-msgstr ""
+msgstr "Nová verze TortoiseHg (%s) je připravena ke stažení!"
 
 msgid "= Working Directory Parent ="
 msgstr "= Rodič pracovního adresáře ="
 "\"shelve\"><b>shelve</b></a> to patch, or <a href=\"discard\"><b>discard</"
 "b></a> changes."
 msgstr ""
-"Před zpětnou akcí (backout) musíte provést <a href=\"commit\"><b>commit</b></"
-"a>, <a href=\"shelve\"><b>shelve</b></a> změny do oprávky nebo je <a href="
-"\"discard\"><b>odhodit</b></a> (discard)."
+"Před zrušením revize (backout) musíte změny komitovat <a href=\"commit"
+"\"><b>commit</b></a>, odložit do oprávky <a href=\"shelve\"><b>shelve</b></"
+"a> nebo je <a href=\"discard\"><b>vyřadit</b></a> (discard)."
 
 msgid "Automatically resolve merge conflicts where possible"
 msgstr "Konflikty při slučování řešit pokud možno automaticky"
 msgstr "Pracovní adresář (sloučený)"
 
 msgid "Commit message"
-msgstr "Sdělení komitu"
+msgstr "Zpráva komitu"
 
 msgid "Skip final confirmation page, close after commit."
 msgstr "Přeskočit závěrečnou potvrzovací stránku, po komitu zavřít."
 msgstr "Anulovaný changeset: "
 
 msgid "Confirm Discard Message"
-msgstr "Potvrdit komentář k odvržení"
+msgstr "Potvrdit zprávu k vyřazení"
 
 msgid "Discard current backout message?"
-msgstr "Odhodit komentář aktuálního backoutu?"
+msgstr "Vyřadit stávající zprávu backoutu?"
 
 msgid "Use English backout message"
 msgstr "Použít anglický komentář backoutu"
 msgstr "Commit"
 
 msgid "Amend current revision"
-msgstr "Upravit aktální revizi"
+msgstr "Opravit (amend) aktální revizi"
 
 msgid "Amend"
 msgstr ""
 msgstr "QNew"
 
 msgid "Refresh current patch"
-msgstr "Zčerstvit aktuální oprávku"
+msgstr "Obnovit (refresh) aktuální oprávku"
 
 msgid "QRefresh"
 msgstr "QRefresh"
 msgstr "Confirm Undo"
 
 msgid "Discard current commit message?"
-msgstr "Zavrhnout sdělení aktuálního komitu?"
+msgstr "Vyřadit stávající zprávu komitu?"
 
 msgid "Message Translation Failure"
-msgstr "Nezdařil se překlad sdělení"
+msgstr "Nezdařil se překlad zprávy"
 
 msgid ""
 "Unable to translate message to local encoding\n"
 "Consider setting HGENCODING environment variable\n"
 "Replace untranslatable characters with \"?\"?\n"
 msgstr ""
-"Sdělení nejde přeložit do lokálního kódování\n"
+"Zpráva nejde přeložit do lokálního kódování\n"
 "Zkuste vytvořit proměnnou prostředí HGENCODING\n"
 "Nahraďte nepřeložitelná písmena znaky \"?\"?\n"
 
 msgstr "Komprimovat changesety včetně posledního"
 
 msgid "Onto destination"
-msgstr "Onto destination"
+msgstr "K destinaci"
 
 msgid "Compress"
 msgstr "Compress"
 "Before compress, you must <a href=\"commit\"><b>commit</b></a> or <a href="
 "\"discard\"><b>discard</b></a> changes."
 msgstr ""
-"Před komprimací musíte provést<a href=\"commit\"><b>commit</b></a> nebo <a "
-"href=\"discard\"><b>odvrhnout </b></a> změny."
+"Před komprimací musíte provést<a href=\"commit\"><b>commit</b></a> nebo "
+"změny <a href=\"discard\"><b>vyřadit</b></a>."
 
 msgid "You may continue the compress"
 msgstr "Můžete pokračovat v komprimaci"
 msgstr "Převedeno z:"
 
 msgid "Original Parent:"
-msgstr ""
+msgstr "Původní rodič"
 
 msgid "No items to display"
 msgstr "Není co zobrazit"
 msgstr "Subrepozitář byl odebrán z repozitáře."
 
 msgid "Previously the subrepository was at the following revision:"
-msgstr ""
+msgstr "Subrepozitář byl původně v následující revizi:"
 
 msgid "Subrepo was not changed."
 msgstr "Subrepozitář nebyl změněn."
 
 msgid "[WARNING] Missing subrepo. Update to this revision to clone it."
 msgstr ""
+"[WARNING] Chybějící subrepozitář. Aktualizujte k této revizi za účelem jeho "
+"klonování."
 
 msgid "[WARNING] Incomplete subrepo. Update to this revision to pull it."
 msgstr ""
+"[WARNING] Neúplný subrepozitář. Aktualizujte k této revizi za účelem jeho "
+"znovunačtení (pull)."
 
 msgid "Subrepo state is:"
 msgstr "Stav subrepozitáře je:"
 
 #, python-format
 msgid "changeset: %s (not found on subrepository)"
-msgstr ""
+msgstr "changeset: %s (v subrepozitáři nenalezen)"
 
 msgid "From:"
 msgstr "From:"
 msgid ""
 "[WARNING] Missing changed subrepository. Update to this revision to clone it."
 msgstr ""
+"[WARNING] Chybějící změněný subrepozitář. Aktualizujte k této revizi za "
+"účelem jeho klonování."
 
 msgid "Subrepository not found in the working directory."
 msgstr "Subrepozitář nebyl nalezen v pracovním adresáři."
 "[WARNING] Incomplete changed subrepository. Update to this revision to pull "
 "it."
 msgstr ""
+"[WARNING] Neúplný změněný subrepozitář. Aktualizujte k této revizi za účelem "
+"jeho znovunačtení (pull)."
 
 msgid "Not a Mercurial subrepo, not previewable"
 msgstr "Není subrepozitářem Mercurialu, nelze vytvořit náhled"
 msgstr "Chyba náhledu na subrepo: %s"
 
 msgid "Subrepo may be damaged or inaccessible."
-msgstr ""
+msgstr "Subrepozitář může být poškozený nebo je nepřístupný."
 
 msgid "The subrepository is dirty."
 msgstr "Subrepozitář není čistý."
 
 #, python-format
 msgid "Hg file log viewer [%s] - %s"
-msgstr "Hg file log viewer [%s] - %s"
+msgstr "Historie změn u souboru [%s] - %s"
 
 msgid "File History Log Columns"
 msgstr "Sloupce záznamu o historii souborů"
 msgstr "Destinace gráftu"
 
 msgid "Use my user name instead of graft committer user name"
-msgstr "Použít jméno uživatele místo jména komitenta dráftu."
+msgstr "Použít jméno uživatele místo jména komitenta gráftu."
 
 msgid "Use current date"
 msgstr ""
 
 msgid "Append graft info to log message"
-msgstr "Připojit info o gráftu ke sdělení protokolu"
+msgstr "Připojit info o gráftu ke zprávě protokolu"
 
 msgid "Graft"
 msgstr ""
 "Before graft, you must <a href=\"commit\"><b>commit</b></a> or <a href="
 "\"discard\"><b>discard</b></a> changes."
 msgstr ""
-"Před gráftem musíte <a href=\"commit\"><b>komitovat</b></a> nebo <a href="
-"\"discard\"><b>zavrhnout</b></a> změny."
+"Před gráftem musíte změny <a href=\"commit\"><b>komitovat</b></a> nebo <a "
+"href=\"discard\"><b>vyřadit</b></a>."
 
 msgid "You may continue or start the graft"
 msgstr "Můžete pokračovat nebo začít vytvářet gráft"
 
 #, python-format
 msgid "%d matches found"
-msgstr "%d matches found"
+msgstr "nalezeno %d shod"
 
 msgid "No matches found"
 msgstr "Žádné shody nenalezeny"
 msgstr "<b>Neverzované soubory</b>"
 
 msgid "Refresh file list"
-msgstr "Zčerstvit (refresh) seznam souborů"
+msgstr "Obnovit (refresh) seznam souborů"
 
 #, python-format
 msgid "Min Similarity: %d%%"
 msgstr "Nelze vytvořit nový repositář"
 
 msgid "Error when creating repository"
-msgstr "Chyba při vytváření repositáře"
+msgstr "Chyba při vytváření repozitáře"
 
 #, python-format
 msgid "<p>Repository successfully created at</p><p>%s</p>"
 "merge."
 msgstr ""
 "Pracovní adresář je již <b>sloučen</b>. <a href=\"skip\"><b>Pokračovat</b></"
-"a> nebo <a href=\"discard\"><b>zavrhnout</b></a> existující sloučení."
+"a> nebo <a href=\"discard\"><b>vyřadit</b></a> existující sloučení?"
 
 msgid ""
 "Before merging, you must <a href=\"commit\"><b>commit</b></a>, <a href="
 msgstr ""
 "Před sloučením musíte provést <a href=\"commit\"><b>commit</b></a>, <a href="
 "\"shelve\"><b>shelve</b></a> změny do oprávky, nebo je <a href=\"discard"
-"\"><b>vyhodit</b></a> (discard)."
+"\"><b>vyřadit</b></a> (discard)."
 
 msgid "Or use:"
 msgstr "Nebo použít:"
 
 msgid "Force a merge with outstanding changes (-f/--force)"
-msgstr "Vynutit sloučení s neošetřenými změnami (-f/--force)"
+msgstr "Vynutit sloučení s nevyřízenými změnami (-f/--force)"
 
 msgid "Discard all changes from merge target (other) revision"
-msgstr "Zavrhnout všechny změny z cílové revize sloučení"
+msgstr "Vyřadit všechny změny z cílové revize sloučení"
 
 msgid "&Discard"
-msgstr "&Zavrhnout"
+msgstr "&Vyřadit"
 
 msgid "Confirm Discard Changes"
-msgstr "Potvrdit odvržení změn"
+msgstr "Potvrdit vyřazení změn"
 
 #, python-format
 msgid ""
 msgstr "Vynutit push nebo pop (--force)"
 
 msgid "Tolerate non-conflicting local changes (--keep-changes)"
-msgstr ""
+msgstr "Tolerovat nekonfliktní lokální změny (--keep-changes)"
 
 msgid "### patch name ###"
 msgstr "### patch name ###"
 msgstr "Název"
 
 msgid "Message"
-msgstr "Sdělení"
+msgstr "Zpráva"
 
 msgid "New Patch Branch"
 msgstr "Nová větev oprávky"
 msgstr "Patch fold - %s"
 
 msgid "New patch message:"
-msgstr "Nové sdělení oprávky:"
+msgstr "Nová zpráva oprávky:"
 
 msgid "Patches to fold"
 msgstr "Patches to fold"
 msgstr "Nejde číst ani psát konfigurační soubor"
 
 msgid "Try refreshing your repository."
-msgstr "Zkuste zčerstvit (refresh) svůj repozitář."
+msgstr "Zkuste obnovit (refresh) svůj repozitář."
 
 #, python-format
 msgid ""
 msgid "\"%s\" is not a valid directory"
 msgstr "\"%s\" není platný adresář"
 
+#, python-format
+msgid "Invalid configuration: %s"
+msgstr ""
+
 msgid "Unable to start the following command:"
 msgstr "Nejde spustit následující příkaz:"
 
 "\"discard\"><b>discard</b></a> changes."
 msgstr ""
 "Před přeskupením (rebase) musíte provést <a href=\"commit\"><b>commit</b></"
-"a> nebo <a href=\"discard\"><b>zavrhnout</b> (discard) </a> změny."
+"a> nebo změny <a href=\"discard\"><b>vyřadit</b> (discard) </a>."
 
 msgid "You may continue the rebase"
 msgstr "Můžete pokračovat v přeskupování (rebase)"
 msgstr "### revision set query ###"
 
 msgid "Clear current query and query text"
-msgstr "Clear current query and query text"
+msgstr "Smazat stávající dotaz (query)"
 
 msgid "Trigger revision set query"
 msgstr "Trigger revision set query"
 msgstr "Delete selected query from history"
 
 msgid "filter"
-msgstr "filr"
+msgstr "Filtr"
 
 msgid "Toggle filtering of non-matched changesets"
 msgstr "Zapnout filtrování neshodujících se changesetů"
 
 msgid "Show/Hide hidden changesets"
-msgstr "Ukázat/Skrýt skryté sady změn (changesetů)"
+msgstr "Ukázat/Skrýt skryté changesety"
 
 msgid "Toggle graft relations visibility"
 msgstr ""
 msgstr ""
 
 msgid "Refresh the Repository Registry list"
-msgstr "Zčerstvit (refresh) seznam repozitářů"
+msgstr "Obnovit (refresh) seznam repozitářů"
 
 msgid "&Open"
 msgstr ""
 msgstr ""
 
 msgid "Remove this subrepository from the current revision"
-msgstr ""
+msgstr "Odebrat tento subrepozitář z aktuální revize"
 
 msgid "Copy the root path of the repository to the clipboard"
 msgstr "Kopírovat cestu ke kořeni repozitáře do schránky"
 msgstr ""
 
 msgid "Cannot read the .hgsub file.<p>Subrepository removal failed."
-msgstr ""
+msgstr "Soubor .hgsub nejde číst.<p>Odebrání subrepozitáře se nezdařilo."
 
 msgid "Subrepository not found"
 msgstr ""
 "The selected subrepository was not found on the .hgsub file.<p>Perhaps it "
 "has already been removed?"
 msgstr ""
+"Vybraný subrepozitář nebyl v souboru .hgsub nalezen.<p>Možná byl již odebrán."
 
 msgid "&Yes"
 msgstr "&Ano"
 "Do you really want to remove the repository \"<i>%s</i>\" from its parent "
 "repository \"<i>%s</i>\""
 msgstr ""
+"Opravdu chcet odebrat repozitář \"<i>%s</i>\" z jeho rodičovského repozitáře"
+"\"<i>%s</i>\"?"
 
 msgid "Subrepository removed from .hgsub"
 msgstr ""
 "that you must commit this .hgsub change in order to complete the removal of "
 "the subrepository!"
 msgstr ""
+"Vybraný subrepozitář byl odebrán ze souboru .hgsub<p>Pamatujte si, že musíte "
+"tuto změnu .hgsub komitovat aby bylo odebrání subrepozitáře úplné!"
 
 msgid "Could not update .hgsub file"
 msgstr ""
 
 msgid "Cannot update the .hgsub file.<p>Subrepository removal failed."
 msgstr ""
+"Soubor .hgsub nejde aktualizovat.<p>Odebrání subrepozitáře se nezdařilo."
 
 msgid "New Group"
 msgstr "Nová skupina"
 msgstr "Cesta"
 
 msgid "C&hoose Log Columns..."
-msgstr "Vybrat sloupce protokolu..."
+msgstr "Vybrat sloupce v Přehledu revizí..."
 
 #, python-format
 msgid "Goto ancestor of %s and %s"
 msgstr "Nedaří se nalézt revizi '%s'"
 
 msgid "Workbench Log Columns"
-msgstr "Workbench Log Columns"
+msgstr "Sloupce přehledu revizí"
 
 msgctxt "tab tooltip"
 msgid "Revision details"
 msgstr "Poslat (push) vše"
 
 msgid "no outgoing changesets"
-msgstr "žádné odchozí sady změn"
+msgstr "žádné odchozí changesety"
 
 #, python-format
 msgid "no outgoing changesets in current branch (%s) / %d in total"
-msgstr "žádné odchozí sady změn v aktuální větvi (%s) / %d celkem"
+msgstr "žádné odchozí changesety v aktuální větvi (%s) / %d celkem"
 
 #, python-format
 msgid "no outgoing changesets up to current revision (#%d) / %d in total"
-msgstr "žádné odchozí sady změn až k aktuální revizi (#%d) / %d celkem"
+msgstr "žádné odchozí changesety až k aktuální revizi (#%d) / %d celkem"
 
 #, python-format
 msgid "no outgoing changesets up to revision #%d / %d in total"
-msgstr "žádné odchozí sady změn až k revizi #%d / %d celkem"
+msgstr "žádné odchozí changesety až k revizi #%d / %d celkem"
 
 #, python-format
 msgid "%d outgoing changesets"
-msgstr "%d odchozích changesetů"
+msgstr "%d odchozí(ch) changesety(ů)"
 
 #, python-format
 msgid "%d outgoing changesets in current branch (%s) / %d in total"
-msgstr "%d odchozích sad změn v aktuální větvi (%s) / %d celkem"
+msgstr "%d odchozí(ch) changesety(ů) v aktuální větvi (%s) / %d celkem"
 
 #, python-format
 msgid "%d outgoing changesets up to current revision (#%d) / %d in total"
-msgstr "%d odchozích sad změn až po aktuální revizi (#%d) / %d celkem"
+msgstr "%d odchozí(ch) changesety(ů) až po aktuální revizi (#%d) / %d celkem"
 
 #, python-format
 msgid "%d outgoing changesets up to revision #%d / %d in total"
-msgstr "%d odchozích sad změn až k revizi #%d / %d celkem"
+msgstr "%d odchozí(ch) changesety(ů) až k revizi #%d / %d celkem"
 
 msgid "Nothing to push"
 msgstr "Nic k předání (push)"
 msgstr ""
 
 msgid "Apply onto original parent"
-msgstr ""
+msgstr "Aplikovat k původnímu rodiči"
 
 msgid "Apply only this patch"
-msgstr ""
+msgstr "Aplikovat pouze tuto oprávku (patch)"
 
 msgid "Fold patches..."
 msgstr "Fold patches..."
 "\n"
 "<b>%s</b>"
 msgstr ""
+"Byla vrácena následující chybová zpráva:\n"
+"\n"
+"<b>%s</b>"
 
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
 "Please check that the \"thg\" command is valid."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Ověřte, zda je přjíkaz \"thg\" platný."
 
 msgid "Failed to execute custom TortoiseHg command"
-msgstr ""
+msgstr "Nezdařilo se provést uživatelský příkaz TortoiseHg"
 
 #, python-format
 msgid "The command \"%s\" failed (code %d)."
-msgstr ""
+msgstr "Příkaz \"%s\" se nezdařil (code %d)."
 
 msgid "Failed to execute custom command"
 msgstr "Nepodařilo se provést uživatelský příkaz"
 
 #, python-format
 msgid "<b>Revert %s to its contents at the following revision?</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Vrátit (revert) %s k jeho obsahu v následující revizi?</b>"
 
 #, python-format
 msgid "<b>Revert %d files to their contents at the following revision?</b>"
 msgstr ""
+"<b>Vrátit (revert) %d souborů k jejich obsahům v následující revizi?</b>"
 
 msgid "Revert all files to this revision"
 msgstr "Nastavit všechny soubory k této revizi"
 
 #, python-format
 msgid "revision %d's first parent (i.e. revision %d)"
-msgstr ""
+msgstr "první rodič revize %d (revize %d)"
 
 #, python-format
 msgid "revision %d's second parent (i.e. revision %d)"
-msgstr ""
+msgstr "druhý rodič revize %d (revize %d)"
 
 msgid "null revision (i.e. remove file(s))"
-msgstr ""
+msgstr "nulová revize (to jest odebrat soubor(y))"
 
 msgid "Confirm Revert"
 msgstr "Potvrdit navrácení"
 "modified state.<br><br>Are you sure you want to use revert?<br><br>(use "
 "update to checkout another revision)"
 msgstr ""
-"Nastavení (revert) všech souborů odvrhne změny a ponechá soubory v "
+"Nastavení (revert) všech souborů vyřadí změny a ponechá soubory v "
 "modifikovaném stavu.<br><br>Jste si jist, že tuto akci chcete provést?"
 "<br><br>(použijte aktualizaci pro přechod k jiné revizi)"
 
 msgid ""
 "Search commit message, user name, and names of changed files for string."
 msgstr ""
-"Hledat sdělení komitu, jméno uživatele a jména změněných souborů prode "
+"Hledat zprávu komitu, jméno uživatele a jména změněných souborů podle "
 "řetězce."
 
 msgid "Like \"keyword(string)\" but accepts a regex."
 msgid "use uncompressed transfer (fast over LAN)"
 msgstr "použít nekomprimovaný přenos (fast over LAN)"
 
-msgid "thg clone [OPTION]... SOURCE [DEST]"
-msgstr "thg clone [OPTION]... SOURCE [DEST]"
+msgid "thg clone [OPTION]... [SOURCE] [DEST]"
+msgstr ""
 
 msgid "record user as committer"
 msgstr "zapsat uživatele jako komitenta"
 msgstr ""
 
 msgid "use <text> as commit message"
-msgstr "použít <text> jako sdělení komitu"
+msgstr "použít <text> jako zprávu komitu"
 
 msgid "thg sign [-f] [-l] [-k KEY] [-m TEXT] [REV]"
 msgstr ""
 msgstr "thg status [OPTIONS] [FILE]"
 
 msgid "discard uncommitted changes (no backup)"
-msgstr "zavrhnout nekomitované změny (bez zálohy)"
+msgstr "vyřadit nekomitované změny (bez zálohy)"
 
 msgid "do not back up stripped revisions"
 msgstr "nezálohovat odtržené revize"
 msgstr "zobrazit obsah status cache (neaktualizovat)"
 
 msgid "udpate all repos in current dir"
-msgstr "aktualizovat všechny repositáře ve stávajícím adresáři"
+msgstr "aktualizovat všechny repozitáře ve stávajícím adresáři"
 
 msgid "thg thgstatus [OPTION]"
 msgstr ""
 msgstr "Umístění:"
 
 msgid "Discard remote changes, no backup (-C/--clean)"
-msgstr "Zavrhnout vzdálené změny, bez zálohy (-C/--clean)"
+msgstr "Vyřadit vzdálené změny, bez zálohy (-C/--clean)"
 
 msgid "Perform a push before updating (-p/--push)"
 msgstr "Provést push před aktualizací (-p/--push)"
 msgstr "Log"
 
 msgid "Repositories"
-msgstr "Repositáře"
+msgstr "Repozitáře"
 
 #, python-format
 msgid "Running at %s"
 "zkrácené verzi, obvykle jenom jméno bez emailové adresy. Implicitně: False"
 
 msgid "Task Tabs"
-msgstr "Manipul. lišta (task tabs)"
+msgstr "Úkonová lišta"
 
 msgid ""
 "Show tabs along the side of the bottom half of each repo widget allowing one "
 "to switch task tabs without using the toolbar. Default: off"
-msgstr "Orientace manipulační lišty (east, west, off). Implicitně: off"
+msgstr ""
+"Orientace úkonové lišty (east, west, off) pro snadné přepínání úkonových "
+"karet. Implicitně: off"
 
 msgid "Task Toolbar Order"
-msgstr "Pořadí úloh nástrojové lišty"
+msgstr "Pořadí úloh úkonové lišty"
 
 msgid ""
 "Specify which task buttons you want to show on the task toolbar and in which "
 "manifest grep and pbranch.<br>Default: log commit manifest grep pbranch | "
 "sync"
 msgstr ""
+"Určete, která tlačítka chcete umístit v nástrojové liště a v jakém pořadí."
+"<br>Vypište názvy tlačítek oddělené separátory \"|\". <br>Platné názvy jsou: "
+"log commit mq sync manifest grep and pbranch.<br>Implicitně: log commit mq "
+"manifest grep pbranch | sync"
 
 msgid "Long Summary"
 msgstr "Dlouhý souhrn"
 "If true, concatenate multiple lines of changeset summary until they reach 80 "
 "characters. Default: False"
 msgstr ""
-"Je-li zadáno True, jsou řádky sdělení changesetu spojovány až od celkové "
-"délky 80 znaků. Implicitně je False"
+"Je-li zadáno True, jsou řádky sumární zprávy changesetu spojovány až od "
+"celkové délky 80 znaků. Implicitně je False"
 
 msgid "Log Batch Size"
 msgstr "Počet načtených revizí"
 "length. CTRL-E will reflow the current paragraph to the specified line "
 "length. Default: 80"
 msgstr ""
-"Navrhovaná délka řádku sdělení komitu. Tato délka je označena svislou "
+"Navrhovaná délka řádku zprávy komitu. Tato délka je označena svislou "
 "červenou čarou. Ctrl-E způsobí přetečení stávajícího odstavce na určenou "
 "délku řádku. Implicitně: 80"
 
 "<b>alwayslocal</b>: same as \"<b>always</b>\" but restricts forced refreshes "
 "to <i>local repos</i>.<br>Default: auto"
 msgstr ""
-"Vyberte, kdy se zčerství (refresh) stavový výpis pracovního adresáře:<br>- "
+"Vyberte, kdy se obnoví (refresh) stavový výpis pracovního adresáře:<br>- "
 "<b>auto</b>: [<i>implicitní</i>] nechť TortoiseHg rozhodne, kdy tento výpis "
-"zčerstvit.<br>TortoiseHg provede zčerstvení pokaždé, když provede akci, "
-"která by mohla změnit pracovní adresář. <i>Při této volbě se můžou "
-"přehlédnout všechny změny, provedené mimo kontrolu TortoiseHg;</i><br>- "
-"<b>always</b>:stejně jako u 'default' a navíc se zčerstvení stavového výpisu "
-"provede vždy, když uživatel klepne na revizi \"Pracovní adresář\" nebo na "
-"ikonu \"Commit\" v manipulační liště Verpánku;<br>- <b>alwayslocal</b>: "
-"totéž jako \"<b>always</b>\" ale omezí vynucená zčerstvení na <i>lokální "
-"repozitáře</i>.<br>Implicitně: auto"
+"obnovit.<br>TortoiseHg provede obnovení pokaždé, když provede akci, která by "
+"mohla změnit pracovní adresář. <i>Při této volbě se můžou přehlédnout "
+"všechny změny, provedené mimo kontrolu TortoiseHg;</i><br>- <b>always</b>:"
+"stejně jako u 'default' a navíc se obnovení stavového výpisu provede vždy, "
+"když uživatel klepne na revizi \"Pracovní adresář\" nebo na ikonu \"Commit\" "
+"v manipulační či úkonové liště Verpánku;<br>- <b>alwayslocal</b>: totéž jako "
+"\"<b>always</b>\" ale omezí vynucená obnovení na <i>lokální repozitáře</i>."
+"<br>Implicitně: auto"
 
 msgid "Confirm adding unknown files"
 msgstr "Potvrdit přidání neznámých souborů"
 "equates to pull --rebase, updateorrebase equates to pull -u --rebase. "
 "Default: none"
 msgstr ""
+"Operace, která se provede bezprostředně po úspěšné akci pull. update "
+"odpovídá pull --update, fetch odpovídá fetch extension, rebase odpovídá pull "
+"--rebase, updateorrebase odpovídá pull -u --rebase. Implicitně: none"
 
 msgid "Default Push"
 msgstr "Připojit k push"
 "changesets. If False, push will be performed without any confirmation "
 "dialog. Default: True"
 msgstr ""
-"Určuje, zda má TortoiseHg zobrazit konfirmační dialog před předáním sad "
-"změn. Nastaveno-li False, provede se předání (push) bez potvrzovacího "
+"Určuje, zda má TortoiseHg zobrazit konfirmační dialog před předáním "
+"changesetů. Nastaveno-li False, provede se předání (push) bez potvrzovacího "
 "dialogu. Implicitně: True"
 
 msgid "Target Combo"
 "<ul><li><b>auto</b>: The default. Show the combo if more than one target "
 "configured.<li><b>always</b>: Always show the combo.</ul><p>Default: auto"
 msgstr ""
+"Určete, zda TortoiseHg zobrazí výběrové kombo v synchronizační liště."
+"<ul><li><b>auto</b>: Zobrazit kombo, je-li zadán více než jeden cíl. "
+"<li><b>always</b>: Vždy zobrazit kombo.</ul><p>Default: auto"
 
 msgid "SSH Command"
 msgstr ""
 "Command to use for SSH connections.<p>Default: \"ssh\" or \"TortoisePlink."
 "exe -ssh -2\" (Windows)"
 msgstr ""
+"Příkaz pro použití při spojeních SSH.<p>Implicitně: \"ssh\" nebo "
+"\"TortoisePlink.exe -ssh -2\" (Windows)"
 
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 "(separated by whitespace or \",\"). The contents of the allow_push list are "
 "examined after the deny_push list."
 msgstr ""
-"Zda povolit předání revize do repozitáře. Není-li zadáno, push není dovolen. "
+"Zda povolit vzdálený push do repozitáře. Není-li zadáno, push není dovolen. "
 "Při zadání hodnolty \"*\" může push provést každý vzdálený uživatel, i "
 "neověřený. Jinak musí být každý vzdálený uživatel uveden v seznamu "
 "oprávněných osob. Obsah seznamu allow_ push je zkoumán po seznamu deny_push."
 "name present in this list (separated by whitespace or \",\") is also denied. "
 "The contents of the deny_push list are examined before the allow_push list."
 msgstr ""
-"Zda odmítnout předání revize do repozitáře. Není-li zadáno, push není "
-"odepřen. Při zadání hodnoty \"*\" jsou odmítnuti všichni vzdálení uživatelé. "
-"Jinak jsou odmítnuti neověření uživatelé a ti ověření, kteří jsou uvedeni v "
-"tomto seznamu. Obsah seznamu deny_push je zkoumán před seznamem allow_push."
+"Zda odmítnout push do repozitáře. Není-li zadáno, push není odepřen. Při "
+"zadání hodnoty \"*\" jsou odmítnuti všichni vzdálení uživatelé. Jinak jsou "
+"odmítnuti neověření uživatelé a ti ověření, kteří jsou uvedeni v tomto "
+"seznamu. Obsah seznamu deny_push je zkoumán před seznamem allow_push."
 
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódování"
 msgstr "CSV seznam emailových adres skrytých příjemců kopií"
 
 msgid "method"
-msgstr "Metoda"
+msgstr "metoda"
 
 msgid ""
 "Optional. Method to use to send email messages. If value is \"smtp"
 "override the [diff] section and always generate git or regular patches, "
 "possibly losing data in the second case. Default: auto"
 msgstr ""
+"Nastaveno-li na 'auto', použije mq automaticky oprávky git, je-li požadováno "
+"zabránit ztrátě změn při manipulaci se soubory (file modes, copy records or "
+"binary files). Nastaveno-li na 'keep', použije mq konfiguraci sekce [diff], "
+"přičemž při qrefresh zachová existující oprávky (patches). Nastaveno-li "
+"'yes' nebo 'no', mq potlačí sekci [diff] a vždy generuje gitové nebo "
+"regulerní oprávky, přičemž je ve druhém případě možná ztráta dat. "
+"Implicitně: auto"
 
 msgid "No Dates"
 msgstr "Bez datumu"
 msgstr "Fonty"
 
 msgid "Message Font"
-msgstr "Font sdělení"
+msgstr "Font zprávy"
 
 msgid "Font used to display commit messages. Default: monospace 10"
-msgstr "Font použitý pro zobrazení sdělení komitu. Implicitně: monospace 10"
+msgstr "Font zprávy komitu. Implicitně: monospace 10"
 
 msgid "Diff Font"
 msgstr "Font diffu"
 msgstr "Font použitý v seznamu souborů. Implicitně: sans 9"
 
 msgid "ChangeLog Font"
-msgstr "Font protokolu"
+msgstr "Font přehledu revizí"
 
 msgid "Font used to display changelog data. Default: monospace 10"
-msgstr ""
-"Font použitý k zobrazení dat protokolu (changelogu). Implicitně: monospace 10"
+msgstr "Font použitý v přehledu revizí. Implicitně: monospace 10"
 
 msgid "Output Font"
 msgstr "Font výstupu"
 
 msgid "Font used to display output messages. Default: sans 8"
-msgstr "Font použitý k zobrazení výstupních zpráv. Implicitně: sans 8"
+msgstr "Font textu v panelu Output Log. Implicitně: sans 8"
 
 msgid "Extensions"
 msgstr "Extenze"
 msgstr "Úvodní tagy"
 
 msgid "Show tags at start of commit message."
-msgstr "Zobrazit tagy na počátku sdělení komitu."
+msgstr "Zobrazit tagy na počátku zprávy komitu."
 
 msgid "Mandatory Issue Reference"
 msgstr "Povinný odkaz na problém"
 "enabled, the regex configured in 'Issue Regex' must find a match in the "
 "commit message."
 msgstr ""
+"Při komitování požadovat aby byl určen odkaz na problém (issue). Je-li "
+"povoleno, musí nastavený regex v 'Issue Regex' nalézt shodu ve zprávě komitu."
 
 msgid "Issue Tracker Plugin"
 msgstr ""
 "Configures a COM IBugTraqProvider or IBugTrackProvider2 issue tracking "
 "plugin."
 msgstr ""
-"Konfiguruje plugin COM pro sledování chyb (Bug Tracker) IBugTraqProvider "
-"nebo IBugTrackProvider2."
+"Konfiguruje plugin COM IBugTraqProvider nebo plugin pro sledování problémů "
+"IBugTrackProvider2"
 
 msgid "Configure Issue Tracker"
 msgstr "Konfigurovat IT"
 msgstr "ID repa serveru"
 
 msgid "The default repository id for this repo on the review board server"
-msgstr "Implicitní ID repozitáře pro server review board"
+msgstr "Implicitní ID repozitáře pro toto repo na serveru Review Board"
 
 msgid "Target Groups"
 msgstr "Target Groups"
 msgstr "Před ukončením aplikovat změny?"
 
 msgid "&No (discard changes)"
-msgstr "&Ne (odvrhnout změny)"
+msgstr "&Ne (vyřadit změny)"
 
 msgid "Reload"
 msgstr "Znovu načíst"
 
 #, python-format
 msgid "Checked count: %d"
-msgstr "Checked count: %d"
+msgstr "Ověřený počet: %d"
 
 msgid ", resolved merge"
 msgstr ", řešené sloučení"
 msgstr "Příchozí změny z vybraného URL"
 
 msgid "Pull incoming changes from selected URL"
-msgstr "Přejímka (pull) příchozích změn z vybraného URL"
+msgstr "Převzít (pull) příchozí změny z vybraného URL"
 
 msgid "Detect outgoing changes to selected URL"
 msgstr "Odchozí změny do vybraného URL"
 
 msgid "Push outgoing changes to selected URL"
-msgstr "Předávka (push) odchozích změn do vybraného URL"
+msgstr "Předat (push) odchozí změny do vybraného URL"
 
 msgid "Email outgoing changesets for remote repository"
 msgstr "Odeslat odchozí changesety emailem"
 msgstr "Cesty v nastavení repozitáře"
 
 msgid "Related Paths:"
-msgstr "Relativní cesty:"
+msgstr "Příbuzné cesty:"
 
 #, python-format
 msgid "rev: %d (%s)"
 "Sync widget."
 msgstr ""
 "Pro tento repozitář nebyla nastavena žádná platná adresa URL nebo přístupová "
-"cesta.<p>Doplňte prosím cestu ke vzdálenému repozitáři ve widgetu Sync."
+"cesta.<p>Doplňte prosím cestu ke vzdálenému repozitáři v kartě Sync."
 
 msgid "Redundant authentication info"
 msgstr "Nadbytečná autentizační informace"
 "použitím bezpečnostního dialogu."
 
 msgid "Update subrepo paths"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizovat cesty subrepozitářů"
 
 #, python-format
 msgid ""
 msgstr "%s - sync options"
 
 msgid "Allow push of a new branch (--new-branch)"
-msgstr "Povolit předávku (push) nové větve (--new-branch)"
+msgstr "Povolit push nové větve (--new-branch)"
 
 msgid "Force push or pull (override safety checks, --force)"
 msgstr "Vynutit push nebo pull (potlačit bezpečnostní kontroly, --force)"
 msgstr "Možnosti"
 
 msgid "Discard local changes, no backup (-f/--force)"
-msgstr "Zavrhnout lokální změny, bez zálohování (-f/--force)"
+msgstr "Vyřadit lokální změny, bez zálohování (-f/--force)"
 
 msgid "No backup (-n/--nobackup)"
 msgstr "Bez zálohy (-n/--nobackup)"
 msgstr "Nalezeny nekomitované lokální změny."
 
 msgid "Do you want to discard them and continue?"
-msgstr "Chcete je zavrhnout a pokračovat?"
+msgstr "Chcete je vyřadit a pokračovat?"
 
 msgid "&Yes (--force)"
 msgstr "&Ano (--force)"
 msgstr "Seznam aktualizovaných souborů (--verbose)"
 
 msgid "Discard local changes, no backup (-C/--clean)"
-msgstr "Zavrhnout lokální změny, bez zálohování (-C/--clean)"
+msgstr "Vyřadit lokální změny, bez zálohování (-C/--clean)"
 
 msgid "Always merge (when possible)"
 msgstr "Vždy sloučit (je-li možno)"
 "Vyberte způsob pokračování:\n"
 
 msgid "Discard - discard local changes, no backup"
-msgstr "Zavrhnout - zavrhnout lokální změny, bez zálohování"
+msgstr "Vyřadit - zavrhnout lokální změny, bez zálohování"
 
 msgid "&Shelve"
 msgstr "&Shelve"
 msgstr "Nelze nalézt changeset"
 
 msgid "You likely need to refresh this application"
-msgstr "Patrně potřebujete tuto aplikaci zčerstvit (refresh)"
+msgstr "Patrně potřebujete tuto aplikaci obnovit (refresh)"
 
 msgid "No file changes"
 msgstr "Žádné změny souborů"
 msgstr ""
 
 msgid " errors"
-msgstr " errors"
+msgstr " chyby"
 
 msgid " output"
 msgstr " output"
 msgstr "&Návrat do předchozího stavu se zálohou"
 
 msgid "&Discard changes"
-msgstr "&Odvrhnout změny"
+msgstr "&Vyřadit změny"
 
 msgid "Revert the following files?"
 msgstr "Vrátit (revert) změny následujících suborů?"
 msgstr "Smazat následující neverzované soubory?"
 
 msgid "Confirm Discard"
-msgstr "Potvrdit odvržení"
+msgstr "Potvrdit vyřazení"
 
 msgid "Discard outstanding changes to working directory?"
-msgstr "Zavrhnout neošetřené změny pracovního adresáře?"
+msgstr "Vyřadit nevyřízené změny pracovního adresáře?"
 
 msgid "Config files (*.conf *.config *.ini)"
 msgstr ""
 msgstr "Otevřít"
 
 msgid "New &Workbench"
-msgstr ""
+msgstr "Nový Verpánek"
 
 msgid "&New Repository..."
 msgstr "&Nový repozitář..."
 msgstr "&Zčerstvit (refresh)"
 
 msgid "Refresh current repository"
-msgstr "Zčerstvit (refresh) aktuální repozitář"
+msgstr "Obnovit (refresh) aktuální repozitář"
 
 msgid "Refresh &Task Tab"
-msgstr "Zčerstvit operační pole"
+msgstr "Obnovit (refresh) všechny úkonové karty"
 
 msgid "Refresh only the current task tab"
-msgstr "Zčerstvit (refresh) pouze aktuální kartu manipulační lišty (task tab)"
+msgstr "Obnovit (refresh) pouze aktuální úkonovou kartu"
 
 msgid "Load &All Revisions"
 msgstr "Načíst všechny revize"
 "Push outgoing changes to\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Předat odchozí změny do\n"
+"Předat (push) odchozí změny do\n"
 "%s"
 
 #, python-format
 msgstr "Upravit uživatelské nastavení"
 
 msgid "Repository Settings"
-msgstr "Nastavení repositáře"
+msgstr "Nastavení repozitáře"
 
 msgid "Configure repository settings"
-msgstr "Upravit nastavení repositáře"
+msgstr "Upravit nastavení repozitáře"
 
 msgid "Explorer Extension Settings"
 msgstr "Nastavení kontext. nabídek"
 msgstr "Zjistit kopie a změny názvů"
 
 msgid "Search History"
-msgstr "Historie hledání"
+msgstr "Hledat"
 
 msgid "Search file revisions for patterns"
 msgstr "Prohledat revize souborů podle vzorů"
 #~ msgid "%s will be imported to the repository"
 #~ msgstr "%s bude importován do repozitáře"
 
-#~ msgid "Manage MQ patch queues"
-#~ msgstr "Manage MQ patch queues"
-
-#~ msgid "QQueue"
-#~ msgstr "QQueue"
-
-#~ msgid "Rename patch"
-#~ msgstr "Rename patch"
-
-#~ msgid "Goto"
-#~ msgstr "Goto"
-
-#~ msgid "Go"
-#~ msgstr "Go"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Commit message text for new changeset that reverses the effect of the "
 #~ "change being backed out."
 #~ msgid "Abandon Error"
 #~ msgstr "Abandon Error"
 
-#~ msgid "Repository:"
-#~ msgstr "Repositář:"
-
-#~ msgid "Patch queues:"
-#~ msgstr "Fronty oprávek:"
-
-#~ msgid "Activate"
-#~ msgstr "Aktivovat"
-
-#~ msgid "Patches:"
-#~ msgstr "Oprávky:"
-
-#~ msgid "Confirm patch queue delete"
-#~ msgstr "Potvrdit smazání fronty oprávek"
-
-#~ msgid "Do you really want to delete patch queue '%s' ?"
-#~ msgstr "Opravdu chcete smazat frontu oprávek '%s' ?"
-
-#~ msgid "Please enable the MQ extension first."
-#~ msgstr "Povolte prosím nejprve extenzi MQ"
-
 #~ msgid "View missing"
 #~ msgstr "Zobrazit chybějící soubor"
 
 #~ msgid "Verify"
 #~ msgstr "Ověřit repo"
 
-#~ msgid "Confirm patch queue purge"
-#~ msgstr "Potvrdit čištění (purge) fronty oprávek"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<p>This will also erase the patchfiles on disk!</p><p>Do you really want "
-#~ "to purge patch queue '%s' ?</p>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<p>Budou rovněž smazány oprávkové soubory na disku!</p><p>Opravdu chcete "
-#~ "čistit (purge) frontu oprávek '%s' ?</p>"
-
-#~ msgid "Reorder Unapplied Patches"
-#~ msgstr "Změnit pořadí neaplikovaných oprávek"
-
-#~ msgid "Unapplied Patches - drag to reorder"
-#~ msgstr "Neaplikované oprávky - táhnutím změnit pořadí"
-
-#~ msgid "Applied Patches"
-#~ msgstr "Aplikované oprávky"
-
 #~ msgid "Backout..."
 #~ msgstr "Backout (anulovat)..."

File i18n/tortoisehg/da.po

View file
 • Ignore whitespace
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tortoisehg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Peer Sommerlund <peer.sommerlund@gmail.com>\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-10-31 00:28-0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-11-17 20:07-0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-09-19 08:36+0000\n"
 "Last-Translator: peso <peer.sommerlund@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Danish <da@li.org>\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2013-10-31 05:23+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build 16820)\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2013-11-18 05:31+0000\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 16831)\n"
 
 msgid "TortoiseHg Overlay Icon Server"
 msgstr "TortoiseHg overlay-ikon server"
 msgid "\"%s\" is not a valid directory"
 msgstr ""
 
+#, python-format
+msgid "Invalid configuration: %s"
+msgstr ""
+
 msgid "Unable to start the following command:"
 msgstr ""
 
 msgid "use uncompressed transfer (fast over LAN)"
 msgstr ""
 
-msgid "thg clone [OPTION]... SOURCE [DEST]"
-msgstr "thg clone [FLAG]... KILDE [MÅL]"
+msgid "thg clone [OPTION]... [SOURCE] [DEST]"
+msgstr ""
 
 msgid "record user as committer"
 msgstr "noter bruger som integrator"
 #~ msgid "Use merge tool:"
 #~ msgstr "Brug flet-værktøj:"
 
-#~ msgid "Activate"
-#~ msgstr "Aktivér"
-
-#~ msgid "Repository:"
-#~ msgstr "Depot:"
-
-#~ msgid "Patches:"
-#~ msgstr "Lapper:"
-
 #~ msgid "Bookmark \"%s\" has been renamed to \"%s\""
 #~ msgstr "Bogmærke \"%s\" er blevet omdøbt til \"%s\""
 
 #~ "Ønsker du at folde følgende ikke-anvendte lapper ind i nuværende lap "
 #~ "'%(qtip)s'?"
 
+#~ msgid "thg clone [OPTION]... SOURCE [DEST]"
+#~ msgstr "thg clone [FLAG]... KILDE [MÅL]"
+
 #~ msgctxt "changesets"
 #~ msgid "All"
 #~ msgstr "Alle"

File i18n/tortoisehg/de.po

View file
 • Ignore whitespace
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tortoisehg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-10-31 00:28-0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-11-02 17:21+0000\n"
-"Last-Translator: simohe <Unknown>\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-11-17 20:07-0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-11-18 20:49+0000\n"
+"Last-Translator: Karsten Tinnefeld <Unknown>\n"
 "Language-Team: German <de@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2013-11-03 05:26+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build 16820)\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2013-11-19 05:39+0000\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 16831)\n"
 
 msgid "TortoiseHg Overlay Icon Server"
 msgstr "TortoiseHG-Symbolüberblendungsdienst"
 
 msgid "Several icons are courtesy of the TortoiseSVN and Tango projects"
 msgstr ""
+"Einige Symbole wurden freundlicherweise von den TortoiseSVN- und Tango-"
+"Projekten bereitgestellt"
 
 msgid "You can visit our site here"
 msgstr "Zu unserer Webseite gelangen Sie hier"
 
 #, python-format
 msgid "A new version of TortoiseHg (%s) is ready for download!"
-msgstr ""
+msgstr "Eine neue Version von TortoiseHg (%s) steht zum Download bereit!"
 
 msgid "= Working Directory Parent ="
 msgstr "= Wurzel-Arbeitsverzeichnis ="
 msgstr "Gescheitert!"
 
 msgid "Clea&r Log"
-msgstr ""
+msgstr "Protokoll &löschen"
 
 msgid "TortoiseHg Command Dialog"
 msgstr "TortoiseHg-Befehlsdialog"
 "Sind Sie sicher, dass sie es abbrechen wollen?"
 
 msgid "Command Error"
-msgstr ""
+msgstr "Befehlsfehler"
 
 #, python-format
 msgid "[Code: %d]"
-msgstr ""
+msgstr "[Schlüssel: %d]"
 
 msgctxt "start progress"
 msgid "Commit"
 msgstr "Umgewandelt aus:"
 
 msgid "Original Parent:"
-msgstr ""
+msgstr "Ursprünglicher Vorgänger:"
 
 msgid "No items to display"
 msgstr "Es gibt nichts anzuzeigen"
 msgstr "Unterarchiv aus dem Projektarchiv entfernt."
 
 msgid "Previously the subrepository was at the following revision:"
-msgstr ""
+msgstr "Zuvor war das Unterarchiv in folgender Revision:"
 
 msgid "Subrepo was not changed."
 msgstr "Das Unterarchiv wurde nicht verändert."
 
 msgid "[WARNING] Missing subrepo. Update to this revision to clone it."
 msgstr ""
+"[ACHTUNG] Fehlendes Unterarchiv. Aktualisieren Sie bis zu dieser Revision, "
+"um es zu klonen."
 
 msgid "[WARNING] Incomplete subrepo. Update to this revision to pull it."
 msgstr ""
+"[ACHTUNG] Unvollständiges Unterarchiv. Aktualisieren Sie bis zu dieser "
+"Revision, um es zu ziehen."
 
 msgid "Subrepo state is:"
 msgstr "Der Zustand des Unterarchivs ist:"
 
 #, python-format
 msgid "changeset: %s (not found on subrepository)"
-msgstr ""
+msgstr "Änderungsliste: %s (im Unterarchiv nicht gefunden)"
 
 msgid "From:"
 msgstr "Von:"
 msgid ""
 "[WARNING] Missing changed subrepository. Update to this revision to clone it."
 msgstr ""
+"[ACHTUNG] Fehlendes geändertes Unterarchiv. Aktualisieren Sie bis zu dieser "
+"Revision, um es zu klonen."
 
 msgid "Subrepository not found in the working directory."
 msgstr "Im Arbeitsverzeichnis gibt es das Unterarchiv nicht."
 "[WARNING] Incomplete changed subrepository. Update to this revision to pull "
 "it."
 msgstr ""
+"[ACHTUNG] Unvollständig geändertes Unterarchiv. Aktualisieren Sie bis zu "
+"dieser Revision, um es zu ziehen."
 
 msgid "Not a Mercurial subrepo, not previewable"
 msgstr "Kein Unterarchiv im Mercurial-Sinn, daher keine Vorschau möglich"
 msgstr "Fehler bei der Vorschau des Unterarchivs %s"
 
 msgid "Subrepo may be damaged or inaccessible."
-msgstr ""
+msgstr "Das Unterarchiv kann beschädigt oder unzugänglich sein."
 
 msgid "The subrepository is dirty."
 msgstr "Das Unterarchiv hat lokale Änderungen."
 msgstr "Betrachte Datei in"
 
 msgid "Diff File to"
-msgstr ""
+msgstr "Datei durch Diff vergleichen mit"
 
 msgid "&Originating Revision"
 msgstr "&Ursprünglicher Revision"
 msgstr "&Formatierung einstellen"
 
 msgid "&Commit to Queue..."
-msgstr ""
+msgstr "Ü&bernehmen in Queue..."
 
 msgid "Create &New Queue..."
-msgstr ""
+msgstr "&Neue Queue erstellen..."
 
 msgid "&Rename Active Queue..."
-msgstr ""
+msgstr "Aktive Queue &umbenennen..."
 
 msgid "&Delete Queue..."
-msgstr ""
+msgstr "Queue &löschen..."
 
 msgid "&Purge Queue..."
-msgstr ""
+msgstr "Queue be&reinigen"
 
 msgid "Create Patch Queue"
-msgstr ""
+msgstr "Patch-Queue erstellen"
 
 msgid "New patch queue name"
 msgstr "Name der neuen Patch-Warteschlange?"
 
 msgid "Rename Patch Queue"
-msgstr ""
+msgstr "Patch-Queue umbenennen"
 
 #, python-format
 msgid "Rename patch queue '%s' to"
 msgstr "Umbenennen"
 
 msgid "Delete Patch Queue"
-msgstr ""
+msgstr "Patch-Queue löschen"
 
 msgid "Delete reference to"
-msgstr ""
+msgstr "Referenz löschen auf"
 
 msgid "Delete"
 msgstr "Entfernen"
 
 msgid "Purge Patch Queue"
-msgstr ""
+msgstr "Patch-Queue bereinigen"
 
 msgid "Remove patch directory of"
-msgstr ""
+msgstr "Patch-Verzeichnis bereinigen:"
 
 msgid "Purge"
 msgstr "Bereinigen"
 
 msgid "Rename Patch"
-msgstr ""
+msgstr "Patch umbenennen"
 
 #, python-format
 msgid "Rename patch <b>%s</b> to:"
 msgstr "Einen Patch anwenden"
 
 msgid "Set &Guards..."
-msgstr ""
+msgstr "&Guards setzen..."
 
 msgid "Configure guards for selected patch"
 msgstr "Wachen für den ausgewählten Patch konfigurieren"
 
 msgid "&Delete Patches..."
-msgstr ""
+msgstr "Patches &löschen..."
 
 msgid "Delete selected patches"
 msgstr "Die ausgewählten Patches löschen"
 msgstr "Übertragen oder Entfernen erzwingen (--force)"
 
 msgid "Tolerate non-conflicting local changes (--keep-changes)"
-msgstr ""
+msgstr "Nicht-konfliktäre lokale Änderungen missachten (--keep-changes)"
 
 msgid "### patch name ###"
 msgstr "### Patch-Name ###"
 msgstr "%d Dateien und %d Ordner gelöscht"
 
 msgid "Delete Patches"
-msgstr ""
+msgstr "Patches löschen"
 
 msgid "Remove patches from queue?"
 msgstr "Patches aus der Warteschlange entfernen?"
 msgstr "Tip:"
 
 msgid "Keyboard Interrupt"
-msgstr ""
+msgstr "Tastaturunterbrechung"
 
 msgid "Close this application?"
 msgstr "Diese Anwendung schließen?"
 msgid "\"%s\" is not a valid directory"
 msgstr "\"%s\" ist kein gültiges Verzeichnis"
 
+#, python-format
+msgid "Invalid configuration: %s"
+msgstr "Ungültige Konfiguration: %s"
+
 msgid "Unable to start the following command:"
 msgstr "Konnte den folgenden Befehl nicht ausführen:"
 
 msgstr "Ziel der Verschiebung"
 
 msgid "Swap source and destination"
-msgstr ""
+msgstr "Quelle und Ziel vertauschen"
 
 msgid "Keep original changesets"
 msgstr "Ursprüngliche Änderungssätze beibehalten"
 msgstr "Nach dem Verschieben die Änderungssätze zu einem zusammenfügen "
 
 msgid "Rebase entire source branch"
-msgstr ""
+msgstr "Vollständigen Quellbaum verschieben"
 
 msgid "Rebase unpublished onto Subversion head (override source, destination)"
 msgstr ""
 msgstr "Versteckte Änderungslisten zeigen/verstecken"
 
 msgid "Toggle graft relations visibility"
-msgstr ""
+msgstr "Graft-Verbindungen visuell umschalten"
 
 msgid "Keyword Search"
 msgstr "Schlüsselwort-Suche"
 msgstr "Ein bestehendes Archiv in ein Unterarchiv umwandeln"
 
 msgid "Remo&ve Subrepository..."
-msgstr ""
+msgstr "Unterarchiv &löschen..."
 
 msgid "Remove this subrepository from the current revision"
-msgstr ""
+msgstr "Dieses Unterarchiv von der aktuellen Revision entfernen"
 
 msgid "Copy the root path of the repository to the clipboard"
 msgstr "Den Wurzelpfad des Archivs in die Zwischenablage kopieren"
 msgstr "Kann die .hgsub-Datei hier nicht aktualisieren:<br><br>%s"
 
 msgid "Could not open .hgsub file"
-msgstr ""
+msgstr "Konnte die Datei .hgsub nicht öffnen"
 
 msgid "Cannot read the .hgsub file.<p>Subrepository removal failed."
 msgstr ""
+"Konnte die Datei .hgsub nicht öffnen.<p/>Löschen des Unterarchivs "
+"gescheitert."
 
 msgid "Subrepository not found"
-msgstr ""
+msgstr "Unterarchiv nicht gefunden."
 
 msgid ""
 "The selected subrepository was not found on the .hgsub file.<p>Perhaps it "
 "has already been removed?"
 msgstr ""
+"Das ausgewählte Unterachiv wurde nicht in der .hgsub-Datei gefunden.<p/"
+">Wurde es eventuell bereits entfernt?"
 
 msgid "&Yes"
 msgstr "&Ja"
 msgstr "&Nein"
 
 msgid "Remove the selected repository?"
-msgstr ""
+msgstr "Das ausgewählte Archiv löschen?"
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Do you really want to remove the repository \"<i>%s</i>\" from its parent "
 "repository \"<i>%s</i>\""
 msgstr ""
+"Wollen Sie wirklich das Projektarchiv \"<i>%s</i>\" aus seinem Überarchiv "
+"\"<i>%s</i>\" löschen"
 
 msgid "Subrepository removed from .hgsub"
-msgstr ""
+msgstr "Unterarchiv aus .hgsub entfernt"
 
 msgid ""
 "The selected subrepository has been removed from the .hgsub file.<p>Remember "
 "that you must commit this .hgsub change in order to complete the removal of "
 "the subrepository!"
 msgstr ""
+"Das ausgewählte Unterarchiv wurde von der .hgsub-Datei entfernt.<p/>Beachten "
+"Sie, dass Sie die Änderung an der Datei .hgsub übernehmen müssen, um die "
+"Entfernung des Unterarchivs abzuschließen."
 
 msgid "Could not update .hgsub file"
-msgstr ""
+msgstr "Konnte die Datei .hgsub nicht aktualisieren"
 
 msgid "Cannot update the .hgsub file.<p>Subrepository removal failed."
 msgstr ""
+"Konnte die Datei .hgsub nicht aktualisieren.<p/>Löschen des Unterarchivs "
+"gescheitert."
 
 msgid "New Group"
 msgstr "Neue Gruppe"
 msgstr "Historie ä&ndern"
 
 msgid "&Unapply Patch"
-msgstr ""
+msgstr "Patch %rückwärts anwenden"
 
 msgid "Import to &MQ"
 msgstr "In &MQ importieren"
 msgstr "&Patch abschließen"
 
 msgid "MQ &Options"
-msgstr ""
+msgstr "MQ-&Optionen"
 
 msgid "&Rebase..."
 msgstr "&Verschieben..."
 msgstr "Historie zusammenfassen..."
 
 msgid "Rebase..."
-msgstr ""
+msgstr "Basisverschiebung..."
 
 msgid "Goto common ancestor"
 msgstr "Zum gemeinsamen Vorfahren wechseln"
 msgstr "Auswahl im ReviewBoard veröffentlichen..."
 
 msgid "Apply patch"
-msgstr ""
+msgstr "Patch anwenden"
 
 msgid "Apply onto original parent"
-msgstr ""
+msgstr "Auf ursprünglichen Vorgänger anwenden"
 
 msgid "Apply only this patch"
-msgstr ""
+msgstr "Nur auf diesen Patch anwenden"
 
 msgid "Fold patches..."
 msgstr "Patches aneinanderkleben..."
 "\n"
 "<b>%s</b>"
 msgstr ""
+"Die folgende Fehlermeldung wurde zurückgegeben:\n"
+"\n"
+"<b>%s</b>"
 
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
 "Please check that the \"thg\" command is valid."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Bitte stellen Sie sicher, dass \"thg\" ein gültiger Befehl ist."
 
 msgid "Failed to execute custom TortoiseHg command"
-msgstr ""
+msgstr "Fehler beim Versuch, einen angepassten TortoiseHg-Befehl auszuführen"
 
 #, python-format
 msgid "The command \"%s\" failed (code %d)."
-msgstr ""
+msgstr "Der Befehl \"%s\" ist gescheitert (Schlüssel %d)."
 
 msgid "Failed to execute custom command"
 msgstr "Die Ausführung des benutzerdefinierten Befehls ist fehlgeschlagen"
 
 #, python-format
 msgid "<b>Revert %s to its contents at the following revision?</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<p>%s zu seinem Inhalt in der folgenden Revision zurückdrehen?</p>"
 
 #, python-format
 msgid "<b>Revert %d files to their contents at the following revision?</b>"
 msgstr ""
+"<p>%d Dateien zu ihrem Inhalt in der folgenden Revision zurückdrehen?</p>"
 
 msgid "Revert all files to this revision"
 msgstr "Alle Dateien in dieser Revision wiederherstellen"
 
 #, python-format
 msgid "revision %d's first parent (i.e. revision %d)"
-msgstr ""
+msgstr "Erster Vorgänger von Revision %d (also Revision %d)"
 
 #, python-format
 msgid "revision %d's second parent (i.e. revision %d)"
-msgstr ""
+msgstr "Zweiter Vorgänger von Revision %d (also Revision %d)"
 
 msgid "null revision (i.e. remove file(s))"
-msgstr ""
+msgstr "Nullrevision (das heißt, Datei(en) gelöscht)"
 
 msgid "Confirm Revert"
 msgstr "Wiederherstellen bestätigen"
 msgid "use uncompressed transfer (fast over LAN)"
 msgstr "unkomprimierten Transfer verwenden (im LAN schneller)"
 
-msgid "thg clone [OPTION]... SOURCE [DEST]"
-msgstr "thg clone [Parameter]... Quelle [Ziel]"
+msgid "thg clone [OPTION]... [SOURCE] [DEST]"
+msgstr "thg clone [Option]... [Quelle] [Ziel]"
 
 msgid "record user as committer"
 msgstr "Benutzer als Autor verzeichnen"
 msgstr "thg shelve"
 
 msgid "sign even if the sigfile is modified"
-msgstr ""
+msgstr "Alles signieren, wenn sigfile geändert wird"
 
 msgid "make the signature local"
-msgstr ""
+msgstr "Die Unterschrift in eine lokale verwandeln"
 
 msgid "the key id to sign with"
-msgstr ""
+msgstr "Der Schlüssel zum Signieren"
 
 msgid "do not commit the sigfile after signing"
-msgstr ""
+msgstr "Übernehmen Sie sigfile nicht nach der Signatur"
 
 msgid "use <text> as commit message"
 msgstr "Benutze <text> als Versionsmeldung"
 
 msgid "thg sign [-f] [-l] [-k KEY] [-m TEXT] [REV]"
-msgstr ""
+msgstr "thg sign [-f] [-l] [-k KEY] [-m TEXT] [REV]"
 
 msgid "Please enable the Gpg extension first."
-msgstr ""
+msgstr "Bitte schalten Sie zunächst die Gpg-Erweiterung an."
 
 msgid "show files without changes"
 msgstr "Datei ohne die Änderungen anzeigen"
 
 #, python-format
 msgid "%dpt"
-msgstr ""
+msgstr "%dpt"
 
 msgid "Bold"
-msgstr ""
+msgstr "Fett"
 
 msgid "Italic"
-msgstr ""
+msgstr "Kursiv"
 
 msgid "Strike"
-msgstr ""
+msgstr "Durchgestrichen"
 
 msgid "Underline"
-msgstr ""
+msgstr "Unterstrichen"
 
 msgid "&Set..."
 msgstr "&Setzen..."
 "manifest grep and pbranch.<br>Default: log commit manifest grep pbranch | "
 "sync"
 msgstr ""
+"Geben Sie vor, welche Aufgabenknöpfe in der Aufgabensymbolleiste in welcher "
+"Reihenfolge angezeigt werden sollen.<br/>Geben Sie eine Liste der "
+"Aufgabenknopf-Namen an. Fügen Sie Trenner durch Ergänzung von \"|\" zwischen "
+"den Befehlsnamen an.<br/>Gültige Namen sind: log commit mq sync manifest "
+"grep und pbranch.<br>Vorgabe: log commit manifest grep pbranch | sync"
 
 msgid "Long Summary"
 msgstr "Lange Zusammenfassung"
 "übernommen. Standard: True"
 
 msgid "Sync"
-msgstr ""
+msgstr "Synchronisieren"
 
 msgid "After Pull Operation"
 msgstr "Nach der Abruf-Operation"
 "Bestätigung ausgeführt. Standard: True"
 
 msgid "Target Combo"
-msgstr ""
+msgstr "Zielkombo"
 
 msgid ""
 "Select if TortoiseHg will show a target combo in the sync toolbar."
 "ul><p>Standard: auto</p>"
 
 msgid "SSH Command"
-msgstr ""
+msgstr "SSH-Befehl"
 
 msgid ""
 "Command to use for SSH connections.<p>Default: \"ssh\" or \"TortoisePlink."
 "exe -ssh -2\" (Windows)"
 msgstr ""
+"Befehl, der für SSH-Verbindungen eingesetzt wird.<p/>Vorgabe: \"ssh\" bzw. "
+"(unter Windows) \"TortoisePlink.exe -ssh -2\""
 
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 "li></ul><p>Standard: never"
 
 msgid "Changeset Link"
-msgstr ""
+msgstr "Änderungslisten-Verweis"
 
 msgid ""
 "A \"template string\" that, when set, turns the revision number and short "
 "to bitbucket commit pages you can set this to:<br>https://bitbucket.org/"
 "tortoisehg/thg/commits/{node|short}"
 msgstr ""
+"Eine \"Schablonenzeichenkette\", welche aus Revisionen und Kurz-Hashes, "
+"welche in Revisionspaneelen dargestellt werden, in Links umwandelt.<br/>Die "
+"Schablone setzt die Syntax von \"mercurial template\" ein, welche zurzeit "
+"zwei Schablonenausdrücke erlaubt:<ul><li>{node|short} : wird durch die "
+"zwölfstellige Revisions-ID ersetzt (Hinweis: \"node\" alleine wird zurzeit "
+"nicht unterstützt).</li><li>{rev} : ersetzt durch die Revisionsnummer.</li></"
+"ul>Beispielweise können Sie, um Übernehmen-Seiten von Bitbucket zu "
+"verlinken, diesen Wert wie folgt einstellen:<br>https://bitbucket.org/"
+"tortoisehg/thg/commits/{node|short}"
 
 msgid "Path to review board example \"http://demo.reviewboard.org\""
 msgstr ""
 
 msgid "UpdateOrRebase - use rebase extension (rebase is not active!)"
 msgstr ""
-"UpdateOrRebase - verwenden Sie den rebase-Erweiterung (rebase ist nicht "
+"UpdateOrRebase - verwenden Sie die rebase-Erweiterung (rebase ist nicht "
 "aktiv!)"
 
 msgid "<a href=\"config\">Launch settings tool...</a>"
 #~ msgid "File is larger than the specified max size.\n"
 #~ msgstr "Die Dateigröße überschreitet den vorgegebenen Maximalwert.\n"
 
-#~ msgid "Repository:"
-#~ msgstr "Projektarchiv:"
-
 #~ msgid "There is no Mercurial repository here (.hg not found)"
 #~ msgstr "Dies ist kein Mercurial-Archiv (Das Verzeichnis .hg fehlt)"
 
 #~ "von der Mercurial-Queues-Erweiterung hinzugefügten Standardetiketten "
 #~ "auszublenden. Vorgabe: keine (leere Liste)"
 
-#~ msgid "Patches:"
-#~ msgstr "Patches:"
-
-#~ msgid "Activate"
-#~ msgstr "Aktivieren"
-
-#~ msgid "Patch queues:"
-#~ msgstr "Patch-Warteschlangen:"
-
-#~ msgid "Please enable the MQ extension first."
-#~ msgstr "Bitte aktivieren Sie zunächst die MQ-Erweiterung."
-
-#~ msgid "Reorder Unapplied Patches"
-#~ msgstr "Nicht angewandte Patches umsortieren"
-
-#~ msgid "Rename patch"
-#~ msgstr "Patch umbenennen"
-
-#~ msgid "Applied Patches"
-#~ msgstr "Angewandte Patches"
-
-#~ msgid "Unapplied Patches - drag to reorder"
-#~ msgstr "Nicht angewandte Patches - zum Umsortieren ziehen"
-
-#~ msgid "Go"
-#~ msgstr "Los"
-
 #~ msgid "New Patch Name"
 #~ msgstr "Neuer Flicken-Name"
 
 #~ msgid "Browse"
 #~ msgstr "Betrachten"
 
-#~ msgid "Goto"
-#~ msgstr "Wechsle"
-
 #~ msgid "Backout..."
 #~ msgstr "Rücksetzen..."
 
 #~ msgid "removing backup file : %r\n"
 #~ msgstr "Entferne Sicherheitskopie: %r\n"
 
-#~ msgid "QQueue"
-#~ msgstr "QQueue"
-
 #~ msgid "Pull"
 #~ msgstr "Abrufen"
 
 
 #~ msgid "View missing"
 #~ msgstr "Fehlende Datei ansehen"
-
-#~ msgid "Manage MQ patch queues"
-#~ msgstr "Patch-Warteschlangen verwalten"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<p>This will also erase the patchfiles on disk!</p><p>Do you really want "
-#~ "to purge patch queue '%s' ?</p>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<p>Dies löscht auch die auf Festplatte gespeicherten Patch-Dateien!</"
-#~ "p><p>Wollen Sie wirklich die Patch-Warteschlange '%s' bereinigen?</p>"
-
-#~ msgid "Confirm patch queue purge"
-#~ msgstr "Bereinigen der Patch-Warteschlange bestätigen"
-
-#~ msgid "Do you really want to delete patch queue '%s' ?"
-#~ msgstr "Wollen Sie die Patch-Warteschlange '%s' wirklich löschen?"
-
-#~ msgid "Confirm patch queue delete"
-#~ msgstr "Löschen der Patch-Warteschlange bestätigen"

File i18n/tortoisehg/en_AU.po

View file
 • Ignore whitespace
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tortoisehg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-10-31 00:28-0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-11-17 20:07-0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-08-24 13:22+0000\n"
 "Last-Translator: Kyle Simpson <Unknown>\n"
 "Language-Team: English (Australia) <en_AU@li.org>\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2013-10-31 05:29+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build 16820)\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2013-11-18 05:36+0000\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 16831)\n"
 
 msgid "TortoiseHg Overlay Icon Server"
 msgstr "TortoiseHg Overlay Icon Server"
 msgid "\"%s\" is not a valid directory"
 msgstr ""
 
+#, python-format
+msgid "Invalid configuration: %s"
+msgstr ""
+
 msgid "Unable to start the following command:"
 msgstr ""
 
 msgid "use uncompressed transfer (fast over LAN)"
 msgstr ""