Commits

tovim committed 277cba7

doc-cs: translated THg 1.0 doc files in source-cs folder

Comments (0)

Files changed (31)

doc/source-cs/changelog.txt

 .. module:: changelog.dialog
 	:synopsis: Dialog used to view log
 
-Nástroj changelog nalezneme v kontextové nabídce pod názvem **HG Průzkumník repozitáře**. Používá se k zobrazení revizí (changesetů) repozitáře a k jejich správě. Okno procedury obsahuje přehledný graf, v němž lze vidět u každé změny vztah rodič-dítě. U každé revize lze také prohlížet změny u souborů. 
+Nástroj changelog nalezneme v kontextové nabídce pod názvem **Průzkumník repozitáře**. Používá se k zobrazení revizí (changesetů) repozitáře a k jejich správě. Okno procedury obsahuje přehledný graf, v němž lze vidět u každé změny vztah rodič-dítě. U každé revize lze také prohlížet změny u souborů. 
 
 .. figure:: figures/log.png
 	:alt: Changelog
 	:guilabel:`Nápověda`
 		Přístup k otevření webového prohlížeče a informaci "O programu"
 
-Tlačítka nástrojové lišty zleva doprava (poslední tři jsou viditelné pouze při zpřístuněné extenzi MQ):
+Tlačítka nástrojové lišty zleva doprava: 
 
 	:guilabel:`Obnovit`
 		Znovu načíst historii revizí (pro komit z jiného okna, atp)
+	:guilabel:`Nastavit značky`
+		Odstranit značky pro 'nové', 'příchozí' a 'odchozí' revize a vrátit původní
 	:guilabel:`Fronta oprávek`
-		Přepíná zobrazení panelu MQ. 
-	:guilabel:`Načíst další revize`
+		Přepíná zobrazení panelu MQ. Toto tlačítko je viditelné jen při umožněné extenzi MQ. 
+	:guilabel:`Commit`
+		Otevře samostatné okno 'commit'
+	:guilabel:`Datamine`
+		Otevře okno pro zkoumání dat
+	:guilabel:`Obnova`
+		Otevře okno s funkcemi obnovy
+	:guilabel:`Server`
+		Otevře okno pro spuštění serveru
+	:guilabel:`Shelve`
+		Otevře okno pro odložení změny
+	:guilabel:`Větev oprávky`
+		Přepíná zobrazení panelu Větev oprávky, pokud je umožněna extenze pbranch.
+	:guilabel:`Načíst další`
 		Načíst do zobrazení dalších *n* revizí
-	:guilabel:`Načíst všechny revize`
+	:guilabel:`Načíst všechny`
 		Načíst všechny zbývající revize do zobrazení
 
 Synchronizační lišta
 .. figure:: figures/syncbar.png
 	:alt: Changelog
 
-	Synchronizační prvky v Průzkumníku repo
+	Synchronizační prvky v Průzkumníku repozitáře
 
 
 Zleva doprava:
 		Odmítnout zobrazené changesety. Toto tlačítko je citlivé jen po realizovaném náhledu. 
 	:guilabel:`Pull`
 		Převzít příchozí changesety ze vzdáleného repozitáře, potom uplatnit nastavení "Po akci pull" (viz dále).
+	:guilabel:`Import`
+		Otevřít dialog pro import jedné či více oprávek
 	:guilabel:`Odchozí`
 		Určit odchozí changesety, které mají být odeslány do vzdáleného repozitáře. Odchozí changesety jsou označeny šipkou nahoru.
 	:guilabel:`Push`
 
 Napravo od tlačítka Stop je rozbalovací seznam obsahující všechny nastavené cesty k jiným repozitářům. Implicitně zobrazená cesta musí být předem nastavena. Podrobnosti o stanovení URL pro vzdálené repozitáře viz `hg.1.html#urls <http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#urls>`_ .
 
-Napravo od rozbalovacího seznamu je přepínač :guilabel:`Po akci pull`, v němž lze nastavit *Nic* nebo *Aktualizovat* po úkonu pull, spuštěného ze synchronizační lišty. Další volby (fetch, rebase) lze do tohoto přepínače přidat připuštěním extenze v konfiguračním souboru Mercurial.ini anebo - viz dále.
+Napravo od rozbalovacího seznamu je přepínač :guilabel:`Po akci pull`, v němž lze nastavit *Nic* nebo *Aktualizovat* po úkonu pull, spuštěného ze synchronizační lišty. Další volby (fetch, rebase) lze do tohoto přepínače přidat připuštěním extenze v konfiguračním souboru. .
 
-Napravo od přepínače :guilabel:`After Pull` je tlačítko :guilabel:`Nastavení`. Otevírá okno pro konfiguraci repozitáře, kde na záložce :guilabel:`Sync` lze přidat další možnosti do přepínače "Po akci pull" a rovněž lze zde zadat cesty ke vzdáleným repozitářům.
+Napravo od přepínače :guilabel:`Po akci pull` je tlačítko :guilabel:`Nastavení`. Otevírá okno pro konfiguraci repozitáře, kde na záložce :guilabel:`Sync` lze přidat další možnosti do přepínače "Po akci pull" a rovněž lze zde zadat cesty ke vzdáleným repozitářům.
 
-Changesety, přidané do repozitáře po otevření průzkumníka repozitáře, jsou v grafu označeny zelenými hvězdičkami. Týká se to posledních komitů, přijmutých changesetů a aplikovaných oprávek. Šipky a hvězdičky z gravu odstraníme použitím volby :guilabel:`Zobrazení -> Vrátit značky na původní nastavení`.
+Changesety, přidané do repozitáře po otevření průzkumníka repozitáře, jsou v grafu označeny zelenými hvězdičkami. Týká se to posledních komitů, přijmutých changesetů a aplikovaných oprávek. Šipky a hvězdičky z grafu odstraníme použitím volby :guilabel:`Zobrazení -> Obnovit původní značení`.
 
 Vyhledávací lišta
 -----------------
 		Zobrazit všechny changesety v repozitáři. Tato volba vlastně odstraní všechny filtry.
 	:guilabel:`Značené`
 		Zobrazit pouze changesety s tagy
-	:guilabel:`Původ`
+	:guilabel:`Předci`
 		Zobrazit pouze předky aktuálně vybraného changesetu. 
 	:guilabel:`Rodiče`
 		Zobrazit pouze rodičovské revize pracovního adresáře.
 	:guilabel:`Skrýt sloučení`
 		Zatržítko pro nezobrazování sloučených changesetů 
 	:guilabel:`Větve...`
-		Výběrový seznam pojmenovaných větví v repozitáři. Jména lze nastavit v *Nastavení repozitáře -> Changelog -> Mrtvé větve*.
+		Výběrový seznam pojmenovaných větví v repozitáři. Jména lze nastavit v *Nastavení repozitáře -> Průzkumník repozitáře -> Mrtvé větve*.
 
-Na konci lišty je výběrový seznam pěti různých typů filtrů. 
+Na konci lišty je výběrový seznam pěti různých typů filtrů. Po určení typu filtru se do vedlejšího políčka zadá vyhledávací text příslušného typu a klepne se Enter.
 
 	:guilabel:`Rozsah revizí`
 		Vybrat ze seznamu zadaný rozsah revizí (m:n). Určení rozsahu revizí - viz `hg.1.html#revisions <http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#revisions>`_ 
 		Prohledat seznam pro zadané jméno souboru. Určování vzorů jmen souborů - viz `hg.1.html#patterns <http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#patterns>`_ 
 	:guilabel:`Klíčová slova`
 		Prohledat seznam pro klíčové slovo, které se porovnává s metadaty changesetů (komitent, zpráva, atp).
-	:guilabel:`Datum` Prohledat seznam pro datumový interval. Jeho určování - viz `hg.1.html#dates <http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#dates>`_
-	
+	:guilabel:`Datum` 
+		Prohledat seznam pro datumový interval. Jeho určování - viz `hg.1.html#dates <http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#dates>`_
 	:guilabel:`Uživatel`
 		Prohledat seznam pro zadaného uživatele nebo komitenta.
 
-Pro zvolený typ filtru zadáme do vedlejšího textového pole vyhledávací řetězec.
+Součástí textového pole je rozbalovacící seznam s historií zadaných vyhledávacích textů.
 
 
 Podrobnosti grafu
 
 Sloupec **Graf** ukazuje vztahy dítě-rodič pro všechny revize v historii repozitáře. Tento sloupec se rozšiřuje podle potřeby.
 
+Výkonové implikace
+------------------
+
+Některé nabídky v Průzkumníku repozitáře by se u velkých repozitářů neměly používat, protože mohou ovlivnit vykon aplikace.
+
+* :menuselection:`Zobrazení -> Barva podle větve` 
+	Nakreslení barevného grafu vyžaduje, aby prohlížeč revizí sledoval název větve každé revize, což může způsobit zpomalení aktualizací. 
+* :menuselection:`Zobrazení -> Kompaktní graf` 
+	Tato volba může být příčinou pomalejších aktualizací a méně přesného vykreslování grafu. 
+* :menuselection:`Zobrazení -> Vybrat podrobnosti -> Změny` 
+	Výpočet hodnot tohoto sloupce může být náročný u repozitářů s velkými pracovními kopiemi, což může způsobovat zpomalení jak aktualizací, tak rolování. 
+
+	
 Kontextové nabídky u revizí
 ---------------------------
 
-Pravý klik na zvýrazněné revizi otevře kontextovou nabídku:
+Pravý klik na zvýrazněném řádku revize otevře kontextovou nabídku:
 
 	:guilabel:`Otevřít VDiff`
 		otevřít changeset v prohlížeči "VDiff" 
-	:guilabel:`Zobrazit changeset`
+	:guilabel:`Zobrazit změny`
 		otevřít changeset v diffovém prohlížeči "status"
-	:guilabel:`VDiff k aktuálnímu`
-		zobrazit změny mezi označenou revizí a aktuální revizí
-	:guilabel:`Kopírovat hash do schránky`
-		zkopírovat celý hash označené revize do schránky
+	:guilabel:`VDiff k aktuální`
+		zobrazit změny mezi označenou revizí a aktuálním pracovním adresářem
+	:guilabel:`Kopírovat hash`
+		zkopírovat hash označené revize do schránky
 	:guilabel:`Aktualizovat`
 		aktualizovat pracovní adresář k této revizi [#rcm1]_
 	:guilabel:`Sloučit s ...`
 		sloučit vybranou revizi s aktuální [#rcm2]_
-	:guilabel:`Export oprávky`
-		generovat soubor (patch file) obsahující změny této revize
-	:guilabel:`Email oprávky`
-		poslat změny této revize emailem [#rcm3]_
-	:guilabel:`Svazek revize:tip`
-		vytvořit svazek obsahující revize od označené po "tip" 
-	:guilabel:`Přidat/odebrat tag`
-		 otevřít dialog pro přidání/odebrání tagu 
-	:guilabel:`Odvolání revize`
-		vytvořit odvolací changeset pro vybranou revizi
+	:guilabel:`Odvolat`
+		vytvořit rušící changeset pro vybranou revizi
 	:guilabel:`Revert`
-		vrátit obsah všech pracovních souborů k vybrané revizi bez aktualizace pracovního adresáře rodičovské revize; používat opatrně
-	:guilabel:`Archivovat revizi`
-		otevřít dialog pro archivování vybrané revize, čímž je umožněno vytvořit záložní kopii repozitáře 
-	:guilabel:`Transplant to local`
-		Přenést vybranou revizi do aktuálního pracovního rodiče.
-		*Volba je viditelná jen při zpřístupněné extenzi 'transplant'*
-	:guilabel:`QImport Revision`
-		Importovat vybranou revizi do aktuální fronty vsuvek (patch queue). Platí jen pro qbase nebo vybranou čelní revizi. *Volba je viditelná jen při zpřístupněné extenzi 'MQ'*
-	:guilabel:`Odtrhnout revizi...`
-		Odstranint z repozitáře vybranou revizi a všechny její potomky [#rcm4]_. *Volba je viditelná jen při zpřistupněné extenzi 'MQ'*
-
+		vrátit pracovní kopii k obsahu vybrané revize bez aktualizace rodičovské revize pracovního adresáře. Používat opatrně.	
+	:guilabel:`Exportovat`
+		:guilabel:`Export oprávky`
+			generovat soubor (patch file) obsahující změny této revize
+		:guilabel:`Email oprávky`
+			poslat změny této revize emailem [#rcm3]_
+		:guilabel:`Svazek revize:tip`
+			vytvořit svazek obsahující revize od označené po "tip" 
+		:guilabel:`Archivovat revizi`
+			otevřít dialog pro archivování vybrané revize, čímž je umožněno vytvořit záložní kopii repozitáře 
+	:guilabel:`Tag`
+		:guilabel:`Přidat/odebrat tag`
+			otevřít dialog pro přidání/odebrání tagu 
+		:guilabel:`Přidat/Přemístit/Odebrat záložku`
+			u vybrané revize otevře dialog pro vytvoření záložky
+			*Pro tuto volbu je nutné umožnit extenzi "záložka"*
+		:guilabel:`Přejmenovat záložku`
+			*Pro tuto volbu je nutné umožnit extenzi "záložka"*
+	:guilabel:`Fronty Mercurialu`
+		:guilabel:`Importovat revizi do MQ`
+			Importovat vybranou revizi do aktuální fronty oprávek (patch queue). Platí jen pro qbase nebo vybranou čelní revizi. *Volba je viditelná jen při umožněné extenzi MQ*
+		:guilabel:`Odtrhnout revizi...`
+			Odebrat z repozitáře vybranou revizi a všechny její potomky [#rcm4]_. *Volba je viditelná jen při umožněné extenzi MQ*
+		:guilabel:`Transplant to local`
+			Přenést vybranou revizi do aktuálního pracovního rodiče. *Volba je viditelná jen při umožněné extenzi 'transplant'*
+	:guilabel:`Bisect`
+		:guilabel:`Vrátit`
+			Znovu nastavit stav rozdělení. Viz odstavec`bisect <#id10>`_ dole.
+		:guilabel:`Označit jako dobré`
+			Označit changeset jako dobrý
+		:guilabel:`Označit jako špatné`
+			Označit changeset jako špatný
+		:guilabel:`Přeskočit testování`
+			Přeskočit testování tohoto changesetu
 
 Klikneme-li pravou myší na jiném než zvýrazněném řádku, dostaneme další kontextovou nabídku příkazů, které pracují s rozsahy revizí.
 
-
 	:guilabel:`Diff odsud k vybranému`
 		Otevře okno "status" s kumulovanými změnami zadaného rozsahu changesetů. Prohlížeč umožňuje uložit vybrané porce změn do souboru.
 	:guilabel:`VDiff odsud k vybranému` [#rcm5]_
 		Otevře okno "VDiff" s kumulativními změnami zadaného rozsahu changesetů.
-	:guilabel:`Emailem odsud k vybranému`
-		Otevře vytvoření emailu pro odeslánízadaného rozsahu changesetů.
+	:guilabel:`Email odsud k vybranému`
+		Otevře vytvoření emailu pro odeslání zadaného rozsahu changesetů.
 	:guilabel:`Svazek odsud k vybranému`
 		Vytvoří soubor se svazkem zadaného rozsahu changesetů.
 	:guilabel:`Exportovat oprávky odsud k vybranému`
-		Vytvoří soubory se vsuvkami pro každý chanteset zadaného rozsahu.
+		Vytvoří oprávkový soubor pro každý chanteset zadaného rozsahu.
 	:guilabel:`Sloučit s ...` [#rcm6]_
-		Sloučí označenou revizi s další vybranou revizí.
+		Sloučí označenou revizi s další vybranou revizí. *If neither revision is currently checked out, the merge dialog will be forced to update to the first selected revision before starting the merge. This will fail if the working directory is not clean.*
 	:guilabel:`Transplant revision range to local`
 		Přemístí vybraný rozsah changesetů k aktuálnímu pracovnímu rodičovskému adresáři. *Volba je viditelná jen při zpřístupněné extenzi 'transplant'*.
 	:guilabel:`Rebase on top of selected`
 		Přeskupí (rebase) vybraný changeset a předky nad původně vybranou revizi. *Volba je viditelná jen při zpřístupněné extenzi 'transplant'*.
-	:guilabel:`qimport from here to selected`
+	:guilabel:`Importovat výběr odsud k vybrané do MQ`
 		Importovat vybraný rozsah revizí do aktuální fronty oprávek. *Volba je viditelná jen při zpřístupněné extenzi 'MQ'*.
-	:guilabel:`Vybrat společného předka`
+	:guilabel:`Vybrat revizi společného předka`
 		Ukáže společného předka zadaného rozsahu revizí
 
 .. [#rcm1] Otevře dialog "aktualizovat" pro danou revizi.
 
 	:guilabel:`Vizuální Diff`
 		Pro zadaný soubor otevře nastavený nástroj "VDiff"
-	:guilabel:`VDiff k aktuálnímu`
+	:guilabel:`VDiff k aktuální`
 		Zobrazit rozdíly mezi vybranou revizí a aktuální revizí
-	:guilabel:`Otevřít revizi`
+	:guilabel:`Otevřít v revizi`
 		Otevřít revizi označeného souboru v textovém editoru [#flcm1]_
-	:guilabel:`Uložit revizi`
+	:guilabel:`Uložit v revizi`
 		Zapsat revizi vybraného souboru do nového souboru.
 	:guilabel:`Historie souboru`
 		Ukázat revize, které upravovaly tento soubor [#flcm2]_
 	:guilabel:`Vrátit obsah souboru`
 		Vrátit stav vybraného souboru do stavu označené revize [#flcm3]_
 
-.. [#flcm1] :menuselection:`Globální nastavení -> TortoiseHg -> Grafický (textový) editor`
+.. [#flcm1] :menuselection:`Globální nastavení -> TortoiseHg -> Vizuální editor`
 .. [#flcm2] Neukazuje revize smazaných souborů, neboť tato změna je pouze manifestační, která nemění historii souboru.
 .. [#flcm3] Nový obsah se projeví jako lokální změna a musí být komitován.
 
 ---------------------
 
 Prohlížeč changesetů zobrazuje z úsporných důvodů diffy jenom jednoho souboru. Chceme-li vidět diffy všech souborů najednou,
-klikneme na řádek * [Všechny soubory]. 
+klepneme na řádek * [Všechny soubory]. 
 Prohlížeč také vypustí zobrazení nadrozměrných diffů - viz 
-:menuselection:`Globální nastavení -> TortoiseHg -> Max velikost diffu`. Limit velikosti lze dočasně vypnout přepnutím volby
-:menuselection:`Zobrazení
--> Ignorovat max velikost diffu`.
+:menuselection:`Globální nastavení -> TortoiseHg -> Max velikost diffu`. Limit velikosti lze dočasně vypnout přepnutím volby :menuselection:`Zobrazení -> Ignorovat max velikost diffu`.
 
-Podobně jako v nástroji 'Changelog' a 'Datamine' se diffy zobrazují i v nástrojích 'Commit' a 'Shelve'. U nich se navíc pravé pole pro zobrazení diffů skládá z několika záložek.
+* (podivný text:)
+
+The changelog and datamine tools can open the changeset browser to view a single revision or the combined effect of a range of revisions. The changeset browser is very similar to the commit and shelve tools. It has a file list on the left of all files that have been changed, and a diff pane on the right with the changes to each file.
+
+The diff pane is tabbed and allows one to select files and hunks that you wish to extract from the changeset(s) you are browsing and write them to a patch file using the Save as toolbar button. This is a very efficient way to cherry pick changes from a repository. This changeset browser also supports the Ctrl-C keyboard accelerator to copy hightlighted diff hunks to the clipboard.
+*
+
+Bohužel, TortoiseHg dosud nemá dialog pro importování oprávek do repozitáře, takže se to musí dělat přes příkazový řádek příkazem **hg import**.
+
 
 
 Analýza průvodních zpráv
 ------------------------
 
-(záměrně nepřeloženo)
+Nově v THg 1.0 bylo zavedeno, že prohlížeč repozitáře nalezne a podtrhne hash changesetu, HTTP, URL a kódy chybových zpráv uvnitř průvodní zprávy changesetu. Tyto podtržené fráze jsou použitelná pojítka.
 
-New in TortoiseHg 0.10, the repository browser will detect and underline
-changeset hashes and bug report identifiers inside changeset messages. These
-underlined phrases are clickable links.
+Každý hranicemi slov delimitovaný řetězec o 12 nebo 40 znaky o rozsahu [0-9a-f] je považován za odkaz k changesetu. Klepnutí na tento odkaz přenese zaměření k inkriminovanému changesetu, pokud je to možné.
 
-Every word-boundary delimited string of 12 or 40 characters from the
-range [0-9a-f] is considered a changeset link. Clicking on it in the
-repository explorer will jump to the given changeset if possible.
+Adresy HTTP a URL se podobně přemění v klepnutelné odkazy na nastavený webový prohlížeč.
 
-Issue tracker links are enabled when configured in the tortoisehg
-section of the configuration files. There are two keys: issue.regex
-and issue.link. The first defines the regex to match when picking up
-issue numbers, while the second defines the command to run when an
-issue number is recognized.
 
-You may include groups in issue.regex, and corresponding {n} tokens
-in issue.link (where n is a non-negative integer). {0} refers to the
-entire string matched by issue.regex, while {1} refers to the first
-group and so on. If no {n} tokens are found in issue.link, the entire
-matched string is appended instead.
+Issue tracker links are enabled when configured in the tortoisehg section of your configuration files. Since only a single issue tracker can be configured at a time, it is typically configured in the repository’s .hg/hgrc file. There are two keys: issue.regex and issue.link. The first defines the regex to match when picking up issue numbers, while the second defines the command to run when an issue number is recognized.
 
-Examples::
+You may include groups in issue.regex, and corresponding {n} tokens in issue.link (where n is a non-negative integer). {0} refers to the entire string matched by issue.regex, while {1} refers to the first group and so on. If no {n} tokens are found in issue.link, the entire matched string is appended instead.
 
-	BitBucket:
-	issue.regex = #(\d+)\b
-	issue.link = http://bitbucket.org/<your project and repo>/issue/{1}/
+Příklady:
 
-	Mercurial:
-	issue.regex = \bissue\d+\b
-	issue.link = http://mercurial.selenic.com/bts/
+BitBucket:
+issue.regex = #(\d+)\b
+issue.link = http://bitbucket.org/<your project and repo>/issue/{1}/
+
+Mercurial:
+issue.regex = \bissue\d+\b
+issue.link = http://mercurial.selenic.com/bts/
+
+Bisect
+------
+
+TortoiseHg 1.0 zavedl podporu pro metodu bisect (binární výběr), která se používá pro nalezení changesetů s prvním výskytem nějaké chyby. Při jejím použití označíme jako špatný ten nejstarší changeset, o němž víme, že obsahuje chybu a jako dobry ten ještě starší, o němž víme, že chybu neobsahuje. Procedura bisect vybere changeset, jehož správnost uživatel ověří a označí jako špatný nebo dobrý. Procedura vybere dalšího kandidáta pro ověření správnosti nebo přímo oznámí nalezení hledané revize s prvním výskytem chyby.
+
+Pro zrychlení celého průběhu můžeme označení dobrý či špatný zadat bez prověření.
+
+Automatizovaný binární výběr provádíme z příkazového řádku Mercurialu. Pro použití metody máme připravený testovací skript, který si metoda u podezřelých changesetů sama spouští. Viz nápověda pro příkaz :command:`hg bisect`.
 
 
 Klávesová navigace

doc/source-cs/clone.txt

 	:synopsis: Dialog used to clone a repository
 
 Pro vytvoření věrné kopie repozitáře použijeme proceduru "clone".
-V kontextové nabídce průzkumníka Windows vybereme :menuselection:`TortoiseHg -> Klonovat repo`.
+V kontextové nabídce průzkumníka Windows vybereme :menuselection:`TortoiseHg -> Klonovat repo` nebo zadáme **hgtk clone**.
 
 .. figure:: figures/clone.png
 	:alt: Clone dialog
 :guilabel:`Destinace`
 	Cesta k pracovnímu adresáři, do něhož má být klon uložen.
 
-Pod rozšířenou nabídkou :guilabel:`Pokročilé možnosti` nalezneme:
+Pod rozšířenou nabídkou expandéru :guilabel:`Pokročilé možnosti` nalezneme:
 
 :guilabel:`Klonovat až k revizi`
 	Můžeme omezit rozsah klonování až po zadanou revizi. Nebudou importovány ani tagy, vytvořené po této revizi.
-:guilabel:`Neaktualizovat novou pracovní složku`
+:guilabel:`Neaktualizovat nový pracovní adresář`
 	Je-li zatrženo, bude do nového pracovního adresáře zkopírována pouze složka **.hg**. Tato volba je užitečná při vytváření centrálního nebo záložního repozitáře klonováním. Komunikaci s takovým repozitářem tvoří nástroje *push* a *pull*.
 :guilabel:`Použít protokol pull ke kopírování metadat`
 	Nachází-li se zdroj i destinace ve stejném souborovém systému, snaží se Mercurial použít pevné odkazy. Některé souborové systémy, jako např. ASF, používají pevné odkazy nesprávně ale nehlásí chybu. Tuto volbu použijeme, chceme-li se vyhnout pevným odkazům .

doc/source-cs/commit.txt

 	:synopsis: Dialog used to perform commit
 
  
-Commit je jedním ze dvou hlavních nástrojů programu 
-TortoiseHg, druhým je Průzkumník repozitáře. Oba tyto nástroje dovedou zpřístupnit nebo provést téměř každou funkci, kterou TortoiseHg podporuje.
+Commit je jedním ze dvou hlavních nástrojů TortoiseHg, druhým je Průzkumník repozitáře. Oba tyto nástroje dovedou zpřístupnit nebo provést téměř každou funkci, kterou TortoiseHg podporuje.
 
-Nástroj Commit umí nejen předat repozitáři naše změny, ale umí také přezkoušet stav našeho pracovního adresáře a provádět rutinní udržovací úkony (přidat nové soubory, zaznamenat změnu jmen, spravovat filtr "ignore", atp).
+Nástroj Commit umí nejen předat repozitáři naše změny, ale umí také přezkoušet stav našeho pracovního adresáře a provádět rutinní udržovací úkony (přidat nové soubory, zaznamenat změnu jmen, spravovat filtr "ignorovat", atp).
 
 .. figure:: figures/commit.png
 	:alt: Commit dialog
 Popis prvků
 ------------
 
-Na horním okraji okna Commit je výběrová lišta, nově zavedená ve verzi 0.9:
+Na horním okraji okna Commit je výběrová lišta, zavedená ve verzi 0.9:
 
 	:guilabel:`Nástroje`
 		Lze samostatně spustit osm procesů TortoiseHg
 	:guilabel:`Zobrazení`
-		Přepínač dvou režimů zobrazení a přístup k nástroji pro obnovení obsahu pracovního adresáře.
+		Přepínač různých režimů zobrazení a přístup k nástroji pro obnovení obsahu pracovního adresáře.
 	:guilabel:`Operace`
 		Položky této nabídky jsou shodné s tlačítky v nástrojové liště.
 	:guilabel:`Nápověda`
 	:guilabel:`VDiff`
 		Zobrazení rozdílů u vybraných souborů.
 	:guilabel:`Vrátit`
-		Navrátit vybrané soubory ke stavu poslední revize. Při slučování (merge) lze provést návrat k vybranému rodiči.
+		Navrátit vybrané soubory ke stavu poslední revize. Při slučování lze provést návrat k vybranému rodiči.
 	:guilabel:`Přidat`
 		Přidat označené soubory, které měly status neznámého (?) nebo ignorovaného (I) souboru.
 	:guilabel:`Přesunout`
-		Přemístit označené soubory do určeného adresáře verzovaným (versioned) způsobem.
-	:guilabel:`Odstranit`
+		Přemístit označené soubory do určeného adresáře verzovaným způsobem.
+	:guilabel:`Odebrat`
 		Smazat označené soubory (verzované soubory také zaznamenat jako smazané).
 	:guilabel:`Zapomenout`
 		Zapomenout označené verzované soubory.
 	:guilabel:`Obnovit`
 		Znovu načíst stav pracovního adresáře. Procedura se snaží zachovat výběr souborů i jejich výběrový status.
+	:guilabel:`Fronta oprávek`
+		Je-li umožněna extenze MQ, je tento přepínač panelu pro frontu oprávek viditelný.
 
 Pod nástrojovou lištou jsou další užitečné prvky:
 
 	:guilabel:`Větev`
 		Ukazuje jméno aktuální větve pracovního adresáře. Normálně je toto tlačítko pouze informativní, ale jeho stisknutí otevře dialog pro správu větvení. Dokud se neseznámíme s `pojmenovanými větvemi <http://mercurial.selenic.com/wiki/NamedBranches>`_,  nebudeme toto tlačítko používat.
 	:guilabel:`QNew`
-		Máme-li zpřístupněnou extenzi MQ, máme přístupné textové pole pro zápis jména oprávky (patch). Zadání jména oprávnky přepne nástroj Commit do režimu 'QNew'.
+		Máme-li zpřístupněnou extenzi MQ, máme přístupné textové pole pro zápis názvu oprávky. Zadání názvu oprávky přepne nástroj Commit do režimu 'QNew'.
 	:guilabel:`Komentář posledního komitu`
 		Rolovací seznam posledních deseti průvodních textů k evidovaným revizím.
 
-Seznam souborů má čtyři sloupce:
+Pole pro seznam souborů má čtyři sloupce:
 
-	1) Zatržítko, které ukazuje zda je soubor pro operaci vybrán. Tlačítka nástrojové lišty pracují jenom s vybranými soubory. 
-	2) Sloupec :guilabel:`st` označuje výběrový stav souboru.
-	3) Sloupec :guilabel:`ms` označuje stav sloučení (merge) souboru. Viz odstavec 4.5.5 Slučování.
+	1) Zatržítko, které ukazuje zda je soubor pro operaci vybrán. Tlačítka nástrojové lišty pracují jenom s vybranými soubory. 'Částečně' vybrané soubory mají speciální výběrový stav.
+	2) Sloupec :guilabel:`st` označuje výběrový stav souboru. Jednotlivá označení jsou skryta pod rozbalovací ikonou 'Zobrazení MAR?!' Písmeno 'S' označuje špinavý subrepozitář, který potřebuje být komitován.
+	3) Sloupec :guilabel:`ms` označuje stav sloučení souboru, což může být R(esolved) nebo U(nresolved). 
 	4) Kanonická cesta souboru (relativně ke kořenu repozitáře).
 
 .. note::
-	Byl-li nástroj Commit spuštěn pro skupinu souborů, objeví se na spodním okraji seznamu lišta, jíž lze zrušit filtr a zobrazit soubory aktuálního adresáře.
+	Byl-li nástroj Commit spuštěn pro skupinu souborů, objeví se na spodním okraji seznamu lišta, jíž lze zrušit filtr a zobrazit celý pracovní adresář.
 
-Pod seznamem souborů jsou (po rozbalení přepínače) zatržítka, která přepínají zobrazení různých tříd souborů (neznámý,upravený, ignorovaný, přidaný, čistý, odstraněný, smazaný). Tato zatržítka nejsou přístupná, pokud byl commit spuštěn pro zadaný výběr souborů.
+Pod seznamem souborů jsou(po rozbalení přepínače) zatržítka, která přepínají zobrazení různých tříd souborů: neznámý, modifikovaný, ignorovaný, přidaný, čistý, odebraný, smazaný a subrepo (špinavý). Tato zatržítka nejsou přístupná, pokud byl commit spuštěn pro zadaný výběr souborů.
 
 *Neznámý* soubor není Mercurialem sledován a také nevyhovuje žádnému nastavenému filtru. Neznáme soubory jsou implicitně zobrazovány, protože to jsou obvykle soubory, které mají teprve být přidány do revize. 
 Editor seznamu ignorovaných souborů je přístupný přes kontextovou nabídku "Ignorované soubory...".
-Doporučuje se udržovat seznam ignorovaných souborů v aktuálním stavu.
 
-*Modifikovaný* ...
+*Modifikovaný* soubor byl nějakým způsobem změněn a nebyl dosud předán ke sledování repozitářem.
 
 *Ignorovaný* soubor je nesledovaný soubor, uvedený v seznamu ignorovaných souborů. Žádný z těchto typů souborů není implicitně zobrazován, pokud jej uživatel nezahrne do výběru v průzkumníku nebo nezadá jeho jméno na příkazovém řádku.
 
 
 *Čistý* soubor je sledovaný soubor, který nebyl modifikován.
 
-*Odstraněný* znamená, že verzovaný soubor byl označen jako odstraněný. 
+*Odebraný* znamená, že verzovaný soubor byl pouze označen jako odebraný, nebyl ale smazaný. 
 
 *Smazaný* znamená, že verzovaný soubor chybí, ale
-aplikaci Mercurial nebylo přikázáno, aby přestala tento soubor sledovat. Když například přejmenujeme verzovaný soubor v průzkumníku, objeví se nám v okně nástroje Commit soubor s původním jménem jako smazaný a soubor s novým jménem jako neznámý. Pravým klikem na novém jméně souboru otevřeme nabídku a vybereme dialog *Vypátrat změnu jména* který může objevit původní jméno souboru porovnáním obsahů a označit starý soubor jako odstraněný a nový soubor jako přidaný a zaznamenat celou operaci jako přejmenování.
+aplikaci Mercurial nebylo přikázáno, aby přestala tento soubor sledovat. Když například přejmenujeme verzovaný soubor v průzkumníku, objeví se nám soubor s původním jménem jako smazaný a soubor s novým jménem jako neznámý. Pravým klikem na novém jméně souboru otevřeme nabídku a vybereme dialog *Vypátrat změnu jména* který může objevit původní jméno souboru porovnáním obsahů a označit starý soubor jako odstraněný a nový soubor jako přidaný a zaznamenat celou operaci jako přejmenování.
 
 .. figure:: figures/parentbar.png
 	:alt: Parent bar
 
 Pod seznamem souborů a sousedním panelem se záložkami je úzká lišta, která nám ukazuje rodiče aktuální verze pracovního adresáře a obsahuje varování, pokud by úkon commit vytvořil nové čelo (head). V menu :guilabel:`Zobrazení` lze zvolit nezobrazování této lišty.
 
-Napravo od seznamu souborů je panel :guilabel:`diff`, který je nově ve verzi 0.9 rozdělen do tří (čtyř) záložek.
+Napravo od seznamu souborů je diffový panel který je rozdělen do tří (čtyř) záložek.
 
 	:guilabel:`Text diffu`
-		Ukazuje textové diffy u aktuálně vybraného souboru.
+		Ukazuje texty diffů u aktuálně vybraného souboru.
 	:guilabel:`Výběr porce`
 		Diffy v této záložce lze vybírat po porcích (hunks), což má umožnit detailní výběr změn, které mají být zahrnuty do komitu. Rozdíly se zobrazují pro aktuálně vybraný soubor. V této záložce se nezobrazují binární diffy nebo přejmenování. Tato data lze vidět v záložce Text diffu.
 	:guilabel:`Náhled komitu`
 		Tato záložka zobrazuje náhled na vybrané porce všech zatržených souborů, které budou předány po stisknutí tlačítka Commit.
 	:guilabel:`Obsah oprávky`
-		Tato možnost je viditelná, je-li procedura Commit v režimu QRefresh. Zobrazuje aktuální obsah obnovované oprávky (patch).
+		Tato možnost je viditelná, je-li nástroj Commit v režimu QRefresh. Zobrazuje aktuální obsah obnovované oprávky (patch).
 
 .. figure:: figures/advancedbar.png
 	:alt: Advanced bar
 Je-li v menu :guilabel:`Zobrazení` zatržena volba :guilabel:`Pokročilé` vloží se mezi nástrojovou lištu a rolovací lištu s historií průvodních zpráv nová lišta, která obsahuje:
 
 	:guilabel:`Komitent`
-		Uživatelské jméno pro aktuální komit. Tato hodnota je obvykle čtena ze souboru *Mercurial.init* ale může být i určena příkazem hgtk nebo čtena z oprávkového souboru. Jméno lze v textovém poli změnit.
+		Uživatelské jméno pro aktuální komit. Tato hodnota je obvykle čtena ze souboru *Mercurial.ini* ale může být i určena příkazem hgtk nebo čtena z oprávkového souboru. Jméno lze v tomto textovém poli změnit.
 	:guilabel:`Automaticky připojeno`
-		Textové pole pro úpravu čárkami rozděleného (CSV) seznamu souborů, které se v seznamu nacházejí bez ohledu na to, byly-li zatrženy. Toto použití je zamýšleno u těch repozitářů, které mají předkomitové spouštěče (pre-commit hooks), jež upravují určité soubory.
+		Textové pole pro úpravu čárkami rozděleného seznamu souborů, které se automaticky připojují ke komitu. Toto použití je zamýšleno u těch repozitářů, které mají předkomitové spouštěče (pre-commit hooks), jež upravují určité soubory.
 	:guilabel:`Push po komitu`
-		Přepínač, který určuje, zda se má TortoiseHg pokusit poslat (push) výsledné změny po každém úspěšném komitu do přednastavené destinace.
+		Přepínač, který určuje, zda se má TortoiseHg pokusit poslat (push) odchozí změny po každém úspěšném komitu do přednastavené destinace.
 
 Výběr změn
 -----------
 
-Podívejme se podrobněji na to, co znamená fráze 'předat (commit) vybrané diffy v označených souborech'. 
+Nástroj Commit podporuje výběr změn uvnitř diffového panelu se záložkami. To znamená, že všechny změny které provedeme ve verzovaných souborech mohou být individuelně vybrány pro zařazení do komitu anebo z komitu vypuštěny (ale ponechány v pracovním adresáři). Fandové procedury "darc" nebo záznamové extenze Mercurialu tuto vlastnost okamžitě poznají.
 
-Nástroj Commit v TortoiseHg podporuje výběr změn uvnitř diffového panelu se záložkami. To znamená, že všechny změny které provedeme ve verzovaných souborech mohou být individuelně vybrány pro zařazení do komitu anebo z komitu vypuštěny (ale ponechány v pracovním adresáři). Fandové procedury "darc" nebo záznamové extenze Mercurialu tuto vlastnost okamžitě poznají.
+Kdy je tento selektivní výběr nezbytný?
+^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
-Kdy je použití selektivního výběru nezbytné?
-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
-
-Máme-li více než jednu ucelenou změnu ve svém zdrojovém kódu a chtěli bychom své změny předávat po částech. To lze často zajistit filtrovaním seznamu souborů v každém komitu ale může se stát, že se naše změny vyskytují v téže sadě souborů a potom se tato výběrová možnost stává nepostradatelnou.
+Máme-li více než jednu souvislou změnu ve svém zdrojovém kódu a chtěli bychom své změny předávat po částech. To lze často zajistit filtrovaním seznamu souborů v každém komitu ale může se stát, že se naše změny vyskytují v téže sadě souborů a potom se tato výběrová možnost stává nepostradatelnou.
 
 Jak se to provádí?
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
 Dvojklikem na jednotlivých porcích změn v záložce
-:guilabel:`Výběr porce`. Alternativně lze použít mezerníku k přepínání aktivity výběru. Není-li porce vybrána, je vypnuté kontextové zvýraznění změny a její pozadí zešedne.
-Zároveň je aktualizováno záhlaví záložky s informací o stavu výběru, počtu vybraných porcí a změněných řádků.
+:guilabel:`Výběr porce`. *Prakticky každá akce, která aktivuje řádek porce, umožňuje přepínat výběrový stav. Lze také použít mezerníku*
+Není-li porce vybrána, je vypnuté kontextové zvýraznění diffu a jeho pozadí zešedne.
+Zároveň je aktualizováno záhlaví diffové záložky s informací o stavu výběru, počtu vybraných porcí a změněných řádků.
 Je-li soubor vybrán pro commit jenom částečně, jeho ikona se změní ze zatržítka na označení předvolby (radio button). Zběžným pohledem na seznam souborů lze tedy poznat, které soubory jsou do komitu zahrnuty zcela, které částečně a které vůbec ne.
 
 Co se děje při akci commit?
 Kontextová menu
 ------------------
 
-Pravý klik na zvýrazněném souboru v seznamu souborů otevře nabídku dalších příkazů.
+Pravé klepnutí na zvýrazněném souboru v seznamu souborů otevře nabídku dalších příkazů.
 
 U neznámých souborů s otazníkem umožní toto kontextové menu zjistit přejmenování (domníváme-li se, že neznámý soubor je kopie nebo přejmenování revizovaného souboru) nebo nastavit filtr repozitáře pro ignorování souborů. 
 
 
 Nástroj commit má speciální mód, je-li otevřen v repozitáři, který je ve sloučeném stavu (technicky to znamená, že aktuální pracovní adresář má dvě rodičovské revize). Seznam souborů nemá zatržítka a záložky diffového panelu jsou skryté. 'Deklarace komitu' je v podstatě neměnná, protože po sloučení je nutné komitovat celý pracovní adresář.
 
-V tomto režimu je obzvláště užitečný sloupec *ms*. Soubory označené *R* jsou ty, u kterých Mercurial nebo uživatel úspěšně sloučil (vyřešil) změny od obou rodičů. Soubory označené *U* mají nevyřešené změny. U nich je možné použít kontextovou nabídku *Restartovat slučování* ke spuštění procesu slučování, nebo lze použít kontextovou nabídku *edit* pro vyřešení konfliktu ručně.
+V tomto režimu je obzvláště užitečný sloupec *ms*. Soubory označené *R* (resolved) jsou ty, u kterých Mercurial nebo uživatel úspěšně sloučil (vyřešil) změny od obou rodičů. Soubory označené *U* (unresolved) mají nevyřešené změny. U nich je možné použít kontextovou nabídku *Restartovat slučování* ke spuštění procesu slučování, nebo lze použít kontextovou nabídku *edit* pro vyřešení konfliktu ručně.
 Volba *Restartovat slučování* nám umožní vybrat slučovací nástroj nebo dokonce vybrat jednu či druhou verzi nepodmíněně (internal:local, internal:other). Po ručním vyřešení konfliktu je nutné použít kontextovou nabídku *mark resolved*,
 aby se změnilo označení souboru na *R*. 
 
-Mercurial nám nedovolí komitovat sloučení pokud některý ze souborů má statut *U*.
+Mercurial nám nedovolí komitovat sloučení pokud některý ze souborů má nevyřešený statut *U*.
 
 Označení *local* je pro revizi, kterou jsme vybrali na počátku slučování a *other* je pro revizi se kterou se sloučení provádí.
 
 V tomto poli jsou přístupné tyto kontextové nabídky:
 
 	:guilabel:`Vložit jména souborů`:
-		Vlepí vybrané jméno souboru v místě kurzoru.
+		V místě kurzoru vloží text ze schránky.
 	:guilabel:`Použít formát`:
-		Použije nastavenou konfiguraci záložky Commit v okně "Konfigurace repozitáře".
+		Použije nastavené formátování textu
 	:guilabel:`Nastavit formát`:
-		Otevře okno "Konfigurace repozitáře" pro konfiguraci.
+		Otevře přístup k záložce **Commit** pro nastavení parametrů.
+		
+Má-li náš projekt určená pravidla pro formátování průvodních komentářů, můžeme je realizovat v konfiguračním nástroji. Tato pravidla budou použita při provádění komitů, případně jen komitu. Záložka **Commit** v konfiguračním nástroji má dvě nastavitelné veličiny pro uplatnění pravidel:
+
+	:guilabel:`Délka souhrnného řádku`:
+		Maximální délka souhrnného řádku. Aplikace vydá varování při překočení zadané délky nebo není-li souhrnný řádek oddělen od případného dalšího textu prázdným řádkem. Implicitní nastavení je: 0 (nevynuceno).
+
+	:guilabel:`Délka řádku zprávy`:
+		Zalomení řádku průvodní zprávy komitu. Je-li zadáno, lze použít vysouvací menu pro formátování komentáře. Při překročení délky se zobrazí varování. Implicitní nastavení je: 0 (nevynuceno).
+
+Subrepozitáře
+-------------
+
+`Subrepozitář <http://mercurial.selenic.com/wiki/subrepos>`_ je prvek, zavedený v Mercurial 1.3. Umožňuje repozitáři Mercurialu ukládat odkazy k jiným repozitářům Mercurialu (případně dalším VCS) a zahrnout stavy oněch externích repozitářů do historie hlavního repozitáře.
+
+TortoiseHg 1.0 přinesl rudimentární podporu subrepozitářů a to jenom v nástroji commit a status. Je-li subrepo považováno za špinavé, objeví se v seznamu souborů nástroje commit s označením *S*. Je potom komitováno spolu s ostatními změnami, přičemž se aktualizuje soubor .hgsubstate v kořenovém adresáři hlavního repozitáře. 
+
 
 Oprávky MQ
 ----------
 
-Mnozí pokročilí uživatelé Mercurialu používají extenzi MQ pro správu fronty oprávek (patch queue). Procedura commit pozná použití oprávky a zavede režim *patch refresh*. V tomto režimu se změní titulek okna na "refreshing patch *patchname*" a v textovém poli pro průvodní zprávu se objeví komentář oprávky.
+Mnozí pokročilí uživatelé Mercurialu používají extenzi MQ pro správu fronty oprávek. Procedura commit pozná použití oprávky a zavede režim *patch refresh*. V tomto režimu se změní titulek okna na "refreshing patch *patchname*" a v textovém poli pro průvodní zprávu se objeví komentář oprávky.
 
-Ke stávajícím záložkám *Diff-Hunk-Náhled* přibude nová záložka 'Obsah oprávky' s úplným obsahem oprávky. Záložky Text diffu a Výběr porce potom zobrazují celkový rozdíl změn z oprávky i z pracovního adresáře, takže můžeme při akci *qrefresh* přemisťovat změny do oprávky i z oprávky.
+Ke stávajícím záložkám *Diff-Porce-Náhled* přibude nová záložka 'Obsah oprávky' s úplným obsahem oprávky. Záložky Text diffu a Výběr porce potom zobrazují celkový rozdíl změn z oprávky i z pracovního adresáře, takže můžeme při akci *qrefresh* přemisťovat změny do oprávky i z oprávky.
 
 Vpodstatě totéž by nám ukázal příkaz "qdiff". Získat diff pouze pracovního adresáře lze příkazem :command:`hg diff` z příkazového řádku nebo zápisem jména do vstupního pole QNew, což přepne dialog do režimu QNew.
 
 Editační okno "Konfigurace repozitáře" umožňuje nastavení řady veličin:
 
 :menuselection:`Commit -> Jméno uživatele`
-	Nastavení uživatelského jména spojeného s našimi komity. (viz :doc:`quick`)
+	Nastavení uživatelského jména spojeného s komity. (viz :doc:`quick`)
 :menuselection:`Commit -> Délka souhrnného řádku`
-	Maximální délka řádku se souhrnným textem komitu. Pokud je zadaná, vydá TotroiseHg varování při překročení této hodnoty. Implicitní nastavení je <neurčeno>; hodnota '0' má stejný význam. 
-:menuselection:`Commit -> Délka řádku komentáře`
+	Maximální délka řádku s komentářem komitu. Pokud je zadaná, vydá TotroiseHg varování při překročení této hodnoty. Implicitní nastavení je <neurčeno>; hodnota '0' má stejný význam. 
+:menuselection:`Commit -> Délka řádku zprávy`
 	Maximální délka řádku průvodní zprávy pod prázdným řádkem (mezi souhrnným řádkem a vlastní průvodní zprávou musí být jeden řádek prázdný). Varování a implicitní nastavení je stejné jako v předchozím případě.
-:menuselection:`Commit -> Provést push po komitu`:
-	Při hodnotě True se procedura Commit pokusí o provedení 
+	
+:menuselection:`Commit -> Push po komitu`:
+	Při hodnotě True se procedura pokusí o provedení 
 	akce 'push' po ukončení akce 'commit'.
 :menuselection:`Commit -> Seznam Auto Include`:
 	Čárkami rozdělený seznam souborů, které jsou automaticky
 :menuselection:`TortoiseHg -> Max velikost diffu`
 	Nastavení limitu pro velikost diffu.
 
-Externí nástroj pro konfiguraci není v 0.9 zařazen.
+Externí nástroj pro konfiguraci byl odstraněn v 0.9 .
 
 Spuštění příkazu z příkazového řádku
 -------------------------------------

doc/source-cs/common.txt

 .. module:: common.dialog
 	:synopsis: Common features to all the dialog
 
-Jedním z nepřeložených termínů v této dokumentaci je slovo "diff", což není pouze zkratka slova difference, ale označuje se jím standardizovaný způsob evidence změn - "unified diff".
+Jedním z běžně používaných termínů v této dokumentaci je slovo "diff", což není zkratka slova difference, ale označuje se jím standardizovaný způsob určení a zápisu změn - "unified diff".
 
-Slovo "Visual Diff" označuje nástroj pro porovnávání změn v souborech.
+Slovo "Visual Diff" (také VDiff) označuje nástroj pro porovnávání změn ve dvou nebo ve třech souborech. Ve druhém případě se hovoří o "třídílném porovnávání".
 
 Klávesnicové zkratky
 ---------------------
 	obnovit
 
 V `Mac OS X <http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/wiki/MacOSX>`_ se místo :kbd:`Ctrl` používá jako modifikátor klávesnice "apple".
-the
-apple (command) key is used as the modifier instead of :kbd:`Ctrl`.
+
 
 Porovnání změn
 --------------
-
 .. figure:: figures/visual-diff.jpg
 	:alt: Visual Diff Window 
 
-	Okno Přehled změn
+	Okno Vizuální diffy
 	
-TortoiseHg 0.8 zavedl okno "Přehled změn", které je užitečné z následujících důvodů:
+V TortoiseHg 1.0 byla struktura Vizuálních diffů přepracována. Nový systém používá popisy v souboru :file:`mergetools.rc` k nalezení nejobvyklejších diffových nástrojů v počítači (včetně KDiff3, který je obsažen v instalačním programu) a k výběru nejvhodnějšího z nich.
 
-1. Umožňuje individuální výběr vizuálního diffového nástroje pro každý jednotlivý soubor
-2. Umožňuje použití diffových nástrojů, které větví procesy na pozadí
-3. Umožňuje použití i takových vizuálních diffových nástrojů, které nepodporují diffy celých adresářů
-4. Poskytuje zpětnou vazbu, nebyly-li žádné soubory modifikovány. 
+Jestliže má uživatel zadaný nástroj pro slučování (:menuslelection: `TortoiseHg --> Nástroj pro sloučení`), je tento nástroj používán pro provádění vizuálních diffů bez výběrového procesu. Uživatel si ovšem může pro vizualizaci diffů vybrat odlišný nástroj (:menuselection: `TortoiseHg --> Nástroj Visual Diff`).
+
+Konfigurační soubor :file:`mergetools.rc` obsahuje příkazové řádky pro každý nástroj, takže další konfigurace uživatelem není potřebná. Ten si buď vybere určitý nástroj, nebo přijme implicitní nastavení.
+
+Vizuální diffový systém použije libovolnou existující konfiguraci, kterou nalezne. Protože až donedávna extdiff nepodporoval třídílné diffové argumenty, bude patrně nejlepší znemožnit nebo smazat všechny extdiffové konfigurace.
+
+Systém pro vizuální diff použije přímo vybrané diffové nástroje, pokud prováděná akce nevyžaduje otevření okna VDiff. Může k tomu dojít za těchto podmínek:
+
+	1. Výběr porovnávaných souborů vyžaduje více nástrojů
+	2. Vybraný nástroj dělí odpojené procesy na pozadí
+	3. Vybraný nástroj nepodporuje požadovaný diff adresáře
+	4. Vybraný nástroj nepodporuje třídílné porovnávání
+	5. Změny obsahují přejmenování a kopie souborů
 	
-Pro potřebu vizualizace změn si TortoiseHg vygeneruje dočasné soubory, které obsahují starší verze dat. Tyto dočasné soubory jsou smazány při zavření aplikace "Vizuální Diff".
+Při použití okna pro vizuální diff se po uzavření dialogu smažou dočasné soubory. Mělo by tedy toto okno zůstat otevřené dokud neuzavřeme všechny otevřené diffové nástroje. Je-li diffový nástroj spuštěn přímo, potom se dočasné soubory smažou při uzavření nástroje.
 
-Chceme-li vypustit otevření okna "Přehled změn" a přímo spouštět nastavený nástroj Vizuální Diff, otevřeme
-:menuselection:`TortoiseHg -> Globální nastavení` a na kartě TorotiseHg nastavíme :menuselection:`Přeskočit úvodní okno VDiff` na hodnotu "true".
+Je-li diffový nástroj spuštěn přimo k porovnání souboru pracovní kopie, můžeme jej editovat přímo v tomto nástroji. Porovnáváme-li více souborů, vytvoří si vizuálně diffový systém snímek souborů pracovní kopie a zaznamená jejich původní velikosti a časová razítka. Při uzavření diffového nástroje porovná systém velikosti a časové údaje a překopíruje upravené soubory zpět do původní pracovní kopie. Tímto způsobem můžeme upravovat soubory pracovní kopie uvnitř diffového nástroje i když provádíme porovnávání adresářů.
+
+Je-li okno vizuálního diffu použito k porovnávání souborů pracovní kopie, toto porovnání se provádí soubor po souboru.
 
 .. note::
-	Nastavení položky `Přeskočit úvodní okno VDiff` nemění chování nástroje VDiff, které se při spuštění z kontextového menu vždy otevře. 
+	Nastavitelná položka :menuselection:`TortoiseHg --> Skip Diff Windov` byla odstraněna kvůli nadbytečnosti.
 
-.. warning::
-	Vypustíme-li okno "Přehled změn", musí si náš VDiff nástroj umět poradit s adresáři a nesmí 
-	větvit procesy v pozadí.
-	Caveat emptor.
+Přidání nástrojů
+~~~~~~~~~~~~~~~~
 
-Nastavení vizuálního diffového nástroje se v TortoiseHg provádí ve dvou krocích. Nejprve musíme nastavit příkaz
-`extdiff <http://mercurial.selenic.com/wiki/ExtdiffExtension>`_
-v konfiguračním souboru :file:`TortoiseHg/Mercurial.ini`::
+Máme-li nainstalovaný diffový nástroj, který není podporován aplikací TortoiseHg, můžeme vytvořit jeho konfiguraci v souboru :file:`Merurial.ini`. Viz `dokumentace Hg <http://www.selenic.com/mercurial/hgrc.5.html#merge-tools>`_. Poté přidáme extra klíče, které pro vizuální diff používá TortoiseHg::
 
-	[extdiff]
-	myapp = C:\Path\to\tool.exe
+	diffargs: the arguments to use for two-way file comparisons
+	diff3args: the arguments to use for three-way file comparisons
+	dirdiff:  this tool supports two-way directory comparisons
+	dir3diff: this tool supports three-way directory comparisons
+	
+Při sestavování argumentů pro příkazovový řádek můžeme použít následující proměnné::
 
-Potom je možné vybrat `myapp` ze seznamu dostupných nástrojů "extdiff" v :menuselection:`Globální nastavení -> TortoiseHg -> Nástroj Visual Diff`.
-Nějaké konfigurační příklady lze nalézt v :doc:`faq`.
+	$parent1: the file or directory from the first parent revision
+	$parent2: the file or directory from the second parent revision
+	$child:  the file or directory from the revision being compared
+	$ancestor: the file or directory from the ancestor of a merge
+	$parent:  a synonym for $parent1
 
-Je-li nastaveno více nástrojů `extdiff`, umožní nám okno "Přehled změn" vybrat individuální nástroj pro každý soubor jednotlivě.
+	$plabel1: a symbolic name for the first parent revision
+	$plabel2: a symbolic name for the second parent revision
+	$clabel:  a symbolic name for the revision being compared
+	$alabel:  a symbolic name for the ancestor revision
+	
+$parent2 a $ancestor mají ovšem smysl pouze tehdy, jsou-li použity jako argumenty třídílného diffu pro zobrazení changesetů sloučení. Nemůže-li náš diffový nástroj použít rozumným způsobem revizi předka, je bezpečnější vypustit jej z příkazového řádku pro diff3args.
 
-Prohledávání stromových struktur
---------------------------------
+.. note::
+	Ve Windows může parametr `executable` použít proměnné prostředí s použitím syntaxe ${ProgramFiles}
+	
+Pokud tuto konfiguraci neprovedeme, implicitní hodnota **diffargs** je '$parent $child'. Implicitní hodnota **diffargs3** je "", což naznačuje, že vizuální diffový nástroj nemůže provádět třídílná srovnání.
+
+Vytvoříte-li novou konfiguraci nástroje pro vizuální diff nebo vylepšíte-li stávající, pošlete prosím mail našemu vývojovému oddělení pro možné zahrnutí do přístího vydání programu.
+
+Diffy slov
+~~~~~~~~~~
+
+Instalační program TortoiseHg pro Windows nyní obsahuje skripty aplikace TortoiseSVN pro porovnávání (a někdy sloučení) dokumentů v mnoha binárních formátech. Tyto jsou nastaveny v souboru :file:`mergepatterns.rc` jako ovladače pro obvyklé extenze souborů každého binárního formátu, takže není zapotřebí zásahu uživatele.
+
+Pro podporu výběru nástrojů, vycházejícího z přípony souboru, přidal TortoiseHg podporu pro sekci **[diff-patterns]**, která je ekvivalentní k sekci Mercurialu `merge-patterns <http://www.selenic.com/mercurial/hgrc.5.html#merge-patterns>`_.
+
+Prohledávání stromových struktur
+---------------------------------
 
 Mnohé dialogy programu TortoiseHg používají stromových struktur k prezentaci seznamů dat uživateli. Seznamy souborů v oknech status, commit, shelve mají tvar stromových struktur.
+
 Většina stromových struktur je uzpůsobena pro živé vyhledávání.
-Ujistíme se, že má struktura zaměření (klikem na řádku) a začneme zapisovat vyhledávací frázi. Objeví se malé vstupní pole, které obsahuje náš zadávaný text. Zaměření (focus) se okamžitě přenese k prvnímu řádku, které odpovídá dosud zadanému textu. Dalším textem se výběr upřesňuje.
+Ujistíme se, že má struktura zaměření (klepnutím na řádku) a začneme zapisovat vyhledávací frázi. Objeví se malé vstupní pole, které obsahuje náš zadávaný text. Zaměření (focus) se okamžitě přenese k prvnímu řádku, které odpovídá dosud zadanému textu. Dalším textem se výběr upřesňuje.
 
 V poli stromové struktury je možné také použít tyto klávesové zkratky:
 

doc/source-cs/datamine.txt

 .. module:: datamine.dialog
 	:synopsis: Dialog used to search repository history
 
-Aplikace datamine (zkoumání dat) se používá k inspekci revizí v repozitáři. Okno má implicitně otevřenou záložku *Hledat* a vyvolatelnou záložku *Anotace*.
+Aplikace datamine (zkoumání dat) se používá k inspekci historie revizí v repozitáři. Okno má implicitně otevřenou záložku *Hledat* a vyvolatelnou záložku *Anotace*.
 
 Záložka Hledat
 --------------
 
 Záložky 'hledat' jsou pojmenovány podle posledně použitého vyhledávacího řetězce. Tlačítko :guilabel:`Nové hledání` samozřejmě otevře novou záložku 'hledat' a tlačítko :guilabel:`Stop` ukončí právě probíhající hledání (toto tlačítko je aktivní jenom při probíhajícím hledání).
 
-V okně záložky hledat se vypíše seznam souborů s nalezenou shodou. Popisný tooltip poskytne u každého řádku další informaci (autor, datum/čas, shrnutí).
+Shody
+^^^^^
 
-Dvojklik na označeném řádku otevře podrobné zobrazení vybraného changesetu.
-
-Pravý klik na řádku otevře kontextovou nabídku s těmito položkami:
+Každá shoda se stává pojítkem k changesetu a má popisný tooltip (autor, datum/čas, shrnutí). Dvojí klepnutí na označeném řádku otevře podrobné zobrazení vybraného changesetu.
+Pravé klepnutí na řádku otevře kontextovou nabídku s těmito položkami:
 
 	:guilabel:`zobrazit changeset`
 		otevřít okno s podrobným zobrazením changesetu

doc/source-cs/explorer.txt

 
 	Překryvné ikony na ikonách složek a souborů (XP)
 
-Kontextové menu obsahuje volbu :guilabel:`Aktualizovat ikony` která přinutí aplikaci TortoiseHg oživit ikony v právě rozbaleném repozitáři nebo ve složce s repozitáři. 
+Kontextové menu obsahuje volbu :guilabel:`Aktualizovat ikony` která přinutí aplikaci TortoiseHg oživit ikony v právě rozbaleném repozitáři nebo ve složce s repozitáři. Ikona hlavního panelu zezelená a ikony v adresáři se změní v otazníky ve chvíli, kdy probíhá tato aktualizace.
 
-Ikona hlavního panelu zezelená a ikony v adresáři se změní v otazníky ve chvíli, kdy probíhá tato aktualizace.
-
-Nové rozšíření konzoly C++ je řádově rychlejší než extenze Pythonu
-používaná v dřívějších verzích a stále je možné překryvy konfigurovat pomocí nabídky hlavního panelu (taskbar menu). 
-Jednoduše klikneme na ikonku *TortoiseHg RPC Server* v rozvinuté liště hlavního panelu vpravo dole a vybereme :guilabel:`Options`. 
-V okně **TortoiseHg Taskbar** lze povolit překryvy globálně nebo je povolit jen pro lokální disky.
+Ovladač překryvů a kontextové nabídky jsou nastavitelné. V ploše otevřeného adresáře nebo dokonce v ploše obrazovky provedeme pravé klepnutí a vybereme :menuselection:`TortoiseHg --> Nastavení kontextových nabídek`. V otevřeném okně můžeme jednotlivé volby přesouvat ze submenu do hlavního menu a obráceně.
 
 .. figure:: figures/taskbarui.png
-	:alt: Taskbar options dialog
+	:alt: Shell Configuration dialog
 
-	Dialogové okno Hlavního panelu TortoiseHg 
-
-Verze 0.8.1 uvedla možnost selektivně umožnit překryvné ikonky jen v určitých repozitářích. To lze provést editací souboru
-:file:`.hg\\thgstatus` uvnitř repozitáře a nahradit jeho obsah
+	Nastavení kontextových nabídek
+	
+Překryvné ikony lze selektivně znemožnit pro určitý repozitář editací souboru :file:`.hg\\thgstatus` uvnitř repozitáře a nahradit jeho obsah
 řádkem obsahujícím::
 
 	@@noicons
 
+
 Kontextové nabídky
 ------------------
 
 
 	Kontextové menu pro soubor nebo složku
 
-TortoiseHg poskytuje dialogy pro většinu běžně používaných příkazů aplikace Mercurial. Méně používané a nově přidané příkazy jsou přístupné z příkazového řádku konzoly
+TortoiseHg poskytuje dialogy pro většinu běžně používaných příkazů aplikace Mercurial. Méně používané a nově přidané příkazy jsou ve Windows přístupné z příkazového řádku konzoly
 :file:`cmd.exe`.
 
-Kontextová menu lze konfigurovat prostřednictvím ikonky *TortoiseHg RPC Server* v liště hlavního panelu, stejně jako překryvné ikony.
 
 Nautilus
 --------
 
-TortoiseHg také poskytuje integraci rozhraní s pracovním prostředím GNOME pomocí pluginu nautilus-python. Pokud jsme TortoiseHg instalovali z distribučního balíku, je možné, že tuto extenzi máme již nastavenu. Pokud ne, vyhledejte si prosím potřebné informace na našich stránkách Wiki. 
+TortoiseHg také poskytuje integraci rozhraní s pracovním prostředím GNOME pomocí pluginu nautilus-python. Pokud jste TortoiseHg instalovali z distribučního balíku, je možné, že tuto extenzi máte již nastavenu. Pokud ne, vyhledejte si prosím potřebné informace na našich stránkách Wiki. 
 
 Grafické rozhraní extenze pro Nautilus nepodporuje překryvné ikonky a kontextové menu. Umožňuje však výběr příkazů z rozbalovacích nabídek, pokud upravíme soubor :file:`~/.hgrc` následujícím způsobem::
 

doc/source-cs/extensions.txt

 .. module:: extensions
 		:synopsis: Describe extensions bundled with TortoiseHg binary packages
 
-Tato kapitola popisuje extenze Mercurialu, která jsou pro Windows dodávána s binárními balíčky TortoiseHg. Tato rozšíření jsou připojena pro pohodlí uživatelů, kteří si je mohou zpřístupnit, jakmile je potřebuji.
+Tato kapitola popisuje extenze Mercurialu, které jsou pro Windows dodávána s binárními balíčky TortoiseHg. Tato rozšíření jsou připojena pro pohodlí uživatelů, kteří si je mohou zpřístupnit, jakmile je potřebuji.
 
 Hgfold
 ======
 
-`hgfold <http://mercurial.selenic.com/wiki/CaseFoldExtension>`_ je rozšíření Mercurialu, které pomůže uživatelům Windows s kolizemi jmen souborů v VFAT a NTFS.
+`hgfol <http://mercurial.selenic.com/wiki/CaseFoldExtension>`_ je rozšíření Mercurialu, které pomůže uživatelům Windows s kolizemi jmen souborů v VFAT a NTFS.
 
 Přidá možnosti k následujícím příkazům Mercurialu. Více info viz :command:`hg help <command>`::
 
 
 **Instalace**
 
-Plugin zpřístupníme doplněním textu ve svém konfiguračním souboru mercurial.ini nebo souboru .hgrc repozitáře::
+
+Abycom si vyzkoušeli použití tohot pluginu, zadáme příkaz z příkazového řádku::
+
+	hg --config "extensions.fold=" status
+	
+Můžeme jej zaké zapsat do konfiguračního souboru Mercurial.ini nebo do souboru hgrc v repozitáři::
 
 	[extensions]
 	fold=
 
 	[extensions]
 	hgcr-gui=
+	
+Perfarce
+========
+
+`Perfarce <http://www.kingswood-consulting.co.uk/hg/perfarce/>`_ home
+page.
+
+Tato extenze je dokumentována `jinde <nonhg.html#perfarce>`_.
+ 
+HGEOL
+=====
+
+Extenze hgeol je případným nástupce extenze win32text. Pokouší se řešit kompabilitní problémy EOLN kompletnějším a robustnějším způsobem. Místo popisu na tomto místě uvedeme odkazy na onlinovou dokumentaci, která se neustále vyvíjí.
+
+* `EOLTranslationPlan <http://mercurial.selenic.com/wiki/EOLTranslationPlan>`_
+* `Source code <http://bitbucket.org/mg/hg-eol/>`_
+
+Mercurial-Keyring
+=================
+
+* `Mercurial Keyring <http://pypi.python.org/pypi/mercurial_keyring>`_ home page
+* `Keyring Extension <http://mercurial.selenic.com/wiki/KeyringExtension>`_ wiki page
+
+Extenze keyring používají své knihovny pro bezpečné uložení hesel (HTTP/HTTPS a SMTP) s použitím určité databáze (Gnome Keyring, KDE KWallet, OSXKeyChain, zaměřená řešení pro Win32 a příkazový řádek).
+
+
+**Co se provádí**
+
+Při první akci pull/push do/z daného vzdáleného repozitáře požádá extenze o heslo HTTP a uloží jej (zadané v kombinaci jména uživatele a URL vzdáleného repozitáře) do databáze hesel. Při další akci hledá jméno uživatele v .hg/hgrc a heslo v databázi a tyto důvěrné údaje použje, pokud je nalezne.
+
+Podobně při posílání e-mailu přes SMTP server, který vyžaduje autorizaci, požádá o zadání hesla při prvním použití serveru, uloží jej do databáze a při dalších použitích jej opět použije.
+
+Stane-li se heslo nesprávné (protože bylo neplatné, nebo že bylo změněno), je uživatel požádán o zadání hesla znovu.
+
+**Instalace**
+
+Nejprve musí být umožněna extenze v souboru Mercurial.ini::
+
+	[extensions]
+	mercurial_keyring=
+
+**Password backend configuration**
+
+The most appropriate password backend should usually be picked automatically,
+without configuration. Still, if necessary, it can be configured using
+~/keyringrc.cfg file (keyringrc.cfg in the home directory of the current user).
+Refer to `keyring docs <http://pypi.python.org/pypi/keyring>`_
+for more details.
+
+.. note::
+	On Windows XP and above, your encrypted passwords are stored in the
+	credentials subsystem using
+	`CredRead <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa374804%28VS.85%29.aspx>`_ and `CredWrite <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa375187%28VS.85%29.aspx>`_
+
+.. note::
+	On Windows 2K, the encrypted passwords are stored in the system
+	registry under HKCU\\Software\\Mercurial\\Keyring.
+
+**Repository configuration (HTTP)**
+
+Edit repository-local .hg/hgrc and save there the remote repository path and
+the username, but do not save the password. For example::
+
+	[paths]
+	myremote = https://my.server.com/hgrepo/someproject
+
+	[auth]
+	myremote.schemes = http https
+	myremote.prefix = my.server.com/hgrepo
+	myremote.username = mekk
+
+Simpler form with url-embedded name can also be used::
+
+	[paths]
+	bitbucket = https://User@bitbucket.org/User/project_name/
+
+.. note::
+	If both username and password are given in .hg/hgrc, extension will
+	use them without using the password database. If username is not
+	given, extension will prompt for credentials every time, also
+	without saving the password. So, in both cases, it is effectively
+	reverting to the default behaviour.
+
+Consult `[auth] <http://www.selenic.com/mercurial/hgrc.5.html#auth>`_
+section documentation for more details.
+
+**Repository configuration (SMTP)**
+
+Edit either repository-local .hg/hgrc, or ~/.hgrc (the latter is usually
+preferable) and set there all standard email and smtp properties, including
+smtp username, but without smtp password. For example::
+
+	[email]
+	method = smtp
+	from = Joe Doe <Joe.Doe@remote.com>
+
+	[smtp]
+	host = smtp.gmail.com
+	port = 587
+	username = JoeDoe@gmail.com
+	tls = true
+
+Just as in case of HTTP, you must set username, but must not set password here
+to use the extension, in other cases it will revert to the default behaviour.
+
+**Usage**
+
+Configure the repository as above, then just pull and push (or email) You
+should be asked for the password only once (per every username +
+remote_repository_url combination). 
+
+.. vim: noet ts=4
+
+pbranch
+=======
+
+Patch Branches (`pbranch <http://mercurial.selenic.com/wiki/PatchBranchExtension>`_) 
+is a way to develop a series of patches for submission into a main 
+repo. It is based on topic branches, one per patch, and is thus highly 
+suitable for collaborative and/or long-term patch development and 
+maintenance.
+
+'A detailed manual <http://arrenbrecht.ch/mercurial/pbranch/>'_ can be found online.
+
+It adds a number of commands which can be listed with 
+:command:`hg help pbranch`::
+
+ pbackout    - backs out the current patch branch (undoes all its changes)
+ pdiff     - prints the final diff for the current or given patch branch
+ peditmessage  - edit the patch message
+ pemail     - send patches by email
+ pexport    - exports patches
+ pextdiff    - combines pdiff and extdiff
+ pgraph     - print an ASCII art rendering of the patch dependency graph
+ pmerge     - merge pending heads from dependencies into patch branches
+ pmessage    - print the patch message(s)
+ pnew      - start a new patch branch
+ pstatus    - print status of current (or given) patch branch
+ reapply    - reverts the working copy of all files touched by REV to REV
+
+**Installation**
+
+To test the use of this plugin, you can specify it on the Mercurial
+command line like this::
+
+	hg --config "extensions.pbranch=" pstatus
+
+You may want to add it to your Mercurial.ini or a repository's hgrc like this::
+
+	[extensions]
+	pbranch=
+ 
+If you do this, you can omit the --config command-line option.
 
 .. vim: noet ts=4
Add a comment to this file

doc/source-cs/figures/advancedbar.png

Old
Old image
New
New image
Add a comment to this file

doc/source-cs/figures/bundlepreview.png

Old
Old image
New
New image
Add a comment to this file

doc/source-cs/figures/clone.png

Old
Old image
New
New image
Add a comment to this file

doc/source-cs/figures/cmenu-files.jpg

Old
Old image
New
New image
Add a comment to this file

doc/source-cs/figures/cmenu-nofiles.jpg

Old
Old image
New
New image
Add a comment to this file

doc/source-cs/figures/log.png

Old
Old image
New
New image
Add a comment to this file

doc/source-cs/figures/newchangeset.png

Old
Old image
New
New image
Add a comment to this file

doc/source-cs/figures/outgoing.png

Old
Old image
New
New image
Add a comment to this file

doc/source-cs/figures/patchqueue.png

Old
Old image
New
New image
Add a comment to this file

doc/source-cs/figures/searchbar.png

Old
Old image
New
New image
Add a comment to this file

doc/source-cs/figures/settings.png

Old
Old image
New
New image
Add a comment to this file

doc/source-cs/figures/share.png

Old
Old image
New
New image
Add a comment to this file

doc/source-cs/figures/syncbar.png

Old
Old image
New
New image
Add a comment to this file

doc/source-cs/figures/taskbarui.png

Old
Old image
New
New image
Add a comment to this file

doc/source-cs/figures/visual-diff.jpg

Old
Old image
New
New image

doc/source-cs/index.txt

+.. TortoiseHg documentation master file
+
 
 Vítejte v dokumentaci pro TortoiseHg!
 ======================================
 	recovery
 	patches
 	extensions
+	nonhg
 	faq
 	debugging
  

doc/source-cs/init.txt

 .. module:: init.dialog
 	:synopsis: Dialog used to create a repository
 
-Při vytváření nového repozitáře v existujícím pracovním adresáři použijeme nástroj "init". V kontextové nabídce průzkumníka Windows vybereme
+Při vytváření nového repozitáře v existujícím adresáři projektu použijeme nástroj "init". V kontextové nabídce průzkumníka Windows vybereme
 :menuselection:`TortoiseHg... -> Vytvořit repozitář`. 
 
 .. figure:: figures/init.png
 	činíme), pak tuto volbu ignorujeme.
 
 
-Vytvoření repozitáře znamená vytvoření složky :file:`.hg` v adresáři projektu. Instalací této složky se ale z adresáře projektu stává pracovní adresář. Ve složce :file:`.hg` uchovává Mercurial všechny informace o verzích pracovních souborů.
+Vytvoření nového repozitáře znamená vytvoření podadresáře :file:`.hg` v adresáři projektu. V tomto podadresáři uchovává Mercurial všechny informace o verzích pracovních souborů.
 
 .. warning::
 	Je nebezpečné editovat soubory ve složce :file:`.hg`, neboť může dojít k poškození repozitáře (s výjimkou konfiguračního souboru :file:`.hg/hgrc`).

doc/source-cs/intro.txt

 Instalace TortoiseHg
 ====================
 
-V OS Windows
+Ve Windows
 ----------
 
 TortoiseHg je poskytován se snadno použitelným instalačním programem - `viz THg <http://tortoisehg.org>`_.
-Dvojklikem na souboru spustíme instalaci a sledujeme pokyny. O zbytek
-se program postará sám.
+Dvojím klepnutím na staženém souboru spustíme instalaci a sledujeme pokyny. 
 
-Po instalaci je zapotřebí restartovat počítač.
+Během aktualizace nás instalátor požádá, abychon zavřeli všechny aplikace, které si načetly extenze rozhranní TorotiseHg. Pokud tak učiníme, aktualizace nebude požadovat restart počítače. Jsou-li připojeni jiní uživatelé, nebo nelze-li některé aplikace zavřít, bude pro ukončení instalace požadován restart.
 
 .. note::
-	Máme-li již nainstalovánu starší verzi (<0.8>), budeme požádáni, 
-	abychom před instalací nového programu starší verzi odinstalovali.
+	Máme-li nainstalovánu starší verzi, budeme při instalaci TortoiseHe 1.0 požádáni abychom ji odinstalovali. 
   
+Všechny starší instalační programy (před verzí 1.0) byly vystaveny s InnoSetup. Balíček TortoiseOverlay instalovaly jako separátní aplikaci, takže v ovládacím panelu *Přidat/Odebrat programy* jsme mohli vidět jak TortoiseHg, tak TortoiseOverlay.
+
+Nové instalační programy pro THg 1.0 obsahují balíčky TortoiseOverlay jako "sloučené moduly", takže se již neobjevují jako separátní aplikace. Mohlo by být vhodné odinstalovat starší aplikaci TortoiseOverlay nástrojem *Přidat/Odebrat programy* poté, co odinstalujeme starší TortoiseHg (<= 0.9.3) - pokud nemáme jiné produkty Tortoise (TortoiseCVS nebo TortoiseBZR), které TortoiseOverlay používají.
+
 .. note::
-	Máme-li nainstalovánu verzi 0.8 nebo novější, instalační program
-	uzavře obslužnou aplikaci na počátku kopírování souborů.
- 
+	TortoiseOverlay is a shim package that allows multiple Tortoise
+	style shell extension clients to share overlay slots. This is
+	necessary because even modern Windows platforms only support a
+	limited number of overlay slots (11-14). TortoiseOverlay
+	packages are created by the TortoiseSVN developers.
+
+Bezpečné jsou tyto dvě možnosti:
+
+	1. Ponecháme staré balíčky TortoiseOverlay nainstalovány, neboť ničemu neškodí.
+	2. Staré balíčky TortoiseOverlay odinstalujeme a přeinstalujeme všechny své produkty Tortoise. 
  
 Jazykové nastavení ve Windows
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
   
 Překlad extenze kontextového menu Průzkumníka Windows je řízen z regisrů
 Windows. Překlady pro mnohé lokalizace byly instalovány do 
-:file:`C:\\Program Files\\TortoiseHg\\cmenu_i18n`. 
-Na souboru vybrané lokalizace provedeme dvojklik a potvrdíme všechny 
-požadavky.
+:file:`C:\\Program Files\\TortoiseHg\\cmenu\\thg-cmenu-cs.reg`. 
+Na souboru vybrané lokalizace provedeme dvojí klepnutí a potvrdíme všechny požadavky.
 
 
 V OS Linux a Mac
 ----------------
 
-Debian DEB a RPM balíčky pro systém Fedora lze získat na stránce 
-`wiki <http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/wiki/download/>`_.
-
-Instalační DEB balíčky pro Ubuntu lze nalézt 
-`zde <https://launchpad.net/~tortoisehg-ppa>`_.
+Nejposlednější balíčky ke stažení pro Linux lze nalézt na našich `stránkách
+<http://tortoisehg.bitbucket.org/download/linux.html>`_.
 
 Pro MacOSX nejsou žádné balíčky k disposici, ale je možné používat
 hgtk a všechny dialogy pomocí instalační metody. Podrobnosti viz
 `MacOSX <http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/wiki/MacOSX>`_.
 
+.. note::
+	Při instalaci TortoiseHg ze zdroje, je nutné nějakým způsobem přidat soubor contrib/mergetools.rc do cesty HGRC. Možný způsob je připojit jej ze souboru ~/.hgrc.
+
+
 Jazykové nastavení v Linuxu
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 

doc/source-cs/patches.txt

 * `Pochopení oprávek <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.4/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:patch>`_
 * `Více o oprávkách <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.4/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:adv-patch>`_
 
-Zádrhel
-=======
+Úskalí
+======
 
 Standardní formát oprávky neumí popsat binární soubory, změnu jmen souborů nebo změnu povolení. Potřebujeme-li zachytit cokoliv z uvedeného, musíme povolit oprávky **git** zadáním:: 
 
 
 Práce na extenzi hgeol se v této oblasti také zlepšuje. Bude zřejmě vyřešeno v hg-1.5. `patch section <http://www.selenic.com/mercurial/hgrc.5.html#patch>`_.
 
-Použití oprávky není blbuvzdorná operace. Pokud je zdrojový soubor odvozen ze souboru, použitého pro vytvoření oprávky, mohou při jejím použití vzniknout konflikty. Tyto se zapisují do souboru s příponou .rej. Tyto odmítnuté změny musejí v současné době být řešeny ručně uživatelem.
+Použití oprávky není nepokazitelná operace. Pokud se zdrojový soubor odchýlil od souboru, použitého pro vytvoření oprávky, mohou při jejím použití vzniknout konflikty. Tyto se zapisují do souboru s příponou .rej. TortoiseHg 1.0 přichází s experimentálním příkazem :command:`hgtk mpatch` který se *usilovněji* pokouší použít odmítnuté porce oprávek. Tento příkaz vychází z utility Chrise Masona `mpatch <http://oss.oracle.com/~mason/mpatch/>`_. Pokud mpatch odmítnuté porce nepřijme, nezbývá nám než se pokusit o jejich uplatnění ručně.
 
 Export oprávek
 ==============
 Email
 -----
 
-Pro odeslání changesetu prostřednictvím emailu použijeme kontextové menu v Průzkumníku repozitáře.
-:menuselection:`Email oprávky`. Volba otevře dialog pro odeslání vybraného changesetu.
+.. figure:: figures/email.png
+	:alt: Email dialog
+	
+	E-mailová pošta v Průzkumníku repozitáře
+
+Pro odeslání changesetu prostřednictvím emailu použijeme kontextové menu v Průzkumníku repozitáře :menuselection:`Exportovat --> Email oprávky...`. Volba otevře dialog pro odeslání vybraného changesetu.
 
 Pro odeslání rozsahu changesetů použijeme výše popsaný způsob výběru a zvolíme :menuselection:`Emailem odsud k vybranému...`
 
 Import oprávek
 ==============
 
-Zádrhel: Import vyžaduje čistý pracovní adresář. Příkaz hg import může vygenerovat editor, jestliže oprávka nemá záhlaví.
+.. figure:: figures/import.png
+	:alt: Import tool
+	
+	Dialog pro import v Průzkumníku repozitáře
+
+Dialog pro import oprávky lze otevřít v synchronizační liště Průzkumíka repozitáře nebo porostřednictvím příkazu :command:`hgtk import`. Dialog podporuje přemisťování souborů a adresářů metodou drag and drop. Rozbalovací nabídka vpravo nahoře vedle tlačítka :guilabel:`Vyhledat...` obsahuje položky :guilabel:`Adresář pro hledání...` a :guilabel:`Importovat ze schránky`.
+
+Můžeme importovat přímo do repozitáře nebo do fronty oprávek.
+
+.. note::
+	Import oprávky vyžaduje čistý stav pracovního adresáře. Před importem oprávky musíme provést commit, revert, nebo odložení (shelve) změn.
+
+.. warning::
+	Pokud importovaná oprávka nemá komentář komitu, pokusí se Mercurial spustit náš editor, stejně jako kdybychom se pokoušeli importovat oprávku z příkazového řádku. Pro zdárný průběh akce je zapotřebí, aby náš UI editor byla GUI aplikace.
 
 
 Fronty oprávek
 ==============
 
-Záložka MQ (při povolené extenzi) v Průzkumníku repozitáře, nástroj Commit.
-
+.. figure:: figures/patchqueue.png
+	:alt: Patch Queue
+	
+	Panel fronty oprávek v Průzkumníku repozitáře
+	
+Jak Průzkumník repozitáře, tak nástroj Commit obsahují panel Fronta oprávek, který je viditelný pouze při umožněné extenzi MQ. Dovoluje uživateli provádět většinu operací pro frontu oprávek včetně push, pop, rename a finish. Před použitím tohoto panelu je dobré si něco přečíst o extenzi MQ.
+	
 .. vim: noet ts=4

doc/source-cs/preface.txt

 
 Tato kniha je napsána pro gramotného uživatele počítače, který chce používat
 Mercurial pro správu svých dat a vyhovuje mu, není-li pro komunikaci s 
-programem omezen pouze na příkazový řádek. Protože TortoiseHg je extenze
-uživatelského rozhraní Windowsu, předpokládá se, že čtenář zná Průzkumník Windows a umí jej používat.
+programem omezen pouze na příkazový řádek. TortoiseHg je extenze
+uživatelského rozhraní Windows a nadstavba programu Mercurial.
 
-Nejaktuálnější verzi této dokumentace lze nalézt na těchto
-`webových <http://tortoisehg.org>`_ stránkách.
+Nejaktuálnější verzi této dokumentace lze nalézt na 
+`webových <http://tortoisehg.org>`_ stránkách TortoiseHg.
 
 Seznámení s obsahem
 ===================
 
-:doc:`preface` stručně seznamuje s programem TortoiseHg, s kolektivem lidí,
-kteří se na jeho tvorbě podílejí a s licenčními podmínkami pro jeho používání a 
-šíření.
+Předmluva stručně seznamuje s programem, s kolektivem lidí kteří se na jeho tvorbě podílejí a s licenčními podmínkami pro jeho používání a šíření.
 
 V kapitole :doc:`intro` se seznámíme s instalací programu a s nastavením jeho jazykové verze. 
 
-Kapitola :doc:`quick` je stručným průvodcem programem THg.
+Kapitola :doc:`quick` je stručným průvodcem programem.
 
 Kapitola :doc:`daily` obsahuje popis často používaných 
 nástrojů programu.
 
 Kapitola :doc:`settings` popisuje konfiguraci TortoiseHg.
 
-Kapitola :doc:`recovery` popisuje záchranné operace, které lze v projektu
-provádět.
+Kapitola :doc:`recovery` popisuje záchranné operace, které lze v projektu provádět.
 
-Kapitola :doc:`faq` obsahuje seznam otázek a odpovědí.
+Kapitola :doc:`nonhg` popisuje použití TortoiseHg jako klientskou aplikaci pro nemercurialové servery.
+
+Kapitola :doc:`faq` obsahuje seznam otázek a odpovědí - nepřeloženo.
 
 Kapitola :doc:`debugging` popisuje řešení možných problémů.
 
 
 TortoiseHg je šířen ve shodě s licenčními podmínkami 
 `GPLv2 <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>`_. Lze jej instalovat 
-na neomezené množství počítačů a používat v shodě s výše uvedenými podmínkami.
+na neomezené množství počítačů a šířit ve shodě s licencí GPLv2.
 
 Kolektiv
 ========
 
 * `Uživatelé <https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/tortoisehg-discuss>`_ - Oznámení, otázky-odpovědi a diskuze o vlastnostech
 * `Vývojáři <https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/tortoisehg-develop>`_ - Oprávky (patches), zprávy o chybách a diskuze o vývoji programu.
-* `Témata <https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/tortoisehg-issues>`_ - Archiv probíraných témat.
+* `Publikované verze <https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/tortoisehg-issues>`_ - Oznámení o vydaných verzích programu.
 
-Wiki adresa pro Bitbucket je `zde <http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/wiki/Home>`_ .
+Naše Wiki na stránkách Bitbucket je `zde <http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/wiki/Home>`_ .
 
 Poděkování
 ==========
 
-Dík všem, kteří přispívají do projektu TortoiseHg. Pro vybudování skutečně 
+Dík všem, kteřído projektu TortoiseHg přispívají. Pro vybudování skutečně 
 použitelné aplikace je potřebný kolektiv vývojářů, překladatelů a uživatelů.
 Dík patří zejména těm uživatelům, kteří nelenují oznámit chybu nebo se podělit o svůj názor.
 
-Při instalaci TortoiseHg ve Windows jsou instalovány překryvné ikonky stejně jako v aplikaci 
-`TortoiseSVN <http://tortoisesvn.net>`_ .
+Při instalaci TortoiseHg ve Windows jsou instalovány překryvné ikonky převzaté z projektu 
+`TortoiseSVN <http://tortoisesvn.net>`_.
 
 Konvence použité v textu
 ========================
 
 Z toho vyplývá, že bez znalosti omezeného množství anglických slov se při používání TortoiseHg neobejdeme. Proto jsem si dovolil některá slova v manuálu i v lokalizaci nepřekládat.
 
-Bez překladu ponechávám slova COMMIT, PULL, PUSH, CHANGESET, HASH, SHELVE, DATAMINE, DIFF A VISUAL DIFF. Slova PATCH a HUNK jsem si dovolil přeložit jako oprávka a porce.
+Bez překladu ponechávám slova COMMIT, PULL, PUSH, CHANGESET, HASH, SHELVE, DATAMINE, DIFF A VISUAL DIFF. Slova PATCH a HUNK jsem si dovolil přeložit jako oprávka a porce a SHELF jako almárka.
 
   
 .. vim: noet ts=4

doc/source-cs/quick.txt

 
 .. module:: tour
 	:synopsis: A Gentle Introduction to Using TortoiseHg on Windows
-
-Mercurial podporuje mnoho různých
-`modelů spolupráce <http://hgbook.red-bean.com/read/collaborating-with-other-people.html>`_.
-Tato kapitola popisuje jeden z mnohých - model s centrálním repozitářem.
-
-Začneme tím, že si centrální repozitář sami vytvoříme. Existují způsoby
-jak `přeměnit <http://mercurial.selenic.com/wiki/RepositoryConversion>`_
-repozitáře z jiných systémů na repozitář Mercurialu, ale jednodušší bude 
-začít úplně od začátku.
-
-Máme tedy program TortoiseHg řádně naistalován a připravili jsme si adresář projektu, který si otevřeme. 
+	
+	
+Jak už bylo řečeno, TortoiseHg je extenze rozhranní Průzkumníka Windows a řada dalších grafických aplikací, které slouží jako uživatelsky příznivé prostředí pro rozptýlený systém kontroly verzí (DVCS) Mercurialu. Všechny nástroje TortoiseHg jsou přístupné přes kontextové menu Průzkumníka nebo pomocí aplikace příkazového řádku, nazvané :command:`hgtk`. Příkazy Mercurialu jsou také dostupné ze standardní aplikace příkazového řádku :command:`hg`.
 
 
 Konfigurace programu
 ======================
 
 Nejprve se musíme do programu TortoiseHg řádně zapsat. Uděláme to tak,
-že upravíme jeho globální (uživatelské) nastavení. Ve svém otevřeném adresáři klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme
-:menuselection:`TortoiseHg -> Globální nastavení`
+že upravíme jeho globální (uživatelské) nastavení. Pravým klepnutím kdekoli na volné ploše obrazovky otevřeme kontextové menu a vybereme :menuselection:`TortoiseHg -> Globální nastavení`
 
-.. figure:: figures/cmenu-nofiles.jpg
-	:alt: Context Menu
+.. figure:: figures/cmenu-global-settings.jpg
+	:alt: Desktop Context Menu
 
-	Rozvinuté kontextové menu
+	Přístup ke globálnímu nastavení z plochy monitoru
 
-Vybereme záložku :guilabel:`Commit` a zadáme jméno do textového pole
-:guilabel:`Jméno uživatele`.
+Otevře se okno pro Globální nastavení uživatele. Používáme-li příkazový řádek, otevřeme toto okno příkazem :command:`hgtk userconfig`.
+
+.. figure:: figures/settings.png
+	:alt: Settings Dialog
+	
+	Konfigurace uživatele
+	
+Nejprve vybereme záložku :guilabel:`Commit` a zadáme jméno do textového pole :guilabel:`Jméno uživatele`.
 
 .. note::
-	Zapomeneme-li zadat své jméno, zeptá se nás na něj program při 
-	nejbližším použití příkazu *commit*; je to jediná chvíle, kdy je
+	Opomeneme-li zadat své jméno, zeptá se nás na něj program při 
+	nejbližším použití příkazu *commit*; bude to poprvé, kdy je
 	jméno požadováno.
 
 .. note::
-	Pro formátování uživatelského jména není pevné pravidlo ale obvykle se
-	používá následující formát::
+	Pro formátování uživatelského jména není pevné pravidlo ale obvykle se používá následující formát::
 	
 		Celé Jméno <email>
 		
 	
 	Emailová adresa je odtržena při prohlížení historie změn a vestavěný webový server zakryje emailovou adresu
 	v rámci prevence proti spamu.
+	
+Dále vybereme záložku :guilabel:`TortoiseHg` a v ní :guilabel:`Nástroj pro sloučení`. V rozvinovacím seznamu nalezneme všechny slučovací nástroje nalezené v programovém vybavení počítače (kdiff3 je poskytnut instalátorem pro Windows) a řadu interních způsobů sloučení. Vybereme si oblíbený nástroj pro slučování.
 
-Pokud jsme nepoužili některý z instalačních programů pro Windows,
-musíme si také nakonfigurovat nástroj pro vizuální porovnávání diffů *KDiff3*. Nastavení provedeme v dialogovém okně *Globální nastavení uživatele*, které můžeme také otevřít příkazem :command:`hgtk userconfig` z příkazového řádku. Na záložce TortoiseHg prohlédneme textové pole :guilabel:`Nástroj Visual Diff`. Pokud v rozbalovacím seznamu nenajdeme konkretní nabídku, musíme si nakonfigurovat přístup k extenzi Mercurialu :guilabel:`Extdiff` (viz 4.1.2). 
+Pokud chceme, aby TortoiseHg používal náš vybraný slučovací nástroj také pro vizuální zobrazení diffů, necháme položku :guilabel:`Nástroj Visual Diff` neurčenu. Jinak si v rozvinovacím seznamu vybereme z nabízených nástrojů. 
+
+Pokud nám v rozvinovacích seznamech není nabídnuta žádná volba, musíme nainstalovat slučovací nástroj, který je podporován v mergetools.rc nebo si nakonfigurovat nástroj vlastní.
+
+.. note::
+	Při instalaci TortoiseHg ze zdroje, je nutné nějakým způsobem přidat soubor contrib/mergetools.ini do cesty HGRC. Možný způsob je připojit jej ze souboru ~/.hgrc.
+	
+Neostýchejme se v otevřeném okně konfigurovat i další položky globálního nastavení. Tato nastavení budeme moci později přepsat v konfiguraci repozitáře.
+
+Nastavené změny potvrdíme a okno zavřeme tlačítkem :guilabel:`OK`.
+
+.. note::
+	Většina nástrojů TortoiseHg vyžadují nové spuštění aplikace aby se projevily změny provedené v konfiguračním okně.
+
+První seznámení
+===============
+
+Mercurial podporuje mnoho různých `modelů spolupráce <http://hgbook.red-bean.com/read/collaborating-with-other-people.html>`_. Tato kapitola popisuje pouze jeden z nich: model s centrálním repozitářem. Model s centrálním repozitářem je nejvíce známý těm, kteří přecházejí z jiných revizních systémů a je tedy nejvhodnější začít právě s ním.
+
+Potřebujeme tedy vytvořit centrální repozitář. Bylo by možné přeměnit `nemercuriálový repozitář <http://mercurial.selenic.com/wiki/RepositoryConversion>`_ v repozitář Mercurialu ale v našem příkladu začneme úplně od začátku. 
+
 
 Založení nového repozitáře
 ==========================
 
 Mezi pracovním adresářem a repozitářem existuje tajemná symbióza. Jak později poznáme, mění se obsah pracovního adresáře podle aktuálně nastavené revize.
 
-Pojem "pracovní adresář" je poněkud nejednoznačný. Je to jednak adresář, do něhož jsme se "nacédovali", jednak adresář, který souvisí s aktuálně nastavenou revizí.
+Pojem pracovní adresář je tedy poněkud nejednoznačný. Je to jednak lokální adresář, do něhož jsme se přesunuli, jednak adresář, který souvisí s aktuálně nastavenou revizí.
 
-Pokud to bude možné, bude v dalším textu první souvislost označována jako "adresář projektu" a "pracovní adresář" bude důsledně chápán jako odraz aktuální revize.
+Pokud to bude možné, bude v dalším textu první souvislost označována jako *adresář projektu* a *pracovní adresář* bude důsledně chápán jako odraz aktuální revize.
 
 
 .. warning::
 Přidávání souborů
 =================
 
-Nyní je třeba říci aplikaci Mercurial, které soubory v pracovním adresáři mají být sledovány a které ignorovány. Lze to provést více způsoby:
+Mezi pracovním adresářem a repozitářem si představme přechodný prostor, do něhož se ukládají změny v pracovním adresáři před tím, než jsou předány k zápisu do repozitáře příkazem *commit*. Říkejme tomuto prostoru třeba *brašna*. Obdobný prostor v systému Git se nazývá *výstav*. 
+
+Nyní je třeba říci aplikaci Mercurial, které soubory v pracovním adresáři (předpokládejme, že tam nějaké máme) mají být sledovány a které ignorovány. 
+Lze to provést více způsoby - přidáme soubory do brašny dále uvedeným postupem ad 1 a 2:
 
 1. V otevřeném adresáři otevřeme pravým klikem kontextovou nabídku
  a vybereme :menuselection:`TortoiseHg -> Přidat soubory...` (případně z 
  dialogové okno, kde označíme soubory, které chceme do sledování přidat
  a potvrdíme volbu tlačítkem :guilabel:`Přidat`.
   
-2. Nebo tamtéž volbou :menuselection:`TortoiseHg -> Stav repo` 
+2. Nebo tamtéž volbou :menuselection:`TortoiseHg -> Status souboru` 
  (případně příkazem :command:`hgtk status` z příkazového řádku) 
  otevřeme dialogové okno, kde vybereme přidávané 
  soubory a potvrdíme křížkem :guilabel:`Přidat`. 
  vybereme volbu :guilabel:`Ignorovat`, která
  otevře dialogové okno *Ignorované soubory - ...*
  
-3. Nebo přeskočíme přidávání nových souborů v samostatném kroku a necháme
-  je přidat nástrojem :menuselection:`Hg Commit...`. V tomto
-  prostředí lze přidat soubory ke sledování a zároveň je potvrdit pouhým
-  jejich výběrem a stisknutím tlačítka :guilabel:`Commit`.
+3. Nebo naplníme brašnu přímo v nástroji :menuselection:`THg --> Commit...`. 
  
 4. Okno *Ignorované soubory - ...*, otevřeme také volbou :menuselection:`TortoiseHg -> 
  Ignorované soubory...` 
 	Soubor :file:`.hgignore` se vytvoří automaticky při první volbě ignorovaného souboru a je v běžných případech zahrnován do sledování repozitářem.
 
 .. note::
-	Je dobrým zvykem nemít mnoho *neznámých* souborů ve svém pracovním
-	adresáři, neboť se tak snadno přehlédnou důležité soubory při jejich 
-	přidávání.
-	Doporučuje se udržovat soubor :file:`.hgignore` v aktuálním stavu.
-
-.. note::
-	Pokud je okno "status" nebo "commit" prázdné, znamená to, že v aktuálním pracovním adresáři nejsou žádné nepřidané soubory.
+	Je dobrým zvykem nemít mnoho *neznámých* souborů ve svém pracovním adresáři.
 
 
 Commit
 ======
 
-Změny provedené v pracovních souborech předáme do svého repozitáře příkazem :guilabel:`commit` (předat či potvrdit). V otevřeném pracovním adresáři otevřeme nabídku :guilabel:`HG Commit...` ,
+Změny provedené v pracovních souborech předáme z brašny do svého repozitáře příkazem :guilabel:`commit` (předat či potvrdit). V otevřeném pracovním adresáři otevřeme nabídku :guilabel:`TortoiseHg --> Commit...` ,
 nebo zadáme příkaz :command:`hgtk commit`. 
-Napíšeme průvodní text, vybereme soubory, které chceme předat a stiskneme 
-:guilabel:`Commit`. Pokud si posléze uvědomíme, že jsme chtěli něco jinak,
-můžeme předání ještě zrušit tlačítkem :guilabel:`Zpět`. 
+Napíšeme průvodní komentář, vybereme soubory, které chceme předat a stiskneme 
+:guilabel:`Commit`. Pokud si před uzavřením okna *Commit* uvědomíme, že jsme commit vlastně nechtěli,
+můžeme jej ještě zrušit tlačítkem :guilabel:`Zpět`. 
 
 
 .. figure:: figures/commit.png
 Klonování repozitáře
 ====================
 
-Nyní svou práci již můžeme sdílet s ostatními. Zkopírujeme svůj repozitář
+Nyní své výtvory již můžeme sdílet s ostatními. Zkopírujeme svůj repozitář
 někam, kam mají přístup všichni členové naší skupiny. Tomuto úkonu se říká
 *klonování repozitáře*. Provedeme jej nástrojem :menuselection:`TortoiseHg -> Klonovat...`, nebo příkazem
 :command:`hgtk clone` z příkazového řádku. Potom zadáme cestu k místu určení.
 Doplňující poznámky
 ===================
 
-Soubory i adresáře jsou pro lepší orientaci v průzkumníku Windows označeny
-překryvnými ikonami.
-
-.. {{images/image001.png}}
-.. figure:: figures/overlayicons.png
-	:alt: Overlay Icons 
-
-	Překryvné ikony ve Windows XP
-
-Změny v souborech si můžeme prohlédnout v okně extenze :menuselection:`KDiff`, kterou otevřeme výběrem :menuselection:`Vizuální Diff` a to automaticky, pokud máme zatrženou volbu *Osamělý soubor hned otevřít*. K tomuto nástroji se dostaneme buď z kontextového menu, nebo přes příkaz :command:`hgtk vdiff`.
-
-V dalším textu této kapitoly se jestě setkáme s příkazy :menuselection:`Aktualizovat`, :menuselection:`Pull` (stáhnout) a :menuselection:`Push` (vyslat). Poslední dva příkazy nalezneme v okně :menuselection:`ToroiseHg -> Synchronizovat`, případně je lze
+V dalším textu této kapitoly se jestě setkáme s příkazy :menuselection:`Aktualizovat`, :menuselection:`Pull` (stáhnout) a :menuselection:`Push` (vystrčit). Poslední dva příkazy nalezneme v okně :menuselection:`ToroiseHg -> Synchronizovat`, případně je lze
 zadat příkazem :command:`hgtk pull` respektive :command:`hgtk push`. Změny si lze před :menuselection:`Pull` a :menuselection:`Push` prohlédnout příkazem :guilabel:`Příchozí` a :guilabel:`Odchozí`.
 
 Příkaz :menuselection:`Pull` přetáhne změny z repozitáře do repozitáře,
 	 Učinit repo ...
 	Vytvořit
 
-V otevřené složce **bim** vytvoří Petr nový textový soubor "bob.txt" s textem "Nazdar". Svoji práci potom potvrdí pro repozitář::
+V otevřené složce **bim** vytvoří Petr nový textový soubor "bob.txt" s textem "Nazdar". Svoji práci potom předá do repozitáře::
 
 	c:\bim> echo Nazdar > bob.txt
 	
 	c:\bim> hgtk commit --> Otevře se okno "bim - commit"
 	
-	Do textového pole Petr zapíše průvodní text revize, neboli changesetu: "bim mess 0"
+	Do textového pole Petr zapíše průvodní text první revize (neboli changesetu): "bim mess 0"
 	Commit
 	
 .. figure:: figures/repos.png
 	Klonovat
 2. Máme pracovní adresář "bam" s repozitářem, který budeme považovat za
 centrální. Obsahuje pouze složku :guilabel:`.hg`. Pavel si založí adresář
-:guilabel:`bum` a z něho si pořídí kopii centrálního repozitáře včetně pracovních
+:guilabel:`bum` a do něho si pořídí kopii centrálního repozitáře včetně pracovních
 souborů::
 	c:\bum> hgtk clone --> Otevře se okno "Klonovat repozitář"
 	
 	# "Neaktualizovat novou pracovní složku" se tentokrát nezatrhne
 	Klonovat
 3. Máme tři pracovní adresáře, Petr i Pavel mají totožné pracovní soubory.
-Petr do svého připíše "bim bim", Pavel "bum bum". Své nyní již rozdílné
+Petr do svého souboru připíše "bim bim", Pavel "bum bum". Své nyní již rozdílné
 změny potvrdí do svých repozitářů::
 	c:\b~m> hgtk commit --> Otevře se okno "b~m - commit"
 	
 :: 
 	c:\bum> hgtk pull --> Otevře se okno "bum - synchronizovat"
 	
-	Zkontrolujeme adresu centrálního repozitáře
+	Zkontroluje adresu centrálního repozitáře
 	Pull
 7. Pavlova situace je teď odlišná od Petrovy. V jeho pracovním adresáři se nacházejí dvě různé verze téhož souboru. Již při provádění příkazu "pull" byl upozorněn, že má provést příkaz "merge"
 ::
 	c:\bum>hgtk merge --> Otevře se okno "KDiff3"
 	
-	Postupným výběrem dvou písmen z A, B, C vytvoříme sloučení a uložíme.
-8. Provedené změny musíme předat repozitáři
+	Postupným výběrem dvou písmen z A, B, C vytvoří sloučení a uloží.
+8. Provedené změny musí předat repozitáři
 :: 
 	c:\bum>hgtk commit --> Otevře se okno "bum - commit"
 	
-	Zapíšeme průvodní text "Merge one"
+	Zapíše průvodní text, například "Merge one"
 	Commit
 9. Sloučenou verzi odešle Pavel zpět do centrálního repozitáře
 ::

doc/source-cs/settings.txt

 :guilabel:`Přeskočit úvodní okno VDiff:`
 	Vypustit úvodní okno se seznamem souborů a přímo použít prvky našeho 'VDiff' programu. Tuto volbu povolíme jen tehdy, pokud víme, že náš nástroj má platnou konfiguraci příkazu extdiff. Implicitní nastavení je False.
 
-:guilabel:`Grafický (textový) editor:`
+:guilabel:`Vizuální editor:`
 	Editor pro zobrazování souborů, atp.
 
 :guilabel:`Editor CLI:`
 :guilabel:`Zachytit stderr:`
 	Přesměrovat stderr do bufferu, který je na konci procesu analyzován pro chyby za běhu. Implicitně je True.
 
-:guilabel:`Rozvětvit hgtk:`
+:guilabel:`Dělit hgtk:`
 	Při zadání hgtk z přikazového řádku rozdělit proces na pozadí tak, aby spouštěl grafické dialogy. Implicitně je True.
 
 :guilabel:`Úplný název cesty:`
 :guilabel:`Délka souhrnného řádku:`
 	Maximální délka souhrnného řádku průvodní zprávy komitu.
 	Aplikace vydá varování při překročení zadané délky, nebo není-li souhrnný řádek oddělen od případného dalšího textu prázdným řádkem. Implicitní nastavení je 0 (nevynuceno). 
-:guilabel:`Délka řádku komentáře:`
+:guilabel:`Délka řádku zprávy:`
 	Délka zalomení řádku průvodní zprávy komitu. Je-li délka zadána, lze použít vyskakovací menu pro formátování zprávy a objeví se varování při překročení zadané délky. Implicitní nastavení je 0 (nevynuceno).
-:guilabel:`Provést push po komitu:`
-	Aplikace se pokusí vyslat (push) revizi k nastavenému repozitáři po každém úspěšném komitu. Implicitně je False.
-:guilabel:`Seznam Auto Include:`
+:guilabel:`Push po komitu:`
+	Aplikace se pokusí poslat (push) revizi k nastavenému repozitáři po každém úspěšném komitu. Implicitně je False.
+:guilabel:`Seznam auto-include:`
 	Čárkami rozdělený seznam souborů, které jsou automaticky vloženy do každého komitu. Zamýšleno pouze jako nastavení repozitáře. Implicitní nastavení je None.
-:guilabel:`Seznam Auto Exclude:`
+:guilabel:`Seznam auto-exclude:`
 	Čárkami rozdělený seznam souborů, které jsou automaticky vypuštěny z výběru při otevření dialogů status, commit a shelve. Implicitní nastavení je None.
 
 
 .. module:: changelog.settings
 	:synopsis: Dialog used to set changelog specific preferences
 
-Changelog
----------
+Průzkumník repozitáře
+---------------------
 
 :guilabel:`Zabarvení podle autora:`
 	Zabarvení changesetů podle jména autora. Není-li umožněno, jsou změny zabarveny zeleně pro sloučení, červeně pro netriviální rodiče a černě pro běžné případy. Implicitně je False.
 :guilabel:`Velikost dávky logu:`
 	Počet revizí načtených a zobrazených v jedné dávce. Implicitně je 500.
 
-:guilabel:`Kopírovat hash:`
-	V okně Repozitory Explorer lze kopírovat ID (hash) changesetů do schránky. Zastaralé, v dalších verzích programu bude vypuštěno. Implicitní nastavení je False.
-
 :guilabel:`Mrtvé větve:`
 	Seznam čárkami oddělených jmen větví, které mají být ignorovány při sestavování seznamu jmen větví pro repozitář. Implicitní nastavení je None.
 
-:guilabel:`Zabarvení větví:`
+:guilabel:`Barvy větví:`
 	Seznam mezerami oddělených jmen větví a barev ve formě 'branch:#XXXXXX'. Mezery a dvojtečky ve jménu větve musí být předznamenány zpětnými lomítky (\\). Podobně mohou být předznamenány i některé další znaky, např. \\u0040 bude dekódováno na znak @ a \\n na 'linefeed'. Implicitní nastavení je None.
 
 :guilabel:`Skrýt tagy:`
 :guilabel:`Použít expandér:`
 	Zobrazit detaily changesetu pomocí rozbalovací ikony
 
+:guilabel:`Styl nástrojové lišty`
+	Jsou nabízeny čtyři možnosti: neurčeno (implicitní), small, large a theme.
+
 .. module:: synchronize.settings
 	:synopsis: Dialog used to set synchronize specific preferences
 
 Web
 ---
 
-:guilabel:`Jméno:`
-	Jméno repozitáře pro použití ve webovém rozhraní. Implicitní hodnota je název pracovního adresáře.
+:guilabel:`Název:`
+	Název repozitáře pro použití ve webovém rozhraní. Implicitní hodnota je název pracovního adresáře.
 
 :guilabel:`Popis:`
 	Popis účelu nebo obsahu repozitáře.
 	Seznam (CSV) archivovacích formátů pro načítání
 
 :guilabel:`Port:`
-	Port, který má být naslouchán.
+	Port, kterému má být nasloucháno.
 
 :guilabel:`Push vyžaduje SSL:`
 	Zda požadovat přenos příchozího 'push' přes SSL, aby se zabránilo 'čmuchání po heslu'. 
 :guilabel:`Port SMTP:`
 	Port pro připojení na mailovém serveru. Implicitní nastavení je 25.
 
-:guilabel:`TLS SMTP:`
+:guilabel:`SMTP TLS:`
 	Připojení k mailovému serveru s použitím TLS. Implicitní nastavení je False.
 
 :guilabel:`Uživatel SMTP:`
 	:guilabel:`Heslo pro SMTP:`
 	Heslo pro ověření u mailového serveru.
 
-:guilabel:`Místní jméno hostitele:`
+:guilabel:`Lokální jméno hostitele:`
 	Hostitelské jméno, které může odesílatel použít pro ověření u mailového serveru.
 
 
 ----
 
 :guilabel:`Oprávka EOL:`
-	Normalizovat ukončení řádků v souboru na lf nebo crlf během aa po akci patch. Implicitní nastavení 'strict' normalizaci neprovádí. 
+	Normalizovat ukončení řádků v souboru na lf nebo crlf během a po akci patch. Implicitní nastavení 'strict' normalizaci neprovádí. 
 
 :guilabel:`Formát Git:`
 	Použít rozšířený git formát záhlaví diffu. Implicitně je False.
 	Do záhlaví diffů nezahrnovat data modifikací. Implicitně je False.
 
 :guilabel:`Zobrazit funkci:`
-	Ukázat funkci ve které se jednotlivá změna nachází. Implicitně je False.
+	Ukázat funkci ve které je jednotlivá změna obsažena. Implicitně je False.
 
 :guilabel:`Ignorovat prázdné znaky:`
-	Ignorovat prázdné znaky při porovnávání řádků. Implicitně je False.
+	Ignorovat prázdné znaky (WS) při porovnávání řádků. Implicitně je False.
 
 :guilabel:`Ignorovat množství WS:`
 	Ignorovat změny v počtu prázdných znaků. Implicitně je False.
 
 :guilabel:`Ignorovat prázdné řádky:`
 	Ignorovat změny, jejichž řádky jsou všechny prázdné. Implicitně je False.
+	
+:guilabel:`Styl zabarvení:`
+	Úprava stylu zabarvení diffových řádků v prohlížeči changesetů. Implicitně: foreground.
 
 
+Font
+====
+
+:guilabel:`Implicitní fonty motivu`
+	Použít výchozí fonty založené na aktuálním motivu GTK
+	
+:guilabel:`Nastavené fonty:`
+	Vybrat nastavené fonty z rozbalovací nabídky. Tyto sady fontů vyjadřuji odlišnosti různých jazyků či prostředí.
+	
+:guilabel:`Uživatelské fonty:`
+	Určit jména fontů a velikostí individuálně pro jednotlivá místa použití.
+	:guilabel:`Komentář komitu:`
+		Font je používán v prohlížeči changesetů a při zápisu komitu. Implicitně: monospace 10.
+	:guilabel:`Text diffu:`
+		Font je používán pro zápis diffů v nástrojích status a commit. Implicitně: monospace 10.
+	:guilabel:`Seznam souborů:`
+		Font je používán v seznamu souborů v nástrojích status a commit. Implicitně: sans 9.
+	:guilabel:`Výstup příkazu:`
+		Font je používán v oknech s výstupem příkazů. Implicitně: monospace 10.
+
+	
 Klávesová navigace
 ===================
 

doc/source-cs/shelve.txt

 .. module:: shelve.dialog
 	:synopsis: Dialog used to perform shelve/unshelve operations
 
-Účelem tohoto nástroje je umožnit uživateli **odložit** (shelve) vybrané změny z pracovního adresáře, uložit je uvnitř repozitáře ve speciálním oprávkovém souboru (patch file) a později je opět **vyjmout** (unshelve).
+Účelem tohoto nástroje je umožnit uživateli **odložit** (shelve) vybrané změny z pracovního adresáře, uložit je uvnitř repozitáře ve speciálním oprávkovém souboru (patch file) a později je opět **vyjmout** (unshelve). Úložný prostor uvnitř repozitáře je označován jako shelf, neboli almárka.
 
 .. figure:: figures/shelve.png
 	:alt: Shelve dialog
 	:guilabel:`Unshelve`
 		Vrátit odložené změny zpět do pracovního adresáře.
 	:guilabel:`VDiff`
-		Optické porovnání vybraného souboru
+		Vizuální porovnání vybraných souborů
 	:guilabel:`Vrátit`
 		Vrátit vybrané soubory k poslednímu verzovanému stavu. Při slučování je možné určit návrat k vybranému rodiči. 
 	:guilabel:`Přidat`
-		Zahrnout vybrané soubory (které měly status neznámého (?) nebo ignorovaného (I) souboru) do procesu *shelve*.
+		Přidat vybrané soubory, které měly status neznámého (?) nebo ignorovaného (I) souboru).
 	:guilabel:`Přesunout`
 		Přemístit vybrané soubory do určeného cílového adresáře verzovaným způsobem.
-	:guilabel:`Odstranit`
-		Smazat vybrané verzované i neverzované soubory (verzované označit jako smazané). 
+	:guilabel:`Odebrat`
+		Smazat vybrané neverzované soubory a/nebo odebrat (označit jako smazané) všechny verzované soubory.
 	:guilabel:`Zapomenout`
 		Zapomenout vybrané verzované soubory.
 	:guilabel:`Obnovit`
 		Znovu načíst stav pracovního adresáře. Procedura se snaží zachovat výběr souborů i jejich výběrový status.
 
-Pole pro seznam souborů má čtyři sloupce:
-
-	1) Zatržítko, které ukazuje zda je soubor pro operaci vybrán. Tlačítka nástrojové lišty pracují jenom s vybranými soubory. "Částečně" vybrané soubory mají zvlášní výběrový status. 
-	2) Sloupec :guilabel:`st` označuje status souboru.
-	3) Sloupec :guilabel:`ms` označuje stav sloučení (merge) souboru. Viz odstavec 4.5.5 Slučování.
-	4) Kanonická cesta souboru (relativně ke kořenu repozitáře).
-
-Pod seznamem souborů jsou (po rozbalení přepínače) zatržítka, která přepínají zobrazení různých tříd souborů (neznámý, upravený, ignorovaný, přidaný, čistý, odstraněný, smazaný). Tato zatržítka nejsou přístupná, pokud byl commit spuštěn se zadaným výběrem souborů.
+Pole pro seznam souborů má čtyři sloupce stejně jako v nástroji Commit. Význam jednotlivých záhlaví - viz 4.5.1 nad poznámkou.
 
 Záložky
 -------
 
-Diffový panel nástroje Shelve má čtyži záložky:
+Diffový panel nástroje Shelve má čtyři záložky:
 	1) Text diffu - ukazuje diff aktuálně vybraného souboru
-	2) Výběr porce - umožňuje přeskakovat porce diffů vybraného souboru
-	3) Náhled regálu - zobrazuje všechny vybrané změny. Tento náhled ukazuje změny, které budou odstraněny z pracovního adresáře a odloženy v almárce.
-	4) Obsah regálu - aktuální obsah regálu.
+	2) Výběr porce - umožňuje vybírat z porcí diffů vybraného souboru
+	3) Náhled almárky - zobrazuje všechny vybrané změny. Tento náhled ukazuje změny, které budou odebrány z pracovního adresáře a odloženy v almárce.
+	4) Obsah almárky - aktuální obsah almárky.
 
 
 Odkládání změn

doc/source-cs/synchronize.txt

 	Dialogové okno Synchronizace 
 
 .. note::
-	Tento nástroj je v 0.9 zpochybňován a může být v další 
+	Tento nástroj byl v 0.9 zpochybn a může být v další 
 	verzi vypuštěn. Pro synchronizační úkoly doporučujeme 
-	používat HG Průzkumník repozitáře.
+	používat Průzkumník repozitáře.
 
 Synchronizační nástroj se používá pro přemisťování changesetů mezi repozitáři nebo pro odeslání změny emailem.
 
 	:guilabel:`Nejnovější ukázat první`
 		změnit pořadí uváděných changesetů
 	:guilabel:`Sloučení nezobrazovat`
-		odfiltrovat z výstupu changesety se sloučením (neovlivní akci push/pull)
+		odfiltrovat z výstupu sloučené changesety (neovlivní akci push/pull)
 
 
 Po akci Pull
 
 Textové pole :guilabel:`In-Reply-To:` se používá pro správné třídění oprávek (patches). 
 
+Vysvětlení rozdílů mezi 'prostými oprávkami, oprávkami Hg, oprávkami Git a svazky' nalezneme v dokumentaci Mercurialu. 
+
 
 Spuštění z příkazového řádku
 ----------------------------
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.